Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Henning Berger (1872-1924)

Sprog: svensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (svensk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Berger, Henning: Ysaïl. Roman af Henning Berger. Paa Dansk ved Zitta Lund (1905-06, roman)
originaltitel: Ysail, 1905
del af: Politiken
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 30-12-1905 til 27-2-1906 i 37 afsnit.
 Bog Berger, Henning: Galgen. Noveller. Oversat af Hjalmar Bergstrøm. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 203 [1] sider. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1908, novelle(r)) 👓
serietitel: Moderne Verdenslitteratur, 21
Detaljer
oversat af Hjalmar Bergstrøm (1868-1914)
kollaps Noter
 note til titel Side [205]: Indhold.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 74 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Berger, Henning: Galgen. Side [1]-13 (1908, novelle(r))
originaltitel: ?
oversætter i periodicum: Hilda Jensen
kollaps Noter
del af: Hver 8. Dag
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 30 (28-4-1907), side 558-[61], under titlen: Galgen. En Skildring af Henning Berger. Autoriseret Oversættelse af Hilda Jensen.
[s014] Berger, Henning: Det ondes Engel. Side [14]-27 (1908, novelle(r))
originaltitel: ?
[s028] Berger, Henning: En Kungsholmsromance. Side [28]-42 (1908, novelle(r))
originaltitel: En kungsholmsromans, 1903
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ridå, 1903.
[s043] Berger, Henning: En Hilsen. Side [43]-52 (1908, novelle(r))
originaltitel: En hälsning, 1903
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ridå, 1903.
[s053] Berger, Henning: Annonceagenten. Side [53]-67 (1908, novelle(r))
originaltitel: Annonsagenten, 1903
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ridå, 1903.
[s068] Berger, Henning: Samme Vej. Side [68]-81 (1908, novelle(r))
originaltitel: Samma väg, 1903
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Ridå, 1903.
[s082] Berger, Henning: Ny Romantik. Side [82]-96 (1908, novelle(r))
originaltitel: Ny romantik
[s097] Berger, Henning: Gadens Kærlighed. Side [97]-113 (1908, novelle(r))
originaltitel: Gatans kärlek, 1906
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Drömmen om helvetet, 1906.
[s114] Berger, Henning: Drømmen om Helvede. Side [114]-43 (1908, novelle(r))
originaltitel: Drömmen om helvetet, 1906
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Drömmen om helvetet, 1906.
[s144] Berger, Henning: Billedhuggeren Bergenvall. Side [144]-62 (1908, novelle(r))
originaltitel: Bildhuggaren Bergenvall
[s163] Berger, Henning: Den forheksede Bukseknap. Side [163]-86 (1908, novelle(r))
originaltitel: ?
[s187] Berger, Henning: Tæppet falder. Side [187]-96 (1908, novelle(r))
originaltitel: ?
[s197] Berger, Henning: Den Rejsende. Side [197]-203 (1908, novelle(r))
originaltitel: ?
 Trykt i periodicum Berger, Henning: Hr. G. V. Anbergs Død. Af Konsul J. Simonsens Rejse-Optegnelser. Af Henning Berger. Illustreret af Rasmus Christiansen (1908, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Maaneds-Magasinet
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1908 Samhørende, fortsættes af (2. del): Det underjordiske Orgel i Rothenburg. Af Konsul J. Simonsens Rejse-Oplevelser. Af Henning Berger. Illustrationer af Rasmus Christiansen
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Maaneds-Magasinet, 2det Halvbind 1909, Juli 1909, side 491-500.
 Trykt i periodicum Berger, Henning: Det underjordiske Orgel i Rothenburg. Af Konsul J. Simonsens Rejse-Oplevelser. Af Henning Berger. Illustrationer af Rasmus Christiansen (1908, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Maaneds-Magasinet
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1908 Samhørende, 2. del af: Hr. G. V. Anbergs Død. Af Konsul J. Simonsens Rejse-Optegnelser. Af Henning Berger. Illustreret af Rasmus Christiansen
kollaps Noter
 note til titel Note efter titlen side 559: De Uddrag af Konsul J. Simonsens Rejseoplevelser, som Hr. Henning Berger meddelte i Juli-Heftet af Maaneds-Magasinet under Titlen: Hr. G. V. Anbergs Død, fortsættes og sluttes hermed.
 note om føljeton Trykt i Maaneds-Magasinet, 2det Halvbind 1909, August 1909, side 559-68.
 Bog antologi: Nordiske Noveller. Literært Julehefter 1911. (Redigeret af T. Vogel-Jørgensen). M. Illustr. ♦ Dansk literært Forlag, 1911. 46 sider (1911, roman)
Detaljer
redigeret af T. Vogel-Jørgensen (1891-1972)
af Emmy Drachmann (1854-1928)
af Anders W. Holm (1878-1959)
af Christian Houmark (1869-1950)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
af Flemming Algreen-Ussing (1885-1927)
af Harald Raage (1883-1951)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 30-11-1911, trykt i 6000 eksemplarer.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Jyllandsposten 12-12-1911, side 4 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s010] Wied, Gustav: Miraklet. Et Sindbillede. Side 10-13. [Illustreret af Luplau Janssen] (1911, novelle(r))
af Gustav Wied (1858-1914)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
1914 indgår i: Imellem Slagene [f] Senere udgave: Miraklet
[s024] Jensen, Thit: Hvem var den anden? Side 24-30. [Illustreret af Gustav Fenger] (1911, novelle(r))
af Thit Jensen (1876-1957)
illustrationer af Gustav Fenger (1887-1958)
1955 indgår i: Spøgelseskareten [s009] Senere udgave: Hvem var den anden? Side 9-19
1967 indgår i antologien: Den levende døde [g] Senere udgave: Hvem var den anden? Side 127-38
 Trykt i periodicum Berger, Henning: Konge for en Dag (1916, novelle(r))
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
illustrationer af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende 30-4-1916. Tegning af Gerda Ploug-Sørensen.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Berger, Henning: Gullasch-Baronerne. Københavner-Roman. Oversat af Johs. Marer. ♦ Gyldendal, 1917. 272 sider (1917, roman)
originaltitel: Gulaschbaronerna, 1916
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 12-12-1916 til 4-2-1917 i 51 afsnit.
 Trykt i periodicum Berger, Henning: Jerntrappen. Nutidsroman (1919, roman) 👓
originaltitel: Järntrappa, 1918
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 16-1-1919 til 5-4-1919.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden