Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dianas Sange

antologi: Dianas Sange, (1947, samling, dansk) 👓
redigeret af Tage la Cour
illustrationer af Ernst Hansen, f 1892
Detaljer
Dianas Sange. Jagten i dansk Poesi. I Udvalg ved Tage la Cour. Tegninger af Ernst Hansen. ♦ Forlaget Forum, 1947. 42 [3] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Kolofon: Udsendt i 750 eksemplarer hvoraf 25 haandkolorerede og signererede Eksemplarer paa imiteret Bøttepost er nummererede I-XXV.
 note til titel Side [45]: Noter.
kollaps Indhold

[s005] Seedorff Pedersen, Hans Hartvig: Diana i Danmark (1947, digte)
1929 1. udgave: Skoven. Tegninger af Ernst Hansen. Indledningsdigt af Hans Hartvig Seedorff Pedersen. Udg. af Selskabet for grafisk Kunst. ♦ (Høst), 1929. 20 sider, illustreret med 61 tavler

[s011] Kaalund, H. V.: Vinteraften paa Landet (1947, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
1877 1. udgave: En Eftervaar. Digte

[s015] Claussen, Sophus: Pløjeland (1947, digte)
af Sophus Claussen (1865-1931)
1930 1. udgave: Hvededynger

[s017] Blicher, St. St.: Sneppen (1947, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[s019] Reenberg, Tøger: Foraars-Jagt (1947, digte)
af Tøger Reenberg (1656-1742)
1769 1. udgave: Poetiske Skrifter. I tvende Deele. Udgivne af Forfatterens Daatters Søn, Tøger Reenberg Teilmann. Med Etatzraad og Professor [Ped.] Kofod Anchers Fortale. ♦ Godiche, 1769. [Bind 1-2], 432 + 528 sider + foldet genealogisk tabel

[s021] Staffeldt, Schack: Jagten (1947, digte)
1843 1. udgave: Samlede Digte. Udgivne af F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme, 1843. Første-Anden Deel, xxiii + 636 + 656 sider. (Skrifter udgivne af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme, III, 1-2)

[s023] Winther, Christian: Den hvide Hind (1947, digte)
af Chr. Winther (1796-1876)
1853 1. udgave: Nye Digtninger. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1853

[s027] Levy, Louis: Mikkels Farvel (1947, digte)
af Louis Levy (1875-1940)
1904 1. udgave: Børnerim

[s028] Holstein, Ludv.: September (1947, digte)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
1920 1. udgave: Æbletid. ♦ Gyldendal, 1920. 73 sider

[s031] Møller, Poul Martin: Jægervise (1947, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1818 indgår i antologien: Rosenblade [s052] 1. udgave: Jægersang. Side [52]-53
kollaps Noter
 note til titel Her optrykt efter: Efterladte Skrifter, bind 1, 1848.

[s034] Rørdam, Valdemar: Jagten. Til Jagtkammeraten (1947, digte)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
1912 1. udgave: Strid og Strængeleg. ♦ Gyldendal, 1912. 182 sider

[s037] Bødtcher, Ludvig: Jægerphantasi (1947, digte)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
1856 1. udgave: Digte, ældre og nyere. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst, 1856. 153 [2] sider

[s040] Heiberg, J. L.: Kong Valdemars Jagt (1947, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider

[s042] Oehlenschläger, Adam: En Jæger Kommer gaaende gjennem Skoven med sin Hund (1947, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.