Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Friedrich Kind (1768-1843)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Schütze, St.: [indgår i antologien: Lang Næse, en [b]] Det store Parti. Af St. Schütze [fejl, er af Fr. Kind] (1817, novelle(r)) EMP1574 BD4:sp453
originaltitel: Die grosse Parthie, 1815
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i: Komus. Ein Taschenbuch. 1815, side 1-28.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Kind, Friedrich: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [2g]] Friderike Sommerfeld. Efter Fiedrich Kind ved Udg. (1821, novelle(r)) EMP 9
 Dramatik Kind: Jægerbruden. Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.A. Reitzels Forlag, 1821. 84 sider (1821, dramatik)
Detaljer
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1878 Senere udgave: Jægerbruden. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 217)
1929 Senere udgave: Jægerbruden. Syngestykke i 3 Akter. Musiken af Carl Maria von Weber. Teksten af Fr. Kind. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Gyldendal, 1929. 24 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note til titel Den scene mellem Sammiel og Titania, som Oehlenschläger forfattede, er indskudt side 46-51.
 Bog Kind, Fr.: [indgår i antologien: Eventyr og Fortællinger [i]] Naboehaugerne (1822, novelle(r))
 Bog Kind, Friedrich: Trehelligkongers Festen. En Fortælling. ♦ 1824. 60 sider (1824, roman) EMP2227
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Kind, Friedrich: Bryllupsdigtet uden Arrest. Fortælling. Overs. af P. S. Martin. ♦ 1825. 72 sider (1825, roman) EMP2228 BD4:sp460
originaltitel: Das Hochzeitsgedicht ohne Arrest, 1815
Detaljer
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Minerva. Taschenbuch, 1815.
 Bog Kind, Friedrich: Fortællinger. Overs. af N. Poulsen. ♦ 1825. 190 sider (1825, novelle(r)) EMP2229 BD4:sp460
Detaljer
oversat af Niels Poulsen, f 1794 (1794-1826)
kollaps Indhold

[a] Kind, Friedrich: Tornekronen. (Af Overforstmester Rudolf v. R.'s Memoirer) (1825, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Lindenblüten, 3, 1819.

[b] Kind, Friedrich: Bjergreisen (1825, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Lindenblüten, 3, 1819.
 Bog Kind, Frederik: [indgår i antologien: Ny Samling af Fortællinger og interessante Smaastykker [2h]] Aftenstjernen. Et østerlandsk Sagn. Efter Frederik Kind (1826, novelle(r)) EMP 17
 Bog Kind, Friedrich: Æderkoppen eller: Igaar for hundrede Aar siden og Bog, Sværd og Hammer. To Fortællinger. Overs. af L. Heiden. ♦ Kbh., 1827 (1827, novelle(r)) EMP2230 BD4:sp460
originaltitel: Erzählungen und kleine Romane, 1820
Detaljer
oversat af L. Heiden (f. 1786)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen und kleine Romane, 1, 1820.
kollaps Indhold

[a] Kind, Friedrich: Æderkoppen eller: Igaar for hundrede Aar siden. En Familiehistorie (1827, roman)
[b] Kind, Friedrich: Bog, Sværd og Hammer. En Fortælling fra Middelalderen (1827, roman)
 Bog Kind, Friedrich: Grevinde Mohrenfels. Frit overs. ved C. R. Volkersen. ♦ 1830. 69 sider (1830, roman) EMP2231 BD4:sp460
originaltitel: ?
oversat af Christian Rodbøll Volkersen (1773-1826)
 Bog Kind, Friedrich: Tærten og Halstørklædet. En Fortælling. Overs. af Jacob Behrend. ♦ 1838. 32 sider (1838, novelle(r)) EMP2232
originaltitel: Die Torte und das Halstuch, 1815
Detaljer
oversat af Jacob Behrend (1803-1846)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Taschenbuch d. Liebe und Freundschaft gew. für 1815.
 Bog Kind, F.: Jægerbruden. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 217) (1878, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:217
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 1. udgave: Jægerbruden. Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.A. Reitzels Forlag, 1821. 84 sider
 Bog Jægerbruden. Syngestykke i 3 Akter. Musiken af Carl Maria von Weber. Teksten af Fr. Kind. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Gyldendal, 1929. 24 sider. Pris: kr. 1,00 (1929, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 1. udgave: Jægerbruden. Syngespil af Kind. Oversat til Carl Maria Webers Musik af Oehlenschläger. ♦ Kbh., C.A. Reitzels Forlag, 1821. 84 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst)JægerbrudenSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Carl Maria von Weber, Teksten af Fr. Kind [efter et eventyr i Apels og Grauns »Gespensterbuch«. Oversat af Adam Oehlenschläger
[Fra 1914:] opera i 3 akter
[Fra 1929:] opera i 3 akter (5 afdelinger)
[Fra 1949:] opera i 3 akter. Oversættelse: Holger Boland
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 26-04-1822 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 158, 1889-1975: 21)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden