Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gottfried Keller (1819-1890)

Sprog: tysk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Keller, Gottfried: Eugenia eller Konsulens Kærlighed ([1872-82], tekster) EMP2218
oversat af Anonym
 Bog Keller, Gottfried: Schweitsernoveller. Paa Dansk ved G. Brandes. ♦ 1875. 187 sider (1875, novelle(r)) EMP2216
Detaljer
oversat af Georg Brandes (1842-1927)
kollaps Noter
 note til oversat titel 5 upaginerede sider: Forord [af G.B.].
 anmeldelse For Romantik og Historie. Femtende Bind (1875), side 681-83 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-15/page/680/mode/2up
kollaps Indhold

[a] Keller, Gottfried: Romeo og Julia i Landsbyen (1875, novelle(r))
originaltitel: Romeo und Julia auf dem Dorfe, 1856
1949 Senere udgave: Romeo og Julia fra Landsbyen. Paa Dansk ved Margrete Schultz Jensen. ♦ Hasselbalch, 1949. 74 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i samlingen: Die Leute von Seldwyla, 1856.
[b] Keller, Gottfried: De syv støtte Mænd og deres Fane (1875, novelle(r))
originaltitel: Das Fähnlein der sieben Aufrechten, 1860
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Volkskalender [Auerbachs], 1860.
 Trykt i periodicum Keller, Gottfried: Baronessen. Novelle af Gotfried Keller (1882, novelle(r))
originaltitel: Die arme Baronin, 1882
del af: For Romantik og Historie
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversætter i periodicum: Anonym
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i samlingen: Das Sinngedicht, 1882.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Niogtyvende Bind (1882), side 491-544. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 19-4-1888 til 29-4-1888, under titlen: Den fattige Baronesse. (Af Gottfried Keller). Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst (med længere indledning) på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Keller, Gottfried: Syv Legender. Avtoriseret Oversættelse. ♦ Eibe, 1882. 139 sider (1882, novelle(r)) EMP2217
originaltitel: Sieben Legenden, 1872
Detaljer
oversat af Anonym
1945 Senere udgave: Syv Legender. Paa Dansk ved Carl V. Østergaard. Tegninger af Axel Nygaard. ♦ Branner, 1945. 128 sider. Pris: kr. 8,50
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 273 (24-12-1882), side 161 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Keller, Gottfried: Eugenia (1882, novelle(r))
originaltitel: Eugenia, 1872
oversætter i periodicum: Johannes Magnussen (1848-1906)
illustrationer i periodicum: Frants Henningsen (1850-1908)
kollaps Noter
se også: Fulvia
 note til oversat titel Note til titlen side 306: Ovenstaaende Fortælling støtter sig til den samme Munkelegende, som H. V. Kaalund i Efterskriften til "Fulvia" siger har afgivet Stottet til hans lyriske Drama.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Ottende Bind (1872), side 622-42, under titlen: Legenden om Munken Eugenius. Gjenfortalt af G. Keller. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 186 (24-4-1881), side 306-08 og Nr. 187 (1-5-1881), side 309-11, under titlen: Evgenia. Legende af Gottfried Keller. Ved Johannes Magnussen [Illustration side 309:] Fru Eckardt som Fulvia. (1ste Act sidste Sc.) Tegning af Frants Henningsen.
[b] Keller, Gottfried: Den hellige Jomfru og Djævelen (1882, novelle(r))
originaltitel: Die Jungfrau und der Teufel, 1872
[c] Keller, Gottfried: Den hellige Jomfru som Ridder (1882, novelle(r))
originaltitel: Die Jungfrau als Ritter, 1872
[d] Keller, Gottfried: Den hellige Jomfru som Nonne (1882, novelle(r))
originaltitel: Die Jungfrau und die Nonne, 1872
[e] Keller, Gottfried: Vitalis (1882, novelle(r))
originaltitel: Der schlimm-heilige Vitalis, 1872
[f] Keller, Gottfried: Dorotheas Blomsterkurv (1882, novelle(r))
originaltitel: Dorothea's Blumenkörbchen, 1872
[g] Keller, Gottfried: Den lille Legende om Dansen (1882, novelle(r))
originaltitel: Das Tanzlegendchen, 1872
 Bog Keller, Gottfried: Folkene i Seldwyla. Fortællinger. Overs. ved Alfred Ipsen. ♦ 1883-84. Del [1]-2, 268 + 358 sider (1883-84, novelle(r)) EMP2219
originaltitel: Die Leute von Seldwyla, 1856
Detaljer
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 2, 1 upagineret side: Gottfried Keller [af Paul Heyse fra "Zwölf Dichterprofilen". (Digtet i oversættelse)].
 note til oversat titel Del 2, 2 upaginerede sider: Forord [af oversætteren].
 note til titel Alle de oversatte noveller er fra samlingen: Die Leute von Seldwyla, 1856 (udeladt er: Romeo und Julia auf dem Dorfe og Spiegel, das Kätzchen).
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 46-47 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[1a] Keller, Gottfried: Tværdriveren Pankraz (1883, novelle(r))
originaltitel: Pankraz, der Schmoller, 1856
[1b] Keller, Gottfried: Amrain Regel og hendes yngste Søn (1883, novelle(r))
originaltitel: Frau Regel Amrain und ihr Jüngster, 1856
[1c] Keller, Gottfried: Klæder gøre Folk (1883, novelle(r))
originaltitel: Kleider machen Leute, 1856
1919 Senere udgave: Klæder skaber Folk. (Oversat af Carl V. Østergaard. Illustr. af Axel Nygaard). ♦ Pio, 1919. 144 sider
1948 Senere udgave: Kleider machen Leute. Novelle. Hrsg. von M. Branner und V. Stærmose. ♦ Hirschsprung, 1948. 64 sider. Pris: kr. 2,90. (Trykkested: Tønder)
1970 Senere udgave: Klæder skaber folk. Overs. af Hedvig Bensby. Tegninger: Hark Nikkels. ♦ Anna og Michael Jensen, 1970. 91 sider, illustreret
[1d] Keller, Gottfried: De tre retfærdige Kammagere (1883, novelle(r))
originaltitel: Die drei gerechten Kammmacher, 1856
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 242 (21-5-1882), side 406-11, Nr. 243 (28-5-1882), side 424-47, Nr. 244 (4-6-1882), side 433-38, Nr, 245 (11-6-1882), side 445-49.
[2a] Keller, Gottfried: Manden, der var sin Lykkes Smed (1884, novelle(r))
originaltitel: Der Schmied seines Glückes, 1856
[2b] Keller, Gottfried: De misbrugte Kærlighedsbreve (1884, novelle(r))
originaltitel: Die mißbrauchten Liebesbriefe, 1856
[2c] Keller, Gottfried: Dietegen (1884, novelle(r))
originaltitel: Dietegen, 1856
[2d] Keller, Gottfried: Jukundus (1884, novelle(r))
originaltitel: Das verlorne Lachen, 1856
 Bog Keller, Gottfried: Den grønne Henriks Roman. Autoriseret Overs. Ved E. Drachmann. Med Forfatterens Portræt, og et indledende Forord af Holger Drachmann. ♦ 1883-84. 1.-2. Halvbind (Bd. 1-4), (xii + 327) + 304 + 397 + 412 sider (1883-84, roman) EMP2220
originaltitel: Der grüne Heinrich, 1854
del af: Ude og Hjemme
del af: Ude og Hjemme
serietitel: Romaner fra alle Lande, 11
Detaljer
oversat af Emmy Drachmann (1854-1928)
forord af Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-xi: Forord [af H.D. (om G.K.), signeret: I Høsten 1883].
 note til oversat titel Oversat efter den af forfatteren omarbejdede og forkortede udgave, 1879-80.
 note til oversat titel Forordet også trykt i: Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 313 (30-9-1883), side 636-37.
 note til oversat titel Uddrag af note til titlen i Ude og Hjemme side 221: Ovenstaaende Afsnit ... er taget af den berømte Schweizerdigters Roman: "Der grüne Heinrich", som i Løbet af Foraaret vil udkomme paa Schubothes Forlag ...
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 278 (28-1-1883), side 221-22, under titlen: Ridtet gjennem Skoven. Af Gottfried Kellers: Den grønne Henriks Roman.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 46-47 [Anmeldelse].
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 348 (1-6-1884), side 438 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Keller, Gottfried: Epigrammet. Noveller af Gottfried Keller (1884, novelle(r))
originaltitel: Das Sinngedicht
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Novellecyklus.
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 8-12-1884 til 25-5-1885 i 86 afsnit.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Deutschen Textarchiv
 Bog Keller, Gottfried: Et Tankesprog. Overs. af Johannes Magnussen. ♦ 1898. 335 sider + 1 portræt (1898, roman) EMP2221
originaltitel: Das Sinngedicht, 1881
serietitel: Christiansens Serier, 3:04
Detaljer
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7-8: Forord [af J.M. (om G.K.)].
 anmeldelse Fredericia Social-Demokrat 31-1-1899, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Keller, Gottfried: Klæder skaber Folk. (Oversat af Carl V. Østergaard. Illustr. af Axel Nygaard). ♦ Pio, 1919. 144 sider (1919, roman)
serietitel: Pios Vignet-Bøger
Detaljer
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1883 i: Folkene i Seldwyla [1c] 1. udgave: Klæder gøre Folk
 Bog Keller, Gottfried: Digte. Oversatte af Carl V. Østergaard. ♦ Hillerød, Kr. Kongstad, 1920. 60 sider (1920, digte)
Detaljer
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 300 eksemplarer.
 anmeldelse Tilskueren, april 1920, side 319 [Anmeldelse, signeret P.L.]. Levin, Poul Poul Levin
 Bog Keller, Gottfried: Syv Legender. Paa Dansk ved Carl V. Østergaard. Tegninger af Axel Nygaard. ♦ Branner, 1945. 128 sider. Pris: kr. 8,50 (1945, roman)
Detaljer
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1882 1. udgave: Syv Legender. Avtoriseret Oversættelse. ♦ Eibe, 1882. 139 sider
 Bog Keller, Gottfried: Sin egen Lykkes Smed og De misbrugte Elskovsbreve. Paa Dansk ved Carl V. Østergaard. Ill. af Harald Juhl. ♦ Thaning & Appel, 1946. 120 sider. Pris: kr. 5,30 (1946, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
illustrationer af Juhl Harald
 Bog Keller, Gottfried: Kleider machen Leute. Novelle. Hrsg. von M. Branner und V. Stærmose. ♦ Hirschsprung, 1948. 64 sider. Pris: kr. 2,90. (Trykkested: Tønder) (1948, roman)
serietitel: Deutsche Texte für das dänische Gymnasium, 3
Detaljer
udgiver: Mogens Branner (1899-1955)
udgiver: Vilhelm Stærmose (1901-1978)
1883 i: Folkene i Seldwyla [1c] 1. udgave: Klæder gøre Folk
 Bog Keller, Gottfried: Romeo og Julia fra Landsbyen. Paa Dansk ved Margrete Schultz Jensen. ♦ Hasselbalch, 1949. 74 sider. Pris: kr. 2,50 (1949, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 85
Detaljer
oversat af Margrete Schultz Jensen (f. 1904)
1875 indgår i: Schweitsernoveller [a] 1. udgave: Romeo og Julia i Landsbyen
kollaps Noter
 note om føljeton Oplæst i radioen som middags-føljeton fra 23-1-1951 til 26-1-1951, ved skuespillerinde Ellen Margrethe Stein.
 Bog Keller, Gottfried: Katten Spejl. Et eventyr. Ill. af Ruth Knorr. Overs. og efterskrift: Erik Dal. ♦ Poul Kristensen, 1970. 83 sider, illustreret (1970, roman)
originaltitel: Spiegel, das Kätzchen, 1856
Detaljer
illustrationer af Ruth Knorr (1927-1978, sprog: tysk)
oversat af Erik Dal (1922-2006)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i samlingen: Die Leute von Seldwyla, 1856.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Keller, Gottfried: Klæder skaber folk. Overs. af Hedvig Bensby. Tegninger: Hark Nikkels. ♦ Anna og Michael Jensen, 1970. 91 sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
oversat af Hedvig Bensby
illustrationer af Hark Nikkels
1883 i: Folkene i Seldwyla [1c] 1. udgave: Klæder gøre Folk
kollaps Noter
 note til oversat titel Ekspedition: Michael Jensens Trikotagefabrik A/S, Vildbjergvej 9-12, Tjørring, 7400 Herning.
 Tekster Keller, Gottfried: Landfogden på Greifensee. Overs. af Helge Kjærgaard. ♦ Wøldike, 1971. 109 sider, illustreret (1971, tekster)
originaltitel: Der Landvogt von Greifensee, 1877
Detaljer
oversat af Helge Kjærgaard (1902-1972)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Züricher Novellen, 1877.
 url film Filmatiseret 1979. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden