Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Adam Oehlenschläger (1779-1850)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Gæa, 1845
Danmark, 1877-10-21
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Siofna for Året 1802. Udgivet af A. Øhlenslæger. ♦ K. Kristensens Forlag, [1801]. 166 + [2] sider (1801, digte) BD4:sp201
Detaljer
1803 [Wilhelm og Blomsterne, og: Kongen i Leire] Senere udgave: Digte. Af Adam Øhlenslæger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Universitetsboghandler Fr. Brummers Forlag, 1803 [ie: 1802]. [4] 304 [1] sider. (Trykkeri: Andreas Seidelin)
kollaps Noter
 note til titel [2. Oplag 1822] paa G. Jacobsens Forlag.
 note til titel Også oplag med: paa G. Bonniers Forlag.
 note til titel Indeholder digte af: T.C. Bruun, R. Frankenau, O. Horrebow, Christiane Koren, L. Kruse, K.L. Rahbek, L. Sagen, Sander, Schack Staffeldt, J.C. Tode og A. Øhlenslæger.
 Bog (oversætter) Schiller, [Fred.]: Hymne til Glæden. Af A. Öhlenschlæger (Efter Schiller). ♦ Kbh., Brummers Forlag, 1801. 4 upaginerede Blade (1801, digte) BD4:sp275
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Schiller, [Fred.]: Hymne til Glæden. Af Schiller, oversat af A. Oehlenschläger, med Musik af Kuhlau. ♦ Kbh., [1801] (1801, digte) BD4:sp276
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
musik af Frederik Kuhlau (1786-1832)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave: Opført første Gang i det harmoniske Selskab d. 26. Jan. 1814. Kbh. 4 Blade.
 note til oversat titel Også udgave: Opført i det Venskabelige Selsk. d. 26. Dec. 1824. Kbh. 4 Blade.
 note til oversat titel Også udgave: Afsjungen i det Venskabelige Selsk. 1. Jan. 1828. Kbh. 4 Blade.
 Bog (oversætter) Wall, Anton: Adelaide og Aimar. Oversat af Adam Øhlenslæger. ♦ S. Poulsens Forlag, 1802. 1.-2. Deel, 266 + 276 sider (1802, roman) EMP2111 BD4:sp474
originaltitel: Adelheit und Aimar, 1800
Detaljer
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Til en Veninde [signeret A.W.].
 Bog Oehlenschläger: Erik og Roller. Romantisk Fortælling. [Kbh., 1802] (1802, roman) BD4:sp452
Detaljer
1897 Senere udgave: Erik og Roller. En hidtil udtrykt Fortælling. Udg. med Indledning og Noter ved Viggo Bierring. ♦ Kbh., Det Nordiske Forlag, 1897. xvi + 188 sider
kollaps Noter
 note til titel I Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 452, anført med bemærkningen: Uden Titelbl. og Titel Pag. 1-192. Ufuldendt.
 note til titel Oehlenschläger lod 12 ark trykke i 1802, men lod aldrig værket udkom i helhed. Digtene Freyas Rok og Biarke-Maal, blev trykt i Poulsens Nytaarsgave for 1804, side 221-234.
 Dramatik Øhlenslæger, Adam: Anden April 1801. En dramatisk Situation. ♦ Kbh., Fr. Brummers Forlag, 1802. 44 sider (1802, dramatik) BD4:sp345
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Øhlenslæger: [indgår i antologien: Eros [v]] Elegie over en Landsbyepige. Efter Hølty. Side 135-39 (1803, digte) BD4:sp163
baseret på værk af Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748-1776, sprog: tysk)
 Bog Øhlenslæger, Adam: Digte. Af Adam Øhlenslæger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Universitetsboghandler Fr. Brummers Forlag, 1803 [ie: 1802]. [4] 304 [1] sider. (Trykkeri: Andreas Seidelin) (1803, digte) BD4:sp255
del af: Charis
del af: Almeen Læsning af blandet Indhold
del af: Den danske Tilskuer
Detaljer
1801 [Wilhelm og Blomsterne, og: Kongen i Leire] 1. udgave: Siofna for Året 1802. Udgivet af A. Øhlenslæger. ♦ K. Kristensens Forlag, [1801]. 166 + [2] sider
1823 Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
1903 Senere udgave: Digte. 1803. Paa ny udgivet i Hundredaaret og forsynet med et Efterskrift af Ida Falbe Hansen. ♦ Schubothe, 1903. [6] 304 + xxxii sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri (Georg A. Bach))
1966 Senere udgave: Digte 1803. Optrykt efter Originaludgaven
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom december 1802.
 note til titel Adresseavisen 15-12-1802, side 3, uddrag af annonce: Digte af Adam Øhlensläger har nyelig forladt Pressen og sælges hos Fr. Brummer paa Østergade 34 som en Nyeaarsgave. Bogen bestaaer paa nogle enkelte Stykker nær af lutter nye Digte, hvortil Hr. Organist Weyse har givet musikalsk Biedrag. Den koster i Materie 1 Rd.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel 2 upaginerede sider: Forerindring [Signeret: Adam Öhlenslæger].
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [305]: Trykfeil.
 note til titel Uddrag af forordet: Otte Stykker, af denne Samling, have tilforn været trykte, og selv een af disse er ganske omarbeidet ...
 note til titel [2. Oplag 1803, uden oplagsangivelse, med med andre trykfejl end 1. oplag, jævnfør Liebenberg: Bidrag til den oehlenschlägerske Literaturs Historie. Bind 1, 1868, side 11].
 note til titel Heri bl.a.: Guldhornene, Sanct Hansaftens-Spil.
 note til titel Fuld visning af teksten på: Kalliope. Link til ekstern webside kalliope.org
 note til titel Fuld visning af bogen (pdf) på: Det kgl. Bibliotek. Link til ekstern webside www.kb.dk
kollaps Indhold

[s075] Øhlenslæger, Adam: Guldhornene. Side 75-82 (1803, digte)
1823 Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
1917 Senere udgave: Guldhornene og andre Digte. ♦ Høst, 1917. 102 sider
1942 Senere udgave: Guldhornene

[s313] Øhlenslæger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304 (1803, digte)
1835 i: Digterværker [1a] Senere udgave: Sanct Hansaftenspil. Side 1-92
1845 i: Digterværker [4d] Senere udgave: St. Hans Aften-Spil. Side 267-331
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [4c] Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side [165]-226
1854 i: Udvalgte Værker [2h] Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 277-93
1857 i: Poetiske Skrifter [1a] Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side [1]-67
1884 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [2] Senere udgave: Sancthansaften-Spil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 63 sider. Pris: kr. 0,25
1885 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af F. L. Liebenberg, m. Illustrationer af H. N. Hansen. ♦ Philipsen, 1885. (kvartformat)
1911 Senere udgave: St Hansaften-Spil
1918 Senere udgave: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklæreforeningen ved Sv. Gundel. 2. omarb. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 116 sider
1918 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. ♦ Prior, 1918. 112 sider
1920 Senere udgave: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Sven Gundel. 3. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 134 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75
1920 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Sven Gundel. Illustr. af Hans Nik. Hansen. ♦ Gyldendal, 1920. 152 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50
1924 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. ♦ Prior, 1924. 112 sider. Pris: kr. 2,50
1928 Senere udgave: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Sven Gundel. 4. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 136 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1940 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. med Indledning og Oplysninger ved Sven Gundel. 6. Udg.
1943 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Kjeld Elfelt
1944 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. 7. Udg.
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s042] Senere udgave: En Jæger Kommer gaaende gjennem Skoven med sin Hund
1948 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Dansklærerforeningen med Indledning og Oplysninger ved Sven Gundel. 8. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 130 sider, illustreret + 1 tavle
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Göthe: Götz von Berlichingen med Jernhaanden. Et Skuespil af Göthe. Oversat af Adam Øhlenslæger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt af E.M. Cohen, 1803. 168 sider (1803, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Götz von Berlichingen, 1772
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1848 indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [b] Senere udgave: Götz von Berlichingen. Side [85]-209
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse benyttet ved et deklamatorium på Det kgl. Teater 1816.
 Bog Øhlenslæger, Adam: Aftensang. ♦ [Uden sted, 1805]. 2 blade (1805, digte) BD4:sp255
 Bog Øhlenslæger, Adam: Den lille Guld-Engel. En Romanze. ♦ Kbh., 1805 (1805, digte) BD4:sp255
 Samling Oehlenschläger, Adam: Poetiske Skrifter. ♦ Kbh., Forlagt af J.H. Schubothe, 1805. 1-2. Deel, xii + 480 + 436 sider (1805, samling) BD4:sp170
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger, Adam: Freyas Alter. Syngespil. Side 1-142 (1805, dramatik)
1816 Senere udgave: Freias Alter. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. iv + 206 sider
1828 Senere udgave: Frejas Alter. Syngespil. Indrettet til Musik af forskjellige Componister. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., 1828
1845 i: Digterværker [4a] Senere udgave: Freyas Alter. Side 5-128
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [8a] Senere udgave: Freias Alter. Side [1]-102
1859 i: Poetiske Skrifter [13a] Senere udgave: Freias Alter. Side [1]-111
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [13-10-1825] Var hos Fuglesangs læste Axel og Valborg samt Syngestykket Freias Alter.

[1b] Oehlenschläger, Adam: Romanzer, Sange og Elegier. Side 143-270 (1805, digte)
[1c] Oehlenschläger, Adam: Langelands-Reise. Side 271-420 (1805, digte)
1823 Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
1854 i: Udvalgte Værker [2r] Senere udgave: Langelands-Reisen. Side 574-98
1860 i: Poetiske Skrifter [19:s108] Senere udgave: Langelands-Reise. Side 108-94
1914 indgår i: Sagaer og Nordens Guder [d] Senere udgave: Langelands-Reisen
1968 Senere udgave: Langelands-Reise i Sommeren 1804. Optrykt efter Originaludgaven
1972 Senere udgave: Langelands-Reise i Sommeren 1804. Udg. af Povl Ingerslev-Jensen. Med tegninger af Des Asmussen. ♦ Oehlenschläger Selskabet (Rosenkilde og Baggers Boghandel), 1972. 161 sider, illustreret

[1d] Oehlenschläger, Adam: Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur. Side 421-80 (1805, digte)
1823 Aarets Evangelium Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
1854 i: Udvalgte Værker [2t] Senere udgave: Aarets evangelium i Naturen og Mennesket. Side 610-23
1884 Senere udgave: Aarets Evangelium i Naturen og Mennesket. Udg. af F. L. Liebenberg. Med Tegninger af A. Jerndorff. ♦ Philipsen, 1884.
1914 indgår i: Sagaer og Nordens Guder [g] Senere udgave: Aarets Evangelium i Naturen og Mennesket

[2a] Oehlenschläger, Adam: Vaulundurs Saga. Side 1-74 (1805, roman)
1835 i: Digterværker [1b] Senere udgave: Vaulundurs Saga. Side 93-172
1845 i: Digterværker [4b] Senere udgave: Vaulundurs Saga. Side 129-182
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [4a] Senere udgave: Vaulundurs Saga. Side [1]-49
1854 i: Udvalgte Værker [2f] Senere udgave: Vaulundurs Saga. Side 221-37
1862 Senere udgave: Vaulundurs Saga og Ørvarodds Saga. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1862. 185 sider
1862 i: Poetiske Skrifter [30a] Senere udgave: Vaulundurs Saga. Side [1]-56
1888 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [21] Senere udgave: Vaulundurs Saga. Udgivet ved F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 62 [2] sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1905 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [21] Senere udgave: Vaulundurs Saga. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Gyldendal, 1905. 66 sider. Pris: kr. 0,25
1914 indgår i: Sagaer og Nordens Guder [a] Senere udgave: Vaulundurs Saga

[2b] Oehlenschläger, Adam: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436 (1805, dramatik)
1820 Senere udgave: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Anden Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. viii + 359 sider
1837 i: Digterværker [6] Senere udgave: Aladdin. Et Dramatisk Eventyr. 381 sider
1845 i: Digterværker [6] Senere udgave: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. 281 sider
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [5a] Senere udgave: Aladdin eller Den forunderlige Lampe, dramatisk Eventyr. Side 273 sider
1854 i: Udvalgte Værker [2i] Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 294-366
1857 i: Poetiske Skrifter [1b] Senere udgave: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Side [69]-362
1864 Senere udgave: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1864
1876 Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Klein), 1876.
1884 Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884.
1885 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [9-10] Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udgivet ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 224 sider. Pris: kr. 0,50
1892 Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Udg. ved F. L. Liebenberg. Illustrationer af H. N. Hansen. ♦ Philipsen, 1892. (kvartformat)
1898 Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr af Adam Oehlenschläger. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 223 [1] sider, illustreret
1905 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [9-10] Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udgivet ved F. L. Liebenberg. Tredje Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 229 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri)
1906 Senere udgave: Aladdin. Genfortalt (for Døvstumme) af F. Bech. ♦ [ikke i boghandlen], 1906. 24 sider
1909 Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Illustr. af Axel Wiingaard. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1909. 334 sider, illustreret
1925 Senere udgave: Aladdin eller Den vidunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. ♦ Carl Larsen, 1925. 347 sider. Pris: kr. 3,00
1926 Senere udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udgivet af Svend Norrild. (Tegninger af Poul Sæbye). ♦ Martin, 1926. 270 sider. Pris: kr. 4,00
1929 Senere udgave: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Med Illustr. af Hans Nik. Hansen. ♦ Gyldendal, 1929. 404 sider. Pris: kr. 4,00
1944 Senere udgave: Aladdin eller »Den forunderlige Lampe«
1944 Senere udgave: Aladdin. Forkortet Udg. med Indledning og Noter ved Kjeld Galster
1963 Senere udgave: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Udg. ved H. Topsøe-Jensen. [Ny udg.]. ♦ Hasselbalch, 1963. 381 sider. (Hasselbalchs Billigbøger, 519)
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Svar til Baggesen paa hans Brev Noureddin til Aladdin. Fra Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.M. Cohen, 1807. 22 sider.
 Bog (oversætter) Goethe: Reineke Fos. Et episk Digt af Goethe. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1806. [4] 356 sider (1806, digte) BD4:sp272
originaltitel: Reineke Fuchs, 1794
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 url Artikel om Goethes bearbejdelse på: Link til ekstern webside Wikipedia [på tysk]
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg
 Samling Oehlenschläger, Adam: Nordiske Digte. ♦ Kbh., trykt hos og forlagt af Andreas Seidelin, 1807. xxxiv [2] + 424 sider (1807, samling) BD4:sp170
Detaljer
1818 [De første 7 sange:] Thors Reise til Jothunheim Senere udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Svar paa Hr. Capt. Abrahamsons Recension over mine nordiske Digte. En æstetisk Afhandling af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forlagt af Andreas Seidelin, 1808. 95 sider.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger, Adam: Thors Reise til Jothunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Side 1-128 (1807)
1819 [De 7 første sange] Thors Reise til Jothunheim Senere udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
1862 [de første 7 sange, siderne [5]-103] Thors Reise til Jothunheim i: Poetiske Skrifter [29] Senere udgave: Nordens Guder. 304 sider
1884 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [4] Senere udgave: Thors Rejse til Jotunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 80 sider. Pris: kr. 0,25
1924 Senere udgave: Thors Rejse til Jotunheim. Et episk Digt. Udg. med Indledning og Oplysninger af Andr. Nik. Brorson Fich. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1924. 150 sider. Pris: kr. 2,25
1936 Senere udgave: Thors Rejse til Jotunheim

[b] Oehlenschläger, Adam: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232 (1807)
1833 i: Tragödier [ældste Samling] [7b] Senere udgave: Baldur hin Gode. Side [183]-287
1841 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [1a] Senere udgave: Baldur hin Gode
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [1a] Senere udgave: Baldur hin Gode
1853 i: Udvalgte Værker [1a] Senere udgave: Baldur hin Gode. Side [1]-22
1858 i: Poetiske Skrifter [3b] Senere udgave: Baldur hiin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side [159]-242
1859 Senere udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859
1887 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [20] Senere udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 75 sider. Pris: kr. 0,25
kollaps Noter

[c] Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423 (1807, dramatik)
1831 i: Tragödier [ældste Samling] [1a] Senere udgave: Hakon Jarl. Side [5]-203
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [3a] Senere udgave: Hakon Jarl
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [3b] Senere udgave: Hakon Jarl
1853 i: Udvalgte Værker [1h] Senere udgave: Hakon Jarl. Tragødie i 5 Handlinger. Side 168-204
1858 i: Poetiske Skrifter [3a] Senere udgave: Hakon Jarl hiin Rige. Et Sørgespil. Side [1]-158
1859 Senere udgave: Hakon Jarl hiin Rige. Sørgespil. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859
1867 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ (Gad), 1867
1867 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Sørgespil. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1867
1882 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1882. Pris: kr. 0,50
1883 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Sørgespil. Ny Udgave. ♦ (Gad), 1883. Pris: kr. 0,50
1884 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [1] Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Udg. af F. L Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 104 sider. Pris: kr. 0,25
1903 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. (Manuskript-Udg.). ♦ Gyldendal, 1903. 228 sider. Pris: kr. 2,50
1905 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Med Indledning og oplysende Anmærkninger ved F. Rønning. ♦ (Gad), 1905. 184 sider. Pris: kr. 1,25
1922 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Med Indledning og oplysende Anmærkninger ved F. Rønning. 2. Opl. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ (Gad), 1922. 148 sider. Pris: kr. 2,25
1924 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1924. 152 sider. Pris: kr. 1,75
1927 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 152 sider. Pris: kr. 1,65
1928 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Textkritisk Paralleludgave ved C. M. Rosenberg. ♦ Jespersen & Pio, 1928. 262 sider. Pris: kr. 5,50
1939 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1939. 152 sider
1944 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige
1946 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1946
1949 Senere udgave: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. 8. Udg. ♦ Gyldendal, 1949. 152 sider
kollaps Noter
 Bog Oehlenschläger: Svar til Baggesen paa hans Brev Noureddin til Aladdin. Fra Adam Oehlenschläger. Kbh., Trykt hos E.M. Cohen, 1807. (1807, digte) BD4:sp255 👓
Detaljer
andet: Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Svar på Baggesens: Noureddin til Aladdin, trykt i: Skiemtsomme Riimbreve, 1806.
 note til titel Baggesens gensvar: Til Digteren Adam Øhlenschläger, trykt i: Nye blandede Digte, 1807.
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl. Efter Snorre. Tilligemed et kort Indhold af Sørgespillet Hakon Jarl hin Rige. Ved J. Kragh Høst. ♦ Kbh., 1808 (1808, dramatik) BD4:sp346
noter af Jens Kragh Høst (1772-1844)
 Bog (oversætter) Bretzner, C. F.: Sovedrikken. Et Syngestykke i to Akter, omarbeidet efter Bretzners tyske Original af Adam Oehlenschläger. Sat i Musik af C. E. F. Weyse. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1808 [ie: 1809]. 108 sider (1808, dramatik) BD4:sp353
originaltitel: Der Schlaftrunk, 179?
Detaljer
af Christoph Friedrich Bretzner (1748-1807, sprog: tysk)
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
1845 i: Digterværker [8a] Senere udgave: Sovedrikken. Side 5-94
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [13a] Senere udgave: Sovedrikken. Et Syngestykke. (Tildeels efter Bretzner). Side [1]-86
kollaps Noter
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809] (1809, dramatik)
Detaljer
1831 i: Tragödier [ældste Samling] [1b] Senere udgave: Palnatoke. Side [205]-365
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [2c] Senere udgave: Palnatoke
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [3a] Senere udgave: Palnatoke
1853 i: Udvalgte Værker [1g] Senere udgave: Palnatoke. Tragødie i 5 Handlinger. Side 138-67
1858 i: Poetiske Skrifter [4a] Senere udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. Side [1]-127
1859 Senere udgave: Palnatoke. Sørgespil. Udg. ved F. L Liebenberg. ♦ (Lind), 1859
1885 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [5] Senere udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 84 sider. Pris: kr. 0,25
1913 Senere udgave: Palnatoke. Sørgespil i 5 Akter. Indledn. og Oplysninger af H. Haase. ♦ Lehmann & Stage, 1913. 96 sider
kollaps Noter
 Bog Oehlenschläger: [indgår i antologien: Aglaia [s145]] Børnene i Maanen. (En Vuggevise). Side [145]-48 (1810, digte) BD4:sp163 👓
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider (1810, dramatik) BD4:sp346
Detaljer
1831 i: Tragödier [ældste Samling] [2a] Senere udgave: Axel og Valborg. Side [9]-161
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [5a] Senere udgave: Axel og Valborg
1846 Senere udgave: Axel og Valborg. Tragødie af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1846. 104 sider
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [6a] Senere udgave: Axel og Valborg
1853 i: Udvalgte Værker [1n] Senere udgave: Axel og Valborg. Tragødie i 5 Handlinger. Side 344-71
1858 i: Poetiske Skrifter [4b] Senere udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Side [129]-248
1859 Senere udgave: Axel og Valborg
1884 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [3] Senere udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Udgivet af F. L. Liebenberg. ♦ P.C. Philipsens Forlag, 1884. 83 sider. Pris: kr. 0,25
1894 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [3] Senere udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Udgivet af F. L. Liebenberg. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, P.C. Philipsens Forlag, 1894. 86 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
1901 Senere udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Med Indledning og oplysende Anmærkninger ved F. Rønning. ♦ (Gad), 1901. 140 sider. Pris: kr. 0,90
1910 Senere udgave: Axel og Valborg
1921 Senere udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Carl Larsen, 1921. 158 sider. Pris: kr. 3,50
1975 Senere udgave: Axel og Valborg. Et sørgespil. Udg. af Poul Ingerslev-Jensen. ♦ Oehlenschläger Selskab (Rosenkilde og Baggers Boghandel), 1975. 185 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [13-10-1825] Var hos Fuglesangs læste Axel og Valborg samt Syngestykket Freias Alter.
 Samling Oehlenschläger, Adam: Digtninger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811-13. 1-2. Deel, 360 +364 sider (1811, samling) BD4:sp170
Detaljer
1823 Romanzer og Sange Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
kollaps Indhold

[1:s213] Oehlenschläger, Adam: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360 (1811, novelle(r))
1835 i: Digterværker [1c] Senere udgave: Aly og Gulbyndy. Et Eventyr (med Indledningsdigtet). Side 173-301
1845 i: Digterværker [4c] Senere udgave: Aly og Gulhyndy. Side 183-266
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [6b] Senere udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. Side [207]-78
1854 i: Udvalgte Værker [2j] Senere udgave: Aly og Gulhyndy. Side 367-92
1861 i: Poetiske Skrifter [25a] Senere udgave: Aly og Gulhyndy. Side [1]-91
1885 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [6] Senere udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. Udgivet af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 78 sider. Pris: kr. 0,25
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider (1811, dramatik) BD4:sp346
Detaljer
1832 i: Tragödier [ældste Samling] [4a] Senere udgave: Correggio. Side [5]-200
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [8a] Senere udgave: Correggio
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [10a] Senere udgave: Correggio
1853 i: Udvalgte Værker [1w] Senere udgave: Correggio. Tragødie i 5 Handlinger. Side 594-629
1858 i: Poetiske Skrifter [5a] Senere udgave: Correggio. Tragoedie. Side [6]-156
1859 Senere udgave: Correggio. Tragoedie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859
1879 i: Tragoedier [2b] Senere udgave: Correggio
1887 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [19] Senere udgave: Correggio. Tragoedie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 99 sider. Pris: kr. 0,25
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Oehlenschläger: Epilog og Prolog til Syngespillet Faruk. ♦ Kbh., Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1812. 19 sider (1812, dramatik) BD4:sp346
 Bog Oehlenschläger, Adam: Julesang. ♦ Kbh., 1812. 2 blade (1812, digte) BD4:sp255
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Faruk. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812 [ie: 1811]. 116 sider (1812, dramatik)
Detaljer
1812 1. udgave: Faruk. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812 [ie: 1811]. 116 sider
1812 Senere udgave: Faruk. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812 [ie: 1811]. 116 sider
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [13c] Senere udgave: Faruk. Et Syngespil. Side [171]-253
kollaps Noter
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Stærkodder. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812. iv + 188 sider (1812, dramatik) BD4:sp346
Detaljer
1832 i: Tragödier [ældste Samling] [3a] Senere udgave: Stærkodder. Side [5]-191
1841 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [1c] Senere udgave: Stærkodder
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [1c] Senere udgave: Stærkodder
1853 i: Udvalgte Værker [1c] Senere udgave: Stærkodder. Tragødie i 5 Handlinger. Side 31-64
1858 i: Poetiske Skrifter [5b] Senere udgave: Stærkodder. Tragoedie. Side [157]-302
1859 Senere udgave: Stærkodder. Tragoedie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Poetisk Lommebog for 1813. Indeholdende Digte af Thaarup, Rahbek, Baggesen, Oehlenschlæger, Ingemann og flere af Fædrelandets Digtere. Samlet og udgivet ved P. Foersom. ♦ Kiøbenhavn, Fr. Brummer, 1813. iv + 256 [1] sider, 2 tavler (1813, digte) BD4:sp202
Detaljer
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
redigeret af Peter Foersom (1777-1817)
kollaps Noter
 note til titel Med kobberskukket titelblad og portræt af J. Baggesen.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Hugo von Rheinberg. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. vi + 196 sider (1813, dramatik)
Detaljer
1832 i: Tragödier [ældste Samling] [4b] Senere udgave: Hugo von Rheinberg. Side [201]-392
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [7b] Senere udgave: Hugo von Rheinberg
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [9b] Senere udgave: Hugo von Rheinberg
1853 i: Udvalgte Værker [1u] Senere udgave: Hugo von Rheinberg. Tragødie i 5 Handlinger. Side 555-81
1858 i: Poetiske Skrifter [6a] Senere udgave: Hugo von Rheinberg. Tragoedie. Side [1]-148
kollaps Noter
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Kanarifuglen. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 142 sider (1813, dramatik) BD4:sp346
Detaljer
1839 [Oprindelig titel: Kanarifuglen] i: Digterværker [9c] Senere udgave: Den skinsyge Møller. Comødie i to Akter. Side 303-83
1851 [Oprindelig titel: Kanarifuglen] i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [11b] Senere udgave: Den skinsyge Møller. Side [34]-84
1859 i: Poetiske Skrifter [13c] Senere udgave: Canariefuglen. Side [201]-275
kollaps Noter
 note til titel Under titlen: Den skinsyge Møller, 1839, forkortet til to akter i stedet for de oprindelige tre, i pragtudgaven, 1851, endnu mere forkortet formodentlig af Oechlenschläger selv.
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Ærlighed varer længst. Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 82 sider (1813, dramatik)
Detaljer
1840 i: Digterværker [10d] Senere udgave: Ærlighed varer længst. Idyl. Side 331-387
1846 i: Digterværker [10g] Senere udgave: Ærlighed varer længst. Side 390-423
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [11d] Senere udgave: Ærlighed varer længst. Idyl. Side [129]-159
1859 i: Poetiske Skrifter [13d] Senere udgave: Ærlighed varer længst. Side [277]-326
kollaps Noter
 Bog Oehlenschläger, Adam: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider (1814, digte) BD4:sp255
Detaljer
1817 Samhørende, fortsættes af (2. del): Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp)
1828 i: Nye poetiske Skrifter [1] Samhørende, fortsættes af (3. del): Hrolf Krake. Et Heltedigt. xviii + 252 sider
1835 i: Digterværker [3a] Senere udgave: Helge. Side 1-118
1845 i: Digterværker [2a] Senere udgave: Helge. Side 5-90
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [2a] Senere udgave: Helge. Et Digt. Side 1-84
1854 i: Udvalgte Værker [2b] Senere udgave: Helge. Side 84-104
1862 i: Poetiske Skrifter [30b] Senere udgave: Helge. Et Digt. Side [57]-193
1886 Senere udgave: Helge. Et Digt. Frodes Drapa, - Helges Eventyr, - Yrsa, Tragedie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1886.
1894 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [25-26] Senere udgave: Helge. Et Digt. Frodes Drapa, - Helges Eventyr, - Yrsa, Tragødie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1894. 136 sider. Pris: kr. 0,50
1918 Senere udgave: Helge. Et Digt. M. Tegn. af Sigurd Olrik. (Udg. ved Lauritz [Martin] Nielsen). ♦ Høst, 1918. 160 sider
1932 Senere udgave: Helge. Med indledning og kommentarer ved Morten Borup. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1932. 164 sider
1949 Senere udgave: Helge. Med indledning og kommentarer ved Morten Borup. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1949. 162 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 199: Af dette Digt haaber Forfatteren at give en Fortsættelse, som vil indeholde Hrolf Krakes Historie.
kollaps Indhold

[b] Oehlenschläger, Adam: Yrsa. Tragødie. Side [119]-98 (1814, digte)
1835 i: Digterværker [3b] Senere udgave: Yrsa. Side 119-98
1845 i: Digterværker [2b] Senere udgave: Yrsa. Side 91-154
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [2b] Senere udgave: Yrsa. Tragoedie. Side 85-136
1854 i: Udvalgte Værker [2c] Senere udgave: Yrsa. Side 105-21
kollaps Noter
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Ludlams Hule. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814 [ie: 1813]. iii + 173 sider (1814, dramatik) BD4:sp347
Detaljer
1845 i: Digterværker [8b] Senere udgave: Ludlams Hule. Side 95-178
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [13b] Senere udgave: Ludlams Hule. Et Syngespil. Side [87]-170
1859 i: Poetiske Skrifter [14a] Senere udgave: Ludlams Hule. Side [1]-112
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Røverborgen. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 159 sider (1814, dramatik)
Detaljer
1840 i: Digterværker [10c] Senere udgave: Røverborgen. Syngespil. Side 199-330
1845 i: Digterværker [8c] Senere udgave: Røverborgen. Side 179-278
1859 i: Poetiske Skrifter [14b] Senere udgave: Røverborgen. Side [113]-215
kollaps Noter
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider (1815, dramatik)
Detaljer
1831 i: Tragödier [ældste Samling] [2b] Senere udgave: Hagbarth og Signe. Side [163]-311
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [2a] Senere udgave: Hagbarth og Signe
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [2a] Senere udgave: Hagbarth og Signe
1853 i: Udvalgte Værker [1d] Senere udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie i 5 Handlinger. Side 65-91
1858 i: Poetiske Skrifter [6b] Senere udgave: Hagbarth og Signe. Tragoedie. Side [149]-265
1859 Senere udgave: Hagbarth og Signe. Tragoedie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859
1885 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [7] Senere udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. Udg. af F. L Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 74 sider. Pris: kr. 0,25
kollaps Noter
 Bog (oversætter) antologi: Eventyr af forskiellige Digtere. Sammendragne og oversatte, med Bemærkninger, af Adam Oehlenschläger. Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1816. 1.-2. Deel, (xxxii + 319) + (xxxxii + 297) sider (1816, roman) EMP 6 BD4:sp439
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 note til titel Ny udgave udkom i Christiania, Johan Dahls Forlag, 1847-48. xxii + 233 + xxii + 222 sider.
 note til titel Udgaven 1847-48 også med titlen: Oehlenschlägers samlede Værker. 1.-2. Supplement-Bind.
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1a] Musæus: Den stumme Kiærlighed. Side 1-57 (1816, tekster)
originaltitel: Stumme Liebe
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1840 i: Folkeæventyr [1d] Senere udgave: Stum Kjærlighed
1861 indgår i antologien: Tvær Smásögur [63] Senere udgave: Þöglar ástir. Side 63-108
1865 i: Folkeæventyr [4a] Senere udgave: Stum Kjærlighed
1896 indgår i: Æventyr [a] Senere udgave: Stum Kjærlighed
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[1b] Tieck, Ludvig: Den blonde Ekbert. Side 58-87 (1816, tekster)
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[1c] Musæus: Rübezahl og Gieldsbrevet. Side 88-105 og 106-117 (1816, tekster)
originaltitel: Legenden vom Rübezahl, 1783
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1840 i: Folkeæventyr [2a] Senere udgave: Legender om Rübezahl
1865 i: Folkeæventyr [2a] Senere udgave: Legender om Rübezahl
1888 Senere udgave: Legender om Rübezahl. Overs. af J. Johansen. ♦ [1888]. 123 sider. (Dansk Folkebibliothek, 69)
1896 indgår i: Æventyr [b] Senere udgave: Historier om Rübezahl
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[1da] Grimm, Brødrene: Enebærtræet Side 118-131 (1816, tekster)
originaltitel: Von dem Machandelboom, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s212] Senere udgave: Enebærtræet. Side 212-23
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Van den Machandel-Boom.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[1db] Grimm, Brødrene: Fiskeren og hans Kone Side 132-140 (1816, tekster)
originaltitel: Vom Fischer und seiner Frau, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s090] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von den Fischer und siine Fru.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[1dc] Grimm, Brødrene: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142 (1816, tekster)
originaltitel: Von dem gestohlenen Heller, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812. Fra 2. udgave, 1819 med titlen: Der gestohlene Heller.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[1e] Fouqué, Friedrik de la Motte: Undine. Side 143-209 (1816, novelle(r))
originaltitel: Undine, 1811
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)
1818 Senere udgave: Undine. En Fortælling. Overs. af A.C. Rasmussen. 1818. 171 sider
1858 Senere udgave: Undine. En Fortælling. Frit overs. efter ...s tydske Original. ♦ 1858. 138 sider
1861 indgår i antologien: Tvær Smásögur [1] Senere udgave: Úndína. Side [1?]-63

[1f] anonym [Naubert, B.]: Det stille Folk. Efter "Neue Volksmärchen der Deutschen". Side 210-245 (1816, novelle(r))
originaltitel: Das stille Volk, 1789
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmährchen der Deutschen. Erstes Bändchen, 1789.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[1g] Fouqué, Friedrik de la Motte: Galgemanden. Side 246-86 (1816, tekster)
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)

[1h] anonym: Velents Saga. Episode fra Vilkinasaga. Side 287-319 (1816, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)

[2a] Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79 (1816, novelle(r))
originaltitel: Michael Kohlhaas, 1810
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
1871 indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [b] Senere udgave: Michael Kohlhas. Paa Grundlag af virkelige Begivenheder
1871 Senere udgave: Michael Kohlhas. Af den tydske Forfatter H. v. Kleist paa Grundlag af virkelige Begivenheder. Overs. af F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ 1871, 108 sider. (Særtryk af »Folkelæsning«, 49)
1889 Senere udgave: Michael Kohlhas. Historisk Fortælling. Overs. af J.C. Fledelius. ♦ [1889], 149 sider. (Dansk Folkebibliothek, 93)
1897 indgår i: Michael Kohlhas [a] Senere udgave: Michael Kohlhas
1933 Senere udgave: Michael Kohlhaas
1966 indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s125] Senere udgave: Michael Kohlhaas. På dansk ved Hans Povlsen. Side [125]-[227]
1972 Senere udgave: Michael Kohlhas. Fr. Winkel Horns overs., rev. af Willy Andersen. ♦ Mikro, [1972]. 95 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1, 1810. Første del af fortællingen tidligere trykt i tidsskriftet: Phöbus, 1808-09.

[2b] Kosegarten: Den store Christopher og Syvsoverne. Efter Legenden von Kosegarten. Side 80-86, 87-96 (1816, novelle(r))
af Gotthard Ludwig Theobul Kosegarten (1758-1818, sprog: tysk)

[2c] Tieck, Ludvig: Runebierget. Side 97-126 (1816, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[2d] Musæus: Det ranede Slør. Side 127-68 (1816, novelle(r))
originaltitel: Der geraubte Schleier (oder das Märchen à la Montgolfier)
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
1840 i: Folkeæventyr [2d] Senere udgave: Det røvede Slør. (Eller Æventyret à la Montgolfier)
1865 i: Folkeæventyr [3b] Senere udgave: Det røvede Slør
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE

[2e] anonym: Ridderkielderen paa Kyffhauserborgen og Hakelnberg og Tud-Osel ved Bundløse-Kiær. Efter Ottmars Volksagen. Side 169-72, 173-86 (1816, novelle(r))
af Johann Karl Christoph Nachtigal (1753-1819, sprog: tysk)

Børneeventyr. Side 187-98
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[2fa] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side 187-90 (1816, novelle(r))
originaltitel: Daumerlings Wanderschaft, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s203] Senere udgave: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Des Schneiders Daumerling Wanderschaft.
 note til titel [Må ikke forveksles med det eventyr der i senere oversættelser har fået titlen: Tommeliden].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[2fb] Grimm, Brødrene: Den tappre Skrædder. Side 190-93 (1816, novelle(r))
originaltitel: Das tapfere Schneiderlein, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s097] Senere udgave: Den tappre Skrædder. Side 97-106
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von einem tapfern Schneider.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[2fc] Grimm, Brødrene: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98 (1816, novelle(r))
originaltitel: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s001] Senere udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource

[2g] Tieck, Ludvig: Alferne. Side 199-227 (1816, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[2h] Neubert, Madame: Den korte Kaabe. Side 228-97 (1816, novelle(r))
originaltitel: Der kurze Mantel, 1789
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmährchen der Deutschen. Erstes Bändchen, 1789.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Oehlenschläger, Adam: Freias Alter. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. iv + 206 sider (1816, dramatik)
Detaljer
1805 i: Poetiske Skrifter [1a] 1. udgave: Freyas Alter. Syngespil. Side 1-142
kollaps Noter
 note til titel Omskrivning til lystspil af syngespillet med samme navn fra: Poetiske Skrifter, 1. Deel, 1805.
 omtale Hertil udkom: Til Publikum. I Anledning af Lystspillet Freias Alter, forkastet af Theatercensorerne. Fra Adam Oehlenschläger. Kbh., N. Christensen, 1816. 22 sider [Fuld visning på Det kgl. Bibliotek]. Link til ekstern webside www.kb.dk
 omtale Hertil udkom: Svar paa Hr. Professor Oehlenchlägers til Publikum i Anledning af Lystspillet Frejas Alter forkastet af Theatercensorerne. Fra K. L. Rahbek. Andet Oplag. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1816. 32 sider [Fuld visning på Hathi Trust]. Link til ekstern webside hdl.handle.net Rahbek, Knud Lyne Knud Lyne Rahbek
 url Fuld visning (pdf, start side 30) af Rahbeks svar på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 omtale Hertil udkom: Tale til Universitetets Studerende, i Anledning af Freyas Alter, forkastet af Theatercensorerne, ved P. Tetens, Student. Kjøbenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkerie, 1816. 24 sider. [Fuld visning på Det kgl. Bibliotek]. Link til ekstern webside soeg.kb.dk
 omtale Hertil udkom: Indlæg i Anledning af Hr. Professor Oehlenschlägers Appel til Publikum fra Theatercensorerne. Ved G. H. Olsen. Kjøbenhavn, Trykt i Thieles Bogtrykkerie, 1816. 39 sider [Fuld visning (start side 62) på Det kgl. Bibliotek]. Link til ekstern webside soeg.kb.dk Olsen, G.H., f 1760 G.H. Olsen, f 1760
 omtale Hertil udkom: Undersøgelse fornemmeligen i logisk, juridisk og æsthetisk Henseende over Theatercensorernes Fremfærd ved at forkaste Freias Alter, med nogle Ord om usædelige Skuespil. Ved Frederik Christian Sibbern, Professor i Philosophien. Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling, 1816. 51 sider. Sibbern, Frederik Christian Frederik Christian SibbernFuld visning af teksten (pdf, start side 102) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Person (om) Baggesen: Per Vrøvlers yderst grundige Kommentar over den uhyre Digter A. Oehlenschlägers sidste genialske Sang ved Fugleskydningen den 8. August 1816... Med et Par enfoldige Anmærkninger af Knud Sjællandsfar. ♦ Kbh., Brødrene Thieles Forlag, 1816. 119 sider (1816, digte) BD4:sp212
Detaljer
af Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Fulde title: Per Vrøvlers yderst grundige Kommentar over den uhyre Digter A. Oehlenschlägers sidste genialske Sang ved Fugleskydningen den 8. August 1816. Paa Riim udsat til en Ven, der har glemt Nutidens Vers, og ikke forstaaer vore Dages Prosa ; og i Trykken befordret for de Venner af Litteraturen, der ikke kunne læse Skrift. Med et Par enfoldige Anmærkninger af Knud Sjællandsfar.
 note til titel Findes også med omslagstitel: Per Vrøvler. Et comisk Læredigt af Baggesen. ♦ Kbh., 1816.
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider (1816, dramatik) 👓
Detaljer
1816 1. udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider
1816 Senere udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider
1836 i: Digterværker [4] Senere udgave: Fiskeren og hans Datter. Dramatisk Eventyr. 300 sider
1840 Senere udgave: Fiskeren og hans Børn. Dramatisk Eventyr. Omarbeidet for Skuepladsen af Forfatteren. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos og forlagt af J.D. Qvist, 1840. 120 sider
1845 i: Digterværker [5b] Senere udgave: Fiskeren og hans Datter. Side 145-356
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [6a] Senere udgave: Fiskeren og hans Datter. Dramatisk Eventyr. Side [1]-206
1854 i: Udvalgte Værker [2k] Senere udgave: Fiskeren og hans Datter. Side 393-447
1857 i: Poetiske Skrifter [2] Senere udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. Side [1]-297
kollaps Noter
 note til titel Sidste side har nummer 390, men da sidenumrene 359-368 forekommer to gange, er det reelle sidetal 400.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp380
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1848 indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [a] Senere udgave: En Skiærsommernats Drøm. Side [1]-84
1872 i: Dramatiske Værker [17b] Senere udgave: En Skjærsommernatsdrøm. Side [133]-226
1879 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. Lystspil i 5 Akter. ♦ (Borchorst), Schubothe, 1879. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 222)
1879 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. Romantisk Lystspil, bearbe. for det kgl. Theater af H. P. Holst. ♦ Reitzel, 1879
1879 i: Dramatiske Værker [16b] Senere udgave: En Skjærsommernatsdrøm
1900 i: Udvalgte dramatiske Værker [1a] Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm
1926 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Oversat og kommenteret af Vald. Østerberg. (Den kunstneriske Udstyrelse ved P. Holm). ♦ Carl Larsen, 1926. 200 soder. Pris: kr. 2,50
1928 i: Dramatiske værker [7] Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 110 sider. Pris: kr. 3,25
1945 Senere udgave: A midsummer night's dream. Ed. by O. J. Madsen. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1945. 106 sider. Pris: kr. 4,50
1953 indgår i: Skuespil [b] Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm
1969 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Overs. og kommenteret af V. Østerberg. ♦ J.H. Schultz, 1969. 4 + 106 sider. (Dramatiske Værker)
1969 Senere udgave: En Skærsommernatsdrøm eller Drømmen. [Ny udg.] Overs. fra engelsk af Ole Sarvig efter "A midsummer-night's dream". ♦ Gyldendal, 1969. 96 sider. (Gyldendals Teater)
1973 Senere udgave: En skærsommernatsdrøm. Med tegninger af: Ludmilla Balfour. Overs. af Edv. Lembcke. ♦ Carit Andersen, 1973. 103 sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Shakespeares St. Hansnat-Drøm, side 138-48.
 Bog Oehlenschläger: Gedichte. ♦ Stuttgart und Tübingen, in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1817. iv + 284 sider (1817, digte) BD4:sp277 👓
Detaljer
af Jens Baggesen (1764-1826)
af Edvard Storm (1749-1794)
kollaps Noter
 note til titel Neueste Aufl. Wien, 1818 [Med et titelkobber].
 note til titel 2. vermehrte Aufl. 1844. 236 sider.
 note til titel Indeholder dels digte af Oehlenschläger selv, skrevet på tysk og egne oversættelser, samt oversættelse af: Baggesen (Da ich Klein war, Da jeg var lille), Edvard Storm (Zinclar) og et par folkeviser (Der Todten Wiederkunst, Herr Jon).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Kr. Arentzen: Baggesen og Oehlenschläger. Literaturhistorisk Studie. 1877, side 36-40. Link til ekstern webside http://archive.org/stream/baggesenogoehlen7v8aren#page/n45/mode/2up
 Dramatik Oehlenschläger: Fostbrødrene. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 180 sider (1817, dramatik)
Detaljer
1832 i: Tragödier [ældste Samling] [3b] Senere udgave: Fostbrødrene. Side [193]-325
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [2b] Senere udgave: Fostbrødrene
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [2c] Senere udgave: Fostbrødrene
1853 i: Udvalgte Værker [1f] Senere udgave: Fostbrødrene. Tragødie i 5 Handlinger. Side 115-37
1858 i: Poetiske Skrifter [7a] Senere udgave: Fostbrødrene. Tragoedie. Side [1]-138
1908 indgår i: To Skuespil [a] Senere udgave: Fostbrødrene
kollaps Noter
 Bog Oehlenschläger, Adam: Frederiksberg. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 95 sider (1817, digte) BD4:sp255
Detaljer
1823 Mit Hiem Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
1854 i: Udvalgte Værker [2s] Senere udgave: Frederiksbergdigtet. Side 599-610
1860 i: Poetiske Skrifter [20:s163] Senere udgave: Frederiksberg. Side 163-205
1914 indgår i: Sagaer og Nordens Guder [e] Senere udgave: Frederiksbergdigtet
1947 Senere udgave: Frederiksberg. Et Digt. Udg. af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg. ♦ Gyldendal, 1947. 80 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam: Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp) (1817, roman) BD4:sp452 👓
Detaljer
1814 Samhørende, 2. del af: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
1835 i: Digterværker [3c] Senere udgave: Hroars Saga. Side 199-404
1845 i: Digterværker [2c] Senere udgave: Hroars Saga. Side 155-294
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [2c] Senere udgave: Hroars Saga. Side [137]-263
1854 i: Udvalgte Værker [2d] Senere udgave: Hroars Saga. Side 122-65
1862 i: Poetiske Skrifter [31a] Senere udgave: Hroars Saga. Side [1]-151
1862 Senere udgave: Hroars Saga. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1862
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Note (andet) Fischer, Ludvig: Breve til Adam Oehlenschlæger eller mine samtlige Værker fra Rungsted. ♦ Kbh., 1818. [Første-]Anden Bog (1818, samling) BD4:sp166
af Ludvig Fischer (1793-1825)
 Bog Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side (1818, dramatik) BD4:sp348
Detaljer
1807 [De første 7 sange:] Thors Reise til Jothunheim 1. udgave: Nordiske Digte. ♦ Kbh., trykt hos og forlagt af Andreas Seidelin, 1807. xxxiv [2] + 424 sider
1832 i: Tragödier [ældste Samling] [5b] Senere udgave: Den lille Hyrdedreng. Side [207]-274
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [7c] Senere udgave: Den lille Hyrdedreng
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [9c] Senere udgave: Den lille Hyrdedreng
1853 i: Udvalgte Værker [1v] Senere udgave: Den lille Hyrdedreng. Tragødie i een Handlinger. Side 582-93
1858 i: Poetiske Skrifter [7b] Senere udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. Side [139]-191
1879 Senere udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ (Klein), 1879.
1886 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [16a] Senere udgave: Den lille Hyrdedreng og Landet fundet og forsvundet. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1886. 79 sider. Pris: kr. 0,25
kollaps Noter
 note til titel De 7 første sange tidligere trykt under titlen: Thors Reise til Jothunheim, i: Nordiske Digte, 1807.
 Bog Oehlenschläger: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider (1819, digte) BD4:sp255
Detaljer
1807 [De 7 første sange] Thors Reise til Jothunheim indgår i: Nordiske Digte [a] 1. udgave: Thors Reise til Jothunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Side 1-128
1837 i: Digterværker [7] Senere udgave: Nordens Guder. 400 sider
1844 i: Digterværker [1] Senere udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1844. 302 sider
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [1] Senere udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. 286 sider
1854 i: Udvalgte Værker [2a] Senere udgave: Nordens Guder. Side 2-83
1862 i: Poetiske Skrifter [29] Senere udgave: Nordens Guder. 304 sider
1870 Senere udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Klein), 1870.
1885 Senere udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885.
1887 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [17-18] Senere udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 255 sider. Pris: kr. 0,50
1914 indgår i: Sagaer og Nordens Guder [c] Senere udgave: Nordens Guder
1915 Senere udgave: Nordens Guder i Udvalg. Mytologisk Oversigt og Oplysninger af Chr. Gabrielsen. ♦ Lehmann og Stage, 1915. 120 sider
1928 Senere udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ (Kunstsalen - Hans Frandsen), 1928. 56 sider, illustreret (folioformat). Pris: kr. 35,00
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Oehlenschläger: Robinson i England. Comødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1819. 188 sider (1819, dramatik) BD4:sp348
Detaljer
1839 i: Digterværker [9b] Senere udgave: Robinson i England. Comødie i fire Akter. Side 123-302
1845 i: Digterværker [7b] Senere udgave: Robinson i England. Komødie. Side [109]-242
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [9a] Senere udgave: Robinson i England. Comødie. Side [1]-123
1859 i: Poetiske Skrifter [14c] Senere udgave: Robinson i England. Side [217]-346
kollaps Noter
 Bog Oehlenschläger: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Anden Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. viii + 359 sider (1820, dramatik) BD4:sp345 👓
Detaljer
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note til titel Også med titelblad: Oehlenschlägers Skrifter. Første Deel [mere udkom ikke].
 note til titel 4 upaginerede sider [v-viii]: Fortale [signeret Forfatteren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Oehlenschläger: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider (1820, dramatik) BD4:sp348 👓
Detaljer
1832 i: Tragödier [ældste Samling] [5a] Senere udgave: Erik og Abel. Side [5]-205
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [5b] Senere udgave: Erik og Abel
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [6b] Senere udgave: Erik og Abel
1853 i: Udvalgte Værker [1o] Senere udgave: Erik og Abel. Tragødie i 5 Handlinger. Side 372-406
1858 i: Poetiske Skrifter [7c] Senere udgave: Erik og Abel. Tagoedie. Side [193]-342
1885 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [8] Senere udgave: Erik og Abel. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 103 sider. Pris: kr. 0,25
1902 Senere udgave: Erik og Abel. Tragedie. M. Indledn. og Anmærkn. ved F. Rønning. ♦ (Gad), 1902. 168 sider. Pris: kr. 1,00
1908 indgår i: To Skuespil [b] Senere udgave: Erik og Abel
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Juletræet. En Samling originale Fortællinger og Digte. Udgiven af A. P. Liunge. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1821. [2] 240 sider (1821, samling) BD4:sp163 👓
Detaljer
udgiver: A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Finnur Magnússon (1781-1847)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
digte af Carl Holger Visby (1801-1871)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
kollaps Noter
 note til titel I annonce i Adresseavisen 29-12-1821, side 3 også betegnet: Nytaarsgave for 1822.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s018] Liunge, A. P.: De tvende Gravhøie. side 18-34 (1821, novelle(r))
af A.P. Liunge (1798-1879)

[s086] Søtoft: Den brudte Myrthe. (Octoberfortælling). side 86-104 (1821, novelle(r))
af Nicolai Søtoft (1790-1844)

[s134] Søtoft: Kong Gustavs Varsler. Side 134-43 (1821, novelle(r))
af Nicolai Søtoft (1790-1844)
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider (1821, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Kinder- und Haus-Märchen, Erster Band, 1819
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
1823 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider
1839 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦
1844 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider
1853 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider
1857 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857
1863 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Sjette dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1863. v + 360 sider. Pris: 84 sk. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri)
1869 Senere udgave: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider
1875 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦
1881 Senere udgave: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881
1891 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider
1899 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider
1909 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. bind 1-2
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom samlingen første gang 1812-15: Kinder- und Haus-Märchen, Bind 1-2. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage udkom 1819, bind 1-2.
 note til oversat titel 7 upaginerede sider: Tilegnelse til Læserne. I Særdeleshed til den afdøde Oversætters kjæreste Ven, Geheime-Conferentsraad Johan Bülow [digt].
 note til oversat titel Side [i]-xiv: Fortale [Forordet fra den tyske udgave, signeret: Cassel, den 3die Juli 1819].
 note til oversat titel Side [xv]-xxxxvii: Indledning [Oversættelse af indledningen i den tyske udgave].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Note på sidste indholdsside: De i Indholdet med * betegnede Eventyr ere med Hr. Professor Oehlenschlägers Tilladelse aftrykte efter de af ham i Aaret 1816 udgivne "Eventyr af forskjellige Digtere." [signeret: Oversætt.].
 note til oversat titel Den danske udgave er en komplet oversættelse af originalens bind 1.
 omtale Cay Dollerup: Tales and Translation, 1999, heri argumenteres side 72 for at den egentlige oversætter eller medoversætter må være datteren, Louise Hegermann-Lindencrone, da faderen døde 1817, og den tyske forøgede udgave udkom 1819.
 omtale Jævnfør også: Kirsten Fenger: Brødrene Grimm - og deres danske bekendtskaber, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 27, Nr. 3 (2014), side 27-43. Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Erster Band) af den tyske tekst på: Link til ekstern webside DTA
kollaps Indhold

[s001] Grimm, Brødrene: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98

[s004] Grimm, Brødrene: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6 (1821, novelle(r))
originaltitel: Katze und Maus in Gesellschaft, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s007] Grimm, Brødrene: Marie-Barnet. Side 7-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Marienkind, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s012] Grimm, Brødrene: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s023] Grimm, Brødrene: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s026] Grimm, Brødrene: Den troe Johannes. Side 26-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der treue Johannes, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, er titlen stavet: Der getreue Johannes.

[s036] Grimm, Brødrene: Det gode Kiøbmandsskab. Side 36-41 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gute Handel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s041] Grimm, Brødrene: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der wunderliche Spielmann, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s044] Grimm, Brødrene: De tolv Brødre. Side 44-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Brüder, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s050] Grimm, Brødrene: Det lumpne Pak. Side 50-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Lumpengesindel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s053] Grimm, Brødrene: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Brüderchen und Schwesterchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1945 Senere udgave: Broderlil og Søsterlil. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25

[s060] Grimm, Brødrene: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rapunzel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s064] Grimm, Brødrene: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Männlein im Walde, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
[1945-49] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. ♦ Martin, [1945-49]. 16 sider. Pris: kr. 0,25

[s070] Grimm, Brødrene: De trende Spindersker. Side 70-73 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Spinnerinnen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1812: Von dem bösen Flachsspinnen. I 2. udgave fra 1819 er titlen: Die drei Spinnerinnen.

[s073] Grimm, Brødrene: Hansemand og Grethelill. Side 73-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hänsel und Gretel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s081] Grimm, Brødrene: De tre Slangeblade. Side 81-85 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schlangenblätter, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s085] Grimm, Brødrene: Den hvide Slange. Side 85-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die weiße Schlange, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s088] Grimm, Brødrene: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89 (1821, novelle(r))
originaltitel: Strohhalm, Kohle und Bohne, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s090] Grimm, Brødrene: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140

[s097] Grimm, Brødrene: Den tappre Skrædder. Side 97-106 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93

[s106] Grimm, Brødrene: Askepot. Side 106-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Aschenputtel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s114] Grimm, Brødrene: Gaaden. Side 114-17 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Rätsel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, stavet: Das Räthsel.

[s117] Grimm, Brødrene: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s119] Grimm, Brødrene: Moer Hulda. Side 119-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Frau Holle, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s123] Grimm, Brødrene: De syv Ravne. Side 123-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sieben Raben, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s126] Grimm, Brødrene: Rødhætte. Side 126-30 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rotkäppchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1825 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072] Senere udgave: Rødhætten. Side 72-76
1944 Senere udgave: Rødhætte. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensen, [1944]. [12] sider, illustreret (tværformat). Pris: kr. 1,50
1956 Senere udgave: Rødhætte. Af J. L. K. og W. K. Grimm

[s130] Grimm, Brødrene: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bremer Stadtmusikanten, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s134] Grimm, Brødrene: Det syngende Been. Side 134-36 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der singende Knochen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s137] Grimm, Brødrene: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Djævelen med de tre Guldhaar.

[s144] Grimm, Brødrene: Lusen og Loppen. Side 144-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: Läuschen und Flöhchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s146] Grimm, Brødrene: Pigen uden Hænder. Side 146-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Mädchen ohne Hände, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s153] Grimm, Brødrene: Den snilde Hans. Side 153-56 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gescheite Hans, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s157] Grimm, Brødrene: De tre Sprog. Side 157-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Sprachen, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s160] Grimm, Brødrene: Den kloge Else. Side 160-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die kluge Else, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s164] Grimm, Brødrene: Skrædderen i Himlen. Side 164-66 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Schneider im Himmel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s166] Grimm, Brødrene: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77 (1821, novelle(r))
originaltitel: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s177] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side 177-84 (1821, novelle(r))
originaltitel: Daumesdick, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s184] Grimm, Brødrene: Om Frue Rævinden. Side 184-87 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Hochzeit der Frau Füchsin, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s187] Grimm, Brødrene: De Underjordiske. Side 187-91 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wichtelmänner, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for 3 mindre eventyr: I. Om en Skomager, hvis Arbeide de havde gjort, II. Om en Tjenestepige som stod Fadder hos dem. III. Om en Kone, hvis Barn de havde forbyttet.

[s191] Grimm, Brødrene: Røver-Brudgommen. Side 191-95 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Räuberbräutigam, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s195] Grimm, Brødrene: Hr. Korbes. Side 195-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: Herr Korbes, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s196] Grimm, Brødrene: Hr. Gudfader. Side 196-98 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Herr Gevatter, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdfortegnelsen stavet: Hr. Gudfaderen.

[s198] Grimm, Brødrene: Den underlige Gjæsterering. Side 198-99 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die wunderliche Gasterei, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s199] Grimm, Brødrene: Døden som Gudfader. Side 199-203 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Gevatter Tod, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s203] Grimm, Brødrene: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90

[s208] Grimm, Brødrene: Fitchers Fugl. Side 208-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fitchers Vogel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen fejlagtigt stavet: Fichters Fugl.

[s212] Grimm, Brødrene: Enebærtræet. Side 212-23 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131

[s223] Grimm, Brødrene: Den gamle Soldan. Side 223-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Sultan, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s226] Grimm, Brødrene: De sex Svaner. Side 226-31 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sechs Schwäne, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s231] Grimm, Brødrene: Tornerose. Side 231-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Dornröschen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Tornerosen.

[s235] Grimm, Brødrene: Om Findefuglen. Side 235-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fundevogel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s239] Grimm, Brødrene: Kong Drosselskjæg. Side 239-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: König Drosselbart, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s244] Grimm, Brødrene: Sneehvitteke. Side 244-54 (1821, novelle(r))
originaltitel: Schneewittchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1852 Senere udgave: Mjallhvit. Æfintýri handa börnum. M. Grímsson hefur íslenzkað. [Með handlituðum myndum]. ♦ Kaupmannahöfn, E. Jónsson, 1852. 31 sider, illustreret

[s254] Grimm, Brødrene: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s260] Grimm, Brødrene: Rumleskaft. Side 260-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rumpelstilzchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s263] Grimm, Brødrene: Kjæresten Roland. Side 263-68 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Liebste Roland, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s268] Grimm, Brødrene: Om Guldfuglen. Side 268-76 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der goldene Vogel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s276] Grimm, Brødrene: Hunden og Spurven. Side 276-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Hund und der Sperling, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s280] Grimm, Brødrene: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Frieder und das Katherlieschen, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s288] Grimm, Brødrene: De to Brødre. Side 288-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwei Brüder, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s314] Grimm, Brødrene: Bondeknolden. Side 314-20 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Bürle, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s320] Grimm, Brødrene: Dronningen for Bierne. Side 320-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bienenkönigin, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s323] Grimm, Brødrene: De tvende Fjære. Side 323-27 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Federn, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: De tvende Fjedre.

[s327] Grimm, Brødrene: Guld-Gaasen. Side 327-32 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die goldene Gans, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s332] Grimm, Brødrene: Alskens-Laadd. Side 332-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Allerleirauh, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Alskens-Laad.

[s339] Grimm, Brødrene: Hare-Bruden. Side 339-40 (1821, novelle(r))
originaltitel: Häsichenbraut, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s340] Grimm, Brødrene: De tolv Jægere. Side 340-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Jäger, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s344] Grimm, Brødrene: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Gaudeif un sien Meester, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s347] Grimm, Brødrene: Jorinde og Joringel. Side 347-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Jorinde und Joringel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s350] Grimm, Brødrene: De trende Lykkebørn. Side 350-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Glückskinder, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s354] Grimm, Brødrene: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Sechse kommen durch die ganze Welt, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Sex komme nok igjennem Verden.

[s360] Grimm, Brødrene: Ulven og Mennesket. Side 360-62 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Mensch, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s362] Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven. Side 362-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Fuchs, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s364] Grimm, Brødrene: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Frau Gevatterin, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s366] Grimm, Brødrene: Ræven og Katten. Side 366 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Katze, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s367] Grimm, Brødrene: Nelliken. Side 367-72 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Nelke, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s372] Grimm, Brødrene: Den kloge Grethe. Side 372-75 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das kluge Gretel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s376] Grimm, Brødrene: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Großvater und der Enkel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s377] Grimm, Brødrene: Nøkken. Side 377-78 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wassernixe, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s378] Grimm, Brødrene: Om Hønens Død. Side 378-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Tode des Hünchens, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s380] Grimm, Brødrene: Broder Lystig. Side 380-93 (1821, novelle(r))
originaltitel: Bruder Lustig, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s393] Grimm, Brødrene: Spille-Hans. Side 393-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Spielhansl, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s397] Grimm, Brødrene: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans im Glück, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
andet: Friedrich August Wernicke (1794-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdet efter eventyr ved Friedrich August Wernicke, trykt i: Wünschelruthe, Jg. 1818, Heft 33, side 129-31, under titlen: Hans Wohlgemut.
 url Fuld visning af den tyske tekst fra Wünschelruthe på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst hos Grimm på: Link til ekstern webside Wikisource

[s403] Grimm, Brødrene: Hans gifter sig. Side 403-05 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans heiratet, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1819, stavet: Hans heirathet.

[s405] Grimm, Brødrene: Guldbørnene. Side 405-11 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Goldkinder, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)

[s411] Grimm, Brødrene: Ræven og Gæssene. Side 411-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Gänse, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Kind: Jægerbruden. Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.A. Reitzels Forlag, 1821. 84 sider (1821, dramatik) BD4:sp359
Detaljer
af Friedrich Kind (1768-1843, sprog: tysk)
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
1878 Senere udgave: Jægerbruden. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 217)
1929 Senere udgave: Jægerbruden. Syngestykke i 3 Akter. Musiken af Carl Maria von Weber. Teksten af Fr. Kind. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Gyldendal, 1929. 24 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note til titel Den scene mellem Sammiel og Titania, som Oehlenschläger forfattede, er indskudt side 46-51.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Oehlenschläger: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider (1821, dramatik) BD4:sp348 👓
Detaljer
1833 i: Tragödier [ældste Samling] [6a] Senere udgave: Tordenskiold. Side [1]-180
1840 i: Digterværker [10b] Senere udgave: Tordenskiold. Syngespil. Side 85-198
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [6b] Senere udgave: Tordenskiold
1845 i: Digterværker [8d] Senere udgave: Tordenskiold. Side 279-360
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [8b] Senere udgave: Tordenskiold
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [14a] Senere udgave: Tordenskiold. Et Syngespil. Side [1]-82
1853 i: Udvalgte Værker [1s] Senere udgave: Tordenskiold. Tragødie i 5 Handlinger. Side 498-530
1859 i: Poetiske Skrifter [9a] Senere udgave: Tordenskiold. Tragisk Drama. Side [1]-138
1860 i: Poetiske Skrifter [15a] Senere udgave: Tordenskiold. Side [1]-89
kollaps Noter
 Dramatik Oehlenschläger: Holbergs Jubelfest. Forspil af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Trykt i H.F. Popps Bogtrykkerie, 1822. 46 sider (1822, dramatik) BD4:sp348
Detaljer
1860 i: Poetiske Skrifter [18s192] Senere udgave: Holbergs Jubelfest. Side 192-215
kollaps Noter
 Bog antologi: Bautastene. Samlede af S. S. Blicher. ♦ Odense, trykt og forlagt af S. Hempel, 1823. 108 sider (1823, digte) BD4:sp202 👓
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1944 Senere udgave: Til Danmarks Ungdom. Digt. [Tegninger af Erik Rørbæk Madsen]. ♦ Herning, Christensens Bogtrykkeri, 1944. 7 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Digte af Blicher, Oehlenschläger, Grundtvig og Ingemann.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Tilskuerne, No. 56 og 57, side 441-56, No. 60, side 473-80 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider (1823, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Restoplag med nyt titelblad. Annonceret udkommet i Adresseavisen 8-8-1823, side 2.
 note til oversat titel Adresseavisen 23-6-1823, side 5: Paa Mandag den 30te Juni, Kl. 12, bliver ved Auction i Vimmelskaftet Nr. 17 absolut bortsolgt: 500 Exemplarer af Folke-Eventyr, ved Brødrene Grimm, 30 Ark stor, oversat af Kammerh. F. Lindencrone .. tilligemed Forlagsret til ovenmældte Bøger, imod Betaling til A.R. Hornbech, boende paa Auctionsstedet, hvor Exemplarer af anførte Bøger ere til Eftersyn. Fuld visning af annonce på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Oehlenschläger: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider (1823, digte) BD4:sp256
Detaljer
1803 1. udgave: Digte. Af Adam Øhlenslæger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Universitetsboghandler Fr. Brummers Forlag, 1803 [ie: 1802]. [4] 304 [1] sider. (Trykkeri: Andreas Seidelin)
1803 indgår i: Digte [s075] 1. udgave: Guldhornene. Side 75-82
1805 i: Poetiske Skrifter [1c] 1. udgave: Langelands-Reise. Side 271-420
1805 Aarets Evangelium i: Poetiske Skrifter [1d] 1. udgave: Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur. Side 421-80
1811 Romanzer og Sange 1. udgave: Digtninger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811-13. 1-2. Deel, 360 +364 sider
1817 Mit Hiem 1. udgave: Frederiksberg. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 95 sider
1929 Senere udgave: Fædrelands-Sang. [Der er et yndigt Land]. Udg. den 14. November 1929 paa Digterens 150 Aars Fødselsdag. ♦ Nexø, Læge Boesen, [1929]. 8 sider. Pris: kr. 0,50
1943 Senere udgave: Der er et yndigt Land
kollaps Noter
 note til titel 1. Deel udkom 1823, 2. Deel december 1823, 3. Deel udkom februar 1824.
 note til titel Indeholder også digte ikke tidligere udgivet.
 Bog (oversætter) anonym [Paër, Ferd.]: Skovens Sønner. Syngespil, frit bearbeidet efter det Italienske, til Paers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1823. 95 sider (1823, dramatik) BD4:sp427
originaltitel: I fuorusciti di Firenze, 1802
Detaljer
af Angelo Anelli (1761-1820, sprog: italiensk)
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Bog Oehlenschläger: Øen i Sydhavet. Roman af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1824-25. 1.-4. Deel, xii + 370, iv +390, iv + 428, iv + 360 sider (1824-25, roman) BD4:sp452
Detaljer
1846 i: Digterværker [11] Senere udgave: Øen i Sydhavet. En Roman. Første Deel. 326 sider
1846 i: Digterværker [12] Senere udgave: Øen i Sydhavet. En Roman. Anden Deel. 346 sider
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [15-16] Senere udgave: Øen i Stillehavet. 1.-2. Deel, (182 + [2]) + ([2] + 300) sider
1862 i: Poetiske Skrifter [27-28] Senere udgave: Øen i Sydhavet. 350 + 357 + [3] sider
1904 Senere udgave: Øen i Sydhavet. Roman. ♦ Gyldendal, 1904. [Bind 1-2], 352 + 368 sider. Pris: kr. 2,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [7-10-1825] Læste Begyndelsen af 3 die Deel af Ølenslægers Ø for Fuglesangs.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [8-10-1825] ... gik 4½ til Fuglsangs læste 3 die Deel af Sydhavet - den heldig og Mads Hansen morede mig, Ø. har vidst at sammenkiæde en Mængde Anekdoter og Historiske Personer som giør Bogen interesant, de hilse os som gamle Bekientere, - man seer dog det er Ø der har skrevet den.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [14-10-1825] Læst sidste Deel af Øen i Sydhavet, Begyndelsen god, Resten kiedsommelig, den gamle Madam Dahl forærede mig Tullins Prisskrift. - Vi loe alle af det flaue i Øen.
 Bog (oversætter) anonym [Théaulon og Hérold]: Sangene af Tryllespillet Alfen som Page. Opført første Gang den 29 October 1825. [Oversat af Adam Oehlenschläger]. ♦ Kbh., Trykt hos J.H. Schultz, 1825. 32 sider (1825, dramatik)
originaltitel: La clochette, 1817
Detaljer
tekst af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Scribe og Delavigne: Sneen eller Den ny Eginhard. Syngespil i 4 Akter. Oversat af Oehlenschläger. ♦ Kbh., forlagt af J.H. Schultz, 1825. 96 sider (1825, dramatik) BD4:sp410
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Oehlenschläger: Skuespil. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1827. xiv + 296 sider. (Trykkeri: i det Poppske Bogtrykkerie) (1827, dramatik) BD4:sp348
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s0] Oehlenschläger: Flugten af Klosteret. Et Syngespil. Digtet til Mozarts Musik i Cosi fan tutte. xiv sider + side [3]-136 (1827, dramatik)
1854 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [25a] Senere udgave: Flugten af Klosteret. Et Skuespil. Side [1]-104
1860 i: Poetiske Skrifter [15b] Senere udgave: Flugten af Klosteret. Et Syngespil. Digtet til Mozarts Musik i Cosi fan tutte. Side [91]-198
kollaps Noter
 note til titel Sider v-viii: Til Mozart [digt].
 note til titel Side [ix]-xiv: Forord til Syngespillet.

[s137] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296 (1827, dramatik)
1833 i: Tragödier [ældste Samling] [7a] Senere udgave: Væringerne i Miklagard. Side [5]-176
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [4b] Senere udgave: Væringerne i Miklagard
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [5b] Senere udgave: Væringerne i Miklagard
1853 i: Udvalgte Værker [1m] Senere udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie i 5 Handlinger. Side 312-43
1858 i: Poetiske Skrifter [8a] Senere udgave: Væringerne i Miklagard. Tragoedie. Side [1]-135
1883 Senere udgave: Væringerne i Miklagaard. Tragedie
1885 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [11] Senere udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ P.G. Philipsen, 1885. 92 sider. Pris: kr. 0,25
1903 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [11] Senere udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. 2. Opl. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 99 sider. Pris: kr. 0,25
kollaps Noter
 note til titel Side 291-296: Anmærkninger til Tragødien.
 note til titel Hertil udkom: Om Kritiken i Kjøbenhavns flyvende Post, over Væringerne i Miklagard. Af Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.A. Reitzels Forlag, 1828. 24 sider.
 Bog Oehlenschläger: Danrigets Lykönskninger. Allegorier i Anledning af Deres Kongelige Høiheders Prinds Frederik Carl Christians og Prindsesse Wilhelmine Marias Ægteforening. Af Oehlenschläger. ♦ Kjöbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1828. 23 sider. (Trykkeri: Trykt hos Fabritius de Tengnagel) (1828, digte) BD3:sp603 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Bibliotheca Danica opført under klassemærket: Historie. Frederik den Syvende: 1828.
 Bog Oehlenschläger: Frejas Alter. Syngespil. Indrettet til Musik af forskjellige Componister. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., 1828 (1828, dramatik) BD4:sp348
Detaljer
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1805 i: Poetiske Skrifter [1a] 1. udgave: Freyas Alter. Syngespil. Side 1-142
 Samling Oehlenschläger: Nye poetiske Skrifter. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1828-29. 1.-3. Deel (1828-29, samling) BD4:sp170
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1] Oehlenschläger: Hrolf Krake. Et Heltedigt. xviii + 252 sider (1828, samling)
1814 Samhørende, 3. del af: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
1837 i: Digterværker [8a] Senere udgave: Hrolf Krake. Side 3-256
1845 i: Digterværker [3a] Senere udgave: Hrolf Krake. Side 5-154
1847 Senere udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1847 [ie: 1846]. 192 sider
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [3a] Senere udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt. Side [1]-147
1862 i: Poetiske Skrifter [31b] Senere udgave: Hrolf Krake. Side [153]-307
1863 Senere udgave: Hrolf Krake
kollaps Noter
 note til titel [side iii-x] poetisk Tilegnelse til Kongen.
 note til titel Side [xi]-xviii: Fortale.
 note til titel Senere solgt med nyt titelblad: Hrolf Krake et Heltedigt af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1828.

[2a] Oehlenschläger: Karl den Store. Tragødie. Side 1-208 (1829, samling)
1833 i: Tragödier [ældste Samling] [6b] Senere udgave: Karl den Store. Side [181]-368
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [7a] Senere udgave: Karl den Store
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [9a] Senere udgave: Karl den Store
1853 i: Udvalgte Værker [1t] Senere udgave: Karl den Store. Tragødie i 5 Handlinger. Side 531-50
1858 i: Poetiske Skrifter [8c] Senere udgave: Carl den Store. Tragoedie. Side [171]-258
kollaps Noter

[2b] Oehlenschläger: Langbarderne. Tragødie. Side 209-254 (1829, samling)
1832 i: Tragödier [ældste Samling] [5c] Senere udgave: Langbarderne. Side [277]-317
1841 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [1b] Senere udgave: Langbarderne
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [1b] Senere udgave: Langbarderne
1853 i: Udvalgte Værker [1b] Senere udgave: Langbarderne. Side 23-30
1858 i: Poetiske Skrifter [8b] Senere udgave: Langbarderne. Tragoedie. Side [137]-170

[3a] Oehlenschläger: Billedet og Busten. Syngespil. Side 1-110 (1829, samling)
1832 Senere udgave: Text til Musiknummerne i Billedet og Büsten. Syngespil i 3 Akter af Oehlenschläger, med Musik af A. P. Berggreen. ♦ Kbh., J.D. Qvist, 1832. 35 sider
1846 [Forkortet udgave af Billedet og Busten] i: Digterværker [10e] Senere udgave: Værtshuusskiltet. Side 289-326
1851 [Forkortet udgave af Billedet og Busten] i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [11e] Senere udgave: Værtshuusskiltet. Et Skuespil med Sang. Side: 161-194
1860 i: Poetiske Skrifter [15c] Senere udgave: Billedet og Busten. Side [199]-270
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Text til Musiknummerne i Billedet og Büsten, 1832.

[3b] Oehlenschläger: Overilelsen. Syngespil. Side 111-246 (1829, samling)
 Dramatik Oehlenschläger: Det Gamle og det Ny. Prolog til det Dramatisk-Literaire Selskabws Halvhundredaarsfest. ♦ [Kbh.], [1830]. 4 blade (1830, dramatik) BD4:sp348
 Bog (oversætter) Deinhardstein, [Joh. Ludw. Franz]: Hans Sachs. Et dramatisk Digt i fire Akter, oversat af Oehlenschläger. ♦ [Kbh., 1830]. 26 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 30) (1830, dramatik) BD4:sp304
originaltitel: Hans Sachs, 1823
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:030
Detaljer
af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog Oehlenschläger: [Gnidia [2c]] Hendes Kongelige Høiheds Prindsesse Caroline Amalias Fødselsdag (1830, digte) EMP 23
 Dramatik Oehlenschläger: Trillingbrødrene fra Damaskus. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1830. [2] + 202 sider (1830, dramatik) BD4:sp348
Detaljer
1845 i: Digterværker [5a] Senere udgave: Trillingbrødrene fra Damask. Side 5-144
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [12a] Senere udgave: Trillingbrødrene fra Damask. Et Lystspil. Side [1]-128
1854 i: Udvalgte Værker [2l] Senere udgave: Trillingbrødrene fra Damask. Side 448-81
1860 i: Poetiske Skrifter [16b] Senere udgave: Trillingbrødrene fra Damask. Side [89]-223
kollaps Noter
 Dramatik Oehlenschläger, A.: Prolog til Evalds Mindesfest. Ved Forestillingen af Balders Død den 17de Marts 1831. ♦ Kbh., C.A. Reitzels Forlag, 1831. 12 sider (1831, dramatik) BDsupp:sp790
andet: Johannes Ewald (1743-1781)
 Dramatik Oehlenschläger: Tragödier [ældste Samling]. ♦ Kiöbenhavn, Paa Forfatterens Forlag, 1831-48. 1.-11. Deel (1831-48, dramatik) BDsupp:sp
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 11, første og andet Hefte, udkom på A.F. Høsts Forlag, henholdsvis 1846 og 1848.
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger: Hakon Jarl. Side [5]-203 (1831, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[1b] Oehlenschläger: Palnatoke. Side [205]-365 (1831, dramatik)
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]

[2a] Oehlenschläger: Axel og Valborg. Side [9]-161 (1831, dramatik)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider

[2b] Oehlenschläger: Hagbarth og Signe. Side [163]-311 (1831, dramatik)
1815 1. udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider

[3a] Oehlenschläger: Stærkodder. Side [5]-191 (1832, dramatik)
1812 1. udgave: Stærkodder. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812. iv + 188 sider

[3b] Oehlenschläger: Fostbrødrene. Side [193]-325 (1832, dramatik)
1817 1. udgave: Fostbrødrene. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 180 sider

[4a] Oehlenschläger: Correggio. Side [5]-200 (1832, dramatik)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider

[4b] Oehlenschläger: Hugo von Rheinberg. Side [201]-392 (1832, dramatik)
1813 1. udgave: Hugo von Rheinberg. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. vi + 196 sider

[5a] Oehlenschläger: Erik og Abel. Side [5]-205 (1832, dramatik)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider

[5b] Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng. Side [207]-274 (1832, dramatik)
1818 1. udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side

[5c] Oehlenschläger: Langbarderne. Side [277]-317 (1832, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Langbarderne. Tragødie. Side 209-254

[6a] Oehlenschläger: Tordenskiold. Side [1]-180 (1833, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet særskilt med titelblad: Tordenskiold, tragisk Drama af Oehlenschläger [120 eksemplarer og senere yderligere 50].

[6b] Oehlenschläger: Karl den Store. Side [181]-368 (1833, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Karl den Store. Tragødie. Side 1-208

[7a] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard. Side [5]-176 (1833, dramatik)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296

[7b] Oehlenschläger: Baldur hin Gode. Side [183]-287 (1833, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [b] 1. udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232

[8h1] Oehlenschläger: Dronning Margareta. [udkom december 1833]. 168 sider (1834, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [6a] Senere udgave: Dronning Margareta
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [7b] Senere udgave: Dronning Margareta
1853 i: Udvalgte Værker [1q] Senere udgave: Dronning Margareta. Tragødie i 5 Handlinger. Side 437-66
1859 i: Poetiske Skrifter [9b] Senere udgave: Dronning Margareta. Tragoedie. Side [139]-269
1886 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [15] Senere udgave: Dronning Margareta. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1886. 88 sider. Pris: kr. 0,25
kollaps Noter
 note til titel Også under titel: Dronning Margretha. Tragødie af Oehlenschläger.

[8h2] Oehlenschläger: De italienske Røvere. Et tragisk Drama. 188 sider (1835, dramatik)
1846 i: Digterværker [10c] Senere udgave: De italienske Røvere. Side 105-224
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [9b] Senere udgave: De italienske Røvere. Et Skuespil. Side [125]-240
1859 i: Poetiske Skrifter [10a] Senere udgave: De italienske Røvere. Et tragisk Drama. Side [1]-143
kollaps Noter
 note til titel Også separat under titlen: De italienske Røvere. Tragødie af Oehlenschläger.

[9h1] Oehlenschläger: Sokrates. Tragødie. 185 sider (1835, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [8b] Senere udgave: Sokrates
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [10b] Senere udgave: Sokrates
1850 Senere udgave: Sokrates. Miniaturudgave. ♦ A.F. Høst, 1850
1853 i: Udvalgte Værker [1x] Senere udgave: Sokrates. Tragødie i 5 Handlinger. Side 630-62
1859 i: Poetiske Skrifter [10b] Senere udgave: Sokrates. Tragødie. Side [145]-280
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titelblad: Sokrates. Tragødie af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1835. 185 sider.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[9h2] Oehlenschläger: Olaf den Hellige. Tragødie. 185 sider (1838, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [3b] Senere udgave: Olaf den Hellige
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [4a] Senere udgave: Olaf den Hellige
1853 i: Udvalgte Værker [1i] Senere udgave: Olaf den Hellige. Tragødie i 5 Handlinger. Side 205-37
1859 i: Poetiske Skrifter [11a] Senere udgave: Olaf den Hellige. Side [1]-185
kollaps Noter
 note til titel Også separat under titlen: Olaf den Hellige. Tragødie af Oehlenschläger.
 url Fuld visning af bogen, separat udgave, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[10h1] Oehlenschläger: Knud den Store. 158 sider (1839, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [4a] Senere udgave: Knud den Store
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [4c] Senere udgave: Knud den Store
1853 i: Udvalgte Værker [1k] Senere udgave: Knud den Store. Tragødie i 5 Handlinger. Side 252-80
1859 i: Poetiske Skrifter [11b] Senere udgave: Knud den Store. Side [135]-253
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Knud den Store. Tragødie af Oehlenschläger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[10h2] Oehlenschläger: Dina. 169 sider (1843, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h1] 1. udgave: Dina. Side [1]-123
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Dina. Et tragisk Drama af Oehlenschläger.

[11h1] Oehlenschläger: Amleth. [Udkom november 1846]. 132 sider (1846, dramatik)
1847 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [10a] Senere udgave: Amleth
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [2b] Senere udgave: Amleth
1853 i: Udvalgte Værker [1e] Senere udgave: Amleth. Tragødie i 5 Handlinger. Side 92-114
1859 i: Poetiske Skrifter [12c] Senere udgave: Amleth. Side [177]-264
kollaps Noter
 note til titel Også under titlen: Amleth. Tragødie af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1847 [ie: 1846].

[11h2] Oehlenschläger: Kiartan og Gudrun. 173 sider (1848, dramatik)
1849 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [10b] Senere udgave: Kiartan og Gudrun
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [5a] Senere udgave: Kiartan og Gudrun
1853 i: Udvalgte Værker [1l] Senere udgave: Kiartan og Gudrun. Tragødie i 5 Handlinger. Side 281-311
1859 i: Poetiske Skrifter [12d] Senere udgave: Kiartan og Gudrun. Side [265]-382
1888 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [24] Senere udgave: Kiartan og Gudrun. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1888. 89 sider. Pris: kr. 0,25
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Planché, J. R.: Oberon. Romantisk Tryllespil i tre Akter. Af J. R. Planché. Oversat efter den engelske Original, til C. M. v. Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt ved Bogtrykker J.D. Qvist, 1831. 71 sider (1831, dramatik) BDsupp:sp792
Detaljer
af James Robinson Planché (1796-1880, sprog: engelsk)
1886 Senere udgave: Oberon. Romantisk Tryllespil i 3 Akter efter Planchés Original og den franske Bearbejdelse
kollaps Noter
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Prometheus. Maanedskrift for Poesie, Æsthetik og Kritik. Udgivet af Oehlenschläger. ♦ Kiöbenhavn, Udgiverens Forlag, 1832-34. 1.-6. Bind (1832-34, periodicum) BDsupp:sp853
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 6 udkom marts 1835, men har betegnelsen: August 1834.
 url Fuld visning af Andet Bind på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af Tredie Bind på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af Fierde Bind på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Oehlenschläger: Text til Musiknummerne i Billedet og Büsten. Syngespil i 3 Akter af Oehlenschläger, med Musik af A. P. Berggreen. ♦ Kbh., J.D. Qvist, 1832. 35 sider (1832, dramatik) BDsupp:sp790
Detaljer
1829 i: Nye poetiske Skrifter [3a] 1. udgave: Billedet og Busten. Syngespil. Side 1-110
 Dramatik Oehlenschläger: Text til Musiknummerne i Rübezahl. Et dramatisk Eventyr af Oehlenschläger. ♦ Kbh., J.D. Qvist, 1832. 7 sider (1832, dramatik) BDsupp:sp790
Detaljer
1846 i: Digterværker [10f] Senere udgave: Rübezahl. Side 327-390
kollaps Noter
 note til titel Trykt i sin helhed i Prometheus, Juni 1833 [udkom i slutningen af september]. Udgjorde hele nummeret, siderne 97-208.
 Bog (oversætter) Deinhardstein, [Joh. Ludw. Franz]: Garrick i Bristol. Lystspil i fire Handlinger af Deinhardstein. Oversat af Prof. Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1833. 26 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 48) (1833, dramatik) BDsupp:sp791
originaltitel: Garrick in Bristol, 1834
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:048
Detaljer
af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog Oehlenschläger: Norgesreisen. En Digtekrands af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1834 [ie: 1833]. 142 sider + radering (1834, digte) BDsupp:sp781
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Foranstaaende radeerte Blad af Herr Professor Møller, hvorfor Digteren takker hans Godhed, og som medfølger uden at forhøie Bogprisen, er en Skizze af Krogkleven.
 Tekster Oehlenschläger: Digterværker. ♦ Forfatterens Forlag, 1835-40. 1-10 Deel (1835-40) BDsupp:sp
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Deel 1 udkom december 1834, men titelbladet har årstallet 1835.
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger: Sanct Hansaftenspil. Side 1-92 (1835, digte)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304

[1b] Oehlenschläger: Vaulundurs Saga. Side 93-172 (1835, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74
1972 Senere udgave: Valundurs Saga. Fotografisk optryk [fra] Poetiske Skrifter, bd. 2. ♦ Århus, Akademisk Boghandel, 1972. 60 sider

[1c] Oehlenschläger: Aly og Gulbyndy. Et Eventyr (med Indledningsdigtet). Side 173-301 (1835, digte)
1811 i: Digtninger [1:s213] 1. udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360

[2] Oehlenschläger: Noveller. 327 sider (1835, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Riechmuth von Adocht, Maleriet, Lykkeridderne, Straffen efter Døden, Munkebrødrene, Eremiten, Den billige Kunstdommer.

[3a] Oehlenschläger: Helge. Side 1-118 (1835, digte)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider

[3b] Oehlenschläger: Yrsa. Side 119-98 (1835, digte)
1814 indgår i: Helge [b] 1. udgave: Yrsa. Tragødie. Side [119]-98

[3c] Oehlenschläger: Hroars Saga. Side 199-404 (1835, roman)
1817 1. udgave: Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp)

[4] Oehlenschläger: Fiskeren og hans Datter. Dramatisk Eventyr. 300 sider (1836, digte)
1816 1. udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider
kollaps Noter
 note til titel Omarbejdelse af Fiskeren, udgivet 1816.

[5] Oehlenschläger: Romancer og Fortællende Digte. Oder og Sange. Mindedigte. Forspil, Prologer og Epiloger. 383 sider (1836, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Nyere Digte af Oehlenschläger.

[6] Oehlenschläger: Aladdin. Et Dramatisk Eventyr. 381 sider (1837, digte)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436

[7] Oehlenschläger: Nordens Guder. 400 sider (1837, digte)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Nordens Guder. Et episk Digt af Oehlenschläger.

[8a] Oehlenschläger: Hrolf Krake. Side 3-256 (1837, digte)
1828 i: Nye poetiske Skrifter [1] 1. udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt. xviii + 252 sider

[8b] Oehlenschläger: Den blege Ridder. [Novelle]. Side 257-324 (1837, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Prometheus, september 1832, side 1-36, oktober 1832, side 97-116 og november 1832 [udkom januar 1833], side 193-221.

[8c] Oehlenschläger: Digterbesøget. [Novelle]. Side 325-52 (1837, novelle(r))
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7i] Senere udgave: Digterbesøget. Side 185-201
1854 i: Udvalgte Værker [2n] Senere udgave: Digterbesøget. Side 486-91
1861 i: Poetiske Skrifter [26f] Senere udgave: Digterbesøget. Side [145]-171
1903 indgår i: Tre Fortællinger [c] Senere udgave: Digterbesøget
kollaps Noter
 note til titel Trykt første gang i Prometheus, september 1833 [udkom i slutningen af december], side 1-33.

[9] Oehlenschläger: [Lystspil og Syngespil. Første Deel]. 383 sider (1839, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Lystspil og Syngespil af Oehlenschläger. Første Deel.

[9a] Oehlenschläger: Den lille Skuespiller. Comødie i fire Akter. Side 1-122 (1839, dramatik)
1845 i: Digterværker [9b] Senere udgave: Den lille Skuespiller. Side 99-186
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [10b] Senere udgave: Den lille Skuespiller. Et Lystspil. Side [81]-156
1860 i: Poetiske Skrifter [17a] Senere udgave: Den lille Skuespiller. Side [1]-97
kollaps Noter

[9b] Oehlenschläger: Robinson i England. Comødie i fire Akter. Side 123-302 (1839, dramatik)
1819 1. udgave: Robinson i England. Comødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1819. 188 sider

[9c] Oehlenschläger: Den skinsyge Møller. Comødie i to Akter. Side 303-83 (1839, dramatik)
1813 [Oprindelig titel: Kanarifuglen] 1. udgave: Kanarifuglen. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 142 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere titel: Kararifuglen.

[10] Oehlenschläger: [Lystspil og Syngespil. Anden Deel]. 387 sider (1840, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Lystspil og Syngespil af Oehlenschläger. Anden Deel.

[10a] Oehlenschläger: Sibylle-Tempelet. Lystspil med Sange. Side 1-84 (1840, dramatik)
1845 i: Digterværker [9c] Senere udgave: Sibylle-Tempelet. Side 187-250
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [10c] Senere udgave: Sibylle-Templet. Et Lystspil med Sange. Side [157]-212
1860 i: Poetiske Skrifter [17b] Senere udgave: Sibylle-Templet. Side [99]-165

[10b] Oehlenschläger: Tordenskiold. Syngespil. Side 85-198 (1840, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider

[10c] Oehlenschläger: Røverborgen. Syngespil. Side 199-330 (1840, dramatik)
1814 1. udgave: Røverborgen. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 159 sider

[10d] Oehlenschläger: Ærlighed varer længst. Idyl. Side 331-387 (1840, dramatik)
1813 1. udgave: Ærlighed varer længst. Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 82 sider
 Bog Oehlenschläger: Fyensreisen. Nytaarsgave af Oehlenschläger. Kbh., Forfatterens Forlag, 1835. [10] + 244 sider (1835, digte) BDsupp:sp781
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet med undertitlen: Digtekrands af Oehlenschläger.
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Klingemann, [Aug.]: Slottet ved Ætna. Romantisk Oper i tre Akter (efter et gammelt Sagn) af Klingemann. Musiken af Heinrich Marschner. [Oversat af Adam Oehlenschläger]. ♦ Kbh., Schubothes Boghandlings Forlag, 1836 [ie: 1837]. 58 sider (1836, dramatik) BDsupp:sp791
Detaljer
af Ernst August Friedrich Klingemann (1777-1831, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Beskow, Bernh. v.: Torkel Knutson. Sørgespil i fem Akter, med Prolog. Oversat fra det Svenske af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Reitzels Forlag, 1837. 192 sider (1837, dramatik) BDsupp:sp791
originaltitel: Torkel Knutsson, 1836
Detaljer
af Bernhard von Beskow (1796-1868, sprog: svensk)
1838 Samhørende, fortsættes af (2. del): Birger og hans Æt. Tragødie. Oversat fra Svensk af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Trykt hos og forlagt af J.D. Qvist, 1838. 216 sider
kollaps Noter
 note til titel Den danske oversættelse er aldrig blevet opført i Danmark. Stykket havde først urpremiere i Sverige 1862.
 url Den svenske tekst i fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Beskow, Bernh. v.: Birger og hans Æt. Tragødie. Oversat fra Svensk af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Trykt hos og forlagt af J.D. Qvist, 1838. 216 sider (1838, dramatik)
originaltitel: Birger och hans ätt, 1837
Detaljer
af Bernhard von Beskow (1796-1868, sprog: svensk)
1837 Samhørende, 2. del af: Torkel Knutson. Sørgespil i fem Akter, med Prolog. Oversat fra det Svenske af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Reitzels Forlag, 1837. 192 sider
kollaps Noter
 note til titel Den danske oversættelse aldrig opført i Danmark.
 url Fuld visning af den svenske udgave på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Tieck, Ludwig: Digtninger. Oversatte af Oehlenschläger. ♦ Kiøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1838-39. 1.-2. Bind, [xiii] + 377 + [3] + 376 sider (1838-39, samling) EMP2923 👓
Detaljer
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, side v-xii: Fortale [af Oehlenschläger (om overs.)].
 note til oversat titel Bind 1, side 363-77 og bind 2, side 371-76: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (bind 1, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 2, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[1s217] Tieck, Ludwig: Molboernes Historie. Side 217-50 (1838, novelle(r))
originaltitel: Denkwürdige Geschichtschronik der Schildbürger, 1796
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[1s295] Tieck, Ludwig: Frands Sternbalds Vandringer. Fragment. Side 295-340 (1838, novelle(r))
originaltitel: Franz Sternbalds Wanderungen, 1798
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[2s001] Tieck, Ludwig: Ridder Blaaskiæg. Et Eventyr. Side [1]-64 (1838, dramatik)
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[2s065] Tieck, Ludwig: Den hellige Genovevas Liv og Død. Et Sørgespil. Side [65]-176 (1838, dramatik)
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[2s177] Tieck, Ludwig: Keiser Octavianus. Et Lystspil. Første Deel. Side [177]-262 (1838, dramatik)
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)

[2s263] Tieck, Ludwig: Keiser Octavianus. Anden Deel. Side [263]-369 (1838, dramatik)
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
 Bog Oehlenschläger: Fiskeren og hans Børn. Dramatisk Eventyr. Omarbeidet for Skuepladsen af Forfatteren. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos og forlagt af J.D. Qvist, 1840. 120 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp790
Detaljer
1816 1. udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Oehlenschläger: Nordiske Oldsagn. Bearbeidede til Almeenlæsning af Oehlenschläger. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ Kiøbenhavn, Brünnichske Bogtrykkeri, 1840. 247 sider (1840, novelle(r)) BDsupp:sp675
Detaljer
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [22] Senere udgave: Nordiske Oldsagn. 181 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Romani, [Felice]: Norma. Tragisk Opera i 2 Akter, med Musik af Bellini. [Teksten af Felice Romani, oversat af Adam Gottl. Oehlenschläger]. ♦ Kbh., Trykt hos og forlagt af J.D. Qvist, 1840. [iv] + 75 sider (1840, dramatik) BDsupp:sp799
originaltitel: Norma, 1831
Detaljer
af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
1904 Senere udgave: Norma. Tragisk Opera i 2 Akter af V. Bellini. Overs. af A. Oehlenschläger. ♦ Schubothe, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,35. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 239)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider [iii-iv]: Forerindring.
 note om oplag 2. Oplag, 1845. 62 sider.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Gamle danske Folkeviser. Udgivne af Oehlenschläger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt på Andr. Fred. Høst's Forlag, 1840. xvi + 306 sider (1841) BD1supp:sp 👓
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Findes med et omslag med titlen: Gamle danske Folkeviser, beareidede af Oehlenschläger. Kjøbenhavn, Forlagt af Andr. Fred. Høst, 1841.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Goethe: Herman og Dorothea. Oversat af Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1841. [1] 195 sider (1841, digte) 👓
originaltitel: Hermann und Dorothea, 1797
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1799 Senere udgave: Hermann og Dorothea. Fordansket og omarbejdet af Jens Smidth. ♦ Kbh., 1799
1835 Senere udgave: Hermann og Dorothea. Oversat ved S. Meisling. Kbh., 1835
1892 Senere udgave: Hermann og Dorothea. Overs. af P. Hansen, m. Illustr.
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Oehlenschläger, A.: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider (1841, roman)
Detaljer
1845 i: Digterværker [3b] Senere udgave: Ørvarodds Saga. Side 155-279
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [4b] Senere udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Side [51]-164
1854 i: Udvalgte Værker [2g] Senere udgave: Ørvarodds Saga. Side 238-76
1862 i: Poetiske Skrifter [32a] Senere udgave: Ørvarodds Saga. Side [1]-129
1862 indgår i: Vaulundurs Saga [b] Senere udgave: Ørvarodds Saga
1876 Senere udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Æventyr. ♦ 1876. 126 sider
1888 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [22-23] Senere udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1888. 145 sider. Pris: kr. 0,50
1913 Senere udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Indledn. og Oplysninger af Chr. Gabrielsen. ♦ Lehmann & Stage, 1913. 98 sider
1914 indgår i: Sagaer og Nordens Guder [b] Senere udgave: Ørvarodds Saga
1925 Senere udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Indledning og Oplysninger af Chr. Gabrielsen. ♦ Haase, 1925. 98 sider. Pris: kr. 1,00
 Samling Oehlenschläger: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave]. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1841-49. Bind 1-10 (1841-49, samling)
serietitel: Samlede Værker. [Godtkjøbs-Udgave] 1. Afdeling, 1-10
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Denne udgave betegnes normalt som "Godtkjøbs-Udgave", her er alle fortaler, tilegnelser, prologer, efterskrift og anmærkninger udeladt, bortset fra fortalen til Amleth i bind 10 og fortalen til værket som sådant i bind 1.
 note til titel Oprindelig planlagt til 8 bind, men endte med 10.
 note til titel Blev i 1844 en del af Oehlenschlägers Samlede Værker [Godtkjøbs-Udgave], hvor de da udkomne 9 bind af tragedierne med nyt titelblad kom til at udgøre bind 1-9. Bind 10.
 note til titel Bind 10 udkom på A.F. Høsts Forlag.
 url Fuld visning af bogen (bind 1-2, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3-4, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 5-6, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 7-8, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 9-10, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger: Baldur hin Gode (1841, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [b] 1. udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider [iii-iv] med fortale til hele værket [signeret A. Oehlenschläger].

[1b] Oehlenschläger: Langbarderne (1841, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Langbarderne. Tragødie. Side 209-254

[1c] Oehlenschläger: Stærkodder (1841, dramatik)
1812 1. udgave: Stærkodder. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812. iv + 188 sider

[2a] Oehlenschläger: Hagbarth og Signe (1842, dramatik)
1815 1. udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider

[2b] Oehlenschläger: Fostbrødrene (1842, dramatik)
1817 1. udgave: Fostbrødrene. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 180 sider

[2c] Oehlenschläger: Palnatoke (1842, dramatik)
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]

[3a] Oehlenschläger: Hakon Jarl (1842, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423

[3b] Oehlenschläger: Olaf den Hellige (1842, dramatik)
1838 i: Tragödier [ældste Samling] [9h2] 1. udgave: Olaf den Hellige. Tragødie. 185 sider

[4a] Oehlenschläger: Knud den Store (1842, dramatik)
1839 i: Tragödier [ældste Samling] [10h1] 1. udgave: Knud den Store. 158 sider

[4b] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard (1842, dramatik)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296

[5a] Oehlenschläger: Axel og Valborg (1842, dramatik)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider

[5b] Oehlenschläger: Erik og Abel (1842, dramatik)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider

[6a] Oehlenschläger: Dronning Margareta (1842, dramatik)
1834 i: Tragödier [ældste Samling] [8h1] 1. udgave: Dronning Margareta. [udkom december 1833]. 168 sider

[6b] Oehlenschläger: Tordenskiold (1842, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider

[7a] Oehlenschläger: Karl den Store (1842, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Karl den Store. Tragødie. Side 1-208

[7b] Oehlenschläger: Hugo von Rheinberg (1842, dramatik)
1813 1. udgave: Hugo von Rheinberg. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. vi + 196 sider

[7c] Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng (1842, dramatik)
1818 1. udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side

[8a] Oehlenschläger: Correggio (1842, dramatik)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider

[8b] Oehlenschläger: Sokrates (1842, dramatik)
1835 i: Tragödier [ældste Samling] [9h1] 1. udgave: Sokrates. Tragødie. 185 sider

[9:h1] Oehlenschläger: Dina. Side [1]-123 (1842, dramatik)
1843 i: Tragödier [ældste Samling] [10h2] Senere udgave: Dina. 169 sider
1847 Senere udgave: Dina. Et tragisk Drama af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1847. 123 sider
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [8a] Senere udgave: Dina
1853 i: Udvalgte Værker [1r] Senere udgave: Dina. Tragødie i 5 Handlinger. Side 467-97
1859 i: Poetiske Skrifter [11c] Senere udgave: Dina. Side [255]-380
1885 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [12] Senere udgave: Dina. Tragisk Drama. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 90 sider. Pris: kr. 0,25
kollaps Noter
 note til titel Udkom som: Niende Binds første Hefte.
 note til titel Udkom separat som: Dina. Et tragisk Drama af Oehlenchläger.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Journal for Literatur og Kunst, bind 1, side 65-77 [Anmeldelse].

[9:h2] Oehlenschläger: Erik Glipping. Tragødie. Side [3]-118 (1844, dramatik)
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [7a] Senere udgave: Erik Glipping
1853 i: Udvalgte Værker [1p] Senere udgave: Erik Glipping. Tragødie i 5 Handlinger. Side 407-36
1859 i: Poetiske Skrifter [12a] Senere udgave: Erik Glipping. Side [1]-121
kollaps Noter
 note til titel Udkom som: Niende Bind (andet Hefte): Dina. Erik Glipping.
 note til titel Også udgivet separat: Erik Glipping. Tragødie af Oehlenschläger.

[10a] Oehlenschläger: Amleth (1847, dramatik)
1846 i: Tragödier [ældste Samling] [11h1] 1. udgave: Amleth. [Udkom november 1846]. 132 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom også separat: Amleth. Tragødie af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1847. 94 sider.
 note til titel Halvdelen af oplaget kaldes: Oehlenschlägers Samlede Værer. 27de Binds 1ste Hefte. Tragødier, 10de Binds 1ste Hefte. Amleth. Andet Oplag.

[10b] Oehlenschläger: Kiartan og Gudrun (1849, dramatik)
1848 i: Tragödier [ældste Samling] [11h2] 1. udgave: Kiartan og Gudrun. 173 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat under titlen: Kiartan og Gudrun. Tragødie i fem Handlinger af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1849. 131 sider.
 Bog (oversætter) Schiller, Friedrich v.: Digte. Oversatte af Oehlenschlæger, Ingemann, Holst, o. A., samlede af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, A.G. Salomon's Forlag, 1842. 198 sider (1842, digte) 👓
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af B.S. Ingemann (1789-1862)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
redigeret af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 url Artikler om digtene på: Link til ekstern webside Guldaderbloggen
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Nye Romancer. Af Oehlenschläger, Ingemann, Hauch, Aarestrup, Winther og Holst. Udg. af H.P. Holst, med Randtegninger af Westphal. ♦ Bing og Søn, 1843 [ie: 1842]. Upagineret (1843, digte)
Detaljer
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
illustrationer af Friedrich Bernhard Westphal (1804-1844)
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger: Juveelhandleren (1843)
 Bog Oehlenschläger: Digterværker. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1845-49. Bind 1-18 (1844-49, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Kiøbenhavnsposten 4-9-1844, side 4: Subsciption paa Oehlenschlägers Digterværker [Signeret: Kjøbenhavn, ult. August 1844, Andr. Fred. Høst, Gothersgaden Nr. 349 i Stuen]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Flyveposten 25-8-1846, side 3: Ny Udgave af Oehlenschlägers Digterværker, i ugentlige Hefter à 24 Sk. [Indholdet af bind 1-17, Signeret: Kbh., den 7de August, 1846, Andr. Fred. Høst, Gothersgaden Nr. 349 i Stuen]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (bind 1-2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1-2, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3-4, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3-4, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 5-6, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 5-6, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 7-8, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 7-8, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 9-10, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 9-10, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 11-12, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 11-12, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 13-14, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 13-14, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 15-16, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 15-16, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 17-18, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 17-18, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1] Oehlenschläger: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1844. 302 sider (1844, digte)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
kollaps Noter
 note til titel Halvdelen af oplaget på 3000 eksemplarer, fik særskilt titelblad [og formodentlig med året 1845].
 url Fuld visning af eksemplar med titelblad med årstallet 1845, på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Oehlenschläger: Helge. Side 5-90 (1845, digte)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titelblad: Helge, Yrsa og Hroars Saga. Af Oehlenschläger. ♦ Kiøbenhavn, Andr. Fred. Høsts Forlag, 1845.

[2b] Oehlenschläger: Yrsa. Side 91-154 (1845, digte)
1814 indgår i: Helge [b] 1. udgave: Yrsa. Tragødie. Side [119]-98

[2c] Oehlenschläger: Hroars Saga. Side 155-294 (1845, roman)
1817 1. udgave: Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp)

[3a] Oehlenschläger: Hrolf Krake. Side 5-154 (1845, digte)
1828 i: Nye poetiske Skrifter [1] 1. udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt. xviii + 252 sider

[3b] Oehlenschläger: Ørvarodds Saga. Side 155-279 (1845, digte)
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider

[4a] Oehlenschläger: Freyas Alter. Side 5-128 (1845, digte)
1805 i: Poetiske Skrifter [1a] 1. udgave: Freyas Alter. Syngespil. Side 1-142
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat: Freyas Alter. Et Syngespil af Oehlenschläger.

[4b] Oehlenschläger: Vaulundurs Saga. Side 129-182 (1845, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74

[4c] Oehlenschläger: Aly og Gulhyndy. Side 183-266 (1845, digte)
1811 i: Digtninger [1:s213] 1. udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360

[4d] Oehlenschläger: St. Hans Aften-Spil. Side 267-331 (1845, digte)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304

[5a] Oehlenschläger: Trillingbrødrene fra Damask. Side 5-144 (1845, digte)
1830 1. udgave: Trillingbrødrene fra Damaskus. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1830. [2] + 202 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat: Trillingbrødrene fra Damask. Et Lystspil af A. Oehlenschläger.

[5b] Oehlenschläger: Fiskeren og hans Datter. Side 145-356 (1845, digte)
1816 1. udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider

[6] Oehlenschläger: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. 281 sider (1845, dramatik)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat: Aladdin, eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr af Oehlenschläger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[7a] Oehlenschläger: Gienfærdet paa Herlufsholm. Side 5-107 (1845, dramatik)
1845 1. udgave: Gienfærdet paa Herlufsholm. Et Skuespil af A. Oehlenschläger. ♦ A.F. Høsts Forlag, 1845. 107 sider

[7b] Oehlenschläger: Robinson i England. Komødie. Side [109]-242 (1845, digte)
1819 1. udgave: Robinson i England. Comødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1819. 188 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [243]: Indhold.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[8a] Oehlenschläger: Sovedrikken. Side 5-94 (1845, dramatik)
af Christoph Friedrich Bretzner (1748-1807, sprog: tysk)
1808 1. udgave: Sovedrikken. Et Syngestykke i to Akter, omarbeidet efter Bretzners tyske Original af Adam Oehlenschläger. Sat i Musik af C. E. F. Weyse. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1808 [ie: 1809]. 108 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Sovedrikken. Et Syngestykke af Oehlenschläger. 1846.

[8b] Oehlenschläger: Ludlams Hule. Side 95-178 (1845, dramatik)
1814 1. udgave: Ludlams Hule. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814 [ie: 1813]. iii + 173 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Ludlams Hule. Et Syngestykke af Oehlenschläger. 1846.

[8c] Oehlenschläger: Røverborgen. Side 179-278 (1845, digte)
1814 1. udgave: Røverborgen. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 159 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Røverborgen. Et Syngestykke af Oehlenschläger. 1846.

[8d] Oehlenschläger: Tordenskiold. Side 279-360 (1845, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider

[9a] Oehlenschläger: Garrick i Frankrig. Side 5-98 (1845, digte)
1846 1. udgave: Garrick i Frankrig. Et Lystspil af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1846 [ie: 1845]. 98 sider

[9b] Oehlenschläger: Den lille Skuespiller. Side 99-186 (1845, digte)
1839 i: Digterværker [9a] 1. udgave: Den lille Skuespiller. Comødie i fire Akter. Side 1-122

[9c] Oehlenschläger: Sibylle-Tempelet. Side 187-250 (1845, digte)
1840 i: Digterværker [10a] 1. udgave: Sibylle-Tempelet. Lystspil med Sange. Side 1-84

[10a] Oehlenschläger: Landet fundet og forsvundet. Side 5-58 (1846)
1849 i: Tragødier [Pragt-Udgave] [4b] Senere udgave: Landet fundet og forsvundet
1853 i: Udvalgte Værker [1j] Senere udgave: Landet fundet og forsvundet. Et nordisk Heltespil i 2 Handlinger. Side 238-51
1859 i: Poetiske Skrifter [12b] Senere udgave: Landet fundet og forsvundet. Side [123]-176
1886 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [16b] Senere udgave: Landet fundet og forsvundet
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Landet fundet og forsvundet. Et nordisk Heltespil af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1846 [ie: 1845]. 58 sider.

[10b] Oehlenschläger: Den Rige og den Fattige. Side 59-104 (1846)
1860 i: Poetiske Skrifter [18b] Senere udgave: Den Rige og den Fattige. Side [91]-135
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat: Den Rige og den Fattige. Et Lystspil i een Akt af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1846 [ie: 1845]. 47 sider.

[10c] Oehlenschläger: De italienske Røvere. Side 105-224 (1846)
1835 i: Tragödier [ældste Samling] [8h2] 1. udgave: De italienske Røvere. Et tragisk Drama. 188 sider

[10d] Oehlenschläger: Overilelsen. Side 225-288 (1846)
[10e] Oehlenschläger: Værtshuusskiltet. Side 289-326 (1846)
1829 [Forkortet udgave af Billedet og Busten] i: Nye poetiske Skrifter [3a] 1. udgave: Billedet og Busten. Syngespil. Side 1-110
kollaps Noter
 note til titel Forkortet udgave af Billedet og Busten.

[10f] Oehlenschläger: Rübezahl. Side 327-390 (1846)
1832 1. udgave: Text til Musiknummerne i Rübezahl. Et dramatisk Eventyr af Oehlenschläger. ♦ Kbh., J.D. Qvist, 1832. 7 sider
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [14c] Senere udgave: Rübezahl. Et dramatisk Eventyr. Side [143]-205
1860 i: Poetiske Skrifter [16c] Senere udgave: Rübezahl. Side [225]-304

[10g] Oehlenschläger: Ærlighed varer længst. Side 390-423 (1846)
1813 1. udgave: Ærlighed varer længst. Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 82 sider

[11] Oehlenschläger: Øen i Sydhavet. En Roman. Første Deel. 326 sider (1846, roman)
1824-25 1. udgave: Øen i Sydhavet. Roman af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1824-25. 1.-4. Deel, xii + 370, iv +390, iv + 428, iv + 360 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[12] Oehlenschläger: Øen i Sydhavet. En Roman. Anden Deel. 346 sider (1846, roman)
1824-25 1. udgave: Øen i Sydhavet. Roman af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1824-25. 1.-4. Deel, xii + 370, iv +390, iv + 428, iv + 360 sider
kollaps Noter
 note til titel Også solgt separat.

[13] Oehlenschläger: Noveller. 255 sider (1846, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Samlede Noveller af A. Oehlenschläger. A.F. Høsts Forlag, 1847. 254 sider.

[14] Oehlenschläger: Lyriske Digte. 1. 214 sider (1846, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Samlede Digte af A. Oehlenschläger. Første Bind. 1847.
 note til titel Også solgt separat.

[15] Oehlenschläger: Lyriske Digte. 2. 258 sider (1846, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også med titel: Samlede Digte af A. Oehlenschläger. Andet Bind. 1847.
 note til titel Også solgt separat.

[16] Oehlenschläger: Lyriske Digte. 3. 425 sider (1846, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Samlede Digte af A. Oehlenschläger. Tredie Bind. 1847.
 note til titel Også solgt separat.

[17] Oehlenschläger: Ballader, Romancer og poetiske Fortællinger. 358 sider (1846, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også med titel: Samlede Digte af A. Oehlenschläger. Fierde Bind. 1847.
 note til titel Også solgt separat.

[18a] Oehlenschläger: Regnar Lodbrok (1849, digte)
1849 1. udgave: Regnar Lodbrok. Et Heltedigt af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1849 [ie: 1848]. 164 + [1] side

[18b] Oehlenschläger: Digtekunsten (1849, digte)
1849 1. udgave: Digtekunsten. I Poesier af Oehlenschläger. ♦ Kiøbenhavn, Andr. Fred. Høsts Forlag, 1849 [ie: 1848]. 156 sider
 Tekster Oehlenschläger: [indgår i antologien: Poesi og Prosa [s063]] Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844) 👓
 Bog Oehlenschläger, A.: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s121]] Ridderen ved Kulsvierhytten. Side 121-25 (1844, digte) 👓
 Bog Oehlenschläger, A.: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s078]] En Sommerdag. Side 78-79 (1844, digte) 👓
 Bog Oehlenschläger: Halvhundrede Digte. Af Oehlenschläger. Med Randtegninger af Ballin og H. Hammer. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1845 [ie: 1844]. 78 sider, illustreret. (Trykkeri: Trykt hos Berlingske Bogtrykkeri) (1845, digte) 👓
se også: Halvhundrede Digte
se også: Halvhundrede Digte
Detaljer
illustrationer af Joel Ballin (1822-1885)
illustrationer af H.J. Hammer (1815-1882)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 750 eksemplarer.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (digte) antologi (årbog): Gæa. Æsthetisk Aarbog ... Udgivet af P. L. Møller (1845, digte)
del af: Gæa
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
kollaps Noter
 note til titel Med Fortællinger af St. Blicher, Carl Bernhard, Rosenkilde, Andersen og en Anonym, poetiske, prosaiske og dramatiske Bidrag af Öhlenschlæger, Hauch, Andersen, Chr. Winter, L. Bödtcher, H.C. Örsted, Velhaven, Hillerup, Vergeland, Gr. Thomsen, F.J. Hansen, Borgaard og Udgiveren, samt Illustrationer i Lithographi, Træsnit, Stylographi og Chemitypi, efter Juel, Clemens, Const. Hansen, Melby, Kolberg, Södring, Fröhlich, Marstrand, Skovgaard, Bendz, Ottesen, Lundbye, Bissen og Thorvaldsen.
 anmeldelse Corsaren Nr. 225 (10-1-1845), side spalte 7-10 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Oehlenschläger, A.: Gienfærdet paa Herlufsholm. Et Skuespil af A. Oehlenschläger. ♦ A.F. Høsts Forlag, 1845. 107 sider (1845, dramatik)
Detaljer
1845 i: Digterværker [7a] Senere udgave: Gienfærdet paa Herlufsholm. Side 5-107
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [8b] Senere udgave: Gienfærdet paa Herlufsholm. Side [103]-94
1860 i: Poetiske Skrifter [17d] Senere udgave: Gjenfærdet paa Herlufsholm. Side [241]-327
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 2500 eksemplarer, hvoraf 1500 indlemmedes i Digterværker 7. bind (= Oehlenschlägers samlede Værker, 16. bind), der udkom oktober 1845.
 note til titel Udkom juni 1845.
 note til titel Indleveret til Det kgl. Teater fra Paris november 1844, men afvist. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Oehlenschläger, A.: Axel og Valborg. Tragødie af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1846. 104 sider (1846, dramatik)
Detaljer
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi (årbog): Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1846. [4] 330 sider, illustreret (1846, digte) 👓
del af: Gæa
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af C. Preetzmann (1822-1893)
digte af Carl Brosbøll (1816-1900)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Betty Melbye (1822-1856)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af H.C. Ørsted (1777-1851)
digte af L. Koikjær
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
1856 indgår i: Digte, ældre og nyere [s099] Senere udgave: Mødet med Bacchus. Side 99-112
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s113] Senere udgave: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15
1907 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Vinens Antologi I ved K. Dorph-Petersens Vinlager. Illustr. af Vald. Andersen. ♦ Dorph-Petersens Vinlager, 1907. 14 sider, illustreret. Pris: gratis
1947 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. ♦ Forum, 1947. [24] sider. Pris: kr. 5,50
1971 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. Med en efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersen, [1971]. [69] sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet liste over bidrag: Oehlenschläger, St. St. Blicher, H. Hertz, C. R. Rosenkilde, Aarestrup, C. Bredahl, Caralis [ie: C. Preetzmann], Carit Etlar, H. C. Andersen, Chr. Winther, En Dame [Liane, ie: Betty Melbye], Adolph Meyer, Ludv. Bødtcher, H. V. Kaalund, F. J. Hansen, H. C. Ørsted, L. Koikjær, C. Hauch, P. L. Møller.
 note til titel På titelbladet liste over illustratorer: Gertner, Buntzen, Adelg. Herbst, A. Melbye, C. Liebert, Retsch, Lundbye, Klæstrup, Petersen, Skovgaard, Flintoe, D. Teniers, N. Simonsen, Ernst Meyer, Adam Müller, Thorvaldsen.
 note til titel Udkom december 1845.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Kunstnere.
 url Fuld visning af Aargang 1846 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 308 (29-12-1845), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten 29-12-1845, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s559] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [g] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 131-46
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s585] Senere udgave: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94
1932 i: Samlede Skrifter [30s101] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s352] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 352-[60]
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s271] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 271-[79]

[s035] Rosenkilde, C. N.: Nærighed. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [35]-44 (1846, novelle(r))
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1877 i: Efterladte Skrifter [2ab] Senere udgave: Nærighed. [Side 17-29]

[s051] Bredahl, C.: Fragmenter af fjerde og femte Act af Sokrates. Tragedie af C. Bredahl. Side [51]-82 (1846, dramatik)
af Chr. Bredahl (1784-1860)
kollaps Noter
 note til titel Nogle kilder anfører at den tidligere er afvist af Det Kongelige Teater, men den ses ikke at være officielt indsendt. Dermod blev den sendt til bedømmelse hos H.F.J. Estrup (direktør for Sorø Akademi) 5-4-1836. Estrups svar trykt i Danske Studier 1910, side 55 i artiklen: Molbech og Bredahl. Molbechs adfærd belyst ved Breve ved O. Thyregod, side 37-58. Fuld visning af artiklen 1910 (pdf) på: Link til ekstern webside Danske Studier
 omtale Nævnt i forbindelse med censurering af andre stykker i brev dateret 26-10-1836. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater

[s095] Andersen, H. C.: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98 (1846, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s33] Senere udgave: Stoppenaalen

[s110] Meyer, Adolph: Min Onkels Tømmerplads. Fortælling af Adolph Meyer. Side [110]-29 (1846, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1846 indgår i: Fortællinger [ab] Senere udgave: Tømmerpladsen
1877 i: Fortællinger og Virkelighedsbilleder [1s032] Senere udgave: Tømmerpladsen. Side [32]-62
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [f] Senere udgave: Min Onkels Tømmerplads

[s144] Møller, P. L.: Et Besøg i Sorø. Corpusfeuilleton af P. L. Møller. Side [144]-87 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)

[s214] Møller, P. L.: Janus. Fortælling af P. L. Møller. Side [214]-38 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Lund

[s252] Møller, P. L.: Skizzer fra Norge. Side [252]-87 (1846, tekster)
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Johannes Flintoe (1787-1870)
 Bog Oehlenschläger: [indgår i antologien: Foraarsgave fra danske Digtere for 1846 [s094]] Smagen. Side 94 (1846, digte)
 Bog Oehlenschläger: [indgår i antologien: Foraarsgave fra danske Digtere for 1846 [s095]] Øieblikket. Side 95 (1846, digte)
 Dramatik Oehlenschläger, A.: Garrick i Frankrig. Et Lystspil af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1846 [ie: 1845]. 98 sider (1846, dramatik)
Detaljer
1845 i: Digterværker [9a] Senere udgave: Garrick i Frankrig. Side 5-98
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [10a] Senere udgave: Garrick i Frankrig. Et Lystspil. Side [1]-79
1860 i: Poetiske Skrifter [18a] Senere udgave: Garrick i Frankrig. Side [1]-89
kollaps Noter
 note til titel Udkom november 1845. Trykt i 2500 eksemplarer, hvoraf 1500 indlemmedes i Digterværker, bind 9 [december 1845].
 Bog Oehlenschläger: Dina. Et tragisk Drama af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1847. 123 sider (1847, dramatik)
Detaljer
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h1] 1. udgave: Dina. Side [1]-123
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 75 eksemplarer.
 Bog Oehlenschläger, A.: Hrolf Krake. Et Heltedigt af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1847 [ie: 1846]. 192 sider (1847, digte)
Detaljer
1828 i: Nye poetiske Skrifter [1] 1. udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt. xviii + 252 sider
 Bog Oehlenschläger: Livet en Reise. Et Digt. Fremsagt som Rectortale ved Universitetsfesten, i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag, af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1847. 22 sider (1847, digte)
 Bog (oversætter) antologi: Udmærkede Digterværker. Oversatte af Oehlenschläger. ♦ Kbh., H.J. Bing & Søns og F.H. Eibes Forlag, 1848 [ie: 1847]. 351 sider (1848, digte)
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Shakespeare: En Skiærsommernats Drøm. Side [1]-84 (1848, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816

[b] Goethe: Götz von Berlichingen. Side [85]-209 (1848, dramatik)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1803 1. udgave: Götz von Berlichingen med Jernhaanden. Et Skuespil af Göthe. Oversat af Adam Øhlenslæger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt af E.M. Cohen, 1803. 168 sider

[c] Goethe: Mikkel Ræv. Side [211]-351 (1848)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Reineke Fos, fra 1806, som her kaldes Mikkel Ræv, er en Omarbeidelse fra først til sidst.
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Dramatik Oehlenschläger: Tragødier [Pragt-Udgave]. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1849 [ie: 1848-49]. Bind 1-10 (1849, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 3,4 og 2 udkom i 1848, men titelbladet har 1849.
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger: Baldur hin Gode (1849, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [b] 1. udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[1b] Oehlenschläger: Langbarderne (1849, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Langbarderne. Tragødie. Side 209-254

[1c] Oehlenschläger: Stærkodder (1849, dramatik)
1812 1. udgave: Stærkodder. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812. iv + 188 sider

[2a] Oehlenschläger: Hagbarth og Signe (1849, dramatik)
1815 1. udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2b] Oehlenschläger: Amleth (1849, dramatik)
1846 i: Tragödier [ældste Samling] [11h1] 1. udgave: Amleth. [Udkom november 1846]. 132 sider

[2c] Oehlenschläger: Fostbrødrene (1849, dramatik)
1817 1. udgave: Fostbrødrene. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 180 sider

[3a] Oehlenschläger: Palnatoke (1849, dramatik)
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[3b] Oehlenschläger: Hakon Jarl (1849, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[4a] Oehlenschläger: Olaf den Hellige (1849, dramatik)
1838 i: Tragödier [ældste Samling] [9h2] 1. udgave: Olaf den Hellige. Tragødie. 185 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4b] Oehlenschläger: Landet fundet og forsvundet (1849, dramatik)
1846 i: Digterværker [10a] 1. udgave: Landet fundet og forsvundet. Side 5-58

[4c] Oehlenschläger: Knud den Store (1849, dramatik)
1839 i: Tragödier [ældste Samling] [10h1] 1. udgave: Knud den Store. 158 sider

[5a] Oehlenschläger: Kiartan og Gudrun (1849, dramatik)
1848 i: Tragödier [ældste Samling] [11h2] 1. udgave: Kiartan og Gudrun. 173 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5b] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard (1849, dramatik)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296

[6a] Oehlenschläger: Axel og Valborg (1849, dramatik)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6b] Oehlenschläger: Erik og Abel (1849, dramatik)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider

[7a] Oehlenschläger: Erik Glipping (1849, dramatik)
1844 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h2] 1. udgave: Erik Glipping. Tragødie. Side [3]-118
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7b] Oehlenschläger: Dronning Margareta (1849, dramatik)
1834 i: Tragödier [ældste Samling] [8h1] 1. udgave: Dronning Margareta. [udkom december 1833]. 168 sider

[8a] Oehlenschläger: Dina (1849, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h1] 1. udgave: Dina. Side [1]-123
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8b] Oehlenschläger: Tordenskiold (1849, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider

[9a] Oehlenschläger: Karl den Store (1849, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Karl den Store. Tragødie. Side 1-208
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[9b] Oehlenschläger: Hugo von Rheinberg (1849, dramatik)
1813 1. udgave: Hugo von Rheinberg. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. vi + 196 sider

[9c] Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng (1849, dramatik)
1818 1. udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side

[10a] Oehlenschläger: Correggio (1849, dramatik)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[10b] Oehlenschläger: Sokrates (1849, dramatik)
1835 i: Tragödier [ældste Samling] [9h1] 1. udgave: Sokrates. Tragødie. 185 sider
 Bog Oehlenschläger: Digtekunsten. I Poesier af Oehlenschläger. ♦ Kiøbenhavn, Andr. Fred. Høsts Forlag, 1849 [ie: 1848]. 156 sider (1849, digte) 👓
Detaljer
1849 i: Digterværker [18b] Senere udgave: Digtekunsten
kollaps Noter
 note til titel Side [155-56]: Indhold.
 note til titel Trykt i 1000 eksemplarer.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Oehlenschläger: Regnar Lodbrok. Et Heltedigt af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1849 [ie: 1848]. 164 + [1] side (1849, digte)
Detaljer
1849 i: Digterværker [18a] Senere udgave: Regnar Lodbrok
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [3b] Senere udgave: Regnar Lodbrok. Et Heltedigt. Side [149]-250
1862 i: Poetiske Skrifter [32b] Senere udgave: Regnar Lodbrok. Et Heltedigt. Side [131]-232
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 2000 eksemplarer.
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Oehlenschläger, A.: Sokrates. Miniaturudgave. ♦ A.F. Høst, 1850 (1850, dramatik)
Detaljer
1835 i: Tragödier [ældste Samling] [9h1] 1. udgave: Sokrates. Tragødie. 185 sider
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Samling Oehlenschläger: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave]. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1851-54. Bind 1-26 (1851-54, samling)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Oehlenschläger: Nordens Guder. Et episk Digt. 286 sider (1851, digte)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Oehlenschläger: Helge. Et Digt. Side 1-84 (1851, digte)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2b] Oehlenschläger: Yrsa. Tragoedie. Side 85-136 (1851, dramatik)
1814 indgår i: Helge [b] 1. udgave: Yrsa. Tragødie. Side [119]-98
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2c] Oehlenschläger: Hroars Saga. Side [137]-263 (1851, roman)
1817 1. udgave: Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3a] Oehlenschläger: Hrolf Krake. Et Heltedigt. Side [1]-147 (1851, digte)
1828 i: Nye poetiske Skrifter [1] 1. udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt. xviii + 252 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3b] Oehlenschläger: Regnar Lodbrok. Et Heltedigt. Side [149]-250 (1851, dramatik)
1849 1. udgave: Regnar Lodbrok. Et Heltedigt af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1849 [ie: 1848]. 164 + [1] side
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4a] Oehlenschläger: Vaulundurs Saga. Side [1]-49 (1851, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4b] Oehlenschläger: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Side [51]-164 (1851, novelle(r))
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4c] Oehlenschläger: Sanct Hansaften-Spil. Side [165]-226 (1851, dramatik)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304

[5a] Oehlenschläger: Aladdin eller Den forunderlige Lampe, dramatisk Eventyr. Side 273 sider (1851, dramatik)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6a] Oehlenschläger: Fiskeren og hans Datter. Dramatisk Eventyr. Side [1]-206 (1851, dramatik)
1816 1. udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6b] Oehlenschläger: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. Side [207]-78 (1851, novelle(r))
1811 i: Digtninger [1:s213] 1. udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7a] Oehlenschläger: Reichmuth von Adocht. Side [1]-10 (1851, novelle(r))
1854 i: Udvalgte Værker [2m] Senere udgave: Reichmuth von Adocht. Novelle. Side 482-85
1861 i: Poetiske Skrifter [25b] Senere udgave: Reichmuth von Adocht. Side [93]-107
1903 indgår i: Tre Fortællinger [b] Senere udgave: Reichmuth von Adocht
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7b] Oehlenschläger: Maleriet. Side 11-26 (1851, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7c] Oehlenschläger: Lykkeridderne. Side 27-52 (1851, novelle(r))
1861 i: Poetiske Skrifter [25d] Senere udgave: Lykkeridderne. Side [135]-170
1912 Senere udgave: Lykkeridderne og andre Noveller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7d] Oehlenschläger: Straffen efter Døden. Side 53-64 (1851, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7e] Oehlenschläger: Munkebrødrene. Side 65-87 (1851, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7f] Oehlenschläger: Eremiten. Side 88-119 (1851, novelle(r))
1861 i: Poetiske Skrifter [25f] Senere udgave: Eremiten. Side [217]-280
1903 indgår i: Tre Fortællinger [a] Senere udgave: Eremiten
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7g] Oehlenschläger: Den billige Kunstdommer. Side 120-150 (1851, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7h] Oehlenschläger: Den blege Ridder. Side 151-184 (1851, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7i] Oehlenschläger: Digterbesøget. Side 185-201 (1851, novelle(r))
1837 i: Digterværker [8c] 1. udgave: Digterbesøget. [Novelle]. Side 325-52
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7j] Oehlenschläger: Den gale Uglspeil. Side 202-220 (1851, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7k] Oehlenschläger: Den italienske Digter blandt de Vilde. (En romantisk-antik Fortælling). Side 221-28 (1851, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8a] Oehlenschläger: Freias Alter. Side [1]-102 (1851, novelle(r))
1805 i: Poetiske Skrifter [1a] 1. udgave: Freyas Alter. Syngespil. Side 1-142
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8b] Oehlenschläger: Gienfærdet paa Herlufsholm. Side [103]-94 (1851, novelle(r))
1845 1. udgave: Gienfærdet paa Herlufsholm. Et Skuespil af A. Oehlenschläger. ♦ A.F. Høsts Forlag, 1845. 107 sider

[9a] Oehlenschläger: Robinson i England. Comødie. Side [1]-123 (1851, novelle(r))
1819 1. udgave: Robinson i England. Comødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1819. 188 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[9b] Oehlenschläger: De italienske Røvere. Et Skuespil. Side [125]-240 (1851, novelle(r))
1835 i: Tragödier [ældste Samling] [8h2] 1. udgave: De italienske Røvere. Et tragisk Drama. 188 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[10a] Oehlenschläger: Garrick i Frankrig. Et Lystspil. Side [1]-79 (1851, dramatik)
1846 1. udgave: Garrick i Frankrig. Et Lystspil af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1846 [ie: 1845]. 98 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[10b] Oehlenschläger: Den lille Skuespiller. Et Lystspil. Side [81]-156 (1851, dramatik)
1839 i: Digterværker [9a] 1. udgave: Den lille Skuespiller. Comødie i fire Akter. Side 1-122
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[10c] Oehlenschläger: Sibylle-Templet. Et Lystspil med Sange. Side [157]-212 (1851, dramatik)
1840 i: Digterværker [10a] 1. udgave: Sibylle-Tempelet. Lystspil med Sange. Side 1-84
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[11a] Oehlenschläger: Gertrude. Comisk Sørgespil i een Handling. Side [1]-33 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel [Side 1:] Dette Digterens første Forsøg i den dramatiske Digtekunst, skrevet i hans 18de Aar, 1798, er aftrykt førstegang, uforandret efter det gamle Manuscript i Maanedsskriftet "Prometheus" [Juli 1834, udkom december 1834, side 216-257].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[11b] Oehlenschläger: Den skinsyge Møller. Side [34]-84 (1851, dramatik)
1813 [Oprindelig titel: Kanarifuglen] 1. udgave: Kanarifuglen. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 142 sider

[11c] Oehlenschläger: Den rige og den Fattige. Et Lystspil. Side [85]- (1851, dramatik)
[11d] Oehlenschläger: Ærlighed varer længst. Idyl. Side [129]-159 (1851, dramatik)
1813 1. udgave: Ærlighed varer længst. Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 82 sider

[11e] Oehlenschläger: Værtshuusskiltet. Et Skuespil med Sang. Side: 161-194 (1851, dramatik)
1829 [Forkortet udgave af Billedet og Busten] i: Nye poetiske Skrifter [3a] 1. udgave: Billedet og Busten. Syngespil. Side 1-110
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[12a] Oehlenschläger: Trillingbrødrene fra Damask. Et Lystspil. Side [1]-128 (1852, dramatik)
1830 1. udgave: Trillingbrødrene fra Damaskus. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1830. [2] + 202 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[12b] Oehlenschläger: Røverborgen. Et Syngespil. Side [129]-226 (1852, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13a] Oehlenschläger: Sovedrikken. Et Syngestykke. (Tildeels efter Bretzner). Side [1]-86 (1852, dramatik)
af Christoph Friedrich Bretzner (1748-1807, sprog: tysk)
1808 1. udgave: Sovedrikken. Et Syngestykke i to Akter, omarbeidet efter Bretzners tyske Original af Adam Oehlenschläger. Sat i Musik af C. E. F. Weyse. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1808 [ie: 1809]. 108 sider
kollaps Noter
 note til titel [Side 1, Anmærkning:] Da saavel Characteertegningerne, som det Poetiske i Dialogen og Versene tilhøre den danske Omarbeider af dette Stykke, og da det overgine Lune, hvormed det er behandlet, vidner om Digterens første Ungdom, (thi Sovedrikken, og strax derpaa Freias Alter, vare de første Dramer han digtede,) har man fundet det rigtigt at optage det i hans Værker, for at fuldstændiggiøre Samlingen.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13b] Oehlenschläger: Ludlams Hule. Et Syngespil. Side [87]-170 (1852, dramatik)
1814 1. udgave: Ludlams Hule. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814 [ie: 1813]. iii + 173 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13c] Oehlenschläger: Faruk. Et Syngespil. Side [171]-253 (1852, dramatik)
1812 1. udgave: Faruk. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812 [ie: 1811]. 116 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14a] Oehlenschläger: Tordenskiold. Et Syngespil. Side [1]-82 (1852, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14b] Oehlenschläger: Overilelsen. Et Syngespil. Side [83]-141 (1852, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14c] Oehlenschläger: Rübezahl. Et dramatisk Eventyr. Side [143]-205 (1852, dramatik)
1846 i: Digterværker [10f] 1. udgave: Rübezahl. Side 327-390
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[14d] Oehlenschläger: Fornuftgiftermaalet No. 2. Syngespil til Musik af forskiellige Componister. Side [207]-60 (1852, dramatik)
1860 i: Poetiske Skrifter [17c] Senere udgave: Fornuftgiftermaalet Nr. 2. Side [167]-244
kollaps Noter
 note til titel Ikke tidligere trykt, var ellers annonceret marts 1839 til at skulle indgå i 3. del af Lystspil og Syngespil af Adam Oehlenschläger. Var også annonceret 1842 som del af 17. bind af Samtlige Værker, der udkom 1844-49.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[15-16] Oehlenschläger: Øen i Stillehavet. 1.-2. Deel, (182 + [2]) + ([2] + 300) sider (1852, roman)
1824-25 1. udgave: Øen i Sydhavet. Roman af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1824-25. 1.-4. Deel, xii + 370, iv +390, iv + 428, iv + 360 sider
kollaps Noter
 url Bind 1, fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Bind 2, fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[17-21] Oehlenschläger: Romancer, Ballader, poetiske Fortællinger og lyriske Digte (1852, digte)
kollaps Noter
 url Bind 17: fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Bind 18: fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Bind 19: fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Bind 20: fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Bind 21: fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[22] Oehlenschläger: Nordiske Oldsagn. 181 sider (1852, novelle(r))
1840 1. udgave: Nordiske Oldsagn. Bearbeidede til Almeenlæsning af Oehlenschläger. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ Kiøbenhavn, Brünnichske Bogtrykkeri, 1840. 247 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[23a] Oehlenschläger: Digtekunsten. I Poesier. Side [1]-79 (1852, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[23b] Oehlenschläger: De to Jernringe. Et Eventyr. Side [81]-99 (1852, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i Prometheus, mai 1833 [udkom i august], side1-24.

[23c] Oehlenschläger: Den vandrende Digter eller Don Quixote den Yngre. En Idyl. Side [101]-17 (1852, digte)
[23d] Oehlenschläger: Johannes Ewald. Side [119]-73 (1852, tekster)
[23e] Oehlenschläger: Svar til Baggesen. Side [173]-92 (1852, digte)
[24a] Oehlenschläger: [Taler og Forelæsninger]. Side [1]-159 (1852, tekster)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[24b] Oehlenschläger: Livet en Reise. Et Digt. Side [159]-75 (1852, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[24c] Oehlenschläger: [Fortaler]. Side [177]-203 (1852, tekster)
[25a] Oehlenschläger: Flugten af Klosteret. Et Skuespil. Side [1]-104 (1854, dramatik)
redigeret af Israel Levin (1810-1883)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
1827 indgår i: Skuespil [s0] 1. udgave: Flugten af Klosteret. Et Syngespil. Digtet til Mozarts Musik i Cosi fan tutte. xiv sider + side [3]-136
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Supplement til alle tidligere Samlinger af Oehlenschlägers Digterværker og prosaiske Skrifter. [Redigeret af J. Levin og F.L. Liebenberg]. 1854. Første Bind.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[25b] Oehlenschläger: Prosaiske arbeider. Side [105]-221 (1854, tekster)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[26a] Oehlenschläger: Første sang af Edda. Epopee i fireogtyve Sange. (1802). Side [1]-26 (1854, digte)
redigeret af Israel Levin (1810-1883)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Noter
 note til titel Dette bind også med titlen: Supplement til alle tidligere Samlinger af Oehlenschlägers Digterværker og prosaiske Skrifter. [Redigeret af J. Levin og F.L. Liebenberg]. 1854. Andet og sidste Bind.
 note til titel (Charis før 1804, ved Rahbek).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[26b] Oehlenschläger: Blandede Digte. Side [25]-212 (1854, digte)
kollaps Noter
 note til titel Sidste side har fejlagtigt nummeret 112, skulle være 212.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Samling Oehlenschläger: Udvalgte Værker. ♦ A.F. Høst, 1853-54. Bind 1-2, 662 + 644 sider [to-spaltede sider] (1853-54, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 1: Tragødier i eet Bind.
 note til titel Bind 2: Udvalgte Digterværker i eet Bind.
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger: Baldur hin Gode. Side [1]-22 (1853, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [b] 1. udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[1b] Oehlenschläger: Langbarderne. Side 23-30 (1853, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Langbarderne. Tragødie. Side 209-254
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1c] Oehlenschläger: Stærkodder. Tragødie i 5 Handlinger. Side 31-64 (1853, dramatik)
1812 1. udgave: Stærkodder. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812. iv + 188 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1d] Oehlenschläger: Hagbarth og Signe. Tragødie i 5 Handlinger. Side 65-91 (1853, dramatik)
1815 1. udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1e] Oehlenschläger: Amleth. Tragødie i 5 Handlinger. Side 92-114 (1853, dramatik)
1846 i: Tragödier [ældste Samling] [11h1] 1. udgave: Amleth. [Udkom november 1846]. 132 sider

[1f] Oehlenschläger: Fostbrødrene. Tragødie i 5 Handlinger. Side 115-37 (1853, dramatik)
1817 1. udgave: Fostbrødrene. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 180 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1g] Oehlenschläger: Palnatoke. Tragødie i 5 Handlinger. Side 138-67 (1853, dramatik)
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1h] Oehlenschläger: Hakon Jarl. Tragødie i 5 Handlinger. Side 168-204 (1853, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1i] Oehlenschläger: Olaf den Hellige. Tragødie i 5 Handlinger. Side 205-37 (1853, dramatik)
1838 i: Tragödier [ældste Samling] [9h2] 1. udgave: Olaf den Hellige. Tragødie. 185 sider

[1j] Oehlenschläger: Landet fundet og forsvundet. Et nordisk Heltespil i 2 Handlinger. Side 238-51 (1853, dramatik)
1846 i: Digterværker [10a] 1. udgave: Landet fundet og forsvundet. Side 5-58

[1k] Oehlenschläger: Knud den Store. Tragødie i 5 Handlinger. Side 252-80 (1853, dramatik)
1839 i: Tragödier [ældste Samling] [10h1] 1. udgave: Knud den Store. 158 sider

[1l] Oehlenschläger: Kiartan og Gudrun. Tragødie i 5 Handlinger. Side 281-311 (1853, dramatik)
1848 i: Tragödier [ældste Samling] [11h2] 1. udgave: Kiartan og Gudrun. 173 sider

[1m] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard. Tragødie i 5 Handlinger. Side 312-43 (1853, dramatik)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296

[1n] Oehlenschläger: Axel og Valborg. Tragødie i 5 Handlinger. Side 344-71 (1853, dramatik)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider

[1o] Oehlenschläger: Erik og Abel. Tragødie i 5 Handlinger. Side 372-406 (1853, dramatik)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1p] Oehlenschläger: Erik Glipping. Tragødie i 5 Handlinger. Side 407-36 (1853, dramatik)
1844 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h2] 1. udgave: Erik Glipping. Tragødie. Side [3]-118

[1q] Oehlenschläger: Dronning Margareta. Tragødie i 5 Handlinger. Side 437-66 (1853, dramatik)
1834 i: Tragödier [ældste Samling] [8h1] 1. udgave: Dronning Margareta. [udkom december 1833]. 168 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1r] Oehlenschläger: Dina. Tragødie i 5 Handlinger. Side 467-97 (1853, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h1] 1. udgave: Dina. Side [1]-123
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1s] Oehlenschläger: Tordenskiold. Tragødie i 5 Handlinger. Side 498-530 (1853, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1t] Oehlenschläger: Karl den Store. Tragødie i 5 Handlinger. Side 531-50 (1853, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Karl den Store. Tragødie. Side 1-208
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.
 note til titel Side 551-54: Olger Danske. Et Efterspil til Tragødien Karl den Store.

[1u] Oehlenschläger: Hugo von Rheinberg. Tragødie i 5 Handlinger. Side 555-81 (1853, dramatik)
1813 1. udgave: Hugo von Rheinberg. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. vi + 196 sider

[1v] Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng. Tragødie i een Handlinger. Side 582-93 (1853, dramatik)
1818 1. udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat.

[1w] Oehlenschläger: Correggio. Tragødie i 5 Handlinger. Side 594-629 (1853, dramatik)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider

[1x] Oehlenschläger: Sokrates. Tragødie i 5 Handlinger. Side 630-62 (1853, dramatik)
1835 i: Tragödier [ældste Samling] [9h1] 1. udgave: Sokrates. Tragødie. 185 sider

[2a] Oehlenschläger: Nordens Guder. Side 2-83 (1854, digte)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[2b] Oehlenschläger: Helge. Side 84-104 (1854, digte)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider

[2c] Oehlenschläger: Yrsa. Side 105-21 (1854, dramatik)
1814 indgår i: Helge [b] 1. udgave: Yrsa. Tragødie. Side [119]-98

[2d] Oehlenschläger: Hroars Saga. Side 122-65 (1854, roman)
1817 1. udgave: Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp)

[2e] Oehlenschläger: Hrolf Krake. Side 166-220 (1854, digte)
[2f] Oehlenschläger: Vaulundurs Saga. Side 221-37 (1854, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74

[2g] Oehlenschläger: Ørvarodds Saga. Side 238-76 (1854, novelle(r))
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider

[2h] Oehlenschläger: Sanct Hansaften-Spil. Side 277-93 (1854, dramatik)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304

[2i] Oehlenschläger: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 294-366 (1854, dramatik)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436

[2j] Oehlenschläger: Aly og Gulhyndy. Side 367-92 (1854, novelle(r))
1811 i: Digtninger [1:s213] 1. udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360

[2k] Oehlenschläger: Fiskeren og hans Datter. Side 393-447 (1854, dramatik)
1816 1. udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider

[2l] Oehlenschläger: Trillingbrødrene fra Damask. Side 448-81 (1854, dramatik)
1830 1. udgave: Trillingbrødrene fra Damaskus. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1830. [2] + 202 sider

[2m] Oehlenschläger: Reichmuth von Adocht. Novelle. Side 482-85 (1854, novelle(r))
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7a] 1. udgave: Reichmuth von Adocht. Side [1]-10

[2n] Oehlenschläger: Digterbesøget. Side 486-91 (1854, novelle(r))
1837 i: Digterværker [8c] 1. udgave: Digterbesøget. [Novelle]. Side 325-52

[2o] Oehlenschläger: Munkebrødrene. Novelle. Side 492-99 (1854, novelle(r))
[2p] Oehlenschläger: Ballader, Romancer og poetiske Fortællinger. Side 500-51 (1854, digte)
[2q] Oehlenschläger: Lyriske Digte. Side 552-644 (1854, digte)
[2r] Oehlenschläger: Langelands-Reisen. Side 574-98 (1854, digte)
1805 i: Poetiske Skrifter [1c] 1. udgave: Langelands-Reise. Side 271-420

[2s] Oehlenschläger: Frederiksbergdigtet. Side 599-610 (1854, digte)
1817 1. udgave: Frederiksberg. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 95 sider

[2t] Oehlenschläger: Aarets evangelium i Naturen og Mennesket. Side 610-23 (1854, digte)
1805 i: Poetiske Skrifter [1d] 1. udgave: Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur. Side 421-80

[2u] Oehlenschläger: Blandinger. Side 623-30 (1854, digte)
[2v] Oehlenschläger: Mindedigte. Side 630-44 (1854, digte)
 Bog (digte) Molbech, Chr.: Yduns Aarsgave. Udvalgte danske lyriske Digte. Samlede og udgivne af C. Molbech. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1854. 400 sider (1854, digte)
Detaljer
udgiver: Christian Molbech (1783-1857)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 anmeldelse Palle Raunkjær: Emil Aarestrup og Chr. Molbech [Tilskueren, maj 1920, side 377-88, korrespondance ang. dette værk, se siderne 382-88]. Raunkjær, Palle Palle Raunkjær
 Dramatik Oehlenschläger: Poetiske Skrifter. Udgivet af F.L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter, Hovedcommissionair: Th. Lind, 1857-62. Deel 1-32 i 16 bind (1857-62, dramatik) 👓
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger: Sanct Hansaften-Spil. Side [1]-67 (1857, dramatik)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[1b] Oehlenschläger: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Side [69]-362 (1857, dramatik)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side 371-92.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[2] Oehlenschläger: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. Side [1]-297 (1857, dramatik)
1816 1. udgave: Fiskeren. Dramatisk Eventyr. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1816. 400 sider
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side 301-311.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[3a] Oehlenschläger: Hakon Jarl hiin Rige. Et Sørgespil. Side [1]-158 (1858, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[3b] Oehlenschläger: Baldur hiin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side [159]-242 (1858, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [b] 1. udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4a] Oehlenschläger: Palnatoke. Et Sørgespil. Side [1]-127 (1858, dramatik)
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 4, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[4b] Oehlenschläger: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Side [129]-248 (1858, dramatik)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[5a] Oehlenschläger: Correggio. Tragoedie. Side [6]-156 (1858, dramatik)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 5, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 5, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[5b] Oehlenschläger: Stærkodder. Tragoedie. Side [157]-302 (1858, dramatik)
1812 1. udgave: Stærkodder. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812. iv + 188 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[6a] Oehlenschläger: Hugo von Rheinberg. Tragoedie. Side [1]-148 (1858, dramatik)
1813 1. udgave: Hugo von Rheinberg. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. vi + 196 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 6, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 6, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[6b] Oehlenschläger: Hagbarth og Signe. Tragoedie. Side [149]-265 (1858, dramatik)
1815 1. udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7a] Oehlenschläger: Fostbrødrene. Tragoedie. Side [1]-138 (1858, dramatik)
1817 1. udgave: Fostbrødrene. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 180 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 7, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 7, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[7b] Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. Side [139]-191 (1858, dramatik)
1818 1. udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[7c] Oehlenschläger: Erik og Abel. Tagoedie. Side [193]-342 (1858, dramatik)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8a] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard. Tragoedie. Side [1]-135 (1858, dramatik)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 8, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 8, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[8b] Oehlenschläger: Langbarderne. Tragoedie. Side [137]-170 (1858, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Langbarderne. Tragødie. Side 209-254
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8c] Oehlenschläger: Carl den Store. Tragoedie. Side [171]-258 (1858, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Karl den Store. Tragødie. Side 1-208
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[8d] Oehlenschläger: Olger Danske. Et Efterspil til Tragoedien Carl den Store. Side 259-74 (1858, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[9a] Oehlenschläger: Tordenskiold. Tragisk Drama. Side [1]-138 (1859, dramatik)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 9, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 9, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[9b] Oehlenschläger: Dronning Margareta. Tragoedie. Side [139]-269 (1859, dramatik)
1834 i: Tragödier [ældste Samling] [8h1] 1. udgave: Dronning Margareta. [udkom december 1833]. 168 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[10a] Oehlenschläger: De italienske Røvere. Et tragisk Drama. Side [1]-143 (1859, dramatik)
1835 i: Tragödier [ældste Samling] [8h2] 1. udgave: De italienske Røvere. Et tragisk Drama. 188 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 10, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 10, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[10b] Oehlenschläger: Sokrates. Tragødie. Side [145]-280 (1859, dramatik)
1835 i: Tragödier [ældste Samling] [9h1] 1. udgave: Sokrates. Tragødie. 185 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[11a] Oehlenschläger: Olaf den Hellige. Side [1]-185 (1859, dramatik)
1838 i: Tragödier [ældste Samling] [9h2] 1. udgave: Olaf den Hellige. Tragødie. 185 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 11, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 11, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[11b] Oehlenschläger: Knud den Store. Side [135]-253 (1859, dramatik)
1839 i: Tragödier [ældste Samling] [10h1] 1. udgave: Knud den Store. 158 sider

[11c] Oehlenschläger: Dina. Side [255]-380 (1859, dramatik)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h1] 1. udgave: Dina. Side [1]-123

[12a] Oehlenschläger: Erik Glipping. Side [1]-121 (1859, dramatik)
1844 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h2] 1. udgave: Erik Glipping. Tragødie. Side [3]-118
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 12, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 12, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[12b] Oehlenschläger: Landet fundet og forsvundet. Side [123]-176 (1859, dramatik)
1846 i: Digterværker [10a] 1. udgave: Landet fundet og forsvundet. Side 5-58

[12c] Oehlenschläger: Amleth. Side [177]-264 (1859, dramatik)
1846 i: Tragödier [ældste Samling] [11h1] 1. udgave: Amleth. [Udkom november 1846]. 132 sider

[12d] Oehlenschläger: Kiartan og Gudrun. Side [265]-382 (1859, dramatik)
1848 i: Tragödier [ældste Samling] [11h2] 1. udgave: Kiartan og Gudrun. 173 sider

[13a] Oehlenschläger: Freias Alter. Side [1]-111 (1859, dramatik)
1805 i: Poetiske Skrifter [1a] 1. udgave: Freyas Alter. Syngespil. Side 1-142
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side 327-54.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 13, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 13, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[13b] Oehlenschläger: Faruk. Side [113]-199 (1859, dramatik)
[13c] Oehlenschläger: Canariefuglen. Side [201]-275 (1859, dramatik)
1813 1. udgave: Kanarifuglen. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 142 sider

[13d] Oehlenschläger: Ærlighed varer længst. Side [277]-326 (1859, dramatik)
1813 1. udgave: Ærlighed varer længst. Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1813. 82 sider

[14a] Oehlenschläger: Ludlams Hule. Side [1]-112 (1859, dramatik)
1814 1. udgave: Ludlams Hule. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814 [ie: 1813]. iii + 173 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 14, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 14, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[14b] Oehlenschläger: Røverborgen. Side [113]-215 (1859, dramatik)
1814 1. udgave: Røverborgen. Syngespil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 159 sider

[14c] Oehlenschläger: Robinson i England. Side [217]-346 (1859, dramatik)
1819 1. udgave: Robinson i England. Comødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1819. 188 sider

[15a] Oehlenschläger: Tordenskiold. Side [1]-89 (1860, digte)
1821 1. udgave: Tordenskiold. Syngespil. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1821. 125 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [271]-278: Anmærkninger.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 15, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 15, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[15b] Oehlenschläger: Flugten af Klosteret. Et Syngespil. Digtet til Mozarts Musik i Cosi fan tutte. Side [91]-198 (1860, dramatik)
1827 indgår i: Skuespil [s0] 1. udgave: Flugten af Klosteret. Et Syngespil. Digtet til Mozarts Musik i Cosi fan tutte. xiv sider + side [3]-136
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side 278-286.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[15c] Oehlenschläger: Billedet og Busten. Side [199]-270 (1860, dramatik)
1829 i: Nye poetiske Skrifter [3a] 1. udgave: Billedet og Busten. Syngespil. Side 1-110
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side 286-88.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[16a] Oehlenschläger: Overilelsen. Side [1]-87 (1860, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 16, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 16, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[16b] Oehlenschläger: Trillingbrødrene fra Damask. Side [89]-223 (1860, dramatik)
1830 1. udgave: Trillingbrødrene fra Damaskus. Lystspil. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1830. [2] + 202 sider

[16c] Oehlenschläger: Rübezahl. Side [225]-304 (1860, dramatik)
1846 i: Digterværker [10f] 1. udgave: Rübezahl. Side 327-390
kollaps Noter
 note til titel Side [305]-326: Anmærkninger.

[17a] Oehlenschläger: Den lille Skuespiller. Side [1]-97 (1860, dramatik)
1839 i: Digterværker [9a] 1. udgave: Den lille Skuespiller. Comødie i fire Akter. Side 1-122
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 17, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 17, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[17b] Oehlenschläger: Sibylle-Templet. Side [99]-165 (1860, dramatik)
1840 i: Digterværker [10a] 1. udgave: Sibylle-Tempelet. Lystspil med Sange. Side 1-84

[17c] Oehlenschläger: Fornuftgiftermaalet Nr. 2. Side [167]-244 (1860, dramatik)
1852 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [14d] 1. udgave: Fornuftgiftermaalet No. 2. Syngespil til Musik af forskiellige Componister. Side [207]-60

[17d] Oehlenschläger: Gjenfærdet paa Herlufsholm. Side [241]-327 (1860, dramatik)
1845 1. udgave: Gienfærdet paa Herlufsholm. Et Skuespil af A. Oehlenschläger. ♦ A.F. Høsts Forlag, 1845. 107 sider

[18a] Oehlenschläger: Garrick i Frankrig. Side [1]-89 (1860, dramatik)
1846 1. udgave: Garrick i Frankrig. Et Lystspil af A. Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1846 [ie: 1845]. 98 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 18, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 18, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[18b] Oehlenschläger: Den Rige og den Fattige. Side [91]-135 (1860, dramatik)
1846 i: Digterværker [10b] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 59-104

[18s192] Oehlenschläger: Holbergs Jubelfest. Side 192-215 (1860, dramatik)
1822 1. udgave: Holbergs Jubelfest. Forspil af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Trykt i H.F. Popps Bogtrykkerie, 1822. 46 sider

[19-20] Oehlenschläger: Lyriske Digte. 290 + 302 sider (1860, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 19, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 19, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 20, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 20, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[19:s108] Oehlenschläger: Langelands-Reise. Side 108-94 (1860, digte)
1805 i: Poetiske Skrifter [1c] 1. udgave: Langelands-Reise. Side 271-420

[20:s163] Oehlenschläger: Frederiksberg. Side 163-205 (1860, digte)
1817 1. udgave: Frederiksberg. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 95 sider

[21-22] Oehlenschläger: Lyriske Digte. 301 + 288 sider (1860-61, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 21, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 21, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 22, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 22, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[23] Oehlenschläger: Lyriske Digte. 278 sider (1861, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 23, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 23, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[23:s141-155] Oehlenschläger: Livet en Reise. Side 141-155 (1861, digte)
[24] Oehlenschläger: Lyriske Digte. 361 sider (1861, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 24, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 24, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[24:s114] Oehlenschläger: Uffe hin Spage. Side 114-132 (1861, digte)
[25a] Oehlenschläger: Aly og Gulhyndy. Side [1]-91 (1861, novelle(r))
1811 i: Digtninger [1:s213] 1. udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 25, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 25, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[25b] Oehlenschläger: Reichmuth von Adocht. Side [93]-107 (1861, novelle(r))
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7a] 1. udgave: Reichmuth von Adocht. Side [1]-10

[25c] Oehlenschläger: Maleriet. Side [109]-134 (1861, novelle(r))
[25d] Oehlenschläger: Lykkeridderne. Side [135]-170 (1861, novelle(r))
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7c] 1. udgave: Lykkeridderne. Side 27-52

[25e] Oehlenschläger: Munkebrødrene. Side [171]-216 (1861, novelle(r))
[25f] Oehlenschläger: Eremiten. Side [217]-280 (1861, novelle(r))
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7f] 1. udgave: Eremiten. Side 88-119

[26a] Oehlenschläger: Straffen efter Døden. Side [1]-18 (1861, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i Iris, 1818, side 143-199 [ie: 169].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 26, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 26, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[26b] Oehlenschläger: Den blege Ridder. Side [19]-86 (1861, novelle(r))
[26c] Oehlenschläger: Den gale Uglspeil. Side [87]-112 (1861, novelle(r))
[26d] Oehlenschläger: De to Jernringe. Side [113]-133 (1861, novelle(r))
[26e] Oehlenschläger: Den italienske Digter blandt de Vilde. Side [135]-144 (1861, novelle(r))
[26f] Oehlenschläger: Digterbesøget. Side [145]-171 (1861, novelle(r))
1837 i: Digterværker [8c] 1. udgave: Digterbesøget. [Novelle]. Side 325-52

[26g] Oehlenschläger: Den billige Kunstdommer. Side [173]-219 og 243-244 (1861, novelle(r))
[27-28] Oehlenschläger: Øen i Sydhavet. 350 + 357 + [3] sider (1862, roman)
1824-25 1. udgave: Øen i Sydhavet. Roman af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1824-25. 1.-4. Deel, xii + 370, iv +390, iv + 428, iv + 360 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 27, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 27, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 28, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 28, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[29] Oehlenschläger: Nordens Guder. 304 sider (1862, digte)
1807 [de første 7 sange, siderne [5]-103] Thors Reise til Jothunheim indgår i: Nordiske Digte [a] 1. udgave: Thors Reise til Jothunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Side 1-128
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet særskilt.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 29, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 29, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[30a] Oehlenschläger: Vaulundurs Saga. Side [1]-56 (1862, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[30b] Oehlenschläger: Helge. Et Digt. Side [57]-193 (1862, digte)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet særskilt.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[31a] Oehlenschläger: Hroars Saga. Side [1]-151 (1862, roman)
1817 1. udgave: Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 31, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 31, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[31b] Oehlenschläger: Hrolf Krake. Side [153]-307 (1862, novelle(r))
1828 i: Nye poetiske Skrifter [1] 1. udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt. xviii + 252 sider
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet særskilt.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[32a] Oehlenschläger: Ørvarodds Saga. Side [1]-129 (1862, novelle(r))
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side 233-36.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (bind 32, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 32, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[32b] Oehlenschläger: Regnar Lodbrok. Et Heltedigt. Side [131]-232 (1862, digte)
1849 1. udgave: Regnar Lodbrok. Et Heltedigt af Oehlenschläger. ♦ Kbh., A.F. Høsts Forlag, 1849 [ie: 1848]. 164 + [1] side
kollaps Noter
 note til titel Anmærkninger side 237-38.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Axel og Valborg (1859, dramatik)
Detaljer
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
 Bog Oehlenschläger, A.: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1807 indgår i: Nordiske Digte [b] 1. udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232
 Bog Oehlenschläger, A.: Correggio. Tragoedie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider
 Bog Oehlenschläger: Hagbarth og Signe. Tragoedie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1815 1. udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider
 Bog Oehlenschläger, A.: Hakon Jarl hiin Rige. Sørgespil. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, A.: Palnatoke. Sørgespil. Udg. ved F. L Liebenberg. ♦ (Lind), 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]
 Bog Oehlenschläger, A.: Stærkodder. Tragoedie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1859 (1859, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1812 1. udgave: Stærkodder. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1812. iv + 188 sider
 Bog Oehlenschläger, A.: Hroars Saga. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1862 (1862, roman)
Detaljer
1817 1. udgave: Hroars Saga. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 259 sider. (Trykkeri: Trykt hos Hartvig Friderich Popp)
 Bog Oehlenschläger, A.: Vaulundurs Saga og Ørvarodds Saga. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1862. 185 sider (1862, roman) 👓
Detaljer
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74
kollaps Indhold

[b] Oehlenschläger, A.: Ørvarodds Saga (1862, roman)
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider
 Bog Oehlenschläger, A.: Hrolf Krake (1863, digte)
Detaljer
1828 i: Nye poetiske Skrifter [1] 1. udgave: Hrolf Krake. Et Heltedigt. xviii + 252 sider
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1864 (1864, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
 Bog Oehlenschläger, A.: Lyriske Digte og Romancer. Udvalgte og udgivne ved F. L. Liebenberg. Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter. ♦ 1866. 600 sider (1866, digte)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
 Bog Oehlenschläger, A.: Hakon Jarl hin Rige. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ (Gad), 1867 (1867, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 9
Detaljer
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, A.: Hakon Jarl hin Rige. Sørgespil. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Lind), 1867 (1867, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Dramatik Oehlenschläger, A. G.: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Miniaturudgave. ♦ (Lind), 1868 (1868, dramatik)
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider (1869, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-v: Indhold.
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: 1869.
 url Fuld visning (pdf) af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Oehlenschläger: Nordens Guder. Et episk Digt. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ (Klein), 1870. (1870, digte) 👓
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Note (baseret på værk) Grandjean, A.: De to Armringe. Opera i en Akt efter A. Oehlenschläger ved A. Grandjean. ♦ 1876. 6 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 206) (1876, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 9:206
Detaljer
af Axel Grandjean (1847-1932)
kollaps Noter
 anmeldelse Illustreret Tidende, 17de Bind, Nr. 860 (19-3-1876), side 249 [Anmeldelse, signeret C.].
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ (Klein), 1876. (1876, dramatik)
Detaljer
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
 Bog Oehlenschläger: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Æventyr. ♦ 1876. 126 sider (1876, novelle(r))
serietitel: Folkelæsning, 86
Detaljer
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 5.000 eksemplarer.
 Bog (oversætter) Kind, F.: Jægerbruden. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 217) (1878, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:217
Detaljer
af Friedrich Kind (1768-1843, sprog: tysk)
1821 1. udgave: Jægerbruden. Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.A. Reitzels Forlag, 1821. 84 sider
 Bog Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ (Klein), 1879. (1879, dramatik)
Detaljer
1818 1. udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side
 Dramatik Oehlenschläger, A.: Tragoedier. I Udvalg ved F. L. Liebenberg. ♦ Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter, 1879. Deel 1-4 (i 2 bind) (1879, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Indhold

[1a] Oehlenschläger, A.: Hakon Jarl hin Rige (1879, dramatik)
[1b] Oehlenschläger, A.: Baldur hin Gode (1879, dramatik)
[1b] Oehlenschläger, A.: Palnatoke (1879, dramatik)
[2a] Oehlenschläger, A.: Axel og Valborg (1879, dramatik)
[2b] Oehlenschläger, A.: Correggio (1879, dramatik)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider

[2c] Oehlenschläger, A.: Stærkodder (1879, dramatik)
[3a] Oehlenschläger, A.: Hagbarth og Signe (1879, dramatik)
[3b] Oehlenschläger, A.: Den lille Hyrdedreng (1879, dramatik)
[3c] Oehlenschläger, A.: Erik og Abel (1879, dramatik)
[3d] Oehlenschläger, A.: Væringerne i Miklagard (1879, dramatik)
[4a] Oehlenschläger, A.: Tordenskiold (1879, dramatik)
[4b] Oehlenschläger, A.: Dronning Margareta (1879, dramatik)
[4c] Oehlenschläger, A.: Dina (1879, dramatik)
[4d] Oehlenschläger, A.: Landet fundet og forsvundet (1879, dramatik)
 Bog Oehlenschläger, A.: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1882. Pris: kr. 0,50 (1882, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, A.: Væringerne i Miklagaard. Tragedie (1883, dramatik)
Detaljer
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296
 Bog Oehlenschläger, A.: Hakon Jarl hin Rige. Sørgespil. Ny Udgave. ♦ (Gad), 1883. Pris: kr. 0,50 (1883, dramatik)
Detaljer
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, A.: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. (1884, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
 Samling Oehlenschläger: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter. Udg. af F. L Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884-94. Nr. 1-26 (1884-94, samling)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Det nordiske Forlag, derefter til Gyldendal.
kollaps Indhold

[1] Oehlenschläger: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Udg. af F. L Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 104 sider. Pris: kr. 0,25 (1884, dramatik)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1886.
 note om oplag 3. Oplag, 1890.
 note om oplag 4. Oplag, 1895.
 note om oplag 5. Oplag, 1903.
 note om oplag 8. Oplag, 1921.

[2] Oehlenschläger: Sancthansaften-Spil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 63 sider. Pris: kr. 0,25 (1884, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
udgiver: A. Boysen (1857-1935)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1887.
 note om oplag 3. Oplag, 1898. 72 sider. [Ved A. Boysen].
 note om oplag 4. Oplag, 1904.
 note om oplag 5. Oplag, 1909. 72 sider.

[3] Oehlenschläger: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Udgivet af F. L. Liebenberg. ♦ P.C. Philipsens Forlag, 1884. 83 sider. Pris: kr. 0,25 (1884, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag 1886.

[3] Oehlenschläger: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Udgivet af F. L. Liebenberg. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, P.C. Philipsens Forlag, 1894. 86 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1894, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
udgiver: A. Boysen (1857-1935)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også motto [slutningsstrofen af folkevisen om "Axel Tordsen og Skøn Valborg" hos Peder Syv: 200 Viser om Konger, Kemper oc Andre, 1695, Fierde Part, Nr. XXIII, som har givet stoffet til sørgespillet,.
 note til titel verset er medtaget i fx T. Vogel-Jørgensen: Bevinget ord, 1948, side 251]: Gud dennem forlade, som Aarsag er,/ at de ei sammen maae være,/ Som have hinanden af Hiertet kiær,/ og elsker i Tugt og Ære!
 note til titel Side [80]-86: Anmærkninger.
 note til titel Side [87]: Efterskrift [Signeret: A. Boysen].
 note til titel Uddrag af efterskriftet: Teksten er her optrykt efter Folkeudgavens andet Oplag (1886), idet dog nogle Trykfejl i denne Udgave her ere rettede, saaledes Side 55, Linie 9-10, hvor en Linie var udfaldet.
Anmærkningerne ere meget udførligere end i de tidligere oplag ...
 note om oplag 4. Oplag, 1902. 88 sider.
 note om oplag 5. Oplag, 1907.
 note om oplag 6. Oplag, 1912.
 note om oplag 8. Oplag, 1923.
 url Fuld visning af teksten (Tredie Oplag) på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4] Oehlenschläger: Thors Rejse til Jotunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 80 sider. Pris: kr. 0,25 (1884, digte)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1807 indgår i: Nordiske Digte [a] 1. udgave: Thors Reise til Jothunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Side 1-128

[5] Oehlenschläger: Palnatoke. Et Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 84 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1896.

[6] Oehlenschläger: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. Udgivet af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 78 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, roman)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1811 i: Digtninger [1:s213] 1. udgave: Aly og Gulhyndy. Et Eventyr. 1-2. Deel. Side 213-360
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[7] Oehlenschläger: Hagbarth og Signe. Tragødie. Udg. af F. L Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 74 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1815 1. udgave: Hagbarth og Signe. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1815. 156 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 er titlen anført som: Hagbart og Signe.

[8] Oehlenschläger: Erik og Abel. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 103 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider

[9-10] Oehlenschläger: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udgivet ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 224 sider. Pris: kr. 0,50 (1885, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1897.

[9-10] Oehlenschläger: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udgivet ved F. L. Liebenberg. Tredje Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 229 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1905, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note til titel Side [221]-29: Anmærkninger.
 note til titel Side [230]: Efterskrift [Signeret: A. Boysen].
 note til titel Uddrag af efterskriftet: Tekst og Anmærkninger er optrykt efter Folkeudgavens andet Oplag (1897), idet dog en enkelt Oplysning er tilføjet i Anmærkningerne.
 note om oplag 4. Oplag, 1912. 231 sider.
 note om oplag 5. Oplag, 1919, 232 sider.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[11] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ P.G. Philipsen, 1885. 92 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 er titlen anført som: Væringerne i Maklagaard.

[11] Oehlenschläger: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. 2. Opl. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 99 sider. Pris: kr. 0,25 (1903, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1827 indgår i: Skuespil [s137] 1. udgave: Væringerne i Miklagard. Tragødie. Side [137]-296
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.

[12] Oehlenschläger: Dina. Tragisk Drama. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. 90 sider. Pris: kr. 0,25 (1885, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1842 i: Tragødier [Godtkjøbs-Udgave] [9:h1] 1. udgave: Dina. Side [1]-123

[13-14] Oehlenschläger: Halvhundrede Digte. Udvalgte og udgivne ved F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1886. 163 [2] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1886, digte)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Noter
 note til titel Side [165-66]: Indhold.
 note til titel Ikke identisk med bogen fra 1845 med samme titel.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[13-14] Oehlenschläger: Halvhundrede Digte. Udvalgte og udgivne af F. L. Liebenberg. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1902. 176 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1902, digte)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)

[15] Oehlenschläger: Dronning Margareta. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1886. 88 sider. Pris: kr. 0,25 (1886, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1834 i: Tragödier [ældste Samling] [8h1] 1. udgave: Dronning Margareta. [udkom december 1833]. 168 sider

[16a] Oehlenschläger: Den lille Hyrdedreng og Landet fundet og forsvundet. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1886. 79 sider. Pris: kr. 0,25 (1886, dramatik)
1818 1. udgave: Den lille Hyrdedreng. En Idyl. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1818. 77 +1 side

[16b] Oehlenschläger: Landet fundet og forsvundet (1886, dramatik)
1846 i: Digterværker [10a] 1. udgave: Landet fundet og forsvundet. Side 5-58

[17-18] Oehlenschläger: Nordens Guder. Et episk Digt. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 255 sider. Pris: kr. 0,50 (1887, digte)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider

[19] Oehlenschläger: Correggio. Tragoedie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 99 sider. Pris: kr. 0,25 (1887, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1811 1. udgave: Correggio. Tragedie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811. 192 sider

[20] Oehlenschläger: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1887. 75 sider. Pris: kr. 0,25 (1887, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1807 indgår i: Nordiske Digte [b] 1. udgave: Baldur hin Gode. Et mythologisk Sørgespil. Side 129-232

[21] Oehlenschläger: Vaulundurs Saga. Udgivet ved F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 62 [2] sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1888, roman)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74
kollaps Noter
 note til titel Side [63-64]: Anmærkninger af Udgiveren.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

[21] Oehlenschläger, Adam Gottlob: Vaulundurs Saga. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Gyldendal, 1905. 66 sider. Pris: kr. 0,25 (1905, roman)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74

[22-23] Oehlenschläger: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1888. 145 sider. Pris: kr. 0,50 (1888, roman)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider

[24] Oehlenschläger: Kiartan og Gudrun. Tragødie. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1888. 89 sider. Pris: kr. 0,25 (1888, dramatik)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1848 i: Tragödier [ældste Samling] [11h2] 1. udgave: Kiartan og Gudrun. 173 sider

[25-26] Oehlenschläger: Helge. Et Digt. Frodes Drapa, - Helges Eventyr, - Yrsa, Tragødie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1894. 136 sider. Pris: kr. 0,50 (1894, digte)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Det nordiske Forlag.
 Bog Oehlenschlæger, A.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [106]] Stambogsblade (1884, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Med "Fostbrødrene" til min Ven Bernhard Winkler. Den 13 December 1817. Ved synet af Tranekjær.
 Bog Oehlenschläger, A.: Aarets Evangelium i Naturen og Mennesket. Udg. af F. L. Liebenberg. Med Tegninger af A. Jerndorff. ♦ Philipsen, 1884. (1884, digte)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
1805 i: Poetiske Skrifter [1d] 1. udgave: Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur. Side 421-80
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 17-12-1884, side 5 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Oehlenschläger, A.: Lyriske Digte og Romancer. Udvalgte og udgivne ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen - Ernst Bojesen - Det Nordiske Forlag, 1866. 595 sider (1885, digte)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
 Bog Oehlenschläger: Nordens Guder. Et episk Digt. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1885. (1885, digte) 👓
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
 Bog Oehlenschläger, A.: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af F. L. Liebenberg, m. Illustrationer af H. N. Hansen. ♦ Philipsen, 1885. (kvartformat) (1885, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1897.
 Bog Oehlenschläger, A.: Helge. Et Digt. Frodes Drapa, - Helges Eventyr, - Yrsa, Tragedie. Udg. ved F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1886. (1886, samling)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
 Bog Oehlenschläger, A.: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Udg. ved F. L. Liebenberg. Illustrationer af H. N. Hansen. ♦ Philipsen, 1892. (kvartformat) (1892, dramatik)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 19-3-1890, aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Oehlenschläger, A.: Poetiske Skrifter. I Udvalg ved F.L. Liebenberg, besørget af A. Boysen. ♦ Det nordiske Forlag, 1896-99. 15 bind (1896-99)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
redigeret af A. Boysen (1857-1935)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 5, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 5, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 6, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 6, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 7, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 7, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 8, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 8, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 9, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 9, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 10, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 10, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 11, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 11, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 12, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 12, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 13, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 13, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 14, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 14, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 15, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 15, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Oehlenschläger, A.: Erik og Roller. En hidtil udtrykt Fortælling. Udg. med Indledning og Noter ved Viggo Bierring. ♦ Kbh., Det Nordiske Forlag, 1897. xvi + 188 sider (1897, roman)
Detaljer
udgiver: Viggo Bjerring (1856-1924)
1802 1. udgave: Erik og Roller. Romantisk Fortælling. [Kbh., 1802]
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 20-11-1897, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Adresseavisen 21-12-1897, side 2 [Anmeldelse, signeret: C.B.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dania, Femte Bind (1898), hefte 1, side 55-60 [Anmeldelse af Carl Elberlin]. Link til ekstern webside http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020704706.pdf Elberling, Carl Carl Elberling
 Bog Oehlenschläger, Adam: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr af Adam Oehlenschläger. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 223 [1] sider, illustreret (1898, dramatik) 👓
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note til titel Med portræt. Under billedet: Ungdomsportræt, efter [tegnet 1809 af brødrene] Riepenhausen, [zylograferet af H.P. Hansen].
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Efter F.L. Liebenbergs Udgave.
 note til titel Side [224]: Illustrationerne til denne Udgave er tegnede af Hans Nicolai Hansen.
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Axel og Valborg. Et Sørgespil. Med Indledning og oplysende Anmærkninger ved F. Rønning. ♦ (Gad), 1901. 140 sider. Pris: kr. 0,90 (1901, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 247
serietitel: Tragedier i Udvalg, 1
Detaljer
noter af Frederik Rønning (1851-1929)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
 Dramatik Oehlenschläger, Adam Gottlob: Tragedier. Udg. ved T. Strøm. Nationaludg. ♦ M. Truelsen, 1901. 784 sider. Pris: kr. 2,00 (1901, dramatik)
Detaljer
udgiver: Torvald Strøm (1842-1915)
kollaps Noter
 note til titel Også i udgave på bedre papir, pris: 3,20 kr.
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Erik og Abel. Tragedie. M. Indledn. og Anmærkn. ved F. Rønning. ♦ (Gad), 1902. 168 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 253
serietitel: Tragedier i Udvalg, 2
Detaljer
noter af Frederik Rønning (1851-1929)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Tre Fortællinger. Eremiten. Reichmuth von Adocht. Digterbesøget. Udg. af E. Rørdam. ♦ (Prior), 1903. 112 sider. Pris: kr. 0,65 (1903, novelle(r))
Detaljer
udgiver: Erling Rørdam (1869-1930)
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger, Adam Gottlob: Eremiten (1903, novelle(r))
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7f] 1. udgave: Eremiten. Side 88-119

[b] Oehlenschläger, Adam Gottlob: Reichmuth von Adocht (1903, novelle(r))
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7a] 1. udgave: Reichmuth von Adocht. Side [1]-10

[c] Oehlenschläger, Adam Gottlob: Digterbesøget (1903, novelle(r))
1837 i: Digterværker [8c] 1. udgave: Digterbesøget. [Novelle]. Side 325-52
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Digte. 1803. Paa ny udgivet i Hundredaaret og forsynet med et Efterskrift af Ida Falbe Hansen. ♦ Schubothe, 1903. [6] 304 + xxxii sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri (Georg A. Bach)) (1903, digte)
Detaljer
efterskrift af Ida Falbe-Hansen (1849-1922)
1803 1. udgave: Digte. Af Adam Øhlenslæger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Universitetsboghandler Fr. Brummers Forlag, 1803 [ie: 1802]. [4] 304 [1] sider. (Trykkeri: Andreas Seidelin)
kollaps Noter
 note til titel 6 upaginerede sider og side [1]-304: [Trykfejlsrettet gengivelse af originalen, titelbladet ændret, har: Det Schubotheske Forlag, 1903].
 note til titel Side [i]-xxxii: [Efterskrift, indeholder også anmærkninger til enkelte digte og liste over rettelser i forhold til originalen].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. (Manuskript-Udg.). ♦ Gyldendal, 1903. 228 sider. Pris: kr. 2,50 (1903, dramatik)
Detaljer
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog (oversætter) Romani, F.: Norma. Tragisk Opera i 2 Akter af V. Bellini. Overs. af A. Oehlenschläger. ♦ Schubothe, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,35. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 239) (1904, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:239
Detaljer
af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
1840 1. udgave: Norma. Tragisk Opera i 2 Akter, med Musik af Bellini. [Teksten af Felice Romani, oversat af Adam Gottl. Oehlenschläger]. ♦ Kbh., Trykt hos og forlagt af J.D. Qvist, 1840. [iv] + 75 sider
 Samling Oehlenschläger, Adam Gottlob: Ungdomsdigtning. Udvalgt og indledet af V. Andersen. Udg. af Foreningen "Fremtiden". ♦ (Lehmann & Stage), 1904. 240 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1904, samling)
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
 Bog Oehlenschläger, Adam: Øen i Sydhavet. Roman. ♦ Gyldendal, 1904. [Bind 1-2], 352 + 368 sider. Pris: kr. 2,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1904, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1824-25 1. udgave: Øen i Sydhavet. Roman af Oehlenschläger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1824-25. 1.-4. Deel, xii + 370, iv +390, iv + 428, iv + 360 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Med Indledning og oplysende Anmærkninger ved F. Rønning. ♦ (Gad), 1905. 184 sider. Pris: kr. 1,25 (1905, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 266
serietitel: Tragedier i Udvalg, 3
Detaljer
noter af Frederik Rønning (1851-1929)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Samling Oehlenschläger, Adam: Udvalgte Digtninger. ♦ Gyldendal, 1905. 292 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1905, samling)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Aladdin. Genfortalt (for Døvstumme) af F. Bech. ♦ [ikke i boghandlen], 1906. 24 sider (1906, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: Fritz Bech (1863-1945)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
 Dramatik Oehlenschläger, Adam Gottlob: To Skuespil. Bearb. (for Døvstumme) af F. B[ech]. ♦ Det Hoffenbergske Etabl. [ikke i boghandlen], 1908. 64 sider (1908, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: Fritz Bech (1863-1945)
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger, Adam Gottlob: Fostbrødrene (1908, dramatik)
1817 1. udgave: Fostbrødrene. Tragødie. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 180 sider

[b] Oehlenschläger, Adam Gottlob: Erik og Abel (1908, dramatik)
1820 1. udgave: Erik og Abel. Tragødie. ♦ Kiøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1820. 175 sider
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Tre Fortællinger. Eremiten. Reichmuth von Adocht. Digterbesøget. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1909. 78 sider (1909, novelle(r))
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Illustr. af Axel Wiingaard. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1909. 334 sider, illustreret (1909, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Axel Wiingaard (1881-1964)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1910.
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Axel og Valborg (1910, dramatik)
Detaljer
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
 Samling Oehlenschläger, Adam: Oehlenschläger i Udvalg. (Efter Originaludgaven). ♦ C. Winther, 1910. 270 sider (1910, samling)
 Bog Oehlenschläger, A. G.: To Sagaer. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 174 sider (1911, roman)
serietitel: Dansk Digter-Bibliothek, 7
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Ørvarodds Sage. Vaulundurs Saga.
 Dramatik Oehlenschläger, A. G.: To Sørgespil. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 208 sider (1911, dramatik)
serietitel: Dansk Digter-Bibliothek, 6
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Hakon Jarl hin Rige. Axel og Valborg.
 Bog Ammundsen, C. E.: Nordens Guder. Frit efter Oehlenschläger. ♦ Saxtorph-Beck, 1911. 62 sider (1911, digte)
bearbejdelse: C.E. Ammundsen
 Bog Oehlenschläger, A. G.: St Hansaften-Spil (1911, dramatik)
Detaljer
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Lykkeridderne og andre Noveller. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. 128 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [7c] 1. udgave: Lykkeridderne. Side 27-52
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Palnatoke. Sørgespil i 5 Akter. Indledn. og Oplysninger af H. Haase. ♦ Lehmann & Stage, 1913. 96 sider (1913, dramatik)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen, 2
Detaljer
noter af H. Haase
1809 1. udgave: Palnatoke. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Forlagt af Brummer, [1809]
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Indledn. og Oplysninger af Chr. Gabrielsen. ♦ Lehmann & Stage, 1913. 98 sider (1913, roman)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen, 3
Detaljer
noter af Chr. Gabrielsen (1866-1946)
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider
 Samling Oehlenschläger, Adam: Sagaer og Nordens Guder. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i Bogh.], 1914. 300 sider. (Literaturens Mesterværker) (1914, samling)
serietitel: Literaturens Mesterværker
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger, Adam: Vaulundurs Saga (1914, roman)
1805 i: Poetiske Skrifter [2a] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 1-74

[b] Oehlenschläger, Adam: Ørvarodds Saga (1914, roman)
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider

[c] Oehlenschläger, Adam: Nordens Guder (1914, digte)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider

[d] Oehlenschläger, Adam: Langelands-Reisen (1914, digte)
1805 i: Poetiske Skrifter [1c] 1. udgave: Langelands-Reise. Side 271-420

[e] Oehlenschläger, Adam: Frederiksbergdigtet (1914, digte)
1817 1. udgave: Frederiksberg. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 95 sider

[f] Oehlenschläger, Adam: Reisedigte (1914, digte)
[g] Oehlenschläger, Adam: Aarets Evangelium i Naturen og Mennesket (1914, digte)
1805 i: Poetiske Skrifter [1d] 1. udgave: Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur. Side 421-80
 Samling Oehlenschläger, Adam: Udvalgte Digterværker. Udg. ved L. Stange. ♦ Københavns Bog- og Kunstforlag [ikke i boghandlen], 1914. [Bind] I-VII, 338 - 302 + 318 + 320 + 278 + 310 + 360 sider (1914, samling)
udgiver: L. Stange (1857-1930)
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Nordens Guder i Udvalg. Mytologisk Oversigt og Oplysninger af Chr. Gabrielsen. ♦ Lehmann og Stage, 1915. 120 sider (1915, digte)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen, 8
Detaljer
noter af Chr. Gabrielsen (1866-1946)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam: Et hidtil utrykt Digt af Adam Oehlenschläger. Paa Deres kgl. Højheds Prinds Christian Frederiks og Prindsesse Caroline Amalias Bryllupsdag d. 22. Mai 1836. ♦ Det akademiske Antikvariat, 1916. 8 sider (1916, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 226 eksemplarer.
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Guldhornene og andre Digte. ♦ Høst, 1917. 102 sider (1917, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
1803 indgår i: Digte [s075] 1. udgave: Guldhornene. Side 75-82
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Helge. Et Digt. M. Tegn. af Sigurd Olrik. (Udg. ved Lauritz [Martin] Nielsen). ♦ Høst, 1918. 160 sider (1918, digte)
Detaljer
illustrationer af Sigurd Olrik (1874-1921)
udgiver: Lauritz Nielsen (1881-1947)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
kollaps Noter
 note til titel En del af oplaget trykt på henholdsvis hollandsk og japansk papir.
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Lyriske Digte. ♦ Prior, 1918. 110 sider (1918, digte)
serietitel: Minerva Serie, 10
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag/Udgave], 1925.
 Bog Oehlenschläger, Adam: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklæreforeningen ved Sv. Gundel. 2. omarb. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 116 sider (1918, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Sven Gundel
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog Oehlenschläger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. ♦ Prior, 1918. 112 sider (1918, dramatik)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Sven Gundel. 3. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 134 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75 (1920, dramatik)
Detaljer
noter af Sven Gundel
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 271 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret: G.C.].
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Sven Gundel. Illustr. af Hans Nik. Hansen. ♦ Gyldendal, 1920. 152 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50 (1920, dramatik)
Detaljer
udgiver: Sven Gundel
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Carl Larsen, 1921. 158 sider. Pris: kr. 3,50 (1921, dramatik)
Detaljer
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Digte. [I Udvalg ved Johannes V. Jensen]. ♦ København, Kristiania, Berlin, London, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1921. 193 sider. Pris: kr. 5,75. (Gyldendalske Boghandel Smaa Digtsamlinger) (1921, digte) 👓
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
redigeret af Johannes V. Jensen (1873-1950)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Udvalgte Digte. Ved O. C. Molbech. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H. Aschehoug & Co., 1922. 206 sider. Pris: kr. 12,00 (1922, digte) 👓
Detaljer
redigeret af Oluf Christian Molbech (1860-1927)
kollaps Noter
 note til titel Side [5-9]: Forord [Signeret: O.C. Molbech].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 4-1-1923, side 5 [Anmeldelse].
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Ungdomslyrik. Sanct Hansaften-Spil, Guldhornene og andre Ungdomsdigte i Udvalg og med Forord af Chr. Rimestad. ♦ Carl Larsen, [1922]. 160 sider. Pris: kr. 3,00 (1922, digte)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
forord af Chr. Rimestad (1878-1943)
kollaps Noter
 note til titel M. 1 portræt.
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Med Indledning og oplysende Anmærkninger ved F. Rønning. 2. Opl. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ (Gad), 1922. 148 sider. Pris: kr. 2,25 (1922, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 266
Detaljer
noter af Frederik Rønning (1851-1929)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Sanct Hansaften-Spil. ♦ Prior, 1924. 112 sider. Pris: kr. 2,50 (1924, dramatik)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Thors Rejse til Jotunheim. Et episk Digt. Udg. med Indledning og Oplysninger af Andr. Nik. Brorson Fich. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1924. 150 sider. Pris: kr. 2,25 (1924, digte)
Detaljer
noter af Nikolai Fich (1894-1984)
1807 indgår i: Nordiske Digte [a] 1. udgave: Thors Reise til Jothunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Side 1-128
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1924. 152 sider. Pris: kr. 1,75 (1924, dramatik)
Detaljer
noter af C.M. Rosenberg (1890-1965)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
kollaps Noter
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1920-24 anfører fejlagtigt C.M. Rosenberg som: C. [F.V.] M. Rosenberg.
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Aladdin eller Den vidunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. ♦ Carl Larsen, 1925. 347 sider. Pris: kr. 3,00 (1925, dramatik)
serietitel: Dansk Klassiker-Udgave ved P. Holm
Detaljer
andet: Peter Holm (1890-1963)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note til titel Den kunstneriske Udstyrelse ved P. Holm.
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. Indledning og Oplysninger af Chr. Gabrielsen. ♦ Haase, 1925. 98 sider. Pris: kr. 1,00 (1925, roman)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen
Detaljer
noter af Chr. Gabrielsen (1866-1946)
1841 1. udgave: Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr. ♦ A.F. Høst, 1841. 166 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam Gottlob: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr. Udgivet af Svend Norrild. (Tegninger af Poul Sæbye). ♦ Martin, 1926. 270 sider. Pris: kr. 4,00 (1926, dramatik)
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Svend Norrild (1897-1972)
illustrationer af Poul Sæbye (1889-1965)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
kollaps Noter
 note til titel Side v-x: Indledning.
 Bog (baseret på værk) Eriksen, Vilhelm: Aladdin eller Den vidunderlige Lampe. Tryllespil efter Oehlenschläger i 5 Akter - 15 Tableauer. 6. Opl. ♦ Prior, 1926. 36 sider. Pris: kr. 0,75 (1926, dramatik)
Detaljer
af V. Eriksen (1853-1909)
1889 1. udgave: Aladdin
 Bog Oehlenschläger, Adam: Poetiske Skrifter. Udg. af H. Topsøe-Jensen. 1926-30. [Bind] 1-5, 370 + 458 + 468 + 548 + 434 sider. (Danmarks Nationallitteratur) (1926-30, roman) 👓
serietitel: Danmarks Nationallitteratur, 1926
Detaljer
redigeret af Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, Ny uforandret Optryk, 1947.
 note til titel Fuld visning på Arkiv for Dansk Litteratur. Link til ekstern webside adl.dk
 Bog Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 152 sider. Pris: kr. 1,65 (1927, dramatik)
Detaljer
noter af C.M. Rosenberg (1890-1965)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. Textkritisk Paralleludgave ved C. M. Rosenberg. ♦ Jespersen & Pio, 1928. 262 sider. Pris: kr. 5,50 (1928, dramatik)
Detaljer
redigeret af C.M. Rosenberg (1890-1965)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ (Kunstsalen - Hans Frandsen), 1928. 56 sider, illustreret (folioformat). Pris: kr. 35,00 (1928, digte)
Detaljer
illustrationer af Aksel Jørgensen, f 1883 (1883-1957)
1819 1. udgave: Nordens Guder. Et episk Digt. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1819. x + 388 sider
kollaps Noter
 note til titel Illustreret og Ornamenterne tegnede og skaarne i Træ af Axel Jørgensen. Udg. af Den danske Radeerforening med Understøttelse af Ny Carlsberg Fonden til dens Medlemmer ved 75 Aars Jubilæum 6. Oktober 1928.
 Bog Oehlenschläger, Adam: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Sven Gundel. 4. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 136 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1928, dramatik)
Detaljer
noter af Sven Gundel
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Udvalgte Tragedier. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1928. [Bind] I-IV, 190 + 208 + 208 + 220 sider (1928, dramatik)
 Bog Oehlenschläger, Adam: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Med Illustr. af Hans Nik. Hansen. ♦ Gyldendal, 1929. 404 sider. Pris: kr. 4,00 (1929, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
 Bog Oehlenschläger, Adam: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s431a]] Christi Fødsel (1929, digte) 👓
 Bog Oehlenschläger, A. G.: Fædrelands-Sang. [Der er et yndigt Land]. Udg. den 14. November 1929 paa Digterens 150 Aars Fødselsdag. ♦ Nexø, Læge Boesen, [1929]. 8 sider. Pris: kr. 0,50 (1929, digte)
Detaljer
1823 1. udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af Læse Boesen, Nexø.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1925-29 er udgivelsesåret anført som: 1930.
 note til titel Også medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1930-34 med udgivelsesåret anført som: [1930].
 Bog Oehlenschläger, Adam: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s251]] Hymne (1929, digte) 👓
 Bog (oversætter) : Jægerbruden. Syngestykke i 3 Akter. Musiken af Carl Maria von Weber. Teksten af Fr. Kind. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Gyldendal, 1929. 24 sider. Pris: kr. 1,00 (1929, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
af Friedrich Kind (1768-1843, sprog: tysk)
1821 1. udgave: Jægerbruden. Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.A. Reitzels Forlag, 1821. 84 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam: Lyriske Digte. Fortællende Digtning. Skuespil. Udg. af Vilh. Andersen. ♦ Gyldendal, 1929. 354 sider. Pris: kr. 1,50 (1929, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 31
Detaljer
udgiver: Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1925-29 anfører: (Sælges ikke særskilt).
 Bog Oehlenschläger, Adam: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s129a]] Morgenvandring (1929, digte) 👓
 Bog Oehlenschläger, Adam: Helge. Med indledning og kommentarer ved Morten Borup. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1932. 164 sider (1932, digte)
Detaljer
noter af Morten Borup (1894-1989)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam: Thors Rejse til Jotunheim (1936, digte)
Detaljer
1807 indgår i: Nordiske Digte [a] 1. udgave: Thors Reise til Jothunheim. Et episk Digt i 5 Sange. Side 1-128
 Bog Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1939. 152 sider (1939, dramatik)
Detaljer
noter af C.M. Rosenberg (1890-1965)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. Udg. med Indledning og Oplysninger ved Sven Gundel. 6. Udg. (1940, dramatik)
Detaljer
noter af Sven Gundel
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Oehlenschläger, Adam: Guldhornene (1942, digte)
Detaljer
1803 indgår i: Digte [s075] 1. udgave: Guldhornene. Side 75-82
 Bog Oehlenschläger, Adam: Der er et yndigt Land (1943, digte)
Detaljer
1823 1. udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Kjeld Elfelt (1943, dramatik)
Detaljer
udgiver: Kjeld Elfelt (1902-1993)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog Oehlenschläger, Adam: Aladdin. Forkortet Udg. med Indledning og Noter ved Kjeld Galster (1944, dramatik)
Detaljer
noter af Kjeld Galster (1885-1960)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
 Bog Oehlenschläger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. 7. Udg. (1944, dramatik)
Detaljer
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog Oehlenschläger, Adam: Aladdin eller »Den forunderlige Lampe« (1944, dramatik)
Detaljer
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
 Bog Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige (1944, dramatik)
Detaljer
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, Adam: [indgår i antologien: Ved Sø og Aa [s018]] Kirsten Pils Kilde (1945, digte)
 Bog Oehlenschläger, Adam: [indgår i antologien: Digte til Mor [s031]] Aladdin på sin Mors Grav (1946, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Visselulle nu, Barnlil!
 Bog Oehlenschläger, Adam: [indgår i antologien: Ved Vej og Sti [s010]] De kiørende (1946, digte) 👓
 Bog Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1946 (1946, dramatik)
Detaljer
noter af C.M. Rosenberg (1890-1965)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, Adam: Frederiksberg. Et Digt. Udg. af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg. ♦ Gyldendal, 1947. 80 sider (1947, digte)
Detaljer
1817 1. udgave: Frederiksberg. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 95 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam: [indgår i antologien: Dianas Sange [s042]] En Jæger Kommer gaaende gjennem Skoven med sin Hund (1947, digte) 👓
Detaljer
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog Oehlenschläger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Dansklærerforeningen med Indledning og Oplysninger ved Sven Gundel. 8. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 130 sider, illustreret + 1 tavle (1948, dramatik)
Detaljer
noter af Sven Gundel
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Samling antologi: Perler i dansk Digtning. Forord af Jacob Paludan. Tegninger af Peter Holm. ♦ Morten A. Korch's Forlag, 1949. 209 sider, illustreret. Pris: kr. 12,50 (1949, samling)
forord af Jacob Paludan (1896-1975)
illustrationer af Peter Holm (1890-1963)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Christian Winther, f 1889 (1889-1974)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
af Holger Drachmann (1846-1908)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
af Herman Bang (1857-1912)
 Bog Oehlenschläger, Adam: Helge. Med indledning og kommentarer ved Morten Borup. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1949. 162 sider (1949, digte)
Detaljer
noter af Morten Borup (1894-1989)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
 Bog Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. Med Oplysninger ved C. M. Rosenberg. Udg. af Dansklærerforeningen. 8. Udg. ♦ Gyldendal, 1949. 152 sider (1949, dramatik)
Detaljer
noter af C.M. Rosenberg (1890-1965)
1807 indgår i: Nordiske Digte [c] 1. udgave: Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil. Side 233-423
 Bog Oehlenschläger, Adam: Aarets Evangelium i Naturen og Mennesket (1950, digte)
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. 10. udg (1954, dramatik)
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. 9. udg (1954, dramatik)
 Bog Oehlenschläger, Adam: Freyas Sal. I Udvalg ved Volmer Dissing (1956, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
redigeret af Volmer Dissing (1924-1963)
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. 10. påny gennemsete udg. (1956, dramatik)
noter af Sven Gundel
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. 11. udg. (1957, dramatik)
 Bog Oehlenschläger, Adam: Guldhornene (1959, digte)
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Hakon Jarl hin Rige. 12. udg. (1960, dramatik)
noter af C.M. Rosenberg (1890-1965)
 Bog Oehlenschläger, Adam: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Udg. ved H. Topsøe-Jensen. [Ny udg.]. ♦ Hasselbalch, 1963. 381 sider. (Hasselbalchs Billigbøger, 519) (1963, dramatik)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 519
Detaljer
udgiver: Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
1805 i: Poetiske Skrifter [2b] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 75-436
 Bog Oehlenschläger, Adam: Helge. 3. udg. (1963, digte)
redigeret af Morten Borup (1894-1989)
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. Udg. ved Mogens Baumann Larsen (1964, dramatik)
Detaljer
udgiver: Mogens Baumann Larsen
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
kollaps Noter
 note til titel Ill. af Svend Johansen.
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. Udg. ved Hans Jørgen Schiødt (1965, dramatik)
noter af Hans Jørgen Schiødt (f. 1929)
 Bog Oehlenschläger, Adam: Digte 1803. Optrykt efter Originaludgaven (1966, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 29
Detaljer
1803 1. udgave: Digte. Af Adam Øhlenslæger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Universitetsboghandler Fr. Brummers Forlag, 1803 [ie: 1802]. [4] 304 [1] sider. (Trykkeri: Andreas Seidelin)
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Dramatiske Forsøg 1801-1804. Udg. af Povl Ingerslev-Jensen. Indledning af Alf Henriques (1966, dramatik)
udgiver: Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
forord af Alf Henriques (1906-1976)
 Bog Oehlenschläger, Adam: Langelands-Reise i Sommeren 1804. Optrykt efter Originaludgaven (1968, digte)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 20
Detaljer
1805 i: Poetiske Skrifter [1c] 1. udgave: Langelands-Reise. Side 271-420
 Dramatik Oehlenschläger, Adam: Aladdin or The wonderful lamp. A play. Translated by Henry Meyer. Published under the auspices of the Committee for Danish Cultural Activities Abroad (1968, dramatik)
oversat af Henry Meyer
 Bog Oehlenschläger, Adam: Oehlenslägers Fynsrejse. Ved Mogens Brøndsted (1969, digte)
redigeret af Mogens Brøndsted (1918-2006)
 Note (andet) antologi: Digte til Adam Oehlenschlåger gennem to hundrede år. Udg. af Povl Ingerslev-Jensen. ♦ Oehlenschläger Selskabets, 1970. 59 sider (1970, digte)
serietitel: Oehlenschläger Selskabets Skriftserie, 10
Detaljer
af Anonym
udgiver: Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Jørgen Henrik Lindstrøm, Vestre Paradisvej 10, 2840 Holte.
 Bog Oehlenschläger, Adam: Langelands-Reise i Sommeren 1804. Udg. af Povl Ingerslev-Jensen. Med tegninger af Des Asmussen. ♦ Oehlenschläger Selskabet (Rosenkilde og Baggers Boghandel), 1972. 161 sider, illustreret (1972, digte)
Detaljer
udgiver: Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
illustrationer af Des Asmussen (1913-2004)
1805 i: Poetiske Skrifter [1c] 1. udgave: Langelands-Reise. Side 271-420
 Bog Oehlenschläger, Adam: Valundurs Saga. Fotografisk optryk [fra] Poetiske Skrifter, bd. 2. ♦ Århus, Akademisk Boghandel, 1972. 60 sider (1972, roman)
serietitel: Tekster til Undervisningsbrug
Detaljer
1835 i: Digterværker [1b] 1. udgave: Vaulundurs Saga. Side 93-172
 Bog Oehlenschläger, Adam: Axel og Valborg. Et sørgespil. Udg. af Poul Ingerslev-Jensen. ♦ Oehlenschläger Selskab (Rosenkilde og Baggers Boghandel), 1975. 185 sider, illustreret (1975, dramatik)
Detaljer
udgiver: Povl Ingerslev-Jensen (1903-1979)
1810 1. udgave: Axel og Valborg. Et Sørgespil. ♦ Kbh., Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1810. viii + 172 sider
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Oehlenschläger, Adam: Hakon JarlTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger [fra 1843-44:] med Ouverture og [fra 1. Maj 1857:] Mellemaktsmusik af J.P.E. Hartmann
[i Ulvedalene:] Bearbejdet for friluftsteatret af Adam Poulsen
[Fra 1927 under titlen:] Hakon Jarl hin Rige, et sørgespil i 5 akter
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
bearbejdelse af Adam Poulsen, f 1879 (1879-1969)
(premiere 30-01-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 76, 1889-1975: 22)
Oehlenschläger, Adam: PalnatokeTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
[Fra 1867:] Med Musik af P. Heise
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Peter Heise (1830-1879)
(premiere 04-04-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32, 1889-1975: 5)
(oversætter)SovedrikkenSyngestykke i 4 Akter, Musiken af C.E.F. Weyse, Teksten af C.F. Bretzner, frit oversat af Ad. Oehlenschläger
[På Det kgl. Teater:] Bearbejdet og instrueret af Holger Boland
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
tekst af Christoph Friedrich Bretzner (1748-1807, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
bearbejdelse af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 21-04-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 100, 1889-1975: 13)
Oehlenschläger, Adam: Axel og ValborgSørgespil i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, (fra 1856) Ouverture af I.P.E. Hartmann
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 29-01-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 85, 1889-1975: 26)
Oehlenschläger, Adam: CorreggioTragedie [1895: Sørgespil] i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
[Fra 1909:] Forspil: Ouverture til »Corregio« af J.P.E. Hartmann
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 29-01-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41, 1889-1975: 4)
(tekst)FarukSyngestykke i 3 Akter, Musiken af C.E.F. Weyse, Teksten af Adam Oehlenschläger, Dansen (i 1811-12 og 33-34:) af V. Galeotti og (i 1817-18:) af Ant. Bournonville
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 30-01-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Oehlenschläger, Adam: StærkodderTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af F.L.Æ. Kunzen
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 16-10-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Oehlenschläger, Adam: KanariefuglenLystspil i 3 Akter af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 12-03-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Oehlenschläger, Adam: Ærlighed varer længstIdyl i 2 Akter [Paa Dagmarteatret: 1 Akt] af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 12-03-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Oehlenschläger, Adam: Hugo von RheinbergSørgespil i 5 Akter af Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 18-03-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(tekst)RøverborgenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Fr. Kuhlau, Teksten af Adam Oehlenschläger
musik af Frederik Kuhlau (1786-1832)
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 26-05-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 91)
Oehlenschläger, Adam: Baldur hin godeSørgespil af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 21-07-1815 på Det kongelige Teater)
Oehlenschläger, Adam: Hagbarth og SigneTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
[11-11-1934:] Musik: Frederik Rung
[Fra 1961:] Musik: Knudåge Riisager, dans: Frank Schaufuss
[Fra 1962:] skuespil i 5 handlinger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
musik af Knudåge Riisager (1897-1974)
danse af Frank Schaufuss (1921-1997)
(premiere 19-01-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46, 1889-1975: 31)
(tekst)Ludlams HuleSyngestykke i 4 Akter, Musiken af C.E.F. Weyse, Teksten af Oehlenschläger
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 30-01-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(oversætter)Gøtz von Berlichingen med JærnhaandenSkuespil i 5 Akter af Goethe. Oversat af P.A. Rosenberg. [Ved et deklamatorium 1816 på Det kgl. Teater benyttes Oehlenschlägers oversættelse]
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 01-01-1893 på Dagmarteatret)
Oehlenschläger, Adam: FostbrødreneSørgespil i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 15-04-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Oehlenschläger, Adam: Den lille HyrdedrengIdyl i 1 Akt af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 23-01-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20, 1889-1975: 2)
Oehlenschläger, Adam: Sanct Hans Aftenspildramatisk Digt af Adam Oehlenschläger, Dansen af Poul Funck
[Paa Casino:] Musiken af Washington Magnus
[På Det kgl. Teater 1939:] Musik: Emil Reesen
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
danse af Poul Funck (1790-1837)
(premiere 06-03-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1, 1889-1975: 49)
Oehlenschläger, Adam: Erik og AbelTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
[Fra 1931:] tragedie af Adam Oehlenschläger (10 billeder). Musik mellem billederne: Danske folkeviser ved Thomas Laub
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Thomas Laub (1852-1927)
(premiere 26-04-1821 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32, 1889-1975: 31)
(oversætter)JægerbrudenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Carl Maria von Weber, Teksten af Fr. Kind [efter et eventyr i Apels og Grauns »Gespensterbuch«. Oversat af Adam Oehlenschläger
[Fra 1914:] opera i 3 akter
[Fra 1929:] opera i 3 akter (5 afdelinger)
[Fra 1949:] opera i 3 akter. Oversættelse: Holger Boland
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
tekst af Friedrich Kind (1768-1843, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 26-04-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 158, 1889-1975: 21)
Oehlenschläger, Adam: Holbergs Jubelfest(Forspil) af Adam Oehlenschläger, Musik af C.P. Krossing
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af P.C. Krossing (1793-1838)
(premiere 27-09-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Oehlenschläger, Adam: Robinson i EnglandKomedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 28-02-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Oehlenschläger, Adam: Et Forspil til ... Mad. Zincks Mindeaf Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 12-04-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter)Skovens SønnerSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Ferd. Paër, Teksten, en italiensk Libretto [af Angelo Anelli], frit bearbejdet af Adam Oehlenschläger
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
tekst af Angelo Anelli (1761-1820, sprog: italiensk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 29-10-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Sneeneller Den nye Eginhard, Syngestykke i 4 Akter, Musiken af Auber, Teksten af Scribe og G. Delavigne. Oversat af Adam Oehlenschläger
musik af Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871, sprog: fransk)
tekst af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
tekst af Germain Delavigne (1790-1868, sprog: fransk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 14-09-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Alfen som PageTryllespil i 3 Akter af Théaulon. Oversat af Adam Oehlenschläger, Musiken af L.J. Hérold, Dansen af P. Funck
tekst af Marie Emanuel Guillaume Marguérite Théaulon (1787-1841, sprog: fransk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
(premiere 29-10-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Oehlenschläger, Adam: Epilogtil Carl Maria v. Webers Minde af Oehlenschlæger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 18-11-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(tekst)Flugten fra KlostretSyngestykke i 4 [10. Marts 1827: i 3] Akter, Musiken af Mozarts Cosi fan tutte [jvfr. Elskernes Skole], Teksten af Adam Oehlenschläger
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 19-12-1826 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Oehlenschläger, Adam: Epilogaf Oehlenschläger [til Baggesens Minde]
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 15-02-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1, 1889-1975: ingen)
Oehlenschläger, Adam: Væringerne i MiklagardTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger. Musiken tildels af Peter Jensen
[Fra 1930:] Musiken af C.E.F. Weyse og P. Jensen
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Peter Jensen, f 1802 (1802-1846)
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
(premiere 17-11-1827 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41)
(tekst)Frejas AlterSyngestykke i 3 Akter, Musken af forskellige Komponister arrangeret af Fr. Frølich, Teksten af Adam Oehlenschläger
[Til Dagmarteatret:] Lystspil med Sange i 2 Akter ..., indrettet for Scenen af Karl Mantzius
musik af J.F. Frøhlich (1806-1860)
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet af Karl Mantzius (1860-1921)
(premiere 19-04-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Oehlenschläger, Adam: Karl den StoreTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 12-10-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Oehlenschläger, Adam: Trillingbrødrene fra DamaskLystspil i 3 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af Fr. Kuhlau
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Frederik Kuhlau (1786-1832)
(premiere 01-09-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Hans Sachsdramatisk Digt i 4 Akter af Deinhardstein. Oversat af Adam Oehlenschläger
af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 07-12-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter)Oberonromantisk Tryllespil i 3 Akter af I.R. Planché. Oversat af Adam Oehlenschläger, senere [i 1886-87] bearbejdet og til Dels paany oversat af Sophus Bauditz og Pietro Krohn, Musiken af C.M.v. Weber, Dansen af P. Funck og [i 1886-87] af Emil Hansen
af James Robinson Planché (1796-1880, sprog: engelsk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af Sophus Bauditz (1850-1915)
oversat af Pietro Krohn (1840-1905)
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
andet af Christoph Martin Wieland (1733-1813, sprog: tysk)
(premiere 31-01-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Oehlenschläger, Adam: Kuhlaus Minde(Forspil) af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 21-03-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Oehlenschläger, Adam: Rübezahldramatisk Eventyr i 3 Akter af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 26-03-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(tekst)Billedet og BustenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af A.P. Berggreen, Teksten af Adam Oehlenschläger
musik af A.P. Berggreen (1801-1880)
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 09-04-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Oehlenschläger, Adam: Tordenskjoldtragisk Drama i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af A.P. Berggreen
[Fra 1919:] Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1935:] Musik: A.P. Berggreen og Johan Hye-Knudsen
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af A.P. Berggreen (1801-1880)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
(premiere 06-02-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37, 1889-1975: 21)
(oversætter)Garrick i Bristolversificeret Lystspil i 4 Akter af Deinhardstein. Oversat af Adam Oehlenschläger
af Johan Ludwig Ferdinand Deinhardstein (1794-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 22-03-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Oehlenschläger, Adam: Dronning MargaretaTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, med Musik af A.P. Berggreen
[Fra 1922:] Musik: F. Hemme
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af A.P. Berggreen (1801-1880)
musik af F. Hemme (1871-1961)
(premiere 04-12-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 57, 1889-1975: 18)
Oehlenschläger, Adam: De italienske Røveretragisk Drama i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Dansen af P. Funck
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 28-02-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Oehlenschläger, Adam: SokratesTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af A.P. Berggreen
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af A.P. Berggreen (1801-1880)
(premiere 16-12-1835 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)Den Fredløseeller Den usynlige Domstol, lyrisk Drama i 3 Akter af Carmouche og Boniface-Saintine. Oversat af Adam Oehlenschläger, Musiken af Ad. Adam
af Pierre François Adolphe Carmouche (1797-1868, sprog: fransk)
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 02-09-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Alkalden i MoloridoKomedie i 5 Akter af Picard. Oversat af Adam Oehlenschläger
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 06-09-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Oehlenschläger, Adam: Den lille SkuespillerLystspil i 5 [fra 2den Opførelse: i 4] Akter af Adam Oechlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 21-01-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Slottet ved ÆtnaRomantisk Opera i 3 Akter af Heinrich Marschner, Teksten (efter et gammelt Sagn) af Klingemann, oversat af Adam Oehlenschläger, Dansen af P. Funck
musik af Heinrich August Marschner (1796-1861, sprog: tysk)
tekst af Ernst August Friedrich Klingemann (1777-1831, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 02-05-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Oehlenschläger, Adam: Olaf den HelligeTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af J.P.E. Hartmann, Tableauet: Slaget ved Stiklestad arrangeret af Aug. Bournonville
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 13-03-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Oehlenschläger, Adam: Knud den StoreTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musik af J.P.E. Hartmann
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 18-03-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(tekst)Aladdineller Den forunderlige Lampe, dramatisk Eventyr i 5 Akter af Adam Oehlenschläger [i 1892 uden Skov-Scenen i 4. Akt], Musiken af F. Kuhlau, Dansen af Aug. Bournonville
[På Casino 1878:] Dansen componeret af Hr. Balletmester Carey
[Fra 1890:] Musiken tildels efter F. Kuhlau ved Frederik Rung
[Fra 1919 med undertitel:] dramatisk eventyr i 2 afdelinger (»Thalia« og »Melpomene«) 30 billeder. Musik: Carl Nielsen, dans: Emilie Walbom. [Hver afdeling udgjorde en hel forestilling. Tilsammen 30 forestillinger med 15 opførelser af hele stykket]
[Fra 1940 med undertitel:] dramatisk eventyr med prolog og 26 afdelinger. [Ved forestillingen 1-1-1941 udgik prolog og 24.-25. afdeling]
[Fra 1959 med undertitel:] et lystspil i 2 akter. Danse: Hans Brenaa
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Frederik Kuhlau (1786-1832)
danse af Gustave Carey (1818-1881)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
danse af Emilie Walbom (1858-1932)
danse af Hans Brenaa (1910-1988)
(premiere 17-04-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23, 1889-1975: 85)
(oversætter)Normatragisk Opera i 2 Akter af Vincenzo Bellini, Teksten af Felice Romani [efter Gabrielle Soumet's og Louis Belmontet's drama »Norma«]. Oversat af Adam Oehlenschläger
[Fra 1845:] i 3 akter
[Fra 1865:] i 4 akter
musik af Vincenzo Bellini (1801-1835, sprog: italiensk)
tekst af Felice Romani (1788-1865, sprog: italiensk)
andet af Gabrielle Soumet (1788-1845, sprog: fransk)
andet af Louis Belmontet (1798-1879, sprog: fransk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 20-03-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 56, 1889-1975: 9)
Oehlenschläger, Adam: Fiskeren og hans Børndramatisk Eventyr i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af J.P.E. Hartmann, Dansen af P. Larcher
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 23-05-1840 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Oehlenschläger, Adam: Dinatragisk Drama i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
[Fra 1897 5. akts 2. afd. udeladt]
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 27-10-1842 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45, 1889-1975: 13)
Oehlenschläger, Adam: Erik GlippingTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 25-01-1844 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Oehlenschläger, Adam: Landet fundet og forsvundetnordisk Heltespil i 2 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af H. Rung, Dansen ved P. Larcher
[Fra1865 gaves første Akt særskilt under Titlen: De to Armringe]
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
danse af Peter Larcher (1801-1847)
(premiere 17-05-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Oehlenschläger, Adam: AmlethTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 14-11-1846 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Oehlenschläger, Adam: Kjartan og GudrunTragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger
[Fra 1945:] tragedie i 5 handlinger
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 13-10-1848 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(tekst)De to ArmringeOpera i 1 Akt (Musik og Tekst [efter Oehlenschlägers De to Armringe]) af Axel Grandjean
tekst af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik og tekst af Axel Grandjean (1847-1932)
(premiere 12-03-1876 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)En Skærsommernatsdrømromantisk Lystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat og bearbejdet af [Adam Oehlenschläger og] H.P. Holst, Musiken af Mendelssohn-Bartholdy
[Fra 1932:] Dans: Elna Jørgen-Jensen
[Fra 1940:] Dans: Børge Ralov
[Fra 1957:] Musik: Mendelssohn-Bartholdy, tilrettelagt og instrumenteret af Leif Kayser, dans: Niels Bjørn Larsen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
musik af Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847, sprog: tysk)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
musik af Leif Kayser (1919-2001)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 30-03-1879 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 56, 1889-1975: 151)
Oehlenschläger, Adam: GuldhorneneDigt af Adam Oehlenchläger, melodramisk Musik af I.P.E. Hartmann
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 14-11-1879 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1, 1889-1975: 31)
Oehlenschläger, Adam: YrsaTragedie i 1 Akt af Adam Oehlenschläger, Musik af J.P.E. Hartmann
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 14-05-1883 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15, 1889-1975: 13)
(andet)OlufOpera i 4 Akter af Axel Grandjean, Teksten frit efter Oehlenschlägers »Dronning Margareta« ved Einar Christiansen
musik af Axel Grandjean (1847-1932)
andet af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
tekst af Einar Christiansen (1861-1939)
(premiere 07-04-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 9)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden