Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Rudolf Schmidt (1836-1899)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-79:s210
Nytaarsgave, 1867-
 Bog (oversætter) Mérimée, Prosper: Colomba. En Roman. Paa Dansk ved S.M. ♦ Kbh., S.J. Lorias Forlag, 1858. 208 sider. Pris: 1 Rdl. (1858, roman) EMP4429
Detaljer
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
1855 1. udgave: Colomba. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1855. 277 sider
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1881. 230 sider [med oversætterens navn].
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 24-11-1862: Colomba, Roman af Pr. Mérimée. Oversat af S. M.
Priis 1 Rd.
Denne udmærkede Oversættelse, der har vunden megen Anerkjendelse og er indført i adskillige Skoler til Brug ved Siden af Originalen, tillader jeg mig herved at anbefale. Den kan faaes indbunden i Skolebind a 20 sk. samt i smukt Shirtingsbind a 32 sk.
S.J. Loria's Boghandel, Vesterbrogade 84, ved Jernporten.
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1859-68 har samme bog med årstallet 1863 og forlagsangivelsen Eibe [ny oplag?].
 Bog (oversætter) Speckter, Otto: Æventyret om den bestøvlede Kat. Fortalt for Ungdommen. Frit oversat. ♦ Kbh. 1858 (1858, børnebog)
originaltitel: Das Märchen vom gestiefelten Kater in den Bearbeitungen von Straparola, Basile, Perault u. Ludw. Tieck, 1843
af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
 Trykt i periodicum Høyer, Ernst: Statuen (1858, novelle(r)) 👓
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, No. 36 (12-2-1858), efter teksten: Ernst Høyer. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Fouqué, F. de la Motte: Undine. En Fortælling. Frit overs. efter ...s tydske Original. ♦ 1858. 138 sider (1858, roman) EMP1867
Detaljer
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1e] 1. udgave: Undine. Side 143-209
 Bog anonym [Schmidt, Rudolf]: Et Ungdomsliv. Digte af en Anonym. ♦ Kbh. 1858. 176 sider (1858, digte)
 Dramatik pseudonym [Schmidt, Rudolf]: Alfsol. Tragødie med Chor. Af Forf. til Et Ungdomsliv. Kbh. 1859 (1859, dramatik)
 Bog (oversætter) Irving, Washington: Alhambra. Paa dansk ved Rudolf Schmidt. ♦ Kjøbenhavn, K. Schønbergs Forlag, 1860. 357 sider (1860, tekster) 👓
Detaljer
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1833-34 1. udgave: Alhambra. Oversat af Fred. Schaldemose. ♦ Kbh., 1833-34. 1.-2. Deel
kollaps Indhold

[s129] Irving, Washington: Sagnet om den arabiske Stjernetyder. Side [129]-53 (1860, novelle(r))
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1834 indgår i: Alhambra [ba] 1. udgave: [Sagnet om den arabiske Stjernetyder]
[s156] Irving, Washington: Sanget om de tre deilige Prindsesser. Side [156]-86 (1860, novelle(r))
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1834 indgår i: Alhambra [bb] 1. udgave: [Sagnet om de tre deilige Prindsesser]
[s195] Irving, Washington: Sagnet om Prinds Ahmed al Kamel eller Pilgrimen af Elskov. Side [195]-36 (1860, novelle(r))
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1834 indgår i: Alhambra [bc] 1. udgave: [Sagnet om Prins Ahmed al Kamel]
[s237] Irving, Washington: Sagnet om Maurerens Efterladenskab. Side [237]-64 (1860, novelle(r))
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1834 indgår i: Alhambra [bd] 1. udgave: [Sagnet om Maurerens Efterladenskab]
[s265] Irving, Washington: Sagnet om Alhambras Rose eller Pagen og Ædelfalken. Side [265]-84 (1860, novelle(r))
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1834 indgår i: Alhambra [be] 1. udgave: [Sagnet om Alhambras Rose]
[s288] Irving, Washington: Gouverneuren og Notaren. Side [288]-96 (1860, novelle(r))
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1834 indgår i: Alhambra [bf] 1. udgave: [Sagnet om Guvernøren og Notaren]
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen kaldet: Sagnet om Gouverneuren og Notaren.
[s297] Irving, Washington: Gouverneuren og Soldaten. Side [297]-319 (1860, novelle(r))
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1834 indgår i: Alhambra [bg] 1. udgave: [Sagnet om Guvernøren og Soldaten]
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen kaldet: Sagnet om Gouverneuren og Soldaten.
[s320] Irving, Washington: Sagnet om de tvende tause Billedstøtter. Side [320]-42 (1860, novelle(r))
af Washington Irving (1783-1859, sprog: engelsk)
1834 indgår i: Alhambra [bh] 1. udgave: [Sagnet om de tvende tause Billedstøtter]
 Bog (oversætter) Tieck, L.: Juleaften. En Fortælling. Paa Dansk ved Rudolf Schmidt. ♦ Christian Vissings Forlag, 1862 [ie: 1861]. 54 sider (1861, novelle(r)) EMP2927
originaltitel: Weihnacht-Abend, 1835
Detaljer
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 28-11-1861, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Schmidt, Rud.: Digtninger (1863, digte)
 Bog (digte) antologi: Nye Digte af Danske Digtere. Udgivne af Christian Winther. ♦ P.G. Philipsen, 1863. vi + 288 sider (1863, digte)
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Ilia Fibiger (1817-1867)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: Emil Aarestrup, Carl Andersen, H.C. Andersen, Ludv. Bødtcher, Erik Bøgh, Erica, Forf. til "Tre Dramer", H.F. Greensteen, C. Hauch, Johannes Helms, H.P. Holst, C. Hostrup, H.W. Kaalund, Nikolaj Krossing, Fr. Paludan Müller, C. Ploug, C. Richardt, M.R., Rudolf Schmidt, J.M. Thiele, Christian Winther, Pauline Worm.
 Bog (oversætter) antologi: Fortællinger og Skildringer. Oversatte af Rudolf Schmidt. Fra "Fædrelandet"s Feuilleton. ♦ Schubothe, 1867. 486 sider (1867, novelle(r)) EMP 71
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

Fortællinger
[aa] anonym [Cooke, John Esten]: Nellys Sko. En amerikansk Novelle (1867, novelle(r))
originaltitel: Nelly's slipper
af John Esten Cooke (1830-1886, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På engelsk trykt i Harper's New Monthly Magazine, Vol. xvii [17], No. 98 (July 1858), side 198-205.
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet, 1859, Nr. 85 (11-4-1859), Nr. 86 (12-4-1859) og Nr. 87 (13-4-1859), (Paa Dansk ved Rudolf Schmidt). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[ab] Pavie, Théodore: Kystskipperen ved Cap Fréhel (1867, novelle(r))
originaltitel: Le caboteur du Cap Fréhel, 1859
af Théodore Marie Pavie (1811-1896, sprog: fransk)
oversætter i periodicum: O.P. Ritto (1847-1922)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 20 (1859), side 769-95.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 80 (13-4-1879), side 278-82, Nr. 81 (20-4-1879), side 294-95, Nr. 82 (27-4-1879), side 304-07, under titlen: Kystsejleren ved Kap Fréhel. Af Th. Pavie. Oversat af O. P. Ritto.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[ac] Thackeray [fejl, er af: Cook, Edward D.]: Bab Lambert (1867, novelle(r))
originaltitel: Bab Lambert, 1861
af Edward Dutton Cook (1829-1883, sprog: engelsk)
fejlagtig tillagt: William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På engelsk trykt i: The Cornhill Magazine, Vol. iv, No. 22, October 1861, side 421-439.
 note til oversat titel Er ikke af Thackeray, men Edward D. Cook.
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 2-1-1862 til 7-1-1862 i 5 afsnit, efter titlen er anført: (Af Thackeray. Paa Dansk ved Rudolf Schmidt). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[ad] Saintine, X. B.: Modsigelserne (1867, novelle(r))
originaltitel: ?
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
[ae] Gerstäcker: Snorkeren (1867, novelle(r))
originaltitel: Der Schnarcher
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På tysk trykt i Fliegende Blätter, No. 481, 1855. Udgivet i bogform i: Aus meinen Tagebuch. Gesammelte Erzählungen, Zweiter Band, 1863.
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet 28-7-1863. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
Natur og Folkeliv
[ba] Berlepsch, H. A.: Rød Sne (1867)
af Hermann Alexander von Berlepsch (1814-1883, sprog: tysk)
[bb] Berlepsch: Snestorm mellem Alperne (1867)
af Hermann Alexander von Berlepsch (1814-1883, sprog: tysk)
[bc] Berlepsch: Uveir mellem Alperne (1867)
af Hermann Alexander von Berlepsch (1814-1883, sprog: tysk)
[bd] Möllhausen, Balduin: En Steppebrand (1867, tekster)
originaltitel: Die Prairieband, 1860
af Balduin Möllhausen (1825-1905, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Die Gartenlaube 1860, No. 36, side 571-73.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[be] Möllhausen: En Dyrekamp (1867)
af Balduin Möllhausen (1825-1905, sprog: tysk)
[be] Möllhausen: Fata Morgana i Ørkenen (1867, tekster)
originaltitel: Die Fata Morgana in der Wüste
af Balduin Möllhausen (1825-1905, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Die Gartenlaube 1860, No. 30, side 475-77.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[bf] Tischendorf, Constantin: Pyramiderne og Sphinxen (1867)
af Constantin Tischendorf (1815-1874, sprog: tysk)
[bg] Gerstäcker: Carnevalet i Lima (1867, novelle(r))
originaltitel: Drei Tage Karneval in Lima
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
kollaps Noter
del af: Folkets Avis
 note om føljeton Trykt i Folkets Avis fra 21-6-1861 til 24-6-1861, under titlen: Tre Karnevalsdage i Lima. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[bh] Molinari, G. de: Et Ophold i Moskou. Efter G. de Molinari (1867)
af Gustave de Molinari (1819-1912, sprog: fransk)
[bi] Lilljebjørn, Knut: Livet i en svensk Provinds i det 18de Aarhundrede (1867)
af Knut Lilljebjörn (1765-1838, sprog: svensk)
Litteratur og Historie
[ca] Casse, A. Du: Richelieu som Dramatiker. Af "Histoire anecdotique de läncien théâtre en France", 1862 (1867, tekster)
af Albert du Casse (1813-1893, sprog: fransk)
[cb] Taine, H.: To Digtere og deres Publikum (1867, tekster)
af Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Om Tennyson og A. de Musset.
[cd] Musset, Alfred de: Et Aftensmaaltid hos Mademoiselle Rachel (1867, tekster)
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
[ce] Taillandier, Saint René: Et Drama i det literaire liv (1867, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Om Charlotte Stieglitz's død.
[cf] Saintine, X. B.: Eneboeren paa Søen (1867, tekster)
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Om Anselmo Giramo.
[cg] Joubert, Léo: Marie Stuart og Bothwell (1867, tekster)
af Léo Joubert (f. 1826, sprog: fransk)
[ch] Perier, Casimir: Charlotte Cordays Ungdom (1867, tekster)
af Auguste-Victor-Laurent-Casimir Perier (1811-1876, sprog: fransk)
 Bog Schmidt, Rudolf: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s317]] [Digte]. Side [317]-34 (1868, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Smeden i Ruhla. Soldaten i Georgsfortet.
 Trykt i periodicum (oversætter) anonym: "Den sorte Zigan". (Efter en engelsk Version af originale Zigeunervers) (1872, digte) 👓
del af: Nytaarsgave
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Sjette Aargang, 1872, side 96. [Efter teksten:] Rudolf Schmidt. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Schmidt, Rud.: Ældre og nyere Digte (1874, dramatik)
 Dramatik Schmidt, Rud.: Fem Tidsdigte (1875, dramatik)
 Dramatik anonym [Schmidt, Rudolf]: Den forvandlede Konge. Skuespil. Kbh., 1876 (1876, dramatik)
 Dramatik pseudonym [Schmidt, Rudolf]: En Opvækkelse. Skuespil af Forf. til Den forvandlede Konge. ♦ Gyldendal, 1877. 215 sider. Pris: kr. 2,75 (1877, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Trykt i periodicum (oversætter) Coppée, François: Buddha og Svalen. Efter François Coppée ved Rudolf Schmidt (1878, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af François Coppée (1842-1908, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Recits et élégies Juli 1878, side 14-16.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 45 (11-8-1878), side 426.
 Bog Schmidt, Rud.: Haandtegninger (1881, novelle(r))
Detaljer
1883 Samhørende, fortsættes af (2. del): Forestillet og oplevet. Haandtegninger. 2. Samling
1884 Samhørende, fortsættes af (3. del): Skæbner og Skikkelser. Sex Fortællinger. Haandtegninger: Tredje Samling. ♦ I.H. Schubothes Boghandel, 1884. 287 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
1886 Samhørende, fortsættes af (4. del): Murmesterens Døtre og andre Fortællinger. Haandtegninger. 4. Samling. ♦ Schubothe, 1886. 330 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 218 (4-12-1881), side 117 [Anmeldelse: signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 anmeldelse Jyllandsposten, Aftenavis, 13-12-1881 [Anmeldelse].
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 20-12-1881, side 2 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Schmidt, Rudolf: Nattens Hemmeligheder (1881, novelle(r))
[b] Schmidt, Rudolf: En fransk Kirkebetjent (1881, novelle(r))
[c] Schmidt, Rudolf: En Historie fra Schwarzwald (1881, novelle(r))
[d] Schmidt, Rudolf: Tordenluft (1881, novelle(r))
[e] Schmidt, Rudolf: Lejebibliotheks-Jomfruen (1881, novelle(r))
[f] Schmidt, Rudolf: Kammerherreinden (1881, novelle(r))
[g] Schmidt, Rudolf: Lærerindens Kjærlighedsroman (1881, novelle(r))
[h] Schmidt, Rudolf: Til Session (1881, novelle(r))
[i] Schmidt, Rudolf: Medaljekenderen (1881, novelle(r))
[j] Schmidt, Rudolf: Nørlund & Søn (1881, novelle(r))
1881 i: Fortællinger [6s191] Senere udgave: Nørlund & Søn. Fortælling af Rudolf Schmidt. (Ude og Hjemme). Side 191-230
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 188 (8-5-1881), side 324-26, Nr. 189 (15-5-1881), side 334-36 og Nr. 190 (22-5-1881), side 341-44, Fortælling af Rudolf Schmidt.
[k] Schmidt, Rudolf: Enken (1881, novelle(r))
 Bog (oversætter) Meyer, Konr. F.: Konge og Helgen. Fortælling. Overs. af S.M. [ie: Rud. Schmidt]. ♦ Kbh. 1881. 191 sider (1881, roman) EMP2466
originaltitel: Der Heilige, 1880
af Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898, sprog: tysk)
 Bog Schmidt, Rudolf: [Fortællinger [6s191]] Nørlund & Søn. Fortælling af Rudolf Schmidt. (Ude og Hjemme). Side 191-230 (1881, novelle(r)) 👓
del af: Stubbekøbing Avis
Detaljer
1881 indgår i: Haandtegninger [j] 1. udgave: Nørlund & Søn
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis fra 30-7-1881 til 16-8-1881. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Schmidt, Rud.: Der Himmel hängt voller Geigen (1882, roman)
 Bog Schmidt, Rud.: Paa fremmed Grund (1882, roman)
 Bog (oversætter) antologi: Paa fremmed Grund. Fortællinger og Skildringer. Overs. af Rudolf Schmidt. ♦ Eibe, 1882. 271 sider (1882) EMP 114
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Selden, Camille: En tysk Lærd (1882, novelle(r))
af Elise de Krinitz (1830-1896, sprog: fransk)
[b] Goldbaum, Wilhelm: Ved den russiske Grænse (1882, novelle(r))
af Wilhelm Goldbaum (1843-1912, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning, 1877, Bind 2, side 366-74. Oversætter angivet som: ved R.S. [ie: Rudolf Schmidt].
[c] Goldbaum: "Døde Sjæle" (1882, novelle(r))
af Wilhelm Goldbaum (1843-1912, sprog: tysk)
[d] Cantel, Henri: Et Livsbillede fra Georgien (1882, novelle(r))
originaltitel: ?
af Henri Cantel (f. 1825, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse?) i Fædrelandet 21-8-1862 til 25-8-1862 i 4 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[e] Kolloff, Edvard: Samfundslivet i Paris før og efter Rædselsperioden (1882)
af Edouard Kolloff (f. 1812, sprog: tysk)
[f] Pfau, Ludwig: Claude Tillier. En fransk Provinsforfatter. Efter Ludwig Pfau (1882)
af Ludwig Pfau (1821-1894, sprog: tysk)
[g] Kleist, Heinrich von: Tvekampen. Efter Heinrich von Kleist (1882, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
[h] Riehl, W. H.: En Kamp i Sagtmodighed (1882, novelle(r))
af Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897, sprog: tysk)
[i] Stiil, H.: En tysk Bondehistorie. Efter H. Stiil (1882)
af H. Stiil (sprog: ukendt)
 Bog Schmidt, Rud.: Forestillet og oplevet. Haandtegninger. 2. Samling (1883, novelle(r))
Detaljer
1881 Samhørende, 2. del af: Haandtegninger
kollaps Indhold

[a] Schmidt, Rudolf: Bispens Svigerdatter (1883, novelle(r))
[b] Schmidt, Rudolf: En Billedhuggers Eventyr (1883, novelle(r))
[c] Schmidt, Rudolf: "Begge Præster" (1883, novelle(r))
[d] Schmidt, Rudolf: Ved Østers og Champagne (1883, novelle(r))
[e] Schmidt, Rudolf: Borgmester-Klogskab (1883, novelle(r))
[f] Schmidt, Rudolf: Solformørkelsen (1883, novelle(r))
[g] Schmidt, Rudolf: Et lykkeligt Ægtepar (1883, novelle(r))
[h] Schmidt, Rudolf: Bogtrykkerkarlen (1883, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet 12-3-1882 og 13-3-1882, under titlen: Bogtrykkerkarlen. Studie af Rudolf Schmidt. [Afsnittene er nummererede: II og III]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[i] Schmidt, Rudolf: Et nyt Rollefag (1883, novelle(r))
[j] Schmidt, Rudolf: "Engleglød" (1883, novelle(r))
 Bog (oversætter) Tillier, C.: Onkel Benjamin. Et Billede af fransk Provindsliv kort før Revolutionen. Paa Dansk ved Rudolf Schmidt. ♦ 1883. i-x + 11-256 sider (1883, roman) EMP4748
originaltitel: Mon oncle Benjamin, 1843
Detaljer
af Claude Tillier (1801-1844, sprog: fransk)
1914 Senere udgave: Onkel Benjamin
1964 Senere udgave: Onkel Benjamin
kollaps Noter
 note til oversat titel Side v-x: Fortale [signeret R.S.].
 Tekster Schmidt, Rud.: Ad egne Veje. Studier og Afhandlinger. ♦ Eibe, 1884. 338 sider (1884, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 346 (18-5-1884), side 415 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Schmidt, Rudolf: Bertaldas Ridder. Novelle af Rudolf Schmidt (1884, novelle(r)) 👓
del af: Nytaarsgave
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ny Række, Tredie Aargang, 1884, side [42]-68. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Schmidt, Rudolf: [indgår i antologien: Efteraarsløv [22]] Lukas Signorelli (1884, digte)
 Bog Schmidt, Rudolf: Skæbner og Skikkelser. Sex Fortællinger. Haandtegninger: Tredje Samling. ♦ I.H. Schubothes Boghandel, 1884. 287 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1884, novelle(r))
Detaljer
1881 Samhørende, 3. del af: Haandtegninger
kollaps Noter
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 25-2-1884, side 2 [Anmeldelse, signeret: a [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 346 (18-5-1884), side 415 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Schmidt, Rudolf: Fyrmesteren (1884, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Trykt i Dagbladet 14-10-1883 og 21-10-1883, under titlen: Fyrmesteren. Fortælling af Rudolf Schmidt. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[b] Schmidt, Rudolf: Overlærerens Fejltagelse (1884, novelle(r))
[c] Schmidt, Rudolf: Svigerfader og Svigersøn (1884, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nytaarsgave
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ny Række, Anden Aargang, 1883, side 33-46, under titlen: Svigerfader og Svigersøn. Novellette af Rudolf Schmidt. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
[d] Schmidt, Rudolf: Lykkebarnet (1884, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Trykt i Dagbladet 2-12-1883, 9-12-2883 og 16-12-1883, under titlen: Lykkebarnet. Novelle af Rudolf Schmidt. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[e] Schmidt, Rudolf: En Kjælderhistorie (1884, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Trykt i Dagbladet 16-9-1883, under titlen: En Kjælderhistorie. Af Rudolf Schmidt. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[f] Schmidt, Rudolf: Den sidste paa Lazarethet (1884, novelle(r))
 Dramatik Schmidt, Rud.: Solopgang. Skuespil i een Act. ♦ Schubothes Forlag, 1884. (1884, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 18-11-1884, side 1 [Anmeldelse].
 Bog Schmidt, Rud.: Jochen Hinrichs (1885, roman)
 Bog Schmidt, Rud.: Fortællinger paa Vers. ♦ F.H. Eibes Forlag, 1886. 174 sider (1886, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 12-10-1886, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 30-10-1886, Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Schmidt, Rudolf: Mandens Portræt (1886, novelle(r)) 👓
del af: Nytaarsgave
artikelserie: Af "Rodemesterens Historier", 1886:1
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ny Række, Femte Aargang, 1886, side [91]-103, del af serien: Af "Rodemesterens Historier". Af Rudolf Schmidt. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Schmidt, Rudolf: "Den smukke Aurora" (1886, novelle(r)) 👓
del af: Nytaarsgave
artikelserie: Af "Rodemesterens Historier", 1886:2
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ny Række, Femte Aargang, 1886, side 103-17, del af serien: Af "Rodemesterens Historier". Af Rudolf Schmidt. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Schmidt, Rudolf: Murmesterens Døtre og andre Fortællinger. Haandtegninger. 4. Samling. ♦ Schubothe, 1886. 330 sider (1886, novelle(r))
Detaljer
1881 Samhørende, 4. del af: Haandtegninger
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 30-11-1885, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 24-12-1885, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Schmidt, Rudolf: En Rosenbrud (1886, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Trykt i Dagbladet 23-3-1884, under titlen: En Rosenbrud. Novellette af Rudolf Schmidt. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[b] Schmidt, Rudolf: Englevinger (1886, novelle(r))
Rodemesterens Historier
[ca] Schmidt, Rudolf: Hesteholderen (1886, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Trykt i Dagbladet 26-10-1884, under titlen: Rodemesterens Historier. Af Rudolf Schmidt. I. Hesteholderen. [Med indledende tekst til serien]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[cb] Schmidt, Rudolf: "Fra den anden Side" (1886, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Trykt i Dagbladet 2-11-1884, under titlen: Rodemesterens Historier. Af Rudolf Schmidt. II. "Fra den anden Side". Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[cd] Schmidt, Rudolf: Madam Silvergrén (1886, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nytaarsgave
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ny Række, Fjerde Aargang, 1885, side [72]-79, under titlen: Af "Rodemesterens Historier". Af Rudolf Schmidt. Madam Silfvergrén. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
[ce] Schmidt, Rudolf: En Bondehævn (1886, novelle(r))
[cf] Schmidt, Rudolf: Den yngre Søster (1886, novelle(r))
[cg] Schmidt, Rudolf: Møenboen (1886, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Trykt i Dagbladet 26-10-1884, under titlen: Rodemesterens Historier. Af Rudolf Schmidt. III. Møenboen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[d] Schmidt, Rudolf: Murmesterens Døtre (1886, novelle(r))
 Trykt i periodicum Schmidt, Rudolf: Den hippogratiske Ed. Novelle af Rudolf Schmidt (1887, novelle(r)) 👓
del af: Nytaarsgave
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave. Udgiven af Foreningen "Fremtiden". Ny Række. Sjette Aargang, 1887, side [38]-74. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) antologi: Fra begge Halvkugler. Fortællinger og Skildringer. Overs. af Rudolf Schmidt. ♦ 1888. 268 sider (1888) EMP 120
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Malcolms, John: Skoflikkeren Ahmed. Af Sir John Malcolm's "Sketches of Persia" (1888, novelle(r))
af John Malcolm (1769-1833, sprog: engelsk)
1875 1. udgave: Skoflikkeren Ahmed. En østerlandsk Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ 1875. 52 sider
[b] Keyserling, Eduard: To Taarer (1888, novelle(r))
af Eduard von Keyserling (1855-1918, sprog: tysk)
1882 i: Aftenlæsning [3s020] 1. udgave: Kun to Taarer. Præmiekronet Feuilleton
[c] anonym: Fra Polens Fortid (1888)
originaltitel: ?
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[d] Goldbaum, Wilhelm: En polsk Greve. (Efter Kazimir Chlendowsky) (1888, novelle(r))
originaltitel: ?
bearbejdelse: Wilhelm Goldbaum (1843-1912, sprog: tysk)
af Kazimir Chlendowsky (sprog: polsk)
[e] Erasmus af Rotterdam: En tysk Kro i det sextende Hundredaar. Efter Erasmus af Rotterdam (1888, novelle(r))
originaltitel: ?
af Erasmus fra Rotterdam (1469-1536, sprog: hollandsk)
[f] Guizot og Bonnechose: Vilhelm Erobrerens Død. Sammenarbejdet efter Guizot og Bonnechose (1888)
originaltitel: ?
af François Guizot (1787-1874, sprog: fransk)
af Emile de Bonnechose (1801-1875, sprog: fransk)
[g] Whitman, Walt: Mordet paa Abraham Lincoln (1888)
originaltitel: ?
af Walter Whitman (1819-1892, sprog: engelsk)
[h] Hartwig, G.: Mammuthshulen i Kentucky (1888)
originaltitel: ?
af George Hartwig (1813-1880, sprog: tysk)
andet: Emmy Koeppel (1850-1916, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til forfatter EMP angiver forfatteren til at være Georg Hartwig, der er pseudonym for Emmy Koeppel (tysk), det er dog mere sandsynligt at artiklen er skrevet af George Hartwig (1813-1880), engelsk-tysk forfatter til bl.a.: Die Unterwelt, 1863.
[i] Monod, Gabriel: Tyske og franske Soldater i Krigen 1870-71. Efter Gabriel Monod (1888)
originaltitel: ?
af Gabriel Monod (1844-1912, sprog: fransk)
[j] Bossier, Gaston: En omgangsven af de Store i den romerske Republiks sidste Dage (1888, tekster)
originaltitel: ?
af Gaston Boissier (1823-1908, sprog: fransk)
[k] Falke, Jacob: Gjæstfriheden i Middelalderen (1888)
originaltitel: ?
af Jakob von Falke (1825-1897, sprog: tysk)
 Bog Schmidt, Rud.: Nye Haandtegninger. Fortællinger og Karakterbilleder (1891, novelle(r))
 Dramatik Schmidt, Rud.: Udløst. Skuespil i 3 Akter (1891, dramatik)
 Bog Schmidt, Rud.: Tanker og Toner. En Samling Digte (1892, digte)
 Dramatik Schmidt, R.: Torquato Tasso (1894, dramatik)
 Dramatik Schmidt, Rudolf: Den forvandlede Konge. Med Forfatterens Fortale. Udg. med Efterskrift af Oskar Hansen (1964, dramatik)
efterskrift af Oskar Hansen (1895-1968)
 Bog (oversætter) Tillier, Claude: Onkel Benjamin (1964, roman)
serietitel: Sesam Biblioteket, 10
Detaljer
af Claude Tillier (1801-1844, sprog: fransk)
1883 1. udgave: Onkel Benjamin. Et Billede af fransk Provindsliv kort før Revolutionen. Paa Dansk ved Rudolf Schmidt. ♦ 1883. i-x + 11-256 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Rudolf Schmidt: Fritz i sin Lejr
Skuespil i 1 Akt af Rudolf Schmidt
(premiere 27-09-1855 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter) Nøglen til Kassen
Lystspil i 1 Akt af Roderich Benedix. Oversat af Rudolf Schmidt
af Julius Roderich Benedix (1811-1873, sprog: tysk)
(premiere 14-12-1868 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Rudolf Schmidt: Den forvandlede Konge
Skuespil i 3 Akter af Rudolf Schmidt
(premiere 29-11-1876 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter) Et Ord til Ministeren
dramatisk Situation i 1 Akt af Anton Langer. Oversat af Rudolf Schmidt
af Anton Langer (1824-1879, sprog: tysk)
(premiere 26-01-1890 på Dagmarteatret)
Rudolf Schmidt: En Opvækkelse
Skuespil i 5 Akter af Rudolf Schmidt. [Oprindelig pseudonymt: af Forf. til "Den forvandlede Konge"]
(premiere 11-04-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Rudolf Schmidt: Solopgang
Skuespil i 1 Akt af Rudolf Schmidt
(premiere 30-10-1884 på Folketeatret)
(oversætter) Kampen for Tilværelsen
Skuespil i 5 Akter af Alphonse Daudet. Oversat af Rudolph Schmidt
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
(premiere 09-02-1890 på Dagmarteatret)
Rudolf Schmidt: Under Rædselsperioden
dramatisk Episode i 1 Akt af Rudolf Schmidt. Motivet efter Balzacs Fortælling »Le requisitionnaire«
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
(premiere 28-11-1890 på Dagmarteatret)
Rudolf Schmidt: Udløst
Skuespil i 3 Akter af Rudolf Schmidt, med et Forspil til 3. Akt af Aug. Enna
musik af August Enna (1859-1939)
(premiere 18-10-1891 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden