Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Peter Krag (1868-1913)

Sprog: norsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Hver 8. Dag, 1900-12-23:s184-85
 Bog Krag, Thomas P.: Ensomme Mennesker. Lo og andre Fortællinger. ♦ Cammermeyer, 1893. 113 sider (1893, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Andreas Bloch (1860-1917, sprog: norsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Med et titelbillede af A. Bloch.
 anmeldelse Social-Demokraten 22-2-1893, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Jyllandsposten 14-9-1893, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.].
 Bog Krag, Thomas P.: Mulm. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1893. [1] 208 sider (1893, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Indhold

[s001] Krag, Thomas P.: Den døde. Side [1]-92 (1893, novelle(r))
[s093] Krag, Thomas P.: En Uvejrsnat. Side [93]-109 (1893, novelle(r))
[s111] Krag, Thomas P.: Fra Ødevidden. Side [111]-208 (1893, novelle(r))
[s113] Krag, Thomas P.: Natur. Side [113]-33 (1893, novelle(r))
[s134] Krag, Thomas P.: Kain. Side [134]-39 (1893, novelle(r))
[s140] Krag, Thomas P.: Lydhør. Side [140]-49 (1893, novelle(r))
[s150] Krag, Thomas P.: En fremmed. Side [150]-60 (1893, novelle(r))
[s161] Krag, Thomas P.: Da Far Jon Drange sagde Farvel. Side [160]-65 (1893, novelle(r))
[s166] Krag, Thomas P.: Hr. Lunge. Side [166]-78 (1893, novelle(r))
[s179] Krag, Thomas P.: Når Dagen dør. Side [179]-86 (1893, novelle(r))
[s187] Krag, Thomas P.: Et Eventyr. Side [187]-91 (1893, novelle(r))
[s192] Krag, Thomas P.: Marie. Side [192]-208 (1893, novelle(r))
 Dramatik Krag, Thomas P.: Kong Aagon. Drama i tre Akter. Af Thomas P. Krag. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 112 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1894, dramatik) 👓
Detaljer
1908 Senere udgave: Kong Aagon. Tragedie i tre Akter. Ny og omarbejdet Udgave. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 140 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Centraltrykkeriet, Kristiania)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Personerne.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Krag, Thomas P.: Fortællinger. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag - Lars Swanstrøm, [1895]. 97 sider. (Trykkeri: Centraltrykkeriet, Kristiania) (1895, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s003] Krag, Thomas P.: Tilsjøs. Side [3]-32 (1895, novelle(r))
[s033] Krag, Thomas P.: Bitte-Jan. Side [33]-43 (1895, novelle(r))
[s044] Krag, Thomas P.: Mellem skjærene. Side [44]-49 (1895, novelle(r))
[s050] Krag, Thomas P.: Historien om kraaken til Goder Jost. Side [50]-57 (1895, novelle(r))
[s058] Krag, Thomas P.: Fra Korrgangen. Hyrebassen fortæller. Side [58]-71 (1895, novelle(r))
[s072] Krag, Thomas P.: En gammel skude. Side [72]-86 (1895, novelle(r))
[s087] Krag, Thomas P.: Havets lyde. Side [87]-97 (1895, novelle(r))
 Bog Krag, Thomas P.: Kobberslangen. Roman i tre Bøger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 217 sider (1895, roman) 👓
Detaljer
1915 i: Mindeudgave [1a] Senere udgave: Kobberslangen. (1895). ♦ 1915. 119 sider
1919 Senere udgave: Kobberslangen. 4. Oplag. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1919. 120 sider
kollaps Noter
 note til titel Delenes titel: De to Verdener. Havet og Døden. Kobberslangen.
 note til titel 2. Oplag, 1898.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 2 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Krag, Thomas P.: Helgenernes Bog (1896, roman) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [4. Kvartal], October-December 1896, side 206-09.
 Bog Krag, Thomas P.: Ada Wilde. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 325 [1] sider (1896, roman) 👓
Detaljer
1915 i: Mindeudgave [1b] Senere udgave: Ada Wilde. (1896). ♦ 1915. 173 sider
1919 Senere udgave: Ada Wilde. 5. Opl. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1919. 174 sider
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1896.
 note om oplag 3. Oplag, 1897.
 url Fuld visning af bogen, Andet Oplag, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 14-11-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Trykt i periodicum Krag, Thomas P.: Seks Maaneder paa den øde Ø (1897, novelle(r))
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, [4. Aargang] 1897-98, fra 15-10-1897, side 40-41, 58-59, 91-92, 103.
 Bog Krag, Thomas P.: Ulf Ran. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 236 sider (1897, roman) 👓
Detaljer
1914 Senere udgave: Ulf Ran. Roman. ♦ Gyldendal, 1914. 224 sider. (Gyld.Bibl.Udg.)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1897.
 note til titel 3. Oplag, 1898.
 note til titel Fuld visning på: Nationalbiblioteket. Link til ekstern webside urn.nb.no
 Bog Krag, Thomas P.: Tusmørke. Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. [1] 213 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Krag, Thomas P.: Naar Mørket falder paa. Side [1]-11 (1898, novelle(r))
[s013] Krag, Thomas P.: Den hvide Hund. Side [13]-30 (1898, novelle(r))
[s031] Krag, Thomas P.: Jakob Heisvig og hans Moster. Side [31]-52 (1898, novelle(r))
[s053] Krag, Thomas P.: Løjtnant Børger. Side [53]-74 (1898, novelle(r))
[s075] Krag, Thomas P.: Jørgen Dam. Side [75]-91 (1898, novelle(r))
[s093] Krag, Thomas P.: Dora. Side [93]-129 (1898, novelle(r))
[s131] Krag, Thomas P.: Den gamle graa Mand fra Sjøen. Side [131]-51 (1898, novelle(r))
[s153] Krag, Thomas P.: Huset ved Havet. Side [153]-69 (1898, novelle(r))
[s171] Krag, Thomas P.: Varulv. Side [171]-88 (1898, novelle(r))
[s189] Krag, Thomas P.: Forsilde. Side [189]-213 (1898, novelle(r))
 Bog Krag, Thomas P.: Fru Beates Hus. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 226 sider (1898, roman)
Detaljer
1916 i: Mindeudgave [2b] Senere udgave: Fru Beates Hus
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Krag, Thomas P.: Enken (1899, roman)
Detaljer
1916 i: Mindeudgave [3] Senere udgave: Enken. ♦ 1916. 254 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 4-12-1899, side 1-2 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Tekster Krag, Thomas P.: Hjem (1900, tekster)
 Bog Krag, Thomas P.: »Det Glade Hjørne«. Vestlandsroman. ♦ Gyldendal, 1901. 228 sider. Pris: kr. 3,50 (1901, roman)
Detaljer
1916 i: Mindeudgave [4a] Senere udgave: Det glade Hjørne
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1901.
 anmeldelse Dagens Nyheder 22-12-1901, side 1 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann] Link til ekstern webside Mediestream Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 Trykt i periodicum Krag, Thomas P.: Halvdan Maags Dødssaga. En Historie fra et gammelt norsk Herresæde (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 20 (17-2-1901), side 307-08 og Nr. 21 (24-2-1901), side 323-25.
 Trykt i periodicum Krag, Thomas P.: Sydens Barn (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 37 (16-6-1901), side 580-82 og Nr. 38 (23-6-1901), side 596-98.
 Bog Krag, Thomas P.: Jon Græff. En Saga. M. Titelakvarel af C. Krohg. Friser af O. Bojesen. ♦ Gyldendal, 1903. 132 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1903, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 22
Detaljer
illustrationer af Christian Krohg (1852-1925, sprog: norsk)
illustrationer af Oscar Bojesen (1879-1930)
1917 i: Mindeudgave [7a] Senere udgave: Jon Græff
 Bog Krag, Thomas P.: Sorte Skove. ♦ Gyldendal, 1903. 314 sider. Pris: kr. 4,50 (1903, roman)
 Trykt i periodicum Krag, Thomas P.: Da vi sprængte Hundene i Luften (1904, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 32 (8-5-1904) og Nr. 33 (15-5-1904).
 Trykt i periodicum Krag, Thomas P.: Hævnen (1904, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 34 (22-5-1904) og Nr. 35 (29-5-1904).
 Trykt i periodicum Krag, Thomas P.: Underlige Historier. Fortælling af Thomas P. Krag (1904, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Består af: I: Da vi sprængte Hundene i Luften. II: Hævnen.
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 32 (8-5-1904) til Nr. 35 (29-5-1904).
 Dramatik Krag, Thomas P.: Ægtemænd og Lygtemænd. Skuespil i 4 Akter. ♦ Alex. Brandt, 1904. 140 sider. Pris: kr. 2,00 (1904, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Lybecker.
 Bog Krag, Thomas P.: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania,, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 384 sider. Pris: kr. 5,50 (1904, roman) 👓
Detaljer
1910 Senere udgave: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 223 sider. (Gyld. Bibl. Udg.)
1916 i: Mindeudgave [4b] Senere udgave: Gunvor Kjeld
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1905.
 note til titel Tredie Oplag, 1905.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Politiken 17-12-1904, B, side 1 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Bog Krag, Thomas P.: Ildliljen. Wanda Høgs Syn. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1905. 328 sider. Pris: kr. 5,00 (1905, roman)
Detaljer
1917 i: Mindeudgave [5a] Senere udgave: Ildliljen
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1905.
 Bog Krag, Thomas P.: Stenbænken. Illustr. af Sverre Knudsen. ♦ Gyldendal, 1905. 128 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1905, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 29
illustrationer af Sverrer Knudsen (1875-1923, sprog: norsk)
 Bog Krag, Thomas P.: Fortællinger. Folkeudgave. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1906. [Bind] I-II, 300 + 276 sider. Pris: kr. 5,00 (1906, novelle(r))
 Bog Krag, Thomas P.: Maagereden. Novelle. ♦ Schubothe, 1906. 64 sider. Pris: kr. 1,00 (1906, roman)
serietitel: Schubothes Særudgaver, 1906:09
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 note om oplag 2. Oplag, 1906.
 anmeldelse Aftenbladet 26-11-1906, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Krag, Thomas P.: Det Allerhelligste. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1907. 272 sider. Pris: kr. 4,50 (1907, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1907.
 Trykt i periodicum Krag, Thomas: En Hemmelighed. Illustreret af Sophus Jürgensen. Side 99-107 (1907, dramatik) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 99-107.
 Bog Krag, Thomas P.: Offerlam. ♦ E. Jespersens Forlag, [1907]. 221 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Marius Truelsens Bogtrykkeri, København) (1907, novelle(r))
serietitel: Kronebibliotek, 1911
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Nasjonalbiblioteket anfører fejlagtigt denne titel med udgivelsesåret 1898. Annonce fra E.J.F. i Nationaltidende 11-9-1907 har: Udkom i dag, 4 kr.
 note til titel Side [2]: Indhold.
 note til titel Side [3]-[4]: [Forord, signeret: Kjøbenhavn i August, Thomas Krag].
 note om oplag 2. Oplag, [1907].
 note om oplag [Nyt Oplag?, 1912]. (Krone-Bibliotheket).
 url Fuld visning af bogen (2. Oplag, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Oplag, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Kolding Folkeblad 20-9-1907, side 1 [Anmeldelse, signeret H.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 30-9-1907, aften, side 1-2 [Anmeldelse, signeret -h] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 255 [2. Oplag, anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 265, [2. Udgave] Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Berlingske Tidende 27-2-1912, Aften, side 1 [Anmeldelse, signeret: C. b-s] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Krag, Thomas: Vissent liv. Illustreret af Th. Iversen. Side 2-9 (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Th. Iversen (1878-1941)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 2-9.
 Bog Krag, Thomas: [indgår i antologien: Klare Druer [s019]] Djævlebesættelse (1907, novelle(r)) 👓
 Bog Krag, Thomas: [indgår i antologien: Fortællinger for Hjemmene [s023]] Da Alterlysene slukned. En Historie fra gamle Dage. Af Thomas Krag. Side [23]-34 (1908, novelle(r)) 👓
 Bog Krag, Thomas: Kong Aagon. Tragedie i tre Akter. Ny og omarbejdet Udgave. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 140 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Centraltrykkeriet, Kristiania) (1908, dramatik) 👓
Detaljer
omslag af Sverrer Knudsen (1875-1923, sprog: norsk)
1894 1. udgave: Kong Aagon. Drama i tre Akter. Af Thomas P. Krag. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 112 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: Published July 15th 1908... (Omslagsvignet af Sverrer Knudsen).
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Krag, Thomas P.: [indgår i antologien: Julehistorier [s147]] Sejrherren. Novelle af Thomas P. Krag. Med Illustrationer af Hans Nicolaj Hansen. Side [147]-60 (1908, novelle(r)) 👓
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
 Bog Krag, Thomas P.: Tubal den fredløse. Natskygger fra en Verdensby. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1908. 252 sider. Pris: kr. 4,00 (1908, roman)
 Bog Krag, Thomas: Mester Magius. ♦ Gyldendal, 1909. 248 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side 131 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 6 (Februar), side [136], 1909-udgaven, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Krag, Thomas: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 223 sider. (Gyld. Bibl. Udg.) (1910, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1904 1. udgave: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania,, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 384 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællinger 3die Oplag (1905).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Krag, Thomas: Vej og Vidde. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1910. 252 sider (1910, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1910.
 anmeldelse Berlingske Tidende 16-12-1910, Aften, side 1 [Anmeldelse, signeret: -h.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Krag, Thomas: Fortællinger fra Kakkelovnskrogen. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 238 sider. (Trykkeri: Centraltrykkeriet, Kristiania) (1911, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Indhold.
 note om oplag Andet Oplag, 1911.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s007] Krag, Thomas: Store Juleaften. Side [7]-37 (1911, novelle(r))
[s039] Krag, Thomas: Den gamle Mølle. Side [39]-68 (1911, novelle(r))
[s069] Krag, Thomas: Kommandøren. Side [69]-96 (1911, novelle(r))
[s097] Krag, Thomas: Træskeen. Side [97]-111 (1911, novelle(r))
[s113] Krag, Thomas: En heldbringende Julehelg. Side [113]-37 (1911, novelle(r))
[s139] Krag, Thomas: Et Syn. Side [139]-54 (1911, novelle(r))
[s155] Krag, Thomas: Fra den gamle Kirke. Side [155]-67 (1911, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, Aften, Nr. 61, Fortsættelse (13-3-1909), med undertitlen: En gammel Historie. Af Thomas P. Krag. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[s169] Krag, Thomas: Da Alterlysene slukned. Side [169]-94 (1911, novelle(r))
[s195] Krag, Thomas: Bondekonen Ragne. Ulabrand Lods. Side [194]-208 (1911, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel [Novellens fortæller møder en ven som fortæller to historier om henholdsvis Bondekonen Ragne og Ulabrand Lods].

[s209] Krag, Thomas: Christenze Dyhre. Side [209]-24 (1911, novelle(r))
[s225] Krag, Thomas: Spøgelses-Historier. Side [225]-38 (1911, novelle(r))
 Bog antologi: Nordiske Noveller. Literært Julehefter 1911. (Redigeret af T. Vogel-Jørgensen). M. Illustr. ♦ Dansk literært Forlag, 1911. 46 sider (1911, roman)
Detaljer
redigeret af T. Vogel-Jørgensen (1891-1972)
af Emmy Drachmann (1854-1928)
af Anders W. Holm (1878-1959)
af Christian Houmark (1869-1950)
af Henning Berger (1872-1924, sprog: svensk)
af Flemming Algreen-Ussing (1885-1927)
af Harald Raage (1883-1951)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 30-11-1911, trykt i 6000 eksemplarer.
 anmeldelse Jyllandsposten 12-12-1911, side 4 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s010] Wied, Gustav: Miraklet. Et Sindbillede. Side 10-13. [Illustreret af Luplau Janssen] (1911, novelle(r))
af Gustav Wied (1858-1914)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
1914 indgår i: Imellem Slagene [f] Senere udgave: Miraklet

[s024] Jensen, Thit: Hvem var den anden? Side 24-30. [Illustreret af Gustav Fenger] (1911, novelle(r))
af Thit Jensen (1876-1957)
illustrationer af Gustav Fenger (1887-1958)
1955 indgår i: Spøgelseskareten [s009] Senere udgave: Hvem var den anden? Side 9-19
1967 indgår i antologien: Den levende døde [g] Senere udgave: Hvem var den anden? Side 127-38
 Bog Krag, Thomas: Frank Hjelm. Historien om en Hjemløs. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1912. 348 sider (1912, roman)
Detaljer
1917 i: Mindeudgave [6b] Senere udgave: Frank Hjelm
1917 Senere udgave: Frank Hjelm. 4. Opl. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 200 sider
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1912.
 note til titel 4. Oplag, 1917, 200 sider.
 anmeldelse Politiken 26-12-1912, side 8 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Bog Krag, Thomas: Ulf Ran. Roman. ♦ Gyldendal, 1914. 224 sider. (Gyld.Bibl.Udg.) (1914, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1897 1. udgave: Ulf Ran. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 236 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Romanens 3. Opl. 1898.
 Bog Krag, Thomas: Mindeudgave. [Redigeret af Vilhelm Krag og Carl Nærup]. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915-17. I-IX Bind (1915-17, roman) 👓
Detaljer
redigeret af Vilhelm Krag (1871-1933, sprog: norsk)
redigeret af Carl Nærup (1864-1931, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, med portræt.
 note til titel Bind 1, upagineret side: [Forord, signeret: Juni 1915, Vilhelm Krag, Carl Nærup].
 note til titel Hver titel med separat paginering.
kollaps Indhold

[1a] Krag, Thomas: Kobberslangen. (1895). ♦ 1915. 119 sider (1915, roman)
1895 1. udgave: Kobberslangen. Roman i tre Bøger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 217 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[1b] Krag, Thomas: Ada Wilde. (1896). ♦ 1915. 173 sider (1915, roman)
1896 1. udgave: Ada Wilde. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 325 [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[2a] Krag, Thomas: Ulf Ran (1916, roman)
[2b] Krag, Thomas: Fru Beates Hus (1916, roman)
1898 1. udgave: Fru Beates Hus. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 226 sider

[3] Krag, Thomas: Enken. ♦ 1916. 254 sider (1916, roman)
1899 1. udgave: Enken

[4a] Krag, Thomas: Det glade Hjørne (1916, roman)
1901 1. udgave: »Det Glade Hjørne«. Vestlandsroman. ♦ Gyldendal, 1901. 228 sider. Pris: kr. 3,50

[4b] Krag, Thomas: Gunvor Kjeld (1916, roman)
1904 1. udgave: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania,, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 384 sider. Pris: kr. 5,50

[5a] Krag, Thomas: Ildliljen (1917, roman)
1905 1. udgave: Ildliljen. Wanda Høgs Syn. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1905. 328 sider. Pris: kr. 5,00

[5b] Krag, Thomas: Det Allerhelligste (1917, roman)
[6a] Krag, Thomas: Mester Magius (1917, roman)
[6b] Krag, Thomas: Frank Hjelm (1917, roman)
1912 1. udgave: Frank Hjelm. Historien om en Hjemløs. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1912. 348 sider

[7a] Krag, Thomas: Jon Græff (1917, roman)
1903 1. udgave: Jon Græff. En Saga. M. Titelakvarel af C. Krohg. Friser af O. Bojesen. ♦ Gyldendal, 1903. 132 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50

[7b] Krag, Thomas: Stenbænken (1917, roman)
[7c] Krag, Thomas: Kong Aagon (1917, roman)
[8a] Krag, Thomas: Mulm (1917, roman)
[8b] Krag, Thomas: Tusmørke (1917, roman)
[9a] Krag, Thomas: Sorte Skove (1917, roman)
[9b] Krag, Thomas: Tubal den fredløse (1917, roman)
 Bog Krag, Thomas: En Øglerede. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1915. 252 sider (1915, roman)
 Bog Krag, Thomas: Frank Hjelm. 4. Opl. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 200 sider (1917, roman)
Detaljer
1912 1. udgave: Frank Hjelm. Historien om en Hjemløs. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1912. 348 sider
 Bog Krag, Thomas: Ada Wilde. 5. Opl. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1919. 174 sider (1919, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Ada Wilde. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 325 [1] sider
kollaps Noter
 note om oplag 6. Opl., 1922. 160 sider.
 Bog Krag, Thomas: Kobberslangen. 4. Oplag. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1919. 120 sider (1919, roman)
Detaljer
1895 1. udgave: Kobberslangen. Roman i tre Bøger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 217 sider
 Trykt i periodicum Krag, Thomas: Da Fætter Jonas blev forlovet. Af Thomas Krag (1925, novelle(r)) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad, Julen 1925, illustreret. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden