Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Nærup (1864-1931)

Sprog: norsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (norsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Zola, Emile: Doktor Pascal. Autoriseret Overs. ved Carl Nærup. ♦ Kristiania og Kbh., Alb. Cammermeyers Forlag, 1893. 360 sider (1893, roman) EMP4840
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
1893 1. udgave: Doktor Pascal. Af Emile Zola. [Oversat af Mette Gauguin]. ♦ Kjøbenhavn, "Politikens" Trykkeri, 1893. 549 sider
kollaps Noter
 note til titel [Annonce i Politiken 15-7-1893] Idag udkom og faas i alle Boghandler: Doktor Pascal ...
 anmeldelse Politiken 9-9-1893, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Jyllandsposten 19-11-1893, side 1 [Anmeldelse, signeret med astrologisk tegn for solen]  Link til ekstern webside Mediestream
 Artikel (noter) Ibsen, Henrik: [Samlede Værker [10s001]] Kæmpehøjen. Dramatisk digtning i en akt. Side [1]-44 (1902, dramatik) 👓
Detaljer
af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
noter af Halvdan Koht (1873-1965, sprog: norsk)
1904 Senere udgave: Kæmpehøjen, dramatisk digtning i 1 Akt, og Olaf Liljekrans, Skuespil i 3 Akter. ♦ Gyldendal, 1904. 196 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel To upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [i]-xiv: Bibliografiske Oplysninger [til skuespillene] ved Halvdan Koht.
 note til titel Side [571]-577: Anmærkninger [til artikler, taler og digte. Signeret: Chra. i December 1902. Carl Nærup].
 Bog (forord) Wergeland, Henrik: Den engelske Lods. Et Digt. Ny revideret Udg. ved E. Trean. Med Indledning af Carl Nærup. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1915. 136 sider (1915, digte)
Detaljer
af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
redigeret af E. Trøan (sprog: norsk)
1844 1. udgave: Den engelske Lods. Et Digt af Henr. Wergeland. ♦ Christiania, trykt hos W.C. Fabritius, 1844. 155 sider
 Afsnit i bog (redigeret) Krag, Thomas: Mindeudgave. [Redigeret af Vilhelm Krag og Carl Nærup]. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915-17. I-IX Bind (1915-17, roman) 👓
Detaljer
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
redigeret af Vilhelm Krag (1871-1933, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, med portræt.
 note til titel Bind 1, upagineret side: [Forord, signeret: Juni 1915, Vilhelm Krag, Carl Nærup].
 note til titel Hver titel med separat paginering.
kollaps Indhold

[1a] Krag, Thomas: Kobberslangen. (1895). ♦ 1915. 119 sider (1915, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1895 1. udgave: Kobberslangen. Roman i tre Bøger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 217 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[1b] Krag, Thomas: Ada Wilde. (1896). ♦ 1915. 173 sider (1915, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1896 1. udgave: Ada Wilde. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 325 [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[2a] Krag, Thomas: Ulf Ran (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
[2b] Krag, Thomas: Fru Beates Hus (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1898 1. udgave: Fru Beates Hus. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 226 sider
[3] Krag, Thomas: Enken. ♦ 1916. 254 sider (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1899 1. udgave: Enken
[4a] Krag, Thomas: Det glade Hjørne (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1901 1. udgave: »Det Glade Hjørne«. Vestlandsroman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 228 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
[4b] Krag, Thomas: Gunvor Kjeld (1916, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1904 1. udgave: Gunvor Kjeld. Præstens Datter. Roman. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania,, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 384 sider. Pris: kr. 5,50
[5a] Krag, Thomas: Ildliljen (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1905 1. udgave: Ildliljen. Wanda Høgs Syn. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1905. 328 sider. Pris: kr. 5,00
[5b] Krag, Thomas: Det Allerhelligste (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1907 1. udgave: Det Allerhelligste. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1907. 272 sider. Pris: kr. 4,50
[6a] Krag, Thomas: Mester Magius (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1909 1. udgave: Mester Magius. ♦ Gyldendal, 1909. 248 sider
[6b] Krag, Thomas: Frank Hjelm (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1912 1. udgave: Frank Hjelm. Historien om en Hjemløs. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1912. 348 sider
[7a] Krag, Thomas: Jon Græff (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1903 1. udgave: Jon Græff. En Saga. M. Titelakvarel af C. Krohg. Friser af O. Bojesen. ♦ Gyldendal, 1903. 132 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50
[7b] Krag, Thomas: Stenbænken (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1905 1. udgave: Stenbænken. Illustr. af Sverre Knudsen. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghande - Nordisk Forlag, 1905. 127 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Langkjærs Bogtrykkeri, København)
[7c] Krag, Thomas: Kong Aagon (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
1894 1. udgave: Kong Aagon. Drama i tre Akter. Af Thomas P. Krag. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 112 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
[8a] Krag, Thomas: Mulm (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
[8b] Krag, Thomas: Tusmørke (1917, roman)
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
[9a] Krag, Thomas: Sorte Skove (1917, novelle(r))
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[9b] Krag, Thomas: Tubal den fredløse (1917, novelle(r))
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (redigeret) Wergeland, Henrik: Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 158 sider (1918, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Udvalget er foretaget af Carl Nærup.
 note om oplag 2. oplag, 1920.
 note om oplag 3. oplag, 1920.
 Afsnit i bog (redigeret) Welhaven, Joh. Sebastian: Digte i Udvalg. (Udvalget foretaget af Carl Nærup). ♦ Gyldendal, 1919. 156 sider (1919, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden