Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samtlige Værker

Dickens, Charles: Samtlige Værker, (1861-70, roman, engelsk) EMP 530
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke
Detaljer
Samtlige Værker. Overs. af L. Moltke. [Anden Udgave]. Bd. 1-29. 1861-70
kollaps Indhold

[1-2] Dickens, Charles: Pickwick Clubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøiagtig Beretning om dens corresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Reiser, Hændelser og Idtrætter. ♦ Eibe, 1861. [Bind] I-II, 489 + 480 sider (1861, roman)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Hertil findes: Billederne dertil, eft. d. eng. Originaludgave. ♦ SchwartzsEftf., 1861.
 note om oplag [Andet Oplag], 1873.

[3] Dickens, Charles: Store Forventninger. En Fortælling. ♦ Eibe, 1861. 568 sider (1861, roman)
originaltitel: Great expectations, 1860-61
1878 i: Samlede Værker [17] Senere udgave: Store Forventninger
1894 i: Samlede Værker [26] Senere udgave: Store Forventninger
1896 Senere udgave: Store Forventninger. Ved Julie Meyn. ♦ Hagerup, 1896. 306 sider. (Folkets Bogsamling, 1)
1919 i: Samlede Værker [9] Senere udgave: Store Forventninger. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 476 sider, illustreret
1925 Senere udgave: Store Forventninger. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. [Bind] I-II, 632 sider + tavler
1930 Senere udgave: Store Forventninger. Udg. af Ove Jørgensen. ♦ Gyldendal, 1930. 476 sider + 1 tavle. (Gyldendals Bibliotek, Bind 37)
1972 Senere udgave: Store forventninger. Overs. fra engelsk af L. Moltke. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. Bind 1-2, 236 + 249 sider, 8 + 10 tavler
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 35 afsnit i: All the year Round, volume IV, no. 84 (1-12-1860) til volume V, no. 119 (3-8-1861). Udgivet i bogform 1861.
 note til oversat titel Findes både i udgave trykt med Antikva og udgave trykt med Fraktur.
 note om føljeton Denne oversættelse som føljeton i Fædrelandet fra 18-2-1861 til 6-8-1861. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af første afsnit i All the year Round på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[4-5] Dickens, Charles: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser (dem han aldrig havde troet skulde blive udgivne). Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1861-62. [Bind] I-II, 532 + 558 sider (1861-62, roman)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [5-6]: Forfatterens Fortale [dateret: London, October 1850].
 note til oversat titel Hertil findes: Billederne dertil, eft. d. eng. Originaludgave. ♦ SchwartzsEftf., 1861.
 note til oversat titel Femte Oplag, 1871. 526 + 556 sider.

[6] Dickens, Charles: Juleeventyr (1862, roman)
1853-54 i: Samtlige Værker [9] 1. udgave: Juleeventyr. ♦ 1853
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Indhold [liste over titlerne i bindet].
 note til oversat titel Hver titel med eget titelblad og separat paginering.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[6a] Dickens, Charles: Et Juleqvad i Prosa, eller en Spøgelseshistorie om Julen. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Tredie Oplag. ♦ F.H. Eibes Forlag, 1862. 97 sider (1862, roman)
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [7]: Forord [signeret: December 1843, Deres tro Ven og Tjener, C.D.].

[6b] Dickens, Charles: Klokkeslagene. Et Nisseeventyr om nogle Klokker, som ringede et gammelt Aar ud og et nyt Aar ind. Tredie Oplag. ♦ Eibe, 1862. 97 sider (1862, roman)
1845 1. udgave: Klokkerne eller en Krønike om nogle Klokker, der ringede et gammelt Aar ud og et nyt ind. ♦ Schubothe, 1845. 175 sider

[6c] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen. Et Feeventyr om Hjemmet. Tredie Oplag. ♦ 1862. 102 sider (1862, roman)
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider

[6d] Dickens, Charles: Livets Kamp. En Kjærlighedsfortælling. Tredie Oplag. ♦ 1862. 99 sider (1862, roman)
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider

[6e] Dickens, Charles: En Julephantasi om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Accord med det. Tredie Oplag. ♦ 1862. 124 sider (1862, roman)
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider

[7] Dickens, Charles: Oliver Twist eller Fattighus-Drengens Livsvandring. Anden Udgave. ♦ Eibe, 1862. 510 sider (1862, roman)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
kollaps Noter
 note om oplag Tredje Oplag, 1871.

[8] Dickens, Charles: Strenge Tider (1862, roman)
1854 i: Samtlige Værker [13] 1. udgave: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2det Oplag, 1870.

[9-10] Dickens, Charles: Lille Dorrit (1862, roman)
1856 i: Samtlige Værker [17-18] 1. udgave: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider

[11-12] Dickens, Charles: Forretninger med Firmaet Dombey & Søn (1863, roman)
1847-50 1. udgave: Dombey og Søn. Roman af Boz. Overs. fra Engelsk. ♦ Schubothe, 1847-50. Deel 1-4, 398 + 467 + 518 + 559 sider

[13] Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer (1863, roman)
1859 i: Samtlige Værker [24a] 1. udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider

[14-16] Dickens, Charles: Master Humphreys Stueuhr (1863, roman)
1841-43 i: Udvalgte Romaner [1-3] 1. udgave: Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider
1845 1. udgave: Barnaby Rudge. Fortælling. ♦ J.H. Schubothe, 1845. Deel 1-4, 308 + 322 + 302 + 299 sider

[17-18] Dickens, Charles: Bleak House (1864, roman)
1852-53 i: Samtlige Værker [7-8] 1. udgave: Bleak House. ♦ Eibe, 1852-53. [Bind] I-II, iv + 551 + 515 sider

[19-20] Dickens, Charles: Nicholas Nickleby (1864, roman)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider

[21-22] Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit (1864, roman)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[23] Dickens, Charles: Skizzer. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1864. 568 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri) (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16] 1. udgave: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [5]: Bemærkning.
De efterfølgende Blade indeholde deres Forfatters tidligste Frembringelser, som nedskreves for et Dagblad eller Maanedsskrift. De Udgaves oprindeligen i to Rækker, den første i to,.
 note til oversat titel den anden i eet Bind, ligesom "Pickwick Clubben" og "Nicholas Nickleby". [Signeret: London den 15de Mai 1839].
 note til oversat titel Hvert hovedgruppe er inddelt i kapitler, der kan have en undertitel eller liste af afsnitstitler.

Syv Skizzer fra vort Sogn. Side [7]-57
1844 indgår i: Hverdagslivet [c] 1. udgave: Sex Skizzer af vort Sogn. (Den femte af de i orignalen syv Skizzer er udeladt)

[23s007 [b]] Dickens, Charles: Communalbudet. Sognesprøiten. Skolemesteren. Side [7]-13 (1864, novelle(r))
[23s013] Dickens, Charles: Præsten. Den gamle Dame. Capitainen paa halv Sold. Side 13-19 (1864, novelle(r))
[23s020] Dickens, Charles: De fire Søstre. Side 20-25 (1864, novelle(r))
[23s025] Dickens, Charles: Valget af et Communalbud. Side 25-33 (1864, novelle(r))
[23s033] Dickens, Charles: Commissionairens Medhjælper. Side 33-43 (1864, novelle(r))
[23s044] Dickens, Charles: Dameselskaberne. Side 44-49 (1864, novelle(r))
[23s050] Dickens, Charles: Vor nærmeste Nabo. Side 50-57 (1864, novelle(r))
Optrin. Side 58-243
[23s058 [b]] Dickens, Charles: Gaderne - Morgen. Side 58-64 (1864, novelle(r))
[23s064] Dickens, Charles: Gaderne - Aften. Side 64-70 (1864, novelle(r))
[23s070] Dickens, Charles: Boutikerne og deres Besiddere. Side 70-75 (1864, novelle(r))
[23s075] Dickens, Charles: Scotland Yard. Side 75-80 (1864, novelle(r))
[23s080] Dickens, Charles: Seven Dials. Side 80-85 (1864, novelle(r))
[23s086] Dickens, Charles: Betragtninger i Monmouth Street. Side 86-93 (1864, novelle(r))
[23s093] Dickens, Charles: Holdepladser for Hyrekarether. Side 93-98 (1864, novelle(r))
[23s098] Dickens, Charles: Doctor's Commons. Side 98-104 (1864, novelle(r))
[23s105] Dickens, Charles: Adspredelser i London. Side 105-10 (1864, novelle(r))
[23s111] Dickens, Charles: Floden. Side 111-18 (1864, novelle(r))
[23s118] Dickens, Charles: Astleys Theater. Side 118-26 (1864, novelle(r))
[23s126] Dickens, Charles: Greenwich Marked. Side 126-35 (1864, novelle(r))
[23s135] Dickens, Charles: Privattheatre. Side 136-43 (1864, novelle(r))
[23s143] Dickens, Charles: Vauxhall Haven om Dagen. Side 143-49 (1864, novelle(r))
[23s150] Dickens, Charles: Morgendiligencer. Side 150-56 (1864, novelle(r))
[23s156] Dickens, Charles: Omnibusser. Side 156-60 (1864, novelle(r))
[23s161] Dickens, Charles: Den sidste Droschekudsk og den første Omnibusconducteur. Side 161-72 (1864, novelle(r))
[23s172] Dickens, Charles: En parlamentarisk Skizze. Side 172-85 (1864, novelle(r))
[23s186] Dickens, Charles: Offentlige Maaltider. Side 186-92 (1864, novelle(r))
[23s193] Dickens, Charles: Den første Mai. Side 193-201 (1864, novelle(r))
[23s202] Dickens, Charles: Marschandiser- og Skibseqviperingshandlerboutiker. Side 202-07 (1864, novelle(r))
[23s207] Dickens, Charles: Generudsalg. Side 207-13 (1864, novelle(r))
[23s213] Dickens, Charles: Pantemandens Bod. Side 213-22 (1864, novelle(r))
[23s222] Dickens, Charles: Criminelle Domstole. Side 222-27 (1864, novelle(r))
[23s227] Dickens, Charles: Et Besøg i Newgate. Side 227-43 (1864, novelle(r))
Charakteerskildringer. Side 244-311
[23s244 [b]] Dickens, Charles: Tanker om Folk. Side 244-49 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c01] 1. udgave: Tanker om Folk

[23s249] Dickens, Charles: Et Julegilde. Side 249-55 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c02] 1. udgave: Et Julegilde

[23s255] Dickens, Charles: Det nye Aar. Side 255-61 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c03] 1. udgave: Det ny Aar

[23s261] Dickens, Charles: Miss Evans og "Ørnen". Side 261-66 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c04] 1. udgave: Miss Evans og "Ørnen"

[23s266] Dickens, Charles: Krotaleren. Side 266-71 (1864, novelle(r))
1855 i: Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s228] 1. udgave: Værtshuustaleren. (Af Ch. Dickens). Side 228-33

[23s272] Dickens, Charles: Hospitalspatienten. Side 272-76 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c06] 1. udgave: Hospitalspatienten

[23s276] Dickens, Charles: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse. Side 276-83 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c07] 1. udgave: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse

[23s283] Dickens, Charles: Den skuffede Modehandlerinde. En Fortælling af Ærgjerrighed. Side 283-90 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c08] 1. udgave: Den skuffede Modehandlerinde

[23s290] Dickens, Charles: Dandseskolen. Side 290-97 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c09] 1. udgave: Danseskolen

[23s297] Dickens, Charles: Lurvet-gentile Folk. Side 297-301 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c10] 1. udgave: Lurvet-gentile Folk

[23s302] Dickens, Charles: En lystig Aften. Side 302-08 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c11] 1. udgave: En lystig Aften

[23s308] Dickens, Charles: Arrestantvognen. Side 308-11 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16c12] 1. udgave: Arrestantvognen

Fortællinger. Side 312-568
[23s312 [b]] Dickens, Charles: Kosthuset. Side 312-355 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16d01] 1. udgave: Pensionatet

[23s355] Dickens, Charles: Mr. Minns og hans Fætter. Side 355-67 (1864, novelle(r))
1844 indgår i: Livet i London [e] 1. udgave: Mr. Minns og hans Fætter

[23s367] Dickens, Charles: Følsomhed. Side 367-81 (1864, novelle(r))
1844 indgår i: Hverdagslivet [a] 1. udgave: Sentimentalitet

[23s381] Dickens, Charles: Familien Tuggs i Ramsgate. Side 381-404 (1864, novelle(r))
1844 indgår i: Livet i London [b] 1. udgave: Familien Tuggs i Ramsgate

[23s404] Dickens, Charles: Horatio Sparkins. Side 404-22 (1864, novelle(r))
1844 indgår i: Livet i London [f] 1. udgave: Horatio Sparkins

[23s422] Dickens, Charles: Det sorte Slør. Side 422-36 (1864, novelle(r))
1844 indgår i: Livet i London [d] 1. udgave: Det sorte Slør

[23s436] Dickens, Charles: Udflugten med Dampbaaden. Side 436-61 (1864, novelle(r))
1844 indgår i: Hverdagslivet [b] 1. udgave: Lystfarten paa Dampbaaden

[23s461] Dickens, Charles: Duellen i Store Winglebury. Side 461-81 (1864, novelle(r))
1844 indgår i: Livet i London [c] 1. udgave: Duellen i Store-Winglebury

[23s481] Dickens, Charles: Mrs. Joseph Porter. Side 481-92 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16d09] 1. udgave: Mrs. Joseph Porter

[23s492] Dickens, Charles: En Tildragelse i Mr. Watkins Tottles Liv. Side 492-535 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16d10] 1. udgave: En Hændelse i Watkin Tottles' Liv

[23s536] Dickens, Charles: Barselsgildet i Bloomsbury. Side 536-55 (1864, novelle(r))
1844 indgår i: Livet i London [g] 1. udgave: Master Kitterbell's Daab

[23s555] Dickens, Charles: Drankerens Død. Side 555-68 (1864, novelle(r))
1856 i: Samtlige Værker [16d12] 1. udgave: Drankerens Død

[24] Dickens, Charles: Reiseminder (1865, roman)
[24a] Dickens, Charles: Optegnelser fra Amerika (1865, roman)
1852-53 1. udgave: Optegnelser fra Amerika. Overs. af Joh. Rasmus Dein. ♦ Mariebo, 1852-53. Del 1-3, 120 + 152 + 118 sider

[24b] Dickens, Charles: Skildringer fra Italien (1865, roman)
1858 i: Samtlige Værker [21b] 1. udgave: Skildringer fra Italien. 206 sider

[25-26] Dickens, Charles: Vor fælles Ven. I fire Bøger. ♦ Eibe, 1864-65. [Del] I-II, 531 + 508 sider (1864-65, roman)
originaltitel: Our mutual friend, 1864-65
1874 i: Samlede Værker [1-2] Senere udgave: Vor fælles Ven. 528 + 506 sider
1886 i: Samlede Værker [1-2] Senere udgave: Vor fælles Ven. Fjerde Udgave. ♦ Eibe, 1886. 528 sider + 1 portræt + 506 sider
1893-94 i: Samlede Værker [23-24] Senere udgave: Vor fælles Ven
1910 i: Værker [4-5] Senere udgave: Vor fælles Ven. Bind 1-2, 428 + 400 sider
1919 i: Samlede Værker [10-11] Senere udgave: Vor fælles Ven. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 472 + 446 sider
1925 Senere udgave: Vor fælles Ven. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 1.-2. Del, 316 sider + 12 tavler + 320 sider + 12 tavler. (Dickens Værker, IX-X)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til oversat titel Denne oversættelse også publiceret som Fædrelandets feuilleton fra 20-5-1864 til 8-12-1865.
 note til oversat titel Bind II, side 7: [Tilegnelse til "James Emerson Tennent" af forf.].
 note til oversat titel Bind II, side 507-08: Efterskrift, istedetfor Fortale [af forf.].
 note til titel Publiceret på engelsk i 19 hæfter fra maj 1864 til november 1865. Udgivet i bogform 1865.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27a] Dickens, Charles: Den Ucommercielle Reisende. En Række Leilighedsskildringer og To Fortællinger: I. Jaget til Døde. II. Lygtetænderens Fortælling. ♦ Eibe, 1865. 263 sider (1865, tekster)
originaltitel: The uncommercial traveller, 1861
1880 i: Samlede Værker [27] Senere udgave: Den ucommercielle Reisende
1894 i: Samlede Værker [25b] Senere udgave: Den ucommercielle Reisende
1920 i: Samlede Værker [24c] Senere udgave: Den ukommercielle Rejsende. Side 180-318, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 16 afsnit i All the year round, fra volume II, no. 40 (28-1-1860) til volume IV, no. 77 (13-10-1860). Udgivet i bogform 1861.
 note til titel 1863-65 blev publiceret endnu 11 afsnit, udgivet i bogform i en udvidet udgave 1866. Flere blev skret i tidsrummet 1868-69. Samlet udgivet 1875. Rejser kan have forskellig titel, rækkefølge og opdeling fra udgave til udgave.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af det første afsnit på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[27a01] Dickens, Charles: [Royal Charters Forlis] (1865, tekster)
originaltitel: Wreck of the Royal Charter, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 40 (28-1-1860), page 321-26. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey I: Wreck of the Royal Charter.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 note til titel I senere bogudgaver, fx 1869 (New York: Published by Hurd and Houghton, Cambridge: Riverside Press), delt i 2 kapitler med titlen: His general line of business, og: The shipwreck. Visning på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net

[27a02] Dickens, Charles: [Fattigloven i Wapping] (1865, tekster)
originaltitel: The poor law in Wapping, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 43 (18-2-1860), page 392-96. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey II: The Poor Law in Wapping.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 note til titel I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel III med titlen: Wapping workhouse. Visning på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net

[27a03] Dickens, Charles: [A Sermon in the Britannia Theatre] (1865, tekster)
originaltitel: A sermon in the Britannia Theatre, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 44 (25-2-1860), page 416-21. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey III: A Sermon in the Britannia Theatre.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel IV med titlen: Two views of a cheap theatre. Link til ekstern webside hdl.handle.net

[27a04] Dickens, Charles: [Man venter paa Jack i Liverpool] (1865, tekster)
originaltitel: Waiting for Jack in Liverpool, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 46 (10-3-1860), page 462-66. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey IV: Waiting for Jack in Liverpool.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel V med titlen: Poor mercantile Jack. Link til ekstern webside hdl.handle.net

[27a05] Dickens, Charles: [Travels in Search of Refreshment] (1865, tekster)
originaltitel: Travels in Search of Refreshment
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 48 (24-3-1860), page 512-16. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey V: Travels in Search of Refreshment.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 note til titel I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel VI med titlen: Refreshments for travellers. Visning på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net

[27a06] Dickens, Charles: [Det tyske Køretøj] (1865, tekster)
originaltitel: The German chariot, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume II, no. 50 (7-4-1860), page 557-62. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey VI: The German Chariot.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel VII med titlen: Travelling abroad. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27a07] Dickens, Charles: [Undersøgelsen af Great Tasmania] (1865, tekster)
originaltitel: Great Tasmania enquiry, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 52 (21-4-1860), page 37-40. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey VII: Great Tasmania Enquiry.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel VIII med titlen: The great Tasmania's cargo. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27a08] Dickens, Charles: [Besøg i Kirkerne i City] (1865, tekster)
originaltitel: Visit to the City churches, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 54 (5-5-1860), page 85-89. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey VIII: Visit to the City Churches.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel IX med titlen: City of London churches. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27a09] Dickens, Charles: [Folkesky Nabolag] (1865, tekster)
originaltitel: Shy Neighbourhoods, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 57 (26-5-1860), page 155-59. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey IX: Shy Neighbourhoods.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[27a10] Dickens, Charles: [Tramps] (1865, tekster)
originaltitel: Tramps, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 60 (16-6-1860), page 230-34. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey X: Tramps.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[27a11] Dickens, Charles: [Barndomsminder] (1865, tekster)
originaltitel: Associations of childhood, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 62 (30-6-1860), page 274-78. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XI: Associations of Childhood.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XII med titlen: Dullborough town. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27a12] Dickens, Charles: [Husvildhed] (1865, tekster)
originaltitel: Houselessness, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 65 (21-7-1860), page 348-52. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XII: Houselessness.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XIII med titlen: Night walks. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27a13] Dickens, Charles: [Living in Chambers] (1865, tekster)
originaltitel: Living in Chambers, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 69 (18-8-1860), page 452-57. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XIII: Living in Chambers.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XIV med titlen: Chambers. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27a14] Dickens, Charles: [Ammestuehistorier] (1865, tekster)
originaltitel: Nurses' Stories, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 72 (8-9-1860), page 517-21. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XIV: Nurses' Stories.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[27a15] Dickens, Charles: [London uden for Sæsonen] (1865, tekster)
originaltitel: London out of Season
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume III, no. 75 (29-9-1860), page 588-91. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XV: London out of Season.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XVI med titlen: Arcadian London. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27a16] Dickens, Charles: [Den italienske Fange] (1865, tekster)
originaltitel: The Italian prisoner, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, volume IV, no. 77 (13-10-1860), page 13-17. I bogudgaven, 1860, med titlen: Journey XVI: The Italian prisoner.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 url I senere bogudgaver, fx 1869, som kapitel XVII. Visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[27b] Dickens, Charles: Jaget til Døde (1865, tekster)
originaltitel: Hunted down, 1859
1920 i: Samlede Værker [21c] Senere udgave: Jaget til Døde. Side [301]-26
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i 3 afsnit i: New York Ledger, 20-8-1859, 27-8-1859 og 3-9-1859. Også publiceret i 2 afsnit i: All the year round, volume III, no. 67 (4-8-1860) og no. 68 (11-8-1860).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af første afsnit på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[27c] Dickens, Charles: Lygtetænderens Fortælling (1865, tekster)
1845 indgår i antologien: Roser [a] 1. udgave: Lampepudserens Historie

[28] Dickens, Charles: Fire Fortællinger (1867, novelle(r))
[28a] Dickens, Charles: Mugby Hovedstation. Julefortælling for 1866, tildels af Charles Dickens. ♦ Eibe, 1867. 151 sider (1867, roman)
originaltitel: Mugby junction, 1866
1867 indgår i antologien: Mindre Fortællinger [a] Senere udgave: Mugby Hovedstation. Julefortælling tildels af Charles Dickens
1880 i: Samlede Værker [28a] Senere udgave: Mugby Hovedstation
1893 i: Samlede Værker [22b] Senere udgave: Mugby Hovedstation
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, Christmas 1866 (25-12-1866). Nummeret har titlen: Mugby Junction.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[28aa] Dickens, Charles: Brødrene Barbox (1867, tekster)
originaltitel: Barbox Brothers, 1866

[28ab] Dickens, Charles: Brødrene Barbox & Co. (1867, tekster)
originaltitel: Barbox Brothers and Co., 1866

[28ac] Dickens, Charles: Stambanen. Drengen i Mugby (1867, tekster)
originaltitel: Main Line. The boy at Mugby, 1866

[28ad] Dickens, Charles: Første Sidebane. Banevogteren (1867, tekster)
originaltitel: No. 1 branch line. The signalman, 1866
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [w] Senere udgave: Banevogteren
1966 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [s267] Senere udgave: Banevogteren. Side 267-[75]

[28ae] Halliday, Andrew: Anden Sidebane. Locomotivføreren (1867, tekster)
originaltitel: No. 2 branch line. The engine-driver, 1866
af Andrew Halliday (1830-1877, sprog: engelsk)

[28af] Collins, Charles: Tredie Sidebane. Expropriationshuset (1867, tekster)
originaltitel: No. 3 branch line. The compensation house, 1866
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)

[28ag] Stretton, Hesba [ie: Sarah Smith]: Fjerde Sidebane. Jernbaneposten (1867, tekster)
originaltitel: No. 4 branch line. The travelling post-office, 1866
af Sarah Smith (1832-1911, sprog: engelsk)

[28ah] Edwards, Amelia B.: Femte Sidebane. Maskinmesteren (1867, tekster)
originaltitel: No. 5 branch line. The engineer, 1866
af Amelia Blandford Edwards (1831-1892, sprog: engelsk)
1867 indgår i antologien: Mindre Fortællinger [ah] Senere udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
1880 i: Samlede Værker [28ah] Senere udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
1893 i: Samlede Værker [22bg] Senere udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren

[28b] Dickens, Charles og Wilkie Collins: Spærret! ♦ Eibe, 1868. 148 sider (1868, roman)
originaltitel: No thorughfare, 1867
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
1880 i: Samlede Værker [28b] Senere udgave: Spærret!
1894 i: Samlede Værker [28b] Senere udgave: Spærret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: All the year round, Christmas 1867 (25-12-1867). Nummeret har titlen: No thoroughfare.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[28c] Dickens, Charles: George Silvermans Forklaring. I ni Kapitler. ♦ Eiby, 1868. 36 sider (1868, novelle(r))
originaltitel: George Silverman's explanation, 1868
oversætter i periodicum: J.S. (pseudonym)
1880 i: Samlede Værker [28c] Senere udgave: George Silvermans Forklaring. I ni Kapitler. [Anden Udgave]. ♦ 1880, 36 sider
1894 i: Samlede Værker [28c] Senere udgave: George Silvermans Forklaring
1919 i: Samlede Værker [18b] Senere udgave: George Silvermans Forklaring
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: The Atlantic Monthly, January-March, 1868.
 note om føljeton Føljeton i Ribe Stifts-Tidende fra 15-2-1868 til 16-3-1868, under titlen: George Silverman's Meddelelser. Af Charles Dickens. I ni Kapitler. Oversat af J. S. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg

[28d] Dickens, Charles: Ferieroman. I fire Dele. ♦ 1868. 46 sider (1868, novelle(r))
originaltitel: Holiday romance, 1868
1880 i: Samlede Værker [28d] Senere udgave: Ferieroman. I fire Dele. [Anden Udgave]. ♦ 1880. 46 sider
1892 i: Samlede Værker [13b] Senere udgave: Ferieroman. ♦ 1892. 48 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 4 numre af det amerikanske børnebladet: Our young folks, no. 37 (januar), 39 (marts), 40 (april) og 41 (maj), 1868.
 note til titel Også publiceret i All the year round, volume XIX, no. 457 (25-1-1868), no. 459 (8-2-1868), no. 464 (14-3-1868), no. 467 (4-4-1868).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

[29] Dickens, Charles: Edwin Droods Hemmelighed. 307 sider (1870, roman)
originaltitel: The mystery of Edwin Drood, 1870
1880 i: Samlede Værker [29a] Senere udgave: Edwin Droods Hemmelighed. ♦ 1870. 307 sider
1894 i: Samlede Værker [28a] Senere udgave: Edwin Droods Hemmelighed
1919 i: Samlede Værker [18] Senere udgave: Edwin Droods Hemmelighed. George Silvermans Forklaring i ni Kapitler. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 368 sider
1972 Senere udgave: Edwin Droods mysterium. Overs. fra engelsk af [L. Moltke. Oversættelsen revideret af] Inger-Louise Boisen. Ill. af Luck Fildes. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 276 sider, 12 tavler
kollaps Noter
 note til titel Dickens døde inden han kunne skrive slutningen, så der udkom kun 6 (med kapitel 1-23) af de planlagte 12 hefter.
 note til titel Publiceret på engelsk i 6 hæfter fra april 1870 til september 1870. Udgivet i bogform 1870.
 note til oversat titel I en del af oplaget bind 30.
 note til oversat titel Side 307: Efterskrift.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1909 (stumfilm). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Litteraturliste Medtaget på: Karsten Wind Meyhoff: Forbrydelsens elementer. Kriminalliteraturens historie fra Poe til Ellroy. Informations Forlag, 2009 Web link link til hele listen Ti gode titler fra krimiens pionertid.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.