Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Holger Drachmann (1846-1908)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Hver 8. Dag, 1900-11-04:s73
Ude og Hjemme, 1877-
Illustreret Tidende, 1873-
Af Dagens Krønike, 1889-
Det nittende Aarhundrede, 1875-
Nyt Dansk Månedsskrift, 1871-
Nær og Fjern, 1877-
Tilskueren, 1891-
Litteratur og Kritik, 1889-
Ungt Blod, 1895-
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Under Overfladen. En Erindring fra London (1872, novelle(r)) 👓
del af: Nær og Fjern
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I tidsskriftets indholdsfortegnelse opført under: Fortællinger.
 note om føljeton Trykt i: Nær og Fjern, bind 1, Nr. 12 (22-9-1872), side 134-37.
 Bog Drachmann, Holger: Med Kul og Kridt. Skitser. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schou's Forlag, 1872. 198 sider (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s v] Senere udgave: Med Kul og Kridt. Skitser. (Foraar 1872)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 19-4-1872. Omslagsillustration af Forfatteren.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske skrifter, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[s001] Drachmann, Holger: Det forunderlige Syn paa Østersøen. Helligtrekongersnat 1870. Side [1]-9 (1872, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s001] Senere udgave: Det forunderlige Syn paa Østersøen. Hellig Trekongers Nat 1870
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 1, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s010] Drachmann, Holger: Fra Themsen til Tynen. Side [10]-49 (1872, tekster)
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s005] Senere udgave: Fra Themsen til Tynen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nyt dansk Maanedsskrift, 2. bind (1871), side 511-36, under titlen: Indtryk fra en Rejse. 1. Paa Nordsøen. 2. Newcastle, on Tyne. 3. En By ved Tyne.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 1, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s050] Drachmann, Holger: I Kahytten. Side [50]-91 (1872, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s024] Senere udgave: I Kahytten
1908 indgår i: Fortællinger [s087] Senere udgave: I Kahytten
kollaps Noter
 url Meget rodet skan, side 50 mangler, visning fra side 51 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 1, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s092] Drachmann, Holger: Fra Fyrtaarnet. Side [92]-115 (1872, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s043] Senere udgave: Fra Fyrtaarnet
1908 indgår i: Fortællinger [s121] Senere udgave: Fra Fyrtaarnet
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: For Romantik og Historie, bind 6 (1871), side 1-21.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 1, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s116] Drachmann, Holger: Den svømmende Ligkiste. Side [116]-33 (1872, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s055] Senere udgave: Den svømmende Ligkiste
1908 indgår i: Fortællinger [s141] Senere udgave: Den svømmende Ligkiste
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 1, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s134] Drachmann, Holger: Udflugter paa Sicilien. Side [134]-86 (1872, tekster)
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s063] Senere udgave: Udflugter paa Sicilien
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: For Romantik og Historie, 4. bind (1870), side 274-95.
 note til titel Indhold: I: Palermo. II: Messina og Østkysten.
 url Fuld visning (rodet) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 1, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s187] Drachmann, Holger: Romantik over en halv Historie. Side [187]-98 (1872, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s088] Senere udgave: Romantik over en halv Historie
kollaps Noter
 url Fuld visning (side 196-98 mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 1, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Digte. ♦ Andr. Schous Forlag, [1872]. [2] 129 [3] sider (1872, digte)
Detaljer
1898 [udvalg] Senere udgave: Ungdomsdigte. Digte. Dæmpede Melodier. Sange ved Havet. Ranker og Roser. ♦ Gyldendal, 1898. [8] 392 sider
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s095] Senere udgave: Digte. (Efteraar 1872)
1911 i: Poetiske Skrifter [1a] Senere udgave: Digte. 1872
kollaps Noter
 note til titel Udkom 26-11-1872. Titelbillede af Forfatteren.
 note til titel Upagineret side: Min Ven Dr. Georg Brandes tilegnet.
 note til titel Digtene "Engelske Socialister" og "To Tidsdigte" oprindelig trykt i: Nyt dansk Maanedsskrift, 3. bind (1871), side 189-92 og 390-93, under pseudonymet Marc Cole.
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske skrifter, Bind 1, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Billede (illustrationer i periodicum) Twain, Mark: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s202]] Journalistik i Tennessee. Efter Mark Twain. Side 202-14 (1873, novelle(r)) 👓
originaltitel: Journalism In Tennessee, 1871
del af: Folkekalender for Danmark
Detaljer
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1874 i: Udvalgte Skitser [1a03] Senere udgave: Journalistik i Tennessee
1881 i: Skildringer og Skitser [1s411] Senere udgave: Journalistik i Tennessee. Side [411]-22
1905 i: Mark Twain i Udvalg [3s099] Senere udgave: Bladvirksomhed i Tennessee. Side 99-[106]
1941 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [s121] Senere udgave: Journalistik i Tennessee. Side [121]-30
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Eye opener, 1871.
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark 1874 [udkom 1873], som en del af artiklen: En amerikansk Humorist af Robert Watt. Med Tegninger af Holger Drachmann, side 97-112, heri: side 103-112: Redaktionssekretairen.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: En mærkelig historie (1874, novelle(r)) 👓
del af: Det nittende Aarhundrede
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Det nittende Aarhundrede, bind 1 (1874-75), December 1874, side 215-43.
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s237]] "Snap". Fortælling. Tegninger af Forfatteren. Side 237-56 (1875, novelle(r)) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Drachmann, Holger: Dæmpede Melodier. Nyere Digte. ♦ Gyldendal, 1875. [6] 191 sider, illustreret + portrættavle (1875, digte)
Detaljer
1898 [udvalg] Senere udgave: Ungdomsdigte. Digte. Dæmpede Melodier. Sange ved Havet. Ranker og Roser. ♦ Gyldendal, 1898. [8] 392 sider
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s301] Senere udgave: Dæmpede Melodier. (Efteraar 1875)
1911 i: Poetiske Skrifter [1b] Senere udgave: Dæmpede Melodier
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af forfatteren. Portrættet er udført af C. Oesterby, jr.
 note til titel Flere af digtene oprindelig trykt 1873-75 i "Nyt dansk Maanedsskrift", "Fædrelandet", "Flinchs Almanak", "Flyvende Blade" og "Det nittende Aarhundrede".
 Bog Drachmann, Holger: I Storm og Stille. Skizzer og Skildringer. Med Illustrationer af Forfatteren ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [6] 250 sider + 6 tavler (1875, novelle(r)) 👓
Detaljer
1899 Senere udgave: I Storm og Stille. Historier fra Søen. Med Illustrationer af Chr. Mølsted. Ny Udgave. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 115 [1] sider, illustreret. ("Frem"s Klassikerbibliothek)
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s147] Senere udgave: I Storm og Stille. (Efteraar 1875)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 30-10-1874.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske skrifter, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[s001] Drachmann, Holger: den øde Ø (1875, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s150] Senere udgave: Paa den øde Ø
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[s026] Drachmann, Holger: Now, Tommy! (1875, novelle(r))
1899 indgår i: I Storm og Stille [s005] Senere udgave: Now, Tommy! Side [5]-36
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s164] Senere udgave: Now Tommy!
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[s063] Drachmann, Holger: Flugten til Amerika (1875, novelle(r))
1899 indgår i: I Storm og Stille [s037] Senere udgave: Flugten til Amerika. Side [37]-81
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s187] Senere udgave: Flugten til Amerika
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[s120] Drachmann, Holger: Fra Sandets Regioner. (Perspektiviske Fragmenter) (1875, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s221] Senere udgave: Fra Sandets Regioner. (Perspektiviske Fragmenter)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nyt dansk Maanedsskrift, Bind 5, 1873-74, side 49-71 og 97-137 samt bind 6 (1874), side 193-224, under titlen: Perspektiviske Fragmenter, 1-3.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[s231] Drachmann, Holger: Ørnen (1875, novelle(r))
1899 indgår i: I Storm og Stille [s082] Senere udgave: Ørnen. Side [82]-95
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s288] Senere udgave: Ørnen
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [b] Senere udgave: Ørnen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive

[s246] Drachmann, Holger: Vil han naae om Pynten? (1875, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [1s296] Senere udgave: Vil han naa om Pynten?
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: En Overkomplet. Fortælling. ♦ København, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 420 sider (1876, roman)
Detaljer
1879 [5 digte] Senere udgave: Ranker og Roser. En Samling Sange. ♦ Gyldendal, 1879. [8] 136 sider
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [2s001] Senere udgave: En Overkomplet. Fortælling. (Foraar 1876)
1910 Senere udgave: En Overkomplet. Fortælling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 316 sider. ("Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note til titel Udkom i tidsrummet 10-5-1876 til 18-5-1876.
 url Fuld visning af teksten, med tekstudgivelse, efterskrift og noter af Aage Schiøttz-Christensen, 1987, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: ["Pluk" [5s028]] Fiskeren. Side 28-31 (1877, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: ["Pluk" [5s043]] Den sidste "Sorte-Fods" Klagesang. Side 43-55 (1877, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: ["Pluk" [5s123]] Skibsrotter. Side 123-25 (1877, digte) 👓
 Tekster Drachmann, Holger: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 143 sider, illustreret (1877, tekster) 👓
del af: Skandinavisk National Bibliotek
Detaljer
1879 [Digtet: De vog dem, vi grov dem] Senere udgave: De sønderjydske Piger. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1879. 1 blad
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s001] Senere udgave: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. (Efteraar 1877)
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [c] Senere udgave: Min Skorstensfejer
1919 Senere udgave: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. Genforenings-Udgave. ♦ Gyldendal, 1919. 139 [3] sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 30-11-1877.
 note til titel Illustreret af forfattere.
 note til titel Heri findes adskillige digte.
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket: 46.9 (Sønderjylland).
 note til titel Trykt i Skandinavisk National-Bibliothek, 1882, Nr. 2.
 note til titel 2. Oplag, 1877.
 note til titel 3.-6. Oplag, 1878.
 note til titel 7. Oplag, 1882.
 note til titel 8. Oplag, 1895. [4] 83 sider, illustreret.
 note til titel 9. Oplag, 1909. 79 sider, illustreret.
 url Fuld visning (sider 141-43 mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 8. Oplag, 1895 (PDF), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Drachmann, Holger: Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider (1877, digte) 👓
Detaljer
1898 [udvalg] Senere udgave: Ungdomsdigte. Digte. Dæmpede Melodier. Sange ved Havet. Ranker og Roser. ♦ Gyldendal, 1898. [8] 392 sider
1905 [udvalg] Senere udgave: Kærligheds-Digte. ♦ Gyldendal, 1905. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Gyldendals Smaa Digtsamlinger)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s059] Senere udgave: Sange ved Havet. Side 1-95
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [d] Senere udgave: Ligprædiken
1911 i: Poetiske Skrifter [1ca] Senere udgave: Sange ved Havet
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 16-12-1877.
 note til titel Med titelbillede udført af forfatteren.
 note til titel Enkelte digte oprindelig trykt 1876-77 i "Illustreret Tidende", "Det nittende Aarhundrede" og "Ude og Hjemme".
 note til titel Upagineret side: Til min Fader! Professor A.G. Drachmann [digt, signeret: Paris i Efteraaret 1877, H.D.].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 3, 1907, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Dags-Telegrafen Nr. 344 (20-12-1877), side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s095] Drachmann, Holger: Venezia. Side 95-160 (1877, digte)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s096] Senere udgave: Venezia. Side 96-118
1911 i: Poetiske Skrifter [1cb] Senere udgave: Venezia
kollaps Noter
 url Fuld visning (side 159-60 mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 3, 1907, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Tannhäuser. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [2] 265 sider (1877, roman) 👓
se også: Herregaardsbilleder
Detaljer
1879 [12 digte] Senere udgave: Ranker og Roser. En Samling Sange. ♦ Gyldendal, 1879. [8] 136 sider
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [2s199] Senere udgave: Tannhäuser. (Foraar 1877)
1919 Senere udgave: Tannhäuser. Fortælling. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 160 sider. Pris: kr. 1,00
1946 Senere udgave: Den spillemand snapped -. [Illustreret af Carlo Wognsen]. ♦ Aalborg, Aksel Schølins Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1946. [20] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Udkom 5-3-1877.
 note til titel 2. Oplag, 1898.
 note til titel Heri indgår et antal digte.
 note til titel På upagineret side [side 3]: Til Digteren Bjørnstjerne Bjørnson med taknemmelighed og Hengivenhed fra Forfatteren.
 note til titel Som et modstykke skrev Erik Skram under pseudonymet Henrik Heroldt: Herregårdsbilleder, 1877.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 2, 1906, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Ungt Blod. Tre Fortællinger fra vore Dage. Dædalus - Najaden - To Skud. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1877. [8] 369 sider (1877, novelle(r)) 👓
Detaljer
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [2s325] Senere udgave: Ungt Blod. Dædalus - Najaden - To Skud. (Foraar 1877)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 20-4-1877.
 note til titel Upagineret side: Til min gamle Lærer og Ven Kr. Arentzen i hengiven Erindring.
 note til titel Upagineret side: Forord [signeret: April 1877, H.D.].
 url Fuld visning (sidste side mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Drachmann, Holger: Dædalus. Side [1]-121 (1877, novelle(r))
1900 Senere udgave: Dædalus. Fortælling. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. 125 sider, illustreret
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [2s329] Senere udgave: Dædalus
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Det nittende Aarhundrede, April-September 1875, side 351-426.

[s122] Drachmann, Holger: Najaden. Side [122]-85 (1877, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Det nittende Aarhundrede, April-September 1876, side 170-209.

[s186] Drachmann, Holger: To Skud. Side [186]-369 (1877, novelle(r))
1906 i: Samlede poetiske Skrifter [2s408] Senere udgave: To Skud
1912 i: Poetiske Skrifter [6s007] Senere udgave: To Skud
1920 indgår i: Fortællinger [s005] Senere udgave: To Skud. 1877. Side [5]-[112]
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Det nittende Aarhundrede, April-September 1876, side 356-97 og 423-79.
 Note (andet) Ulstrup, Regner L.: Et Alvorsord fra Helsingør til Holger Drachmann. ♦ Helsingør, J.W. Christensen, 1878. 11 sider (1878, digte)
Detaljer
af Regner L. Ulstrup (1818-1906)
kollaps Noter
 note til titel Sælges til Fordel for Freningen til Syges og Saaredes Pleje.
 note til titel Horsens Folkeblad 11-4-1878, side 2 [Anmeldelse].
 Tekster Konewka, Paul: [Silhouetter [5]] Den sorte Peter. Børnebilleder. Versene af Holger Drachmann. ♦ Immanuel Rée's Forlag, [ca. 1877]. 40 sider (1878, tekster)
illustrationer af Paul Konewka (1840-1870, sprog: tysk)
 Bog Drachmann, Holger: Prinsessen og det halve Kongerige. Et gammelt Æventyr i Vers og Rim. ♦ Gyldendal, 1878. [6] 140 [2] sider (1878, digte) 👓
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s411] Senere udgave: Prinsessen og det halve Kongerige. Et gammelt Æventyr i Vers og Rim. (Efteraar 1878)
1911 i: Poetiske Skrifter [1f] Senere udgave: Prinsessen og det halve Kongerige
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 16-12-1878.
 note til titel Emnet hentet fra: Svend Grundtvig: Danske Folkeæventyr, bind 1, 1876.
 note til titel 2. Oplag, 1878.
 note til titel 3. Oplag, 1899.
 url Fuld visning (rodet skanning, sidste sider og titelblad mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Paa Sømands Tro og Love. Med et Titelbillede af S. Krøyer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1878. [4] 331 sider + tavle (1878, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s120] Senere udgave: Paa Sømands Tro og Love. (Efteraar 1878)
1969 [Uddrag] Senere udgave: Sømandshistorier. Uddrag af: Paa Sømands Tro og Love. Vignetter af Harriet Ask
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 18-10-1878.
 note til titel Side 1-2: Forord [digt, første linie: Stod jeg i Maaneskin].
 note til titel 2. Oplag, 1878.
 note til titel 3. Oplag, 1886. 335 sider.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s003] Drachmann, Holger: Af Bjørneslægtens Familjehistorie (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for siderne 5-156.

[s005] Drachmann, Holger: Det store Pintseslag (1878, novelle(r))
[s056] Drachmann, Holger: Bjørn Sivertsens Brudefærd (1878, novelle(r))
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [e] Senere udgave: Bjørn Sivertsens Brudefærd

[s082] Drachmann, Holger: Hvor bliver Jollen af? (1878, digte)
[s091] Drachmann, Holger: Cyprianus (1878, novelle(r))
[s111] Drachmann, Holger: Skarp Lud (1878, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [ad] Senere udgave: Skarp Lud
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [o] Senere udgave: Skarp lud

[s135] Drachmann, Holger: Hun kuler op (1878, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Carl Locher (1851-1915)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 49 (8-9-1878), side 455-57, med tegning af C. Locher.

[s151] Drachmann, Holger: Den store Bjørns Endeligt (1878, digte)
1896 indgår i: Sømandshistorier [af] Senere udgave: Den store Bjørns Endeligt
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [f] Senere udgave: Den store Bjørns Endeligt

[s155] Drachmann, Holger: [Andre Historier] (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for siderne 157-331.

[s157] Drachmann, Holger: Sølvskibet (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Wisbechs Almanak 1878, illustreret (af C. Locher).

[s222] Drachmann, Holger: En Nutids Saga (1878, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [ba] Senere udgave: En Nutids Saga
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ny dansk Folkekalender for 1878, illustreret.
 note til titel Også trykt i: Folkets Almanak 1878.

[s245] Drachmann, Holger: Simon Sundeveds Englandsrejse (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkets Almanak for 1875.

[s286] Drachmann, Holger: Toget mod Anholt (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Wisbechs Almanak for 1875, undertitel: En Sømandshistorie fra Aarhundredets Begyndelse. Med Forfatterens Illustrationer.

[s314] Drachmann, Holger: En Strandvaskers Historie (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Den store nordiske Almanak for 1878.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Fest-Forspil. Ved Opførelsen af "Aladdin" i Kasino paa Oehlenschlägers Hundredaarsdag. Med Tegninger af Erik Henningsen og Carl Thomsen (1879, dramatik)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 111 (16-11-1879), side 71-74.
 Bog (digte) : De sønderjydske Piger. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1879. 1 blad (1879, digte)
Detaljer
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
musik af N.P. Hillebrandt (1815-1885)
1877 [Digtet: De vog dem, vi grov dem] 1. udgave: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 143 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Med vers af Vilh. Bergsøe. Den kunstn. ill. af Lorenz Frølich, med noder af N.P. Hillebrandt. [heri: digt af Holger Drachmann: De vog dem, vi grov dem (førstelinie)].
 Bog Drachmann, Holger: Lars Kruse. En Skildring fra Virkelighedens og - Sandets Regioner. ♦ Gyldendal, 1879. 144 sider, illustreret (1879, roman)
Detaljer
om: Lars Kruse, f 1828 (1828-1894)
illustrationer af Michael Ancher (1849-1927)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [4s297] Senere udgave: Lars Kruse. En Skildring fra Virkeligheden og - Sandets Regioner. (Efteraar 1879)
1911 i: Poetiske Skrifter [2b] Senere udgave: Lars Kruse
1921 i: Skrifter [2b] Senere udgave: Lars Kruse
kollaps Noter
 note til titel Udkom 11-12-1879.
 note til titel Illustreret af forfatteren. Portrættavle med Lars Kruse udført af M[ichael] A[ncher].
 note til titel Tilegnet Professor Heegaard i et digt.
 note til titel Note i Dansk Skønlitterært Leksiskon: Skrevet på grundlag af Karl Madsens beretning om Lars Kruse, udarbejdet på initiativ af Michael Ancher med brug af Lars Kruses optegnelser.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelsen 1869-80 opført under Personalhistorie. I folkebibliotekerne opstillet under skønlitteratur.
 Bog Drachmann, Holger: Poul og Virginie under nordlig Bredde. ♦ Kjøbenhavn. Gyldendal (F. Hegel & Søn), 1879. 174 sider (1879, roman)
Detaljer
illustrationer af L. Tuxen (1853-1927)
andet: Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre (1737-1814, sprog: fransk)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [4s044] Senere udgave: Poul og Virginie under nordlig Bredde. (Foraar 1879)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 7-5-1879.
 note til titel Med titelbillede udført af L[auritz] T[uxen].
 note til titel Titlen hentyder til: Bernardin de St. Pierre: Paul et Virginie, 1788.
 url Fuld visning af teksten (Samlede poetiske skrifter, bind 4, 1907) på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Ranker og Roser. En Samling Sange. ♦ Gyldendal, 1879. [8] 136 sider (1879, digte)
Detaljer
illustrationer af C.F. Aagaard (1833-1895)
1876 [5 digte] 1. udgave: En Overkomplet. Fortælling. ♦ København, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 420 sider
1877 [12 digte] 1. udgave: Tannhäuser. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [2] 265 sider
1898 Senere udgave: Ungdomsdigte. Digte. Dæmpede Melodier. Sange ved Havet. Ranker og Roser. ♦ Gyldendal, 1898. [8] 392 sider
1905 [udvalg] Senere udgave: Kærligheds-Digte. ♦ Gyldendal, 1905. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Gyldendals Smaa Digtsamlinger)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [4s005] Senere udgave: Ranker og Roser. En Samling Sange. (Foraar 1879)
1911 i: Poetiske Skrifter [1d] Senere udgave: Ranker og Roser
kollaps Noter
 note til titel Udkom 4-4-1879.
 note til titel Fem af digtene tidligere trykt i: En Overkomplet.
 note til titel Tolv af digtene tidligere trykt i: Tannhäuser.
 note til titel Med titelbillede udført af C.F. Aagaard.
 Bog Drachmann, Holger: Ungdom i Digt og Sang. ♦ Gyldendal, 1879. xvi + 359 sider (1879, digte)
Detaljer
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
1905 [enkelte digte] Senere udgave: Kærligheds-Digte. ♦ Gyldendal, 1905. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Gyldendals Smaa Digtsamlinger)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [4s125] Senere udgave: Ungdom i Digt og Sang. (Efteraar 1879)
1911 i: Poetiske Skrifter [1e] Senere udgave: Ungdom i Digt og Sang
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2-12-1879.
 note til titel Med titelbillede [udført af Pietro Krohn].
 Bog Drachmann, Holger: Vore Grave. Et Digt. ♦ Gyldendal, 1879. [8] sider (1879, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Til Indtægt for Medailleforeningen "Dannebrog"s Basar 19. Oktober 1879.
 note til titel Udkom 19-10-1879.
 Bog Drachmann, Holger: Peder Tordenskjold. Et nationalt Digt i sytten Sange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 178 sider + tavler (1880, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af H.P. Hansen, f 1829 (1829-1899)
om: Peter Tordenskiold (1690-1720)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [4s439] Senere udgave: Peder Tordenskjold. Et nationalt Digt i sytten Sange. (Efteraar 1880)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 2-12-1880.
 note til titel Med titelbillede af Tordenskjold udført af H[ans] N[ik.] H[ansen], portrættavle af Tordenskjold udført af H.P. Hansen samt 1 tavle [to skibe i bataille, udført af forf.].
 note til titel Upagineret side: Den danske og norske Sømand tilegnet.
 url Fuld visning (sidste sider mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Østen for Sol og Vesten for Maane. Et Æventyrdigt. ♦ Gyldendal, 1880. 176 sider (1880, digte)
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [4s353] Senere udgave: Østen for Sol og vesten for Maane. Et Æventyrdigt. (Foraar 1880)
1911 i: Poetiske Skrifter [3] Senere udgave: Østen for Sol og Vesten for Maane
1921 i: Skrifter [3] Senere udgave: Østen for Sol og vesten for Maane. Digte 1880-1906. ♦ Gyldendal, 1921. 408 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 20-5-1880.
 note til titel Emne og titel fra: P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Æventyr, 1879.
 note til titel 2. Oplag, 1890.
 url Fuld visning af eventyret Østenfor Sol og vestenfor Maane på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Drachmann, Holger: Aarstiderne. Samling af Digte skrevne som Vignetter til 12 Karakterstykker for Piano af P. Tschaikovsky, Op. 37. ♦ J. Jørgensen & Co., [1880], 24 sider, illustreret (1880, digte)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af Thorvald Niss (1842-1905)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 24-12-1880.
 note til titel Illustreret af danske kunstnere [og forfatteren].
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 168 (19-12-1880), side 119-25.
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Aarstiderne. Samling af Digte skrevne som Vignetter til 12 Karakterstykker for Piano af P. Tschaikovsky, Op. 37. ♦ J. Jørgensen & Co., [1880], 24 sider, illustreret (1880, digte)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af Thorvald Niss (1842-1905)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 24-12-1880.
 note til titel Illustreret af danske kunstnere [og forfatteren].
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 168 (19-12-1880), side 119-25.
 Trykt i periodicum Trøst, Svend: En Vandring med Døden. Ill. Fortælling (1881, novelle(r))
del af: Wisbechs Almanak
 Bog Trøst, Svend: Gamle Guder og nye. Digte og Sange. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J. H. Schubothes Boghandel, 1881. [8] 157 sider (1881, digte) 👓
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [5s371] Senere udgave: Gamle Guder og nye. Digte og Sange af Svend Trøst. (Efteraar 1881)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 20-12-1881.
 note til titel En del af indholdet oprindelig trykt 1874-82 i "Morgenbladet" og "Ude og Hjemme", genoptrykt i noget ændret form.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Vandenes Datter. Et Sagn. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 348 sider, illustreret (1881, roman) 👓
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [5s213] Senere udgave: Vandenes Datter. Et Sagn. (Efteraar 1881)
1912 i: Poetiske Skrifter [5b] Senere udgave: Vandenes Datter
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 8-10-1881.
 note til titel Illustreret af forfatteren.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 5, 1907, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Vildt og Tæmmet. Fortællinger og Naturstudier. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. [8] 448 sider (1881, novelle(r)) 👓
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [5s005] Senere udgave: Vildt og Tæmmet. Fortællinger og Naturstudier. (Foraar 1881)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 25-5-1881.
 note til titel Upagineret side: Tilegnet Venner og Kammerater blandt danske Kunstnere.
 note til titel Med titelbillede udført af forfatteren.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 15-6-1881, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Drachmann, Holger: Skraaplaner. Side [1]-87 (1881, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [f] Senere udgave: Skraaplaner
1950 [uddrag] indgår i antologien: Jul paa Havet 1950 [s002] Senere udgave: [Digt]. Side [2]

[s088] Drachmann, Holger: Kærlighed og Depesche. Side [88]-137 (1881, novelle(r))
[s138] Drachmann, Holger: Kutteren »Vildanden«. Side [138]-96 (1881, novelle(r))
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [b] Senere udgave: Kutteren "Vildanden"
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Wisbechs Almanak for 1881.

[s197] Drachmann, Holger: De 85 Snese Torsk og den store Kirkeklokke. Side [197]-220 (1881, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [k] Senere udgave: De 85 Snese Torsk og den store Kirkeklokke
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 116 (21-12-1879), side 121-25, illustreret af forfatteren. Med undertitlen: Et Juleæventyr.

[s221] Drachmann, Holger: Et Brev. Side [221]-41 (1881, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note til titel Oprindelig trykt i: Morgenbladet 19-11-1876 og 21-11-1876, under titlen: Et Brev fra Venedig.

[s242] Drachmann, Holger: Naar Mørket falder paa. Side [242]-75 (1881, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Det nittende Aarhundrede, juni-juli 1877, side 192-214.

[s276] Drachmann, Holger: Byron i Vadmel. Side [276]-331 (1881, novelle(r))
[s332] Drachmann, Holger: Syndflodssagn. Side [332]-357 (1881, novelle(r))
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [c] Senere udgave: Syndflodssagn
1912 i: Poetiske Skrifter [5a] Senere udgave: Syndflodssagn
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 137 (16-5-1880), side 333-37, illustreret af forfatteren.

[s358] Drachmann, Holger: Efter Orkanen. Side [358]-87 (1881, novelle(r))
[s388] Drachmann, Holger: Dreven af. Side [358]-448 (1881, novelle(r))
1886 indgår i antologien: Efteraarsløv [?] Senere udgave: Dreven af. En Sømandshistorie
1896 indgår i: Sømandshistorier [l] Senere udgave: Dreven af!
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [g] Senere udgave: Dreven af
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Wisbechs Almanak for 1880, illustreret.
 Bog (oversætter) Byron: Don Juan. Oversat paa Dansk af Holger Drachmann. Med Indledningsdigt af Oversætteren. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag, 1882-1902. [1.-2. Halvbind], 442 + 465 sider (1882-1902, digte)
del af: Ude og Hjemme
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
oversat af Jakob Knudsen (1858-1917)
1854 1. udgave: Don Juan. Metrisk bearbejdet efter den engelsk Original af H. Schou. ♦ Reitzel, 1854. 1. hefte, 16 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 208 (25-9-1881), side 509-10 (Oden til Grækenland, af 3. Sang) og Femte Aargang, Nr. 214 (6-11-1881), side 64-65 (Haidie og Juan, af 4. Sang).
 note til oversat titel Indledningsdigt (trykt i 2. Halvbind), tidligere trykt i: Af Dagens Krønike, februar, side 123-29.
 note til oversat titel 1. Hefte udkom 14-10-1880, 2. Hefte (2. Sang) udkom 12-3-1881, 3. Hefte (3-4. Sang) udkom 12-12-1881.
 note om oplag 2. Oplag, 1891, 1-6 Hefte (1 Halvbind) [ie: 1-4 Hefte], 437 sider.
 note til oversat titel 7-9 hefte udkom 1895-98. Hele værket 19-12-1902.
 note til oversat titel 2. Halvdel har på titelbladet: Med Indlednings- og Slutningsdigte af Oversætteren.
 note til oversat titel 2. Halvdel, upagineret slutside [side 467]: Epilog [signeret: Skagen, 28. November 1902, H.D.].
 note til oversat titel Oversættelsen af 10., 11. og 14 sang skyldes overvejende Jakob Knudsen.
 url Fuld visning af den danske oversættelse, første Halvbind, 2. oplag, 1891, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse, 2. halvbind, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (23-11-1882), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Drachmann, Holger: Puppe og Sommerfugl. Skuespil i to Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 94 sider (1882, dramatik) 👓
Detaljer
omslag af H.P. Hansen, f 1829 (1829-1899)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [5s421] Senere udgave: Puppe og Sommerfugl. Skuespil i to Akter. (Efteraar 1882)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 28-9-1882.
 note til titel Omslagsbillede af Det kgl. Teater tegnet af H.P. Hansen.
 note til titel 2. Oplag, 1882.
 url Fuld visning (sidste sider mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Rejsebilleder. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. [2] 219 sider + 1 tavle (1882, novelle(r))
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [6s005] Senere udgave: Rejsebilleder. (Efteraar 1882)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 20-11-1882.
 note til titel For en dels vedkommende oprindelig trykt 1874-82 i "Morgenbladet" og "Ude og Hjemme", dog gengivet i ændret form i dette optryk.
 note til titel I folkebiblioteker opstillet under skønlitteratur.
 url Fuld visning (sidste side mangler) af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 23-12-1882, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Indledningsdigt (1882, digte)
[b] Drachmann, Holger: En By, som drømmer (1882, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note om føljeton Føljeton i Morgenbladet fra 1-11-1874 til 8-11-1874 i 4 afsnit, med undertitlen: Londonske Skitser.

[c] Drachmann, Holger: September-Strejftog ved den danske Grænse (1882, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note om føljeton Føljeton i: Morgenbladet 19-11-1875 til 25-11-1875 i 5 afsnit.

[d] Drachmann, Holger: Paris i Initialer og Randtegninger (1882, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note om føljeton Føljeton i Morgenbladet 28-12-1876, 10-1-1877, 19-1-1877, 25-1-1877, 4-2-1877 og 6-2-1877.

[e] Drachmann, Holger: Dage i Holland (1882, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note til titel Oprindelig trykt i: Morgenbladet 26-2-1882, i serien: Breve fra Holland og Belgien. I-III. Haag 16. Febr.

[f] Drachmann, Holger: Waterloo (1882, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 232 (12-3-1882), side 285-86, vignet af forfatteren.
 note til titel Oprindelig trykt i: Morgenbladet 5-3-1882, i serien: Breve fra Holland og Belgien. IV-VII. Waterloo 25. Febr.

[g] Drachmann, Holger: Antwerpen (1882, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note til titel Oprindelig trykt i: Morgenbladet 19-3-1882, i serien: Breve fra Holland og Belgien. X. Antwerpen 5. Marts 1882.

[h] Drachmann, Holger: Brevet om Rubens (1882, novelle(r))
[i] Drachmann, Holger: Brevet om Jan Steen (1882, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 249 (9-7-1882), side 489-96, med untertitlen: Flamsk Interiør fra det 17. Aarhundrede. Med Tegninger af Forfatteren: St. Niklasaften efter Jan Steens Maleri.
 url Artikel om Jan Steen (hollandsk maler) på: Link til ekstern webside Wikipedia

[j] Drachmann, Holger: En Dag i Byen Lier (1882, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme 1881-82, Nr. 234 (26-3-1882), side 309-13, med Tegninger af Forfatteren.
 Artikel (forord) Keller, Gottfried: Den grønne Henriks Roman. Autoriseret Overs. Ved E. Drachmann. Med Forfatterens Portræt, og et indledende Forord af Holger Drachmann. ♦ 1883-84. 1.-2. Halvbind (Bd. 1-4), (xii + 327) + 304 + 397 + 412 sider (1883-84, roman) EMP2220
originaltitel: Der grüne Heinrich, 1854
del af: Ude og Hjemme
serietitel: Romaner fra alle Lande, 11
Detaljer
af Gottfried Keller (1819-1890, sprog: tysk)
oversat af Emmy Drachmann (1854-1928)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-xi: Forord [af H.D. (om G.K.)].
 note til oversat titel Oversat efter den af forfatteren omarbejdede og forkortede udgave, 1879-80.
 note til titel Forordet også trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 313 (30-9-1883), side 636-37.
 Bog Drachmann, Holger: Barnets Jul. En Sang til de Voksne. Med Musik af J. P. E. Hartmann. ♦ Chr. J. Cato's Etabl., [1883]. [4] sider, med noder, illustreret (1883, digte)
Detaljer
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
illustrationer af Axel Helsted (1847-1907)
1921 Senere udgave: Digte fra Hjemmet. Efterladte Manuskripter m. m. Udgivne med Forord af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1921. 68 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, [1883].
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
 Tekster Drachmann, Holger: Skyggebilleder fra Rejser i Indland og Udland. ♦ Gyldendal, 1883. 294 [2] sider (1883, tekster)
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [6s185] Senere udgave: Skyggebilleder fra Rejser i Indland og Udland. Maaneskin - Ostende-Brügge. (Efteraar 1883)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 7-12-1883.
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Maaneskin (1883, novelle(r))
1908 indgår i: Fortællinger [s001] Senere udgave: Maaneskin
 Dramatik Drachmann, Holger: Strandby Folk. Skuespil i fire Handlinger af Holger Drachmann. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (Hegel & Søn), 1883. 192 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1883, dramatik) 👓
Detaljer
1897 Senere udgave: Strandby Folk. Skuespil i tre Handlinger. 2. omarbejdede Udgave ♦ Gyldendal, 1897. 156 sider
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [6s107] Senere udgave: Strandby Folk. Skuespil i fire Handlinger. (Foraar 1883)
1912 i: Poetiske Skrifter [9a] Senere udgave: Strandby Folk
1921 i: Skrifter [9a] Senere udgave: Strandby Folk
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 4-4-1883.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: En Julebog [s131]] Den lille Juleklokke. Side [131]-35 (1884, digte) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Drachmann, Holger: Dybe Strenge. Digte og Sange. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. [8] 133 [3] sider (1884, digte) 👓
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [6s313] Senere udgave: Dybe Strenge. Digte og Sange. (Efteraar 1884)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 21-2-1884.
 note til titel Nogle af digtene oprindelig trykt 1882-83 i: Ude og Hjemme.
 note til titel 3 upaginerede sider: Til Emil og Anna Poulsen [digt].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 6, 1907, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Kantate til Holbergfesten 3. December [1884]. ♦ Carl Hohlenbergs Bogtr., [1884]. [4] sider (1884, digte)
del af: Morgenbladet
Detaljer
musik af Johan Svendsen (1840-1911)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Morgenbladet 4-12-1884.
 note til titel Musik af Johan Svendsen.
 Dramatik Drachmann, Holger: Lykken i Arenzano. Skuespil i en Akt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. [2] 104 sider (1884, dramatik) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [7s005] Senere udgave: Lykken i Arenzano. Skuespil i en Akt
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 16-10-1884.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Smaa Fortællinger. Ældre og nye. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 239 sider (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Karl Madsen (1855-1938)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [6s377] Senere udgave: Smaa Fortællinger. Ældre og nye. (Efteraar 1884)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 18-9-1884.
 note til titel Med tit.tvl. af K[arl] M[adsen].
 note til titel En række fortællinger oprindelig trykt 1881-84 i "Morgenbladet", "Ude og Hjemme", "Fremtidens Nytaarsgave", "Nyt Tidsskrift", "Wisbechs Almanak".
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Drachmann, Holger: En stum Beretning om et Forlis (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [bc] Senere udgave: En stum Beretning om et Forlis

[s007] Drachmann, Holger: Toldassistentens Fortællinger: (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [c] Senere udgave: Toldassistentens Fortællinger
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller: I: Beskjøterne. II: Om kærester, Koner osv. III: Det vestindiske Shawl.

[s007a] Drachmann, Holger: Beskøjterne (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [ca] Senere udgave: Beskøjterne

[s015] Drachmann, Holger: Om Kærester, Koner osv. (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [cb] Senere udgave: Om Kærester, Koner osv.

[s033] Drachmann, Holger: Det Vestindiske Shawl (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [cc] Senere udgave: Det vestindiske Shawl
kollaps Noter
del af: Nytaarsgave
 note til titel Oprindelig trykt i: Nytaarsgave, udgivet af Foreningen "Fremtiden" 1883, side 119-23.

[s041] Drachmann, Holger: Hvorledes og hvorfor Lodsoldermanden fik sig en Spilledaase (1884, novelle(r))
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [e] Senere udgave: Lodsoldermandens Spilledaase

[s070] Drachmann, Holger: Han døde og blev begravet - (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [cd] Senere udgave: Han døde, og blev begravet -
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [f] Senere udgave: Han døde, og blev begravet
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, 1881-82, Nr. 216 (20-11-1881), side 85-89, med undertitlen: Studie. Med Tegning af Erik Henningsen.

[s096] Drachmann, Holger: Da Isen skruede (1884, novelle(r))
1908 indgår i: Fortællinger [s163] Senere udgave: Da Isen skruede
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note til titel Oprindelig trykt i Morgenbladet 13-2-1881, under titlen: En lille Naturstudie. Uddrag af et Brev til en Fjernboende. Vedbæk 7. Febr. 1881.

[s112] Drachmann, Holger: En Krudtmølles Endeligt (1884, novelle(r))
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [h] Senere udgave: En Krudtmølles Endeligt

[s123] Drachmann, Holger: Hun døde og blev begravet (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [ce] Senere udgave: Hun døde, og blev begravet -
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [g] Senere udgave: Hun døde, og blev begravet

[s139] Drachmann, Holger: En Roman i Klitten (1884, novelle(r))
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [h] Senere udgave: En Roman i Klitten
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Wisbechs Almanak for Aaret 1884.

[s161] Drachmann, Holger: Omkring Kap Horn (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [cf] Senere udgave: Omkring Kap Horn
1908 indgår i: Fortællinger [s171] Senere udgave: Omkring Kap Horn
kollaps Noter
del af: Nytaarsgave
 note til titel Oprindelig trykt i: Nytaargave. Udg. af Foreningen "Fremtiden", side 34-42.

[s179] Drachmann, Holger: Julefortællinger: (1884, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller: En hyggelig Krog. Skib i Kirke. En Juleaften.

[s179a] Drachmann, Holger: En hyggelig Krog (1884, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Ude og Hjemme, Nr. 236 (9-4-1882), side 333-37 og 237 (16-4-1882), side 346-48, med undertitlen: Naturstudie. Med Tegninger af Forfatteren og H. Tegner.

[s208] Drachmann, Holger: Skib i Kirke (1884, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
1896 indgår i: Sømandshistorier [d] Senere udgave: Skib i Kirke
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, 1881-82, Nr. 221, side 149-52, med undertitlen: Skitse fra Juletiden. Med Billede af H. Tegner.

[s226] Drachmann, Holger: En Juleaften (1884, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [e] Senere udgave: En Juleaften
1908 indgår i: Fortællinger [s191] Senere udgave: En Juleaften
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, 1883-84, Nr. 325 (23-12-1883), side 140-43, illustreret. Med undertitlen: Naturstudie.
 Bog Drachmann, Holger: Danmark leve! Blade fra en Rejse paa begge Sider af Grænsen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1885. 181 [3] sider (1885, novelle(r)) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [7s187] Senere udgave: Danmark leve! Blade fra en Rejse paa begge Sider af Grænsen. (Foraar 1885)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s007] Drachmann, Holger: Postillon-Vise. Side [7-9] (1885, digte)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Jeg rejste fra vor gode Stad.

[s011] Drachmann, Holger: Frisk Luft. Side [11]-37 (1885, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Opdelt i: Første Kapitel: Fire i Kupeen. Anden Kapitel: Fortsættelse. Tredje Kapitel: Fagre Land!

[s039] Drachmann, Holger: Højskamling. Side [39]-100 (1885, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Opdelt i: Første Kapitel: Rejsen derud. Anden Kapitel: Fortsættelse. Tredje Kapitel: Skamlingsbanke!

[s101] Drachmann, Holger: Blandt dem, der vente. Side [101]-81 (1885, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Opdelt i: Første Kapitel: Kolding og Ruiner. Anden Kapitel: Paa en nordslesvigsk Gaard. Tredje Kapitel: Danmark leve!
 Bog Drachmann, Holger: Fjæld-Sange og Æventyr. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1885. 205 sider (1885, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 23-4-1885.
 note til titel Side [7]-38: [Digte].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s039] Drachmann, Holger: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205 (1885, dramatik)
1887 Senere udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. [2. omarb. udg.]. ♦ Gyldendal, 1887. [4] 154 sider
1891 Senere udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. 3. Udg.
1898 Senere udgave: Der var engang. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. Fjerde Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 126 sider
1904 Senere udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. Gennemill. udg. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 118 [2] sider
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [7s067] Senere udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. (Optrykt efter femte Udgave 1902)
1909 [uddrag] indgår i: Udvalgte Arbejder [a] Senere udgave: Midsommersangen
1910 Senere udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1910. 126 sider
1912 i: Poetiske Skrifter [9b] Senere udgave: Der var engang -
1921 i: Skrifter [9b] Senere udgave: Der var engang -
1922 Senere udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. (3. illustr. Udg.). ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1922. 118 sider, illustreret
1941-45 Senere udgave: Der var engang. Eventyrkomedie i fem Akter. (Otte Billeder). Efter Holger Drachmanns Komedie af samme Navn. ♦ (Carl Larsens Dukketeaterforretning), [1941-45]. 64 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50
1946 Senere udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. (14. Udg.). ♦ Gyldendal, 1946. 94 sider. Pris: kr. 4,00
kollaps Noter
 url film Filmatiseret flere gang, første gang 1907 (stumfilm). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Af et Julebrev. Med en Illustration. Baden i Østerrig December 1884 (1886, novelle(r))
del af: Nutiden
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Nutiden, Nr. 536 (26-12-1886), side 122.
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Efteraarsløv [?]] Antipoder. En Sømandshistorie (1886, novelle(r)) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Efteraarsløv [?]] Dreven af. En Sømandshistorie (1886, novelle(r)) 👓
Detaljer
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s388] 1. udgave: Dreven af. Side [358]-448
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Dramatik Drachmann, Holger: Alkibiades eller Grækere i Forfald. Et tragisk Drama i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1886. [8] 227 sider (1886, dramatik)
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [7s257] Senere udgave: Alkibiades eller Grækere i Forfald. Et tragisk Drama i fem Handlinger. (Foraar 1886)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 18-2-1886.
 note til titel Med et brydstykke på fransk af Henry Houssaye: Historie d'Alcibiade.
 Bog Drachmann, Holger: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. [2. omarb. udg.]. ♦ Gyldendal, 1887. [4] 154 sider (1887, dramatik)
Detaljer
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
kollaps Noter
 note til titel Udkom 16-9-1887.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Hvad et Fruentimmer kan du' til. En Historie fra en lille By. Med Tegning af Carl Thomsen (1887, novelle(r))
del af: Folkets Almanak
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Folkets Almanak for 1887.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Juleaften i Stalden (1887, novelle(r))
del af: Børnenes Julegave
del af: Børnenes Julegave
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Børnenes Julegave 1887 og gentaget 1888.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Slider og Sløser. En Sømandshistorie. Med Illustration (1887, novelle(r))
del af: Wisbechs Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Wisbechs Almanak for 1887.
 Bog Drachmann, Holger: Med den brede Pensel. Kunstner-Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1887. [4] 443 sider (1887, roman) 👓
del af: Morgenbladet
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s005] Senere udgave: Med den brede Pensel. Kunstner-Roman. (Efteraar 1887)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton (uafsluttet) i: Morgenbladet fra 19-4-1885 til 28-5-1885.
 note til titel Med titeltavle [herpå portræt af forfatteren] tegnet af Carl Thomsen.
 note til titel Upagineret side: Til den kommende Mester.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Kantate. Ved Universitetets Fest i Anl. af Hundred-Aars-Dagen for Stavnsbaandets Løsning. ♦ 1888. 12 sider (1888, digte)
 Bog (oversætter) Barbier, Jul. og Mich. Carré: Romeo og Julie. Opera i 5 Akter af Jul. Barbier og Mich. Carré. Musik af Ch. Gounod. [Oversat af Holger Drachmann]. ♦ Kjøbenhavn, Kgl. Hof-Musikhandel (Henrik Hennings), 1888. 17 sider (1888, dramatik) 👓
originaltitel: Roméo et Juliette, 1867
Detaljer
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
musik af Charles François Gounod (1818-1893, sprog: fransk)
baseret på værk af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1904 Senere udgave: Romeo og Julie. Opera i 5 Akter. Musik af Ch. Gounod. 3. Opl. ♦ Nordisk Musikforlag, 1904. 18 sider. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Suleima. Tyrkisk-persisk Bazar. Studier og Udkast til et lyrisk Drama (1888, digte)
del af: Nytaarsgave
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Nytaarsgave. Udgivet af Foreningen "Fremtiden", 1888, side 92-114.
 note til titel Af de 38 digte blev 12 senere optaget i: Sangenes Bog, bind 1, 1889.
 Dramatik Drachmann, Holger: To dramatiske Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1888. [4] 185 [3] sider (1888, dramatik) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s283] Senere udgave: To dramatiske Digte. Tyrkisk Rokoko. Esther. (Foraar 1888)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 1-5-1888.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Drachmann, Holger: Tyrkisk Rococo. Side [1]-72 (1888, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s267] Senere udgave: Tyrkisk Rokoko. En Mode-Legende fra Anno 1748
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s285] Senere udgave: Tyrkisk Rokoko
1912 i: Poetiske Skrifter [9c] Senere udgave: Tyrkisk Rokoko
1921 i: Skrifter [9c] Senere udgave: Tyrkisk Rokoko
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som episk digt i: Ude og Hjemme, Nr. 2 (12-10-1884) med undertitlen: En Mode-Legende fra Anno 1748. Poetisk Fortælling.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten fra novellen i Ude og Hjemme på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten fra skuespillet på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[s073] Drachmann, Holger: Esther. Side [73]-185 (1888, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s323] Senere udgave: Esther
1912 i: Poetiske Skrifter [9d] Senere udgave: Esther
1921 i: Skrifter [9d] Senere udgave: Esther
kollaps Noter
 Dramatik Drachmann, Holger: Fest-Spil. I Hundredaaret efter de store Landbo-Reformer og Stavnsbaandets Løsning. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1888. 60 sider (1888, dramatik)
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s231] Senere udgave: Fest-Spil. I Hundredaaret efter de store Landbo-Reformer og Stavnsbaandets Løsning. (Foraar 1888)
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: 200 Stambogsvers. Valgte blandt nordiske Forfatteres Digte. ♦ 1889. 64 sider (1889)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1900.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Alfen. Fortælling (1889, novelle(r))
del af: Af Dagens Krønike
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Af Dagens Krønike, 1889, november, side 469-77.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Dianas Bad. En Skovlegende (1889, novelle(r))
del af: Hjemmets Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Hjemmets Almanak for 1889.
 Tekster Drachmann, Holger: Gotfred Springforbis Viser. Musik af Sextus Miskow. ♦ Wilhelm Hansens F., 1889. 60 sider (1889)
Detaljer
musik af Sextus Miskow (1857-1928)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 1-3-1889.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: En Jule-Ende ombord. Fortælling (1889, novelle(r))
del af: Juleroser
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Juileroser 1889.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Den sidste Dag. (Manuscript 1888) (1889, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Tilskueren, 1889, august, side 614-44.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Drachmann, Holger: Tusind og en Nat. Et dramatisk Digt i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1889. [6] 151 sider (1889, dramatik)
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s391] Senere udgave: Tusind og en Nat. Et dramatisk Digt i fem Akter. (Foraar 1889)
1923 Senere udgave: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. M. Illustr. af Louis Moe. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. [Bind] I-II, 176 + 168 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00
kollaps Noter
 anmeldelse Dagbladet Nr. 118 (21-5-1889), side 1 [Anmeldelse, signeret: B.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 7-6-1889, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Drachmann, Holger: Kunstnere. Noveller. ♦ Nyt dansk Forlagskonsortium, [1889]. [Bind] 1-2, 191 + 84 sider. (Dansk Folkebibliothek, Nr. 101-103) (1889, roman)
Detaljer
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s275] Senere udgave: Kunstnere. Novelle. Foraarsgrønt - Fjorten Dage - En uromantisk Novelle. (1878)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 6-12-1889.
kollaps Indhold

[1] Drachmann, Holger: Forårsgrønt. Fjorten Dage. 191 sider. (Dansk Folkebibliothek, Nr. 101-02) (1889, roman)
illustrationer i periodicum: Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 101
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78) fra Nr. 23 (10-3-1878), side 213-16, til Nr. 36 (9-6-1878), side 341-42 i 12 afsnit, under titlen: Kunstnere. Novellecyklus I. Foraarsgrønt. Med Tegninger af Carl Thomsen.

[1b] Drachmann, Holger: Fjorten Dage (1889, roman)
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer i periodicum: Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
kollaps Noter
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 102
 note om føljeton Føljeton i: Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, fra Nr. 158 (10-10-1880, side 13) til Nr. 161 (31-10-1880, slut side 50), med undertitlen: Fortælling. Med Tegning af H. Tegner og Frants Henningsen.

[2] Drachmann, Holger: En uromantisk Novelle. 84 sider. (Dansk Folkebibliothek, Nr. 103) (1889, roman)
kollaps Noter
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 103
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), fra Nr. 86 (25-5-1879, side 337-39, Nr. 87 (1-6-1879), side 347-50, Nr. 88 (8-6-1879), side 357-61, Nr. 89 (15-6-1879), side 367-71, Nr. 90 (22-6-1879), side 380-82, til Nr. 91 (29-6-1879, side 388-92, [med vignet af forfatteren].
 Bog Drachmann, Holger: Sangenes Bog. Gyldendal, 1889. [8] + 156 sider (1889, digte)
del af: Af Dagens Krønike
Detaljer
1905 [udvalg] Senere udgave: Kærligheds-Digte. ♦ Gyldendal, 1905. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Gyldendals Smaa Digtsamlinger)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s459] Senere udgave: Sangenes Bog. (Efteraar 1889)
1913 Senere udgave: Sangenes Bog. Andet Oplag [ie: nu udgave]. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. 190 + [2] sider. (Gyld. Bib. Udg.)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 28-11-1889.
 note til titel Tilegnet Edvard Grieg og Nina Grieg.
 note til titel 9 af sangene har oprindelig været trykt i: Af Dagens Krønike, 1889, side 225-242.
 Bog Drachmann, Holger: Troldtøj. Folkesagn i Nutidsliv. Med Billed-Fantasier. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889-90. 201 [7] sider + 13 tavler, folieformat (1889-90, novelle(r))
del af: Juleroser
del af: Juleroser
Detaljer
illustrationer af Joakim Skovgaard (1856-1933)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Thorvald Bindesbøll (1846-1908)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [10s001] Senere udgave: Troldtøj. Folkesagn i Nutidsliv. (1889-1890)
1912 i: Poetiske Skrifter [5c] Senere udgave: Troldtøj
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 11 hefter fra 15-11-1889 til november 1890.
 note til titel Den ene tavle indgår i pagineringe.
 note til titel Illustreret af Joachim [ie. Joakim] Skovgaard, August Jerndorff og Th. Bindesbøll.
 note om føljeton Heraf oprindelig trykt i: Juleroser 1887, under titlen: Havfruen. Fortælling. Med Tegning af Aug. Jerndorff.
 note om føljeton Heraf oprindelig trykt i: Juleroser 1888, under titlen: Elverkongen. Fortælling. Tegninger af Hans Nic. Hansen og H. Tegner.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Af Ulf Brynjulfsens Papirer. "Der er en Ø i Livet" (1890, novelle(r))
del af: Af Dagens Krønike
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Af Dagens Krønike, maj-juni, side 518-27.
 note til titel Var en del af manuskriptet til romanen Forskrevet, men da forlæggeren var betænkelig ved bogens omfang, blev det udeladt i den trykte udgave.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Barnet. Fortælling (1890, novelle(r))
del af: Litteratur og Kritik
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Litteratur og Kritik, iv, 1890, side 9-15.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Døden. En apokalyptisk Novelette (1890, novelle(r))
del af: Danmark
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Danmark. Illustreret Kalender for Aaret 1890, side 127-40.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Intermezzo. Fortælling (1890, novelle(r))
del af: Litteratur og Kritik
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Litteratur og Kritik, iii, 1890, side 201-06.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Nytaarsfantasi. Fortælling (1890, novelle(r))
del af: Juleroser
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Juleroser 1890, med en Tegning af Tuxen.
 Bog Drachmann, Holger: Forskrevet -. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 1.-2. Bind, [10] 548 + [4] 306 sider (1890, roman) 👓
Detaljer
1899 Samhørende, fortsættes af (2. del): Den hellige Ild. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 325 sider, illustreret
1899 Senere udgave: Forskrevet. Roman. Anden Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. [6] 570 sider
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [9] Senere udgave: Forskrevet -. Roman. (Foraar 1890)
1912 i: Poetiske Skrifter [7-8] Senere udgave: Forskrevet -. Roman. ♦ 1912. [Bind] 1-2, 417 + 236 [4] sider
1921 i: Skrifter [7-8] Senere udgave: Forskrevet
1921 Senere udgave: Forskrevet -. Roman. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-II, 394 + 216 sider. Pris: kr. 9,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 2-10-1890.
 note til titel Upagineret side: I Erindring om min afdøde Ven Viggo Drewsen den mest fordomsfri, den ridderligste!
 note til titel Heri indgår digtet Treuga Dei, der oprindelig har været trykt (sammen med andre) i: Litteratur og Kritik, I, 1889, side 761-767.
 url Fuld visning af teksten, med tektudgivelse, efterskrift og noter ved Lars Peter Rømhild, 2000, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 8-10-1890 [Anmeldelse af Einar Christiansen]. Christiansen, Einar Einar Christiansen
 anmeldelse Politiken 27-10-1890, side 1-2 [Anmeldelse af Peter Nansen]. Nansen, Peter Peter Nansen
 Bog Drachmann, Holger: Ved Dampskibet "Jarl"s totale Forlis. ♦ Schubothe, 1890. [8] sider (1890, digte)
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [8s533] Senere udgave: Ved Dampskibet "Jarl"s totale Forlis
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Hele Indtægten ved Salget tilfalder de efterladte trængende Enker og Børn.
 note til titel 26 personer omkom, da dampskibet "Jarl" af Trelleborg forliste natten mellem 4.-5. marts 1890 på turen fra Allinge til København.
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 8, 1908, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. 3. Udg. (1891, dramatik)
Detaljer
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Nürnberg-Nürnberg. En Vinter-Vision (1891, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Tilskueren, april-maj 1891, side 281-301.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Ulf Brynjulfsens efterladte Papirer. Den første Kærlighed (1891, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Tilskueren, 1891, side 17-36, signeret: Udtaget som særskilt Del af Romanen "Forskrevet", udgivet af Holger Drachmann.
 note til titel Var en del af manuskriptet til romanen Forskrevet, men da forlæggeren var betænkelig ved bogens omfang, blev det udeladt i den trykte udgave.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Artikel (forord) Knudsen, Jakob: Cromwells Datter. Skuespil i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1891. 182 sider (1891, dramatik)
Detaljer
af Jakob Knudsen (1858-1917)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Drachmann, Holger: Tarvis. Fortælling fra Kärntner-Alperne. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1891. iii + [1] + 240 sider (1891, novelle(r))
Detaljer
1908 indgår i: Fortællinger [s203] Senere udgave: [Tarvis]
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [10s133] Senere udgave: Tarvis. Fortælling fra Kärntner-Alperne. (Foraar 1891)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 14-5-1891.
 note til titel Side [i]-iii: J.C. Poestion i Wien. Sprogforskeren, Oversætteren, Vennen! [Digt, signeret Marts 1891. H.D.].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Ouverture (1891, digte)
[b] Drachmann, Holger: Et Møde med Rud. Baumbach (1891, novelle(r))
[c] Drachmann, Holger: Den lille Hund (1891, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt (senere ændret) i: Illustreret Familie Journal, Nr. 23 (6-6-1886), side 178-79, under titlen: En lille Hund i Bjergene. Fortælling. Med Illustration.

[d] Drachmann, Holger: "Der Trottel" (1891, novelle(r))
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [j] Senere udgave: "Der Trottel"

[e] Drachmann, Holger: Ophelia (1891, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Norden
 note til titel Oprindelig trykt i: Norden. Skandinavisk Revue 1886-87, med undertitlen: En Rejseerindring fra Syd-Kärnten. Med Vignet af Hans Nic. Hansen.

[f] Drachmann, Holger: En fremmed Fugl mellem Bjærgene (1891, novelle(r))
[g] Drachmann, Holger: Den gamle Marquise (1891, novelle(r))
[h] Drachmann, Holger: Othello (1891, novelle(r))
[i] Drachmann, Holger: Maria Luschari (1891, novelle(r))
[j] Drachmann, Holger: Kuglen, som traf (1891, novelle(r))
1901 indgår i: Udvalgte Fortællinger [k] Senere udgave: Kuglen, som traf
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Illustreret Familie-Journal, fra Nr. 11 (11-3-1886) til Nr. 20 (16-5-1886), med undertitlen: Et Sagn fra de østrigske Alper. Vignet tegnet af Forfatteren.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Mozart (1892, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Illustreret Tidende, Aargang 33, Nr. 15 (10-1-1892), side 173-74.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Juleroser 1892 [?]] JuleAften og Nat (1892, novelle(r))
Detaljer
1953 indgår i antologien: En julegave [c] Senere udgave: Juleaften og nat
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Juleroser. Et udvalg af fortællinger fra "Juleroser" (1881-1944) ved Hans Henrik Jacobsen. Gyldendal, 1984.
 Bog Trøst, Svend: Unge Viser. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1892. 176 sider (1892, digte) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [10s243] Senere udgave: Unge Viser. Noter til Dannevang af Svend Trøst. (Efteraar 1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 9-12-1892.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 fejlagtigt opført med titlen: Unge Sange.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Syv Digte. Udgivet af Foreningen "Fremtiden". ♦ (Thieles Bogtr.), [1893]. [32] sider, illustreret (1893, digte)
Detaljer
illustrationer af C.F. Aagaard (1833-1895)
illustrationer af Thorvald Niss (1842-1905)
illustrationer af Viggo Pedersen, f 1854 (1854-1926)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af Christian Zacho (1843-1913)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 15-12-1893.
 note til titel Også i særudgave trykt i 6 nummererede eksemplarer på japansk papir.
 note til titel Indhold: Stambogsblad. Vaar-Kys. Den lyse Nat. Kornmod. Høst. November. Sne-Tæppe.
 Dramatik Drachmann, Holger: Bonifacius-Skæret. Drama i tre Akter. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1893. 131 sider (1893, dramatik) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [10s345] Senere udgave: Bonifacius-Skæret. Drama i tre Akter. (Efteraar 1893)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 23-11-1893.
 note til titel Side [5]-9: Ouverture [signeret: Dresden, Febr. 93, H.D.].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Drachmann, Holger: Gøglere. Skuespil i tre Akter. ♦ Gyldendal, 1893. 232 sider (1893, dramatik)
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [10s401] Senere udgave: Gøglere. Skuespil i tre Akter. (Efteraaret 1893)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 15-12-1893.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Fanø, o Fanø (1894, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Tilskueren, juli-august 1894, side 505-21.
 note til titel Heri findes digtet: Der kom en Søgut langvejs fra.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Maaneskins-Optimisme (1894, novelle(r)) 👓
del af: Politiken
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Politiken 24-3-1894.
 Dramatik Drachmann, Holger: Renæssance. Melodrama. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. 143 sider (1894, dramatik) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s121] Senere udgave: Renæssance. Melodrama. (Efteraaret 1894)
1910 indgår i: Melodramer [b] Senere udgave: Renæssance
1912 i: Poetiske Skrifter [10b] Senere udgave: Renæssance
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 29-12-1894.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbibioteket
 Dramatik Drachmann, Holger: Vølund Smed. Melodrama. ♦ Gyldendal, 1894. [2] 203 sider (1894, dramatik)
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s005] Senere udgave: Vølund Smed. Melodrama. (Efteraaret 1894)
1910 indgår i: Melodramer [a] Senere udgave: Vølund Smed
1912 i: Poetiske Skrifter [10a] Senere udgave: Vølund Smed
1943 Senere udgave: Vølund Smed. Opera i et Forspil og tre Akter. Teksten efter Holger Drachmann's Melodrama. Bearb. af Aage Barfoed. Med Musik af Fini Henriques. ♦ Gyldendal, 1943. 36 sider. (Det kongelige Teaters Repertoire)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 28-11-1894.
 note til titel Andet Oplag, 1894. 205 sider.
 note til titel 3. Oplag, 1898.
 url Fuld visning af bogen, Andet oplag, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Jule-Album [ab]] Solglød i Skoven (1895, digte)
Detaljer
illustrationer af Henrik Jespersen, f 1853 (1853-1936)
kollaps Noter
 note til titel Slutter sig til et farvelitografi med gengivelse af maleriet "Solopgang" af Henrik Jespersen.
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Sommer [a]] Sommervise. Med Tegning af Joachim Skovgaard og Gengivelse af P.S. Krøyers "Sommer". [2 sider] (1895, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Joakim Skovgaard (1856-1933)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Ligge duftberust og drømme.
 Bog Drachmann, Holger: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. ♦ København, Schubothe, 1895. 228 [8] sider, illustreret. (Schubotheske Miniatur-Bibliotek) (1895, roman) 👓
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek, 1895:1
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s177] Senere udgave: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. (Efteraaret 1895)
1912 i: Poetiske Skrifter [6s123] Senere udgave: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman
1920 indgår i: Fortællinger [s113] Senere udgave: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. 1899. Side [113]-[212]
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 7-11-1895.
 note til titel Portræt tegn. af P.S. Krøyer.
 note til titel 2. Oplag, 1895.
 note til titel 3. Oplag, 1899.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Drachmann, Holger: Melodramer. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. [10] 251 sider (1895, dramatik) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s257] Senere udgave: Melodramer. (Efteraaret 1895)
1912 i: Poetiske Skrifter [10] Senere udgave: Melodramer
1921 i: Skrifter [10] Senere udgave: Melodramer
1921 Senere udgave: Melodramer. (Udvalgt ved Vilhelm Andersen). ♦ Gyldendal, 1921. 376 sider. Pris: kr. 6,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 29-11-1895.
 url Fuld visning (sidste sider mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Præludium. [3 upaginerede sider] (1895, digte)
1912 i: Poetiske Skrifter [10c] Senere udgave: Præludium

[s001] Drachmann, Holger: Middelalderlig (1895, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s261] Senere udgave: Middelalderlig
1912 i: Poetiske Skrifter [10d] Senere udgave: Middelalderlig
kollaps Noter
del af: Danmark
 note til titel Oprindelig trykt i: Danmark. Illustreret Kalender, 1892, side 63-88.

[s029] Drachmann, Holger: Snefrid (1895, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s274] Senere udgave: Snefrid
1912 i: Poetiske Skrifter [10e] Senere udgave: Snefrid
kollaps Noter
del af: Danmark
 note til titel Oprindelig trykt i: Danmark. Illustreret Kalender, 1893, side 56-86, med undertitlen: Melodrama i to Handlinger.
 note til titel Urpremiere på Hoftheater, Mannheim, 1-9-1895.

[s071] Drachmann, Holger: Amor triumfans (1895, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s295] Senere udgave: Amor triumfans
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note til titel Oprindelig trykt i: Tilskueren, januar 1892, side 1-30, med undertitlen: Drama i 1 Akt.

[s131] Drachmann, Holger: Dansen paa Koldinghus (1895, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s314] Senere udgave: Dansen paa Koldinghus
1910 indgår i: Melodramer [c] Senere udgave: Dansen paa Koldinghus
1912 i: Poetiske Skrifter [10f] Senere udgave: Dansen paa Koldinghus
kollaps Noter
del af: Danmark
 note til titel Oprindelig trykt i: Danmark. Illustreret Kalender, 1894, side 17-56.

[s189] Drachmann, Holger: Til Hyrdefløjtens Toner (1895, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s339] Senere udgave: Til Hyrdefløjtens Toner
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note til titel Oprindelig trykt i: Tilskueren, januar 1895, side 1-34, med undertitlen: Melodrama.
 Billede (illustrationer i periodicum) Larsen, Karl: [Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ap]] Hvorledes Drachmann skulde have tjent de mange Penge (1896, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Karl Larsen (1860-1931)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hvert 8. Dag, [4. Kvartal] October-December 1896, side 19-20. [Med foto af Holger Drachmann].
 Person (om) antologi: De Unges Bog til Holger Drachmann. Den 9. Oktober 1896. [Redigeret af Viggo Stuckenberg og L.C. Nielsen]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1896. 122 sider (1896, tekster) 👓
Detaljer
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
af Johannes Jørgensen (1866-1956)
af Erik Røring Møinichen Lie (1868-1943, sprog: norsk)
digte af Oscar Madsen (1866-1902)
af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af L. Mylius Erichsen (1872-1907)
digte af Gustav Wied (1858-1914)
af C. Lambek (1870-1947)
digte af Peter Alsted (1864-1944)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
af Sven Lange (1868-1930)
digte af Vilhelm Krag (1871-1933, sprog: norsk)
digte af Helge Rode (1870-1937)
af William Norrie (1866-1946)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Mons Lie (1864-1931, sprog: norsk)
digte af Rolf Harboe (1860-1938)
af C.E. Jensen (1865-1927)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Carl Hjernø (1871-1913)
digte af Alphonse Walleen (1863-1941)
af Fridtjof Bon (1866-1929)
digte af Ove Rode (1867-1933)
omslag af Kr. Kongstad (1867-1929)
illustrationer af Valdemar Neiiendam (1870-1956)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
illustrationer af Andreas Hansen (1873-1924)
illustrationer af Peter Hansen, f 1868 (1868-1928)
illustrationer af Christian Kongstad Petersen (1862-1940)
illustrationer af L. Find (1869-1945)
illustrationer af H. Kofoed (1868-1908)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen: Omslag og Ramme af Kongstad-Rasmussen. Frise og Vignet af: Kongstad-Rasmussen, Valdemar Neiendam, Resen-Steenstrup, Frits Syberg, Andreas Hansen, Peter Hansen, Kongstad-Petersen, L. Find, H. Kofoed. Slutningsvignet af Resen-Steenstrup.
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket: 99.4 Drachmann, Holger (personalhistorie, enkelte personer).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Drachmann, Holger: Sømandshistorier. ♦ Gyldendal, 1896. [4] 404 sider (1896, novelle(r))
Detaljer
1911 i: Poetiske Skrifter [4] Senere udgave: Sømandshistorier
1920 Senere udgave: Sømandshistorier. (Udvalget ved Vilh. Andersen). ♦ Gyldendal, 1920. 326 sider. Pris: kr. 6,50
1921 i: Skrifter [4] Senere udgave: Sømandshistorier
kollaps Noter
 note til titel Folkeudgave. Udkom i 6 hefter fra 24-4-1896 til september 1896.
 note til titel 2. Oplag (2. Folkeudg.), 1901. 408 sider.
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Af Bjørneslægtens Familiehistorie (1896, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for: Bjørn Sivertsens Brudefærd. Hvor bliver Jollen af? Cyprianus. Skarp Lud. Hun kuler op. Den store Bjørns Endeligt.

[aa] Drachmann, Holger: Bjørn Sivertsens Brudefærd (1896, novelle(r))
[ab] Drachmann, Holger: Hvor bliver Jollen af? (1896, digte)
[ac] Drachmann, Holger: Cyprianus (1896, novelle(r))
[ad] Drachmann, Holger: Skarp Lud (1896, novelle(r))
1878 indgår i: Paa Sømands Tro og Love [s111] 1. udgave: Skarp Lud

[ae] Drachmann, Holger: Hun kuler op (1896, novelle(r))
[af] Drachmann, Holger: Den store Bjørns Endeligt (1896, digte)
1878 indgår i: Paa Sømands Tro og Love [s151] 1. udgave: Den store Bjørns Endeligt

[b] Drachmann, Holger: Andre Historier (1896, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for: En Nutids Saga. En Strandvaskers Historie. En stum Beretning om et Forlis.

[ba] Drachmann, Holger: En Nutids Saga (1896, novelle(r))
1878 indgår i: Paa Sømands Tro og Love [s222] 1. udgave: En Nutids Saga

[bb] Drachmann, Holger: En Strandvaskers Historie (1896, novelle(r))
[bc] Drachmann, Holger: En stum Beretning om et Forlis (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s001] 1. udgave: En stum Beretning om et Forlis

[c] Drachmann, Holger: Toldassistentens Fortællinger (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s007] 1. udgave: Toldassistentens Fortællinger:

[ca] Drachmann, Holger: Beskøjterne (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s007a] 1. udgave: Beskøjterne

[cb] Drachmann, Holger: Om Kærester, Koner osv. (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s015] 1. udgave: Om Kærester, Koner osv.

[cc] Drachmann, Holger: Det vestindiske Shawl (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s033] 1. udgave: Det Vestindiske Shawl

[cd] Drachmann, Holger: Han døde, og blev begravet - (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s070] 1. udgave: Han døde og blev begravet -

[ce] Drachmann, Holger: Hun døde, og blev begravet - (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s123] 1. udgave: Hun døde og blev begravet

[cf] Drachmann, Holger: Omkring Kap Horn (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s161] 1. udgave: Omkring Kap Horn

[d] Drachmann, Holger: Skib i Kirke (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s208] 1. udgave: Skib i Kirke

[e] Drachmann, Holger: En Juleaften (1896, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s226] 1. udgave: En Juleaften

[f] Drachmann, Holger: Skraaplaner (1896, novelle(r))
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s001] 1. udgave: Skraaplaner. Side [1]-87

[k] Drachmann, Holger: De 85 Snese Torsk og den store Kirkeklokke (1896, novelle(r))
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s197] 1. udgave: De 85 Snese Torsk og den store Kirkeklokke. Side [197]-220

[l] Drachmann, Holger: Dreven af! (1896, novelle(r))
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s388] 1. udgave: Dreven af. Side [358]-448
 Bog Drachmann, Holger: Viser. 1. Samling. ♦ Wilhelm Hansens Forlag, 1896. 58 sider (1896, digte)
Detaljer
musik af uidentificeret
musik af Charles Kjerulf (1858-1919)
kollaps Noter
 note til titel 26 sange med musik af 12 komponister, bl.a. Charles Kjerulf.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Afgrunden aabner sig (1897, novelle(r))
del af: Politiken
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Politikens Julenummer, 25-12-1897.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Du dejlige Hav. Med Tegning af Forfatteren (1897, novelle(r))
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Hver 8. Dag, 1-10-1897, side 1-2.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Smaa Ord om den store Whisky (1897, novelle(r))
del af: Politiken
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Politiken 20-7-1904.
 Bog Drachmann, Holger: Strandby Folk. Skuespil i tre Handlinger. 2. omarbejdede Udgave ♦ Gyldendal, 1897. 156 sider (1897, dramatik)
Detaljer
1883 1. udgave: Strandby Folk. Skuespil i fire Handlinger af Holger Drachmann. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (Hegel & Søn), 1883. 192 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
kollaps Noter
 note til titel I denne udgave premiere på: Det kongelige Teater 31-3-1897.
 Dramatik Drachmann, Holger: Brav-Karl. Et Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. [14] 153 sider (1897, dramatik) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s365] Senere udgave: Brav-Karl. Et Skuespil. (Efteraaret 1897)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 1-12-1897.
 note til titel 3. Oplag, 1897.
 note til titel Premiere på tysk på Hoftheater, Stuttgart 19-10-1903.
 url Fuld (2 sidste sider mangler) visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, Samlede poetiske Skrifter, bind 11, 1908, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Slagelse-Posten 16-12-1897, side 1 [Anmeldelse, signeret: G.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Drachmann, Holger: Der var engang. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. Fjerde Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 126 sider (1898, dramatik) 👓
Detaljer
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Trykt i periodicum (digte) Cavling, Henrik: Den vestindiske Soldat. [Skuespil i 8 Tableauer] ♦ (1898, dramatik)
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Henrik Cavling (1858-1933)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Aldrig opført, da der blev nedlagt forbud mod dets opførelse 1893.
 note til titel Delvis [Tredje Tableau: Juleaften paa St. Thomas] trykt i Hver 8. Dag, nr 17, 22-1-1898, side 257-63. Med Illustr. efter Originalfotografier og Tegninger af Alfr. Schmidt.
 note til titel Uddrag af indledningen: Af de 2 Sange, der forekommer ved Juletræet, er den første skreven af en vestindisk Soldat, en Smedesvend ved Navn Vilhelm Andersen, der for halvandet Aar siden døde af gul Feber i Christianssted. Den anden Sang - Flagsangen - har Digteren Holger Drachmann skrevet specielt for dette Stykke.
 Dramatik Drachmann, Holger: Kors og Kaarde. To Skuespil: Mellem Troesfæller. Naar Klostermuren brydes. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 155 sider, illustreret (1898, dramatik) 👓
Detaljer
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s431] Senere udgave: Kors og Kaarde. To Skuespil. (Foraaret 1898)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 27-4-1898.
 note til titel Illustreret af forfatteren.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s009] Drachmann, Holger: Mellem Troesfæller. Side [9]-96 (1898, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s435] Senere udgave: Mellem Trosfæller

[s097] Drachmann, Holger: Naar Klostermuren brydes. Side [97]-155 (1898, dramatik)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [11s465] Senere udgave: Naar Klostermuren brydes
kollaps Noter
 url Fuld visning (sidste side mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Ungdomsdigte. Digte. Dæmpede Melodier. Sange ved Havet. Ranker og Roser. ♦ Gyldendal, 1898. [8] 392 sider (1898, digte)
Detaljer
1872 [udvalg] 1. udgave: Digte. ♦ Andr. Schous Forlag, [1872]. [2] 129 [3] sider
1875 [udvalg] 1. udgave: Dæmpede Melodier. Nyere Digte. ♦ Gyldendal, 1875. [6] 191 sider, illustreret + portrættavle
1877 [udvalg] 1. udgave: Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider
1879 1. udgave: Ranker og Roser. En Samling Sange. ♦ Gyldendal, 1879. [8] 136 sider
kollaps Noter
 note til titel Folkeudgave. Udkom i hefter fra 19-2-1898 til 9-9-1898.
 note til titel De fleste digtsamlinger, bortset fra Ranker og Roser, optrykt i ændret omfang.
 Bog Drachmann, Holger: Forskrevet. Roman. Anden Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. [6] 570 sider (1899, roman) 👓
Detaljer
1890 1. udgave: Forskrevet -. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 1.-2. Bind, [10] 548 + [4] 306 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Folkeudgave udgivet i hefter.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Trykt i periodicum Trøst, Svend: Fra Hammershus. En Skitse fra de gamle Dage (1899, novelle(r))
del af: Folkets Almanak
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Folkets Almanak for 1899.
 Bog Drachmann, Holger: I Storm og Stille. Historier fra Søen. Med Illustrationer af Chr. Mølsted. Ny Udgave. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 115 [1] sider, illustreret. ("Frem"s Klassikerbibliothek) (1899, novelle(r)) 👓
serietitel: Frems Klassikerbibliotek
Detaljer
illustrationer af Chr. Mølsted (1862-1930)
1875 1. udgave: I Storm og Stille. Skizzer og Skildringer. Med Illustrationer af Forfatteren ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [6] 250 sider + 6 tavler
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Med portræt og autograf.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s005] Drachmann, Holger: Now, Tommy! Side [5]-36 (1899, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s026] 1. udgave: Now, Tommy!

[s037] Drachmann, Holger: Flugten til Amerika. Side [37]-81 (1899, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s063] 1. udgave: Flugten til Amerika

[s082] Drachmann, Holger: Ørnen. Side [82]-95 (1899, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s231] 1. udgave: Ørnen

[s096] Drachmann, Holger: Fra Stormflodens Tid. Side [96]-115 (1899, novelle(r))
1842- 1. udgave: Flinchs Almanak
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Flinchs Almanak for 1874, med tegninger af Forfatteren. Undertitel: En Sømandshistorie.
 Dramatik Drachmann, Holger: Gurre. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898 [ie: 1899]. 178 sider (1899, dramatik) 👓
Detaljer
1899 Senere udgave: Gurre. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1899. 178 sider. (Gyldendals Bibliothek)
1905 [enkelte digte] Senere udgave: Kærligheds-Digte. ♦ Gyldendal, 1905. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Gyldendals Smaa Digtsamlinger)
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s005] Senere udgave: Gurre. Et Drama. (Efteraaret 1899)
1912 i: Poetiske Skrifter [10g] Senere udgave: Gurre
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Ifølge Ursin: Bibliografi over Holger Drachmanns Forfatterskab, 1956, udkom bogen 22-9-1899 (flere aviser omtaler udgivelsesdagen til at være lørdag den 23-9-1899, Politiken har 23-9-1899: I Gaar udkom Holger Drachmanns nye Drama Gurre).
 note til titel Det må være en trykfejl, at der står 1898 på titelbladet.
 note til titel Upagineret side [5]: Til Tove (Midsommernatten 1887 - og for bestandig). [digt, første linie: Du er mit Liv - hvor jeg gaar hen] [signeret: Atlanterhavet, Jævndøgn 1898].
 note til titel 2 upaginerede sider [7-8]: Aften-Landskab [digt, førstelinie: Engene damper langs Skovsøens Bred].
 note til titel Urpremiere på Kristiania Nationalteater 26-3-1900, musik af Johan Halvorsen.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Aalborg Amtstidende 25-9-1899, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 27-9-1899, side 2 [Anmeldelse, signeret: S.K.], samme i Aalborg Stiftstidende 28-9-1899.
 anmeldelse Adresse-Avisen 9-10-1899, side 1 [Anmeldelse].
 Bog Drachmann, Holger: Den hellige Ild. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 325 sider, illustreret (1899, roman) 👓
Detaljer
1890 Samhørende, 2. del af: Forskrevet -. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 1.-2. Bind, [10] 548 + [4] 306 sider
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s087] Senere udgave: Den hellige Ild. (Efteraaret 1899)
1925 Senere udgave: Robert Burns. A poem. Translated by J. Christian Bay. ♦ Holstebro, Niels P. Thomsens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1925. [16] sider
1943 Senere udgave: Det hav-omfyldte lille Land. [Illustreret af Bjørn Wiinblad]. ♦ Aalborg, Aksel Schølins Bogtrykkeri, Julen 1943. 12 [4] sider
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af forfatteren. Med noder i tekst.
 note til titel Upagineret blad efter titelbladet har: Billeder og Syner.
 note til titel Note i Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon: Udgør en slags videreførelse af "Forskrevet" 1890 uden dog i handling at slutte sig til denne.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 29-10-1899 [Anmeldelse, signeret E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 Bog Drachmann, Holger: Mindeblade fra Danmark til Landsmænd i Amerika. ♦ Minneapolis og Chicago (USA), C. Rasmussen Publish. Comp., 1899. 4 tavler, halvformat (1899, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hver tavle med et digt.
 note til titel Udgivet mens Holger Drachmann opholdt sig i USA, 1898-1900.
 Bog Drachmann, Holger: Gurre. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1899. 178 sider. (Gyldendals Bibliothek) (1899, dramatik) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1899 1. udgave: Gurre. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898 [ie: 1899]. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel Note: Til Holger Drachmann: Gurre er udført et af Hr. Kunstmaler G. Heilmann komponeret Bind, Løse Bind kan bestilles gjennem enhver Boglade. Pris 90 Øre. [Signeret: Gyldendalske Boghandel].
 note til titel Denne udgave er tilsyneladende en ekstra titel til Gyldendals Bibliothek, da den ikke omtales i diverse oversigter over bibliotekets indhold.
 url Fuld visning (sidste side mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Dædalus. Fortælling. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. 125 sider, illustreret (1900, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
1877 indgår i: Ungt Blod [s001] 1. udgave: Dædalus. Side [1]-121
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 24-9-1900.
 note til titel Illustrationerne af Erik Henningsen.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Drachmann, Holger: Hallfred Vandraadeskjald. Et Drama i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1900. 174 [2] sider (1900, dramatik)
Detaljer
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s227] Senere udgave: Hallfred Vandraadeskjald. Et Drama i fem Handlinger. (Efteraar 1900)
1912 i: Poetiske Skrifter [9e] Senere udgave: Hallfred Vandraadeskjald
1921 i: Skrifter [9e] Senere udgave: Hallfred Vandraadeskjald
kollaps Noter
 note til titel Udkom 6-12-1900.
 note til titel Tilegnelse: Min Ven paa Kubberød Consul Christen Sandberg. Det lyse Hoved, det varme Hjærte, den stærke Nordmand.
 Bog Drachmann, Holger: Udvalgte Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1901. 276 sider, illustreret. (Af "Gyldendals Bibl.") (1901, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
illustrationer af Karl Madsen (1855-1938)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 24-9-1901.
 note til titel Illustreret af Karl Madsen.
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Kærlighed og Depesche (1901, novelle(r))
[b] Drachmann, Holger: Kutteren "Vildanden" (1901, novelle(r))
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s138] 1. udgave: Kutteren »Vildanden«. Side [138]-96

[c] Drachmann, Holger: Syndflodssagn (1901, novelle(r))
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s332] 1. udgave: Syndflodssagn. Side [332]-357

[d] Drachmann, Holger: Af Toldassistentens Fortællinger (1901, novelle(r))
[e] Drachmann, Holger: Lodsoldermandens Spilledaase (1901, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s041] 1. udgave: Hvorledes og hvorfor Lodsoldermanden fik sig en Spilledaase

[f] Drachmann, Holger: Han døde, og blev begravet (1901, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s070] 1. udgave: Han døde og blev begravet -

[g] Drachmann, Holger: Hun døde, og blev begravet (1901, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s123] 1. udgave: Hun døde og blev begravet

[h] Drachmann, Holger: En Roman i Klitten (1901, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s139] 1. udgave: En Roman i Klitten

[i] Drachmann, Holger: To Julefortællinger (1901, novelle(r))
[j] Drachmann, Holger: "Der Trottel" (1901, novelle(r))
1891 indgår i: Tarvis [d] 1. udgave: "Der Trottel"

[k] Drachmann, Holger: Kuglen, som traf (1901, novelle(r))
1891 indgår i: Tarvis [j] 1. udgave: Kuglen, som traf
 Bog Drachmann, Holger: Broget Løv. Digte. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 125 [3] sider. Pris: kr. 2,50 (1901, digte) 👓
Detaljer
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s301] Senere udgave: Broget Løv. Digte. (Efteraaret 1901)
1937 Senere udgave: Aqua vitæ. ♦ Fagskolen for Boghaandværk, 1937. 8 + [8] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Udkom 12-12-1901.
 note til titel Upagineret side [side 4]: Til min Ven Viggo Hørup.
 url Fuld visning (meget dårlig skanning) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 12, 1909, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Dramatik Drachmann, Holger: Det grønne Haab. Skuespil med Sange i tre Akter. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 187 [2] sider (1902, dramatik) 👓
Detaljer
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s355] Senere udgave: Det grønne Haab. (Efteraaret 1903)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 20-3-1902.
 note til titel Upagineret side: Til mine unge Venner paa begge Sider af Atlanterhavet.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 12, 1909, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog (andet) Gjellerup, Karl: En Idealist. Skildring af Epigonos. Jubilæumsudgave med en Indledning og et Ungdomsportræt af Forfatteren samt et Bev til Epigonos fra Holger Drachmann. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1903. xxxx + 216 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1903, roman)
Detaljer
af Karl Gjellerup (1857-1919)
1878 1. udgave: En Idealist. Skildring. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle [ungdomsportræt].
 note til titel Side [v]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side [vii]-viii: Forord [Signeret: Dresden, Sept. 1903].
 note til titel Side [ix]-xxxiii: Diamantnaalen. Erindring fra Epigontiden.
 note til titel Side [xxxv]-xxxx: Til Forfatteren af "En Idealist" [Dateret: Hamburg, 26/3 79, signeret: Deres upartiske Holger Drachmann].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Politiken 28-11-1903, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.]. Levin, Poul Poul Levin
 Bog Drachmann, Holger: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. Gennemill. udg. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 118 [2] sider (1904, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
kollaps Noter
 note til titel Omslaget og Titelvignetter tegnet af Professor Hans Tegner [portræt efter maleri a P.S. Krøyer].
 note om oplag 2. Oplag, 1910.
 url Fuld visning (billeder mangler, enkelte sider ufuldstændige) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Drachmann, Holger: Erindring. Digt. ♦ [Skagen], Laurits Scheldes Forlag, [1904]. [4] sider. Pris: kr. 0,25 (1904, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digtet dateret: Juni 1904. Første linie: Saa hastig svinder Dagen.
 note til titel Originalmanuskriptet har været ophængt på Brøndums Hotel, Skagen, som en del af kunstudsmykningen af spisesalen (nu på Skagens Museum). Optrykt af Skagens Museum som plakat. Link til ekstern webside skagenskunstmuseer.dk
 Bog Drachmann, Holger: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 165 sider, illustreret. (Nordisk Bibliotek, [26]) (1904, roman) 👓
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 26
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s425] Senere udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. (Efteraaret 1904)
1912 i: Poetiske Skrifter [6s229] Senere udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi
1920 indgår i: Fortællinger [s213] Senere udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. 1904. Side [213]-[322]
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2-12-1904.
 note til titel Tegninger af Hans Nik. Hansen.
 note til titel Filmatiseret 1932.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 12, 1909, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Næstved Tidende 24-12-1904, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Drachmann, Holger: Den blaa Grotte. Capri-Breve. "Politiken"s Trykkeri, 1905. 14 sider, illustreret, folioformat. ("Politiken"s Julenummer) (1905, novelle(r))
del af: Politiken
Detaljer
illustrationer af Harald Slott-Møller (1864-1937)
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s619] Senere udgave: Den blaa Grotte. Capri-Breve. (Julen 1905)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Harald Slott-Møller.
 note om føljeton Trykt i Politiken, Nr. 359, Julen 1905 (i arkivet under 24-12-1905).
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 12, 1909, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Dramatik Drachmann, Holger: Den fattige Drengs Æventyr. Fest-Forspil ved H. C. Andersn Hundredaars-Jubilæum. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 45 [3] sider (1905, dramatik)
Detaljer
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s515] Senere udgave: Den fattige Drengs Æventyr. (Foraaret 1905)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2-4-1905.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 12, 1909, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Kærligheds-Digte. ♦ Gyldendal, 1905. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Gyldendals Smaa Digtsamlinger) (1905, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1877 [udvalg] 1. udgave: Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider
1879 [udvalg] 1. udgave: Ranker og Roser. En Samling Sange. ♦ Gyldendal, 1879. [8] 136 sider
1879 [enkelte digte] 1. udgave: Ungdom i Digt og Sang. ♦ Gyldendal, 1879. xvi + 359 sider
1889 [udvalg] 1. udgave: Sangenes Bog. Gyldendal, 1889. [8] + 156 sider
1899 [enkelte digte] 1. udgave: Gurre. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898 [ie: 1899]. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 8-11-1905.
 note til titel Illustrationer af Hans Tegner.
 note om oplag 2. Oplag, 1916.
 note om oplag 3. Oplag, 1919.
 note om oplag 4. Oplag, 1927.
 Trykt i periodicum Drachmann, Holger: Hun kommer ikke mere igen. Naturstudie (1906, novelle(r))
del af: Danmark
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Danmark. Illustreret Kalender for 1906. Udgivet af Journalistforeningen, side 43-55.
 Samling Drachmann, Holger: Samlede poetiske Skrifter. Folkeudgave. ♦ Gyldendal, 1906-09. Bind] i-xii, [8] 398 [2] + [8] 489 [3] + [4] 482 [2] + 507 [5] + 455 [5] + 482 [2] + 534 [2] + 534 [2] + 479 [1] + [4] 478 [2] + 485 [3] + 658 [2] sider. Pris: kr. 36,70 (1906-09, samling) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i anledning a forfatterens 60-årsdag. Udkom i 74 hefter fra 9-10-1906 til 9-10-1909.
kollaps Indhold

[1s v] Drachmann, Holger: Med Kul og Kridt. Skitser. (Foraar 1872) (1906, novelle(r))
1872 1. udgave: Med Kul og Kridt. Skitser. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schou's Forlag, 1872. 198 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s001] Drachmann, Holger: Det forunderlige Syn paa Østersøen. Hellig Trekongers Nat 1870 (1906, novelle(r))
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s001] 1. udgave: Det forunderlige Syn paa Østersøen. Helligtrekongersnat 1870. Side [1]-9
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s005] Drachmann, Holger: Fra Themsen til Tynen (1906, tekster)
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s010] 1. udgave: Fra Themsen til Tynen. Side [10]-49
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s024] Drachmann, Holger: I Kahytten (1906, novelle(r))
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s050] 1. udgave: I Kahytten. Side [50]-91
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s043] Drachmann, Holger: Fra Fyrtaarnet (1906, novelle(r))
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s092] 1. udgave: Fra Fyrtaarnet. Side [92]-115
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s055] Drachmann, Holger: Den svømmende Ligkiste (1906, novelle(r))
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s116] 1. udgave: Den svømmende Ligkiste. Side [116]-33
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s063] Drachmann, Holger: Udflugter paa Sicilien (1906, tekster)
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s134] 1. udgave: Udflugter paa Sicilien. Side [134]-86
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s088] Drachmann, Holger: Romantik over en halv Historie (1906, novelle(r))
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s187] 1. udgave: Romantik over en halv Historie. Side [187]-98
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s095] Drachmann, Holger: Digte. (Efteraar 1872) (1906, digte)
1872 1. udgave: Digte. ♦ Andr. Schous Forlag, [1872]. [2] 129 [3] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s147] Drachmann, Holger: I Storm og Stille. (Efteraar 1875) (1906, novelle(r))
1875 1. udgave: I Storm og Stille. Skizzer og Skildringer. Med Illustrationer af Forfatteren ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [6] 250 sider + 6 tavler
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s150] Drachmann, Holger: Paa den øde Ø (1906, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s001] 1. udgave: På den øde Ø
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s164] Drachmann, Holger: Now Tommy! (1906, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s026] 1. udgave: Now, Tommy!
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s187] Drachmann, Holger: Flugten til Amerika (1906, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s063] 1. udgave: Flugten til Amerika
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s221] Drachmann, Holger: Fra Sandets Regioner. (Perspektiviske Fragmenter) (1906, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s120] 1. udgave: Fra Sandets Regioner. (Perspektiviske Fragmenter)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s288] Drachmann, Holger: Ørnen (1906, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s231] 1. udgave: Ørnen
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s296] Drachmann, Holger: Vil han naa om Pynten? (1906, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s246] 1. udgave: Vil han naae om Pynten?
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1s301] Drachmann, Holger: Dæmpede Melodier. (Efteraar 1875) (1906, digte)
1875 1. udgave: Dæmpede Melodier. Nyere Digte. ♦ Gyldendal, 1875. [6] 191 sider, illustreret + portrættavle
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2s001] Drachmann, Holger: En Overkomplet. Fortælling. (Foraar 1876) (1906, roman)
1876 1. udgave: En Overkomplet. Fortælling. ♦ København, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 420 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2s199] Drachmann, Holger: Tannhäuser. (Foraar 1877) (1906, roman)
1877 1. udgave: Tannhäuser. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [2] 265 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2s325] Drachmann, Holger: Ungt Blod. Dædalus - Najaden - To Skud. (Foraar 1877) (1906, novelle(r))
1877 1. udgave: Ungt Blod. Tre Fortællinger fra vore Dage. Dædalus - Najaden - To Skud. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1877. [8] 369 sider
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for: Dædalus. Najaden. To Skud.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2s329] Drachmann, Holger: Dædalus (1906, novelle(r))
1877 indgår i: Ungt Blod [s001] 1. udgave: Dædalus. Side [1]-121
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2s380] Drachmann, Holger: Najaden (1906, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[2s408] Drachmann, Holger: To Skud (1906, novelle(r))
1877 indgår i: Ungt Blod [s186] 1. udgave: To Skud. Side [186]-369
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3s001] Drachmann, Holger: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. (Efteraar 1877) (1907, tekster)
1877 1. udgave: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 143 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3s059] Drachmann, Holger: Sange ved Havet. Side 1-95 (1907, digte)
1877 1. udgave: Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3s096] Drachmann, Holger: Venezia. Side 96-118 (1907, digte)
1877 indgår i: Sange ved Havet [s095] 1. udgave: Venezia. Side 95-160
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3s120] Drachmann, Holger: Paa Sømands Tro og Love. (Efteraar 1878) (1907, novelle(r))
1878 1. udgave: Paa Sømands Tro og Love. Med et Titelbillede af S. Krøyer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1878. [4] 331 sider + tavle
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3s275] Drachmann, Holger: Kunstnere. Novelle. Foraarsgrønt - Fjorten Dage - En uromantisk Novelle. (1878) (1907, novelle(r))
1889 1. udgave: Kunstnere. Noveller. ♦ Nyt dansk Forlagskonsortium, [1889]. [Bind] 1-2, 191 + 84 sider. (Dansk Folkebibliothek, Nr. 101-103)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[3s411] Drachmann, Holger: Prinsessen og det halve Kongerige. Et gammelt Æventyr i Vers og Rim. (Efteraar 1878) (1907, digte)
1878 1. udgave: Prinsessen og det halve Kongerige. Et gammelt Æventyr i Vers og Rim. ♦ Gyldendal, 1878. [6] 140 [2] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4s005] Drachmann, Holger: Ranker og Roser. En Samling Sange. (Foraar 1879) (1907, digte)
1879 1. udgave: Ranker og Roser. En Samling Sange. ♦ Gyldendal, 1879. [8] 136 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4s044] Drachmann, Holger: Poul og Virginie under nordlig Bredde. (Foraar 1879) (1907, roman)
1879 1. udgave: Poul og Virginie under nordlig Bredde. ♦ Kjøbenhavn. Gyldendal (F. Hegel & Søn), 1879. 174 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4s125] Drachmann, Holger: Ungdom i Digt og Sang. (Efteraar 1879) (1907, digte)
1879 1. udgave: Ungdom i Digt og Sang. ♦ Gyldendal, 1879. xvi + 359 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4s297] Drachmann, Holger: Lars Kruse. En Skildring fra Virkeligheden og - Sandets Regioner. (Efteraar 1879) (1907, roman)
1879 1. udgave: Lars Kruse. En Skildring fra Virkelighedens og - Sandets Regioner. ♦ Gyldendal, 1879. 144 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4s353] Drachmann, Holger: Østen for Sol og vesten for Maane. Et Æventyrdigt. (Foraar 1880) (1907, digte)
1880 1. udgave: Østen for Sol og Vesten for Maane. Et Æventyrdigt. ♦ Gyldendal, 1880. 176 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[4s439] Drachmann, Holger: Peder Tordenskjold. Et nationalt Digt i sytten Sange. (Efteraar 1880) (1907, digte)
1880 1. udgave: Peder Tordenskjold. Et nationalt Digt i sytten Sange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 178 sider + tavler
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[5s005] Drachmann, Holger: Vildt og Tæmmet. Fortællinger og Naturstudier. (Foraar 1881) (1907, novelle(r))
1881 1. udgave: Vildt og Tæmmet. Fortællinger og Naturstudier. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. [8] 448 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[5s213] Drachmann, Holger: Vandenes Datter. Et Sagn. (Efteraar 1881) (1907, roman)
1881 1. udgave: Vandenes Datter. Et Sagn. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 348 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[5s371] Drachmann, Holger: Gamle Guder og nye. Digte og Sange af Svend Trøst. (Efteraar 1881) (1907, digte)
1881 1. udgave: Gamle Guder og nye. Digte og Sange. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J. H. Schubothes Boghandel, 1881. [8] 157 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[5s421] Drachmann, Holger: Puppe og Sommerfugl. Skuespil i to Akter. (Efteraar 1882) (1907, dramatik)
1882 1. udgave: Puppe og Sommerfugl. Skuespil i to Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 94 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6s005] Drachmann, Holger: Rejsebilleder. (Efteraar 1882) (1907, novelle(r))
1882 1. udgave: Rejsebilleder. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. [2] 219 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6s107] Drachmann, Holger: Strandby Folk. Skuespil i fire Handlinger. (Foraar 1883) (1907, dramatik)
1883 1. udgave: Strandby Folk. Skuespil i fire Handlinger af Holger Drachmann. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (Hegel & Søn), 1883. 192 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6s185] Drachmann, Holger: Skyggebilleder fra Rejser i Indland og Udland. Maaneskin - Ostende-Brügge. (Efteraar 1883) (1907, tekster)
1883 1. udgave: Skyggebilleder fra Rejser i Indland og Udland. ♦ Gyldendal, 1883. 294 [2] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6s313] Drachmann, Holger: Dybe Strenge. Digte og Sange. (Efteraar 1884) (1907, digte)
1884 1. udgave: Dybe Strenge. Digte og Sange. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. [8] 133 [3] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[6s377] Drachmann, Holger: Smaa Fortællinger. Ældre og nye. (Efteraar 1884) (1907, novelle(r))
1884 1. udgave: Smaa Fortællinger. Ældre og nye. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 239 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[7s005] Drachmann, Holger: Lykken i Arenzano. Skuespil i en Akt (1908, dramatik)
1884 1. udgave: Lykken i Arenzano. Skuespil i en Akt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. [2] 104 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[7s044] Drachmann, Holger: Kantate til Holbergfesten, 3. Decbr. 1884 (1908, digte)
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [7s044] 1. udgave: Kantate til Holbergfesten, 3. Decbr. 1884
1908 i: Samlede poetiske Skrifter [7s044] Senere udgave: Kantate til Holbergfesten, 3. Decbr. 1884
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[7s067] Drachmann, Holger: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. (Optrykt efter femte Udgave 1902) (1908, dramatik)
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[7s133] Drachmann, Holger: Strenge Herrer. Skuespil i fire Akter. (Trykt, men ikke udgivet, 1885) (1908, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Note side 133: Skuespillet "Strenge Herre", der her for første Gang offentliggøres i sin oprindelige Skikkelse, blev under Navn "Efter Syndefaldet" i ændret Form opført første Gang paa det kongelige Teater den 30. November 1887.
 note til titel Ifølge Johannes Ursin: Bibliografi over Holger Drachmanns Forfatterskab, 1956, nummer 321, blev stykket trykt 1885, men ikke udgivet.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[7s187] Drachmann, Holger: Danmark leve! Blade fra en Rejse paa begge Sider af Grænsen. (Foraar 1885) (1908, novelle(r))
1885 1. udgave: Danmark leve! Blade fra en Rejse paa begge Sider af Grænsen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1885. 181 [3] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[7s257] Drachmann, Holger: Alkibiades eller Grækere i Forfald. Et tragisk Drama i fem Handlinger. (Foraar 1886) (1908, dramatik)
1886 1. udgave: Alkibiades eller Grækere i Forfald. Et tragisk Drama i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1886. [8] 227 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s005] Drachmann, Holger: Med den brede Pensel. Kunstner-Roman. (Efteraar 1887) (1908, roman)
1887 1. udgave: Med den brede Pensel. Kunstner-Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1887. [4] 443 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s231] Drachmann, Holger: Fest-Spil. I Hundredaaret efter de store Landbo-Reformer og Stavnsbaandets Løsning. (Foraar 1888) (1908, dramatik)
1888 1. udgave: Fest-Spil. I Hundredaaret efter de store Landbo-Reformer og Stavnsbaandets Løsning. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1888. 60 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s267] Drachmann, Holger: Tyrkisk Rokoko. En Mode-Legende fra Anno 1748 (1908, novelle(r))
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s001] 1. udgave: Tyrkisk Rococo. Side [1]-72
kollaps Noter
 note til titel Note side 266: Offentliggjort i Ugebladet "Hjemme og Ude" den 12. Oktober 1884.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s283] Drachmann, Holger: To dramatiske Digte. Tyrkisk Rokoko. Esther. (Foraar 1888) (1908, dramatik)
1888 1. udgave: To dramatiske Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1888. [4] 185 [3] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s285] Drachmann, Holger: Tyrkisk Rokoko (1908, dramatik)
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s001] 1. udgave: Tyrkisk Rococo. Side [1]-72
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s323] Drachmann, Holger: Esther (1908, dramatik)
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s073] 1. udgave: Esther. Side [73]-185
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s391] Drachmann, Holger: Tusind og en Nat. Et dramatisk Digt i fem Akter. (Foraar 1889) (1908, dramatik)
1889 1. udgave: Tusind og en Nat. Et dramatisk Digt i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1889. [6] 151 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s459] Drachmann, Holger: Sangenes Bog. (Efteraar 1889) (1908, digte)
1889 1. udgave: Sangenes Bog. Gyldendal, 1889. [8] + 156 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[8s533] Drachmann, Holger: Ved Dampskibet "Jarl"s totale Forlis (1908, digte)
1890 1. udgave: Ved Dampskibet "Jarl"s totale Forlis. ♦ Schubothe, 1890. [8] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[9] Drachmann, Holger: Forskrevet -. Roman. (Foraar 1890) (1908, roman)
1890 1. udgave: Forskrevet -. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 1.-2. Bind, [10] 548 + [4] 306 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af udgave med tektudgivelse, efterskrift og noter ved Lars Peter Rømhild, 2000, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[10s001] Drachmann, Holger: Troldtøj. Folkesagn i Nutidsliv. (1889-1890) (1908, novelle(r))
1889-90 1. udgave: Troldtøj. Folkesagn i Nutidsliv. Med Billed-Fantasier. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889-90. 201 [7] sider + 13 tavler, folieformat
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[10s133] Drachmann, Holger: Tarvis. Fortælling fra Kärntner-Alperne. (Foraar 1891) (1908, novelle(r))
1891 1. udgave: Tarvis. Fortælling fra Kärntner-Alperne. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1891. iii + [1] + 240 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[10s243] Drachmann, Holger: Unge Viser. Noter til Dannevang af Svend Trøst. (Efteraar 1892) (1908, digte)
1892 1. udgave: Unge Viser. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1892. 176 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[10s289] Drachmann, Holger: Øen i Sydhavet. Folkeskuespil i tre Akter. (Ikke tidligere trykt) (1908, dramatik)
kollaps Noter

[10s345] Drachmann, Holger: Bonifacius-Skæret. Drama i tre Akter. (Efteraar 1893) (1908, dramatik)
1893 1. udgave: Bonifacius-Skæret. Drama i tre Akter. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1893. 131 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[10s401] Drachmann, Holger: Gøglere. Skuespil i tre Akter. (Efteraaret 1893) (1908, dramatik)
1893 1. udgave: Gøglere. Skuespil i tre Akter. ♦ Gyldendal, 1893. 232 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s005] Drachmann, Holger: Vølund Smed. Melodrama. (Efteraaret 1894) (1908, dramatik)
1894 1. udgave: Vølund Smed. Melodrama. ♦ Gyldendal, 1894. [2] 203 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s121] Drachmann, Holger: Renæssance. Melodrama. (Efteraaret 1894) (1908, dramatik)
1894 1. udgave: Renæssance. Melodrama. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. 143 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s177] Drachmann, Holger: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. (Efteraaret 1895) (1908, roman)
1895 1. udgave: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. ♦ København, Schubothe, 1895. 228 [8] sider, illustreret. (Schubotheske Miniatur-Bibliotek)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s257] Drachmann, Holger: Melodramer. (Efteraaret 1895) (1908, dramatik)
1895 1. udgave: Melodramer. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. [10] 251 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s261] Drachmann, Holger: Middelalderlig (1908, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s001] 1. udgave: Middelalderlig
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s274] Drachmann, Holger: Snefrid (1908, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s029] 1. udgave: Snefrid
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s295] Drachmann, Holger: Amor triumfans (1908, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s071] 1. udgave: Amor triumfans
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s314] Drachmann, Holger: Dansen paa Koldinghus (1908, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s131] 1. udgave: Dansen paa Koldinghus
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s339] Drachmann, Holger: Til Hyrdefløjtens Toner (1908, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s189] 1. udgave: Til Hyrdefløjtens Toner
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s365] Drachmann, Holger: Brav-Karl. Et Skuespil. (Efteraaret 1897) (1908, dramatik)
1897 1. udgave: Brav-Karl. Et Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. [14] 153 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s431] Drachmann, Holger: Kors og Kaarde. To Skuespil. (Foraaret 1898) (1908, dramatik)
1898 1. udgave: Kors og Kaarde. To Skuespil: Mellem Troesfæller. Naar Klostermuren brydes. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 155 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s435] Drachmann, Holger: Mellem Trosfæller (1908, dramatik)
1898 indgår i: Kors og Kaarde [s009] 1. udgave: Mellem Troesfæller. Side [9]-96
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[11s465] Drachmann, Holger: Naar Klostermuren brydes (1908, dramatik)
1898 indgår i: Kors og Kaarde [s097] 1. udgave: Naar Klostermuren brydes. Side [97]-155
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s005] Drachmann, Holger: Gurre. Et Drama. (Efteraaret 1899) (1909, dramatik)
1899 1. udgave: Gurre. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898 [ie: 1899]. 178 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s087] Drachmann, Holger: Den hellige Ild. (Efteraaret 1899) (1909, roman)
1899 1. udgave: Den hellige Ild. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 325 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s227] Drachmann, Holger: Hallfred Vandraadeskjald. Et Drama i fem Handlinger. (Efteraar 1900) (1909, dramatik)
1900 1. udgave: Hallfred Vandraadeskjald. Et Drama i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1900. 174 [2] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s301] Drachmann, Holger: Broget Løv. Digte. (Efteraaret 1901) (1909, digte)
1901 1. udgave: Broget Løv. Digte. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 125 [3] sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s355] Drachmann, Holger: Det grønne Haab. (Efteraaret 1903) (1909, dramatik)
1902 1. udgave: Det grønne Haab. Skuespil med Sange i tre Akter. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 187 [2] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s425] Drachmann, Holger: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. (Efteraaret 1904) (1909, roman)
1904 1. udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 165 sider, illustreret. (Nordisk Bibliotek, [26])
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s515] Drachmann, Holger: Den fattige Drengs Æventyr. (Foraaret 1905) (1909, dramatik)
1905 1. udgave: Den fattige Drengs Æventyr. Fest-Forspil ved H. C. Andersn Hundredaars-Jubilæum. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 45 [3] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s529] Drachmann, Holger: Hr. Oluf han rider -. Den danske Sommernats Drama i fire Akter og et Forspil (1909, dramatik)
1906 1. udgave: Hr. Oluf han rider -. Den danske Sommernats Drama i fire Akter og et Forspil. Med Illustrationer af Hans Nik. Hansen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 243 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[12s619] Drachmann, Holger: Den blaa Grotte. Capri-Breve. (Julen 1905) (1909, novelle(r))
1905 1. udgave: Den blaa Grotte. Capri-Breve. "Politiken"s Trykkeri, 1905. 14 sider, illustreret, folioformat. ("Politiken"s Julenummer)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Til Island. Ved den danske Rigsdags Fest for det islandske Alting Søndag den 22. Juli 1906 i Kjøbenhavn. ♦ Trykt hos J.H. Schultz, [1906]. [4] sider, illustreret (1906, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Festen blev afholdt i Odd-Fellow Palæet.
 Dramatik Drachmann, Holger: Hr. Oluf han rider -. Den danske Sommernats Drama i fire Akter og et Forspil. Med Illustrationer af Hans Nik. Hansen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 243 sider, illustreret (1906, dramatik) 👓
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s529] Senere udgave: Hr. Oluf han rider -. Den danske Sommernats Drama i fire Akter og et Forspil
kollaps Noter
 note til titel Udgivet 9-10-1906.
 note til titel Illustreret af Hans Nik. Hansen og forfatteren.
 url Fuld visning (starten mangler, side 17 er første side) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 12, 1909, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Drachmann, Holger: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 293 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.") (1908, novelle(r)) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1912 i: Poetiske Skrifter [6] Senere udgave: Fortællinger. ♦ 1912. 459 sider
1920 Senere udgave: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1920. 427 [2] sider. Pris: kr. 7,50. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
1921 i: Skrifter [6] Senere udgave: Fortællinger
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Drachmann, Holger: Maaneskin (1908, novelle(r))
1883 indgår i: Skyggebilleder fra Rejser i Indland og Udland [a] 1. udgave: Maaneskin

[s087] Drachmann, Holger: I Kahytten (1908, novelle(r))
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s050] 1. udgave: I Kahytten. Side [50]-91

[s121] Drachmann, Holger: Fra Fyrtaarnet (1908, novelle(r))
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s092] 1. udgave: Fra Fyrtaarnet. Side [92]-115

[s141] Drachmann, Holger: Den svømmende Ligkiste (1908, novelle(r))
1872 indgår i: Med Kul og Kridt [s116] 1. udgave: Den svømmende Ligkiste. Side [116]-33

[s163] Drachmann, Holger: Da Isen skruede (1908, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s096] 1. udgave: Da Isen skruede

[s171] Drachmann, Holger: Omkring Kap Horn (1908, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s161] 1. udgave: Omkring Kap Horn

[s191] Drachmann, Holger: En Juleaften (1908, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s226] 1. udgave: En Juleaften

[s203] Drachmann, Holger: [Tarvis] (1908, novelle(r))
1891 1. udgave: Tarvis. Fortælling fra Kärntner-Alperne. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1891. iii + [1] + 240 sider
kollaps Noter
 note til titel Uddrag fra Tarvis: Søndagsgudstjeneste i Tarvis. Den lille Hund. Ophelia. Den gamle Marquise. Othello. Maria Luschari.
 Samling Drachmann, Holger: Udvalgte Arbejder. Udgivne af Dansklærerforeningen. Ved Knud Bokkenheuser. ♦ Gyldendal, 1909. 94 sider (1909, samling)
Detaljer
redigeret af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
kollaps Noter
 note til titel Forord af Knud Bokkenheuser.
 note om oplag 2. Oplag, 1920.
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Midsommersangen (1909, digte)
1885 [uddrag] indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205

[b] Drachmann, Holger: Ørnen (1909, novelle(r))
1875 indgår i: I Storm og Stille [s231] 1. udgave: Ørnen

[c] Drachmann, Holger: Min Skorstensfejer (1909, novelle(r))
1877 1. udgave: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 143 sider, illustreret

[d] Drachmann, Holger: Ligprædiken (1909, novelle(r))
1877 1. udgave: Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider

[e] Drachmann, Holger: Bjørn Sivertsens Brudefærd (1909, novelle(r))
1878 indgår i: Paa Sømands Tro og Love [s056] 1. udgave: Bjørn Sivertsens Brudefærd

[f] Drachmann, Holger: Den store Bjørns Endeligt (1909, novelle(r))
1878 indgår i: Paa Sømands Tro og Love [s151] 1. udgave: Den store Bjørns Endeligt

[g] Drachmann, Holger: Dreven af (1909, novelle(r))
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s388] 1. udgave: Dreven af. Side [358]-448

[h] Drachmann, Holger: En Krudtmølles Endeligt (1909, novelle(r))
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s112] 1. udgave: En Krudtmølles Endeligt
 Bog Drachmann, Holger: Venezias Nat. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1909. 204 sider + 5 tavler (1909, roman)
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
efterskrift af Vilhelm Andersen (1864-1953)
1912 i: Poetiske Skrifter [6s349] Senere udgave: Venezias Nat
1918 Senere udgave: Venezias Nat. Opera i 3 Akter efter Holger Drachmanns Novelle af samme Navn. Af Axel Gade. Teksten af Olaf Hansen ♦
1920 indgår i: Fortællinger [s323] Senere udgave: Venezias Nat. 1909. Side [323]-[428]
kollaps Noter
 note til titel Illustrationer af Hans Nik. Hansen og forfatteren.
 note til titel Romanen er ufuldendt.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 108 [Anmeldelse].
 Bog Drachmann, Holger: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1910. 126 sider (1910, dramatik)
Detaljer
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
 Bog Drachmann, Holger: Genganger-Digte. ♦ Forlaget "Psyke", 1910. 47 sider (1910, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note i Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon: Mediumistiske Digte, der udgives for skrevne af Holger Drachmann.
 note til titel Ekspedition: Forlaget "Psyke", Meinungsgade 4, København.
 Bog Drachmann, Holger: En Overkomplet. Fortælling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 316 sider. ("Gyldendals Bibl.") (1910, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1876 1. udgave: En Overkomplet. Fortælling. ♦ København, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. 420 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Efter Originaludgaven (1876).
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Person (om) Jensen, Johannes V.: [Myter [3s073]] Til Drachmanns Aske ... Side [73]-80 (1910, novelle(r))
Detaljer
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1916 i: Skrifter [8s196] Senere udgave: Til Drachmanns Aske. Side [196]-200
 Samling Drachmann, Holger: Vagabundus. Digte og Udkast. ♦ Gyldendal, 1910. [8] 318 sider (1910, samling)
Detaljer
efterskrift af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Efterskrift af udgiveren Vilh. Andersen og kort biografisk oversigt over Holger Drachmanns arbejder.
 note til titel Indholder også: Erindringer af mit Liv [Brudstykke].
 note til titel En række af digtene har oprindelig været trykt i: Politiken, 1901-06.
kollaps Indhold

[b] Drachmann, Holger: Det dyre Brød. [Romanfragment] (1910, roman)
[c] Drachmann, Holger: Vagabundus. [Romanfragment] (1910, roman)
1911 i: Poetiske Skrifter [3c] Senere udgave: (Vagabundus)

[d] Drachmann, Holger: Bølgegang (1910, digte)
 Dramatik Drachmann, Holger: Melodramer. Vølund Smed. Renæssance. Dansen paa Koldinghus. [Gyldendals Biblioteksudgave]. ♦ Gyldendal, 1910. 286 [2] sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1910, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1912 i: Poetiske Skrifter [10] Senere udgave: Melodramer
1921 i: Skrifter [10] Senere udgave: Melodramer
1921 Senere udgave: Melodramer. (Udvalgt ved Vilhelm Andersen). ♦ Gyldendal, 1921. 376 sider. Pris: kr. 6,00
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Vølund Smed (1910, dramatik)
1894 1. udgave: Vølund Smed. Melodrama. ♦ Gyldendal, 1894. [2] 203 sider

[b] Drachmann, Holger: Renæssance (1910, dramatik)
1894 1. udgave: Renæssance. Melodrama. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. 143 sider

[c] Drachmann, Holger: Dansen paa Koldinghus (1910, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s131] 1. udgave: Dansen paa Koldinghus
 Samling Drachmann, Holger: Poetiske Skrifter. [I Udvalg ved Vilh. Andersen]. ♦ Gyldendal, 1911-12. Bind i-x, [4] 318 [2] + 340 [2] + [4] 370 [2] + [2] 374 [2] + 417 [3] + 459 [1] + 417 + 236 [4] + 390 [2] + 375 [1] sider (1911-12, samling)
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
1921 [Bind 1] i: Skrifter [1] Senere udgave: Digte. Digte 1872-1879. Prinsessen og det halve Kongerige. ♦ Gyldendal, 1921. 336 sider
1921 Senere udgave: Skrifter. [2. udgave af Poetiske Skrifter]. ♦ Gyldendal, 1921. Bind i-x
1921 [Bind 3] Senere udgave: Digte. Digte- (I-II). Digte 1872-1879. Prinsessen og det halve Kongerige. - Østen for Sol og vesten for Maane. Digte. 1880-1906. (Udvalget ved Vilh. Andersen). ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-II, 336 + 408 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1927.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 188 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[1a] Drachmann, Holger: Digte. 1872 (1911, digte)
1872 1. udgave: Digte. ♦ Andr. Schous Forlag, [1872]. [2] 129 [3] sider

[1b] Drachmann, Holger: Dæmpede Melodier (1911, digte)
1875 1. udgave: Dæmpede Melodier. Nyere Digte. ♦ Gyldendal, 1875. [6] 191 sider, illustreret + portrættavle

[1ca] Drachmann, Holger: Sange ved Havet (1911, digte)
1877 1. udgave: Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider

[1cb] Drachmann, Holger: Venezia (1911, digte)
1877 indgår i: Sange ved Havet [s095] 1. udgave: Venezia. Side 95-160

[1d] Drachmann, Holger: Ranker og Roser (1911, digte)
1879 1. udgave: Ranker og Roser. En Samling Sange. ♦ Gyldendal, 1879. [8] 136 sider

[1e] Drachmann, Holger: Ungdom i Digt og Sang (1911, digte)
1879 1. udgave: Ungdom i Digt og Sang. ♦ Gyldendal, 1879. xvi + 359 sider

[1f] Drachmann, Holger: Prinsessen og det halve Kongerige (1911, digte)
1878 1. udgave: Prinsessen og det halve Kongerige. Et gammelt Æventyr i Vers og Rim. ♦ Gyldendal, 1878. [6] 140 [2] sider

[2] Drachmann, Holger: Skildringer (1911, novelle(r))
1921 i: Skrifter [2] Senere udgave: Skildinger

[2a] Drachmann, Holger: Derovre fra Grænsen (1911)
[2b] Drachmann, Holger: Lars Kruse (1911, roman)
1879 1. udgave: Lars Kruse. En Skildring fra Virkelighedens og - Sandets Regioner. ♦ Gyldendal, 1879. 144 sider, illustreret

[2c] Drachmann, Holger: Skildringer og Breve fra Holland (1911)
[2d] Drachmann, Holger: Ostende - Brügge (1911)
[2e] Drachmann, Holger: Tarvis. I-II (1911)
[2f] Drachmann, Holger: Naar Kirsebærtræerne blomstrer (1911)
[2g] Drachmann, Holger: Det Hav-omfyldte lille Land (1911)
[3] Drachmann, Holger: Østen for Sol og Vesten for Maane (1911)
1880 1. udgave: Østen for Sol og Vesten for Maane. Et Æventyrdigt. ♦ Gyldendal, 1880. 176 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[3b] Drachmann, Holger: Digte 1880-1906 (1911)
[3c] Drachmann, Holger: (Vagabundus) (1911)
1910 indgår i: Vagabundus [c] 1. udgave: Vagabundus. [Romanfragment]

[4] Drachmann, Holger: Sømandshistorier (1911, novelle(r))
1896 1. udgave: Sømandshistorier. ♦ Gyldendal, 1896. [4] 404 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[5] Drachmann, Holger: Sagn (1912)
1921 i: Skrifter [5] Senere udgave: Sagn

[5a] Drachmann, Holger: Syndflodssagn (1912)
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s332] 1. udgave: Syndflodssagn. Side [332]-357

[5b] Drachmann, Holger: Vandenes Datter (1912)
1881 1. udgave: Vandenes Datter. Et Sagn. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 348 sider, illustreret

[5c] Drachmann, Holger: Troldtøj (1912)
1889-90 1. udgave: Troldtøj. Folkesagn i Nutidsliv. Med Billed-Fantasier. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889-90. 201 [7] sider + 13 tavler, folieformat

[6] Drachmann, Holger: Fortællinger. ♦ 1912. 459 sider (1912, novelle(r))
1908 1. udgave: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 293 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[6s007] Drachmann, Holger: To Skud (1912)
1877 indgår i: Ungt Blod [s186] 1. udgave: To Skud. Side [186]-369

[6s123] Drachmann, Holger: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman (1912)
1895 1. udgave: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. ♦ København, Schubothe, 1895. 228 [8] sider, illustreret. (Schubotheske Miniatur-Bibliotek)

[6s229] Drachmann, Holger: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi (1912)
1904 1. udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 165 sider, illustreret. (Nordisk Bibliotek, [26])

[6s349] Drachmann, Holger: Venezias Nat (1912)
1909 1. udgave: Venezias Nat. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1909. 204 sider + 5 tavler

[7-8] Drachmann, Holger: Forskrevet -. Roman. ♦ 1912. [Bind] 1-2, 417 + 236 [4] sider (1912, roman)
1890 1. udgave: Forskrevet -. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 1.-2. Bind, [10] 548 + [4] 306 sider

[9] Drachmann, Holger: Skuespil (1912, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[9a] Drachmann, Holger: Strandby Folk (1912, dramatik)
1883 1. udgave: Strandby Folk. Skuespil i fire Handlinger af Holger Drachmann. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (Hegel & Søn), 1883. 192 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)

[9b] Drachmann, Holger: Der var engang - (1912, dramatik)
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205

[9c] Drachmann, Holger: Tyrkisk Rokoko (1912, dramatik)
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s001] 1. udgave: Tyrkisk Rococo. Side [1]-72

[9d] Drachmann, Holger: Esther (1912, dramatik)
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s073] 1. udgave: Esther. Side [73]-185

[9e] Drachmann, Holger: Hallfred Vandraadeskjald (1912, dramatik)
1900 1. udgave: Hallfred Vandraadeskjald. Et Drama i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1900. 174 [2] sider

[10] Drachmann, Holger: Melodramer (1912, dramatik)
1895 1. udgave: Melodramer. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. [10] 251 sider
1910 1. udgave: Melodramer. Vølund Smed. Renæssance. Dansen paa Koldinghus. [Gyldendals Biblioteksudgave]. ♦ Gyldendal, 1910. 286 [2] sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[10a] Drachmann, Holger: Vølund Smed (1912, dramatik)
1894 1. udgave: Vølund Smed. Melodrama. ♦ Gyldendal, 1894. [2] 203 sider

[10b] Drachmann, Holger: Renæssance (1912, dramatik)
1894 1. udgave: Renæssance. Melodrama. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. 143 sider

[10c] Drachmann, Holger: Præludium (1912, digte)
1895 indgår i: Melodramer [a] 1. udgave: Præludium. [3 upaginerede sider]

[10d] Drachmann, Holger: Middelalderlig (1912, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s001] 1. udgave: Middelalderlig

[10e] Drachmann, Holger: Snefrid (1912, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s029] 1. udgave: Snefrid

[10f] Drachmann, Holger: Dansen paa Koldinghus (1912, dramatik)
1895 indgår i: Melodramer [s131] 1. udgave: Dansen paa Koldinghus

[10g] Drachmann, Holger: Gurre (1912, dramatik)
1899 1. udgave: Gurre. Et Drama. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898 [ie: 1899]. 178 sider
 Bog Drachmann, Holger: Sangenes Bog. Andet Oplag [ie: nu udgave]. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. 190 + [2] sider. (Gyld. Bib. Udg.) (1913, digte) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1889 1. udgave: Sangenes Bog. Gyldendal, 1889. [8] + 156 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titlebladet: Efter Udgaven 1889.
 note til titel Tre upaginerede sider [5-7]: [Digt som dedikation til Edvard Grieg og Nina Grieg].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (baseret på værk) : Venezias Nat. Opera i 3 Akter efter Holger Drachmanns Novelle af samme Navn. Af Axel Gade. Teksten af Olaf Hansen ♦ (1918, dramatik)
Detaljer
musik af Axel W. Gade (1860-1921)
tekst af Olaf Hansen (1870-1932)
1909 1. udgave: Venezias Nat. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1909. 204 sider + 5 tavler
kollaps Noter
 Bog Drachmann, Holger: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. Genforenings-Udgave. ♦ Gyldendal, 1919. 139 [3] sider (1919, tekster)
Detaljer
forord af Povl Drachmann (1887-1941)
1877 1. udgave: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 143 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 46.9 (Geografi og Rejser. Hertugdømmerne).
 Bog Drachmann, Holger: Tannhäuser. Fortælling. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 160 sider. Pris: kr. 1,00 (1919, roman)
serietitel: Gyldendals 1 Krones Bøger
Detaljer
1877 1. udgave: Tannhäuser. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [2] 265 sider
kollaps Noter
 note til titel Også medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1920-24, men med udgivelsesåret 1920.
 Bog Drachmann, Holger: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1920. 427 [2] sider. Pris: kr. 7,50. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1920, novelle(r)) 👓
Detaljer
1908 1. udgave: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 293 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Udvalget ved Vilh. Andersen.
 note til titel Side [429]: Indhold.
kollaps Indhold

[s005] Drachmann, Holger: To Skud. 1877. Side [5]-[112] (1920, novelle(r))
1877 indgår i: Ungt Blod [s186] 1. udgave: To Skud. Side [186]-369

[s113] Drachmann, Holger: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. 1899. Side [113]-[212] (1920, novelle(r))
1895 1. udgave: Kitzwalde. En lille munter Ridderroman. ♦ København, Schubothe, 1895. 228 [8] sider, illustreret. (Schubotheske Miniatur-Bibliotek)

[s213] Drachmann, Holger: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. 1904. Side [213]-[322] (1920, novelle(r))
1904 1. udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 165 sider, illustreret. (Nordisk Bibliotek, [26])

[s323] Drachmann, Holger: Venezias Nat. 1909. Side [323]-[428] (1920, novelle(r))
1909 1. udgave: Venezias Nat. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1909. 204 sider + 5 tavler
kollaps Noter
 note til titel Ufuldendt. Efter sidste linie i teksten: (Slutningen mangler).
 Bog Drachmann, Holger: Sømandshistorier. (Udvalget ved Vilh. Andersen). ♦ Gyldendal, 1920. 326 sider. Pris: kr. 6,50 (1920, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
1896 1. udgave: Sømandshistorier. ♦ Gyldendal, 1896. [4] 404 sider
 Bog Drachmann, Holger: Digte. Digte- (I-II). Digte 1872-1879. Prinsessen og det halve Kongerige. - Østen for Sol og vesten for Maane. Digte. 1880-1906. (Udvalget ved Vilh. Andersen). ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-II, 336 + 408 sider (1921, digte)
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
1911-12 [Bind 3] 1. udgave: Poetiske Skrifter. [I Udvalg ved Vilh. Andersen]. ♦ Gyldendal, 1911-12. Bind i-x, [4] 318 [2] + 340 [2] + [4] 370 [2] + [2] 374 [2] + 417 [3] + 459 [1] + 417 + 236 [4] + 390 [2] + 375 [1] sider
 Bog Drachmann, Holger: Digte fra Hjemmet. Efterladte Manuskripter m. m. Udgivne med Forord af Valdemar Rørdam. ♦ Gyldendal, 1921. 68 sider (1921, samling)
Detaljer
forord af Valdemar Rørdam (1872-1946)
1883 1. udgave: Barnets Jul. En Sang til de Voksne. Med Musik af J. P. E. Hartmann. ♦ Chr. J. Cato's Etabl., [1883]. [4] sider, med noder, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 159 [Anmeldelse, signeret: I.S.].
 Bog Byron: Don Juan. Oversat paa Dansk af Holger Drachmann. [2. Udg.]. ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] i-ii, 416 + 438 sider, med portræt (1921, digte)
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
1854 1. udgave: Don Juan. Metrisk bearbejdet efter den engelsk Original af H. Schou. ♦ Reitzel, 1854. 1. hefte, 16 sider
 Bog Drachmann, Holger: Forskrevet -. Roman. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-II, 394 + 216 sider. Pris: kr. 9,00 (1921, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Forskrevet -. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 1.-2. Bind, [10] 548 + [4] 306 sider
 Bog Drachmann, Holger: Melodramer. (Udvalgt ved Vilhelm Andersen). ♦ Gyldendal, 1921. 376 sider. Pris: kr. 6,00 (1921, dramatik)
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
1895 1. udgave: Melodramer. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. [10] 251 sider
1910 1. udgave: Melodramer. Vølund Smed. Renæssance. Dansen paa Koldinghus. [Gyldendals Biblioteksudgave]. ♦ Gyldendal, 1910. 286 [2] sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
 Bog Drachmann, Holger: Skrifter. [2. udgave af Poetiske Skrifter]. ♦ Gyldendal, 1921. Bind i-x (1921, samling)
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
1911-12 1. udgave: Poetiske Skrifter. [I Udvalg ved Vilh. Andersen]. ♦ Gyldendal, 1911-12. Bind i-x, [4] 318 [2] + 340 [2] + [4] 370 [2] + [2] 374 [2] + 417 [3] + 459 [1] + 417 + 236 [4] + 390 [2] + 375 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 anført som: (3. Udg.), også en betegnelse forlaget har brugt i annoncer.
kollaps Indhold

[1] Drachmann, Holger: Digte. Digte 1872-1879. Prinsessen og det halve Kongerige. ♦ Gyldendal, 1921. 336 sider (1921, digte)
1911-12 [Bind 1] 1. udgave: Poetiske Skrifter. [I Udvalg ved Vilh. Andersen]. ♦ Gyldendal, 1911-12. Bind i-x, [4] 318 [2] + 340 [2] + [4] 370 [2] + [2] 374 [2] + 417 [3] + 459 [1] + 417 + 236 [4] + 390 [2] + 375 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel M. 1 Portræt.

[2] Drachmann, Holger: Skildinger (1921, novelle(r))
1911 i: Poetiske Skrifter [2] 1. udgave: Skildringer

[2a] Drachmann, Holger: Derovre fra Grænsen (1921, novelle(r))
[2b] Drachmann, Holger: Lars Kruse (1921, roman)
1879 1. udgave: Lars Kruse. En Skildring fra Virkelighedens og - Sandets Regioner. ♦ Gyldendal, 1879. 144 sider, illustreret

[2c] Drachmann, Holger: Skildringer fra Holland (1921, novelle(r))
[2d] Drachmann, Holger: Ostende-Brügge (1921, novelle(r))
[2e] Drachmann, Holger: Tarvis (1921, novelle(r))
[3] Drachmann, Holger: Østen for Sol og vesten for Maane. Digte 1880-1906. ♦ Gyldendal, 1921. 408 sider (1921, digte)
1880 1. udgave: Østen for Sol og Vesten for Maane. Et Æventyrdigt. ♦ Gyldendal, 1880. 176 sider

[4] Drachmann, Holger: Sømandshistorier (1921, novelle(r))
1896 1. udgave: Sømandshistorier. ♦ Gyldendal, 1896. [4] 404 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med udgivelsesåret 1920.

[5] Drachmann, Holger: Sagn (1921, roman)
1912 i: Poetiske Skrifter [5] 1. udgave: Sagn

[6] Drachmann, Holger: Fortællinger (1921, novelle(r))
1908 1. udgave: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 293 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.")

[7-8] Drachmann, Holger: Forskrevet (1921, roman)
1890 1. udgave: Forskrevet -. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1890. 1.-2. Bind, [10] 548 + [4] 306 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[9a] Drachmann, Holger: Strandby Folk (1921, dramatik)
1883 1. udgave: Strandby Folk. Skuespil i fire Handlinger af Holger Drachmann. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (Hegel & Søn), 1883. 192 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)

[9b] Drachmann, Holger: Der var engang - (1921, dramatik)
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205

[9c] Drachmann, Holger: Tyrkisk Rokoko (1921, dramatik)
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s001] 1. udgave: Tyrkisk Rococo. Side [1]-72

[9d] Drachmann, Holger: Esther (1921, dramatik)
1888 indgår i: To dramatiske Digte [s073] 1. udgave: Esther. Side [73]-185

[9e] Drachmann, Holger: Hallfred Vandraadeskjald (1921, dramatik)
1900 1. udgave: Hallfred Vandraadeskjald. Et Drama i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1900. 174 [2] sider

[10] Drachmann, Holger: Melodramer (1921, dramatik)
1895 1. udgave: Melodramer. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. [10] 251 sider
1910 1. udgave: Melodramer. Vølund Smed. Renæssance. Dansen paa Koldinghus. [Gyldendals Biblioteksudgave]. ♦ Gyldendal, 1910. 286 [2] sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
 Bog Drachmann, Holger: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. (3. illustr. Udg.). ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1922. 118 sider, illustreret (1922, dramatik)
Detaljer
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
kollaps Noter
 note til titel Med scenefotos i sort/hvid fra Det kongelige Teaters forestilling.
 Bog Drachmann, Holger: Robert Burns. A poem. Translated by J. Christian Bay. ♦ Holstebro, Niels P. Thomsens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1925. [16] sider (1925, digte)
Detaljer
oversat af J. Christian Bay (1871-1962)
andet: Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
1899 1. udgave: Den hellige Ild. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 325 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Privattryk i 100 nummererede eksemplarer.
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s240]] Aftensuk (1929, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s163a]] Frisk Morgen (1929, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s271]] Improvisation om Bord (1929, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s142]] Inde i Skoven (1929, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s094]] Maj-Vise (1929, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s323]] Den røde vilde Vin (1929, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s267]] Sang i Baaden (1929, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: Drachmann-Manuskripter. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Med Indledning af Paul V. Rubow. Syv Digte. ♦ Munksgaard, 1934. 21 [3] sider. (Danske Digtere ved Arbejdet, 2) (1934, digte)
serietitel: Danske Digtere ved Arbejdet, 2
Detaljer
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
kollaps Noter
 note til titel Med autogr.facs.
 note til titel Trykt i 600 nummererede eksemplarer.
 Bog Drachmann, Holger: Femten Digte. Samlet af Johannes Ursin. Indledet af Paul V. Rubow. Udgivet som manuskript. ♦ Gyldendal, 1936. [4] 47 [1] sider + 1 portrættavle. (Gyldendals Mindebog, 1936) (1936, digte)
serietitel: Gyldendals Mindebog
del af: Tilskueren
Detaljer
redigeret af Johannes Ursin (1876-1963)
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
1949 indgår i antologien: Digte til Bogen [s019] Senere udgave: Hvor tumles vi om -
kollaps Noter
 note til titel Udkom 22-12-1936.
 note til titel 2 digte (sammen med andre) oprindeligt trykt i: Tilskueren, januar 1894, side 1-8, under fællestitlen: En Haandfuld Vers.
 Bog Drachmann, Holger: Aqua vitæ. ♦ Fagskolen for Boghaandværk, 1937. 8 + [8] sider, illustreret (1937, digte)
Detaljer
illustrationer af Emil Dyrberg-Petersen (1908-1973)
1901 1. udgave: Broget Løv. Digte. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 125 [3] sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til titel Består af 8 + 8 upaginerede sider uopskårne, saml. m. celluloidspiral. Illustreret af Emil Dyrberg Petersen.
 note til titel Trykt i 50 nummererede eksemplarer.
 Bog Drachmann, Holger: Lyrik i Udvalg. Med Indledning og Fortolkning ved Morten Borup. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1938. 169 [3] sider, illustreret (1938, digte)
Detaljer
noter af Morten Borup (1894-1989)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af forfatteren. Portræt tegnet af P.S. Krøyer.
 Bog (baseret på værk) anonym: Der var engang. Eventyrkomedie i fem Akter. (Otte Billeder). Efter Holger Drachmanns Komedie af samme Navn. ♦ (Carl Larsens Dukketeaterforretning), [1941-45]. 64 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1941-45, dramatik)
serietitel: Familie Journalens Modelteater, [1940-45]
Detaljer
bearbejdelse: Anonym
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Drachmann, Holger: Digte og Sange. I Udvalg ved og med Indledning af Paul V. Rubow. ♦ Gyldendal, 1942. 251 [3] sider (1942, digte)
noter af Paul V. Rubow (1896-1972)
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Du danske friske Strand [s010]] Paa Havstokken (1942, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: Det hav-omfyldte lille Land. [Illustreret af Bjørn Wiinblad]. ♦ Aalborg, Aksel Schølins Bogtrykkeri, Julen 1943. 12 [4] sider (1943, digte)
Detaljer
illustrationer af Bjørn Wiinblad (1918-2006)
1899 1. udgave: Den hellige Ild. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 325 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelsen 1940-44 opført under klassemærket: 46 (Geografi. Danmark).
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Den danske Muld [s018]] Maj-Vise (1943, digte) 👓
 Bog (tekst) : Vølund Smed. Opera i et Forspil og tre Akter. Teksten efter Holger Drachmann's Melodrama. Bearb. af Aage Barfoed. Med Musik af Fini Henriques. ♦ Gyldendal, 1943. 36 sider. (Det kongelige Teaters Repertoire) (1943, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
bearbejdelse: Aage Barfoed (1879-1960)
musik af Fini Henriques (1867-1940)
1894 1. udgave: Vølund Smed. Melodrama. ♦ Gyldendal, 1894. [2] 203 sider
kollaps Noter
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Ved Sø og Aa [s050]] Aften-Landskab (1945, digte)
 Bog Drachmann, Holger: Der var engang -. Æventyr-Komedie i fem Akter og et Forspil. (14. Udg.). ♦ Gyldendal, 1946. 94 sider. Pris: kr. 4,00 (1946, dramatik)
Detaljer
1885 indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
 Bog Drachmann, Holger: Den spillemand snapped -. [Illustreret af Carlo Wognsen]. ♦ Aalborg, Aksel Schølins Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1946. [20] sider, illustreret (1946, digte)
Detaljer
illustrationer af Carlo Wognsen (1916-1979)
1877 1. udgave: Tannhäuser. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [2] 265 sider
kollaps Noter
 note til titel Julen 1946.
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Digte til Mor [s056]] Til min Mor (1946, digte) 👓
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Digte til Bogen [s019]] Hvor tumles vi om - (1949, digte) 👓
Detaljer
1936 1. udgave: Femten Digte. Samlet af Johannes Ursin. Indledet af Paul V. Rubow. Udgivet som manuskript. ♦ Gyldendal, 1936. [4] 47 [1] sider + 1 portrættavle. (Gyldendals Mindebog, 1936)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet som festsang ved boghandlernes fest hos Gyldendal 18-6-1906. Trykt i: Femten Digte af Holger Drachmann. (Gyldendals Mindebog, 1936).
 Samling antologi: Perler i dansk Digtning. Forord af Jacob Paludan. Tegninger af Peter Holm. ♦ Morten A. Korch's Forlag, 1949. 209 sider, illustreret. Pris: kr. 12,50 (1949, samling)
forord af Jacob Paludan (1896-1975)
illustrationer af Peter Holm (1890-1963)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Christian Winther, f 1889 (1889-1974)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
af Herman Bang (1857-1912)
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1950 [s002]] [Digt]. Side [2] (1950, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Fr. Landt (1885-1975)
1881 [uddrag] indgår i: Vildt og Tæmmet [s001] 1. udgave: Skraaplaner. Side [1]-87
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: Fiskerkvase. Maleri af Fr. Landt.
 note til titel Under maleriet uddrag af digt, oprindelig trykt som del af novellen: Skraaplaner.
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1951 [s002]] [Digt]. Side [2] (1951, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Sigurd Kielland-Brandt (1886-1964)
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: I rum sø. Maleri: Kielland-Brandt. [Med uddrag af digt af Holger Drachmann, første linie: Alt ændres i by og havn og red og sund].
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s268]] Bjørn Sivertsens Brudefærd. Side 268-[83] (1953, novelle(r)) 👓
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: En julegave [c]] Juleaften og nat (1953, novelle(r))
Detaljer
1892 indgår i antologien: Juleroser 1892 [?] 1. udgave: JuleAften og Nat
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [e]] Elverkongen (1954, novelle(r))
 Bog Drachmann, Holger: Kitzwalde. Ny udg (1954, roman)
serietitel: Wangels Klassiker Serie
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [o]] Skarp lud (1955, novelle(r))
Detaljer
1878 indgår i: Paa Sømands Tro og Love [s111] 1. udgave: Skarp Lud
 Bog Drachmann, Holger: Ole Pihi. Ligprædiken (1957, digte)
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1957 [s044b]] lagde jeg ud -. 2 af 4 upaginerede sider mellem side 44 og 45 (1957, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Illustreret med fotos.
 Dramatik Drachmann, Holger: Badescene fra Tyrkisk Rokoko (1958, dramatik)
 Bog Drachmann, Holger: De svajed og svinged (1958, digte)
 Bog Drachmann, Holger: Der vælder Lyd - (1958, digte)
 Bog Drachmann, Holger: Diktér i urval. Ved Erling Nielsen (1961, digte)
serietitel: Bonniers Nordiska Lyrikbibliotek
Detaljer
redigeret af Erling Nielsen (1920-2000)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1965-69.
 Bog Drachmann, Holger: Hvor Dævlen bli'r Jollen af. Sømandshistorie (1961, digte)
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Jul i hjemmet 1960 [s003]] Julesne. Side 3-4 (1966, digte)
 Bog Drachmann, Holger: [indgår i antologien: Danske julefortællinger [s021]] Skib i Kirke (1966, novelle(r))
 Bog Drachmann, Holger: Ranker og Roser. En Samling Sange (1967, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 31
 Bog Drachmann, Holger: Sømandshistorier. Uddrag af: Paa Sømands Tro og Love. Vignetter af Harriet Ask (1969, digte)
Detaljer
illustrationer af Harriet Ask
1878 [Uddrag] 1. udgave: Paa Sømands Tro og Love. Med et Titelbillede af S. Krøyer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1878. [4] 331 sider + tavle

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Drachmann, Holger: Katateaf Holger Drachman. Musik af Johan Svendsen
musik af Johan Svendsen (1840-1911)
(premiere 03-12-1884 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Drachmann, Holger: Epilogaf Holger Drachmann (premiere 21-05-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Drachmann, Holger: Prologaf Holger Drachmann (premiere 03-04-1898 på Dagmarteatret)
Drachmann, Holger: NytaarsaftenFantasispil med Sange i 2 Handlinger (5 Tableauer) [af Holger Drachmann og Edvard Brandes]
af Edvard Brandes (1847-1931)
(premiere 31-12-1873 på Casino)
(oversætter)Forte SpadaSkuespil i 5 Akter af F. Mallefille. Oversat af Holger Drachmann
af (Pierre Jean) Félicien Mallefille (1813-1868, sprog: fransk)
(premiere 17-11-1874 på Casino)
Drachmann, Holger: Oehlenschlägers HundredaarsdagFestforspil af Holger Drachmann (premiere 14-11-1879 på Casino)
Drachmann, Holger: Puppe og SommerfuglSkuespil i 2 Akter af Holger Drachmann (premiere 24-09-1882 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
Drachmann, Holger: Strandby FolkSkuespil i 4 Akter af Holger Drachmann, Musiken af Julius Bechgaard
[Fra 1897 i ny Digtning:] Skuespil i 3 Akter af Holger Drachmann
[Som hørespil:] med musik af Kai Rosenberg
musik af Julius Bechgaard (1843-1917)
musik af Kai Rosenberg (1898-1977)
(premiere 10-04-1883 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33, 1889-1975: 15)
Drachmann, Holger: Lykken i ArenzanoSkuespil i 1 Akt af Holger Drachmann (premiere 08-10-1884 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Drachmann, Holger: Der var engang -Eventyrkomedie i 5 Akter og et Forspil (dette kun de to første Aftener) af Holger Drachmann, Musiken af P.E. Lange-Müller, med tilhørende Dans af Emil Hansen
[Fra 28-1-1887: Forspillet udeladt]
[Fra 1903:] Eventyr-Komedie i 5 Akter
[Fra 1911:] eventyr-komedie i 5 akter og et forspil
[Fra 1913-14: forspillet udeladt]
[Fra 1929:] eventyr-komedie i 5 akter. Dans: Emil Hansen og Kaj Smith
[Fra 1934:] Dans: Harald Lander
[Fra 1946:] eventyr-komedie i 8 afdelinger
[Fra 1951:] eventyr-komedie i 9 afdelinger
[Fra 1960:] eventyr-komedie i 2 afdelinger. Dans: Frank Schaufuss
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
danse af Emil Hansen, f 1843 (1843-1927)
danse af Kaj Forgeron Smith (1900-1935)
danse af Harald Lander (1905-1971)
danse af Frank Schaufuss (1921-1997)
(premiere 23-01-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 72, 1889-1975: 372)
Drachmann, Holger: Sangprologaf Holger Drachmann til Mozarts Musik Titus, med et Tableau arrangeret af P. Krohn
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
af Pietro Krohn (1840-1905)
(premiere 28-10-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Drachmann, Holger: Efter SyndefaldetSkuespil i 4 Akter af Holger Drachmann (premiere 30-11-1887 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Romeo og JulieOpera i 5 Akter og med Prolog af Charles Gounod, Teksten af Jules Barbiere og Michel Carré efter Shakespeare's Skuespil. Oversat af Holger Drachmann
[Fra og med 22-1-1902, 25. opførelse, udelades 4. akts 2. afd.]
musik af Charles François Gounod (1818-1893, sprog: fransk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
(premiere 20-03-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14, 1889-1975: 31)
Drachmann, Holger: Prologaf Holger Drachmann (premiere 31-03-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Drachmann, Holger: Festspil i Anledning af Stavnsbaandets Løsningi 3 Afdelinger af Holger Drachman, Musiken komponeret og arrangeret af Fr. Rung
musik af Frederik Rung (1854-1914)
(premiere 21-06-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Drachmann, Holger: Prologaf Drachmann (premiere 16-11-1888 på Dagmarteatret)
Drachmann, Holger: Esthereller Vandenes Datter, romantisk Folkeskuespil i 4 Akter af Holger Drachmann. Musiken af C.F.E. Horneman
musik af C.F.E. Horneman (1840-1906)
(premiere 31-08-1889 på Dagmarteatret)
Drachmann, Holger: Ved Bosporusdramatisk Digtning i 2 Akter af Holger Drachmann, Musiken af P.E. Lange-Müller
[Fra 1917:] Dans: Gustav Uhlendorff
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 04-12-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 28)
Drachmann, Holger: Tusind og én Natdramatisk Eventyr med Sange og Kor i 5 Akter af Holger Drachmann. Musiken af Fr. Rung
musik af Frederik Rung (1854-1914)
(premiere 10-01-1892 på Dagmarteatret)
(sange)Columbushistorisk Folkeskuespil i 5 Akter, oversat og bearbejdet efter Eugène Mestépè og E. Barré, af Peter Nansen, de indlagte Sange af Holger Drachmann til Musik af P.E. Lange-Müller. Balletmusik af Carl Gottschalksen
af Eugène Mestépès (f. 1821, sprog: fransk)
af E. Barré (sprog: fransk)
oversat af Peter Nansen (1861-1918)
af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
af Carl Gottschalksen (1854-1939)
(premiere 13-11-1892 på Casino)
Drachmann, Holger: Øen i SydhavetFolkeskuespil med Sange og Kor i 3 Akter af Holger Drachmann og P.A. Rosenberg. Musiken af Emil Hartmann. Dansen arrangeret af Jeanette Hansen, f. Tardini
af P.A. Rosenberg (1858-1935)
musik af Emil Hartmann (1836-1898)
danse af Jeannette Tardini Hansen (1845-1918)
(premiere 12-02-1893 på Dagmarteatret)
Drachmann, Holger: Epilogaf Holger Drachmann (premiere 05-05-1894 på Casino)
(sange)Principerne leve!Lystspil i 3 Akter af Erna Juel-Hansen. Sangen i 3. Akt af Holger Drachmann til Musik af Charles Kjerulf
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
musik af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 29-11-1894 på Casino)
Drachmann, Holger: Amor triumphans(Sejrende Kærlighed), 1 Akt af Holger Drachmann (premiere 01-12-1895 på Folketeatret)
Drachmann, Holger: Dansen paa KoldinghusMelodrama i 3 Akter af Holger Drachmann, Musiken af Charles Kjerulf
af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 24-04-1896 på Dagmarteatret)
Drachmann, Holger: MiddelalderligMelodrama i 1 Akt af Holger Drachmann, Musiken af P.E. Lange-Müller
af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 09-10-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 29)
Drachmann, Holger: Prologved Forestilling til Indtægt for Holger Drachmann, »Romantik«, af denne (premiere 28-04-1897 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
Drachmann, Holger: Vølund SmedMelodrama i 3 Akter med Forspil og Efterspil af Holger Drachmann, Musiken af Fini Henriques
musik af Fini Henriques (1867-1940)
(premiere 13-03-1898 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 25)
Drachmann, Holger: Naar Klostermuren brydesSkuespil i 1 Akt af Holger Drachmann. Musiken af Charles Kjerulf (med Benyttelse af Folkemelodier)
musik af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 01-11-1899 på Dagmarteatret)
Drachmann, Holger: SnefridMelodrama i 2 Handlinger (4 Afdelinger) af Holger Drachmann, Musiken af Carl Nielsen
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
(premiere 01-11-1899 på Dagmarteatret)
Drachmann, Holger: Epilogaf Holger Drachmann ved afskedsforest. for Emil Poulsen (premiere 04-11-1900 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Drachmann, Holger: GurreDrama i 4 Akter med et Efterspil af Holger Drachmann. Musiken af C.F.E. Horneman
musik af C.F.E. Horneman (1840-1906)
(premiere 09-02-1901 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 11)
Drachmann, Holger: RenæssanceMelodrama i 2 Afdelinger af Holger Drachmann. Musiken af P.E. Lange-Müller.
[På Det kgl. Teater:] 3 afdelinger
af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 09-11-1901 på Dagmarteatret
premiere 04-12-1920 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 10)
Drachmann, Holger: Det grønne HaabSkuespil med Sange i 3 Akter af Holger Drachmann, Komponist: Charles Kjerulf
musik af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 07-10-1904 på Frederiksberg Teater)
Drachmann, Holger: Den fattige Drengs EventyrFest-Forspil i 3 Billeder af Holger Drachmann. Musik af W. Bäncke
musik af William Bähncke (1865-1928)
(premiere 02-04-1905 på Århus Teater)
Drachmann, Holger: Prologaf Holger Drachmann (premiere 19-08-1905 på Casino)
Drachmann, Holger: Prinsessen og det halve KongerigeEventyrskuespil med Sange i 1 Forspil og 5 Akter af Holger Drachmann. Musiken af Fini Henriques. Dansen arrangeret af Chr. Christensen
musik af Fini Henriques (1867-1940)
(premiere 26-12-1905 på Casino)
Drachmann, Holger: Hr. Oluf, han rider -den danske sommernats drama i 4 akter og et forspil af Holger Drachmann. Musik: Carl Nielsen, dans: Hans Beck
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
danse af Hans Beck (1861-1952)
(premiere 09-10-1906 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 10)
Drachmann, Holger: Hallfred VandraadeskjaldDrama i 5 Handlinger (2. og 5. Handling i 2 Afdelinger) af Holger Drachmann. Musik af August Enna
musik af August Enna (1859-1939)
(premiere 03-11-1906 på Dagmarteatret)
Drachmann, Holger: Bonifaciusskæretromandisk Drama i 3 Akter af Holger Drachmann. Musiken af Alfred Tofft
musik af Alfred Tofft (1865-1931)
(premiere 12-03-1910 på Dagmarteatret)
(andet)Venezias Natopera i 3 akter af Axel Gade. Tekst: Olaf Hansen efter Holger Drachmanns novelle »Venezias Nat«, dans: Gustav Uhlendorff
musik af Axel W. Gade (1860-1921)
tekst af Olaf Hansen (1870-1932)
(premiere 18-01-1919 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 5)
(andet)Den farende SvendSangspil fra Trediveaarskrigen. Forfatter: Axel Kjerulf efter Holger Drachmann, Komponist: Charles Kjerulf
af Axel Kjerulf (1884-1964)
musik af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 14-11-1922 på Riddersalen)
(andet)Vølund SmedOpera i 1 Forspil og 3 Akter af Fini Henriques. Tekst: Aage Barfoed efter Holger Drachmanns melodrama. Danse: Børge Ralov
musik af Fini Henriques (1867-1940)
tekst af Aage Barfoed (1879-1960)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 12-10-1943 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 6)
(andet)Kirke og Orgelromantisk opera i 2 akter (7 billeder) af Johan Hye-Knudsen. Tekst: Fleming Lynge og Johan Hye-Knudsen efter Holger Drachmanns novelle, dans: Harald Lander
musik og tekst af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
tekst af Fleming Lynge (1896-1970)
(premiere 08-11-1947 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 20)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden