Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alessandro Manzoni (1785-1873)

Sprog: italiensk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Manzoni, A.: Bruud og Brudgom. En Historie fra det syttende Aarhundrede. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ 1828-29. Deel 1-2, 327 + 526 sider (1828-29, roman) EMP4925 BD4:sp496
originaltitel: I promessi sposi, 1827
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1874-75 Senere udgave: De Trolovede. En mailandsk Fortælling fra det syttende Aarhundrede fundet og bearbeidet af A. Manzoni. Overs. efter Originalens anden Udgave af I.C. Barth. ♦ A.F. Høst, 1874-75. Deel 1-2, 355 + 356 sider
1910 Senere udgave: De Trolovede
1966 Senere udgave: Renzo og Lucia
kollaps Noter
 note til oversat titel Deel 1, 1 upagineret side: [Tilegnelse til "Høivelbaarne Hr. Etatsraad Thonning", signeret "Oversætteren"].
 Dramatik Manzoni, Alessandro: [Gnidia [1n]] Napoleons Død. Efter Adelbert von Chamissos tydske Bearbeidelse af A.F. (1830, dramatik) EMP 23
bearbejdelse: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Note (andet) Andersen, H. C.: Brylluppet ved Como-Søen. Opera i tre Acter. Musiken af Hofcapelmester F. Glæser. Stoffet er taget af nogle Capitler i Manzonis Roman: "I promessi sposi". ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1849. 16 sider (1849, dramatik)
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Bogen udkom 29-1-1849.
 url H.C. Andersen-Centrets værkregister nr. 625.  Link til ekstern webside andersen.sdu.dk
 Bog Manzoni, A.: De Trolovede. En mailandsk Fortælling fra det syttende Aarhundrede fundet og bearbeidet af A. Manzoni. Overs. efter Originalens anden Udgave af I.C. Barth. ♦ A.F. Høst, 1874-75. Deel 1-2, 355 + 356 sider (1874-75, roman) EMP4926
Detaljer
oversat af J.C. Barth (1833-1888)
1828-29 1. udgave: Bruud og Brudgom. En Historie fra det syttende Aarhundrede. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ 1828-29. Deel 1-2, 327 + 526 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Deel 1, side 1-5: Indledning [af forf.].
 anmeldelse Det nittende Aarhundrede, bind 1 (1874-75), Marts 1875, side 469-71 [Anmeldelse af Thor Sundby].
 Bog Manzoni: De Trolovede (1910, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 17
Detaljer
1828-29 1. udgave: Bruud og Brudgom. En Historie fra det syttende Aarhundrede. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ 1828-29. Deel 1-2, 327 + 526 sider
 Bog Manzoni, Alessandro: Renzo og Lucia (1966, roman)
Detaljer
oversat af Esther Nyholm (f. 1935)
1828-29 1. udgave: Bruud og Brudgom. En Historie fra det syttende Aarhundrede. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ 1828-29. Deel 1-2, 327 + 526 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden