Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alexandre-Furcy Guesdon (d. 1856)

Sprog: fransk
Mortonval (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Mortonval [ie: A. F. Guesdon]: Don Martin Gil. Historie fra Peter den Grusommes Tid. Overs. af det Franske ved F. E. K. Dorscheus. ♦ 1838. Deel 1-2, 399 + 464 sider (1838, roman) EMP4269 BDsupp:sp832
originaltitel: Martin Gil, 1830
oversat af F.E.K. Dorscheus (1773-1843)
 Bog Mortonval [ie: A. F. Guesdon]: Greven af Villamajor eller: Spanien under Carl den Fjerde. Historisk Fortælling. Overs. af Ludvig Jordan. ♦ 1839. Deel 1-3, 255 + 286 + 387 sider. (Familiebibliothek. Ny Suite, 14-16) (1839, roman) EMP4270
originaltitel: Le comte de Villamayor, 1825
del af: Familiebibliothek
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden