Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Aglaia

antologi: Aglaia, (1810, samling, dansk) BD4:sp163 👓
udgiver: Gerhard Bonnier
Detaljer
Aglaia. En Nytaarsgave for 1810. Udgivet af G. Bonnier. ♦ Kiøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1810]. x + [2] 191 sider
kollaps Noter
 note til titel Side i-ii: Til Læserne.
 note til titel Side iii-[iv] er et indklæbet kobbertryk: Axel og Valborg IIIe Act.
 note til titel Side [v]-x: Forklaring over Kobberet [indledning af udgiveren og uddrag af Oehlenschlägers tekst].
kollaps Indhold

[s001] anonym [Pichler, Karoline]: Falkenberg. [Af Karoline Pichler, oversat af] J.K. Høst. Side [1]-143 (1810, novelle(r))
originaltitel: Falkenberg, 1813-20
af Karoline Pichler (1769-1843, sprog: tysk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
1815 Senere udgave: Falkenberg. En romantisk Skildring. Overs. af Jens Kragh Høst. ♦ Kbh., 1815. 143 sider
kollaps Noter
 note til titel Jens Krag Høst: Erindringer om mig og mine Samtidige, 1835. Side 82:.
 note til titel Da Bonnier, i Anledning af de poulsenske Nytaarsgavers Ophør i 1807, ved Nytaar 1810 udgav en: Aglaja, oversatte jeg dertil en Fortælling af Croline Pichler: Falkenberg, og skrev for ham en Fortale til Bogen.
 url Fuld visning af den tyske tekst, fra Schriften (bind 55, 1829), på:  Link til ekstern webside Google Books

[s145] Oehlenschläger: Børnene i Maanen. (En Vuggevise). Side [145]-48 (1810, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)

[s149] Pram: Sang på Hædersmandens .......s Fødselsdag. Side 149-51 (1810, digte)
af C.H. Pram (1756-1821)

[s152] anonym [Sander, L. C.]: Slutningsscenen af Sørgespillet Knud, Danmarks Hertug. Side 152-63 (1810, dramatik)
af L.C. Sander (1756-1819)
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: En ikke opført, og forhen ikke trykt Slutningsscenen af Sørgespillet Knud, Danmarks Hertug.

[s164] Baggesen: Nænie. Af Baggesen. Fra Tydsk. Side 164-66 (1810, digte)
af Jens Baggesen (1764-1826)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
1810 1. udgave: Taschenbuch für Liebende. Aufs Jahr 1810. Herausgegeben von Baggesen. ♦ Tübingen, J.G. Cotta'schen Buchhandlung. 236 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i: Taschenbuch für Liebende, 1810, side 234.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books

[s167] Pram: Nytaarssang for et Vennelag, hvor den passer. Side 167-69 (1810, digte)
af C.H. Pram (1756-1821)

[s170] Høst, J. Kragh: Prædikeren. (Efter Leopold). Side 170-83 (1810, digte)
af Jens Kragh Høst (1772-1844)

[s184] Sander: Oldingen. Side 184-85 (1810, digte)
af L.C. Sander (1756-1819)

[s186] Baggesen: Lilia. Af Baggesen. Fra Tydsk. Side 186 (1810, digte)
af Jens Baggesen (1764-1826)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
1810 1. udgave: Taschenbuch für Liebende. Aufs Jahr 1810. Herausgegeben von Baggesen. ♦ Tübingen, J.G. Cotta'schen Buchhandlung. 236 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i: Taschenbuch für Liebende, 1810, side 217.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books

[s187] anonym: Sang paa en Kones Fødselsdag, som blev født i et fjernt Land. Side 187-89 (1810, digte)
af Anonym

[s190] Høst, J. Kragh: Eros, den Fortolker. Efter Gentil Bernard og Koreff (1810, digte)
af Jens Kragh Høst (1772-1844)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.