Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

François Coppée (1842-1908)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Coppée, François: Smedenes Skrue (1871, digte)
Detaljer
1915 Senere udgave: Smedenes Skrue. Et Digt. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1915. 16 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1884.
 anmeldelse Social-Demokraten 27-3-1884, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Coppée, F.: Et flygtigt Møde (1873, dramatik)
 Dramatik Coppée, François: Væddekampen i Cremona. Versificeret Skuespil i 1 Akt, oversat af H.P. Holst. ♦ Reitzel, 1876 (1876, dramatik)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Trykt i periodicum Coppée, François: Buddha og Svalen. Efter François Coppée ved Rudolf Schmidt (1878, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Recits et élégies Juli 1878, side 14-16.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 45 (11-8-1878), side 426.
 Trykt i periodicum Coppée, François: Avissælgersken. Skitse fra Paris af François Coppée. (Revue des Deux Mondes 15. November 1879) (1880, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 128 (14-3-1880), side 245-47, illustreret.
 Dramatik Coppée, François: Den skjulte Skat (1880, dramatik)
 Bog Coppée, François: Fortællinger og Skitser. Autoriseret Overs. ved Johannes Marer. ♦ Schou, 1882. 176 sider. Pris: kr. 2,00 (1882, novelle(r)) EMP3899
originaltitel: Contes en prose, 1882
Detaljer
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til J.L. Wulff.
 url Delvis visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 273 (24-12-1882), side 161 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Coppée, François: Ved Solnedgang (1882, novelle(r))
originaltitel: Le coucher du soleil, 1882

[b] Coppée, François: Sølvfingerbøllet (1882, novelle(r))
originaltitel: Le dé d'argent, 1882

[c] Coppée, François: En moderne Tantalus (1882, novelle(r))
originaltitel: Un nouveau tantale, 1882

[d] Coppée, François: Mo'er Nunu (1882, novelle(r))
originaltitel: Maman Nunu, 1882

[e] Coppée, François: Kjærlighedshistorier. Dialog (1882, novelle(r))
originaltitel: Bonnes fortunes, 1882

[f] Coppée, François: Et Sujet til et Stykke (1882, novelle(r))
originaltitel: Un sujet de pièce, 1882

[g] Coppée, François: Kaptajnens Skjødesynder. Novelle (1882, novelle(r))
originaltitel: Les vices du capitaine, 1882

[h] Coppée, François: Sagnet om Manuskriptet (1882, novelle(r))
originaltitel: La légende du manuscrit, 1882

[i] Coppée, François: To Gjøglere (1882, novelle(r))
originaltitel: Deux pitres, 1882

[j] Coppée, François: Broder og Søster (1882, novelle(r))
originaltitel: Un mot d'auteur, 1882

[k] Coppée, François: Den hvide Kjole (1882, novelle(r))
originaltitel: La robe blanche, 1882

[l] Coppée, François: En Stedfortræder (1882, novelle(r))
originaltitel: Le remplaçant, 1882

[m] Coppée, François: Min Ven Morder (1882, novelle(r))
originaltitel: Mon ami Meurtrier, 1882
oversætter i periodicum: H.W. (pseudonym)
illustrationer i periodicum: Georges Rochegrosse (1859-1938, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 251 (23-7-1882), side 517-20, ved H. W., med vignet [af Georges Rochegrosse].

[n] Coppée, François: En Begravelse i Theaterverdenen (1882, novelle(r))
originaltitel: Un enterrement dramatique, 1882
oversætter i periodicum: N.J. Berendsen (1849-1920)
illustrationer i periodicum: anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 224 (15-1-1882), side 193-96, Ved N.J.B., med vignet.
 Trykt i periodicum Coppée, Franç.: Et Stykke Brød (1882, novelle(r))
originaltitel: Le Morceau de pain
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 26-3-1882. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Hver 8. Dag, Nr. 22 (3-3-1901), side 339-42.
 url Fuld visning af den franske tekst, i samlede værker 1885-1909, på:  Link til ekstern webside Gallica
 Trykt i periodicum Coppée, François: En Spillers Juleaften (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: Le Louis d'or. Conte de Noël, 1893
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1888-89:14
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Longues et brèves, 1893.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 14 (6-1-1889), side 162-63, del af serien: Fra Samfundets Kroge, med udertitlen: Fra de store Byer.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Biblisem
 Bog Coppée, François: Skyldig! - Ikke skyldig! Roman. Med Forfatterens Tilladelse overs. af Carl Michelsen. ♦ 1898. 280 sider, illustreret (1898, roman) EMP3900
originaltitel: Le coupable, 1896
serietitel: Christiansens Bogsamling
serietitel: Christiansens Serier, 3:01
Detaljer
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
1907 Senere udgave: Skyldig - ikke skyldig? Roman. Oversat af C. Michelsen. ♦ A. Christiansen, 1907. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1911 Senere udgave: Hvem bærer Skylden
1944 Senere udgave: Skyldig - ikke skyldig? Oversat i forkortet Udg. af Lis Thorbjørnsen. ♦ Saxo-Forlaget, 1944. 96 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 7-8: François Coppée.
 Bog Coppée, François: Skyldig - ikke skyldig? Roman. Oversat af C. Michelsen. ♦ A. Christiansen, 1907. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1907, roman)
Detaljer
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
1898 1. udgave: Skyldig! - Ikke skyldig! Roman. Med Forfatterens Tilladelse overs. af Carl Michelsen. ♦ 1898. 280 sider, illustreret
 Bog Coppée, François: Hvem bærer Skylden (1911, roman)
Detaljer
1898 1. udgave: Skyldig! - Ikke skyldig! Roman. Med Forfatterens Tilladelse overs. af Carl Michelsen. ♦ 1898. 280 sider, illustreret
 Dramatik Coppée, François: Fader vor (1912, dramatik)
 Bog Coppée, François: Smedenes Skrue. Et Digt. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1915. 16 sider (1915, digte)
Detaljer
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
1871 1. udgave: Smedenes Skrue
 Bog Coppée, François: Skyldig - ikke skyldig? Oversat i forkortet Udg. af Lis Thorbjørnsen. ♦ Saxo-Forlaget, 1944. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1944, børnebog)
serietitel: Krone-Serien, 7
Detaljer
oversat af Lis Thorbjørnsen (f. 1918)
1898 1. udgave: Skyldig! - Ikke skyldig! Roman. Med Forfatterens Tilladelse overs. af Carl Michelsen. ♦ 1898. 280 sider, illustreret

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Coppée, François: Smedenes Skruedramatisk Situation af François Coppée. Oversat af C.K.F. Molbech
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
(premiere 20-11-1871 på Casino)
Coppée, François: Væddekampen i Cremonaversificeret Lystspil i 1 Akt af François Coppée. Oversat af H.P. Holst
[paa Casino:] Skuespil i 1 akt
[På Det kgl. Teater fra 1902:] Skuespil i 1 akt
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 20-09-1876 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16, 1889-1975: 7)
Coppée, François: Den skjulte SkatKomedie i 1 Akt paa rimede Vers af François Coppée. Oversat af Anonym [Rich. Kaufmann?]
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
(premiere 14-03-1880 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Coppée, François: Et MødeSkuespil i 1 Akt af François Coppée. Oversat af H.R. Hunderup m.fl. [Paa Folketeatret:] Oversat af E. Møller under Titlen: Sylvia, dramatisk Situation
oversat af H.R. Hunderup (1857-1902)
oversat af uidentificeret
(premiere 13-11-1887 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden