Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Leberecht Heyne (1751-1821)

Sprog: tysk
(henvisning) Wall, Anton

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Wall, Anton: Stammetræet (1791, dramatik)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
 Dramatik Wall, Anton: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [2d]] Stammetræet. En Fortsættelse af de to Sedler i 1 Act. Oversat af [D.F.] Staal (1792, dramatik) BD4:sp297
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
 Bog Wall, Anton: Amathonte. En persisk Fortælling. Overs. [af J.St.Heger]. ♦ 1799. 252 sider (1799, roman) EMP2110
originaltitel: Amathonte, 1799
Detaljer
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 251-52: Til en Veninde [tilegnelse af A.W.].
 Bog Wall, Anton: Adelaide og Aimar. Oversat af Adam Øhlenslæger. ♦ S. Poulsens Forlag, 1802. 1.-2. Deel, 266 + 276 sider (1802, roman) EMP2111 BD4:sp474
originaltitel: Adelheit und Aimar, 1800
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Til en Veninde [signeret A.W.].
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Unger, F. H.]: Karoline von Lichtenfeld. En Fortælling i to Dele. Overs. ved [Steph.] Heger. ♦ Kbh., 1802. Del 1-2, 250 sider [fortløbende pagineret] (1802, roman) EMP2936 BD4:sp474
originaltitel: Caroline von Lichtfeld, eine Geschichte aus dem Französischen. Übersetzt von F.H. Unger, 1787
Detaljer
af Friederike Helene Unger (1741-1813, sprog: tysk)
af Isabelle de Montolieu (1751-1832, sprog: fransk)
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
kollaps Noter
 note til titel Note på bagside af titelblad tillægger Anton Wall [ie: C.L. Heyne] forfatterskabet til dette anonyme skrift.
 note til original titel Udkom oprindelig anonym på fransk: [Montolieu, Isabelle de]. Caroline de Lichtfield, ou Mémoires extraits des papiers d'une famille prussienne, par Mme de ***, publié para le traducteur de "Werther" [ie: G. Deyverdun], 1785.
 note til oversat titel Den danske oversættelse følger den tyske af F.H. Unger.
 Bog Wall, Anton: Korane. Et Østerlandsk Eventyr. Overs. ved [Steph.] Heger. ♦ 1802. 202 sider (1802, roman) EMP2112 BD4:sp474
originaltitel: Körane, 1801
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
 Bog Wall, Anton: Lammet iblandt Ulvene. En Babatelle. Overs. ved [Steph.] Heger. ♦ 1802. 88 sider (1802, roman) EMP2113 BD4:sp474
originaltitel: Das Lamm unter den Wölfen, 1800
Detaljer
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note på titelbladets bagside: Udsendtes som tillæg til "Korane" i stedt for som i originalen som tillæg til "Amathonte", der er udkommet på et andet forlag.
 Bog Heyne: [indgår i antologien: Det menneskelige Hjertes Forvildelser [b]] Mariane L... Tildraget i Aaret 1788 (1806, novelle(r)) EMP1573
 Bog Wall, Anton: [indgår i antologien: Kokettespeilet [b]] Julie. (Et Fragment af en Fortælling) (1824, novelle(r)) EMP1580
oversat af Anonym
 Bog Wall, Anton (C.L. Heyne): [indgår i: Tre Noveller [b]] Antonie (1842, novelle(r)) EMP1738

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden