Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samtlige Værker

Dickens, Charles: Samtlige Værker, (1852-59, roman, engelsk) EMP 508 👓
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke
Detaljer
Samtlige Værker. Oversatte af L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, P. H. Eibes Forlag, 1852-59. Bd. 1-24
kollaps Indhold

[1-3] Dickens, Charles: David Copperfield den Yngre, fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser (dem han stadig troet skulde blive udgivne). ♦ 1852. [Bind] I-III, 300 + 356 + 400 sider (1852, roman)
1849-50 1. udgave: David Copperfield den Yngre fra Blunderstone Kaaeri, hans Levnet, Eventyr, Erfaringer og Iagttagelser ... Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Gyldendal, 1849-50. [Bind] I-IV, 282 + 312 + 296 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Bind I, side 5-6: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Andet Oplag, 1856. 300 + 356 + 400 sider.
[4-5] Boz [ie: Dickens, Charles]: Pickwick Clubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøiagtig Beretning om dens corresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Reiser, Hændelser og Idtrætter. Af Boz (Charles Dickens). Oversat fra engelsk ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1852. [Bind] I-II, 487 + 479 sider (1852, roman)
1840 1. udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind I, side 5-6: [Tilegnelse til "Advocat Talfourd, Parlamentsmedlem", signeret C.D.].
 note til oversat titel Bind I, side 7-8: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[6] Dickens, Charles: Oliver Twist eller Fattighus-Drengens Livsvandring. ♦ Eibe, 1853. xii + 503 sider (1853, roman)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-xii: Forfatterens Indledning til tredie Udgave.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[7-8] Dickens, Charles: Bleak House. ♦ Eibe, 1852-53. [Bind] I-II, iv + 551 + 515 sider (1852-53, roman)
originaltitel: Bleak House, 1852-53
1864 i: Samtlige Værker [17-18] Senere udgave: Bleak House
1878 i: Samlede Værker [18-19] Senere udgave: Bleak House
1892 i: Samlede Værker [14-15] Senere udgave: Bleak House. Af Charles Dickens. Oversat fra engelsk ved L. Moltke. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1892. [Bind] I-II, 560 + 518 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1910 i: Værker [1-2] Senere udgave: Bleak-House. Femte paany reviderede Udgave. ♦ Lyset, 1910. Bind 1-2, 458 + 424 sider
1926 Senere udgave: Bleak-House. [Oversat af L. Moltke]. ♦ (Gutenberg Forlag, P.H. Fergo) (A. Busck), 1926. [Bind] I-II, 352 + 368 sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 20 hæfter mellem marts 1852 til september 1853.
 note til oversat titel Bind I, 1 upagineret side: [Tilegnelse til mine "Medbrødre i Samfundet for Litteratur og Konst"].
 note til oversat titel Bind I, side i-iii [i 2. oplag 1858 side 5-7]: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note om føljeton Føljeton (denne oversættelse) i Fædrelandet fra 13de Aarg. Nr 65 (17-3-1852) til 14de Aarg. Nr 220 (22-9-1853). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url film TV-serie flere gange, første gang 1959. Artikel om serien på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om oplag Andet Oplag, 1858. 556 + 515 sider.
 anmeldelse Hertil er udkommet: Knud Sørensen: Dickens på dansk. L. Moltkes og Eva Hemmer Hansens oversættelser af Bleak House. Odense Universitetsforlag, 2000. 104 sider. (Odense University Studies in Linguistics, vol. 11) (RASK Supplement, vol. 10). Link til ekstern webside http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A22896296
[9] Dickens, Charles: Juleeventyr. ♦ 1853 (1853-54, roman)
1854-58 Senere udgave: Juleeventyr. Overs. af L. Moltke. Andet Oplag. ♦ 1854-58
1862 i: Samtlige Værker [6] Senere udgave: Juleeventyr
1875 i: Samlede Værker [3] Senere udgave: Juleeventyr
1879 Senere udgave: Juleæventyr. Frit overs. efter Charles Dickens': A Christmas Carol, af Albert Andresen. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ 1879. 119 sider
1889 i: Samlede Værker [1] Senere udgave: Juleæventyr
1919 i: Samlede Værker [15] Senere udgave: Juleeventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 368 sider
1930 Senere udgave: Juleeventyr. [Ny Udg.]. M. Illustr. ♦ Wiene, 1930. 302 sider, illustreret
1950 Senere udgave: Juleeventyr. Et Julekvad i prosa og Livets kamp. På dansk ved L. Moltke. ♦ Samleren, 1950. 192 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[9:a] Dickens, Charles: Et Juleqvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie om Julen. ♦ Kjøbenhavn, paa F.H. Eibes Forlag, 1853. 96 sider (1853, novelle(r))
1844 1. udgave: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7: Forord [signeret C.D.].
 note om oplag Andet Oplag, 1854. 92 sider. [Separat udgave].
 note til oversat titel [3. Oplag =] Samtlige Værker. [Anden Udgave]. Bind 6, 1862.
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[9:b] Dickens, Charles: Klokkeslagene. Et Nisseeventyr om nogle Klokker, som ringede et gammelt Aar ud og et nyt Aar ind. ♦ Eibe, 1853. 96 sider (1853, novelle(r))
1845 1. udgave: Klokkerne eller en Krønike om nogle Klokker, der ringede et gammelt Aar ud og et nyt ind. ♦ Schubothe, 1845. 175 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1856. 96 sider.
 note til oversat titel 3. Oplag = Samtlige Værker. Bind 6. 1862.
[9:c] Dickens, Charles: Faarekyllingen ved Arnen. Et Feeventyr om Hjemmet. Oversat fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, F. H. Eibes Forlag, 1854. 92 sider (1854, novelle(r))
1846 1. udgave: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: Lord Jeffrey tilegnes denne lille Fortælling med Kjærlighed og Hengivenhed af Forfatteren.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Måske har kun den separate udgave årstallet 1853, mens bindet i samlede værker har 1853.
 note til oversat titel Første sætninger: Det var Kjedlen, som begyndte! Fortæl mig bare ikke, hvad Mrs. Peerybingle sagde. Jeg veed det bedre. Mrs. Peerybingle kan paastaae lige til Dommedag, at hun ikke kan sige, hvem af dem det var, som begyndte; men jeg siger, at det var Kjedlen.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Google Books
[9:d] Dickens, Charles: En Julephantasi om en Mand, som forfulgtes af et Spøgelse og sluttede en Accord med det. ♦ Eibe, 1854. 104 sider (1854, novelle(r))
1849 1. udgave: Den plagede Mand eller Spøgelsets Handel. En Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ Forlagt af Anton Caén, 1849. 144 sider
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, [formodentlig 1857].
 note til oversat titel 3. Oplag = Samtlige Værker. Bind 6, 1862.
[10-12] Dickens, Charles: Master Humphreys Stueuhr. ♦ 1854. [Bind] I-III, (iv + 434) + (ii + 449) + (ii + 654) sider (1854, roman)
1841-43 i: Udvalgte Romaner [1-3] 1. udgave: Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider
1845 1. udgave: Barnaby Rudge. Fortælling. ♦ J.H. Schubothe, 1845. Deel 1-4, 308 + 322 + 302 + 299 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Omfatter: Den gamle Raritetsboutik [tidligere dansk titel: Nelly og hendes Bedstefar], samt: Barnaby Rudge.
 note til oversat titel Bind I, 1 upagineret side: [Tilegnelse til Samuel Rodgers, signeret C.D.].
 note til oversat titel Bind I, side i-iv: Indledning [til tidsskriftet af forf.].
 note til oversat titel Bind II, side i-ii: Indledning [af forf.].
 note til oversat titel Bind III, side i-ii: Fortale til Barnaby Rudge [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[13] Dickens, Charles: Strenge Tider. ♦ Eibe, 1854. 320 sider (1854, roman)
originaltitel: Hard times, 1854
1862 i: Samtlige Værker [8] Senere udgave: Strenge Tider
1888 i: Samlede Værker [26] Senere udgave: Strenge Tider
1893 i: Samlede Værker [20] Senere udgave: Strenge Tider. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1893. 343 sider
1910 i: Værker [3] Senere udgave: Strenge Tider. 274 sider
1919 i: Samlede Værker [6] Senere udgave: Strenge Tider. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 304 sider
1930 Senere udgave: Strenge Tider. Oversat af L. Moltke. ♦ Wiene, 1930. 342 sider. (Bogvennens Bibliotek)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På engelsk publiceret i afsnit i: Household Words, volume xi, no. 210 (1-4-1854) til no. 229 (12-8-1854). Udgivet i bogform 1854.
 note til oversat titel Bindet også udgivet separat.
 note om føljeton Denne oversættelse føljeton i Fædrelandet fra 4-4-1854 til 23-8-1854.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af det første afsnit i Household Words på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[14-15] Dickens, Charles: Forretninger med Firmaet Dombey & Søn, en gros, en detail og til Udførsel. ♦ 1855-56. [Bind] I-II, 512 + 559 sider (1855-56, roman)
1847-50 1. udgave: Dombey og Søn. Roman af Boz. Overs. fra Engelsk. ♦ Schubothe, 1847-50. Deel 1-4, 398 + 467 + 518 + 559 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind I, side 5: [Tilegnelse til "Marqvisen af Normanby" af forf.].
 note til oversat titel Bind I, side 7: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[16] Dickens, Charles: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider (1856, novelle(r))
1844 1. udgave: Hverdagslivet. En Skildring. ♦ Schubothe, 1844. 183 sider. Pris: 64 Sk.
1844 1. udgave: Livet i London. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 184 sider
1864 i: Samtlige Værker [23] Senere udgave: Skizzer. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1864. 568 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
1877 i: Samlede Værker [14] Senere udgave: Skizzer
1888 indgår i: Fortællinger [b] Senere udgave: Pensionatet
1894 i: Samlede Værker [25a] Senere udgave: Skitser. ♦ 1894. 499 sider
1920 i: Samlede Værker [24] Senere udgave: Skitser. Oversat af L. Moltke. M. Illustr. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, [1920]. 318 sider, illustreret
1920 i: Samlede Værker [21a] Senere udgave: Karakterskildringer. Side [5]-66
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5: Bemærkning [af forf.].
 note til oversat titel Første samlede udgave af: Sketches by Boz.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[16a] Dickens, Charles: Syv Skizzer fra vort Sogn (1856, novelle(r))
1844 indgår i: Hverdagslivet [c] 1. udgave: Sex Skizzer af vort Sogn. (Den femte af de i orignalen syv Skizzer er udeladt)
[16b] Dickens, Charles: Optrin (1856, roman)
[16c] Dickens, Charles: Charakteerskildringer (1856, novelle(r))
[16c01] Dickens, Charles: Tanker om Folk (1856, novelle(r))
originaltitel: Thoughts about People, 1836
1864 i: Samtlige Værker [23s244 [b]] Senere udgave: Tanker om Folk. Side 244-49
1920 i: Samlede Værker [21a01] Senere udgave: Tanker om Folk. Side [7]-11
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere publiceret i forkortet dansk oversættelse i: Portefeuillen, 22-9-1839, med titlen: Den rige, gamle Pebersvend.
[16c02] Dickens, Charles: Et Julegilde (1856, novelle(r))
originaltitel: A Christmas dinner, 1836
1864 i: Samtlige Værker [23s249] Senere udgave: Et Julegilde. Side 249-55
1920 i: Samlede Værker [21a02] Senere udgave: Et Julegilde. Side 12-16
[16c03] Dickens, Charles: Det ny Aar (1856, novelle(r))
originaltitel: The New Year, 1836
1864 i: Samtlige Værker [23s255] Senere udgave: Det nye Aar. Side 255-61
1920 i: Samlede Værker [21a03] Senere udgave: Det ny Aar. Side 16-21
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Bell's Life in London, 3-1-1836.
[16c04] Dickens, Charles: Miss Evans og "Ørnen" (1856, novelle(r))
originaltitel: Miss Evans and the Eagle, 1835
1864 i: Samtlige Værker [23s261] Senere udgave: Miss Evans og "Ørnen". Side 261-66
1920 i: Samlede Værker [21a04] Senere udgave: Miss Evans og "Ørnen". Side 22-26
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Bell's Life in London, 4--10-1835.
[16c05] Dickens, Charles: Krotaleren (1856, novelle(r))
1855 i: Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s228] 1. udgave: Værtshuustaleren. (Af Ch. Dickens). Side 228-33
[16c06] Dickens, Charles: Hospitalspatienten (1856, novelle(r))
originaltitel: The hospital patient, 1836
1864 i: Samtlige Værker [23s272] Senere udgave: Hospitalspatienten. Side 272-76
1920 i: Samlede Værker [21a06] Senere udgave: Hospitalspatienten. Side 31-35
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere publiceret i dansk oversættelse i: Almue-Vennen (Aarhus), nr. 1 (2-1-1842), med titlen: Sygehuset.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: The Carlton Chronicle, 6-8-1836.
[16c07] Dickens, Charles: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse (1856, novelle(r))
originaltitel: The misplaced attachment of Mr. John Dounce, 1835
1864 i: Samtlige Værker [23s276] Senere udgave: Mr. John Dounces ilde anbragte Forelskelse. Side 276-83
1920 i: Samlede Værker [21a07] Senere udgave: John Dounces mislykkede Forelskelse. Side 35-41
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: in Bell's Life in London, 25-10-1835, med titlen: Love and Oysers.
 note om føljeton Tidligere publiceret i dansk oversættelse i: Kjøbenhavns Natkikkert, nr. 11, 1839, med titlen: Den forlibte Enkemand.
[16c08] Dickens, Charles: Den skuffede Modehandlerinde (1856, novelle(r))
originaltitel: The mistaken milliner. A Tale of Ambition, 1835
1864 i: Samtlige Værker [23s283] Senere udgave: Den skuffede Modehandlerinde. En Fortælling af Ærgjerrighed. Side 283-90
1920 i: Samlede Værker [21a08] Senere udgave: Den skuffede Modehandlerinde. En Fortælling om Ærgerrighed. Side 41-47
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Bell's Life in London, 22-11-1835, under titlen: The Vocal Dressmaker.
[16c09] Dickens, Charles: Danseskolen (1856, novelle(r))
originaltitel: The dancing academy, 1835
1864 i: Samtlige Værker [23s290] Senere udgave: Dandseskolen. Side 290-97
1920 i: Samlede Værker [21a09] Senere udgave: Danseskolen. Side 47-53
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i: Bell's Life in London, 11-10-1835.
[16c10] Dickens, Charles: Lurvet-gentile Folk (1856, novelle(r))
originaltitel: Shabby-Genteel People, 1836
1864 i: Samtlige Værker [23s297] Senere udgave: Lurvet-gentile Folk. Side 297-301
1920 i: Samlede Værker [21a10] Senere udgave: Lurvet-gentile Folk. Side 53-57
kollaps Noter
 note om føljeton Tidligere publiceret i forkortet dansk oversættelse i: Portefeuillen, 29-9-1839, med titlen: Læredrengene. De elegante Betlere.
[16c11] Dickens, Charles: En lystig Aften (1856, novelle(r))
originaltitel: Making a Night of It, 1835
1864 i: Samtlige Værker [23s302] Senere udgave: En lystig Aften. Side 302-08
1920 i: Samlede Værker [21a11] Senere udgave: En lystig Aften. Side 57-63
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: in Bell's Life in London, 18-10-1835. Udgivet i bogform i: Sketches by Boz, 1836.
 note om føljeton Tidligere publiceret i dansk oversættelse i: Kjøbenhavns Natkikkert, nr. 104, 1838, med titlen: En lystig Nat (Af Boz's "Humoristiske Genrebilleder af Hverdagslivet i London").
[16c12] Dickens, Charles: Arrestantvognen (1856, novelle(r))
originaltitel: The prisoners' van, 1836
1864 i: Samtlige Værker [23s308] Senere udgave: Arrestantvognen. Side 308-11
1920 i: Samlede Værker [21a12] Senere udgave: "Salatfadet". Side 63-66
[16d] Dickens, Charles: Fortællinger (1856, roman)
1920 i: Samlede Værker [21b12] Senere udgave: Drankerens Død. Side 288-99
1920 [Samlet udgave] i: Samlede Værker [21b] Senere udgave: Fortællinger. Side [67]-299
[16d01] Dickens, Charles: Pensionatet (1856, roman)
originaltitel: The boarding-house, 1834
1864 i: Samtlige Værker [23s312 [b]] Senere udgave: Kosthuset. Side 312-355
1920 i: Samlede Værker [21b01] Senere udgave: Pensionatet. Side [67]-104, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: The Monthly Magazine, maj og august 1834.
[16d02] Dickens, Charles: Mr. Minns og hans Fætter (1856, roman)
1844 indgår i: Livet i London [e] 1. udgave: Mr. Minns og hans Fætter
[16d03] Dickens, Charles: Sentimentalitet (1856, roman)
1844 indgår i: Hverdagslivet [a] 1. udgave: Sentimentalitet
[16d04] Dickens, Charles: Familien Tuggs i Ramsgate (1856, roman)
1844 indgår i: Livet i London [b] 1. udgave: Familien Tuggs i Ramsgate
[16d05] Dickens, Charles: Horatio Sparkins (1856, roman)
1844 indgår i: Livet i London [f] 1. udgave: Horatio Sparkins
[16d06] Dickens, Charles: Det sorte Slør (1856, novelle(r))
1844 indgår i: Livet i London [d] 1. udgave: Det sorte Slør
[16d07] Dickens, Charles: Udflugten med Dampskibet (1856, novelle(r))
1844 indgår i: Hverdagslivet [b] 1. udgave: Lystfarten paa Dampbaaden
[16d08] Dickens, Charles: Duellen i Store Winglebury (1856, novelle(r))
1844 indgår i: Livet i London [c] 1. udgave: Duellen i Store-Winglebury
[16d09] Dickens, Charles: Mrs. Joseph Porter (1856, novelle(r))
originaltitel: Mrs. Joseph Porter, 1834
1864 i: Samtlige Værker [23s481] Senere udgave: Mrs. Joseph Porter. Side 481-92
1920 i: Samlede Værker [21b09] Senere udgave: Mrs. Joseph Porter. Side 219-29
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i The Monthly Magazine, januar 1834.
[16d10] Dickens, Charles: En Hændelse i Watkin Tottles' Liv (1856, novelle(r))
originaltitel: A passage in the life of Mr. Watkins Tottle, 1835
1864 i: Samtlige Værker [23s492] Senere udgave: En Tildragelse i Mr. Watkins Tottles Liv. Side 492-535
1920 i: Samlede Værker [21b10] Senere udgave: En Hændelse i Watkin Tottles Liv. Side 230-69, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: The Monthly Magazine, januar og februar 1835.
[16d11] Dickens, Charles: Barselgildet i Bloombury (1856, roman)
1844 indgår i: Livet i London [g] 1. udgave: Master Kitterbell's Daab
[16d12] Dickens, Charles: Drankerens Død (1856, roman)
originaltitel: The drunkard's death, 1836
1864 i: Samtlige Værker [23s555] Senere udgave: Drankerens Død. Side 555-68
[17-18] Dickens, Charles: Lille Dorrit. I to Bøger. ♦ Eibe, 1856. [Bind] I-II, i-iv + 5-531 + 493 sider (1856, roman)
originaltitel: Little Dorrit, 1855-57
1862 i: Samtlige Værker [9-10] Senere udgave: Lille Dorrit
1876 i: Samlede Værker [7-8] Senere udgave: Lille Dorrit
1890 i: Samlede Værker [4-5] Senere udgave: Lille Dorrit
1909 Senere udgave: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1909. 1.-2. Bog, 432 + 398 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bachi))
1920 i: Samlede Værker [25-26] Senere udgave: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1920. [Bind] I-II, 478 + 432 sider
1925 Senere udgave: Lille Dorrit. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 1.-2. Del, 328 sider + 12 tavler + 312 sider + 12 tavler. (Dickens Værker, V-VI)
1929 Senere udgave: Lille Dorrit. Oversat af L. Moltke. 6. gennemsete Udg. Med Illustrationer. ♦ Emil Wiene. [Bind] I-II, 392 + 368 sider, illustreret
1975 Senere udgave: Lille Dorrit. Overs. af Eva Hemmer Hansen. Ill. af Hablôt Knight Browne (Phiz). Udg. i samarb. med Nyt Dansk Litteraturselskab. ♦ Hernov, 1975. Bind 1-2, (10 + 864 sider), illustreret
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til oversat titel Indhold: I: Fattigdom. II: Rigdom.
 note til oversat titel Bind I, 1 upagineret side: [Tilegnelse til "Clarkson Stanfield" af forf.].
 note til oversat titel Bind I, side i-iii: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note om føljeton Denne oversættelse som Føljeton i Fædrelandet fra 12-12-1855 til 30-6-1857. Forordet 1-7-1857.
 note til titel Oprindelig udgivet på engelsk i 19 månedlige hæfter fra december 1855 til Juni 1857. Udgivet i bogform 1856-57.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[19-20] Dickens, Charles: Nicholas Nickleby's Levnet og Eventyr. ♦ 1856-58. [Bind] I-II, 495 + 517 sider (1856-58, roman)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind I, side 5: [Tilegnelse til "W.C. Macready" of forf.].
 note til oversat titel Bind I, side 7-10: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[21] Dickens, Charles: Reiseminder. ♦ 1858 (1858, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
[21a] Dickens, Charles: Optegnelser fra Amerika. 295 sider (1858, tekster)
1852-53 1. udgave: Optegnelser fra Amerika. Overs. af Joh. Rasmus Dein. ♦ Mariebo, 1852-53. Del 1-3, 120 + 152 + 118 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7: [Tilegnelse til "mine Venner i Amerika" af forf.].
[21b] Dickens, Charles: Skildringer fra Italien. 206 sider (1858, tekster)
originaltitel: Pictures from Italy, 1846
1865 i: Samtlige Værker [24b] Senere udgave: Skildringer fra Italien
1880 i: Samlede Værker [25b] Senere udgave: Skildringer fra Italien
1894 i: Samlede Værker [27b] Senere udgave: Skildringer fra Italien
1919 i: Samlede Værker [12b] Senere udgave: Skildringer fra Italien
[22-23] Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit og hans Slægtninges, Venners og Fjenders Levnet og Eventyr .. ♦ Eibe, 1859. [Bind] I-II, 528 + 519 sider (1859, roman)
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind I, side 5: [Tilegnelse til "Miss Burdett Coutts" af forf.].
 note til oversat titel Bind I, side 7-8: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Fulde titel: Martin Chuzzlewit og hans Slægtninges, Venners og Fjenders Levnet og Eventyr, indeholdende alle hans Testamenter og Paafund tilligemed en historisk Beretning om hvad han gjorde og hvad han ikke gjorde, samt Oplysninger om hvem der arvede Familiesølvtøiet og hvem der fik Sølvskeerne og hvem der fik Træskeerne, saa at det Hele danner en fuldstændig Nøgle til Huset Chuzzlewit.
[24a] Dickens, Charles: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. ♦ Eibe, 1859. 432 sider (1859, roman)
originaltitel: A tale of two cities, 1859
1863 i: Samtlige Værker [13] Senere udgave: En Fortælling om to Byer
1875 i: Samlede Værker [6] Senere udgave: En Fortælling om to Byer
1886 Senere udgave: To Byer. Dansk Bearbejdelse, gjennemset af Vilhelm Møller. Med Illustrationer. ♦ W.L. Wulff, 1886. 379 sider, illustreret
1888 i: Samlede Værker [6] Senere udgave: En Fortælling om to Byer. I tre Bøger. Fjerde Udgave. ♦ Eibe, 1888. 431 sider
1891 i: Samlede Værker [6] Senere udgave: En Fortælling om to Byer. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, [1891]. 431 sider
1905 i: Udvalgte Værker [1] Senere udgave: En Fortælling om to Byer. ♦ 1905. 414 sider
1909 Senere udgave: En Fortælling om to Byer. I Overs. ved Oluf Petersen, ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1909. 352 sider
1919 i: Samlede Værker [3] Senere udgave: En Fortælling om to Byer. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. 392 sider
1925 Senere udgave: To Byer. Med 12 Tavler. ♦ Dansk Forlag (P. H. Fergo), 1925. 328 sider + tavler. (Dickens Værker, III-IV)
1927 Senere udgave: En Fortælling om to Byer. Oversat af L. Moltke. M. Illustrationer af K. H. Browne (Phiz). 6. gennemsete Udgave. ♦ Emil Wiene, 1927. 364 sider
1932 Senere udgave: En Fortælling om to Byer. [Oversat af L. Moltke]. ♦ »Ude og Hjemme«s Forlag, 1932. 312 sider
1941 Senere udgave: Fortællingen om To Byer. Overs. af Else Brudenell-Bruce. Illustr. af H. K. Browne (Phiz). Omslag af Ib Andersen. ♦ Haase, 1941. 392 sider, illustreret. Pris: kr. 4,85
1951 Senere udgave: To byer. ♦ Samleren, 1951. 256 sider. Pris: kr. 5,00
1957 Senere udgave: To byer. [Af] Charles Dickens. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [48] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1959 Senere udgave: To byer. [Ny udg.] Overs. fra engelsk af Ejnar Reeslev. Med 30 tegninger af Helge Kühn-Nielsen. ♦ Danske boghandleres Kommissionsanstalt, 1959. 235 sider, illustreret
1962 Senere udgave: To byer
1970 Senere udgave: To byer. Efterskrift af Tage la Cour. Ill. af K. H. Browne (Phiz). Overs. af Else Brudenell-Bruce. ♦ Lademann, 1970. Bind 1-2, 244 + 254 sider, illustreret
1972 Senere udgave: To byer. Overs. fra engelsk af L. Moltke. Ill. af "Phiz". ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 391 sider, 13 tavler
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til "Lord John Russell" af forf.].
 note til oversat titel Side 3: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Også udgivet separat, dog sammen med Livets Kamp.
 note om føljeton Denne oversættelse føljeton i Fædrelandet fra 26-5-1859 til 27-12-1859.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 31 afsnit i: All the year round, volume I, no. 1 (30-4-1859) til volume II, no. 31 (26-11-1859). Udgivet i bogform 1859. Link til ekstern webside www.djo.org.uk
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af det første afsnit i All the year round på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[24b] Dickens, Charles: Livets Kamp. En Kjærlighedsfortælling. ♦ Eibe, 1859. 98 sider (1859, novelle(r))
1847 1. udgave: Livets Kamp. En Historie om Kjerlighed. ♦ Jordan, 1847. 192 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: [Tilegnelse til "mine engelske Venner i Schweits"].
 note til oversat titel Andet Oplag, [formodentlig 1857].
 note til oversat titel 3. Oplag = Samtlige Værker. Bind 6, 1862.
[25] Dickens, Charles: Supplementbind til Charles Dickens's Samtlige Værker indeholdende Udvalgte Fortællinger af Household Words. Paa Dansk ved P. B. Blicher. ♦ Eibe, 1859. 379 sider (1859, novelle(r))
originaltitel: Household words (tidsskrift), 1850-59
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fortællingerne er ikke af Charles Dickens, men har været (anonymt) publiceret i tidsskriftet Household Words, som blev redigeret af ham.
[25:a] anonym: Alice (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:b] anonym [von Goetznits]: En Negerjagt (1859, novelle(r))
originaltitel: A negro-hunt, 1858
af von Goetznitz (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xviii, no. 434 (17-7-1858), page 109-13.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:c] anonym [Linton, Eliza Lynn]: Lyndon Hall (1859, novelle(r))
originaltitel: Lyndon Hall, 1857
af Eliza Lynn Linton (1822-1898, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 399 (14-11-1857), page 468-76, no. 400 (21-11-1857) page 496-501.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:d] anonym: Mit tabte Hjem (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:e] anonym [Parr, Harriet]: Arvingen til Hardington (1859, novelle(r))
originaltitel: The heir of Hardington, 1858
af Harriet Parr (1828-1900, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xviii, no. 412 (16-10-1858) page 412-19.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:f] anonym [Gaskell, Margaret Emily]: Helena Mathewson (1859, novelle(r))
originaltitel: Helena Mathewson, 1857
af Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810-1865, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 380 (4-7-1857) page 13-22.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:g] anonym: En Inklinationsparti (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:h] anonym [Jewsbury, Geraldine Endsor]: Angnes Lee (1859, novelle(r))
originaltitel: Angnes Lee, 1857
af Geraldine Endsor Jewsbury (1812-1880, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 381 (11-7-1857) page 36-46.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:i] anonym [Speight, Thomas Wilkinson]: Vort Familiemaleri (1859, novelle(r))
originaltitel: Our family picture, 1857
af Thomas Wilkinson Speight (1830-1915, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvi, no. 392 (26-9-1857) page 303-08, no. 393 (3-10-1857) page 326-33, no. 394 (10-10-1857) page 355-60.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:j] anonym [Speight, Thomas Wilkinson]: Grayrigg Grange (1859, novelle(r))
originaltitel: Grayrigg Grange, 1857
af Thomas Wilkinson Speight (1830-1915, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xv, no. 378 (20-6-1857), page 579-87.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[25:k] anonym: En Kones Historie (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:l] anonym: En Mahomedansk Moder (1859, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
[25:m] anonym [Parr, Harriet]: En spadserende Dame (1859, novelle(r))
originaltitel: The lady on the Mall, 1858
af Harriet Parr (1828-1900, sprog: engelsk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Household Words, vol. xvii, no. 428 (5-6-1858), page 578-80.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.