Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

H.C. Andersen (1805-1875)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Samling Walter, Villiam Christian: Ungdoms-Forsøg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag hos E.M. Cohens Enke, 1822. 178 sider (1822, samling) BD4:sp164 👓
Detaljer
1940 Senere udgave: Gjenfærdet ved Palnatokes Grav
kollaps Noter
 note til titel Stort set hele oplaget afhændet til Boghandler Schovelin, som forsynede det med et nyt titelblad: Gjenfærdet ved Palnatokes Grav, en original Fortælling; og Alfsol, en original Tragedie. Ungdoms-Forsøg af Villiam Christian Walter. ♦ Kjøbenhavn, 1827.
 note til titel Da der stadig ikke var købere, endte oplaget som makulatur.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen med nyt titelblad 1827 (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Et eksemplar af 1827 oplaget udbudt til salg via Bruun Rasmussens Auktioner 2012 sammen med andre førsteudgaver af H.C. Andersens bøger.
 Bog Andersen, H. C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. Udgiven af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, paa Forfatterens Forlag, 1829. 136 sider (1829, roman) BD4:sp443
Detaljer
1940 Senere udgave: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Årene 1828 og 1829
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2-1-1829.
 note til titel 2. Oplag. (Forøget af Forfatteren). ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1829. 135 sider [Udkom 11-4-1829].
 note til titel 3. Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. [vii]-xii + 132 sider [Udkom 31-12-1829, med Forord og optryk af J.L. Heibergs anmeldelse].
 note til titel Også: 3. Oplag. ♦ Fahlun, hos P.A. Huldberg, 1841. xii + 144 sider [Danske Klassiker. X-XII Hæftene]. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 502. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Maanedsskrift for Litteratur, Første Bind, 1829, side 169-72 [Anmeldelse, usigneret [Johan Ludvig Heiberg]]. Link til ekstern webside www.e-poke.dk Heiberg, Johan Ludvig Johan Ludvig Heiberg
 Dramatik Andersen, H. C.: Kiærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville i 1 Act. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1829. 55 sider (1829, dramatik) BD4:sp307
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 23-4-1829.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 603. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Bog Andersen, H. C.: Digte. ♦ Kjøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, hos E.H. Robert, 1830. 136 sider (1830, digte) BD4:sp211
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2-1-1830.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 1301. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
kollaps Indhold

[s105] Andersen, H. C.: Dødningen. Et fyensk Folke-Eventyr. Side 105-36 (1830, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [2s034] Senere udgave: Reisekammeraten. Side 34-76
1862 i: Eventyr og Historier [1s068] Senere udgave: Reisekammeraten
1945 Senere udgave: Reisekammeraten. Med Tegninger af Stefan Viggo Pedersen. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri [ikke i Bogh.], 1945. 44 sider, illustreret
1947 Senere udgave: Reisekammeraten. Med Indledning af Kai Friis-Møller. Enogtredive Koldnaalsraderinger af Povl Christensen. ♦ Belingske Bogtrykkeri, 1947. 78 sider, illustreret, folioformat
kollaps Noter
 note til titel H.C. Andersens første eventyr, senere omarbejdet og titlen ændret til: Reisekammeraten.
 Bog Andersen, H. C.: Phantasier og Skizzer. ♦ Kjøbenhavn, paa Forfatterens Forlag, 1831. 134 sider (1831, digte) BDsupp:sp772
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 10-1-1831.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 1302. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Mazères: Skibet. Vaudeville i een Act. Bearbejdet efter Scribes og Mazeres »La Quarantaine« af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1831. 60 sider (1831, dramatik) BDsupp:sp798
originaltitel: La quarantaine, 1825
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Edouard Josephe Ennemond Mazères (1796-1866, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom 5-10-1831.
 note til oversat titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 604. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Fuld visning af den franske originaludgave på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Andersen, H. C.: Bruden fra Lammermoor. Originalt romantisk Syngestykke i fire Acter. Musikken componeret af I. Bredal. Udgivet af Ferdinand Prinzlau. ♦ Kjøbenhavn, 1832. 82 sider (1832, dramatik) BDsupp:sp784
Detaljer
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 3-5-1832.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 606. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Note (andet) Winther, M.: Fastelavnsspil eller Erindring om danske og norske Forfattere. Som et Supplement til H.C. Andersens Vignetter. Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp781
af Mathias Winther (1795-1834)
 Dramatik Andersen, H. C.: Ravnen eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter. ♦ Kbh., 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp784
 Bog Andersen, H. C.: Vignetter til danske Digtere. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1832. 45 sider (1832, digte) BDsupp:sp772
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 24-12-1831.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 1303. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Bog (oversætter) Bayard: Dronningen paa 16 Aar. Overs. af H. C. Andersen. Kbh., 1833. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 47) (1833, dramatik) BDsupp:sp793
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:047
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
 Bog Andersen, H. C.: Samlede Digte. Kbh., 1833 (1833, digte) BDsupp:sp772
 Bog Andersen, H. C.: Aarets tolv Maaneder. Tegnede med Blæk og Pen. Kbh., 1833 (1833, digte)
 Dramatik Andersen, H. C.: Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt. ♦ Kjøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1834. [3] 138 sider (1834, dramatik) BDsupp:sp784 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 23-12-1833.
 note til titel Upagineret side: Deres Excellence, Geheime-Stats-Minister, Møsting, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrog og Danneborgsmand, ordenskantsler m.m., underdanigst tilegnet af Forfatteren.
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord, signeret: Le Locle paa Jurabjergene den 14. September 1833. H.C. Andersen].
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 609. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr fortalte for Børn. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, [1835]-37. viii + 61 [1] + 76 [1] + 60 [1] sider (1835-37, novelle(r)) BDsupp:sp807 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom som tre hæfter (de 2 første i 1835 og sidste i 1837) med egne titelblade: Eventyr, fortalte for Børn, [henholdsvis] Første, Andet, Tredie Hefte.
 note til titel Med 3. hæfte fulgte fælles titelblad, forord (med titlen: Til de ældre Læsere [signeret: Kjøbenhavn i Marts 1837. H.C. Andersen]) side [v]-viii, samt samlet indholdsfortegnelse.
 note til titel 1. hefte, 2. oplag 1842. 3. oplag 1845.
 note til titel 2. hefte, 2. oplag 1843.
 note til titel 3. hefte, 2. oplag 1846.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Dannora, side 74 [Anmeldelse af Johannes Nikolaj Høst]. Optrykt i Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 3, side 72-73. Link til ekstern webside http://andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/anmeldelse.html?aid=9671 Høst, Jens Kragh Jens Kragh Høst
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008 Web link link til hele listenKommentar til listen: 6 samlinger, 1835-42.
kollaps Indhold

[1s001] Andersen, H. C.: Fyrtøiet. side [1]-16 (1835, novelle(r))
1917 Senere udgave: Fyrstaalet. Illustreret av Hans Tegner. Norsk Utgave ved Gabriel Scott. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 18 sider, illustreret (kvartformat)
1929 indgår i: Eventyr [a] Senere udgave: Fyrtøiet
1970 Senere udgave: The tinder-box. [Published by] Danmarks Nationalbank. Translation by R.P. Keigwin. ♦ International Association of Y's Men's Clubs, Region Danmark [ikke i boghandlen], 1970. 24 sider, illustreret
1972 Senere udgave: Fyrtøjet. Med tegninger af Svend Otto. ♦ Gyldendal, 1972. [28] sider, illustreret (22 x 28 cm)

[1s017] Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus. side 17-42 (1835, novelle(r))
1862 i: Eventyr og Historier [1s012] Senere udgave: Lille Claus og store Claus
1919 Senere udgave: Lille Claus og store Claus og andre Eventyr. M. Illustr. af Vilh. Pedersen. ♦ Gyldendal, 1919. 96 sider, illustreret
1929 indgår i: Eventyr [c] Senere udgave: Lille Claus og Store Claus
1951 Senere udgave: Lille Claus og Store Claus. Ill. af Herluf Jensenius. ♦ Nordlunds bogtrykkeri, 1951. 36 sider, illustreret
1952 Senere udgave: Lille Claus og Store Claus. ♦ [Ikke i bogh.], 1952. 32 sider, illustreret
1953 Senere udgave: Lille Claus og Store Claus. Tegninger af Gustav Hjortlund. ♦ Odense, Flensted, [1953]. [28] sider, illustreret
1953 Senere udgave: Lille Claus og store Claus. Ill. af Muggi Wille Nielsen. ♦ Randers, [Ikke i bogh.], 1953. 24 sider, illustreret (kvartformat)

[1s042] Andersen, H. C.: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44 (1835, novelle(r))
1862 i: Eventyr og Historier [1s031] Senere udgave: Prindsessen paa Ærten
1926 Senere udgave: Prinsessen paa Ærten. Illustr. af Hedvig Collin. ♦ Høst, 1926. 18 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,75
1929 indgår i: Eventyr [d] Senere udgave: Prindsessen paa Ærten
1943 Senere udgave: Prinsessen paa Ærten
1949 Senere udgave: Prindsessen paa Ærten
1953 Senere udgave: Prinsessen på ærten
1968 Senere udgave: Prinsessen på ærten, Hurtigløberne og Den lille pige med svovlstikkerne
1971 Senere udgave: Prinsessen på ærten. Tegninger: M. Gorde. ♦ Litas, [1971]. [20] sider, illustreret

[1s045] Andersen, H. C.: Den lille Idas Blomster. Side 45-61 (1835, novelle(r))
1929 indgår i: Eventyr [b] Senere udgave: Den lille Idas Blomster

[2s005] Andersen, H. C.: Tommelise. Side [5]-28 (1835, novelle(r))
1862 i: Eventyr og Historier [1s046] Senere udgave: Tommelise
1909-1932 Senere udgave: Tommelise
1929 indgår i: Eventyr [e] Senere udgave: Tommelise
1941 Senere udgave: Tommelise. 3. Udg.
1951 Senere udgave: Tommelise. Med tre Tegninger af Christen Dalsgaard
1954 Senere udgave: Tommelise. 2 udgaver
1955 Senere udgave: Tommelise. Ill.: Beate Neergaard
1956 Senere udgave: Tommelise. Tegnet af Anni Lippert
1958 Senere udgave: Tommelise. Med tegninger af Marta Seitz og Carl Larsson. ♦ København, Litas, [1958]. [28] sider, illustreret (kvartformat)
1967 Senere udgave: Tommelise. Ill. af Kaj Beckman
1968 Senere udgave: Tommelise. Boghveden. Ill. af Haakon Hesselager
1968 Senere udgave: Tommelise
1969 Senere udgave: Tommelise. Tegninger af Kirsten Hoffmann
1971 Senere udgave: Tommelise. Tegninger: M. Gorde. ♦ Litas, [1971]. [20] sider, illustreret

[2s029] Andersen, H. C.: Den uartige Dreng. Side 29-33 (1835, novelle(r))
[2s034] Andersen, H. C.: Reisekammeraten. Side 34-76 (1835, novelle(r))
1830 indgår i: Digte [s105] 1. udgave: Dødningen. Et fyensk Folke-Eventyr. Side 105-36

[3s005] Andersen, H. C.: Den lille Havfrue. Side [5]-51 (1837, novelle(r))
1971 Senere udgave: The little mermaid. With an introduction by Erik Dal. Translat by David Hohnen. 7th revised ed. ♦ Høst, [1971]. 64 sider, illustreret
1972 Senere udgave: The little mermaid. Her story and the fairy tale. Translated by Gretel Jantzen. H. C. Andersen: The little mermaid. Translated by Lucie Duff Gordon. ♦ Grønlund, 1972. 60 sider

[3s052] Andersen, H. C.: Keiserens nye Klæder. Side 52-60 (1837, novelle(r))
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Niels Andersen, f 1821 (1821-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang, f 1788 (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider (1835, roman) BDsupp:sp807
Detaljer
1899 Senere udgave: Improvisatoren. Roman i to Dele. Femte Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 430 sider
1900 Senere udgave: Improvisatoren. Roman i to Dele. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1900. 361 sider. (Af "Gyldendals Bibliothek")
1926 Senere udgave: Improvisatoren. (Vignetter af Axel Nygaard). ♦ P.H. Fergos Forlag, 1926. [Bind] I-II, 376 sider. Pris: kr. 1,25
1928 Senere udgave: Improvisatoren. Med Indledning af Edv. Lehmann. ♦ Baltisk Forlag A/S [ikke i boghandlen], [1928]. [Bind] I-II, 286 + 296 sider
1928 Senere udgave: Improvisatoren. 1.-2. Del. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. 392 sider
1945 Senere udgave: Improvisatoren
1968 Senere udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. Optrykt efter Romaner og Rejseskildinger 1943-44
1975 Senere udgave: Improvisatoren. Efterskrift og noter: Knud Bøgh. Ill. af Ebbe Sadolin. ♦ Lademann, [1975]. 352 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag. Kbh., 1837.
 note til titel 3. Oplag, 1866.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 401. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Fuld visning af 3. oplag fra 1866 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Andersen, H. C.: O. T. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1836. 1-2. Deel, 178 + 214 sider (1836, roman) BDsupp:sp807
Detaljer
1902 Senere udgave: O. T. Roman. ♦ Gyldendal, 1902. 316 sider. (Af "Gyldendals Bibliothek")
1928 Senere udgave: O. T. 1.-2. Del. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. 322 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 21-4-1836.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 402. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Dramatik Andersen, H. C.: Sangene i Festen paa Kenilworth. Kbh., 1836 (1836, dramatik) BDsupp:sp784
 Dramatik Andersen, H. C.: Skilles og mødes. Kbh., 1836. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 76) (1836, dramatik) BDsupp:sp785
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:076
 Bog Andersen, H. C.: Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1837. 1-3. Deel, 164 + 162 [1] + 133 [1] sider (1837, roman) BDsupp:sp807 👓
Detaljer
1899 Senere udgave: Kun en Spillemand. Roman. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 382 sider
1901 Senere udgave: Kun en Spillemand. Original Roman. ♦ Gyldendal, 1901. 336 sider. (Af "Gyldendals Bibliothek")
1928 Senere udgave: Kun en Spillemand. 1.-2. Del. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. 348 sider
1970 Senere udgave: Kun en spillemand. ♦ Gyldendal, 1970. 275 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 22-11-1837.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 403. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 note til titel Upagineret side: Mine sande, deeltagende Venner, Digterne B.S. Ingemann og J.C. Hauch tilegnet.
 note til titel 2. Deel, side [163]: Trykfeil.
 note til titel 3. Deel, side [134]: Anmærkning. En tydsk Oversættelse af denne Roman er under Arbeide.
 url Fuld visning af bogen (pdf, titelblad på 2. deel ikke skannet) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Andersen, H. C.: Tre Digtninger. Lykkens Kalosker. En Rigtig Soldat. Det har Zombien gjort. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Boghandling, 1838. 102 sider (1838, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 19-5-1838.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 18. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 note til titel Et eksemplar med dedikation i form af to digte til Frederik Høedt, solgt på auktion hos Bruun Rasmussen, 3-9-2013, for 21.000 kr.
kollaps Indhold

[s001] Andersen, H. C.: Lykkens Kalosker. Side 1-52 (1838, novelle(r))
1946 Senere udgave: Lykkens Kalosker

[s053] Andersen, H. C.: En rigtig Soldat. Dramatisk Situation paa rimede Vers med Sange og Chor i een Act. Side 53-88 (1838, dramatik)
1854 i: Samlede Skrifter [12c] Senere udgave: En rigtig Soldag
kollaps Noter
 anmeldelse Tidsskrift for Litteratur og Kritik, 2. bind, 1939 [Anmeldelse, usigneret [af Carl W. Elberling]]. Fuld visning af anmeldelsen på: H.C. Andersen Centret. Link til ekstern webside http://andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/anmeldelse.html?aid=9679 Elberling, C.W. C.W. Elberling

[s089] Andersen, H. C.: Det har Zombien gjort. (Har Du hørt om Tryllelandet). Side 89-102 (1838, digte)
1917 indgår i antologien: To Digte [b] Senere udgave: Det har Zombien gjort. 1862-1917
1941 Senere udgave: Det har Zombien gjort
kollaps Noter
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 1857. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr fortalte for Børn. ♦ Kjøbenhavn, [1838]-42. Andet Bind, 58 [1] + [1] 53 [1] + [1] 49 sider (1838-42, novelle(r)) BDsupp:sp807 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i tre hæfter (1838, 1839 og 1842) med egne titelblade: Eventyr fortalte for Børn. Ny Samling. [Henholdsvis] Første, Andet, Tredie Hefte.
 note til titel Med 3. hæfte udkom et fælles titelblad med betegnelsen: Andet Bind. Blad med tilegnelse til Johanne Louise Heiberg, samt fælles indholdsfortegnelse.
 note til titel 1. hefte, 2. oplag, 1846.
 note til titel 2. og 3. hefte, 2. oplag 1847.
 url Fuld visning af bogen (pdf, start på pdf-side 227) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1s005] Andersen, H. C.: Gaaseuten. Side [5] (1838, novelle(r))
[1s014] Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat. Side 14-23 (1838, novelle(r))
1970 Senere udgave: Den standhaftige tinsoldat. Et eventyr. Med tegninger af Monika Laimgruber. ♦ Gyldendal, 1970. [20] sider, illustreret (29 cm)

[1s023] Andersen, H. C.: De vilde Svaner. Side 23-58 (1838, novelle(r))
1971 Senere udgave: De vilde svaner. Tegninger: M. Gorde. ♦ Litas, [1971]. [20] sider, illustreret

[2s001] Andersen, H. C.: Paradisets Have. Side [1]-30 (1839, novelle(r))
1972 Senere udgave: Paradisets Have. Ill. af Henry Heerup. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1972. 47 sider, illustreret

[2s031] Andersen, H. C.: Den flyvende Kuffert. Side 31-43 (1839, novelle(r))
[2s043] Andersen, H. C.: Storkene. Side 43-53 (1839, novelle(r))
1944 indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s024] Senere udgave: Storkene. Side 24-31

[3s001] Andersen, H. C.: Ole Lukøie. Side [1]-24 (1842, novelle(r))
[3s025] Andersen, H. C.: Rosen-Alfen. Side 25-35 (1842, novelle(r))
1862 i: Eventyr og Historier [1s318] Senere udgave: Rosen-Alfen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Kjøbenhavns Morgenblad (Ny Suite), Nr. 20 (19-5-1839), side 77-78.

[3s036] Andersen, H. C.: Svinedrengen. Side 36-45 (1842, novelle(r))
1917 Senere udgave: Der var engang -. (Svinedrengen). Illustreret av Hans Tegner. Norsk Utgave ved Inge Debes. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 14 sider, illustreret (kvartformat)
1971 Senere udgave: Der Schweinehirt. Ein Märchen. Ill. von Eva Johanna Rubin. ♦ Aros, 1971. [32] sider, illustreret (28 cm)
1971 Senere udgave: Svinedrengen. Tegninger af Palle Bregnhøi. ♦ Gyldendal, 1971. [32] sider, illustreret (28 cm)

[3s046] Andersen, H. C.: Boghveden. Side 46-49 (1842, novelle(r))
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym

[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.

[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog anonym [Andersen, H.C.]: [indgår i: Den onde Skibskapitain [s22-24]] Det sjunkne Kloster. Efter Gottschalks tydske Folkesagn (1838, novelle(r)) EMP2564
del af: Nyt Repertorium for Morskabs-Læsning
Detaljer
andet: Friedrich Gottschalk (f. 1772, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Eventyret er skrevet af H.C. Andersen, og blev oprindelig trykt i: Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, 5. bind, nr. 7 (19-10-1831), side 111-12.
 url Fuld visning af teksten fra 1831 på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Dramatik Andersen, H. C.: Den usynlige paa Sprogø. Kbh., 1839. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 113) (1839, dramatik) BDsupp:sp785
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:113
 Artikel (forord) Hansen, J. H.: Det gyldne Alphabet. En Gave for Comfirmander. To Digte. Med et Forord af H.C. Andersen. ♦ Kbh., 1840 (1840, digte) BDsupp:sp774
af Johan Henrik Hansen, f 1807 (1807-1852)
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider (1840, roman) BDsupp:sp808 👓
Detaljer
1866 Senere udgave: Billedbog uden Billeder. 5. Udg.
1876 Senere udgave: Billedbog uden Billeder. 6. Udg. m. Illustr af C. v. Binzer. ♦ C.A. Reitzel, 1876.
1890 Senere udgave: Billedbog uden Billeder. Gudfaders Billedbog. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 5)
1913 Senere udgave: Billedbog uden Billeder
1928 Senere udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Bianco Luno [ikke i boghandlen], 1928. 62 sider, illustreret
1949 Senere udgave: Billedbog uden Billeder
1954 Senere udgave: Billedbog uden Billeder. Ny udg
1955 Senere udgave: Billedbog uden Billeder
kollaps Noter
 note til titel Udkom 20-12-1839.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 306. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Andersen, H. C.: En Comedie i det grønne. Vaudeville i een Akt efter det gamle Lystspil: »Skuespilleren imod sin Villie«. ♦ Kbh., 1840. 8 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 124) (1840, dramatik) BDsupp:sp785
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 6:124
Detaljer
1907 indgår i: Smaating for Scenen [a] Senere udgave: En Komedie i det grønne
kollaps Noter
 note til titel Udkom 27-10-1840.
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 616. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Dramatik Andersen, H. C.: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter. Musiken af Secretair Hartmann, R. af D.. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1840. 112 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp785 👓
Detaljer
1854 i: Samlede Skrifter [13a] Senere udgave: Maurerpigen. Maurerpigen. Original Tregedie i fem Acter. Musiken af J. P. E. Hartmann. Side [1]-87
kollaps Noter
 note til titel Udkom 19-12-1840.
 note til titel Side [5]-8: [Forord, signeret: H.C. Andersen. Kjøbenhavn, de sidste Dage i October 1840].
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 617. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Andersen, H. C.: Mulatten. Original romantisk Drama i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Paa Forfatterens Forlag, 1840. [3] 112 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp785 👓
Detaljer
andet: Henriette Étiennette Fanny Reybaud (1802-1870, sprog: fransk)
1854 i: Samlede Skrifter [12a] Senere udgave: Mulatten
1878 Senere udgave: Mulatten. Original, romantisk Drama i fem Acter. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. [1] 86 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Opført første Gang paa den kongelige danske Skueplads den 3die Februar 1840.
 note til titel Upagineret side: Personerne.
 note til titel 2 upagineret sider: Kong Christian den Ottende allerunderdanigst Forfatteren [efterfulgt af digt på ny side, første linie: Med Mildhed lytted' Du til denne Sang,].
 note til titel Idéen efter Fru Charles Reybauds Fortælling »Les épaves«.
 note til titel Udkom 5-2-1840.
 note om oplag Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf), 2. Oplag, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Artikel (forord) Jacobs, Johannes: Konstnerfamilien. Med en Fortale af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H. I. Bing & Søn, 1842 [ie: 1841] (1842, børnebog)
Detaljer
af J.C. Magnus (1812-1879)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i december 1841.
 url H.C. Andersen Centret, værknummer 1110. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Bog (digte) antologi: Poesi og Prosa. Udg. af P.N. Jørgensen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af og trykt hos Udgiveren, 1844. 164 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til titel Side [89]-112: Om Holbergs Skrifter. Af A.E. Boye.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Krossing, Nikolaj: Smaavers fra Børnestuen. Side [3]-16 (1844, digte)
af Nikolaj Krossing (1798-1872)

[s063] Oehlenschläger: Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)

[s113] Jørgensen, P. N.: En lille Forstyrrelse i et Bogtrykkercontoir. Dramatisk Skizze. Side [113]-64 (1844, dramatik)
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Dramatik Andersen, H. C.: Kongen drømmer. Originalt romantisk Drama i een Act. Musiken componeret af Hr. Syngemester Rung. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1844. 46 sider (1844, dramatik) 👓
Detaljer
musik af Henrik Rung (1807-1871)
1854 i: Samlede Skrifter [13b] Senere udgave: Kongen drømmer. Original romantisk Drama i een Act. Musiken componeret af H. Rung. Side [89]-123
kollaps Noter
 note til titel Udkommet 23-2-1844.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 619. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Bog Andersen, H. C.: Nye Eventyr. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845-48. Bd. 1-2, 47 + ([7] + 60) sider (1845-48, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel De to bind udkom i henholdsvis 3 og 2 hæfter. Første hæfte udkom 11-11-1843.
kollaps Indhold

[1h1s01] Andersen, H. C.: Engelen (1845, novelle(r))
[1h1s07] Andersen, H. C.: Nattergalen (1845, novelle(r))
[1h1s25] Andersen, H. C.: Kjærestefolkene (1845, novelle(r))
1862 i: Eventyr og Historier [1s361] Senere udgave: Kjærestefolkene
1943 Senere udgave: Kærestefolkene

[1h1s31] Andersen, H. C.: Den grimme Ælling (1845, novelle(r))
1923 Senere udgave: Svinedrengen og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 6 tavler
1923 Senere udgave: "Tommelise" i Billeder. Tegnet til svagtsynede Børn af Ammon Andersen. ♦ Udgiveren [ikke i boghandlen], [1923]. 28 sider, 6 tavler
1924 Senere udgave: Den grimme Ælling og andre Eventyr. ♦ [ikke i boghandlen], 1924. 80 sider, 6 tavler
1924 Senere udgave: Lille Claus og store Claus og andre Eventyr. ♦ [ikke i boghandlen], 1924. 80 sider, 6 tavler
1924 Senere udgave: Svinedrengen og andre Eventyr. ♦ [ikke i boghandlen], 1924. 80 sider, 6 tavler
1924 Senere udgave: Tommelise og andre Eventyr. ♦ [ikke i boghandlen], 1924. 80 sider, 6 tavler
1941 Senere udgave: Den grimme Ælling. Med Tegninger af Hans Tegner
1944 Senere udgave: Den grimme Ælling. Illustr. af Poul Jørgensen
1944 Senere udgave: Den grimme Ælling
1944 Senere udgave: Den grimme Ælling
1948 Senere udgave: Den grimme Ælling
1948 Senere udgave: Den grimme Ælling
1948 Senere udgave: Den grimme Ælling
1971 Senere udgave: Den grimme ælling. The ugly duckling. Ill. af Claus Bering. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, [1971]. 20 sider, illustreret

[1h2s01] Andersen, H. C.: Grantræet (1845, novelle(r))
1948 indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [1s007] Senere udgave: Grantræet
1975 indgår i antologien: De bedste Julehistorier af danske Forfattere [s009] Senere udgave: Grantræet. Side 9-[18]
kollaps Noter
 note til titel Hæfte 2 udkom 21-12-1844.

[1h2s17] Andersen, H. C.: Sneedronningen (1845, novelle(r))
1975 Senere udgave: The snow queen. A story in seven parts. Papercuttings by Sonia Brandes. Translated from the Danish by R. P. Keigwin. ♦ Flensted, 1975. 46 sider, illustreret (27 cm)

[1h3s01] Andersen, H. C.: Elverhøi (1845, novelle(r))
1952 Senere udgave: Elverhøi
1975 Senere udgave: Elverhøj. Tegninger af Ib Spang Olsen. ♦ The Danish Section of International Board on Books for Young People, 1975. [16] sider, illustreret (22 x 29 cm)

[1h3s15] Andersen, H. C.: De røde Sko (1845, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Hæfte 3 udkom 7-4-1845.

[1h3s27] Andersen, H. C.: Springfyrene (1845, novelle(r))
[1h3s33] Andersen, H. C.: Hyrdinden og Skorteensfeieren (1845, novelle(r))
1952 Senere udgave: Hyrdinden og Skorstensfejeren. Julen 1952. ♦ Lemvig, [Ikke i bogh.], 1952. 12 sider, illustreret (kvartformat)
1952 Senere udgave: Hyrdinden og Skorstensfejeren. Eventyr. Udsendt i Anledning af Skortensfejerlauget af 11. Febr. 1778's 175 Aars Dag. ♦ Holstebro, [Ikke i bogh.], 1952. 16 sider, illustreret

[1h3s43] Andersen, H. C.: Holger Danske (1845, novelle(r))
[2h1s01] Andersen, H. C.: Den gamle Gadeløgte (1847, novelle(r))
[2h1s15] Andersen, H. C.: Nabofamilierne (1847, novelle(r))
[2h1s33] Andersen, H. C.: Stoppenaalen (1847, novelle(r))
1846 indgår i antologien: Gæa [s095] 1. udgave: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98

[2h1s41] Andersen, H. C.: Lille Tuk (1847, novelle(r))
[2h1s51] Andersen, H. C.: Skyggen (1847, novelle(r))
1935 Senere udgave: Skyggen
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [t] Senere udgave: Skyggen
1957 indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [y] Senere udgave: Skyggen
1957 Senere udgave: Skyggen. Træsnit af Povl Christensen. Forord af Paul V. Rubow
1958 Senere udgave: Skyggen. Ill. af Ib Spang Olsen

[2h2s07] Andersen, H. C.: Det gamle Huus (1848, novelle(r))
1970 Senere udgave: Det gamle Huus. Et godt Humeur. Nissen hos Spekhøkeren. Ill. af Svend Otto. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1970. 53 sider, illustreret

[2h2s23] Andersen, H. C.: Vanddraaben (1848, novelle(r))
[2h2s29] Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1848, novelle(r))
1941 Senere udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
1941-42 Senere udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
1943 Senere udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
1944 Senere udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
1947 Senere udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Prinsessen paa Ærten
1948 Senere udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
1971 Senere udgave: Den lille pige med svovlstikkerne. Tegninger: M. Gorde. ♦ Litas, [1971]. [20] sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dansk Folkekalender for 1846 [udkom december 1845], med Illustrationer af Lundbye.

[2h2s35] Andersen, H. C.: Den lykkelige Familie (1848, novelle(r))
1907 i: Poetiske Skrifter [6s060] Senere udgave: Den lykkelige Familie

[2h2s43] Andersen, H. C.: Historien om en Moder (1848, novelle(r))
1875 Senere udgave: Historien om en Moder. I 15 Sprog udg. af J. Pio og V. Thomsen. ♦ C.A. Reitzel, 1875.
1927 Senere udgave: Historien om en Moder. ♦ Hjorths Tryk, 1927. 24 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
1929 indgår i: Eventyr [f] Senere udgave: Historien om en Moder
1948 Senere udgave: Historien om en Moder. (Manuskripter i H. C. Andersens Hus, Odense, I)
1949 Senere udgave: Historien om en Moder. [Miniatureudg.] 49.
1950 Senere udgave: Historien om en Moder. Ill. af Sikker Hansen. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1950. 32 sider, illustreret
1950 Senere udgave: Historien om en Moder. Med Ill. af Fritz Syberg. ♦ C.A. Reitzel, 1950. [34] sider, illustreret (kvartformat)
kollaps Noter

[2h2s55] Andersen, H. C.: Flipperne (1848, novelle(r))
 Dramatik Andersen, H. C.: Lykkens Blomst. Eventyr-Comedie i to Acter. Musiken af Syngemester Rung. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845. 79 sider (1845, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 22-2-1845.
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 621. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Andersen, H. C.: Liden Kirsten. Originalt, romantisk Syngestykke i een Act. Af H. C. Andersen. Musik af J. P. E. Hartmann. ♦ C.A. Reitzel, 1846 (1846, dramatik)
Detaljer
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
1854 i: Samlede Skrifter [12b] Senere udgave: Liden Kirsten
1914 Senere udgave: Liden Kirsten
kollaps Noter
 note til titel H.C. Andersen centret, bibliografi nr 487. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 note til titel 2. Oplag 1874.
 note til titel 5. Oplag 1895.
 url Fuld visning af bogen (pdf), 5. Oplag, på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Gæa [s095]] Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98 (1846, novelle(r)) 👓
Detaljer
1847 i: Nye Eventyr [2h1s33] Senere udgave: Stoppenaalen
 Bog Andersen, H. C.: Digte, gamle og nye. ♦ Reitzel, 1847 [udkom 26-12-1846]. [2] + 318 + [1] sider (1847, digte)
Detaljer
1972 Senere udgave: Konen med æggene. Ill. af Hakon Mielche. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret
kollaps Noter
 url H.C.Andersen-centrets værkregister, nummer 1306. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Bog Andersen, H. C.: Ahasverus. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1848. 158 sider (1848, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 16-12-1847.
 note til titel Tidligere har været offentliggjort: "Fragmenter af H.C. Andersens »Ahasverus«" i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1845, side 217-26. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 623. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Dramatik Andersen, H. C.: Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige danske Theaters hundredeaars Fest 1848. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, [1848]. 22 sider (1848, dramatik) 👓
Detaljer
1854 i: Samlede Skrifter [13f] Senere udgave: Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige danske Theaters hundredeaars Fest 1848. Side [211]-24
kollaps Noter
 note til titel Udkom 18-12-1848.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 624. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Bog Andersen, H. C.: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. Deel 1-3, 124 + 115 + 151 sider (1849, roman)
Detaljer
1903 Senere udgave: De to Baronesser. ♦ Gyldendal, 1903. 292 sider. (Af "Gyldendals Bibliothek")
1928 Senere udgave: De to Baronesser. 1.-2. Del. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. 304 sider
1928 Senere udgave: De to Baronesser. ♦ Bogforlaget "Trekroner", 1928. H. 1-2 [uafsluttet], à 24 sider
1942 Senere udgave: De to Baronesser. Med Indledning af Jørgen Budtz-Jørgensen. ♦ Westermann, 1942. 216 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [6])
1953 Senere udgave: De to Baronesser. [Ny udg.]. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1953. 252 sider. (Forlaget "Danmark"s Bibliotek)
1970 Senere udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. Optrykt efter Romaner og Rejseskildringer 1943-44. ♦ Gyldendal, 1970. 240 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom på engelsk 28-9-1848: The two Baronesses, [oversat af Charles Beckwith Lohmeyer]. [Det var en betingelse fra udenlandske forlæggere, at titlen ikke blev udgivet på dansk først, fordi det i så fald ville stå enhver frit for at oversætte den].
 note til titel Udkom på dansk 25-11-1848.
 note om oplag 2. Oplag, 1866.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr 404. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Dramatik Andersen, H. C.: Brylluppet ved Como-Søen. Opera i tre Acter. Musiken af Hofcapelmester F. Glæser. Stoffet er taget af nogle Capitler i Manzonis Roman: "I promessi sposi". ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1849. 16 sider (1849, dramatik)
Detaljer
andet: Alessandro Manzoni (1785-1873, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til titel Bogen udkom 29-1-1849.
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 625. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Dramatik Andersen, H. C.: Meer end Perler og Guld. Eventyr-Comedie i fire Acter. Fri Bearbeidelse efter F. Raimund og "Tusinde og een Nat". ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1849. 20 sider [to spalter] (1849, dramatik) 👓
Detaljer
baseret på værk af Ferdinand Raimund (1790-1836, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Andersen, H. C.: En Nat i Roeskilde. Vaudeville-Spøg i een Act. Bearbeidet efter Warin og Lefevre's »une chambre à deux lits«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1850. 7 sider (1850, dramatik)
Detaljer
1869 Senere udgave: En Nat i Roskilde
1907 indgår i: Smaating for Scenen [b] Senere udgave: En Nat i Roskilde
1926 Senere udgave: En Nat i Roskilde. Vaudeville-Spøg i 1 Akt. Ny Udg. ved Wilh. Rechendorff. ♦ J.L. Wulff, 1926. 24 sider. Pris: kr. 1,50
kollaps Noter
 note til titel Udkom 7-1-1850.
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 627. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Dramatik Andersen, H. C.: Den nye Barselstue. Lystspil i 1 Akt. ♦ Reitzel, 1850 (1850, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Andersen, H. C.: Ole Lukøje. Eventyr-Comedie i tre Acter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1850. 20 sider (1850, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 8-3-1850.
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 628. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog Andersen, H. C.: Fædrelandske Vers og Sange under Krigen. Udgivne samlede til Indtægt for de Saarede og Faldnes Efterladte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1851 (1851, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Teksterne inddateret på: Link til ekstern webside Kalliope.org
 url H.C.Andersen-centrets værkregister, nummer 1307. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Dramatik Andersen, H. C.: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1851. 60 sider (1851, dramatik)
Detaljer
1945 Senere udgave: Hyldemor
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2-12-1851.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 630. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog Andersen, H. C.: [Blandede Fortællinger og Digte [2d]] Aften-Landskab (1852, digte) EMP 38
 Bog Andersen, H. C.: Historier. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1852-53 [ie: 1852]. [1.]-Anden Samling, 63 + 68 sider (1852-53, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1. samling udkom 5-4-1852. Anden Samling udkom 30-11-1852.
 url Om første samling på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Om anden samling på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
kollaps Indhold

[1s007] Andersen, H. C.: Aarets Historie (1852, novelle(r))
[1s023] Andersen, H. C.: Verdens deiligste Rose. Side 23-28 (1852, novelle(r))
1930 indgår i: Skomagerens Søn fra Holsedore [b] Senere udgave: Verdens dejligste Rose
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Folkekalender for Danmark 1852, side 111-12 (udkom 1851).

[1s029] Andersen, H. C.: Et Billede fra Castelsvolden (1852, novelle(r))
[1s033] Andersen, H. C.: Paa den yderste Dag (1852, novelle(r))
[1s043] Andersen, H. C.: Det er ganske vist! (1852, novelle(r))
[1s049] Andersen, H. C.: Svanereden (1852, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende No. 23 (28-1-1852). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream

[1s055] Andersen, H. C.: Et godt Humeur (1852, novelle(r))
1970 Senere udgave: Det gamle Huus. Et godt Humeur. Nissen hos Spekhøkeren. Ill. af Svend Otto. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1970. 53 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende No. 82 (6-4-1852). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[2s007] Andersen, H. C.: Hjertesorg (1853, novelle(r))
[2s013] Andersen, H. C.: Alt paa sin rette Plads (1853, novelle(r))
[2s029] Andersen, H. C.: Nissen hos Spekhøkeren (1853, novelle(r))
1945 Senere udgave: Nissen hos Spækhøkeren
1950 Senere udgave: Nissen hos Spekhøkeren. Et Eventyr. ♦ Aarhus, Aarhus tekniske Skole (Fagundervisning for Typografer) [ikke i boghandlen], 1950. 12 sider, illustreret
1950 Senere udgave: Nissen hos Spekhøkeren. Privattryk. Ill.: Aase Lund. ♦ Lemvig, Privattryk [ikke i bogh.], 1950. [24] sider, illustreret
1970 Senere udgave: Det gamle Huus. Et godt Humeur. Nissen hos Spekhøkeren. Ill. af Svend Otto. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1970. 53 sider, illustreret
1974 Senere udgave: Fairy tales. Illustrated by Mogens Eilertsen. ♦ Mogens Eilertsen, 1974. Vol. 1, 21 sider, illustreret

[2s037] Andersen, H. C.: Om Aartusinder (1853, novelle(r))
[2s043] Andersen, H. C.: Under Piletræet (1853, novelle(r))
1960 Senere udgave: Under Piletræet
 Bog Andersen, H. C.: [Blandede Fortællinger og Digte [1k]] Moderen med Barnet. [Hist, hvor Vejen slaaer en Bug] (1852, digte) EMP 38
 Dramatik Andersen, H. C.: Nøkken. Opera i 1 Akt. ♦ Reitzel, 1853 (1853, dramatik)
Detaljer
1854 i: Samlede Skrifter [13c] Senere udgave: Nøkken. Opera i een Act. Musiken af F. Gläser. Side [125]-58
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: [Blandede Fortællinger og Digte [5m]] Holger Danske. Et Sagn [digt] (1854, digte) EMP 38
 Samling Andersen, H. C.: Samlede Skrifter. ♦ C.A. Reitzel, 1853-77. Bind 1-33 + supplementsbind (1854-77, samling)
Detaljer
1876-80 Senere udgave: Samlede Skrifter. 2. Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876-80. Bind 1-15
kollaps Indhold

[11a] Andersen, H. C.: Kjærlighed på Nicolai Tårn (1854, dramatik)
[11b] Andersen, H. C.: Skilles og mødes (1854, dramatik)
[11c] Andersen, H. C.: Den Usynlige paa Sprogø (1854, dramatik)
[11d] Andersen, H. C.: Mikkels Kjærligheds Historie i Paris (1854, dramatik)
[11e] Andersen, H. C.: Indledning til Carnevalet (1854, dramatik)
[11f] Andersen, H. C.: Fuglen i Pæretræet (1854, dramatik)
[11g] Andersen, H. C.: Den nye Barselstue (1854, dramatik)
[12a] Andersen, H. C.: Mulatten (1854, dramatik)
1840 1. udgave: Mulatten. Original romantisk Drama i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Paa Forfatterens Forlag, 1840. [3] 112 sider

[12b] Andersen, H. C.: Liden Kirsten (1854, dramatik)
1846 1. udgave: Liden Kirsten. Originalt, romantisk Syngestykke i een Act. Af H. C. Andersen. Musik af J. P. E. Hartmann. ♦ C.A. Reitzel, 1846
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1874.
 note til titel 4. Oplag, 1889.
 note til titel 5. Oplag, 1895.

[12c] Andersen, H. C.: En rigtig Soldag (1854, dramatik)
1838 indgår i: Tre Digtninger [s053] 1. udgave: En rigtig Soldat. Dramatisk Situation paa rimede Vers med Sange og Chor i een Act. Side 53-88

[12d] Andersen, H. C.: Brylluppet ved Como-Søen (1854, dramatik)
[13a] Andersen, H. C.: Maurerpigen. Maurerpigen. Original Tregedie i fem Acter. Musiken af J. P. E. Hartmann. Side [1]-87 (1854, dramatik)
1840 1. udgave: Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter. Musiken af Secretair Hartmann, R. af D.. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1840. 112 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[13b] Andersen, H. C.: Kongen drømmer. Original romantisk Drama i een Act. Musiken componeret af H. Rung. Side [89]-123 (1854, dramatik)
1844 1. udgave: Kongen drømmer. Originalt romantisk Drama i een Act. Musiken componeret af Hr. Syngemester Rung. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1844. 46 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[13c] Andersen, H. C.: Nøkken. Opera i een Act. Musiken af F. Gläser. Side [125]-58 (1854, dramatik)
1853 1. udgave: Nøkken. Opera i 1 Akt. ♦ Reitzel, 1853
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[13d] Andersen, H. C.: Fire Aarstider. Dialogiserede Digtninger. (Af: "Aarets tolv Maaneder"). (1832). Side [159]-93 (1854, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: April. I Skærsommer. November-Phatasier. Juelaften.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[13e] Andersen, H. C.: Vandring gjennem Opera-Galleriet. Declamatorisk Ramme for en Scene-Række af ældre og nyere Componisters Arbeider paa den danske Scene. Side [195]-210 (1854, dramatik)
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel Trykt i Figaro 1841, bind 2, side 289-301.
 url Fuld visning af teksten fra Figaro på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[13f] Andersen, H. C.: Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige danske Theaters hundredeaars Fest 1848. Side [211]-24 (1854, dramatik)
1848 1. udgave: Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige danske Theaters hundredeaars Fest 1848. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, [1848]. 22 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[14a] Andersen, H. C.: Lykkens Blomst (1854, dramatik)
[14b] Andersen, H. C.: Meer end Perler og Guld (1854, dramatik)
[14c] Andersen, H. C.: Ole Lukøie (1854, dramatik)
[14d] Andersen, H. C.: Hyldemoer (1854, dramatik)
[23] Andersen, H. C.: "At være eller ikke være". Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1857. [3] 295 sider (1857, roman)
1877 Senere udgave: »At være eller ikke være«. Roman i tre Dele. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1877. 250 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 20-5-1857.
 note til titel Upagineret side: Mine Venner Digteren B.S. Ingemann og Philosphen F.C. Sibbern tilegnet.
 note til titel H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 405. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Andersen, H. C.: Historier. Med 55 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen, skaaret i Træ af Ed. Kretzschmar. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 167 [1] sider (1855, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Eduard Kretzschmar (1806-1858, sprog: tysk)
1955 indgår i antologien: Jul paa Havet 1955 [s004] Senere udgave: Ved det yderste Hav. Side 4
kollaps Noter
 note til titel Udkom 30-4-1855.
 url Beskrivelse af bogen på: Link til ekstern webside H.C.Andersen Centret
 anmeldelse Theater og Litteratur, Marts II, 1858, side 134.
kollaps Indhold

[s104] Andersen, H. C.: Et Blad fra Himlen (1855, novelle(r))
[s114] Andersen, H. C.: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen (1855, novelle(r))
1947 Senere udgave: Klods-Hans
1950 Senere udgave: Klods-Hans
1953 Senere udgave: Klods-Hans
1958 Senere udgave: Klods Hans. For modelteater. 3 akter. 2. omarbejdede udg. ved Estrid Prior
1959 Senere udgave: Klods-Hans. Eventyr
1959 Senere udgave: Simple Simon. Play in three acts. Adapted from the fairy tale of H. C. Andersen. ♦ Priors Dukketeater, 1959. [7] sider (kvartformat)

[s123] Andersen, H. C.: Ib og lille Christine (1855, novelle(r))
kollaps Noter
 url Artikel om eventyret på: Link til ekstern webside WikiSilkeborg
 Dramatik Andersen, H. C.: En Landsbyhistorie. Folke-Skuespil i fem Acter efter S. H. Mosenthals »der Sonnenwendhof«. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 114 sider (1855, dramatik)
originaltitel: Der Sonnenwendhof
Detaljer
baseret på værk af Salomon Hermann Mosenthal (1821-1877, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse både medtaget under H.C. Andersen og under titlen. Systematisk både under tyske skuespil (Mosenthal) og danske skuespil (Andersen).
 note til titel Udkom 24-1-1855.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 634. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 url Fuld visning af bogen (starter på html-side 102) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Andersen, H. C.: Nye Eventyr og Historier. [Første Række]. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bog og Arvinger, 1858-60. [1.]-4. Samling, 88 + 67 + 79 + 82 sider (1858-60, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom som selvstændig bog 1859 med nyt hovedtitelblad: Nye Eventyr og Historier af H.C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. Dertil et fælles indholdsfortegnelse for de 4 samlinger.
 note til titel Bind 3 og 4 har forlagsangivelsen: C.A. Reitzels Forlag.
 note til titel 1. samling, 2. oplag, 1858.
 note til titel 1. samling, 3. oplag, 1859.
 note til titel 1. samling, 4. oplag, 1865.
 note til titel 2. samling, 2. oplag, 1860.
 note til titel 3. og 4. samling, 2. oplag, 1861.
 url Om bogen, [Første Samling], på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Om bogen, Anden Samling, på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Om bogen, Tredie Samling, på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Om bogen, Fjerde Samling, på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
kollaps Indhold

[1s001] Andersen, H. C.: Suppe paa en Pølsepind (1858, novelle(r))
[1s021] Andersen, H. C.: Flaskehalsen (1858, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Folkekalender for Danmark 1858 [udkom december 1857]. 7. Aargang, side 60-68. Med 4 Illustrationer af V. Pedersen.

[1s037] Andersen, H. C.: Pebersvendens Nathue (1858, novelle(r))
[1s057] Andersen, H. C.: "Noget" (1858, novelle(r))
[1s069] Andersen, H. C.: Det gamle Egetræes sidste Drøm (1858, novelle(r))
[1s079] Andersen, H. C.: ABC-bogen (1858, novelle(r))
[2s001] Andersen, H. C.: Dynd-Kongens Datter (1858, novelle(r))
[2s053] Andersen, H. C.: Hurtigløberne (1858, novelle(r))
[2s061] Andersen, H. C.: Klokkedybet (1858, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Folkekalender for Danmark 1857 [udkom december 1856]. 6. Aargang, side 110-13. Med 4 Illustrationer.

[3s001] Andersen, H. C.: Vinde fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre (1859, novelle(r))
[3s019] Andersen, H. C.: Pigen, som traadte paa Brødet (1859, novelle(r))
[3s033] Andersen, H. C.: Taarnvægteren Ole (1859, novelle(r))
[3s045] Andersen, H. C.: Anne Lisbeth (1859, novelle(r))
[3s063] Andersen, H. C.: Børnesnak (1859, novelle(r))
[3s069] Andersen, H. C.: Et Stykke Perlesnor (1859, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Folkekalender for Danmark 1857 [udkom december 1856]. 6. Aargang, side 76-80. Med 6 Illustrationer og 1 Kort.
 note til titel I denne udgave tilføjet en afsluttende 2. del.

[4s001] Andersen, H. C.: Pen og Blækhuus (1860, novelle(r))
[4s007] Andersen, H. C.: Barnet i Graven (1860, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nya Nordiska Dikter och Skildringar af finska, danska, norska och svenska Författare. ♦ Stockholm, Axel Kullberg Forlag, 1859. Side 139-145.

[4s017] Andersen, H. C.: Gaardhanen og Veirhanen (1860, novelle(r))
[4s023] Andersen, H. C.: "Deilig!" (1860, novelle(r))
[4s035] Andersen, H. C.: En Historie fra Klitterne (1860, novelle(r))
 Tekster Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Fortællinger og Vers for Større og Mindre [s032]] Ragaz. (Bad-Pfäffers). Reiseskizze af H. C. Andersen (1858, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 714. Link til ekstern webside http://andersen.sdu.dk/vaerk/register/info.html?vid=714
 Bog Andersen, H. C.: Nye Eventyr og Historier. Anden Række. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1861-66. [1.]-4. Samling, 86 + 100 + 76 + 74 sider (1861-66, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. række udkom som selvstændig bog 1866 med titelbladet: Nye Eventyr og Historier af H.C. Andersen. Anden Række. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1866. Dertil fælles indholdsfortegnelse.
 note til titel Anden Samling har 1862 på titelbladet, men udkom 25-11-1861.
 note til titel 1. samling, 2. oplag, 1869.
 note til titel 2. samling, 2. oplag, 1865.
 note til titel Dansk Bogfortegnelse anfører 1. samling, 3. oplag, 1869. 3. samling, 2. oplag, 1865 og 4. samling, 2. oplag, 1867.
 url Om bogen, [Første Samling], på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Om bogen, Anden Samling, på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Om bogen, Tredie Samling, på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Om bogen, Fjerde Samling, på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 url Fuld visning af den samle udgave på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[1s001] Andersen, H. C.: Tolv med Posten (1861, novelle(r))
1870 i: Eventyr og Historier [3s337] Senere udgave: Tolv med Posten
1940 Senere udgave: Tolv med Posten. (Tekstredaktion: H. G. Olrik. Billedredaktion: Thor Bøgelund)
1949 Senere udgave: 12 med Posten
1952 Senere udgave: Tolv med Posten
1956 Senere udgave: Tolv med Posten
1964 Senere udgave: Tolv med Posten
1965 Senere udgave: Tolv med Posten. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Novo Industri A/S [ikke i bogh.], 1965. [32] sider, illustreret
1965 Senere udgave: Tolv med Posten. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Novo Industri A/S [ikke i bogh.], 1965. 16 sider (tværformat)
1966 Senere udgave: Doze numa diligência. Xilografia de Povl Christensen [på omslaget]
1974 Senere udgave: Tolv med Posten. Faksimiletryk efter Kr. Kongstads unke tryk og akvareller fra 1916. ♦ Lademann, 1974. [12] sider, 13 tavler (32 cm)

[1s009] Andersen, H. C.: Skarnbassen (1861, novelle(r))
[1s023] Andersen, H. C.: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige (1861, novelle(r))
[1s033] Andersen, H. C.: De Vises Steen (1861, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Folkekalender for Danmark 1859 [udkom december 1858]. 8. Aargang, side 121-36. Med 6 Illustrationer af V. Pedersen.

[1s057] Andersen, H. C.: Sneemanden (1861, novelle(r))
[1s067] Andersen, H. C.: I Andegaarden (1861, novelle(r))
[1s077] Andersen, H. C.: Det nye Aarhundredes Musa (1861, novelle(r))
[2s0-1] Andersen, H. C.: Bjørnstjerne Bjørnson (1862, digte)
[2s001] Andersen, H. C.: Iisjomfruen (1862, novelle(r))
[2s069] Andersen, H. C.: Sommerfuglen (1862, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Folkelander for Danmark 1861 [udkom december 1860]. 10. Aargang, side 95-97.

[2s075] Andersen, H. C.: Psychen (1862, novelle(r))
[2s095] Andersen, H. C.: Sneglen og Rosenhækken (1862, novelle(r))
[3s001] Andersen, H. C.: Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen (1865, novelle(r))
[3s021] Andersen, H. C.: Veirmøllen (1865, novelle(r))
[3s027] Andersen, H. C.: Sølvskillingen (1865, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1862. 11. Aargang, side 112-16. Med 2 illustrationer af Otto Bache.

[3s035] Andersen, H. C.: Bispen paa Børglum og hans Frænde (1865, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, 2. bind, Nr. 70 (27-1-1861), side 137-38. Med illustration af Børglum Kloster.

[3s047] Andersen, H. C.: I Børnestuen (1865, novelle(r))
[3s055] Andersen, H. C.: Guldskat (1865, novelle(r))
[3s069] Andersen, H. C.: Stormen flytter Skilt (1865, novelle(r))
1957 indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s276] Senere udgave: Stormen flytter skilt. Side [276]-79

[4s001] Andersen, H. C.: Gjemt er ikke glemt (1866, novelle(r))
[4s009] Andersen, H. C.: Portnerens Søn (1866, novelle(r))
[4s037] Andersen, H. C.: Flyttedagen (1866, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, 1. bind, Nr. 20 (12-2-1860), side 168.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende

[4s045] Andersen, H. C.: Sommergjækken (1866, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1863 [udkom december 1862]. 12. Aargang, side 96-101. Med 2 illustrationer af Otto Bache.

[4s053] Andersen, H. C.: Moster (1866, novelle(r))
[4s063] Andersen, H. C.: Skrubtudsen (1866, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen [Bind 3-5 tegninger af Lorenz Frølich]. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1862. 1.-5, [2] 440 + [2] 430 + [2] 344 + [2] 336 + [2] 340 [2] sider (1862-74, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note til titel Bind 3-5 med dobbelt titelblad: Nye Eventyr og Historier, illustreret af Lorenz Frølich. 1.-3. Bind. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870-74.
 note til titel Bind 2, side 415-30: Bemærkninger.
 note til titel Bind 5, side [303]-40: Bemærkninger til Eventyr og Historier [inkluderer bemærkningerne fra bind 2].
 note til titel Bind 5, side [341-42]: Indholdsoversigt over 1.-5. Bind.
 url Fuld visning af bogen, bind 1, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen, bind 2, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen, bind 3, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen, bind 4, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen, bind 5, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1s001] Andersen, H. C.: Fyrtøiet (1862, novelle(r))
[1s012] Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus (1862, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42

[1s031] Andersen, H. C.: Prindsessen paa Ærten (1862, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44

[1s034] Andersen, H. C.: Den lille Idas Blomster (1862, novelle(r))
[1s046] Andersen, H. C.: Tommelise (1862, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28

[1s064] Andersen, H. C.: Den uartige Dreng (1862, novelle(r))
[1s068] Andersen, H. C.: Reisekammeraten (1862, novelle(r))
1830 indgår i: Digte [s105] 1. udgave: Dødningen. Et fyensk Folke-Eventyr. Side 105-36

[1s100] Andersen, H. C.: Den lille Havfrue (1862, novelle(r))
[1s135] Andersen, H. C.: Keiserens nye Klæder (1862, novelle(r))
[1s142] Andersen, H. C.: Lykkens Kalosker (1862, novelle(r))
[1s185] Andersen, H. C.: Gaaseurten (1862, novelle(r))
[1s191] Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat (1862, novelle(r))
[1s198] Andersen, H. C.: De vilde Svaner (1862, novelle(r))
[1s225] Andersen, H. C.: Paradisets Have (1862, novelle(r))
[1s247] Andersen, H. C.: Den flyvende Koffert (1862, novelle(r))
[1s256] Andersen, H. C.: Storken (1862, novelle(r))
[1s264] Andersen, H. C.: Metalsvinet (1862, novelle(r))
[1s281] Andersen, H. C.: Venskabs-Pagten (1862, novelle(r))
[1s295] Andersen, H. C.: En Rose fra Homers Grav (1862, novelle(r))
[1s298] Andersen, H. C.: Ole Lukøie (1862, novelle(r))
[1s318] Andersen, H. C.: Rosen-Alfen (1862, novelle(r))
1842 indgår i: Eventyr [3s025] 1. udgave: Rosen-Alfen. Side 25-35

[1s326] Andersen, H. C.: Svinedrengen (1862, novelle(r))
[1s336] Andersen, H. C.: Boghveden (1862, novelle(r))
[1s340] Andersen, H. C.: Engelen (1862, novelle(r))
[1s345] Andersen, H. C.: Nattergalen (1862, novelle(r))
[1s361] Andersen, H. C.: Kjærestefolkene (1862, novelle(r))
1845 i: Nye Eventyr [1h1s25] 1. udgave: Kjærestefolkene

[1s365] Andersen, H. C.: Den grimme Ælling (1862, novelle(r))
[1s381] Andersen, H. C.: Grantræet (1862, novelle(r))
[1s393] Andersen, H. C.: Sneedronningen (1862, novelle(r))
[2s001] Andersen, H. C.: Hyldemor (1863, novelle(r))
[2s391] Andersen, H. C.: De Vises Steen (1863, novelle(r))
[3s001] Andersen, H. C.: Suppe paa en Pølsepind (1870, novelle(r))
[3s337] Andersen, H. C.: Tolv med Posten (1870, novelle(r))
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten

[4s001] Andersen, H. C.: Skarnbassen (1871, novelle(r))
[4s322] Andersen, H. C.: Skruptudsen (1871, novelle(r))
[5s001] Andersen, H. C.: Gudfaders Billedbog (1874, novelle(r))
[5s048] Andersen, H. C.: Laserne (1874, novelle(r))
1971 Senere udgave: Bogen fortæller. Laserne. Indledning af Tage la Cour. Ill. af Alex Secher. ♦ Viggo Borch A/S og Jørgen Schjerbech Jun. A/S [ikke i boghandlen], [1971]. 25 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1869 (1868), 18. årgang, side 90-91, med note: Skrevet for flere Aar siden i Silkeborg.
 url H.C. Andersen-centrets værkregister, nr. 179. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk

[5s222] Andersen, H. C.: Loppen og Professoren (1874, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkekalender for Danmark 1873 (1872), 22. årgang, side 41-46, illustreret [af Lorenz Frølich].
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister, nummer 200. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk

[5s284] Andersen, H. C.: Tante Tandpine (1874, novelle(r))
 Dramatik Andersen, H. C.: Han er ikke født (1864, dramatik)
 Dramatik Andersen, H. C.: Paa Langebro (1864, dramatik)
 Dramatik Andersen, H. C.: Da Spanierne var her (1865, dramatik)
 Dramatik Andersen, H. C.: Ravnen (1865, dramatik)
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder. 5. Udg. (1866, roman)
Detaljer
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider
 Bog Andersen, H. C.: Femten Eventyr og Historier. Med Illustrationer af Lorenz Frølich. Ny Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1867. 124 sider, illustreret (1867, novelle(r))
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
 Bog Andersen, H. C.: Kjendte og glemte Digte (1867, digte)
 Bog Andersen, H. C.: Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1868. 60 sider (1868, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Nye Digtninger [b]] De smaa Grønne (1868, novelle(r))
 Note (andet) anonym: Digteren Hr. Etatsraad H.C. Andersen. Ved Festen i Odense d. 6. Dec. 1867 i 5 Sange af P. ♦ Odense, 1869. (1869)
af Peter Emil Petersen, f 1819 (1819-1871)
 Tekster antologi: Fra nordisk Digtere. Et Album. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Thorkilsens Forlag (Silkegade 10), 1869. 455 sider + portrætter (1869) 👓
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Mads Hansen (1834-1880)
af P. Hansen (1840-1905)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Andersen, H. C.: En Nat i Roskilde (1869, dramatik)
Detaljer
1850 1. udgave: En Nat i Roeskilde. Vaudeville-Spøg i een Act. Bearbeidet efter Warin og Lefevre's »une chambre à deux lits«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1850. 7 sider
 Bog Andersen, H. C.: Tre nye Eventyr og Historier. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1870. 64 sider (1870, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 17-12-1869.
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 296 (18-12-1869) [Anmeldelse].
 anmeldelse Dagbladet Nr. 301 (24-12-1869) [Anmeldelse].
 anmeldelse Illustreret Tidende 26-12-1869 [Anmeldelse].
 anmeldelse Dags-Telegrafen Nr. 355 (29-12-1869) [Anmeldelse].
 anmeldelse For Ide og Virkelighed, Januar 1870 (omslaget) [Anmeldelse].
 anmeldelse For Romantik og Historie, IV (1870), side 110 [Anmeldelse].
 anmeldelse Dagens Nyheder Nr. 23 (24-1-1870) [Anmeldelse af Vilh. Møller]. Møller, Vilhelm Vilhelm Møller
kollaps Indhold

[s007] Andersen, H. C.: Hønse-Grethes Familie (1870, novelle(r))
[s043] Andersen, H. C.: Hvad Tidselen oplevede (1870, novelle(r))
[s055] Andersen, H. C.: Hvad man kan hitte paa (1870, novelle(r))
1948 Senere udgave: Hvad man kan hitte paa
1954 indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s012] Senere udgave: Hvad man kan hitte på. Side 12-14
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note til titel Tidligere offentliggjort i engelsk oversættelse i: Riverside Magazine, July 1869, side 335-36, under titlen: What one can invent!" [oversat af Anna Raasløff].
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 2, side 43-46.
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider (1870, roman)
Detaljer
1890 Senere udgave: Lykke-Per. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 7)
1926 Senere udgave: Lykke-Per. (Vignetter af Axel Nygaard). ♦ P.H. Fergos Forlag, 1926. 93 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
1929 Senere udgave: Lykke Peer. Digte. Billedbog uden Billeder. Rejseskildringer. Historier etc. Udg. af Paul V. Rubow og H. Topsøe-Jensen. ♦ Gyldendal, 1929
1929 Senere udgave: Lykke-Peer. Illustr. af Gerda Ploug Sarp. ♦ Hagerup, 1929. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1945 Senere udgave: Lykke-Peer
1955 Senere udgave: Lykke-Peer
1959 Senere udgave: Lykke-Peer
1963 Senere udgave: Lykke-Per
1971 Senere udgave: Lykke-Peer. Optrykt efter: Romaner og Rejsekildringer 1943-44. ♦ Gyldendal, 1971. 108 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 11-11-1870.
 note til titel H.C. Andersen-centrets værkregister nr. 406. Link til ekstern webside www.andersen.sdu.dk
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Andersen, H. C.: Nye Eventyr og Historier. [Tredie Række]. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1872. Ny Samling og Anden Samling. 73 + 73 [1] sider (1872, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ny Samling, side [75]: Anmærkning af Forfatteren.
 note til titel Ny Samling udkom 30-3-1872, Anden Samling udkom 23-11-1872.
 url H.C.Andersen-centrets værkregister nr 335 (Ny Samling). Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 url H.C.Andersen-centrets værkregister nr 336 (Anden Samling). Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
kollaps Indhold

[1s001] Andersen, H. C.: Lykken kan ligge i en Pind (1872, novelle(r))
[1s005] Andersen, H. C.: Kometen (1872, novelle(r))
[1s011] Andersen, H. C.: Ugedagene (1872, novelle(r))
[1s014] Andersen, H. C.: Solskins-Historier (1872, novelle(r))
[1s019] Andersen, H. C.: Oldefa'er (1872, novelle(r))
[1s025] Andersen, H. C.: Hvem var den Lykkeligste (1872, novelle(r))
[1s031] Andersen, H. C.: Lysene (1872, novelle(r))
1947 Senere udgave: Lysene. ♦ [Ikke i Bogh.], 1947. [8] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Den nye Almanak for 1871 [udkom 1870].
 note til titel Tidligere trykt på på engelsk i: Riverside Magazine, juli 1870, under titlen: The candles [oversat af Anne Raasløff].
 url H.C.Andersen-centrets værkregister nr. 188. Link til ekstern webside andersen.sdu.dk

[1s035] Andersen, H. C.: Det Utroligste (1872, novelle(r))
[1s041] Andersen, H. C.: Hvad hele Familien sagde (1872, novelle(r))
[1s045] Andersen, H. C.: Dandse, dandse Dukke min! (1872, novelle(r))
[1s048] Andersen, H. C.: Spørg Amagermo'er (1872, novelle(r))
[1s050] Andersen, H. C.: Den store Søslange (1872, novelle(r))
[1s064] Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet (1872, novelle(r))
[2s001] Andersen, H. C.: Hvad gamle Johanne fortalte (1872, novelle(r))
[2s023] Andersen, H. C.: Portnøglen (1872, novelle(r))
[2s041] Andersen, H. C.: Krøblingen (1872, novelle(r))
[2s057] Andersen, H. C.: Tante Tandpine (1872, novelle(r))
 Bog antologi: Dansk Læsning. Fortællinger, Skitser, Digte, hvoraf flere med Melodier, Folkesagn, Eventyr, Ledvnetsbeskrivelser, folkelige Afhandlinger og Foredrag. ♦ Odense, R. Nielsen, 1873 (1873, novelle(r))
se også: Den nye Almanak
Detaljer
af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
af J.C. Gebauer (1808-1884)
af Mads Hansen (1834-1880)
af C. Hostrup (1818-1892)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Carl Ploug (1813-1894)
af Christian Richardt (1831-1892)
af C. Rosenberg (1829-1885)
af Ludvig Schrøder (1836-1908)
af Jens Skytte (1845-1928)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
af C.A. Thyregod (1822-1898)
af Hother Tolderlund (1820-1880)
kollaps Noter
 note til titel Bornholms Tidende 14-6-1873 [Annoncerer at bogen er udkommet og kan købes i Colbergs Boghandel].
 note til titel 43 Billeder i Træsnit og 5 Melodier.
 note til titel Bogen er fremstillet af restoplaget af de tre første årgange (1871-73) af Den nye Almanak (jævnfør: Birger Isaksen: Mads Hansen. En sydfynsk bonde og folkedigter, 1974, side 91). Isaksen anfører at bogen udkom 1874 og indeholder de tre seneste årgange af almanakken, men det stemmer ikke med annoncens tidspunkt 14-6-1873 og at annoncen nævner bidrag af bl.a. H.C. Andersen (årgang 1874 udkom oktober 1873).
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Julebog [?]] [Digt] (1874, novelle(r))
 Note (andet) Meyer, Johann: Den gode gamle Digter. Et Eventyr til Digteren H. C. Andersens 70-aarige Fødselsdag den 2den April 1875. Paa Dansk ved Dora Enking f. Klewing. Hele Indtægten tilfalder Digteren H. C. Andersens Børnehjem. ♦ Kjøbenhavn, Bernh. Wennstrøms Bogtrykkeri, 1875. 22 sider (1875, novelle(r)) EMP2469
Detaljer
af Johann Meyer (1829-1904, sprog: tysk)
oversat af Dora Enking
kollaps Noter
 note til titel Den tyske tekst efterfølgende publiceret i: Deutsche Jugend, [1875?].
 anmeldelse Omtalt af H.C. Andersen i brev til S. Meyer, 28-5-1875, teksten vises på: HCAndersnCentret. Link til ekstern webside http://www.andersen.sdu.dk/brevbase/brev.html?bid=16160&oph=1
 Bog Andersen, H. C.: Historien om en Moder. I 15 Sprog udg. af J. Pio og V. Thomsen. ♦ C.A. Reitzel, 1875. (1875, novelle(r))
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s140]] Et Stambogsblad. Med Billede. Side 140 (1875, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Signeret: Slagelse, den 21de April 1826, H. C. Andersen.
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: H.C. Andersens Digt (Et Stambogsblad) er skrevet i hans 21de Aar, medens han endnu var Discipel i Slagelse Skole. Manuskriptet befinder sig i Udgiverens Værge.
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder. 6. Udg. m. Illustr af C. v. Binzer. ♦ C.A. Reitzel, 1876. (1876, roman)
Detaljer
illustrationer af Carl von Binzer (1824-1902, sprog: tysk)
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider
 Bog Andersen, H. C.: Samlede Skrifter. 2. Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876-80. Bind 1-15 (1876-80, samling)
Detaljer
1854-77 1. udgave: Samlede Skrifter. ♦ C.A. Reitzel, 1853-77. Bind 1-33 + supplementsbind
kollaps Indhold

[9s069] Andersen, H. C.: Festen paa Kenilworth. Romantisk Syngestykke i tre Acter. Musiken af C. E. F. Weyse. Opført første GAng paa den kongelige danske Skueplads den 6te Januar 1836. Side [69]-167 (1878, dramatik)
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Andersen, H. C.: »At være eller ikke være«. Roman i tre Dele. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1877. 250 sider (1877, roman) 👓
Detaljer
1857 i: Samlede Skrifter [23] 1. udgave: "At være eller ikke være". Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1857. [3] 295 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Andersen, H. C.: ["Pluk" [5s125]] Det Digt om Konerne. Side 125-27 (1877, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Dramatik Andersen, H. C.: Lykkens Blomst. 2. Udg. (1878, dramatik)
 Bog Andersen, H. C.: Mulatten. Original, romantisk Drama i fem Acter. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. [1] 86 sider (1878, dramatik) 👓
Detaljer
1840 1. udgave: Mulatten. Original romantisk Drama i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Paa Forfatterens Forlag, 1840. [3] 112 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Tekster Andersen, H. C.: Verdens deiligste Rose. En Fortælling. Udg. af en Søndagsskole-Foren. ♦ [Ikke i Bogh.], 1879. 6 sider (1879, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1884, roman)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [3]] Smaavers (1884, digte) 👓
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen (1884, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Krøblingen (1886, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Folkeudg. ♦ Reitzel (Grøn), 1887. (1887, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder. Gudfaders Billedbog. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 5) (1890, roman)
serietitel: Danske Forfattere, 5
Detaljer
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider
kollaps Indhold

[b] Andersen, H. C.: Gudfaders Billedbog (1890, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Per. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 7) (1890, roman)
serietitel: Danske Forfattere, 7
Detaljer
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Bog Andersen, H. C.: Udvalgte Eventyr. Med Illustrationer af Vilh. Pedersen. ♦ Reitzel (Grøn), 1891. I-III, 49 + 48 + 55 sider. (Danske Forfattere, Nr. 12, 15, 23) (1891, novelle(r))
serietitel: Danske Forfattere, 12
serietitel: Danske Forfattere, 15
serietitel: Danske Forfattere, 23
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
 Note (andet) Wivel, N., og E. Licht: Tommelise. Frit efter H. C. Andersen. Fremstillet i Billeder og Vers. Af N. Wiwel og Eusebius Licht (1892, børnebog)
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
af Eusebius Licht
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier (1893-1904, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (8. Oplag) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Tredie Udgave) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Tredie Udgave) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Anden Udgave) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Andersen, H. C.: Smaating for Scenen. ♦ Det Reitzelske Forlag (Georg C. Grøn), 1894. 87 sider (1894, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: En Komedie i det Grønne. En Nat i Roskilde. Mikkels Kjærlighedshistorie i Paris. Det har Zombien gjort.
 Note (baseret på værk) Rode, Ove: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Musikalsk Eventyr i en Akt efter H. C. Andersen af August Enna. Textbearbejdelse ved Ove Rode. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1897. 24 sider. Pris: kr. 0,50 (1897, dramatik)
se også: Den lille Pige med Svovlstikkerne
Detaljer
af Ove Rode (1867-1933)
musik af August Enna (1859-1939)
kollaps Noter
 anmeldelse Dannebrog 12-11-1897, side 2 []Anmeldelse, signeret: N.L.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren. Roman i to Dele. Femte Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 430 sider (1899, roman)
Detaljer
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Andersen, H. C.: Kun en Spillemand. Roman. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 382 sider (1899, roman)
Detaljer
1837 1. udgave: Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1837. 1-3. Deel, 164 + 162 [1] + 133 [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren. Roman i to Dele. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1900. 361 sider. (Af "Gyldendals Bibliothek") (1900, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Andersen, H. C.: Kun en Spillemand. Original Roman. ♦ Gyldendal, 1901. 336 sider. (Af "Gyldendals Bibliothek") (1901, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1837 1. udgave: Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1837. 1-3. Deel, 164 + 162 [1] + 133 [1] sider
 Bog Andersen, H. C.: O. T. Roman. ♦ Gyldendal, 1902. 316 sider. (Af "Gyldendals Bibliothek") (1902, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1836 1. udgave: O. T. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1836. 1-2. Deel, 178 + 214 sider
 Bog Andersen, H. C.: De to Baronesser. ♦ Gyldendal, 1903. 292 sider. (Af "Gyldendals Bibliothek") (1903, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1849 1. udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. Deel 1-3, 124 + 115 + 151 sider
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Havfrue (1905, roman)
 Dramatik Andersen, H. C.: Ole Lukøje (1905, dramatik)
 Børnebog Andersen, H. C. og Carl Ewald: Udvalgte Eventyr. Udg. af Dansklærerforeningen ved Marie Fratz. ♦ Gyldendal, 1905. 88 sider (1905, børnebog)
Detaljer
af Carl Ewald (1856-1908)
noter af Marie Fratz
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1918.
 note om oplag 3. Oplag, 1923 (Dansk Bogfortegnelse 1920-24: Ikke udsendt).
 Note (baseret på værk) Luftipufti: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [x]] Klodshans. En Eventyrspilop i 3 Hop. Frit efter H. C. Andersen af Luftipufti. 24 sider (1906, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges
 Dramatik Andersen, H. C.: Smaating for Scenen. En Komedie i det grønne, En Nat i Roskilde, Mikkels Kærlighedshistorier i Paris, Det har Zombien gjort. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1907. 80 sider (1907, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1917.
kollaps Indhold

[a] Andersen, H. C.: En Komedie i det grønne (1907, dramatik)
1840 1. udgave: En Comedie i det grønne. Vaudeville i een Akt efter det gamle Lystspil: »Skuespilleren imod sin Villie«. ♦ Kbh., 1840. 8 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 124)

[b] Andersen, H. C.: En Nat i Roskilde (1907, dramatik)
1850 1. udgave: En Nat i Roeskilde. Vaudeville-Spøg i een Act. Bearbeidet efter Warin og Lefevre's »une chambre à deux lits«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1850. 7 sider

[c] Andersen, H. C.: Mikkels Kærlighedshistorier i Paris (1907, dramatik)
[d] Andersen, H. C.: Det har Zombien gjort (1907, digte)
 Tekster Andersen, H. C.: Eventyr (1909)
 Bog Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1909, roman)
 Note (andet) Lehmann, Julius: Den lille Havfrue. Æventyrballet i 3 Akter efter H.C. Andersen. Mimik og Dans komponeret af Hans Beck, Musik af Fini Henriques. Kbh., Gyldendal, 1909. 12 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire) (1909)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
af Julius Lehmann (1861-1931)
danse af Hans Beck (1861-1952)
musik af Fini Henriques (1867-1940)
 Tekster Andersen, H. C.: Svinedrengen (1909)
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise (1909-1932)
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder (1913, roman)
Detaljer
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider
 Dramatik Andersen, H. C.: Hr. Rasmussen. Originalt Lystspil i 2 Akter. Udgivet af Selskabet for dansk Teaterhistorie ved Edvard Agerholm. 1913 (1913, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 21-12-1913, side 10 [Anmeldelse, signeret H.B.].
 Bog Andersen, H. C.: Liden Kirsten (1914, dramatik)
Detaljer
1846 1. udgave: Liden Kirsten. Originalt, romantisk Syngestykke i een Act. Af H. C. Andersen. Musik af J. P. E. Hartmann. ♦ C.A. Reitzel, 1846
kollaps Noter
 note om oplag 8. Oplag, 1919.
 note om oplag 9. Oplag, 1928.
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Note (baseret på værk) Klenau, Paul Aug. von: Den lille Idas Blomster. Efter H. C. Andersens Æventyr. Ballet. ♦ [1916]. 8 sider (1916, ballet)
af Paul v. Klenau (1883-1946)
 Bog antologi: To Digte. Zakarias Nielsen: Et Møde. 1912-17. H. C. Andersen: Det har Zombien gjort. 1862-1917. ♦ [ikke i boghandlen], 1917. 40 sider (1917, digte)
serietitel: Privatbibliofil
Detaljer
af Zakarias Nielsen (1844-1922)
kollaps Indhold

[a] Nielsen, Zakarias: Et Møde. 1912-17 (1917, digte)
af Zakarias Nielsen (1844-1922)

[b] Andersen, H. C.: Det har Zombien gjort. 1862-1917 (1917, digte)
1838 indgår i: Tre Digtninger [s089] 1. udgave: Det har Zombien gjort. (Har Du hørt om Tryllelandet). Side 89-102
 Bog Andersen, H. C.: Der var engang -. (Svinedrengen). Illustreret av Hans Tegner. Norsk Utgave ved Inge Debes. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 14 sider, illustreret (kvartformat) (1917, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
oversat af Inge Thomas Dahl Debes (1882-1945, sprog: norsk)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
 Bog Andersen, H. C.: Fyrstaalet. Illustreret av Hans Tegner. Norsk Utgave ved Gabriel Scott. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 18 sider, illustreret (kvartformat) (1917, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
oversat af Gabriel Scott (1874-1958, sprog: norsk)
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16
 Børnebog Andersen, H. C.: Utvalgte eventyr og historier. Norsk utg. ved Gabriel Scott. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 150 sider, illustreret (1917, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Anonym
oversat af Gabriel Scott (1874-1958, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1917.
 note om oplag 3. oplag, 1920.
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr i Udvalg ved Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1918. 400 sider, illustreret (1918, børnebog)
illustrationer af Anonym
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Ny kritisk Udgave med Kommentar ved Hans Brix og Anker Jensen. ♦ Gyldendal, 1919. [Bind] I-V, 414 + 404 + 426 + 422 + 416 sider, illustreret (1919, børnebog)
illustrationer af Anonym
noter af Hans Brix (1870-1961)
noter af Anker Jensen (1878-1937)
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus og andre Eventyr. M. Illustr. af Vilh. Pedersen. ♦ Gyldendal, 1919. 96 sider, illustreret (1919, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42
 Dramatik : Svinedrengen. Romantisk-komisk Eventyr-Opera. Musiken af Olaf Ring. Teksten frit efter H. C. Andersen og Helge Haar. ♦ Ribe, [ikke i boghandlen], 1920. 18 sider (1920, dramatik)
musik af Oluf Ring (1884-1946)
af Helge Hår (1880-1949)
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 6 tavler (1923, novelle(r))
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: "Tommelise" i Billeder. Tegnet til svagtsynede Børn af Ammon Andersen. ♦ Udgiveren [ikke i boghandlen], [1923]. 28 sider, 6 tavler (1923, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Ammon Andersen (1897-1976)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog (digte) antologi: Dyrenes Bog. Poesi og Prosa. Samlet og udgivet af Agnes Friis Schmitto. ♦ København, Eget Forlag (I kommission hos Boghandler Ditlev Schmoll), 1924. 356 sider. Pris: kr. 6,00 (1924, samling)
Detaljer
redigeret af Agnes Friis Schmitto (1875-1953)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Vilhelm Høm (1860-1956)
digte af Rigmor Groth (1859-1937)
kollaps Noter
 note til titel Side [?]: Forord [af Agnes Friis Schmitto].
 note til titel Side 354-56: Indhold.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 58 (Zoologi).
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Med Vilh. Pedersens Illustrationer. ♦ Gyldendal, 1924. [Bind] I-II, 412 + 404 sider. Pris: kr. 9,00 (1924, novelle(r))
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling og andre Eventyr. ♦ [ikke i boghandlen], 1924. 80 sider, 6 tavler (1924, novelle(r))
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus og andre Eventyr. ♦ [ikke i boghandlen], 1924. 80 sider, 6 tavler (1924, novelle(r))
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen og andre Eventyr. ♦ [ikke i boghandlen], 1924. 80 sider, 6 tavler (1924, novelle(r))
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise og andre Eventyr. ♦ [ikke i boghandlen], 1924. 80 sider, 6 tavler (1924, novelle(r))
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Udg. af Paul V. Rubow. (Træsnit efter Tegninger af Vilhelm Pedersen). ♦ Martin, 1925. 1.-2. Samling, 320 + 320 sider, illustreret. Pris: kr. 8,00 (1925, novelle(r))
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Paul V. Rubow (1896-1972)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
kollaps Noter
 note til titel Gratis for abonnenter på 1. årgang af Dansk Bogsamling.
 Bog Andersen, H. C.: Den flyvende Kuffert. Eventyr. Tegninger af Axel Mathiesen. ♦ Stenders Forlag, [1925]. [16] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1925, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen. Med Tegninger af Agnes Helms. ♦ Stenders Forlag, [1925]. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1925, novelle(r))
illustrationer af Agnes Helms (1898-1993)
 Bog Andersen, H. C.: Digte. (Vignetter af Axel Nygaard). ♦ P.H. Fergos Forlag, 1926. 109 sider, illustreret (1926, digte)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Med Illustr. af V. Pedersen. ♦ Forlaget Danmark, 1926. [Bind] I-IV, 240 + 236 + 234 + 234 sider, illustreret (1926, novelle(r))
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. I Udvalg ved Julius Clausen. Jubilæumsudgave med 24 farvetrykte Illustrationer af Axel Mathiesen. ♦ København, Jespersen, 1926. [Bind] I-II, 364 + 274 [2] sider, illustreret. Pris: kr. 8,00 (1926, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
redigeret af Julius Clausen (1868-1951)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: Oplag: 80,000 Ekspl.
 note til titel Bindenes titler: Første Bind: Eventyr. Andet Bind: Historier.
 note til titel Andet Bind, side [275-76]: Efterskrift [signeret med autograf: Vilh. Andersen].
 note til titel Findes også med forlagsbetegnelsen: Chr. Erichsen.
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. I Udvalg ved Vilhelm Andersen. Med 162 Tegninger af Louis Moe. ♦ København, Jespersen, 1926. [Bind] I-II, 364 + 274 [2] sider, illustreret. Pris: kr. 8,00 (1926, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
redigeret af Julius Clausen (1868-1951)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: Oplag: 80,000 Ekspl.
 note til titel Bindenes titler: Første Bind: Eventyr. Andet Bind: Historier.
 note til titel Andet Bind, side [275-76]: Efterskrift [signeret med autograf: Vilh. Andersen].
 note til titel Findes også med forlagsbetegnelsen: Chr. Erichsen.
kollaps Indhold

[1 a] Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1926, novelle(r))
[1 b] Andersen, H. C.: Lille Klaus og store Klaus (1926, novelle(r))
[1 c] Andersen, H. C.: Prinsessen paa Ærten (1926, novelle(r))
[1 d] Andersen, H. C.: Tommelise. ♦ [Ota] [ikke i boghandlen], 1926. 80 sider, 5 tavler (1926, novelle(r))
serietitel: "Ota"s Boggave

[1 e] Andersen, H. C.: Rejsekammeraten (1926, novelle(r))
[1 f] Andersen, H. C.: Den lille Havfrue (1926, novelle(r))
[1 g] Andersen, H. C.: Kejserens ny Klæder (1926, novelle(r))
[1 h] Andersen, H. C.: De vilde Svaner (1926, novelle(r))
[1 i] Andersen, H. C.: Paradisets Have (1926, novelle(r))
[1 j] Andersen, H. C.: Svinedrengen (1926, novelle(r))
[1 k] Andersen, H. C.: Klods-Hans (1926, novelle(r))
[1 l] Andersen, H. C.: Hvad Fatter gør, det er altid det rigtige (1926, novelle(r))
[1 m] Andersen, H. C.: Nattergalen (1926, novelle(r))
[1 n] Andersen, H. C.: Snedronningen (1926, novelle(r))
[1 o] Andersen, H. C.: De røde Sko (1926, novelle(r))
[1 p] Andersen, H. C.: Historien om en Moder (1926, novelle(r))
[1 q] Andersen, H. C.: Den uartige Dreng (1926, novelle(r))
[1 r] Andersen, H. C.: Ole Lukøje (1926, novelle(r))
[1 s] Andersen, H. C.: Hyldemor (1926, novelle(r))
[1 t] Andersen, H. C.: Elverhøj (1926, novelle(r))
[1 u] Andersen, H. C.: Nissen hos Spækhøkeren (1926, novelle(r))
[1 v] Andersen, H. C.: Den lille Idas Blomster (1926, novelle(r))
[1 w] Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat (1926, novelle(r))
[1 x] Andersen, H. C.: Kærestefolkene (1926, novelle(r))
[1 y] Andersen, H. C.: Springfyrene (1926, novelle(r))
[1 z] Andersen, H. C.: Flipperne (1926, novelle(r))
[1 æ] Andersen, H. C.: Stoppenaalen (1926, novelle(r))
[1 ø] Andersen, H. C.: Hyrdinden og Skorstensfejeren (1926, novelle(r))
[1 å] Andersen, H. C.: Snemanden (1926, novelle(r))
[1a] Andersen, H. C.: Grimme Ælling den (1926, novelle(r))
[2s007] Andersen, H. C.: Engelen. Side [7]-11 (1926, novelle(r))
[2s012] Andersen, H. C.: Gaaseurten. Side [12]-17 (1926, novelle(r))
[2s018] Andersen, H. C.: Grantræet. Side [18]-29 (1926, novelle(r))
[2s030] Andersen, H. C.: Der er Forskel. Side [30]-34 (1926, novelle(r))
[2s035] Andersen, H. C.: Fem fra een Ærtebælg. Side [35]-39 (1926, novelle(r))
[2s040] Andersen, H. C.: Det gamle Egetræs sidste Drøm. Et Jueleventyr. Side [40]-47 (1926, novelle(r))
[2s048] Andersen, H. C.: Verdens dejligste Rose. Side [48]-51 (1926, novelle(r))
[2s052] Andersen, H. C.: Svanereden. Side [52]-54 (1926, novelle(r))
[2s055] Andersen, H. C.: Holger Danske. Side [55]-61 (1926, novelle(r))
[2s062] Andersen, H. C.: Dyndkongens Datter. Side [62]-107 (1926, novelle(r))
[2s108] Andersen, H. C.: Bispen paa Børglum og hans Frænde. Side [108]-16 (1926, novelle(r))
[2s117] Andersen, H. C.: Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døtre. Side [117]-31 (1926, novelle(r))
[2s132] Andersen, H. C.: Alt paa sin rette Plads. Side [132]-42 (1926, novelle(r))
[2s143] Andersen, H. C.: Ib og lille Christine. Side [143]-57 (1926, novelle(r))
[2s158] Andersen, H. C.: Under Piletræet. Side [158]-76 (1926, novelle(r))
[2s177] Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Side [177]-81 (1926, novelle(r))
[2s182] Andersen, H. C.: "Hun duede ikke". Side [182]-91 (1926, novelle(r))
[2s192] Andersen, H. C.: Lille Tuk. Side [192]-97 (1926, novelle(r))
[2s198] Andersen, H. C.: Det gamle Hus. Side [198]-207 (1926, novelle(r))
[2s208] Andersen, H. C.: Hjertesorg. Side [208]-11 (1926, novelle(r))
[2s212] Andersen, H. C.: Børnesnak. Side [212]-14 (1926, novelle(r))
[2s215] Andersen, H. C.: Vanddraaben. Side [215]-18 (1926, novelle(r))
[2s219] Andersen, H. C.: Laserne. Side [219]-21 (1926, novelle(r))
[2s222] Andersen, H. C.: Det er ganske vist! Side [222]-26 (1926, novelle(r))
[2s227] Andersen, H. C.: Den lykkelige Familie. Side [227]-31 (1926, novelle(r))
[2s232] Andersen, H. C.: Sommerfuglen. Side [232]-35 (1926, novelle(r))
[2s236] Andersen, H. C.: Sneglen og Rosenhækken. Side [236]-39 (1926, novelle(r))
[2s240] Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet. Side [240]-49 (1926, novelle(r))
[2s250] Andersen, H. C.: Skyggen. Side [250]-66 (1926, novelle(r))
[2s267] Andersen, H. C.: Klokken. Side [267]-74 (1926, novelle(r))
 Note (baseret på værk) anonym: Den fortryllede Prinsesse. Eventyrkomedie i 4 Akter (7 Afdelinger) af Mab. (Efter Motiver af H. C. Andersens "Paradisets Have"). Indrettet til Dukketeatret. ♦ Prior, 1926. 14 sider. Pris: kr. 0,50 (1926, dramatik)
serietitel: Børnenes Teater, 57
se også: Paradisets Have
af Mab. (pseudonym)
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling og andre Eventyr. ♦ [Ota] [ikke i boghandlen], 1926. 80 sider, 5 tavler (1926, novelle(r))
serietitel: "Ota"s Boggave
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren. (Vignetter af Axel Nygaard). ♦ P.H. Fergos Forlag, 1926. [Bind] I-II, 376 sider. Pris: kr. 1,25 (1926, roman)
Detaljer
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
 Dramatik : Liden Kirsten. Opera i 1 Akt (2 Afdelinger) af H. C. Andersen. Musiken af J. P. E. Hartmann. ♦ Dansk Bladforlag, [1926]. 12 sider. Pris: kr. 0,25. (Radio Opera, I) (1926, dramatik)
serietitel: Radio OperaTekst, 1
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus og andre Eventyr. ♦ [Ota] [ikke i boghandlen], 1926. 80 sider, 5 tavler (1926, novelle(r))
serietitel: "Ota"s Boggave
 Dramatik anonym: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Dukkekomedie i 1 Akt efter H. C. Andersen. ♦ Prior, 1926. 10 sider. Pris: kr. 0,50 (1926, dramatik)
serietitel: Børnenes Teater, 57
af Anonym
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Per. (Vignetter af Axel Nygaard). ♦ P.H. Fergos Forlag, 1926. 93 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1926, roman)
Detaljer
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Bog Andersen, H. C.: En Nat i Roskilde. Vaudeville-Spøg i 1 Akt. Ny Udg. ved Wilh. Rechendorff. ♦ J.L. Wulff, 1926. 24 sider. Pris: kr. 1,50 (1926, dramatik)
Detaljer
redigeret af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
1850 1. udgave: En Nat i Roeskilde. Vaudeville-Spøg i een Act. Bearbeidet efter Warin og Lefevre's »une chambre à deux lits«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1850. 7 sider
 Dramatik : Svinedrengen. Eventyr-Komedie for Børnenes Teater i 5 Akter. Efter H. C. Andersen og Grimm af Vilhelm Eriksen. ♦ Vilhelm Priors Forlag - Alfred Jacobsens Dukketeater, 1926. 28 sider. Pris: kr. 0,50 (1926, dramatik)
serietitel: Børnenes Teater, 46
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af V. Eriksen (1853-1909)
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise og andre Eventyr. ♦ [Ota] [ikke i boghandlen], 1926. 80 sider, 5 tavler (1926, novelle(r))
serietitel: "Ota"s Boggave
 Bog Andersen, H. C.: Udvalgte Digte. ♦ Prior, 1926. 84 sider. Pris: kr. 3,75 (1926, digte)
serietitel: Minerva Serie
redigeret af Anonym
 Bog Andersen, H. C.: Prinsessen paa Ærten. Illustr. af Hedvig Collin. ♦ Høst, 1926. 18 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,75 (1926, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Hedvig Collin (1880-1964)
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen. Illustr. af Einar Nerman. ♦ Koppel, [1926]. 22 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 4,00 (1926, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Einar Nerman (1888-1983, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Fürth.
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen og andre Eventyr. ♦ [Ota] [ikke i boghandlen], 1926. 78 sider, 5 tavler (1926, novelle(r))
serietitel: "Ota"s Boggave
 Bog antologi: Tre Digte fra Guldaldertiden (1927, digte)
serietitel: "Hjulet"s Smaaskrifter, 3
af Christian Wilster (1797-1840)
af Henrik Hertz (1798-1870)
 Bog Andersen, H. C.: Historien om en Moder. ♦ Hjorths Tryk, 1927. 24 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1927, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder. ♦ Bianco Luno [ikke i boghandlen], 1928. 62 sider, illustreret (1928, roman)
Detaljer
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 500 nummererede Eksemplarer.
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. ♦ Carl Rasmussens Forlag, [1928]. 32 sider. Pris: kr. 0,50 (1928, novelle(r))
serietitel: Grønbøgerne, 230
 Bog Andersen, H. C.: Fyrtøjet. Med Billeder af Richard Bøcher. ♦ Stenders Forlag, [1928]. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1928, novelle(r))
illustrationer af Richard Bøcher (1887-1953)
 Person (om) Jensen, Georg: »Gruelig meget ondt«. H. C. Andersens Barndomsliv. Med Tegninger af Osvald Jensen. ♦ Chr. Erichsens Børneblade [ikke i boghandlen], 1928. 96 sider, illustreret (1928, børnebog)
Detaljer
af Georg Jensen
af Osvald Jensen, f 1885 (1885-1942)
kollaps Noter
 anmeldelse Slesvigsk Søndagsblad (Vestslesvigs Tidende) 27-10-1928, side 2 og 4 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Andersen, H. C.: Hjertets Melodier og andre Digte. ♦ Carl Larsen, [1928]. 158 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,50 (1928, digte)
serietitel: Guldbøgerne
 Note (baseret på værk) : Kejserens nye Klæder. Opera i 3 Billeder efter H. C. Andersens Eventyr. Tekst og Musik ved Finn Høffding. ♦ Wilh. Hansen, [1928]. 34 sider. Pris: kr. 1,25 (1928, dramatik)
se også: Keiserens nye Klæder
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
af Finn Høffding (1899-1997)
 Bog Andersen, H. C.: Kun en Spillemand. 1.-2. Del. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. 348 sider (1928, roman)
Detaljer
1837 1. udgave: Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1837. 1-3. Deel, 164 + 162 [1] + 133 [1] sider
 Bog Andersen, H. C.: O. T. 1.-2. Del. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. 322 sider (1928, roman)
Detaljer
1836 1. udgave: O. T. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1836. 1-2. Deel, 178 + 214 sider
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Tegninger af Inga Lindegaard. ♦ Stenders Forlag, [1928]. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1928, novelle(r))
illustrationer af Inga Lindegaard
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren. Med Indledning af Edv. Lehmann. ♦ Baltisk Forlag A/S [ikke i boghandlen], [1928]. [Bind] I-II, 286 + 296 sider (1928, roman)
serietitel: Baltisk Forlags Romanbibliotek
Detaljer
forord af Edvard Lehmann (1862-1930)
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
 Bog Andersen, H. C.: De to Baronesser. 1.-2. Del. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. 304 sider (1928, roman)
Detaljer
1849 1. udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. Deel 1-3, 124 + 115 + 151 sider
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren. 1.-2. Del. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. 392 sider (1928, roman)
Detaljer
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
 Bog Andersen, H. C.: De to Baronesser. ♦ Bogforlaget "Trekroner", 1928. H. 1-2 [uafsluttet], à 24 sider (1928, roman)
Detaljer
1849 1. udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. Deel 1-3, 124 + 115 + 151 sider
kollaps Noter
 note til titel Forlagets adresse: Danasvej 6, København.
 note til titel Udgivelsen uafsluttet.
 Bog Andersen, H. C.: Digte. I Udvalg ved Ludvig Holstein. ♦ Gyldendal, 1929. 92 sider. Pris: kr. 5,75 (1929, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
redigeret af Ludvig Holstein (1864-1943)
 Person (om) Leopold, Svend: Digteren og Nattergalen. En Kærlighedshistorie. ♦ Gyldendal, 1929. 154 sider. Pris: kr. 5,50 (1929, roman)
af Svend Leopold (1874-1942)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. 1. Samling. Silhouetter af Else Hasselriis. ♦ Hagerup, 1929. H. 1-7, 60 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 3,00 (1929, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af Else Hasselriis (1878-1953)
kollaps Indhold

[a] Andersen, H. C.: Fyrtøiet (1929, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16

[b] Andersen, H. C.: Den lille Idas Blomster (1929, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [1s045] 1. udgave: Den lille Idas Blomster. Side 45-61

[c] Andersen, H. C.: Lille Claus og Store Claus (1929, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42

[d] Andersen, H. C.: Prindsessen paa Ærten (1929, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44

[e] Andersen, H. C.: Tommelise (1929, novelle(r))
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28

[f] Andersen, H. C.: Historien om en Moder (1929, novelle(r))
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Verdensudgave. Illustr. af Hans Tegner. ♦ Hagerup, 1929. H. 1-7, 60 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 3,00 (1929, novelle(r))
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af Else Hasselriis (1878-1953)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Med Indledning af Edv. Lehmann. Med Illustrationer af Vilh. Pedersen og Axel B. Kleimer. ♦ Baltisk Forlag A/S [ikke i boghandlen], [1929]. 1.-4. Bind, 316 + 316 + 316 + 316 sider, illustreret (1929, novelle(r))
forord af Edvard Lehmann (1862-1930)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Axel B. Kleimer (sprog: svensk)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s279]] "Den korteste Nat" (1929, digte) 👓
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s373]] October (1929, digte) 👓
 Bog Andersen, H. C.: [Glimt af Verdenslitteraturen [12]] Tyve Digte. Af Hans Christian Andersen (1929, digte)
 Bog Andersen, H. C.: Lykke Peer. Digte. Billedbog uden Billeder. Rejseskildringer. Historier etc. Udg. af Paul V. Rubow og H. Topsøe-Jensen. ♦ Gyldendal, 1929 (1929, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 41
Detaljer
udgiver: Paul V. Rubow (1896-1972)
udgiver: Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Peer. Illustr. af Gerda Ploug Sarp. ♦ Hagerup, 1929. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1929, roman)
Detaljer
illustrationer af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Børnebog Skovbo, Martin: Skomagerens Søn fra Holsedore. En Novelle om H. C. Andersens Barndom og Ungdom. ♦ Odense, Sølves Forlag, 1930. 16 sider (1930, børnebog)
Detaljer
af Martin Frederiksen (1853-1942)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget med tilføjelsen: Indeholder desuden: Verdens dejligste Rose. Eventyr af H. C. Andersen.
kollaps Indhold

[b] Andersen, H. C.: Verdens dejligste Rose (1930, novelle(r))
1852 i: Historier [1s023] 1. udgave: Verdens deiligste Rose. Side 23-28
 Bog Andersen, H. C.: Klokken. Illustr. af Herluf Jensenius. Med Efterskrift af Vilhelm Andersen. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1932. 34 sider, illustreret (1932, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
efterskrift af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 650 nummerede Eksemplarer.
 Note (baseret på værk) Thane, L.: Klods Hans. Eventyrkomedie i 3 Akter efter H. C. Andersen. ♦ Gyldendal, 1934. 44 sider (1934, dramatik)
Detaljer
af L. Thane (1865-1944)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle.
 Bog Andersen, H. C.: Tre ufuldførte historiske Digtninger. Ved Tage Høeg. ♦ Munksgaard, 1935. 120 sider (1935, digte)
serietitel: Anderseniana, 3
Detaljer
redigeret af Tage Høeg (1900-1961)
kollaps Noter
 note til titel Anderseniana. Udg. af H. C. Andersen Samfundt. Under Redaktion af Chr. M. K. Petersen. Vol. III.
 Bog Andersen, H. C.: Skyggen (1935, novelle(r))
Detaljer
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen
 Bog Andersen, H. C.: Kejserens nye Klæder (1937, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Et godt Humeur (1938, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid (1939, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Tolv med Posten. (Tekstredaktion: H. G. Olrik. Billedredaktion: Thor Bøgelund) (1940, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
 Bog Andersen, H. C.: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Årene 1828 og 1829 (1940, roman)
Detaljer
1829 1. udgave: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. Udgiven af H. C. Andersen. ♦ Kjøbenhavn, paa Forfatterens Forlag, 1829. 136 sider
 Bog Andersen, H. C.: Gjenfærdet ved Palnatokes Grav (1940)
Detaljer
efterskrift af Cai M. Woel (1895-1963)
1822 1. udgave: Ungdoms-Forsøg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag hos E.M. Cohens Enke, 1822. 178 sider
 Bog Andersen, H. C.: Den onde Fyrste (1940, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat (1940, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Det Utroligste. Tegninger af Herluf Jensenius (1940, roman)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
 Bog Andersen, H. C.: Det har Zombien gjort (1941, digte)
Detaljer
1838 indgår i: Tre Digtninger [s089] 1. udgave: Det har Zombien gjort. (Har Du hørt om Tryllelandet). Side 89-102
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling. Med Tegninger af Hans Tegner (1941, roman)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1941, roman)
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
 Bog Andersen, H. C.: Nattergalen. III. af Wilhelm Pedersen (1941, roman)
 Dramatik Andersen, H. C.: Scene af Røverne i Vissenberg i Fyn (1941, dramatik)
Detaljer
noter af Cai M. Woel (1895-1963)
kollaps Noter
 note til titel Efterskrift og noter: Cai M. Woel.
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. 3. Udg. (1941, børnebog)
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Bog Andersen, H. C.: Nattergalen. Tegninger af Herluf Jensenius (1941, roman)
 Bog Andersen, H. C.: De to Baronesser. Med Indledning af Jørgen Budtz-Jørgensen. ♦ Westermann, 1942. 216 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [6]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 6
Detaljer
forord af Jørgen Budtz-Jørgensen (1907-1970)
1849 1. udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. Deel 1-3, 124 + 115 + 151 sider
 Bog Andersen, H. C.: Alt paa sin rette Plads og andre Eventyr (1942, roman)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Du danske friske Strand [s007]] [Danmark, mit Fædreland] (1942, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linie: I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme.
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier i Udvalg. Med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig (1942, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Holger Danske (1942, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1941-42, roman)
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
 Bog Andersen, H. C.: De smaa Grønne (1942, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Snedronningen (1942, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Aarets Historie. Tegninger af Kay Christensen (1942, roman)
illustrationer af Kay Christensen (1899-1981)
 Bog Andersen, H. C.: Fire Eventyr (1943, roman)
 Tekster Andersen, H. C.: 14 ævintýr (1943, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: ABC-Bogen (1943, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Ved Hans Brix og Anker Jensen. I-II (1943, novelle(r))
 Børnebog Andersen, H. C.: Hvad Fatter gør, det er altid det rigtige. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensens Kunstforlag, [1943]. (tværformat, kvartformat) (1943, børnebog)
serietitel: Lems Billedbøger, 433
illustrationer af Viggo Eriksen (1901-1972)
 Bog Andersen, H. C.: Kærestefolkene (1943, børnebog)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s25] 1. udgave: Kjærestefolkene
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1943, børnebog)
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
 Bog Andersen, H. C.: Nattergalen. Illustr.: Anton Hansen (1943, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Prinsessen paa Ærten (1943, børnebog)
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Den danske Muld [s007]] See Solen gaaer ned i det deiligste Rødt (1943, digte) 👓
 Børnebog Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat (1943, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Vanddraaben (1943, roman)
 Bog Andersen, H. C.: De vilde Svaner. Med Tegninger af Axel Nygaard (1943, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Aarets Historie (1943, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Ved Hans Brix og Anker Jensen. I-V (1943, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Ni Historier. Udvalgt af Jens Møller-Jensen (1944, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Det er ganske vist (1944, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Red. Svend Larsen. 1-12 (1943-44, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet og Den lykkelige Familie. Tegninger af Herluf Jensenius (1944, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Grantræet. Illustr. af Herluf Jensenius (1944, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling (1944, børnebog)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Den danske Skov [s007]] Hvor Skoven dog er frisk og stor (1944, digte) 👓
 Bog Andersen, H. C.: Jylland mellem tvende Have. Tegninger af Ernst Hansen (1944, digte)
illustrationer af Ernst Hansen (1892-1968)
 Tekster Andersen, H. C.: Kejserens nye Klæder. Paa femogtyve Sprog (1944, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1944, roman)
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
 Bog Andersen, H. C.: Lygtemændene ere i Byen og andre Historier. Tegninger af Anton Hansen (1944, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Nattergalen. Illustr. af Aage Johannsen (1944, roman)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s024]] Storkene. Side 24-31 (1944, novelle(r)) 👓
Detaljer
1839 indgår i: Eventyr [2s043] 1. udgave: Storkene. Side 43-53
 Bog Andersen, H. C.: Aarets Historie (1944, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Det er ganske vist (1944, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling. Illustr. af Poul Jørgensen (1944, roman)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Børnebog Andersen, H. C.: Kejserens nye Klæder (1944, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling (1944, roman)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Tekster Andersen, H. C.: Two fairy tales (1945, tekster)
 Børnebog Andersen, H. C.: To Jomfruer (1945, børnebog)
 Børnebog Andersen, H. C.: Boghveden (1945, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Elverhøi og Laserne. Tegninger af Herluf Jensenius (1945, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Flipperne (1945, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Det gamle Egetræs sidste Drøm (1945, børnebog)
 Børnebog Andersen, H. C.: Gaaseurten (1945, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Hyldemor (1945, børnebog)
Detaljer
1851 1. udgave: Hyldemoer. Phantasiespil i een Act. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1851. 60 sider
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren (1945, roman)
Detaljer
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
 Bog Andersen, H. C.: Laserne (1945, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Peer (1945, roman)
Detaljer
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Bog Andersen, H. C.: Nissen hos Spækhøkeren (1945, børnebog)
Detaljer
1853 i: Historier [2s029] 1. udgave: Nissen hos Spekhøkeren
 Bog Andersen, H. C.: Den onde Fyrste (1945, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Paradisets Have (1945, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Reisekammeraten. Med Tegninger af Stefan Viggo Pedersen. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri [ikke i Bogh.], 1945. 44 sider, illustreret (1945, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
1830 indgår i: Digte [s105] 1. udgave: Dødningen. Et fyensk Folke-Eventyr. Side 105-36
 Bog Andersen, H. C.: Syv Historier. Indledning af Bo Grønbech (1946, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Hun duede ikke. Med Tegninger af Marlie Brande (1946, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Lykkens Kalosker (1946, roman)
Detaljer
1838 indgår i: Tre Digtninger [s001] 1. udgave: Lykkens Kalosker. Side 1-52
 Tekster Andersen, H. C.: La malbona suvereno (1946, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Storkene (1946, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Den stumme Bog (1946, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Tre Eventyr. Med Forord af Bo Grønbech (1947, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Det er ganske vist (1947, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1947, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet (1947, roman)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Den lille By [s007]] Hist, hvor Vejen slaar en Bugt (1947, digte) 👓
 Børnebog Andersen, H. C.: Hvad Fatter gør, det er altid det rigtige (1947, børnebog)
 Børnebog Andersen, H. C.: Kejserens nye Klæder (1947, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Klods-Hans (1947, børnebog)
Detaljer
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
 Bog Andersen, H. C.: Laserne (1947, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Lille Klaus og store Klaus (1947, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Prinsessen paa Ærten (1947, børnebog)
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
 Bog Andersen, H. C.: Lysene. ♦ [Ikke i Bogh.], 1947. [8] sider, illustreret (1947, novelle(r))
Detaljer
1872 i: Nye Eventyr og Historier [1s031] 1. udgave: Lysene
 Bog Andersen, H. C.: Moster (1947, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Den onde Fyrste (1947, roman)
illustrationer af Palle Wennerwald (1898-1972)
 Bog Andersen, H. C.: Reisekammeraten. Med Indledning af Kai Friis-Møller. Enogtredive Koldnaalsraderinger af Povl Christensen. ♦ Belingske Bogtrykkeri, 1947. 78 sider, illustreret, folioformat (1947, novelle(r))
Detaljer
forord af Kai Friis Møller (1888-1960)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1830 indgår i: Digte [s105] 1. udgave: Dødningen. Et fyensk Folke-Eventyr. Side 105-36
 Bog Andersen, H. C.: Sølvskillingen (1947, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Tre Historier om Teater (1948, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Hundrede Digte (1948, digte)
 Bog Andersen, H. C.: A. B. C. Bogen (1948, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. (Ill. af Georg Lind) (1948, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. I Udvalg ved Hans Brix. (1948, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [1s007]] Grantræet (1948, novelle(r))
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h2s01] 1. udgave: Grantræet
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling (1948, roman)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: Historien om en Moder. (Manuskripter i H. C. Andersens Hus, Odense, I) (1948, novelle(r))
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
 Bog Andersen, H. C.: Hvad man kan hitte paa (1948, roman)
Detaljer
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s055] 1. udgave: Hvad man kan hitte paa
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1948, roman)
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
 Bog Andersen, H. C.: Nabofamilierne. Træsnit af Asta Ring Schultz. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, [1948]. 32 sider, illustreret (1948, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Asta Ring Schultz (1895-1978)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som Nordlundes kalender for 1949, indeholder derfor også kalender.
 note til titel Side 25: Bibliografi.
 Børnebog Andersen, H. C.: Ole Lukøje (1948, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Paradisets Have (1948, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Skrubtudsen (1948, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Tante Tandpine (1948, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: De vilde Svaner (1948, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling (1948, børnebog)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Under Red. af Aage Marcus (1948, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme Ælling (1948, børnebog)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
 Bog Andersen, H. C.: 12 med Posten (1949, novelle(r))
Detaljer
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder (1949, roman)
Detaljer
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Ungdomsudgaven. Udvalg og indledning ved H. Topsøe-Jensen (1949, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. (Red.: Svend Larsen). Bd. I-II, V, VIII-IX, XI, XIII-XVI. (1945-49, novelle(r))
 Børnebog Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1949, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Den gamle gadelygte (1949, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Historien om en Moder. [Miniatureudg.] 49. (1949, novelle(r))
Detaljer
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
 Bog Andersen, H. C.: Kejserens nye Klæder. (Manuskripter i H. C. Andersens Hus, Odense, II) (1949, roman)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [2s007]] Den lille pige med svovlstikkerne (1949, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Prindsessen paa Ærten (1949, roman)
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
 Bog Andersen, H. C.: Den uartige Dreng og andre Eventyr om Kærlighed (1949, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. [Forkortede og beslaglagte]. 12 bd. (1949, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Ill. af Ingeborg Strange-Friis (1950, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr om Kejsere, Konger og rigtige Prinsesser (1950, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Klods-Hans (1950, roman)
Detaljer
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
 Tekster Andersen, H. C.: The little mermaid (1950, tekster)
 Tekster Andersen, H. C.: Thrii staken yyp Fering (1950, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr (1950, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Nissen hos Spekhøkeren. Et Eventyr. ♦ Aarhus, Aarhus tekniske Skole (Fagundervisning for Typografer) [ikke i boghandlen], 1950. 12 sider, illustreret (1950, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Henning Elimar
1853 i: Historier [2s029] 1. udgave: Nissen hos Spekhøkeren
kollaps Noter
 note til titel Teninger: Henning Elimar.
 Bog Andersen, H. C.: Fairy tales. Ed. by Svend Larsen. Translated from the original Danish text by R. P. Keigwin. Ill. by Vilhelm Pedersen reproduced from the original drawings in the Andersen Museum at Odense. ♦ Odense, Flensted, 1950. 394 sider, illustreret (1950, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Svend Larsen (1905-1964)
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Reprinted, 1951.
 note til titel Reprinted, 1953.
 Bog Andersen, H. C.: Nissen hos Spekhøkeren. Privattryk. Ill.: Aase Lund. ♦ Lemvig, Privattryk [ikke i bogh.], 1950. [24] sider, illustreret (1950, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
1853 i: Historier [2s029] 1. udgave: Nissen hos Spekhøkeren
 Bog Andersen, H. C.: Historien om en Moder. Ill. af Sikker Hansen. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1950. 32 sider, illustreret (1950, novelle(r))
Detaljer
af Aage Sikker Hansen (1897-1955)
redigeret af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
kollaps Noter
 note til titel Omslagstitel: Kalender for Aaret 1950.
 note til titel Teksten i dette Tryk gennemset af H. Topsøe-Jensen.
 Tekster Andersen, H. C.: Fairy tales. Bd. 1-14 (1950, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Historien om en Moder. Med Ill. af Fritz Syberg. ♦ C.A. Reitzel, 1950. [34] sider, illustreret (kvartformat) (1950, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
 Tekster Andersen, H. C.: Contes. Bd. 1-12 (1951, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Hjertets Melodier og andre Digte (1951, digte)
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og Store Claus. Ill. af Herluf Jensenius. ♦ Nordlunds bogtrykkeri, 1951. 36 sider, illustreret (1951, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Havfrue (1951, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1951, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Lykkens Kalosker (1951, roman)
 Tekster Andersen, H. C.: Marchen. Bd. 1-12 (1951, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Om Aartusinder (1951, roman)
 Tekster Andersen, H. C.: Sagor. Bd. 1-14 (1951, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Med tre Tegninger af Christen Dalsgaard (1951, roman)
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Bog Andersen, H. C.: Valdemar Daae (1951, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Contes. Préface de André Maurois (1951, novelle(r))
Detaljer
forord af André Maurois (1885-1967, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Paris.
 Bog Andersen, H. C.: Fem smaa Eventyr (1952, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Tolv med Posten (1952, novelle(r))
Detaljer
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
 Bog Andersen, H. C.: Nittende Aften. Uddrag af »Billedbog uden Billeder« (1952, roman)
 Tekster Andersen, H. C.: A thousand years hence (1952, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Elverhøi (1952, roman)
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h3s01] 1. udgave: Elverhøi
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Udvalg for børn ved Alfred Jeppesen (1952, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. I Udvalg ved Hans Brix. Bd. 1-2 (1952, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Den flyvende Kuffert (1952, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Hvad fatter gør, det er altid det rigtige (1952, børnebog)
 Børnebog Andersen, H. C.: Kejserens ny klæder. 2 udgaver (1952, børnebog)
 Børnebog Andersen, H. C.: Nattergalen (1952, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: En Rose fra Homers Grav (1952, roman)
 Tekster Andersen, H. C.: Sprookjes. Bd. 1-12 (1952, tekster)
 Børnebog Andersen, H. C.: Svinedrengen (1952, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Vanddråben (1952, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og Store Claus. ♦ [Ikke i bogh.], 1952. 32 sider, illustreret (1952, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Sigurd Christensen
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42
kollaps Noter
 note til titel Ill. af Sigurd Christensen. Udsendt i anledning af Skandinavisk Jute Kompagni A/S 25 års jubilæum den 1. april 1952.
 Bog Andersen, H. C.: Hyrdinden og Skorstensfejeren. Eventyr. Udsendt i Anledning af Skortensfejerlauget af 11. Febr. 1778's 175 Aars Dag. ♦ Holstebro, [Ikke i bogh.], 1952. 16 sider, illustreret (1952, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Anonym
1845 i: Nye Eventyr [1h3s33] 1. udgave: Hyrdinden og Skorteensfeieren
 Bog Andersen, H. C.: Hyrdinden og Skorstensfejeren. Julen 1952. ♦ Lemvig, [Ikke i bogh.], 1952. 12 sider, illustreret (kvartformat) (1952, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
1845 i: Nye Eventyr [1h3s33] 1. udgave: Hyrdinden og Skorteensfeieren
kollaps Noter
 note til titel Ill.: Jørgen S. Pedersen.
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Udvalg for mindre børn ved Alfred Jeppesen. ♦ Ungdommens Forlag, 1952. 92 sider, illustreret (1952, børnebog)
Detaljer
redigeret af uidentificeret
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
kollaps Noter
 note til titel Ill. af Vilh. Pedersen.
 note til titel 2. oplag, 1953.
 Bog Andersen, H. C.: De to Baronesser. [Ny udg.]. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1953. 252 sider. (Forlaget "Danmark"s Bibliotek) (1953, roman)
serietitel: Forlaget "Danmark"s Bibliotek
Detaljer
1849 1. udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. Deel 1-3, 124 + 115 + 151 sider
 Bog Andersen, H. C.: Bispen paa Børglum og hans Frænde (1953, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og historier. Jubilæumsudgave ill. af Herluf Jensenius. ♦ Jespersen og Pio i samarbejde med Rasmus Naver, 1955 [ie: 1953-54]. 506 sider, illustreret (kvartformat) (1953-54, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
kollaps Noter
 note til titel Udsendt i 10 hæfter fra september 1953.
 note til titel Ekspedition: Jespersen og Pio.
 Tekster Andersen, H. C.: Die Frau mit den Eiern (1953, tekster)
 Børnebog Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1953, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Klods-Hans (1953, børnebog)
Detaljer
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
 Bog Andersen, H. C.: Konen med æggene (1953, digte)
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Idas Blomster (1953, roman)
 Tekster Andersen, H. C.: Little fellow. Paste-in-picture fairy tale book (1953, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Mine støvler (1953, roman)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s325]] Moster. Side 325-[30] (1953, novelle(r)) 👓
 Bog Andersen, H. C.: Prinsessen på ærten (1953, børnebog)
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
 Bog Andersen, H. C.: Stormen flytter Skilt (1953, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Udvalgte eventyr (1953, børnebog)
 Tekster Andersen, H. C.: The woman with the eggs (1953, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og Store Claus. Tegninger af Gustav Hjortlund. ♦ Odense, Flensted, [1953]. [28] sider, illustreret (1953, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Gustav Hjortlund
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus. Ill. af Muggi Wille Nielsen. ♦ Randers, [Ikke i bogh.], 1953. 24 sider, illustreret (kvartformat) (1953, børnebog)
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
1835 indgår i: Eventyr [1s017] 1. udgave: Lille Claus og store Claus. side 17-42
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder. Ny udg (1954, roman)
Detaljer
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Ill. af Arae Ungermann (1954, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Den grimme ælling (1954, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: En Historie, Klokken samt nogle udvalgte Smaastykker (1954, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Hvad man kan hitte paa (1954, novelle(r))
Detaljer
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s055] 1. udgave: Hvad man kan hitte paa
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s012]] Hvad man kan hitte på. Side 12-14 (1954, novelle(r)) 👓
Detaljer
1870 indgår i: Tre nye Eventyr og Historier [s055] 1. udgave: Hvad man kan hitte paa
 Børnebog Andersen, H. C.: Ole Lukøje (1954, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Pen og Blækhuus (1954, roman)
 Tekster Andersen, H. C.: The shepherdess and the chimney-sweep (1954, tekster)
 Tekster Andersen, H. C.: The swineherd (1954, tekster)
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. 2 udgaver (1954, børnebog)
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Bog Andersen, H. C.: To Jomfruer. The two maidens (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: To Kærlighedseventyr (1955, roman)
illustrationer af Inger Margrethe Woel
efterskrift af Cai M. Woel (1895-1963)
 Bog Andersen, H. C.: Six contes (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Seis cuentos (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Six fairy tales (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Sechs Märchen (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Seven poems (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: ABC (1955, digte)
 Bog Andersen, H. C.: Billedbog uden Billeder (1955, roman)
Detaljer
1840 1. udgave: Billedbog uden Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1840. 48 sider
 Bog Andersen, H. C.: Det er ganske vist - (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Es ist ganz gewiss (1955, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Tegninger af Gustav Hjortlund (1955, børnebog)
illustrationer af Gustav Hjortlund
 Bog Andersen, H. C.: Fairy tales. Ill. by Gustav Hjortlund. Translated by R. P. Keigwin. Ed. by Svend Larsen. ♦ Odense, Flensted, [1955]. [225] sider, illustreret (1955, novelle(r))
illustrationer af Gustav Hjortlund
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
redigeret af Svend Larsen (1905-1964)
 Bog Andersen, H. C.: Flipperne (1955, roman)
 Dramatik Andersen, H. C.: Fyrtøjet. Eventyrkomedie i 5 Akter. 12. omarbejdede Udg. (1955, dramatik)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Barnets fest [s053]] Det gamle Egetræs sidste Drøm (1955, novelle(r))
 Børnebog Andersen, H. C.: Den grimme ælling (1955, børnebog)
 Person (om) Christensen, A. C.: H. C. Andersen (1955, digte)
af A.C. Christensen (1909-1960)
 Bog Andersen, H. C.: It's absolutely true - (1955, roman)
 Børnebog Andersen, H. C.: Kejserens ny klæder. Fyrtøjet (1955, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus (1955, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag, 1955.
 Bog Andersen, H. C.: Little Claus and Big Claus (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Peer (1955, novelle(r))
serietitel: Levende Litteratur, 34
Detaljer
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Bog Andersen, H. C.: Maly Klaus i duly Klaus. [Lille Claus og store Claus, oversat til polsk] (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Nissen hos Spekhøkeren (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Ole Lukøie (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [t]] Skyggen (1955, novelle(r))
Detaljer
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen
 Note (andet) Methling, Finn: Skyggen (1955, dramatik)
Detaljer
af Finn Methling (1917-2010)
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Store Claus og lille Claus. Hvad fatter gør - (1955, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Storkene (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Stormen flytter Skilt (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Sølvskillingen (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Tales the moon can tell (1955, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Ill.: Beate Neergaard (1955, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Beate Neergaard (1904-1982)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Bog Andersen, H. C.: The ugly duckling (1955, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel 2nd printing, 1955.
 Note (baseret på værk) Kyrre, Hans: Under piletræet. Opera i 4 akter efter H. C. Andersens eventyr (1955, dramatik)
af Hans Kyrre (1885-1964)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1955 [s004]] Ved det yderste Hav. Side 4 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
1855 1. udgave: Historier. Med 55 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen, skaaret i Træ af Ed. Kretzschmar. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 167 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Tegning signeret: V.P.
 Bog Andersen, H. C.: Tolv med Posten (1956, novelle(r))
Detaljer
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
 Bog Andersen, H. C.: Alphabet-Bouquet (1956, digte)
 Bog Andersen, H. C.: Fairy tales. Ill. by Axel Mathiesen. Translated by Eve Wendt. ♦ Jespersen og Pio, 1956. 127 sider, 8 tavler (1956, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
oversat af Eve Wendt (1902-1986)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], 1961.
 note om oplag [Nyt oplag], 1967.
 Børnebog Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1956, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet (1956, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Den lille Pige med Svovlstikkerne (1956, roman)
 Dramatik Andersen, H. C.: The little match girl. A fairy tale. Adapted for the model theatre (1956, dramatik)
 Dramatik Andersen, H. C.: The tinder box (1956, dramatik)
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Tegnet af Anni Lippert (1956, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Anni Lippert (f. 1928)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Bog Walter, Villiam Christian: Ungdoms-Forsøg. Ungdomsforsøg. [Ny udg.] (1956, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Fem fra en Ærtebælg og Storkene (1957, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Hvad Fatter gjør, det er altid det rigtige (1957, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Skyggen. Træsnit af Povl Christensen. Forord af Paul V. Rubow (1957, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen
 Bog Andersen, H. C.: Sneedronningen. Med Ill. af Vilhelm Pedersen (1957, novelle(r))
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s276]] Stormen flytter skilt. Side [276]-79 (1957, novelle(r)) 👓
Detaljer
1865 i: Nye Eventyr og Historier [3s069] 1. udgave: Stormen flytter Skilt
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Spøgelseshistorier fra hele verden [y]] Skyggen (1957, novelle(r))
Detaljer
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen
 Børnebog Andersen, H. C.: Tre eventyr (1958, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Drei Märchen (1958, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Three tales from Andersen (1958, novelle(r))
illustrationer af Gustav Hjortlund
redigeret af Svend Larsen (1905-1964)
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
 Bog Andersen, H. C.: Fairy tales. Ed. by Svend Larsen. Translateted from the original Danish text by R. P. Keigwin. Ill. by Vilhelm Pedersen and Lorenz Frølich. [Nyt oplag]. ♦ Odense, Flensted, 1958-59. Vol. 1-4, 394 + 370 + 368 + 399 sider (1958-59, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Svend Larsen (1905-1964)
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note til titel Vol. 2 udgivet 1958. Vol 1 og 3 i 1959.
 note om oplag Vol. 3. [Nyt oplag], 1963.
 note om oplag Vol. 1, 2 og 4. [Nyt oplag], 1964.
 note om oplag Vol. 3. [5. oplag], 1965.
 note om oplag Vol. 1. [Nyt oplag], 1967.
 note om oplag Vol. 2 [Nyt oplag], 1968.
 note om oplag Vol. 4 [Nyt oplag], 1969.
 note om oplag Vol. 4. [New impression], 1971. ISBN: 87-7010-032-2, 87-7010-036-5 (luksus indb.).
, , ,
 Bog Andersen, H. C.: Flipperne (1958, roman)
 Bog Andersen, H. C.: L'histoire d'une mère (1958, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Klods Hans. For modelteater. 3 akter. 2. omarbejdede udg. ved Estrid Prior (1958, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: Estrid Prior (1899-1984)
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
 Bog Andersen, H. C.: Lykkens Kalosker (1958, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Samlede Eventyr (1958, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Skyggen. Ill. af Ib Spang Olsen (1958, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Ib Spang Olsen (1921-2012)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s51] 1. udgave: Skyggen
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Med tegninger af Marta Seitz og Carl Larsson. ♦ København, Litas, [1958]. [28] sider, illustreret (kvartformat) (1958, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Marta Seitz (1915-2001, sprog: tysk)
illustrationer af Carl Larsson (1853-1919, sprog: svensk)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Hälsingborg.
 Bog Andersen, H. C.: 2 eventyr. [Snemanden. Klods-Hans] (1959, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Claus Matin gi Claus Maduong (1959, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Det gamle Huus. Tegninger af Erik Werner (1959, roman)
illustrationer af Erik Werner (1930-2011)
 Bog Andersen, H. C.: Gi moko mach (1959, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Die kleine Meerjungfer (1959, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Klods-Hans. Eventyr (1959, novelle(r))
Detaljer
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
 Børnebog Andersen, H. C.: Den lille havfrue. Red. af Svend Larsen. Ill. af Gustav Hjortlund (1959, børnebog)
af Svend Larsen (1905-1964)
illustrationer af Gustav Hjortlund
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid. With an introduction by Erik Dal. Translated by David Hohnen (1959, novelle(r))
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Peer (1959, novelle(r))
Detaljer
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Bog Andersen, H. C.: Reisekammeraten (1959, roman)
 Bog anonym: Simple Simon. Play in three acts. Adapted from the fairy tale of H. C. Andersen. ♦ Priors Dukketeater, 1959. [7] sider (kvartformat) (1959, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: Estrid Prior (1899-1984)
oversat af Anonym
1855 indgår i: Historier [s114] 1. udgave: Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen
kollaps Noter
 note til titel Titlen er først medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1965-69.
 note til titel Forlagets adresse: Købmagergade 52, 1. th., København K.
 Bog Andersen, H. C.: Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Originaltræsnit af Jane Muus (1959, novelle(r))
illustrationer af Jane Muus (1919-2007)
 Bog Andersen, H. C.: Sneglen og rosenhækken (1959, roman)
 Bog Andersen, H. C.: The stories (1959, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid. Ed. by Svend Larsen. Translation from the Danish by R. P. Keigwin. Ill. by Gustav Hjortlund (1959, novelle(r))
redigeret af Svend Larsen (1905-1964)
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
illustrationer af Gustav Hjortlund
 Bog Andersen, H. C.: First three tales (1960, roman)
 Bog Andersen, H. C.: Gartneren og Herskabet (1960, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Hjertesorg (1960, novelle(r))
illustrationer af Marlie Brande (1911-1979)
 Bog Andersen, H. C.: Holger Danske (1960, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Hvad Fatter gjør, det er altid det rigtige (1960, novelle(r))
illustrationer af Gustav Hjortlund
 Bog Andersen, H. C.: Die kleine Meerjungfer und andere Märchen (1960, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid and other fairy tales. Ill by Gustav Hjortlund (1960, novelle(r))
illustrationer af Gustav Hjortlund
redigeret af Svend Larsen (1905-1964)
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
 Bog Andersen, H. C.: A sereiazinha. Den lille Havfrue (1960, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Sneemanden. Ill. af Kirsten (1960, novelle(r))
illustrationer af Kirsten
 Dramatik Neutzsky-Wulff, [Aage]: Den standhaftige Tindsoldat. Af H. C. Andersen. Tilrettelagt for Modelteater (1960, dramatik)
af Aage Neutzsky Wulff (1891-1967)
 Bog Andersen, H. C.: Under Piletræet (1960, novelle(r))
Detaljer
1853 i: Historier [2s043] 1. udgave: Under Piletræet
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid. With an introduction by Erik Dal (1960, novelle(r))
forord af Erik Dal (1922-2006)
 Børnebog Andersen, H. C.: Den lille havfrue og andre eventyr (1960, børnebog)
illustrationer af Gustav Hjortlund
 Bog Andersen, H. C.: Sieben Märchen (1961, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Seven tales (1961, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Bogen fortæller (1961, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Fairy tales. Translated by Marie-Louise Peulevé. Ill. by Svend P. Jørgensen. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, [1961]. Vol. 1-3, 94 + 94 + 94 sider, illustreret (1961, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Svend P. Jørgensen
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], [1972]. ISBN: 87-7501-015-1 (vol. 1), 87-7501-017-8 (vol. 2), 87-7501-019-4 (vol. 3).
, ,
 Bog Andersen, H. C.: Fyrtøiet (1961, novelle(r))
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
 Note (baseret på værk) anonym: Fyrtøjet. Eventyrkomedie i 5 akter. Efter H. C. Andersen. 13. udg. (1961, dramatik)
af Anonym
 Note (baseret på værk) anonym: Den grimme ælling. Overs. fra fransk. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Luce Lagarde (1961, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4345
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Anonym
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [x]] Hvad fatter gør (1961, roman)
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid and other fairy tales. Ill. by Axel Mathiesen. Translated by Eve Wendt (1961, novelle(r))
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
oversat af Eve Wendt (1902-1986)
 Bog Andersen, H. C.: Skriveren (1961, novelle(r))
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
 Bog Andersen, H. C.: Vanddraaben. Sneglen og Rosenhækken. Flipperne (1961, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Samlede Eventyr og Historier. Ill. af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. Tilrettelagt af Svend Larsen. Jubilæumsgave. Udg. i Anledning af Forlagets 25 Aars Jubilæum. ♦ Odense, Flensted, 1961. 1011 sider, illustreret + 1 tavle (1961, novelle(r))
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
redigeret af Svend Larsen (1905-1964)
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. På nudansk ved C[arl] J. Frejlev (1961, børnebog)
bearbejdelse: Carl J. Frejlev (1893-1981)
 Bog Andersen, H. C.: De to Baronesser (1962, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 96
 Bog Andersen, H. C.: Tolv udvalgte eventyr. Ill. af Karen Kjærsgaard (1962, novelle(r))
illustrationer af uidentificeret
 Bog Andersen, H. C.: 81 eventyr (1962, novelle(r))
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier i Udvalg. Indledning og noter ved Johs. Nørvig (1962, novelle(r))
noter af Johannes Nørvig (1898-1965)
 Bog Andersen, H. C.: Hun duede ikke (1962, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: La marvirineto. Originala dana titolo: Den lille Havfrue (1962, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: O.T. Med forord og noter af Henning Fonsmark (1962, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 95
noter af Henning Fonsmark (1926-2006)
omslag af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
 Bog Andersen, H. C.: Samlede Eventyr og Historier. Med Tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. Optrykt efter Hans Brix og Anker Jensens udg. af "Eventyr og Historier". 3. oplag [ie: 1. Tranebogsoplag]. ♦ Gyldendal, 1962. Bind 1-3, 416 + 416 + 418 sider, illustreret (1962, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 75-77
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
redigeret af Anker Jensen (1878-1937)
 Note (baseret på værk) anonym: Snedronningen. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Luce Lagarde. Overs. fra fransk (1962, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4355
af anonym fransk (sprog: fransk)
illustrationer af Luce Lagarde (sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Bog Andersen, H. C.: Sneemanden. Optrykt efter førsteudgaven af Samlede Eventyr fra 1866. Silhuetklip og tilrettelægning: Knud Berthelsen (1962, novelle(r))
illustrationer af uidentificeret
 Bog Andersen, H. C.: Den standhaftige Tinsoldat (1962, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Udvalgte Eventyr og Historier (1962, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: To Historier. Guldskat og Vanddraaben (1963, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Det er ganske vist. Et udvalg af H. C. Andersens eventyr for realskolen eller tilsvarende undervisningstrin (1963, novelle(r))
 Børnebog Andersen, H. C.: Den flyvende kuffert (1963, børnebog)
 Børnebog Andersen, H. C.: Fyrtøjet (1963, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: Grantræet (1963, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: En Historie fra Klitterne (1963, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Hurtigløberne (1963, novelle(r))
illustrationer af Hans Scherfig (1905-1979)
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Tyve mesterfortællinger [a]] Hvad man kan hitte på (1963, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Per (1963, roman)
serietitel: Universalbiblioteket
Detaljer
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
 Børnebog Andersen, H. C.: Nattergalen. Bearbejdet af Jacques Duret. Ill. af C. Hemeret. [Overs. fra fransk] (1963, børnebog)
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4367
Detaljer
oversat af Jacques Duret (sprog: fransk)
illustrationer af C. Hemeret (sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Den franske bearbejdelse: Le rossignol, 1960.
 Bog Andersen, H. C.: De Vises Steen (1963, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Kritisk udg. Kritisk udgivet efter de originale eventyrhæfter med varianter (1963-64, novelle(r))
redigeret af Erik Dal (1922-2006)
noter af Erling Nielsen (1920-2000)
 Bog antologi: Zwei Märchen. H. C. Andersen, Des Kaisers neue Kleider. W. Hauff, Die Geschichte vom Kalif Storch (1964, novelle(r))
serietitel: Tyske Læsestykker
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
 Bog Andersen, H. C.: Tolv med Posten (1964, novelle(r))
Detaljer
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Overs. og kommenteret af Sadao Morita. ♦ Tokyo, Daigakusyorin, [1964]. 88 sider (1964, novelle(r))
serietitel: Daigakusyorins Bibliotek, 3016
Detaljer
oversat af Sadao Morita (sprog: japansk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Japan.
 note til titel Først optaget i Dansk Bogfortegnelse 1973-75.
 note til titel Dansk og japansk tekst.
 Bog Andersen, H. C.: Fairy tales. [The Hans Andersen fairy-tale treasure trove]. [Illustrated by Børge Hamberg]. ♦ Martinus Institut [ikke i boghandlen], [1964]. [7 bind], 3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 3 + 8 sider, illustreret + 1-2 løse tavler i hvert bind (1964, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Børge Hamberg (1920-1970)
kollaps Noter
 note til titel Bindenes titler: Blockhead Jack, The brave tin soldier, The nightingale, The shepherdess and the chimney sweep, The swineherd princes, The tinder-box, Willy Winky.
 Bog Andersen, H. C.: Hørren (1964, novelle(r))
illustrationer af Gustav Hjortlund
 Bog Andersen, H. C.: Ib og lille Christine (1964, novelle(r))
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
 Bog Andersen, H. C.: Kejserens nye klæder og andre eventyr (1964, novelle(r))
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
 Bog Andersen, H. C.: Konen med æggene og andre digte (1964, digte)
serietitel: Universalbiblioteket
 Bog Andersen, H. C.: Den lille havfrue og andre eventyr (1964, novelle(r))
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
 Bog Andersen, H. C.: Metalsvinet (1964, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Märchen (1964, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Nissen hos Spekhøkeren (1964, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: La novaj vestoj de la imperiestro kaj du aliaj fabeloj (1964, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Portnerens Søn (1964, novelle(r))
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Udg. af Martinus Institut (1964, børnebog)
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid Ed. by Gert Munch (1964, novelle(r))
redigeret af uidentificeret
 Tekster Andersen, H. C.: A Christmas greeting to my English friends. First published in London 1847. Now newly translated from the Danish by Reginald Spink. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal (1965, tekster)
oversat af Reginald Spink (1905-1994, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
forord af Erik Dal (1922-2006)
 Bog Andersen, H. C.: Klods-Hans og andre eventyr (1965, novelle(r))
serietitel: Universalbiblioteket
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og Store Claus og andre eventyr (1965, novelle(r))
serietitel: Universalbiblioteket
 Bog Andersen, H. C.: Den lille pige med svovlstikkerne (1965, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s243]] Moster. Side 243-[48] (1965, novelle(r)) 👓
 Bog Andersen, H. C.: Pengegrisen. Ill. af Mogens Brix-Pedersen (1965, roman)
illustrationer af Mogens Brix-Pedersen (1930-2002)
 Bog Andersen, H. C.: Springfyrene. Med Tegninger af Eiler Krag (1965, novelle(r))
illustrationer af Eiler Krag (1908-1991)
 Note (baseret på værk) Eriksen, Vilhelm: Svinedrengen. Eventyr-komedie i 5 akter. Efter H. C. Andersen og Folkeeventyr. 2. omarbejdede udg. ved Estrid Prior (1965, dramatik)
Detaljer
af V. Eriksen (1853-1909)
bearbejdelse: Estrid Prior (1899-1984)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet med engelsk tekst: "The Swineherd".
 Bog Andersen, H. C.: De røde sko og andre eventyr (1965, novelle(r))
serietitel: Universalbiblioteket
 Bog Andersen, H. C.: Tolv med Posten. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Novo Industri A/S [ikke i bogh.], 1965. [32] sider, illustreret (1965, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
 Bog Andersen, H. C.: De røde Skoe. Krøblingen. Tegninger: Palle Pio (1965, roman)
noter af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
 Bog Andersen, H. C.: Tolv med Posten. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Novo Industri A/S [ikke i bogh.], 1965. 16 sider (tværformat) (1965, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
kollaps Noter
 note til titel Kun illustration på omslaget.
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Danske julefortællinger [c]] Tolv med Posten (1966, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Doze numa diligência. Xilografia de Povl Christensen [på omslaget] (1966, tekster)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
 Bog Andersen, H. C.: Dyndkongens Datter. Ill. af Thormod Kidde (1966, roman)
Detaljer
illustrationer af Thormod Kidde (1925-1996)
efterskrift af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel Med efterskrift af H. Topsøe-Jensen.
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: Danske julefortællinger [b]] Det gamle Egetræes sidste Drøm (1966, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Gudfaders Billedbog. Med Efterskrift af H. Topsøe-Jensen. Ill. af Alex Secher (1966, roman)
efterskrift af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
 Note (andet) anonym: Den standhaftige tinsoldat (1966, børnebog)
Detaljer
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Bog Andersen, H. C.: Digte. I udvalg ved Bo Grønbech. Med tegninger af Ib Spang Olsen (1966, digte)
redigeret af Bo Grønbech (f. 1907)
illustrationer af Ib Spang Olsen (1921-2012)
 Bog Andersen, H. C.: Digte. I Udvalg ved H. Topsøe-Jensen. Tegninger af Ebbe Sadolin (1966, digte)
redigeret af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
 Bog Andersen, H. C.: Af og om H. C. Andersen. Ved Allan Berthelsen (1967, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Allan Berthelsen, f 1932 (f. 1932)
kollaps Noter
 note til titel Forfatterens adresse: Fjeldstuen, Djurgården, S-115 21 Stockholm, Sverige.
 Bog Andersen, H. C.: Den flyvende Koffert. Med tegninger af Vilhelm Pedersen (1967, roman)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
 Note (baseret på værk) anonym: Prinsessen på ærten. Efter H. C. Andersen. Tegninger: M. Gorde (1967, børnebog)
Detaljer
bearbejdelse: anonym ukendt (sprog: ukendt)
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Italien.
 Bog Andersen, H. C.: Skagen og En Historie fra Klitterne. Med Efterskrift af Erik Dal. Ill. af Alex Secher (1967, roman)
efterskrift af Erik Dal (1922-2006)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
 Bog Andersen, H. C.: Snedronningen. Et eventyr i syv historier. Raderinger af Lars Bo (1967, novelle(r))
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
 Note (baseret på værk) anonym: De vilde svaner (1967, børnebog)
Detaljer
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter H.C. Andersen.
 note til oversat titel Trykt i Holland.
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Ill. af Kaj Beckman (1967, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Kaj Beckman
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Note (baseret på værk) anonym: De vilde svaner. Efter H. C. Andersen. Tegninger: M. Gorde (1967, børnebog)
Detaljer
bearbejdelse: anonym ukendt (sprog: ukendt)
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Italien.
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr i udvalg. Med forord af Poul Høybye. Ill. af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. ♦ Notabene, 1968. 309 sider, illustreret (1968, novelle(r))
Detaljer
forord af Poul Høybye (1903-1986)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Upsalagade 22, København Ø.
 note om oplag 2. oplag, 1970. ISBN: 87-7490-011-0.
 Bog Andersen, H. C.: First three tales. 3rd ed. (1968, novelle(r))
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
 Bog Andersen, H. C.: Fyrtøjet og Springfyrene (1968, novelle(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 1
 Børnebog Andersen, H. C.: Grantræet. Ill. af Svend Otto (1968, børnebog)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme ælling (1968, novelle(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 3
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. Optrykt efter Romaner og Rejseskildinger 1943-44 (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 1
Detaljer
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
 Børnebog Andersen, H. C.: Kejserens nye klæder. Ill. af Birte Dietz (1968, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Birte Dietz (1920-1980)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i England.
 Bog Andersen, H. C.: Klods-Hans og Den standhaftige tinsoldat (1968, novelle(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 4
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus (1968, novelle(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 5
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid (1968, novelle(r))
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
 Bog Andersen, H. C.: O.T. Original Roman i to Dele. Optrykt efter "Romaner og Rejseskildringer", 1943-44 (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 26
 Tekster Andersen, H. C.: La petite sirène (1968, tekster)
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af François Marchetti
 Bog Andersen, H. C.: Prinsessen på ærten, Hurtigløberne og Den lille pige med svovlstikkerne (1968, novelle(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 6
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
 Bog Andersen, H. C.: Vanddraaben. Flipperne. Silhouetter af Digteren (1968, novelle(r))
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Boghveden. Ill. af Haakon Hesselager (1968, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Haakon Hesselager (f. 1922)
efterskrift af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
kollaps Noter
 note til titel Efterskrift af H. Topsøe-Jensen.
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. ♦ Notabene, [1968]. Bind 1-3, 106 + 108 + 109 sider, illustreret (1968, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich.
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise (1968, novelle(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 2
Detaljer
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Bog Andersen, H. C.: Tre små ting om kærlighed. Den uartige dreng, Kæreste-folkene og Flipperne. Bearbejdet for voksne læseretarderede af Erik Mertz. Ill.: Palle Bregnhøi (1969, novelle(r))
serietitel: Tema, 6
bearbejdelse: Erik Mertz
illustrationer af Palle Bregnhøi (1933-2016)
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Ill. af Jiří Trnka (1969, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Jiří Trnka (1912-1969, sprog: andre)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Czechoslovakiet.
 Bog Andersen, H. C.: Grantræet. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, roman)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme ælling. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, novelle(r))
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: H. C. Andersen. Ill. af Povl Christensen (1969, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1970 Senere udgave: H. C. Andersen. Illustreret af Povl Christensen. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1970. 160 sider, illustreret
 Bog Andersen, H. C.: Hyrdinden og skorstensfejeren. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, novelle(r))
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: Kejserens nye klæder. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, novelle(r))
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: Die kleine Meerjungfrau (1969, novelle(r))
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af Hans von Kohl (f. 1915)
 Bog Andersen, H. C.: Klods-Hans. Prinsessen på ærten. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, novelle(r))
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Børnebog Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus. Med tegninger af Palle Bregnhøi (1969, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Palle Bregnhøi (1933-2016)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i England.
 Bog Andersen, H. C.: Nattergalen. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, novelle(r))
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: Ole Lukøie. Hyrdinden og Skorsteensfeieren. Tegninger: Henrik Bloch (1969, roman)
Detaljer
illustrationer af Henrik Bloch (f. 1931)
efterskrift af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel Efterskrift af H. Topsøe-Jensen.
 Bog Andersen, H. C.: Den standhaftige tinsoldat. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, roman)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, roman)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
 Bog Andersen, H. C.: Fyrtøjet. Med tegninger af Eva Johanna Rubin (1969, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Eva Johanna Rubin (1925-2001, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Tyskland.
 Bog Andersen, H. C.: Fyrtøjet. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, novelle(r))
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: Lille Claus og store Claus. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, novelle(r))
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Børnebog Andersen, H. C.: Ole Lukøje. Ill. af Kaj Beckman (1969, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Kaj Beckman
kollaps Noter
 note til titel Trykt i England.
 Bog Andersen, H. C.: Ole Lukøje. Tegninger af Kirsten Hoffmann (1969, roman)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Bog Andersen, H. C.: De to Baronesser. Roman i tre Dele. Optrykt efter Romaner og Rejseskildringer 1943-44. ♦ Gyldendal, 1970. 240 sider (1970, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
Detaljer
1849 1. udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1849. Deel 1-3, 124 + 115 + 151 sider
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Syv Digte. Seven poems. Translated into English by R. P. Keigwin. ♦ H.C. Andersens Hus, [1970]. 23 sider (1970, digte)
Detaljer
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Odense Bys Museer, Overgade 48-50, 5000 Odense.
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr. Ill. af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. ♦ Edito [ikke i boghandlen], 1970. 80 sider, illustreret (1970, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog Andersen, H. C.: Det gamle Huus. Et godt Humeur. Nissen hos Spekhøkeren. Ill. af Svend Otto. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1970. 53 sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s07] 1. udgave: Det gamle Huus
1852 i: Historier [1s055] 1. udgave: Et godt Humeur
1853 i: Historier [2s029] 1. udgave: Nissen hos Spekhøkeren
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: H. C. Andersen. Illustreret af Povl Christensen. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1970. 160 sider, illustreret (1970, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1969 1. udgave: H. C. Andersen. Ill. af Povl Christensen
kollaps Noter
 note til titel Udvalgte eventyr og historier.
 note til titel Også i bogklubudgave: Gyldendals Bogklub, 1970. ISBN: 87-00-98251-2.
,
 Bog Andersen, H. C.: Kun en spillemand. ♦ Gyldendal, 1970. 275 sider (1970, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
Detaljer
1837 1. udgave: Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1837. 1-3. Deel, 164 + 162 [1] + 133 [1] sider
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Den standhaftige tinsoldat. Et eventyr. Med tegninger af Monika Laimgruber. ♦ Gyldendal, 1970. [20] sider, illustreret (29 cm) (1970, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Monika Laimgruber (f. 1946, sprog: tysk)
1838 indgår i: Eventyr [1s014] 1. udgave: Den standhaftige Tinsoldat. Side 14-23
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Bog Andersen, H. C.: The tinder-box. Ill. by Erik Madsen. ♦ International Association of Y's Men's Clubs, Region Danmark [ikke i boghandlen], 1970. 24 sider, illustreret (1970, novelle(r))
Detaljer
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
illustrationer af Erik Madsen
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: The tinder-box. [Published by] Danmarks Nationalbank. Translation by R.P. Keigwin. ♦ International Association of Y's Men's Clubs, Region Danmark [ikke i boghandlen], 1970. 24 sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
illustrationer af Erik Madsen
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Alphabet-Bouquet. ♦ Nørbys Bogtrykkeri, 1971. [19] blade, illustreret (33 cm) (1971, digte)
Detaljer
illustrationer af Markan Christensen, f 1927 (1927-2014)
kollaps Noter
 note til titel Grafik: Markan Christensen.
 note til titel Ekspedition: Markan Christensen, Skovhegnet 7, 3460 Birkerød.
 Børnebog [Andersen, H. C.]: De bedste eventyr fra H. C. Andersen. Ill. af Nans van Leeuwen. ♦ Litas, [1971]. 93 sider, illustreret (1971, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Ferdinanda Emilia (Nans) van Leeuwen (1900-1995, sprog: hollandsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Bog Andersen, H. C.: Bogen fortæller. Laserne. Indledning af Tage la Cour. Ill. af Alex Secher. ♦ Viggo Borch A/S og Jørgen Schjerbech Jun. A/S [ikke i boghandlen], [1971]. 25 sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
forord af Tage la Cour (1915-1993)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
1874 i: Eventyr og Historier [5s048] 1. udgave: Laserne
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: 2600 Glostrup.
 Bog Andersen, H. C.: Gartneren og herskabet. V. M. Garsjin: Attalea Princeps. ♦ Gyldendal, 1971. 17 sider + bilag (1971, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
noter af Harald Bertelsen
kollaps Noter
 note til titel Arbejdsoplæg. Ved Harald Bertelsen. 4 sider.
kollaps Indhold

[b] Garsjin, V. M.: Attalea Princeps (1971, novelle(r))
af V. M. Gársin (1855-1888, sprog: russisk)
oversat af J.B. Friis-Hansen (f. 1923)
kollaps Noter
 note til titel Oversat fra russisk af J. B. Friis-Hansen.
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme ælling. En historie. Med tegninger af Willy Mayrl. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, [1971]. 20 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Topsy-Serien, 36
Detaljer
illustrationer af Claus Bering (1919-2001)
illustrationer af Willy Mayrl (sprog: ukendt)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Bog Andersen, H. C.: Den grimme ælling. The ugly duckling. Ill. af Claus Bering. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, [1971]. 20 sider, illustreret (1971, roman)
serietitel: Topsy-Serien, 36
Detaljer
illustrationer af Claus Bering (1919-2001)
illustrationer af Willy Mayrl (sprog: ukendt)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s31] 1. udgave: Den grimme Ælling
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Bog Andersen, H. C.: Den lille pige med svovlstikkerne. Tegninger: M. Gorde. ♦ Litas, [1971]. [20] sider, illustreret (1971, børnebog)
Detaljer
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s29] 1. udgave: Den lille Pige med Svovlstikkerne
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Italien.
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid. With an introduction by Erik Dal. Translat by David Hohnen. 7th revised ed. ♦ Høst, [1971]. 64 sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
1837 indgår i: Eventyr [3s005] 1. udgave: Den lille Havfrue. Side [5]-51
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Lykke-Peer. Optrykt efter: Romaner og Rejsekildringer 1943-44. ♦ Gyldendal, 1971. 108 sider (1971, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
Detaljer
1870 1. udgave: Lykke-Peer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. [3] + 183 sider
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Prinsessen på ærten. Tegninger: M. Gorde. ♦ Litas, [1971]. [20] sider, illustreret (1971, børnebog)
Detaljer
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
1835 indgår i: Eventyr [1s042] 1. udgave: Prindsessen paa Ærten. Side 42-44
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Italien.
 Bog Andersen, H. C.: Der Schweinehirt. Ein Märchen. Ill. von Eva Johanna Rubin. ♦ Aros, 1971. [32] sider, illustreret (28 cm) (1971, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Eva Johanna Rubin (1925-2001, sprog: tysk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Østtyskland.
, fejltrykt ISBN: 87-7003-176-2
 Note (baseret på værk) Thorulf, Grete: »Snedronningen«. Af H. C. Andersen. Dramtiseret. ♦ Forlaget Drama, 1971. 32 blade (30 cm) (1971, dramatik)
se også: Sneedronningen
af Grete Thorulf (f. 1918)
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen. Ill. af Eva Johanna Rubin. ♦ Gyldendal, 1971. [32] sider, illustreret (28 cm) (1971)
Detaljer
illustrationer af Palle Bregnhøi (1933-2016)
illustrationer af Eva Johanna Rubin (1925-2001, sprog: tysk)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Østtyskland.
,
 Bog Andersen, H. C.: Svinedrengen. Tegninger af Palle Bregnhøi. ♦ Gyldendal, 1971. [32] sider, illustreret (28 cm) (1971, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Palle Bregnhøi (1933-2016)
illustrationer af Eva Johanna Rubin (1925-2001, sprog: tysk)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Østtyskland.
,
 Bog Andersen, H. C.: Tales. Ill. by Gustav Hjortlund. Translated from the Danish text by R. P. Keigwin. ♦ Flensted, 1971-72. [Bind 1-2], 96 + 96 sider, illustreret (1971-72, roman)
illustrationer af Gustav Hjortlund
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
kollaps Noter
,
 Bog Andersen, H. C.: Tommelise. Tegninger: M. Gorde. ♦ Litas, [1971]. [20] sider, illustreret (1971, børnebog)
Detaljer
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
1835 indgår i: Eventyr [2s005] 1. udgave: Tommelise. Side [5]-28
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Italien.
 Bog Andersen, H. C.: De vilde svaner. Tegninger: M. Gorde. ♦ Litas, [1971]. [20] sider, illustreret (1971, børnebog)
Detaljer
illustrationer af M. Gorde (sprog: engelsk)
1838 indgår i: Eventyr [1s023] 1. udgave: De vilde Svaner. Side 23-58
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Italien.
 Dramatik Andersen, H. C.: Den anden April. Udg. af H. Topsøe-Jensen. ♦ Rhodos, 1971. 47 sider (27 cm) (1971, dramatik)
Detaljer
udgiver: Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel En del af oplaget udgivet som luksusudgave i 250 nummerede eksemplarer.
 note til titel Aldrig opført (forkastet af Det kgl. Teater). Ikke tidligere udgivet.
 url Om bogen på: Link til ekstern webside H.C. Andersen Centret
 anmeldelse Politiken 19-4-1971, side 9 [Anmeldelse af Carl Johan Elmquist]. Elmquist, Carl Johan Carl Johan Elmquist
,
 Børnebog [Andersen, H. C.]: Børnenes H. C. Andersen. Ill. af Svend Otto. ♦ Carlsen, 1972. 140 sider, illustreret (30 cm) (1972, børnebog)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Ill. af Janet og Anne Grahame Johnstone. ♦ Williams Forlag, 1972. 61 sider, 16 tavler (28 cm) (1972, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Janet Grahame Johnstone (1928-1979, sprog: engelsk)
illustrationer af Jan Marcin Szancer (1902-1973, sprog: polsk)
illustrationer af Anne Grahame Johnstone (1928-1998, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
,
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Ill.: Jan M. Szancer. ♦ Williams Forlag, 1972. 61 sider, 16 tavler (28 cm) (1972, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Janet Grahame Johnstone (1928-1979, sprog: engelsk)
illustrationer af Jan Marcin Szancer (1902-1973, sprog: polsk)
illustrationer af Anne Grahame Johnstone (1928-1998, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
,
 Bog Andersen, H. C.: First three tales. The tinder box. Little Claus and Big Claus. The princess and the pea. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal. Translated from the Danish by David Hohnen. 4th ed. ♦ Høst, 1972. 64 sider, illustreret (1972, novelle(r))
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
illustrationer af Anonym
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Fyrtøjet. Med tegninger af Svend Otto. ♦ Gyldendal, 1972. [28] sider, illustreret (22 x 28 cm) (1972, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
1835 indgår i: Eventyr [1s001] 1. udgave: Fyrtøiet. side [1]-16
kollaps Noter
 Bog (baseret på værk) Mielche, Hakon: Hulking Hans An adaption from Andersen. Retold with photos and drawings. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret (1972, børnebog)
Detaljer
af Hakon Mielche (1904-1979)
1972 1. udgave: Klods Hans. Meget frit efter H. C. Andersen. Genfortalt, fotograferet og tegnet. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Norge.
 Note (baseret på værk) Mielche, Hakon: Klods Hans. Meget frit efter H. C. Andersen. Genfortalt, fotograferet og tegnet. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret (1972, børnebog)
se også: Klods-Hans
Detaljer
af Hakon Mielche (1904-1979)
1972 Senere udgave: Hulking Hans An adaption from Andersen. Retold with photos and drawings. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Norge.
 Bog Andersen, H. C.: Konen med æggene. Ill. af Hakon Mielche. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret (1972, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Hakon Mielche (1904-1979)
1847 1. udgave: Digte, gamle og nye. ♦ Reitzel, 1847 [udkom 26-12-1846]. [2] + 318 + [1] sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Norge.
 Bog Eilstrup, Per: The little mermaid. Her story and the fairy tale. Translated by Gretel Jantzen. H. C. Andersen: The little mermaid. Translated by Lucie Duff Gordon. ♦ Grønlund, 1972. 60 sider (1972, novelle(r))
Detaljer
af Per Eilstrup (1938-2001)
oversat af Gretel Jantzen
oversat af Lucie, Lady Duff-Gordon (1821-1869, sprog: engelsk)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1837 indgår i: Eventyr [3s005] 1. udgave: Den lille Havfrue. Side [5]-51
kollaps Noter
 note til titel Illustrationer af Lorentz Frølich.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse er oversætteren fejlagtigt anført som: Lucie Dugg Gordon.
 note til titel Den engelske oversættelse oprindelig trykt i: Bentley's Miscellany, Vol. xix (19), 1846, side 377-90.
 url Fuld visning af den engelske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Andersen, H. C.: Paradisets Have. Ill. af Henry Heerup. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1972. 47 sider, illustreret (1972, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Henry Heerup (1907-1993)
1839 indgår i: Eventyr [2s001] 1. udgave: Paradisets Have. Side [1]-30
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Samlede Eventyr og Historier. Med tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. Nærværende udg. optrykt efter Hans Brix og Anker Jensens udg. af "Eventyr og Historier". ♦ Gyldendal, 1972. Bind 1-3, 412 + 410 + 437 sider, illustreret (1972, roman)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
redigeret af Anker Jensen (1878-1937)
kollaps Noter
, , , , , , ,
 Note (baseret på værk) Mielche, Hakon: Svinedrengen. Meget frit efter H. C. Andersen. Genfortalt, fotograferet og tegnet. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret (1972, børnebog)
se også: Svinedrengen
Detaljer
af Hakon Mielche (1904-1979)
1972 Senere udgave: The swineherd. An adaption from Andersen. Retold with photos and drawings. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Norge.
 Bog (baseret på værk) Mielche, Hakon: The swineherd. An adaption from Andersen. Retold with photos and drawings. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret (1972, børnebog)
Detaljer
af Hakon Mielche (1904-1979)
1972 1. udgave: Svinedrengen. Meget frit efter H. C. Andersen. Genfortalt, fotograferet og tegnet. ♦ Schønberg, 1972. [12] sider, illustreret
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Norge.
 Bog Andersen, H. C.: De blaae Bjerge. Hans og Grethe. Smaahistorier efter det Tydske. ♦ Bogtrykskolen i Århus [ikke i boghandlen], 1973. 16 sider (1973, novelle(r))
del af: Jyllandsposten
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Nørre Allé 31, 8000 Århus C.
 note om føljeton Tidligere trykt i Jyllandsposten 23-12-1972.
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Ill. af Janusz Grabianski. Med forord af Jesper Klein. ♦ Lademann, 1973. 160 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Ungdommens Klassikere
illustrationer af Janusz Grabianski (1929-1976, sprog: tysk)
forord af Jesper Klein (1944-2011)
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Den grimme ælling. Ill. af Josef Paleček. ♦ Lademann, 1973. [28] sider, illustreret (32 cm) (1973, børnebog)
illustrationer af Josef Palecek (f. 1932, sprog: andre)
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Kejserens nye klæder. Et eventyr. Med tegninger af Monika Laimgruber. ♦ Gyldendal, 1973. [22] sider, illustreret (29 cm) (1973, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Monika Laimgruber (f. 1946, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Schweiz.
 Børnebog Andersen, H. C.: Konen med æggene. Tegninger: Iben Clante. ♦ Carlsen, 1973. [16] sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 202
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
kollaps Noter
,
 Bog Andersen, H. C.: The little mermaid. With an introduction by Erik Dal. Translated by David Hohnen. 8th revised ed. ♦ Høst, 1973. 64 sider, illustreret (1973, novelle(r))
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af David Hohnen (1925-2013)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Nattergalen. Den flyvende Kuffert. Ill. af Kamma Svensson. Tekstgrundlag: H. C. Andersens Eventyr. Kritisk udg. efter de originale Eventyrhefter ved Erik Dal. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1973. 67 sider, illustreret (1973, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Kamma Svensson (1908-1988)
redigeret af Erik Dal (1922-2006)
noter af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel Side 39-65: Bemærkninger. Af H. Topsøe-Jensen.
 Bog Andersen, H. C.: New tales. 1843. Translated from the Danish by Reginald Spink. With ill. from many countries and an introduction by Erik Dal. ♦ Høst, 1973. 64 sider, illustreret (1973, roman)
oversat af Reginald Spink (1905-1994, sprog: engelsk)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
forord af Erik Dal (1922-2006)
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Udvalgte Eventyr. Udvalg og indledning af Bo Jarl. Silhuetter af H. C. Andersen. Tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. ♦ Edito, 1973. 128 sider, illustreret (1973, novelle(r))
forord af Bo Jarl
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Udvalgte eventyr. Udvalgt af Rikard Ljungdahl. ♦ Saturn, 1973. 128 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: ST Eventyrtimer. Store typer. For svagtseende, 2
redigeret af Rikard Ljungdahl
kollaps Noter
 Tekster Andersen, H. C.: Septe contos de Hans Christian Andersen. Traducite in interlingua per H. P. Frodelund. Illustrationes de Gert Tamboer. ♦ Dansk Interlingua Union, 1975 [ie: 1974]. 36 sider, illustreret (1974, tekster)
Detaljer
oversat af H.P. Frodelund
illustrationer af Gert Tamboer
kollaps Noter
 note til oversat titel Ekspedition: Interlingua Information, Juvelvej 25, 5000 Odense.
 Bog Andersen, H. C.: Tolv med Posten. Faksimiletryk efter Kr. Kongstads unke tryk og akvareller fra 1916. ♦ Lademann, 1974. [12] sider, 13 tavler (32 cm) (1974, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1861 i: Nye Eventyr og Historier [1s001] 1. udgave: Tolv med Posten
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Eventyr. Ill. af Paul Durand. ♦ Lademann, 1974. 117 sider, illustreret (1974, børnebog)
illustrationer af Paul Durand (1925-1977, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Fairy tales. Illustrated by Mogens Eilertsen. ♦ Mogens Eilertsen, 1974. Vol. 1, 21 sider, illustreret (1974, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Mogens Eilertsen
1853 i: Historier [2s029] 1. udgave: Nissen hos Spekhøkeren
kollaps Noter
 note til titel Kun volume 1 udkom. Volume 1 titel: The goblin at the grocer's.
 Børnebog [Andersen, H. C.]: Den grimme ælling. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Nemo. Genfortalt af Luise Pihl. ♦ Sesam, 1974. [11] sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
serietitel: DODO-Bøgerne
illustrationer af Nemo (pseudonym) (sprog: italiensk)
bearbejdelse: Luise Pihl (f. 1940)
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Hyrdinden og skorstensfejeren. Træsnit af Fleur Brofos Asmussen. ♦ Gyldendal, 1974. [23] sider, illustreret (22 x 27 cm) (1974, børnebog)
illustrationer af Fleur Brofos Asmussen (f. 1929)
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Iisjomfruen. Ill. af Dan Sterup-Hansen. Tekstgrundlag: H. C. Andersens Eventyr. Kritisk udg. efter de originale Eventyrhefter ved Erik Dal. ♦ Nordlundes Bogtrykkeri, 1974. 98 sider, illustreret (1974, roman)
Detaljer
illustrationer af Dan Sterup-Hansen (1918-1995)
redigeret af Erik Dal (1922-2006)
noter af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel Side 61-95: Bemærkninger. Af H. Topsøe-Jensen.
 Børnebog Andersen, H. C.: Den lille Idas blomster. Ulven og de syv gedekid. Af brdr. Grimm. Ill. af Paul Durand. ♦ Sesam, 1974. [11] sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
serietitel: DODO-Bøgerne
illustrationer af Paul Durand (1925-1977, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Nattergalen. Ill. af Paul Durand. ♦ Sesam, 1974. [11] sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
illustrationer af Paul Durand (1925-1977, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Den onde Fyrste. Et Eventyr. (Gjenfortalt efter en mundtlig Meddelelse). ♦ Poul A. Andersen, 1974. [8] sider, illustreret (1974, novelle(r))
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Fem Eventyr fra 1861. Med utrykte samtidige Tegninger af Clara Heinke og Carl von Hardenberg. Forord/Zusammenfassung: Erik Dal. ♦ Erik Dal og Poul Kristensen, 1975. 51 sider, illustreret (30 cm) (1975, novelle(r))
af Clara Heinke (1825-1892, sprog: tysk)
af Karl Hildebrand Christian von Hardenberg (1827-1873, sprog: tysk)
forord af Erik Dal (1922-2006)
kollaps Noter
, fejltrykt ISBN: 87-[ikke fundet]
 Bog Andersen, H. C.: Bouts rimés. Hidtil utrykte rimdigte. Ved Jørgen Skjerk. ♦ Bogtrykskolen i Århus [ikke i boghandlen], [1975]. 56 sider (31 cm) (1975, digte)
Detaljer
redigeret af Jørgen Skjerk (f. 1927)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Nørre Allé 31, 8000 Århus.
 note til titel På titelbladet: 1974.
 Bog Andersen, H. C.: Elverhøj. Tegninger af Ib Spang Olsen. ♦ The Danish Section of International Board on Books for Young People, 1975. [16] sider, illustreret (22 x 29 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Ib Spang Olsen (1921-2012)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s01] 1. udgave: Elverhøi
kollaps Noter
 note til titel Fremstillet på grundlag af Ib Spang Olsens plakat.
 note til titel Omslagstitel: Hans Christian Andersen 1805-1875-1975.
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. I Udvalg ved Vilhelm Andersen. Med 162 Tegninger af Louis Moe. 4. udg. ♦ Erichsen, 1975. Bind 1-2, 364 + 274 sider (1975, novelle(r))
serietitel: MagnaPrintserien, 57
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
redigeret af Folmer Christensen (1909-2002)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til titel Bindenes titler: 1: Eventyr. 2: Historier.
, ,
 Bog Andersen, H. C.: Eventyr og Historier. Udvalg og forord: Folmer Christensen. Udg. i samarb. med Nyt dansk Litteraturselskab. ♦ Erichsen, 1975. Bind 1-2, 364 + 274 sider (1975, novelle(r))
serietitel: MagnaPrintserien, 57
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
redigeret af Folmer Christensen (1909-2002)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til titel Bindenes titler: 1: Eventyr. 2: Historier.
, ,
 Bog Andersen, H. C.: Glimt af et livsværk. Red.: Bo Grønbech. Tegninger af Stefan Viggo Pedersen [m. fl.]. ♦ Arnkrone, 1975. 238 sider, 1 tavle illustrationer (27 cm) (1975, roman)
Detaljer
redigeret af Bo Grønbech (f. 1907)
illustrationer af Stefan Viggo Pedersen (1891-1965)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På ryggen Mindeudgave.
 note til titel Udgivet 4-8-1975 i 1499 nummererede eksemplarer.
 Bog Andersen, H. C.: [indgår i antologien: De bedste Julehistorier af danske Forfattere [s009]] Grantræet. Side 9-[18] (1975, novelle(r)) 👓
Detaljer
1845 i: Nye Eventyr [1h2s01] 1. udgave: Grantræet
 Bog Syberg, Fritz og H. C. Andersen: Den grimme Ælling. Das hässliche Entenküken. The ugly duckling. Af Fritz Syberg [ill.] og H. C. Andersen [tekst]. Erik Dal og Ernst Syberg har ordnet billedrækken, og førstnævnte har red. bogen. ♦ Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1975. 111 blade [ie: 185 sider], illustreret (25 x 33 cm) (1975, roman)
Detaljer
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
redigeret af Erik Dal (1922-2006)
redigeret af Ernst Syberg
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Lademann.
 note til titel Omslagstitel: Fritz Syberg/H. C. Andersen.
 Børnebog Andersen, H. C.: Den grimme ælling. Ill. af Svend Otto. ♦ Gyldendal, 1975. 30 sider, illustreret (33 cm) (1975, børnebog)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
kollaps Noter
 Bog Andersen, H. C.: Improvisatoren. Efterskrift og noter: Knud Bøgh. Ill. af Ebbe Sadolin. ♦ Lademann, [1975]. 352 sider, illustreret (1975, roman)
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
efterskrift af Knud Bøgh (f. 1912)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
1835 1. udgave: Improvisatoren. Original Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. Deel 1-2, 228 + 266 sider
kollaps Noter
 Børnebog [Andersen, H. C.]: Kejserens nye klæder. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Rizzato. Fortalt af Mona Giersing. ♦ Sesam, 1975. [12] sider, illustreret (43 cm) (1975, børnebog)
serietitel: DODO-Bøgerne
Detaljer
oversat af Mona Giersing
illustrationer af Sergio Rizzato (f. 1936, sprog: italiensk)
bearbejdelse: Mona Giersing
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
,
 Børnebog [Andersen, H. C.]: Kejserens nye klæder. På dansk [ie: bearbejdet] af Mona Giersing. ♦ Sesam, 1975. [12] sider, illustreret (43 cm) (1975, børnebog)
serietitel: DODO-Bøgerne
Detaljer
oversat af Mona Giersing
illustrationer af Sergio Rizzato (f. 1936, sprog: italiensk)
bearbejdelse: Mona Giersing
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
,
 Børnebog [Andersen, H. C.]: Den lille havfrue. Frit efter H. C. Andersen. Ill. af Rizzato. Genfortalt af Mona Giersing. ♦ Sesam, 1975. [12] sider, illustreret (27 cm) (1975, børnebog)
serietitel: DODO-Bøgerne
illustrationer af Sergio Rizzato (f. 1936, sprog: italiensk)
oversat af Mona Giersing
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Prinsessen på ærten. På dansk [dvs. bearbejdet] ved Mona Giersing. ♦ Sesam, 1975. [12] sider, illustreret (43 sider) (1975, børnebog)
Detaljer
bearbejdelse: Mona Giersing
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 Bog Andersen, H. C.: Samlede eventyr og historier. Mindeudg. Ill. af danske kunstnere 1837-1974. Billedred. og indledning: Erik Dal. ♦ Lademann, 1975. Bind 1-5, 287 + 288 + 284 + 284 + 283 sider, illustreret (1975, roman)
Detaljer
illustrationer af Anonym
redigeret af Erik Dal (1922-2006)
kollaps Noter
 note til titel H.C. Andersen: Tolv med Posten også udgivet separat med ISBN: 87-15-00442-2.
, , , , ,
 Bog Andersen, H. C.: Slagelse-Digte. Et genfundet manuskript tydet og kemmenteret af Jørgen Skjerk. ♦ Bogtrykskolen i Århus [ikke i boghandlen], [1975]. 24 sider (1975, digte)
Detaljer
noter af Jørgen Skjerk (f. 1927)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: 1974.
 Bog Andersen, H. C.: The snow queen. A story in seven parts. Papercuttings by Sonia Brandes. Translated from the Danish by R. P. Keigwin. ♦ Flensted, 1975. 46 sider, illustreret (27 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Sonia Brandes (f. 1946)
oversat af Richard Prescott Keigwin (1883-1972, sprog: engelsk)
1845 i: Nye Eventyr [1h2s17] 1. udgave: Sneedronningen
 Børnebog Andersen, H. C.: Svinedrengen. Ill. af Bjørn Wiinblad. ♦ Gyldendal, 1975. [28] sider, illustreret (33 cm) (1975, børnebog)
illustrationer af Bjørn Wiinblad (1918-2006)
kollaps Noter
 Børnebog Andersen, H. C.: Tommelise. Ill. af Josef Paleček. ♦ Bierman & Bierman, [1975]. [32] sider, illustreret (33 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Josef Palecek (f. 1932, sprog: andre)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Vestergade 120, 7200 Grindsted.
 Børnebog [Andersen, H. C.]: The ugly duckling and other Andersen fairy tales. Stories retold by Jane Carruth. Previously published in The giant all-colour book of fairy tales. ♦ Danske Boghandleres Bogimport, 1975. 61 sider, illustreret (27 cm) (1975, børnebog)
Detaljer
oversat af Jane Carruth (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Spanien.
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Andersen, H.C.: Kærlighed paa Nicolaj Taarneller Hvad siger Parterret?, heroisk Vaudeville i 1 Akt af H.C. Andersen (premiere 25-04-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)SkibetVaudeville i 1 Akt af Scribe og Mazères, bearbejdet af H.C. Andersen
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Edouard Josephe Ennemond Mazères (1796-1866, sprog: fransk)
(premiere 05-10-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(tekst)Bruden fra Lammermoorromantisk Syngestykke i 4 Akter, Musiken af J.F. Bredal, Teksten af H.C. Andersen
musik af I.F. Bredal (1800-1864)
(premiere 05-05-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(tekst)Ravneneller Broderprøven, Trylle-Opera i 3 Akter af J.P.E. Hartmann, Teksten efter Gozzis tragikomiske Eventyr Il corvo, af H.C. Andersen, i 1864-65 omarbejdet og opført som: Ravnen, Eventyr-Opera i 4 Akter
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
af Carlo Gozzi (1720-1806, sprog: italiensk)
(premiere 29-10-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter)Dronningen paa 16 AarDrama i 2 Akter af Bayard. Oversat af H.C. Andersen
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
(premiere 29-03-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 44)
(tekst)Festen paa Kenilworthromantisk Syngestykke i 3 Akter, Musiken af C.E.F. Weyse, Teksten af H.C. Andersen, Dansen af P. Funck
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
(premiere 06-01-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Andersen, H.C.: Skilles og mødesdramatisk Digtning i 2 Afdelinger af H.C. Andersen (premiere 16-04-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Suflørens BeneficeVaudeville i 5 Akter af Théaulon og Etienne. Oversat af C.N. Rosenkilde
[Til Studenterforeningens Juleforestilling 1836 oversat af H.C. Andersen]
af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
(premiere 13-06-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Andersen, H.C.: LangebroeRevue af H.C. Andersen (premiere 24-12-1837 af Studenterforeningen (gruppe))
Andersen, H.C.: Den Usynlige paa Sprogødramatisk Spøg i 1 Akt med Kor og Sange af H.C. Andersen (premiere 15-06-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
Andersen, H.C.: Mulattenromantisk Drama paa rimede Vers i 5 Akter af H.C. Andersen
andet af Henriette Étiennette Fanny Reybaud (1802-1870, sprog: fransk)
(premiere 03-02-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
Andersen, H.C.: Mikkels Kærlighedshistorier i ParisVaudeville-Monolog af H.C. Andersen (premiere 11-03-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(bearbejdelse)Skuespilleren imod sin Viljeeller Komedien paa Landet, Komedie i 1 Akt af Dorvigny (La fête de campagne, ou L'intendant comédien malgré lui), oversat, efter Kotzebues Bearbejdelse, af N.T. Bruun, senere [fra 1839-40] bearbejdet af H.C. Andersen under Titel: En Komedie i det Grønne, Vaudeville i 1 Akt, Musiken ved Edv. Helsted
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 01-10-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
Andersen, H.C.: MaurerpigenTragedie i 5 Akter af H.C. Andersen, Musiken af J.P.E. Hartmann, Dansen af P. Larcher
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
(premiere 18-12-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Andersen, H.C.: Vandring gjennem Opera-Gallerietdeclamatorisk Ramme for en Scene-Række af ældre og nyere Componisters Arbeider paa den danske Scene.Beneficeforestilling af H. C. Andersen. Musik af Gluck, Gretry, Naumann, Hartmann den ældre, Schulz, Kunzen, Mozart, Schall, Dupui, Paer, Boyeldiu, Weyse, Kuhlau, Rosini, Weber, Zinck, Bellini, Marschner, Halevy, Auber og Hartmann den yngre (premiere 19-12-1841 på Det kongelige Teater)
Andersen, H.C.: Fuglen i Pæretræetdramatisk Spøg i 1 Akt med Kor og Sange af H.C. Andersen (efter en Fortælling af Rosa Maria), musiken af Edv. Helsted
musik af Edvard Helsted (1816-1900)
(premiere 04-07-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Andersen, H.C.: Agnete og Havmandendramatisk Digtning i 2 Afdelinger af H.C. Andersen, Musiken af N.V. Gade
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
(premiere 20-04-1843 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Andersen, H.C.: Kongen drømmerromantisk Drama i 1 Akt af H.C. Andersen, Musiken af H. Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 14-02-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Andersen, H.C.: Lykkens BlomstEventyr-Komedie i 2 Akter af H.C. Andersen, Musiken af H. Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 16-02-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Andersen, H.C.: Den nye BarselstueLystspil i 1 Akt af H.C. Andersen (premiere 26-03-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 61, 1889-1975: 55)
Andersen, H.C.: Herr RasmussenLystspil i 2 Akter af H.C. Andersen (premiere 19-03-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(tekst)Liden Kirstenromantisk Syngestykke i 1 Akt af J.P.E. Hartmann, Teksten af H.C. Andersen, Dansen af P. Larcher og senere
[Fra 1858:] romantisk Opera i 2 Akter. Koreografi: August Bournonville
[Fra 1925:] romantisk syngestykke i 1 akt (2 afdelinger). Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1945:] romantisk opera i 2 afdelinger. Dans: Børge Ralov
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
danse af August Bournonville (1805-1879)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 12-05-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 89, 1889-1975: 243)
Andersen, H.C.: Kunstens DannevirkeForspil ved Teatrets Hundred-Aarsdag af H.C. Andersen, Musken af H. Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 18-12-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(tekst)Brylluppet ved Como-SøenOpera i 3 Akter af F. Glæser, Teksten af H.C. Andersen
musik af Franz Glæser (1798-1861)
(premiere 29-01-1849 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)En Nat i RoskildeVaudevillespøg i 1 Akt. Bearbejdet efter Warin og Lefevre, af H.C. Andersen
af Charles Victor Varin (1798-1869, sprog: fransk)
af Louis Lefèvre (sprog: fransk)
(premiere 06-05-1849 på Casino)
(oversætter)Mer end Perler og GuldEventyrkomedie i 4 Akter. Fri Bearbejdelse efter F. Raimunds »Der Diamant des Geisterkönigs« og »1001 Nat« ved H.C. Andersen
af Ferdinand Raimund (1790-1836, sprog: tysk)
af anonym andre (sprog: andre)
(premiere 03-10-1849 på Casino)
Andersen, H.C.: Ole LukøjeEventyrkomedie i 3 Akter af H.C. Andersen
[På Det kgl. Teater fra 1-9-1942:] Eventyr-komedie i 3 akter (10 afdelinger), dans: Harald Lander
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 01-03-1850 på Casino
premiere 02-04-1905 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 42)
Andersen, H.C.: HyldemoerFantasispil i 1 Akt af H.C. Andersen (premiere 01-12-1851 på Casino)
(tekst)NøkkenOpera i 1 Akt af Franz Gläser, Teksten af H.C. Andersen
musik af Franz Glæser (1798-1861)
(premiere 12-02-1853 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)En LandsbyhistorieFolkeskuespil i 5 Akter efter S.H. Mosenthal, med tildigtede Kor og Sange af H.C. Andersen
af Salomon Hermann Mosenthal (1821-1877, sprog: tysk)
(premiere 17-01-1855 på Casino)
Andersen, H.C.: I MaaneskinAlpescener fra de tyrolske Bjærge i 2 Afdelinger af H.C. Andersen. Motivet efter Kobells og Seidels »'s letzte Fensterl'n oder Der Abschied von der Sennerin« og »Drei Jahrl'n nach'm letzten Fensterl'n oder Die Rückkehr aus dem Krieg«. Musiken af Lachner
af Franz von Kobell (1803-1882, sprog: tysk)
af Johann Gabriel Seidl (1804-1875, sprog: tysk)
musik af Ignaz Lachner (1807-1895, sprog: tysk)
(premiere 02-06-1855 på Casino)
Andersen, H.C.: Epilogaf H.C. Andersen (premiere 25-03-1856 på Hofteatret)
(sange)KilderejsenKomedie i 3 Akter af Ludvig Holberg.
[Fra 1859:] I stedet for 2 Akt gives Intermedium, [komponeret efter Holbergs Opgave af August Bournonville, med Musik af J.P.E. Hartmann, Teksten til Korene af H.C. Andersen]
[Fra 1922:] Musiken arr. af F. Hemme, dansene arr. af Emilie Walbom
af Ludvig Holberg (1684-1754)
danse af August Bournonville (1805-1879)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af F. Hemme (1871-1961)
danse af Emilie Walbom (1858-1932)
(premiere juli 1724 på Lille Grønnegade
premiere 30-06-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36, 1889-1975: 11)
(oversætter)Paa LangebroFolkekomedie med Sang i 4 Akter efter Musæus og Kotzebue (Eventyret: »Die stumme Liebe«) af H.C. Andersen
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 09-03-1864 på Casino)
Andersen, H.C.: Han er ikke fødtLystspil i 2 Akter af H.C. Andersen (premiere 27-04-1864 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Andersen, H.C.: Da Spanierne var herromantisk Lystspil i 3 Akter af H.C. Andersen med Musik af H. Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 06-04-1865 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Andersen, H.C.: Svinedrengenkomisk Eventyr-Operette i 3 Akter af Richard Schrøder. (Motivet efter H.C. Andersen). Musiken af Johan Bartholdy
bearbejdelse af Richard Schrøder (1840-1901)
musik af Johan Bartholdy (1853-1904)
(premiere 10-10-1886 på Dagmarteatret)
(andet)Der var engang - en Landsoldateller Sommerrevyen 1887. Eventyrlig Sommerkomedie i 2 Akter med Viser og Kor, trylleri, hoppen og springen frit efter H.C. Andersens "Fyrtøjet" af Forfatterne til de 14 Sommerrevuer [ie: Carl Wulff og Paul Marcussen]. Musikken arr. af musikdirektør Emilius Wilhelmi
af Carl Wulff (1840-1888)
af Paul Marcussen (1848-1906)
musik af Emilius Wilhelmi (1839-1906)
(premiere 02-07-1887 på Nørrebros Teater)
(sange)Fra 48Folkekomedie i 4 Akter af Sophus Birch. De indlagte Sange af H.C. Andersen, J.L. Heiberg, Peter Faber m.fl.
af Sophus Birck (1835-1900)
sange af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
sange af Peter Faber (1810-1877)
sange af Anonym
(premiere 08-01-1888 på Dagmarteatret)
Andersen, H.C.: Kejserens nye KlæderOperrette i 3 Akter efter H.C. Andersens Eventyr. Text og Musik af Charles Kjerulf
musik og tekst af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 19-02-1888 på Casino)
Andersen, H.C.: Den flyvende Kuffertfantastisk Operette i 5 Akter, frit efter Motiver fra H.C. Andersens Eventyr af Vilhelm Thomsen [ie: Poul Marcussen]. Musiken af Louis Varney, Danse-Divertissementerne af Oscar Iversen, Musiken til disse af Carl Gottschalksen
bearbejdelse af Paul Marcussen (1848-1906)
musik af Louis Varney (1844-1908, sprog: fransk)
danse af uidentificeret
musik af Carl Gottschalksen (1854-1939)
(premiere 08-03-1891 på Casino)
(oversætter)Dinoraheller Valfarten til Ploërmel, Opera i 3 Akter af G. Meyerbeer, Teksten af Jules Barbier og Michel Carré. Oversat af H.C. Andersen
musik af Giacomo Meyerbeer (1791-1864, sprog: tysk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
(premiere 14-12-1892 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 6)
Andersen, H.C.: Pigen med Svovlstikkernemusikalsk Æventyr i 1 Akt efter H.C. Andersen af August Enna. Tekstbearbejdelsen ved Ove Rode På Aarhus Teater med titlen: Den lille Pige med Svovlstikkerne På Det ny Teater med titlen: Den lille Pige med Svovlstikkerne På Det kgl. Teater med titlen: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Opera i 1 akt af August Enna. Tekst: Ove Rode efter H.C. Andersens eventyr
musik af August Enna (1859-1939)
bearbejdelse af Ove Rode (1867-1933)
(premiere 13-11-1897 på Casino
premiere 12-11-1936 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 23)
(andet)Hyrdinden og Skorstensfejerenpantomime i 1 akt af August Enna efter H.C. Andersens eventyr. Koreografi: Gustav Uhlendorff
[På det Kgl. Teater 1934:] pantomime i 1 akt (3 afdelinger). Koreografi: Harald Lander
musik af August Enna (1859-1939)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 06-10-1901 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 71)
Andersen, H.C.: Ib og lille Kristine3 Billeder efter H.C. Andersens Eventyr af Basil-Hood. Oversat af Ellen Weekes f. Nørregaard. Med Musik af Aug. Enna
af Basil Hood (1864-1917, sprog: engelsk)
oversat af Ellen Weekes
musik af August Enna (1859-1939)
(premiere 04-10-1902 på Dagmarteatret)
(andet)Prinsessen paa Ærtenkomisk opera i 1 akt af August Enna. Tekst: P.A. Rosenberg efter H.C. Andersens eventyr
musik af August Enna (1859-1939)
tekst af P.A. Rosenberg (1858-1935)
(premiere 02-09-1903 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 10)
(andet)H.C. Andersen og de UsynligeÆventyrkomedie i 5 Akter med Sange, Kor og Dans af Julius Andersen
af Julius Andersen (1863-1925)
(premiere 02-04-1905 på Sønderbro Teater)
(andet)FyrtøjetEventyrkomedie i 5 Akter (8 Afdelinger) af Elith Reumert. Frit dramatiseret efter H.C. Andersen. Musiken af Sextus Miskow
af Elith Reumert (1855-1934)
musik af Sextus Miskow (1857-1928)
(premiere 04-12-1909 på Casino)
(andet)Den lille Havfrueeventyr-ballet i 3 akter af Julius Lehmann efter H.C. Andersens eventyr. Musik: Fini Henriques, koreografi: Hans Beck
[Fra 1923 opført 8 gange som] Dansedivertissement af 3. akt (Allegoriske danse: »Tro, Haab og Kærlighed«, »Fristelsen« og »Livsglæden«)
af Julius Lehmann (1861-1931)
musik af Fini Henriques (1867-1940)
danse af Hans Beck (1861-1952)
(premiere 26-12-1909 på Det kongelige Teater)
(andet)NattergalenOpera i 3 Akter af August Enna. Teksten versificeret af Kai Friis Møller efter H.C. Andersens Eventyr. Dans: Gustav Uhlendorff
musik af August Enna (1859-1939)
tekst af Kai Friis Møller (1888-1960)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 10-11-1912 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 6)
(andet)Den lille HavfrueEventyrspil i 4 Akter (7 Afdelinger) af Vilhelm Østergaard efter Motiver fra H.C. Andersens Eventyr af samme Navn. Musik af Fini Henriques
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
musik af Fini Henriques (1867-1940)
(premiere 10-03-1916 af Ellen Prices Teaterselskab)
Andersen, H.C.: Den lille Idas Blomsterballet i 1 akt af Paul von Klenau efter H.C. Andersens eventyr. Musik: Paul von Klenau, koreografi: Emilie Walbom
[i 1930:] koreografi: Elna Jørgen-Jensen
af Paul v. Klenau (1883-1946)
musik af Paul v. Klenau (1883-1946)
danse af Emilie Walbom (1858-1932)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
(premiere 26-12-1916 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 17)
(andet)NattergalenEventyr af H.C. Andersen (premiere 26-12-1922 af Sadolins Marionetteater)
(andet)SvinedrengenEventyrkomedie i 6 Billeder af Hans Werner. Frit efter H.C. Andersen
af Hans Werner (1894-1970)
(premiere 15-11-1924 på Casinos Børneteater)
(andet)KlodshansBørnekomedie af Hans Werner frit efter H.C. Andersen
af Hans Werner (1894-1970)
(premiere 21-02-1925 på Casinos Børneteater)
(andet)Store Claus og Lille ClausEventyrkomedie for Voksne og Børn i 4 Akter med Sange af Aksel Stevnsborg efter H.C. Andersen, Komponist: Sigurd Juhl
af Aksel Stevnsborg (1896-1976)
musik af Sigurd Juhl (f. 1899)
(premiere 27-12-1925 på Århus Teater)
(andet)Klods HansEventyrkomedie for Børn i 4 Akter med Sange af Aksel Stevnsborg, frit efter H.C. Andersen
af Aksel Stevnsborg (1896-1976)
(premiere 27-12-1927 på Århus Teater)
(andet)Kejserens nye KlæderOpera i 3 Billeder af Finn Høffding. Tekst: Finnn Høffding efter H.C. Andersens Eventyr, dans: Kaj Smith
musik og tekst af Finn Høffding (1899-1997)
danse af Kaj Forgeron Smith (1900-1935)
(premiere 29-12-1928 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 7)
(andet)FyrtøjetEventyrkomedie af »Onkel Axel« [ie: Axel Breidahl] efter H.C. Andersen
af Axel Breidahl (1876-1948)
(premiere 01-02-1930 på Casinos Børneteater)
(andet)Historien om en ModerH.C. Andersens eventyr genfortalt i billeder af Carl Gandrup. Musik: Hakon Børresen
af Carl Gandrup (1880-1936)
musik af Hakon Børresen (1876-1954)
(premiere 02-04-1930 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(andet)Klods HansBørnekomedie i 4 Akter af Axel Breidahl
af Axel Breidahl (1876-1948)
(premiere 14-03-1931 på Casinos Børneteater)
(andet)Den flyvende KuffertEventyrkomedie i 10 Afdelinger af Axel Breidahl
af Axel Breidahl (1876-1948)
(premiere 16-01-1932 på Casinos Børneteater)
(andet)Den lille HavfrueBallet i 8 Billeder af Harald Lander efter H.C. Andersens Eventyr. Musik Fini Henriques. »Livsglædens Dans« af Hans Beck
danse af Harald Lander (1905-1971)
musik af Fini Henriques (1867-1940)
danse af Hans Beck (1861-1952)
(premiere 14-03-1936 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 15)
(andet)Svinedrengenballet i 1 akt af Harald Lander efter H.C. Andersens eventyr. Musik: Johan Hye-Knudsen
af Harald Lander (1905-1971)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
(premiere 14-03-1936 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 9)
(andet)Historien om en ModerOpera i 6 Billeder af Emil Reesen. Tekst: Carl Gandrup efter H.C. Andersen
musik af Emil Reesen (1887-1964)
tekst af Carl Gandrup (1880-1936)
(premiere 22-04-1941 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 6)
(andet)Tolv med Postenballet i 1 akt af Knudåge Riisager efter et eventyr af H.C. Andersen. Musik: Knudåge Riisager, koreografi: Børge Ralov
af Knudåge Riisager (1897-1974)
musik af Knudåge Riisager (1897-1974)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 21-02-1942 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 69)
(andet)Rejsekammeratenæventyropera i 9 billeder af Ebbe Hamerik. Tekst: Karl Nielsen frit efter H.C. Andersens eventyr, dans: Børge Ralov
musik af Ebbe Hamerik (1898-1951)
tekst af Karl Nielsen (1895-1979)
(premiere 05-01-1946 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 11)
(andet)Nattergalenlyrisk Eventyr i 3 Akter af Igor Stravinskij. Tekst: Igor Stravinskij og S. Mitusov efter H.C. Andersens Eventyr, dansk bearbejdelse: Mogens Lorentzen, koreografi: Niels Bjørn Larsen
musik og tekst af Igor Stravinskij (1882-1971, sprog: russisk)
tekst af Stepan Stepanovic Mitusov (1878-1942, sprog: ukendt)
oversat af Mogens Lorentzen (1892-1953)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 01-09-1946 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 13)
(andet)Snedronningenaf Miskow Makwarth efter H.C. Andersen
af Miskow Makwarth (f. 1905)
(premiere 04-12-1948 på Allé Scenen)
(sange)Kongelig NaadeLejlighedsspil i 2 Afdelinger af Thorvald Larsen med indlagt Sangtekst af H.C. Andersen, Johan Ludvig Heiberg m.fl.
af Thorvald Larsen, f 1892 (1892-1992)
sange af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 26-12-1948 på Folketeatret)
(andet)Et Juleæventyraf Harald H. Lund
af Harald H. Lund (1902-1982)
(premiere 29-11-1950 på A.B.C.-Teatret)
(andet)SkyggenFestspil over H.C. Andersens eventyr Skygge, af Finn Methling, musik af Svend Erik Tarp
af Finn Methling (1917-2010)
musik af Svend Erik Tarp (1908-1994)
(premiere 02-04-1955 på Odense Teater)
(andet)Vision(Historien om en moder), ballet af Elvi Henriksen inspireret af H.C. Andersen. Musik: Benjamin Britten: Variationer over et tema af Frank Bridge, koreografi: Niels Bjørn Larsen
af Elvi Henriksen (1916-2003)
musik af Benjamin Britten (1913-1976, sprog: engelsk)
musik af Frank Bridge (1879-1941, sprog: engelsk)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 12-10-1957 på Det kongelige Teater)
(andet)Skyggenballet i forspil og 5 billeder af Birger Bartholin efter H.C. Andersens eventyr. Musik: Svend Erik Tarp
af Birger Bartholin (1900-1991)
musik af Svend Erik Tarp (1908-1994)
(premiere 01-04-1960 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 11)
(andet)Historien om en Moderopera i 8 scener af Thomas Herman Koppel efter H.C. Andersens eventyr
musik og tekst af Thomas Koppel (1944-2006)
(premiere 17-10-1965 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 15)
(andet)Der var engang en ærtmusical i 2 akter af Jay Thompson, Marshall Barer og Dean Fuller, frit efter H.C. Andersens eventyr Prinsessen på ærten. Musik: Mary Rodgers, sangtekster: Marshall Barer
af Jay Thompson (sprog: engelsk)
af Marshall Barer (1923-1998, sprog: engelsk)
af Dean Fuller (f. 1922, sprog: engelsk)
musik af Mary Rogers (f. 1931, sprog: engelsk)
oversat af Jens Louis Petersen (1922-1992)
(premiere 18-05-1967 på Odense Teater)
(andet)Nattergalenminimusical af Ronald Tavel efter H.C. Andersens eventyr. Musik af Louis Mølholm
af Ronald Tavel (1936-2009, sprog: engelsk)
musik af Louis Mølholm (1881-1960)
oversat af Anonym
(premiere 10-12-1968 på Boldhusteatret)
(andet)Svinedrengenballet af Flemming Flindt efter H.C. Andersens eventyr. Musik Knudåge Riisager
danse af Flemming Flindt (1936-2009)
musik af Knudåge Riisager (1897-1974)
(premiere 11-03-1969 af Det kongelige Teater
premiere 13-09-1969 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 7)
Andersen, H.C.: Om årtusinderprosastykke af H.C. Andersen (premiere 12-12-1972 på Folketeatret)
(andet)H.C. Andersen - en eventyraften på Odense Teater
af Anonym
(premiere 24-08-1975 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden