Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Vilhelm Krag (1871-1933)

Sprog: norsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (digte) antologi: De Unges Bog til Holger Drachmann. Den 9. Oktober 1896. [Redigeret af Viggo Stuckenberg og L.C. Nielsen]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1896. 122 sider (1896, tekster) 👓
Detaljer
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
af Johannes Jørgensen (1866-1956)
af Erik Røring Møinichen Lie (1868-1943, sprog: norsk)
digte af Oscar Madsen (1866-1902)
af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af L. Mylius Erichsen (1872-1907)
digte af Gustav Wied (1858-1914)
af C. Lambek (1870-1947)
digte af Peter Alsted (1864-1944)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
af Sven Lange (1868-1930)
digte af Helge Rode (1870-1937)
af William Norrie (1866-1946)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Mons Lie (1864-1931, sprog: norsk)
digte af Rolf Harboe (1860-1938)
af C.E. Jensen (1865-1927)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Carl Hjernø (1871-1913)
digte af Alphonse Walleen (1863-1941)
af Fridtjof Bon (1866-1929)
digte af Ove Rode (1867-1933)
om: Holger Drachmann (1846-1908)
omslag af Kr. Kongstad (1867-1929)
illustrationer af Valdemar Neiiendam (1870-1956)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
illustrationer af Andreas Hansen (1873-1924)
illustrationer af Peter Hansen, f 1868 (1868-1928)
illustrationer af Christian Kongstad Petersen (1862-1940)
illustrationer af L. Find (1869-1945)
illustrationer af H. Kofoed (1868-1908)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen: Omslag og Ramme af Kongstad-Rasmussen. Frise og Vignet af: Kongstad-Rasmussen, Valdemar Neiendam, Resen-Steenstrup, Frits Syberg, Andreas Hansen, Peter Hansen, Kongstad-Petersen, L. Find, H. Kofoed. Slutningsvignet af Resen-Steenstrup.
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket: 99.4 Drachmann, Holger (personalhistorie, enkelte personer).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Trykt i periodicum Krag, Vilhelm: Klasselærer Knoph (1898, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, 23-7-1898, side 673-75.
 Trykt i periodicum Krag, Vilhelm: Nytaar (1898, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, 29-1-1898, side 273-77.
 Bog Krag, Vilhelm: Marianne (1899, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 6
 Bog Krag, Vilhelm: Norge. Digt. Illustr. af T. Holmboe. ♦ Gyldendal, 1903. 56 sider (kvartformat). Pris: kr. 3,50 (1903, digte)
illustrationer af Thorolf Holmboe (1866-1935, sprog: norsk)
 Bog Krag, Vilhelm: Krøniken om Hr. Villum. Kristiania, Aschehoug, 1913. 289 sider (1913, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 27-12-1913, kroniken [Anmeldelse af Kai Friis-Møller].
 Afsnit i bog (redigeret) Krag, Thomas: Mindeudgave. [Redigeret af Vilhelm Krag og Carl Nærup]. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915-17. I-IX Bind (1915-17, roman) 👓
Detaljer
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
redigeret af Carl Nærup (1864-1931, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, med portræt.
 note til titel Bind 1, upagineret side: [Forord, signeret: Juni 1915, Vilhelm Krag, Carl Nærup].
 note til titel Hver titel med separat paginering.
kollaps Indhold

[1a] Krag, Thomas: Kobberslangen. (1895). ♦ 1915. 119 sider (1915, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1895 1. udgave: Kobberslangen. Roman i tre Bøger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 217 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[1b] Krag, Thomas: Ada Wilde. (1896). ♦ 1915. 173 sider (1915, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1896 1. udgave: Ada Wilde. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 325 [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[2a] Krag, Thomas: Ulf Ran (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
[2b] Krag, Thomas: Fru Beates Hus (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1898 1. udgave: Fru Beates Hus. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 226 sider
[3] Krag, Thomas: Enken. ♦ 1916. 254 sider (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1899 1. udgave: Enken
[4a] Krag, Thomas: Det glade Hjørne (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1901 1. udgave: »Det Glade Hjørne«. Vestlandsroman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 228 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
[4b] Krag, Thomas: Gunvor Kjeld (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1904 1. udgave: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania,, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 384 sider. Pris: kr. 5,50
[5a] Krag, Thomas: Ildliljen (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1905 1. udgave: Ildliljen. Wanda Høgs Syn. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1905. 328 sider. Pris: kr. 5,00
[5b] Krag, Thomas: Det Allerhelligste (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1907 1. udgave: Det Allerhelligste. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1907. 272 sider. Pris: kr. 4,50
[6a] Krag, Thomas: Mester Magius (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1909 1. udgave: Mester Magius. ♦ Gyldendal, 1909. 248 sider
[6b] Krag, Thomas: Frank Hjelm (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1912 1. udgave: Frank Hjelm. Historien om en Hjemløs. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1912. 348 sider
[7a] Krag, Thomas: Jon Græff (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1903 1. udgave: Jon Græff. En Saga. M. Titelakvarel af C. Krohg. Friser af O. Bojesen. ♦ Gyldendal, 1903. 132 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50
[7b] Krag, Thomas: Stenbænken (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1905 1. udgave: Stenbænken. Illustr. af Sverre Knudsen. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghande - Nordisk Forlag, 1905. 127 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Langkjærs Bogtrykkeri, København)
[7c] Krag, Thomas: Kong Aagon (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1894 1. udgave: Kong Aagon. Drama i tre Akter. Af Thomas P. Krag. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 112 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
[8a] Krag, Thomas: Mulm (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
[8b] Krag, Thomas: Tusmørke (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
[9a] Krag, Thomas: Sorte Skove (1917, novelle(r))
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[9b] Krag, Thomas: Tubal den fredløse (1917, novelle(r))
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog antologi: Nordiske Digteres Nytaarsgave 1919. Redigeret af Kai Friis-Møller. ♦ 1918. 69 sider (1918, digte)
Detaljer
redigeret af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Axel Juel (1883-1948)
af Kai Hoffmann (1874-1949)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
af Thøger Larsen (1875-1928)
af Chr. Rimestad (1878-1943)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
af Nils Collett Vogt (1864-1937, sprog: norsk)
af Knut Hamsun (1859-1952, sprog: norsk)
af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
af Bo Bergman (1869-1967, sprog: svensk)
af Bertil Frans Harald Malmberg (1889-1958, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 5, side 143 [Anmeldelse af Carl Dumreicher, signeret: C.D.].
 Bog Krag, Vilhelm: Stenansigtet. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1918. [2] 277 [1] sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [1.]-4. tusen, 1918.
 anmeldelse Tilskueren, februar 1919, side 205-06 [Anmeldelse signeret P.L. [ie: Poul Levin].  Levin, Poul Poul Levin
 Bog Krag, Vilhelm: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [s115]] Den lille kone på stenbryggen (1954, novelle(r))

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Krag, Vilhelm: De Gamles Juleaften
Skuespil i 1 Akt af Vilhelm Krag
(premiere 04-04-1898 på Folketeatret)
Krag, Vilhelm: Baldevins Bryllup
Idyl i 3 Akter af Vilhelm Krag
(premiere 26-12-1903 af Ukendt gruppe)
Krag, Vilhelm: Jomfru Trofast
Folkekomedie i 6 Afdelinger af Vilhelm Krag. Bearbejdet af Axel Frische
bearbejdelse af Axel Frische (1877-1956)
(premiere 30-11-1919 på Det ny Teater)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden