Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ludvig Jordan (1813-1889)

 Om personen Oplysninger om Ludvig Jordan

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: [Samlede Skrivter [3-4]] Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider (1836, roman) EMP1010
originaltitel: Jacob Faithful, 1834
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af Jacob Riise (1791-1872)
1855 i: Samlede Skrifter [1-2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Roman. ♦ V. Pio, 1855. Deel 1-2, 308 + 322 sider
1866 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. Anden Udgave. Gjennemseet af L. Moltke. ♦ 1866. 438 sider
1880 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. Tredje Udgave. Ved J.P.V.Petersen. 1880. 443 sider
1889 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. [Fjerde Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1889. 447 sider
1896 Senere udgave: Jacob Ærlig. Overs. af P. Jerndorff-Jessen. Versene ere overs. af P. J. St. Lund. Med c. 60 Illustrationer i Cromo. ♦ A. Christiansen, [1896]. 272 sider, 40 farvelagte tavler (kvartformat)
1896 i: Skrifter [2] Senere udgave: Jacob Ærlig. [Femte Udgave]. Ved J.P.V.Petersen. 1896. 447 sider
1903 Senere udgave: Jakob Ærlig. Ved I. P. V. Petersen. ♦ V. Pio, 1903. 448 sider. Pris: kr. 2,00
1904 i: Sø-Romaner [4] Senere udgave: Jacob Ærlig. ♦ E. Jespersen, 1904. 154 sider, 7 billeder. Pris: kr. 1,75
1907 Senere udgave: Jacob Ærlig. Med Billed-Bilag efter A. Aae. ♦ Nykøbing F., "De 1000 Hjem", 1907. 134 sider, illustreret
1908 Senere udgave: Jacob Ærlig. Ved N. K. Kristensen. ♦ Hagerup, 1908. 340 sider. Pris: kr. 1,00
1909 Senere udgave: Jakob Ærlig. Ved Niels K. Kristensen. (Tillæg til "Børnevennen"). ♦ V. Pio, 1909. 448 sider
1913 Senere udgave: Jakob Ærlig. (Forkortet Udg.). ♦ "Dansk Folkelæsning"s Forlag, 1913. [Bind] I-II, 218 sider
1914 Senere udgave: Jakob Ærlig. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 496 sider, illustrationer og 1 tavle
1919 Senere udgave: Jakob Ærlig. 5. Udg.. Ved J. P. V. Petersen. Illustr. af Henry M. Brock. ♦ Pio, 1919. 448 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Jakob Ærlig. Paa Dansk ved Kaj Grum. Illustr. af Karl Rønning. ♦ Gyldendal, 1923. 156 sider, 4 tavler. Pris: kr. 2,50
1923 Senere udgave: Jakob Ærlig. Genfortalt for danske Dreng. ♦ Prior, [1923]. 176 sider. Pris: kr. 1,50
1924 Senere udgave: Jakob Ærlig. (Paa norsk ved J. Grieg). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1924. 132 sider, 4 tavler
1942 Senere udgave: Jakob Ærlig. Med de gamle engelske Illustr. Efter L. Moltkes Oversættelse ved Jørgen Budtz-Jørgensen. (IV). ♦ Hassing, 1942. 464 sider, illustreret. Pris: kr. 5,85
1943 Senere udgave: Jacob Ærlig. ♦ Jespersen & Pio, 1943. 94 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note til oversat titel [Del 1, note på titelbladets bagside:] Da nærværende "er Oversætterens første Forsøg i dette Fag" har "Secretair Riise" været behjælpelig.
 Bog (oversætter) pseudonym [Schwerin, Martina von]: Gouvernanten. Novelle af En Nybyggerinde. Overs. fra Svensk af Ludvig Jordan. ♦ 1837. 84 sider (1837, roman) EMP3571
originaltitel: Margareta Aldén, 1836-40
Detaljer
af Martina Carolina Julia Maria von Schwerin (1809-1839, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Småsaker af en nybegynnare, 1-4, 1836-40. Afd. 2, side 115-205.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Litteraturbanken
 Bog (oversætter) Soulié, Fr.: Greven af Toulouse. Historisk Roman. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1838. Deel 1-2, 160 + 158 sider (1838, roman) EMP4632
originaltitel: Le comte de Toulouse, 1835
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Craon: Henry Percy, Greve af Northumberland. Af Prinsesse Craon. Overs. ved Ludv. Jordan. ♦ Kbh., 1838 (1838, roman) EMP3906 BDsupp:sp828
originaltitel: Henry Percy, comte de Northumberland, 1835
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Handler om Henry Percy, Earl of Northumberland, (1564-1632).
 note til oversat titel I Bibliotheca Danica, Supplement 1831-1840, fejlagtigt opført under Engelske Romaner, spalte 828.
 url Fuld visning af den franske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Wangenheim, F. T.: Polakinden. Overs. af W. Bech [ie: Heinr. Ludv. Jordan]. ♦ 1838 (1838, roman) EMP2990
Detaljer
af Franz Theodor Wangenheim (1805-1849, sprog: tysk)
1837 1. udgave: Polakinden. Historisk Fortælling fra den polske Frihedskrig 1831. Udg. paa Dansk ved C. J. Klæstrup. ♦ 1837. Deel 1-3, 128 + 128 + 128 sider
 Bog (oversætter) Paul Jacob [ie: P. Lacroix]: En Skilsmisse. Fortælling fra Keiser Napoleons Tid. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1838. 360 sider (1838, roman) EMP4345
originaltitel: Un divorce, 1831
af Paul Lacroix (1806-1884, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Wilson, C.: Tom Cringles Skibsjournal. En Fortælling af "Wilson". Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 571 + 516 sider (1838, roman) EMP1206
originaltitel: Tom Cringle's log, 1836
Detaljer
af Michael Scott (1789-1835, sprog: engelsk)
oversat af J.R. Reiersen (1810-1864)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, note på titelblads bagside: s. 1-224 overs. af J. Reiersen.
 note til oversat titel Del 2, note s. 516: De sidste 8 Ark overs. af L. Jordan.
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 14-6-1836: Bibliothek for ethnographiske Romaner og Fortællinger, udgivet af J.C. Lange og J.R. Reiersen.
Under denne Titel udkommer paa Undertegnede Forlag endeel Romaner, der kunne bidrage til at give en klar og anskuelig Fremstilling af det hele huuslige Liv i andre Verdensdele, i omhyggelige Oversættelser, med 1 Hefte paa 128 Sider til 24 sk. hver fjortende Dag. Bibliotheket aabnes med "Tom Kringles Søeventyr," af Wilson, fra det Engelske ved J.R. Reisersen (hvoraf 1ste Hefte er udkommet), et Værk, der med de sandeste Farver skildrer Sølivet og Livet paa Jamaica og Kuba, og som indeholder næsten Alt, hvad en Sømand kan opleve. Med Dagsavisen følger Subscriptionsplaner, som snarest muligt bedes indsendte til
den norske Boghandel, Krystalgade Nr. 59.
 Bog (oversætter) Mortonval [ie: A. F. Guesdon]: Greven af Villamajor eller: Spanien under Carl den Fjerde. Historisk Fortælling. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1839. Deel 1-3, 255 + 286 + 387 sider. (Familiebibliothek. Ny Suite, 14-16) (1839, roman) EMP4270
originaltitel: Le comte de Villamayor, 1825
del af: Familiebibliothek
af Alexandre-Furcy Guesdon (d. 1856, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Saintine, X. B.: Den Lemlæstede eller, Sixtus den Femtes Hævn. Novelle. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1839. 162 sider (1839, roman) EMP4600
originaltitel: Le mutilé, 1834
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) anonym: Røverhøvidsmanden Bückler og hans Staldbrødre. Bearbeidet efter Originalkilder. Udg. paa Dansk af Ludvig Jordan. ♦ 1839. 192 sider (1839, roman) EMP3098
se også: Røverkapitainen Schinderhannes's Autobiographie
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Omhandler Schinderhannes endeligt, jævnfør: Røverkaptajnen Schinderhannes's Autobiographie, 1802.
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: [Samlede Skrifter [5-6]] En rask Gut. Oversat af Ludv. Jordan. ♦ Kbh., 1839. Deel 1-2, 268 + 320 sider (1839, roman) EMP4306 BDsupp:sp833
originaltitel: Un jeune homme charmant, 1839
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
1883 Senere udgave: Et godt Barn. Roman i 2 Dele. ♦ 1883. Del 1-2, 184 + 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 Afsnit i bog (udgiver) serie: Fremmede Belletrister. Udg. af Ludvig Jordan (1840-)
Detaljer om serien
 Bog (oversætter) antologi: Novellesamleren. Udg. af Heinrich Ludv. Jordan. ♦ Kbh., Jordan, 1840. Bd. 1 (1840, periodicum) EMP 31 BDsupp:sp805
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] anonym: Napoleon i Lejren ved Boulogne (1840)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[b] anonym: Johann Hergott (1840)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)

[c] Soulié: En Laterna magica (1840, novelle(r))
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)

[d] Dick: Værelset i Gothersgade. Novellette (1840, novelle(r))
af Carl Peter Dick (1818-1863)

[e] Dickens, Ch.: Et Hôtel-garni (1840, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: [Samlede Skrifter [7-8]] Det hvide Huus. Oversat af Ludv. Jordan. ♦ Kbh., 1840. Deel 1-2, 304 + 352 sider (1840, roman) EMP4306 BDsupp:sp833
originaltitel: La maison blanche, 1828
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
1875 Senere udgave: Det hvide Huus. Overs. fra Fransk. ♦ [1875]. Hefte 1
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider (1840, roman) EMP 489
originaltitel: Oliver Twist, 1837-39
del af: Demokraten
del af: Familievennen
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: F.H. (pseudonym)
illustrationer i periodicum: George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
1845 Senere udgave: Oliver Twist. En Vaisenhuusdrengs Levnet. ♦ 1845. Deel 1-3
1853 i: Samtlige Værker [6] Senere udgave: Oliver Twist eller Fattighus-Drengens Livsvandring. ♦ Eibe, 1853. xii + 503 sider
1862 i: Samtlige Værker [7] Senere udgave: Oliver Twist eller Fattighus-Drengens Livsvandring. Anden Udgave. ♦ Eibe, 1862. 510 sider
1880 i: Samlede Værker [24] Senere udgave: Oliver Twist eller Fattighusdregens Livsvandring. Fjerde Oplag. ♦ Eibe & Erslev, 1891. 510 sider
1884 i: Udvalgte Fortællinger [1] Senere udgave: Et Hittebarns Hændelser. Fortælling for Ungdommen efter Charles Dickens' "Oliver Twist". ♦ 1884. 130 sider + 10 tavler
1884 Senere udgave: Oliver Twist eller Et Fattighusbarns Hændelser. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med Illustrationer efter George Cruikshanks Raderinger. ♦ N.C. Rom, 1884. 793 sider, illustreret
1891 i: Samlede Værker [11] Senere udgave: Oliver Twist
1898 Senere udgave: Oliver Twist
1906 Senere udgave: En Fattighusdrengs Historie. Roman af Charles Dickens. Oversat ved F. H. ♦ [Roskilde], [Roskilde Dagblad], 1906. ? sider
1906 Senere udgave: Oliver Twist. Þýtt hefir Páll E. Olason. ♦ Reykjavík, Þorv. Þorvarðsson, 1906. 434 sider. Pris: kr. 3,00
1907 Senere udgave: Oliver Twist. Fortalt for danske Børn af N. K. Kristiansen. Med Tegning af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1907. 384 sider. Pris: kr. 1,20
1908 Senere udgave: Oliver Twist. (Oversat og bearb. af Paul Sarauw). ♦ Forlaget for moderne Litteratur, 1908. 104 sider. Pris: kr. 0,35
1913 Senere udgave: Oliver Twist. Paa Dansk ved Theod. Ewald. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.]. 1913. Bind 1-2, 252 sider
1914 Senere udgave: Oliver Twist. Bearb. af Hans Bjørset. ♦ 1914 [ikke i Bogh.]. 92 sider. (Læsning for Døvstumme. Udg. af F. Bech, 6)
1919 Senere udgave: Oliver Twist. Samfundsroman. M. Illustr. (Forkortet Udg. efter Vilhelm Møllers Oversættelse). ♦ Gyldendal, 1919. 208 sider, illustreret
1920 i: Samlede Værker [27] Senere udgave: Oliver Twist eller Fattighusdrengens Livsvandring. Oversat af L. Moltke. M. Illustr. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1920. 446 sider, illustreret
1925 Senere udgave: Oliver Twist eller Fattighusdrengens Livsvandring. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 334 sider + 12 tavler. (Dickens Værker, I-II)
1927 Senere udgave: Oliver Twist. eller Fattighusdrengens Livsvandring. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 6. gennemsete Udg. ♦ Wiene, 1927. 414 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
1931 Senere udgave: Oliver Twist. eller Fattighusdrengens Livsvandring. Oversat af L. Moltke. (Omslagstegn. af Carl Forup). Med Illustrationer. 7. gennemsete Udg. ♦ Wiene, 1931. 414 sider, illustreret
1933 Senere udgave: Oliver Twist. Illustreret med Billeder fra Filmen. Bearbejdet af Ch. Resner. ♦ Forlagskompagniet, [1933]. 111 sider, illustreret
1941 Senere udgave: Oliver Twist. Illustr. af Herluf Jensenius. (Overs. af og i Uddrag for Ungdommen ved Asta Heiberg). [Forord Otto Gelsted]. ♦ Athenæum, 1941. 176 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1943 Senere udgave: Oliver Twist. Overs. af Poul Boisen. Illustr. af George Cruikshank. ♦ Haase, 1943. 496 sider, illustreret. Pris: kr. 6,75
1943 Senere udgave: Oliver Twist. Illustr. af Martin Allerup. (Overs. og tilrettelagt af Hugo Gyllander). ♦ Ungdommens Forlag, 1943. 142 sider, illustreret. Pris: kr. 3,85
1944 Senere udgave: Oliver Twist. Bearbejdet ved Ellen Kirk. [Illustr. af Des Asmussen]. ♦ Arthur Jensen, 1944. 182 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1944 Senere udgave: Oliver Twist. Ny Oversættelse fra Engelsk af Lis Thorbjørnsen. Forkortet. ♦ Vanløse, Saxo-Forlaget, 1944. 96 sider. Pris: kr. 1,00. (Krone-Serien, Nr. 2)
1944 Senere udgave: Oliver Twist. [Oversættelse ved Asta Heiberg]. ♦ Politiken, [1944]. 64 sider. Pris: kr. 0,60. (Politikens Stjerne-Hæfte, 16)
1970 Senere udgave: Oliver Twist. Overs. fra engelsk af L. Moltke. Ill. af George Cruikshank. Forord af Elsa Gress. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1970]. 444 sider, 10 tavler
1970 Senere udgave: Oliver Twist. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret
1974 Senere udgave: Oliver Twist. Forkortet udg. Dansk bearb. ved Kirsten Bang. Ill. af Hans H. Helweg. ♦ Carlsen, 1974. 61 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 3 uden udgivelsesår.
 note til oversat titel Oprindelig publiceret på engelsk i magasinet Bentley's Miscellany månedligt fra februar 1837 til april 1839. Udkom i bogform 1839.
 note om føljeton Føljeton i Demokraten fra 20-10-1912, under titlen: Oliwer Twist eller En Fattighusdrengs Historie. Roman af Charles Dickens. (Oversat ved F.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Familievennen, 1883, med Illustrationer af George Cruikshank.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside World Wide School
 url Fuld visning af de engelske illustrationer af George Cruikshank på: Link til ekstern webside David Perdue's Charles Dickens Page
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en tro Beretning om de corresponderende Medlemmers Iagttagelser, Farer, Reiser, Eventyr og interessante Fata. Overs. af Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ Steen & Søn, 1840. Deel 1-2, 694 + 664 sider (1840, roman) EMP 490
originaltitel: Pickwick papers, 1837
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1852 i: Samtlige Værker [4-5] Senere udgave: Pickwick Clubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøiagtig Beretning om dens corresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Reiser, Hændelser og Idtrætter. Af Boz (Charles Dickens). Oversat fra engelsk ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1852. [Bind] I-II, 487 + 479 sider
1861 Senere udgave: 43 Billeder til Pickwick Klubben. Lithographerede efter de engelske Originalraderinger. [1861]. 43 tavler. ♦ Schwartz' Eftf., [1861]. 43 tavler
1861 i: Samtlige Værker [1-2] Senere udgave: Pickwick Clubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøiagtig Beretning om dens corresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Reiser, Hændelser og Idtrætter. ♦ Eibe, 1861. [Bind] I-II, 489 + 480 sider
1878 i: Samlede Værker [15-16] Senere udgave: Pickwick Clubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøiagtig Beretning om dens corresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Reiser, Hændelser og Idtrætter. Tredie Udgave ♦ Eibe, 1878. Del 1-2, 489 + 480 sider
1881-83 Senere udgave: Udtog af Pikvik-Klubbens efterladte Papirer. Frit oversat af Albert Andresen. Med 8 Billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ 1881-83. Del 1-2, xii + 348 sider + 4 tavler + 498 sider + 8 tavler
1891 i: Samlede Værker [7-8] Senere udgave: Pickwick Klubbens efterladte Papirer, indeholdende en nøjagtig Beretning om dens korresponderende Medlemmers Vandringer, Farer, Rejser, Hændelser og Idrætter. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ Eibe & Erslev, 1891. Del 1-2, 470 + 463 sider
1910 Senere udgave: Pickwick-Klubbens efterladte Papirer. Oversat af Oluf Petersen. ♦ Kunstforlaget "Danmark", 1910. Bind 1-2, 366 + 368 sider
1914 Senere udgave: Pickwick Klubben. [Oversat af Oluf Petersen]. ♦ Forlaget Europa [ikke i Bogh.], 1914. Bind 1-2, 348 + 348 sider
1918 i: Samlede Værker [1-2] Senere udgave: Pickwick-Klubben. Oversat af L. Moltke. Med Illustr. af H. K. Browne (Phiz). 5. gennemsete Udg. ♦ Hasselbalch, 1918. [Bind] I-II, 432 + 416 sider
1926 Senere udgave: Pickwick-Klubben. Oversat af L. Moltke. Med Illustr. af Vilhelm Tilly. ♦ Gutenberg Forlag, P.H. Fergo, 1926. [Bind] I-II, 320 + 320 sider. Pris: kr. 2,50
1942 Senere udgave: Pickwick Klubben. Oversat af Poul Boisen. Illustreret af H.K. Browne (Phiz). ♦ Haase, 1942. Bind 1-2, 444 + 462 sider, illustreret. Pris: 6,75 + 6,75 kr
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Alverdens fortællere [s133] Senere udgave: Pickwick-klubben. 13. kapitel. Side 134-[50]
kollaps Noter
 note til oversat titel Ifølge Jørgen Erik Nielsen: Dickens i Danmark, 2009, side 26-27, synes oversættelsen stedvis at være påvirket af O. von Czarnowskys tyske oversættelse fra 1839.
 note til titel Den engelske tekst oprindelig publiceret i ugentlige hæfter fra marts 1836 til oktober 1837.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside World Wide School
 url Fuld visning af de orignale illustrationer på: Link til ekstern webside David Perdue's Charles Dickens Page
 Bog (oversætter) Blessington, Grevinde: Den unge Gouvernante. En Roman af Selskabslivet. Efter Grevinde Blessington ved Ludvig Jordan. ♦ 1841. Deel 1-2, 289 + 286 sider (1841, roman) EMP 243
originaltitel: The governess, 1839
af Marguerite Blessington (1789-1849, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Bury, Charlotte: En Ægteskab i den fornemme Verden. Efter Engelsk overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1841. Deel 1-2, 199 + 199 sider (1841, roman) EMP 363
originaltitel: A marriage in high life, 1828
Detaljer
af Charlotte (Susan Maria) Bury (1775-1861, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 1 upagineret side: [Forord af forf.].
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: Gustave. En Oversættelse [af Heinr. Ludv. Jordan]. ♦ L. Jordan, 1841. 434 sider (1841, roman) EMP4308
originaltitel: Gustave, 1821
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
1867 Senere udgave: Gustave eller En rigtig Udhaler. Udg. af Emil Otto. ♦ E.O. Jordan, 1867. 352 sider
1867 Senere udgave: Gustave. Overs. efter Paul de Kocks "Gustave, ou le mauvais sujet" ved Alexander. ♦ P. Engell, 1867
1884 Senere udgave: Gustave. Med Illustrationer. ♦ 1884. 314 sider, illustreret
1903 Senere udgave: Gustave. En Oversættelse af Ludvig Jordan. ♦ Stjernholm, 1903. 96 sider. Pris: kr. 1,00
1913 Senere udgave: Gustave
1921 Senere udgave: Gustave eller En slem Dreng. ♦ Bogforlage "Nordstjernen", 1921. 128 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne oversættelse blev supprimeret, jævnfør Aalborg Stiftstidende 9-8-1841. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Berlingske Tidende 22-7-1841, side 3: Annonceret udkommet ... 27 1/4 Ark 8vo.
 Bog (oversætter) Blessington, Marguerite: De to Venner. Efter Engelsk overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1842. Deel 1-2, 261 + 260 sider (1842, roman) EMP 244
originaltitel: The two friends, 1835
af Marguerite Blessington (1789-1849, sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (udgiver) Kock, Paul de: Pariserstudentens Physiologie. Frit overs. af H. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1842. 59 sider (1842, novelle(r)) EMP4309
originaltitel: ?
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog (oversætter) Bury, Charlotte: Trevelyan. Efter Engelsk overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1842. Deel 1-2, 274 + 285 sider (1842, roman) EMP 364
af Charlotte (Susan Maria) Bury (1775-1861, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Ainsworth, W. H.: Jack Sheppard. Røveren. Overs. af L. Jordan. ♦ L. Jordan, 1842. Deel 1-6, ? + ? + ? + ? + ? + ? sider (1842, roman) EMP 155
originaltitel: Jack Sheppard, 1839
Detaljer
af William Harrison Ainsworth (1805-1882, sprog: engelsk)
ca. 1860 Senere udgave: Jack Sheppard, den engelske Røver. Fortælling. Paa Dansk udgivet af C.W. Thønnesen. ♦ [ca 1860]. Deel 1-? 94 + 98 + 116 + ?? sider
1873 Senere udgave: Stratenrøveren Jack Sheppard. Historisk Roman med 45 Illustrationer. ♦ 1873
kollaps Noter
 note til titel Om Jonathan Wild (1682/83-1725), der var medvirkende til arrestationen af Jack Sheppard (1702-24).
 note om oplag 2. Oplag, 1845.
 note til oversat titel Indhold: 1. Første Epoche. 1703. - 2. Anden Epoche. 1715. - 3. [Uden undertitel].
 note til oversat titel Annonce i Berlingske Tidende 13-5-1842: Hos Jordan, Regnegade 192, udkommet: Jack Sheppard, Røveren, Fortælling af Harrison Ainsworth. Anden Deel. 48 sk.
 note til oversat titel Tredie Deel annonceret udkommet i Berlingske Tidende 15-7-1842. 5te Deel den 24-9-1842.
 note til oversat titel Annonce i Berlingske Tidende 30-11-1842: Hos Jordan, Regnegade 192, er udkommen: Jack Sheppard, Røveren, af H. Ainsworth. Sjette og sidste Deel. 64 sk.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Trollope, Frances: Arvingen til Thorpe Combe. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved Ludvig Jordan. ♦ 1843. Deel 1-3, 262 + 275 + 256 sider (1843, roman) EMP1376
originaltitel: The ward of Thorpe Combe, 1841
af Frances Trollope (1779-1863, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Bury, Charlotte [fejl, er af: Gore, Catherine]: En Pariserindes Memoirer eller Fox' Samtid. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1843. Deel 1-3, 293 + 269 + 313 sider (1843, roman) EMP 643
originaltitel: Memoirs of a peeress, or The days of Fox, 1837
Detaljer
af Catherine Grace Frances Gore (1799-1861, sprog: engelsk)
redigeret af Charlotte (Susan Maria) Bury (1775-1861, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Den danske oversættelse har fejlagtigt Charlotte Bury som forfatter, men hun er kun redaktør, den egentlige forfatter er C.G.F. Gore.
 url Fuldvisning af den engelske udgave på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: [Udvalgte humoristiske Fortællinger [1-2]] Pasop eller tre Studenter. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1843-45. Deel 1-2, 251 + 298 sider (1843-45, roman) EMP4311
originaltitel: Moustache, 1838
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Blessington, Marguerite: Selskabslivets Offere. Efter Engelsk overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1843. Deel 1-3, 222 + 221 + 224 sider (1843, roman) EMP 245
originaltitel: The victims of society, 1837
af Marguerite Blessington (1789-1849, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) anonym: Berlins Mysterier. Udg. af L. Jordan. ♦ 1844-45. Del 1-5 (1844-45, roman) EMP3105
originaltitel: Die Geheimnisse von Berlin, 1844-45
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 4, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 5, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 6, på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) James, G. P. R.: Bertrand de la Croix eller Rhodus' Beleiring. Historisk Fortælling. Udg. og forlagt af Ludvig Jordan. ♦ 1844. 100 sider (1844, roman) EMP 835
originaltitel: Bertrand de la Croix, 1841
af George Payne Rainsford James (1799-1860, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: Phantasiens Virkninger. Novelle. Udgivet og forlagt af Ludvig Jordan. ♦ 1844. 128 sider (1844, roman) EMP 450
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: Grisetten. Jenny. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1844. 92 sider (1844, novelle(r)) EMP4313
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
kollaps Indhold

[a] Kock, Paul de: Grisettens Physiologi (1844, novelle(r))
originaltitel: ?
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)

[b] Kock, Paul de: Jenny (1844, novelle(r))
originaltitel: Jenny, 1841
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
 Afsnit i bog (udgiver) Sue, E.: Hercules Tapper eller Guyana i 1772. Fortælling. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1844. 328 sider (1844, roman) EMP4688
originaltitel: Aventures d'Hercule Hardi, 1840
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Deux histoires 1772-1810, 1840.
 Afsnit i bog (udgiver) Sue, E.: Herman Forster. En historisk Skildring fra Keisertiden. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ J.H. Schubothes Boghandel, 1844. 263 sider (1844, roman) EMP4689
originaltitel: Colonel de Surville. 1810, 1840
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Deux histoires 1772-1810, 1840.
 note til oversat titel Fortegnelse over J.H. Schubothes Boghandels Forlags- og Kommissionsskrifter. 1728-1874, anfører side 88: overs. af Jordan.
 Bog (oversætter) Bury, Charlotte: Kjærlighed. Skildring af det høiere Selskabsliv. Af Lady Charlotte Bury. Oversat fra Engelsk; og udgivet af Ludvig Jordan. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1844. Deel 1-3, 254 + 240 + ? sider (1844, roman) EMP 365
originaltitel: Love, 1837
Detaljer
af Charlotte (Susan Maria) Bury (1775-1861, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen, bind 2, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Livet i London. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 184 sider (1844, novelle(r)) EMP 494
originaltitel: Sketches by Boz, 1836
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1856 i: Samtlige Værker [16] Senere udgave: Skizzer. ♦ 1856. 559 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder et andet udvalg fra Sketches by Boz (56 skitser i den engelske udgave) end i samlingen: Hverdagslivet, 1844.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under: Rejsebeskrivelser.
kollaps Indhold

[a] Dickens, Charles: Den private dramatiske Forestilling (1844, novelle(r))
originaltitel: Private Theatres (Scenes XIII), 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Fortællinger [3s033] Senere udgave: Den private dramatiske Forestilling. Side [33]-56

[b] Dickens, Charles: Familien Tuggs i Ramsgate (1844, novelle(r))
originaltitel: The Tuggses at Ramsgate (Tales IV), 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Fortællinger [3s083] Senere udgave: Familien Tuggs i Ramsgate. Side [83]-126
1856 i: Samtlige Værker [16d04] Senere udgave: Familien Tuggs i Ramsgate
1864 i: Samtlige Værker [23s381] Senere udgave: Familien Tuggs i Ramsgate. Side 381-404
1888 indgår i: Fortællinger [d] Senere udgave: Familien Tuggs i Ramsgate
1920 i: Samlede Værker [21b04] Senere udgave: Familien Tuggs i Ramsgate. Side 128-47, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: The Library of Fiction No. 1, 31-3-1836 (med to træsnit af Robert Seymour).

[c] Dickens, Charles: Duellen i Store-Winglebury (1844, novelle(r))
originaltitel: The Great Winglebury Duel (Tales VIII), 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1856 i: Samtlige Værker [16d08] Senere udgave: Duellen i Store Winglebury
1864 i: Samtlige Værker [23s461] Senere udgave: Duellen i Store Winglebury. Side 461-81
1920 i: Samlede Værker [21b08] Senere udgave: Duellen i Store Winglebury. Side 201-19, illustreret

[d] Dickens, Charles: Det sorte Slør (1844, novelle(r))
originaltitel: The Black Veil (Tales VI), 1836
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: Marius Damm (1861-1922)
1853 i: Fortællinger [3s127] Senere udgave: Det sorte Slør. Side [127]-50
1856 i: Samtlige Værker [16d06] Senere udgave: Det sorte Slør
1864 i: Samtlige Værker [23s422] Senere udgave: Det sorte Slør. Side 422-36
1888 indgår i: Fortællinger [a] Senere udgave: Det sorte Slør
1920 i: Samlede Værker [21b06] Senere udgave: Det sorte Slør. Side 164-76, illustreret
kollaps Noter
del af: Ærø Avis
del af: Effata
 note om føljeton Trykt i Effata 1896.
 note om føljeton Føljeton i Ærø Avis fra 24-7-1896 til 2-8-1896, under titlen: Det sorte Slør. Af Charles Dickens. (Oversat for "Effata" af M. Damm). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[e] Dickens, Charles: Mr. Minns og hans Fætter (1844, novelle(r))
originaltitel: Mr. Minns and his Cousin (Tales II), 1833
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Fortællinger [3s191] Senere udgave: Mr. Minns og hans Fætter. Side [191]-215
1856 i: Samtlige Værker [16d02] Senere udgave: Mr. Minns og hans Fætter
1864 i: Samtlige Værker [23s355] Senere udgave: Mr. Minns og hans Fætter. Side 355-67
1888 indgår i: Fortællinger [c] Senere udgave: Mr. Minns og hans Fætter
1920 i: Samlede Værker [21b02] Senere udgave: Mr. Minns og hans Fætter. Side 105-15, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig med titlen: "A Dinner at Poplar Walk" trykt anonymt i: The Monthly Magazine, 1-12-1833.
 note til titel Dickens debut som skønlitterær forfatter.
 note til titel Har tidligere været oversat til dansk i: Kjøbenhavns Natkikkert, 1839, nr 1, 2, 3 og 4.

[f] Dickens, Charles: Horatio Sparkins (1844, novelle(r))
originaltitel: Horatio Sparkins (Tales V), 1834
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1856 i: Samtlige Værker [16d05] Senere udgave: Horatio Sparkins
1864 i: Samtlige Værker [23s404] Senere udgave: Horatio Sparkins. Side 404-22
1920 i: Samlede Værker [21b05] Senere udgave: Horatio Sparkins. Side 148-64
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: The Monthly Magazine, February 1834.

[g] Dickens, Charles: Master Kitterbell's Daab (1844, novelle(r))
originaltitel: The Bloomsbury Christening (Tales XI), 1834
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1856 i: Samtlige Værker [16d11] Senere udgave: Barselgildet i Bloombury
1864 i: Samtlige Værker [23s536] Senere udgave: Barselsgildet i Bloomsbury. Side 536-55
1920 i: Samlede Værker [21b11] Senere udgave: Barselgildet i Bloomsbury. Side 269-88, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Monthly Magazine, April 1834. Udgivet i bogform i samlingen: Sketches by Boz, bind 2, 1836.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: Livet i Paris. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1844. 189 sider (1844, roman) EMP4314
originaltitel: Bureau des nourrices, 1844-45
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Paris au kaléidoscope, 1844-45.
 Afsnit i bog (udgiver) Hugo, Victor: Lucretia Borgia. Fortælling. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1844. 116 sider (1844, roman) EMP4282
originaltitel: Lucrèce Borgia, 1833
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Genfortalt efter Victor Hugos drama: Lucrèce Borgia, 1833.
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Julenatten. ♦ Udgivet og forlagt af Ludvig Jorden, 1844. 134 sider (1844, roman) EMP 493
originaltitel: A Christmas carol, 1843
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853 i: Samtlige Værker [9:a] Senere udgave: Et Juleqvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie om Julen. ♦ Kjøbenhavn, paa F.H. Eibes Forlag, 1853. 96 sider
1862 i: Samtlige Værker [6a] Senere udgave: Et Juleqvad i Prosa, eller en Spøgelseshistorie om Julen. Af Charles Dickens. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. Tredie Oplag. ♦ F.H. Eibes Forlag, 1862. 97 sider
1875 Senere udgave: Et Juleqvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie om Julen. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. Fjerde Udgave. ♦ 1875. 95 sider
1875 i: Samlede Værker [3a] Senere udgave: Et Juleqvad
1889 i: Samlede Værker [1a] Senere udgave: Et Julekvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie fra Juletiden
1911 Senere udgave: Drømmen. Et Juledigt i Prosa. ♦ Forlagsmagasinet, 1911. 160 sider
1911 Senere udgave: Marleys Genfærd. Overs. af L. Strange. Udg. i Anl. af 100aarsdagen for Digterens Fødsel. ♦ »Danskeren«s Forlag [ikke i Bogh.], 1911. 78 sider
1917 Senere udgave: Et Juleæventyr. Illustreret af Arthur Rackham. ♦ Andr. Fred. Høst & Søn, 1917. 161 sider, illustreret + 12 farvetavler
1919 i: Samlede Værker [15a] Senere udgave: Et Julekvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie fra Juletiden
1925 i: Vor fælles Ven [2b] Senere udgave: Et Julekvad
1930 indgår i: Juleeventyr [a] Senere udgave: Et Julekvad i Prosa eller en Spøgelseshistorie fra Juletiden
1946 Senere udgave: Et julekvad paa Prosa. Gengivelser efter Raderinger af Jane Muus. Overs. af Poul Boisen. ♦ Fischer, 1946. 124 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Det er usikkert om Ludvig Jordan selv har oversat tekst.
 note til titel Udgivet på engelsk 17-12-1843 eller 19-12-1843 i bogform. Bogen har undertitlen: In Prose. Being a Ghost Story of Christmas.
 url Fuld visning af den engelske tekst (udgivet 1920, med facsimile af førsteudgaven), på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Sue, E.: Mathilde eller en ung Kones Memoirer. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1844. Deel 1-6, 302 + 318 + 336 + 287 + 312 + 350 sider (1844, roman) EMP4690
originaltitel: Mathilde, 1841
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
1844 Senere udgave: Mathilde. En ung Kones Memoirer. Oversat fra Originalsproget af N. A. Colban [ie: A.M. Colban]. ♦ Christiania, Chr. Aug. Wulfsberg, 1844. D. 1-6, 176 + 176 ´+ 172 + 176 + 172 + 163 sider
1849 Senere udgave: Mathilde. Overs. af N. A. Colban [ie: A.M. Colban]. ♦ 1849. Deel 1-3
1867-68 Senere udgave: Mathilde eller en ung Kones Memoirer. [2. Udgave]. ♦ 1867-68. Deel 1-6. (237 + 251 + 266 + 232 + 250 + 278 sider)
 Bog (udgiver) Trollope, Frances: Enken Barnaby. Fortælling. [Overs. af Fr.Jul. Schaldemose]. Udgivet og forlagt af Ludvig Jordan. ♦ 1844. Deel 1-4, 230 + 262 + 222 + 240 sider (1844, roman) EMP1379
Detaljer
af Frances Trollope (1779-1863, sprog: engelsk)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1844 1. udgave: Enken Barnaby. En Fortælling. Overs. fra Engelsk; udgivet af Ferdinand Bræmer. ♦ 1844. Deel 1-2, 567 + 540 sider
 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Tre Brødre. Af en høitstaaende Dames Papirer. Udg. af Jordan. ♦ L. Jordan, 1845. 268 sider (1845, roman)
 Afsnit i bog (udgiver) Sue, E.: Djævlehøien. Fortælling. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1845. Deel 1-3, 236 + 242 + 232 sider (1845, roman) EMP4691
originaltitel: Le Morne-au-Diable, 1842
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På smudstitelbladet: Lykkeridderen eller Blaaskjæg.
 Afsnit i bog (udgiver) Soulié, F.: Diana. Fortælling. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ 1846. 170 sider (1846, roman) EMP4635
originaltitel: Diane et Louise, 1840
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Smidt, Heinrich: Den hollandske Admiral eller Billeder af Orlogslivet. En Søroman. ♦ 1846. Deel 1-4, 338 + 272 + 302 + 258 sider. (Fremmede Belletrister. Udg. af Ludvig Jordan, 41) (1846, roman) EMP2775
originaltitel: Michael de Ruiter. Bilder aus Holland's Marine, 1846
serietitel: Fremmede Belletrister, 41
del af: Novelle-Tidende
Detaljer
af Heinrich Smidt (1798-1867, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Novelle-Tidende fra Nr. 25 (1846).
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Faarekyllingen på Arnestedet. En Feehistorie. ♦ Udgivet og forlagt af L. Jordan, 1846. 212 sider (1846, roman) EMP 498
originaltitel: The cricket on the hearth, 1846
del af: Novelle-Tidende
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854 i: Samtlige Værker [9:c] Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen. Et Feeventyr om Hjemmet. Oversat fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, F. H. Eibes Forlag, 1854. 92 sider
1862 i: Samtlige Værker [6c] Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen. Et Feeventyr om Hjemmet. Tredie Oplag. ♦ 1862. 102 sider
1875 i: Samlede Værker [3c] Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen
1875 Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen. Et Feeventyr om Hjemmet. Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. Fjerde Udgave. ♦ 1875. 104 sider
1879 Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen. Et Æventyr om Hjemmet. Frit oversat efter The cricket on the hearth, a fairy tale of home, af Albert Andresen. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ (Gad), 1879. viii + 128 sider
1889 i: Samlede Værker [1c] Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen. Et Æventyr om et Hjem
1903 Senere udgave: Faarekyllingen. Fortælling. (»Aalborg Stiftstidende«s Føljeton). ♦ Aarhus, [Ålborg Stiftstidende] [ikke i boghandlen], 1903. 156 sider
1919 i: Samlede Værker [15c] Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen. Et Eventyr om et Hjem
1925 indgår i: Store Forventninger [b] Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen
1930 indgår i: Juleeventyr [c] Senere udgave: Faarekyllingen ved Arnen
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne oversættelse med sproglige ændringer og moderniseringer brug som føljeton i Aalborg Tidende, 1903.
 note til titel Den engelske udgave har undertitlen: A fairy tale of home.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Novelle-Tidende. ♦ Jordan, 1847-49. [Bind 1-2] (1847-49, novelle(r))
Detaljer
1845-46 Samhørende, 2. del af: Novelle-Tidende. Følgeblad til "Flyveposten" [senere udgivet af L. Jordan]. ♦ Flyveposten, 1845-46. Nr. 1-70
kollaps Noter
 note til titel [bind 1], 1847-48 (5 noveller), [bind 2], 1848-49 (4 noveller).
 note til titel Flyveposten 23-1-1847, side 4, annonce: ... Subskription paa denne nye Aargang, der saaledes bliver aldeles uafhængig af den forrige, modtages på "Novelle-Tidendens" Contoir, Pilestræde 119 [ie: hos L. Jordan].
kollaps Indhold

[2a] Dickens, Charles: Gjenfærdet. Lidt Tidsfordriv i Julen (1849, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)

[2b] anonym: En Juleaften. Original Skizze (1849, novelle(r))
af Anonym

[2c] Mellin, G. H.: Svenskerne i Fyen. Erindringer fra Krigsskuepladsen og dens Omegn 1848 (1849, novelle(r))
originaltitel: Fremlingen från Als, 1848
af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
1851 Senere udgave: Svenskerne i Fyen. Erindringer fra Krigsskuepladsen og dens Omegn i Sommeren 1848. Efter det Svenske. ♦ L. Jordan, 1851. 198 sider
 Afsnit i bog (udgiver) Carlén, E.: Et Aar. Udg. af Ludvig Jordan. ♦ L. Jordan, 1847. Deel 1-2, 291 + 308 sider. (Fremmede Belletrister, 67-68) (1847, roman) EMP3309
originaltitel: Ett år, 1846
serietitel: Fremmede Belletrister, 67-68
del af: Novelle-Tidende
Detaljer
af Emilie Flygare-Carlén (1807-1892, sprog: svensk)
1866 Senere udgave: Et Aar
1886 Senere udgave: Et Aar. ♦ L. Jordan, 1886. Deel 1-2
1890 Senere udgave: Et Aar. Roman. ♦ Chicago, J.T. Relling & Co., 1890. 388 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [Ny udgave?], 1866. Overs. af L. J. [ie: Ludvig Jordan].
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: Den smukke Pige fra Forstaden. Fortælling. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1842-43. Deel 1-3, 176 + 194 + 186 sider (1862, roman) EMP4310
originaltitel: La jolie fille du faubourg, 1840
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1862. Deel 1-2, 287 + 261 sider.
 Bog (oversætter) Retcliffe, John: Ti Aar. (1848-1959). Historiske Nutidsbilleder. ♦ 1864-65. Deel 1-5, 226 + 190 + 272 + 266 + 226 sider (1865, roman) EMP1971
originaltitel: Zehn Jahre, 1862-64
Detaljer
af Hermann Goedsche (1815-1878, sprog: tysk)
1861-63 Samhørende, 2. del af: Villafranca eller Cabinetterne og Revolutionerne. Historisk Roman fra Nutiden. ♦ 1861-63. Deel 1-6, 318 + 266 + 381 + 357 + 193 + 252 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 5, side 226: [Note signeret L. Jordan].
 Bog (oversætter) Carlén, E.: [Udvalgte Romaner [1]] Paul Værning. ♦ 1865. 352 sider. (Udvalgte Romaner, Bind 1) (1865, roman) EMP3305
Detaljer
af Emilie Flygare-Carlén (1807-1892, sprog: svensk)
1845-46 1. udgave: Paul Værning. En Skjærgaardsynglings Eventyr. Overs. fra Svensk af C. Dick. ♦ 1845-46. Deel 1-4, 122 + 115 + 118 + 140 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Frederick: [Skrifter [2]] Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. Anden Udgave. Gjennemseet af L. Moltke. ♦ 1866. 438 sider (1866, roman) EMP1013
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1836 i: Samlede Skrivter [3-4] 1. udgave: Jacob Ærlig. Overs. fra Engelsk af Ludvig Jordan. ♦ 1836. Deel 1-2, 388 + 426 sider
 Bog (oversætter) Sue, E.: Mathilde eller en ung Kones Memoirer. [2. Udgave]. ♦ 1867-68. Deel 1-6. (237 + 251 + 266 + 232 + 250 + 278 sider) (1867-68, roman) EMP4690
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
1844 1. udgave: Mathilde eller en ung Kones Memoirer. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1844. Deel 1-6, 302 + 318 + 336 + 287 + 312 + 350 sider
 Bog (oversætter) Carlén, E.: Romanheltinden. Overs. af L. Jordan. ♦ 1867 (1867, roman) EMP3324
Detaljer
af Emilie Flygare-Carlén (1807-1892, sprog: svensk)
1850 1. udgave: Romanheltinden. ♦ 1850. Deel 1-3, 196 + 258 + 232 sider
 Bog (oversætter) Carlén, E.: Gjenboerne. Roman. Oversat af L. Jordan. ♦ 1870 (1870, roman) EMP3328
Detaljer
af Emilie Flygare-Carlén (1807-1892, sprog: svensk)
1845 1. udgave: Gjenboerne. En Fortælling i tre Dele. Overs. fra Svensk. ♦ Thaarup, 1845. Deel 1-3, 146 + 133 + 160 sider
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: Et godt Barn. Roman i 2 Dele. ♦ 1883. Del 1-2, 184 + 212 sider (1883, roman) EMP4336
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
1839 i: Samlede Skrifter [5-6] 1. udgave: En rask Gut. Oversat af Ludv. Jordan. ♦ Kbh., 1839. Deel 1-2, 268 + 320 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tidligere oversættelse ortografisk moderniseret.
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: Gustave. Med Illustrationer. ♦ 1884. 314 sider, illustreret (1884, roman) EMP4337
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
1841 1. udgave: Gustave. En Oversættelse [af Heinr. Ludv. Jordan]. ♦ L. Jordan, 1841. 434 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen ortografisk modernisteret.
 Bog (oversætter) Kock, Paul de: Gustave. En Oversættelse af Ludvig Jordan. ♦ Stjernholm, 1903. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1903, roman)
Detaljer
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
1841 1. udgave: Gustave. En Oversættelse [af Heinr. Ludv. Jordan]. ♦ L. Jordan, 1841. 434 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden