Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Ewald (1856-1908)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Ewald, Carl: Smaa Fortællinger. Af Carl Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af A. Gieses Boghandel, 1882. [1] 136 sider. (Trykkeri: Ludvig Jørgensens Bogtrykkeri) (1882, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: [Indhold].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Morgenbladet 14-12-1882, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Ewald, Carl: Ogsaa en Kjærlighedshistorie. Side [1]-43 (1882, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Trykt i Nutiden, Nr. 178 (15-2-1880), side 161-62, Nr. 179 (22-2-1880), side 174, Nr. 180 (29-2-1880), side 182-83, Nr. 181 (7-3-1880), side 190, under titlen: Ogsaa en Kjærlighedshistorie. Fortælling af Carl Ewald.
[s045] Ewald, Carl: Et Æventyr i Klosteret. Side [45]-79 (1882, novelle(r))
[s081] Ewald, Carl: Den han elskede og den han ægtede. Side [81]-114 (1882, novelle(r))
[s115] Ewald, Carl: En Exekution. Side [115]-36 (1882, novelle(r))
 Bog Ewald, Carl: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret (1882, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
forord af H.F. Ewald (1821-1908)
1893 Samhørende, fortsættes af (2. del): I det Fri. Æventyr og Fortællinger. 2. Samling. ♦ A. Christiansen, 1893. 83 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1894 Samhørende, fortsættes af (3. del): Fem nye Æventyr. Af Carl Ewald. ♦ København, A. Christiansens Forlag, 1894. 126 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
1895 Samhørende, fortsættes af (4. del): De fire Fjerdingsfyrster. Af Carl Ewald. Med Tegninger af Find. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 111 sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
1898 Samhørende, fortsættes af (5. del): Æventyr. Femte Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1898. 70 sider
1899 Samhørende, fortsættes af (6. del): Æventyr. Sjette Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1899. 69 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1900 Samhørende, fortsættes af (7. del): Æventyr. Syvende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1900. 70 sider
1901 Samhørende, fortsættes af (8. del): Æventyr. Ottende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1901. 69 sider. Pris: kr. 1,00
1902 Samhørende, fortsættes af (9. del): Eventyr. Niende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1902. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1903 Samhørende, fortsættes af (10. del): Æventyr. Tiende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1903. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1904 i: Æventyr [11] Samhørende, fortsættes af (11. del): Ellevte Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1905 i: Æventyr [12] Samhørende, fortsættes af (12. del): Tolvte Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1906 i: Æventyr [13] Samhørende, fortsættes af (13. del): Trettende Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1907 i: Æventyr [14] Samhørende, fortsættes af (14. del): Fjortende Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1909 Samhørende, fortsættes af (15. del): Efterladte Æventyr. ♦ Gyldendal, 1909. 422 sider. Pris: kr. 4,65
1895 Senere udgave: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. 2. gennemsete Udgave. ♦ A. Christiansens Kunstforlag, 1895. 85 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1902 i: Æventyr [1] Senere udgave: Første Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 64 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 271 (10-12-1882), side 129 [Anmeldelse].
 anmeldelse Morgenbladet 14-12-1882, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 23-12-1882, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Anemonerne (1882, novelle(r))
1895 indgår i: I det Fri [a] Senere udgave: Anemonerne
1902 i: Æventyr [1a] Senere udgave: Anemonerne
1915 i: Udvalgte Æventyr [1a] Senere udgave: Anemonerne
[b] Ewald, Carl: Taagen (1882, novelle(r))
1895 indgår i: I det Fri [b] Senere udgave: Taagen
1902 i: Æventyr [1b] Senere udgave: Taagen
1915 i: Udvalgte Æventyr [1b] Senere udgave: Taagen
[c] Ewald, Carl: Bidronningen (1882, novelle(r))
1895 indgår i: I det Fri [c] Senere udgave: Bidronningen
1902 i: Æventyr [1c] Senere udgave: Bidronningen
1915 i: Udvalgte Æventyr [1c] Senere udgave: Bidronningen
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s014] Senere udgave: Bidronningen
[d] Ewald, Carl: Bøgen og Egen (1882, novelle(r))
1895 indgår i: I det Fri [d] Senere udgave: Bøgen og Egen
1902 i: Æventyr [1d] Senere udgave: Bøgen og Egen
1915 i: Udvalgte Æventyr [1d] Senere udgave: Bøgen og Egen
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s007] Senere udgave: Bøgen og Egen
[e] Ewald, Carl: Guldsmeden og Aakanden (1882, novelle(r))
1895 indgår i: I det Fri [e] Senere udgave: Guldsmeden og Aakanden
1902 i: Æventyr [1e] Senere udgave: Gudsmeden og Aakanden
[f] Ewald, Carl: Ukrudtet (1882, novelle(r))
1895 indgår i: I det Fri [f] Senere udgave: Ukrudtet
1902 i: Æventyr [1f] Senere udgave: Ukrudtet
[g] Ewald, Carl: Trækfuglene (1882, novelle(r))
1895 indgår i: I det Fri [g] Senere udgave: Trækfuglene
1902 i: Æventyr [1f] Senere udgave: Graaspurven
1966 indgår i antologien: Fuglene [s208] Senere udgave: Graaspurven. Side [208]-[19]
 Bog Ewald, Carl: Regel eller Undtagelse. Roman. ♦ A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 471 sider (1883, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Pagineringen regnes fra side [7].
 anmeldelse Nationaltidende 5-1-1884, side 6 [Anmeldelse].
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 330 (27-1-1884), side 218 [Anmeldelse].
 Bog Ewald, Carl: Smaalandske Noveller. ♦ A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 128 sider, illustreret (1883, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Carsten Ravn (1859-1914)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Illustreret [af Carsten Ravn].
 anmeldelse Nationaltidende 5-1-1884, side 6 [Anmeldelse].
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 330 (27-1-1884), side 218 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Hedda (1883, novelle(r))
[b] Ewald, Carl: Corregio (1883, novelle(r))
[c] Ewald, Carl: Es ist eine Alte ... (1883, novelle(r))
[d] Ewald, Carl: Inspektøren (1883, novelle(r))
 Bog Ewald, Carl: En Udvej. Novelle. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1884. 336 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1884, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 346 (18-5-1884), side 415 [Anmeldelse].
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Efteraarsløv [s152]] Ved et Skoleaars Afslutning (1884, digte) 👓
 Bog (oversætter) Cummins, M. S.: Lampepudseren. Ved Carl Ewald. ♦ 1885. 353 sider (1885, roman) EMP 480
Detaljer
af Maria Susanna Cummins (1827-1866, sprog: engelsk)
1854 1. udgave: Lampepudseren. Oversat efter det Engelske ved J. C. Magnus. ♦ 1854. Deel 1-2, 248 + 308 sider. (Udlandet, 1-2)
 Bog Ewald, Carl: Lindegrenen. Roman. ♦ Jacob Erslevs Forlag, 1886. 231 sider (1886, roman)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: En Skjæbne (1888, novelle(r)) 👓
del af: Ny Jord
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Ny Jord, 1888, Bind 2, side 17-26, efter teksten: Carl Ewald.
 Afsnit i bog (redigeret, 1890-91) avis: København (1889-1928, periodicum)
Detaljer
(1889-92) redigeret af Ove Rode (1867-1933)
(1889-90) redigeret af Oscar Madsen (1866-1902)
(1891-92) redigeret af Peer Scavenius (1866-1949)
(1892-93) redigeret af J.C. Henriksen (1848-1913)
(1897-1918) redigeret af Henning Jensen (1838-1929)
(1902-22) redigeret af H. Witzansky (1862-1940)
(1911-19) redigeret af Oluf H. Jørgensen (1852-1920)
(1922-27) redigeret af J.A. Hansen (1878-1939)
1897-1911 Samhørende, 2. del af: Agrardagbladet. Hovedorgan for det arbejdende Landbrug. Udg. af Danmarks Agrarforening
1928-31 Samhørende, fortsættes af (2. del): Morgenbladet
kollaps Noter
 note til titel Avisens titel alle årene stavet: København.
 url Liste over skønlitterært indhold på: Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Artikel om avisen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Ewald, Carl: Erotik. ♦ Jacob Erslevs Forlag, 1891. 196 sider (1891, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Højsommer (1891, novelle(r))
[b] Ewald, Carl: Adam og Eva (1891, novelle(r))
[c] Ewald, Carl: Rebelsk (1891, novelle(r))
[d] Ewald, Carl: Oktoberdrømme (1891, novelle(r))
[e] Ewald, Carl: Sigyn (1891, novelle(r))
[f] Ewald, Carl: Skilt (1891, novelle(r))
[g] Ewald, Carl: En Episode (1891, novelle(r))
[h] Ewald, Carl: En Skærsommernatsdrøm (1891, novelle(r))
[i] Ewald, Carl: En Historie fra i Fjor (1891, novelle(r))
[j] Ewald, Carl: En Markedserindring (1891, novelle(r))
[k] Ewald, Carl: Skovvænget (1891, novelle(r))
 Bog Ewald, Carl: Fru Johanne. ♦ Erslev, 1892. 145 sider (1892, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 17-12-1892 [Anmeldelse, signeret G.B.].
 Bog Ewald, Carl: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. 2. Samling. ♦ A. Christiansen, 1893. 83 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1893, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
1882 Samhørende, 2. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1902 i: Æventyr [2] Senere udgave: Anden Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 62 sider
kollaps Noter
 note til titel Ill. af A. Christiansen [ie: R[asmus] Chr[istiansen]].
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Gøgen (1893, novelle(r))
1898 indgår i: Sechs Märchen [d] Senere udgave: Der Kuckuck
1902 i: Æventyr [2a] Senere udgave: Gøgen
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s037] Senere udgave: Gøgen
[b] Ewald, Carl: Sirenbusken (1893, novelle(r))
1902 i: Æventyr [2b] Senere udgave: Sirenbusken
1915 i: Udvalgte Æventyr [1e] Senere udgave: Sirenbusken
[c] Ewald, Carl: Regnormen og Storken (1893, novelle(r))
1898 indgår i: Sechs Märchen [c] Senere udgave: Der Regenwurm und der Storch
1902 i: Æventyr [2c] Senere udgave: Regnormen og Storken
1915 i: Udvalgte Æventyr [1f] Senere udgave: Regnormen og Storken
[d] Ewald, Carl: Haletudserne (1893, novelle(r))
1902 i: Æventyr [2d] Senere udgave: Haletudserne
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s022] Senere udgave: Haletudserne
[e] Ewald, Carl: Kaalormen (1893, novelle(r))
1898 indgår i: Sechs Märchen [e] Senere udgave: Die Kaulquappen
1902 i: Æventyr [2e] Senere udgave: Kaalormen
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s031] Senere udgave: Kaalormen
 Dramatik Ewald, Carl: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Folkeskuespil i fem Akter. Med Forfatterens Tilladelse frit efter H. F. Ewalds Roman af samme Navn ved Carl Ewald. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag (Lars Swanstrøm), [1891, udkom 1894]. [1] 176 sider. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Fr. G. Knudtzons Bogtrykkeri) (1894, dramatik) 👓
se også: Svenskerne paa Kronborg
Detaljer
baseret på værk af H.F. Ewald (1821-1908)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På bagsiden af titelbladet: December 1889 antaget til Opførelse paa Dagmarteatret [planlagt til sæson 1890/91, jævnfør Københavns Børs-Tidende 26-7-1890, side 1, blev ikke opført].
 note til titel Ifølge kolofonen trykt 1891, men udkom først 1894. Meddelt planlagt af forlaget 1891 [fx Kjøbenhavns Børs-Tidende 26-5-1891, side 2, Literære Nyheder], første omtale som udkommet: Norges Sjøfartstidende (Kristiania), 16-11-1894, side 1.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Ewald, Carl: Fem nye Æventyr. Af Carl Ewald. ♦ København, A. Christiansens Forlag, 1894. 126 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København) (1894, novelle(r)) 👓
Detaljer
1882 Samhørende, 3. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1902 i: Æventyr [3] Senere udgave: Tredje Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 63 [1] sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [4]: Til Ellen Ewald.
 note til titel Side [6]: [Digt, første linie: Vi gik - den lille Haand i min -, signeret: Den 20. August 1894].
 note til titel Side [10]: Indhold.
 note til titel Restoplag overgik til Det nordiske Forlag.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s11] Ewald, Carl: Jorden og Kometen. Side [11]-28 (1894, novelle(r))
1898 indgår i: Sechs Märchen [a] Senere udgave: Die Erde und der Komet
1902 i: Æventyr [3a] Senere udgave: Jorden og Kometen
1915 i: Udvalgte Æventyr [1g] Senere udgave: Jorden og Kometen
1933 indgår i: Jorden og Kometen [a] Senere udgave: Jorden og Kometen
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s048] Senere udgave: Jorden og Kometen
[s29] Ewald, Carl: Den gamle Pæl. Side [29]-45 (1894, novelle(r))
1902 i: Æventyr [3b] Senere udgave: Den gamle Pæl
1915 i: Udvalgte Æventyr [1h] Senere udgave: Den gamle Pæl
1952 indgår i antologien: Eventyrets Verden [5s095] Senere udgave: Den gamle Pæl. Side 95-[102]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s095] Senere udgave: Den gamle pæl. Side 95-[102]
[s46] Ewald, Carl: Blomsterne. Side [46]-70 (1894, novelle(r))
1902 i: Æventyr [3c] Senere udgave: Blomsterne
1915 i: Udvalgte Æventyr [1i] Senere udgave: Blomsterne
[s71] Ewald, Carl: Korallerne. Side [71]-90 (1894, novelle(r))
1898 indgår i: Sechs Märchen [b] Senere udgave: Die Korallen
1902 i: Æventyr [3d] Senere udgave: Korallerne
1915 i: Udvalgte Æventyr [1j] Senere udgave: Korallerne
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s058] Senere udgave: Korallerne
[s91] Ewald, Carl: Fire fine Venner. Side [91]-126 (1894, novelle(r))
1898 indgår i: Sechs Märchen [f] Senere udgave: Vier feine Freunde
1952 indgår i antologien: Eventyrets Verden [5s103] Senere udgave: Fire fine Venner. Side 103-[21]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s103] Senere udgave: Fire fine venner. Side 103-[21]
 Bog Singleton, James: [indgår i antologien: Sommer [i]] Foraar. Tre Breve. Af "James Singleton". [3 sider] (1895, novelle(r)) 👓
 Bog anonym [Ewald, Carl]: Den gamle Stue. ♦ Kongelig Hof Musikhandel - Henrik Hennings Eft., 1895. 169 sider (1895, roman)
Detaljer
andet: Gerhard Heilmann (1859-1946)
1896 Samhørende, fortsættes af (2. del): Cordts Søn. Af Forfatteren til "De gamle Stuer". ♦ Gyldendal, 1896. 197 sider. Pris: kr. 3,00
1899 Senere udgave: Den gamle Stue. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 183 sider. (Trykkeri: Kihls Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af Gerhard Heilmann].
 anmeldelse Svendborg Avis 5-12-1895, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Politiken 24-12-1895, side 2 [Anmeldelse, signeret E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Sommer [b]] Skoven. Illustreret af Louis Moe. [9 sider] (1895, novelle(r)) 👓
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Hjemløs [s041]] En Skovtur. Side [41]-48 (1895, novelle(r)) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Ewald, Carl: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. 2. gennemsete Udgave. ♦ A. Christiansens Kunstforlag, 1895. 85 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1895, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
forord af H.F. Ewald (1821-1908)
1882 1. udgave: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget overgik til Det nordiske Forlag.
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Anemonerne (1895, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [a] 1. udgave: Anemonerne
[b] Ewald, Carl: Taagen (1895, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [b] 1. udgave: Taagen
[c] Ewald, Carl: Bidronningen (1895, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [c] 1. udgave: Bidronningen
[d] Ewald, Carl: Bøgen og Egen (1895, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [d] 1. udgave: Bøgen og Egen
[e] Ewald, Carl: Guldsmeden og Aakanden (1895, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [e] 1. udgave: Guldsmeden og Aakanden
[f] Ewald, Carl: Ukrudtet (1895, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [f] 1. udgave: Ukrudtet
[g] Ewald, Carl: Trækfuglene (1895, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [g] 1. udgave: Trækfuglene
 Bog Ewald, Carl: De fire Fjerdingsfyrster. Af Carl Ewald. Med Tegninger af Find. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 111 sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1895, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af L. Find (1869-1945)
1882 Samhørende, 4. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1902 i: Æventyr [4] Senere udgave: Fjerde Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 63 sider
1915 i: Udvalgte Æventyr [1k] Senere udgave: De fire Fjerdingsfyrster
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På 2. smudstitelblad: De fire Fjerdingsfyrster. Et Æventyr for den, som vil læse det.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[s001] Ewald, Carl: Prolog. Side [1]-7 (1895, novelle(r))
[s009] Ewald, Carl: Det første Møde. Side [9]-20 (1895, novelle(r))
[s021] Ewald, Carl: Vaaren. Side [21]-41 (1895, novelle(r))
[s043] Ewald, Carl: Sommeren. Side [43]-61 (1895, novelle(r))
[s063] Ewald, Carl: Høsten. Side [63]-83 (1895, novelle(r))
[s085] Ewald, Carl: Vinteren. Side [85]-99 (1895, novelle(r))
[s100] Ewald, Carl: Det andet Møde. Side [100]-11 (1895, novelle(r))
 Børnebog Ewald, Carl: Børnekorstoget. Ill. af Knud Larsen. ♦ Det nordiske Forlag, 1896. 162 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 3,75 (1896, børnebog)
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
 Bog pseudonym: Cordts Søn. Af Forfatteren til "De gamle Stuer". ♦ Gyldendal, 1896. 197 sider. Pris: kr. 3,00 (1896, roman)
Detaljer
1895 Samhørende, 2. del af: Den gamle Stue. ♦ Kongelig Hof Musikhandel - Henrik Hennings Eft., 1895. 169 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Avis 16-10-1896, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Singleton, James: James Singletons store Udenlandsrejse. Fortalt af ham selv. ♦ Det nordiske Forlag, 1897. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1897, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1898 Samhørende, fortsættes af (2. del): Glæde over Danmark. Fortalt af ham selv. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 224 sider. Pris: kr. 3,00
1903 Samhørende, fortsættes af (3. del): Tanker og Oplevelser efter Systemskiftet. Fortalt af ham selv. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 134 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note til titel 2. Udg., 1897 [ie: 2. Oplag (3dje Tusende)].
 anmeldelse Berlingske Tidende, Nr. 284 (1-12-1897), side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Adresseavisen 2-12-1897, side 2 [Anmeldelse, signeret: C.B.].
 anmeldelse Jyllandsposten 3-12-1897, side 1 [Anmeldelse, signeret: B.].
 anmeldelse Aarhuus Stifts-Tidende 21-1-1898, side 2 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Natten (1897, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s308] Senere udgave: Natten
kollaps Noter
 note til titel Ikke identisk med eventyret med samme titel i 17. samling, 1910.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aargang 38, Nr. 30 (25-4-1897), side 480. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 Bog Ewald, Carl: Makra. En Fortælling fra Middelalderen af Carl Ewald. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 316 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1897, roman) 👓
Detaljer
1897 Senere udgave: Makra. En Fortælling fra Middelalderen. 2. Oplag. Folkeudgave. ♦ Gyldendal, 1897. 219 sider. Pris: kr. 2,50
1905 Senere udgave: Makra. En Fortælling fra Middelalderen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 210 [2] sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note til titel Udkom 4-12-1897.
 note til titel Side [317-19]: Indhold.
 anmeldelse Social-Demokraten 12-12-1897, side 2 [Anmeldelse, signeret: -n.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dannebrog 17-12-1897, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ewald, Carl: Makra. En Fortælling fra Middelalderen. 2. Oplag. Folkeudgave. ♦ Gyldendal, 1897. 219 sider. Pris: kr. 2,50 (1897, roman)
Detaljer
1897 1. udgave: Makra. En Fortælling fra Middelalderen af Carl Ewald. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 316 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Annonceret 15-12-1897 (fx Dannebrog 15-12-1897, side 3).
 Bog Ewald, Carl: Sechs Märchen. Autorisierte Uebersetzung aus dem Dänischen von Pauline Klaiber. ♦ Høst, 1898. 154 sider. Pris: kr. 1,80 (1898, novelle(r))
Detaljer
oversat af Pauline Klaiber-Gottschau (1855-1944, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Die Erde und der Komet (1898, novelle(r))
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s11] 1. udgave: Jorden og Kometen. Side [11]-28
[b] Ewald, Carl: Die Korallen (1898, novelle(r))
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s71] 1. udgave: Korallerne. Side [71]-90
[c] Ewald, Carl: Der Regenwurm und der Storch (1898, novelle(r))
1893 indgår i: I det Fri [c] 1. udgave: Regnormen og Storken
[d] Ewald, Carl: Der Kuckuck (1898, novelle(r))
1893 indgår i: I det Fri [a] 1. udgave: Gøgen
[e] Ewald, Carl: Die Kaulquappen (1898, novelle(r))
1893 indgår i: I det Fri [e] 1. udgave: Kaalormen
[f] Ewald, Carl: Vier feine Freunde (1898, novelle(r))
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s91] 1. udgave: Fire fine Venner. Side [91]-126
 Bog Singleton, James: Glæde over Danmark. Fortalt af ham selv. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 224 sider. Pris: kr. 3,00 (1898, novelle(r))
del af: Social-Demokraten
Detaljer
1897 Samhørende, 2. del af: James Singletons store Udenlandsrejse. Fortalt af ham selv. ♦ Det nordiske Forlag, 1897. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Uddrag trykt i Socialdemokraten 10-1-1899, side 2-3 (notits på side 1 med begrundelse), under titlen: Da James Singleton kørte paa Jærnbane.
 note til titel Fuld visning af teksten fra Social-Demokraten på: Mediestream Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Singleton, James: Josefa (1898, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, fra 21-5-1898, side 529-30, 561-62, 582-83, 599-600.
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: En Juelaften (1898, novelle(r))
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, nr. 13 (25-12-1898), side 194-96.
 Bog Ewald, Carl: Pastor Jespersens Juleaften. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 79 sider (1898, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Omslagets forside medregnet i pagineringen.
 Bog Ewald, Carl: Sulamiths Have. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 159 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Kihls Bogtrykkeri, København) (1898, roman) 👓
del af: Vestjyllands Social-Demokrat
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Novellecyklus.
 note til titel Side [5]: Disse Blade vies en saare skøn Dame, som har skænket mig sit Hjærte og sin Person, og hvis Navn jeg ikke er værdig at nævne.
 note til titel Side [7]: [Indhold].
 omtale Social-Demokraten 24-12-1898, side 1: Fogedforbud overfor Carl Ewald. En mystisk "Evadatter" og en fornærmet Forfatter [Om forfatterens protest mod anmeldelsen i Damernes Blad. Anmeldelsen ikke skrevet af Fru Hetsch, som han formodede og bad undskylde for de personlige angreb i anmeldelsen, fogedforbudet forbyder ham videre at anklage hende] Link til ekstern webside Mediestream
 omtale Isefjordsposten 10-1-1900, side 2 [Carl Ewald idømmes at betale sagens omkostninger og fogedforbudet stadfæstet] Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel 2. Oplag [3die Tusinde], 1898 [Annonceret fx Dannebrog 14-12-1898, side 6].
 note om føljeton Uddrag trykt i Vestjyllands Social-Demokrat 2-12-1898, side 1-2: "Uægte" (Af Carl Ewalds "Sulamiths Have") Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)Fuld visning af teksten på: Mediestream.
 anmeldelse København 1-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.M.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Adresseavisen 2-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: C.B.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende, Nr. 288 [8-12-1898], Aften, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Damernes Blad, 15-12-1898 [Anmeldelse, signeret: En Evadatter, optrykt i Social-Demokraten 24-12-1898, side 1] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Jyllandsposten 19-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret B.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ewald, Carl: Æventyr. Femte Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1898. 70 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
1882 Samhørende, 5. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1903 i: Æventyr [5] Senere udgave: Femte Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1903. 64 sider
kollaps Noter
 note til titel Omslagets forside medregnet i pagineringen.
 anmeldelse København 1-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.M.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: St. Hansormen (1898, novelle(r))
1903 i: Æventyr [5a] Senere udgave: St. Hansormen
[b] Ewald, Carl: Misteltenen (1898, novelle(r))
1903 i: Æventyr [5b] Senere udgave: Misteltenen
1905 indgår i: Udvalgte Eventyr [s039] Senere udgave: Misteltenen. Side [39]-46
1915 i: Udvalgte Æventyr [1l] Senere udgave: Misteltenen
1933 indgår i: De tomme Stuer [s025] Senere udgave: Misteltenen. Side [25]-32
1951 Senere udgave: The stone of the mistletoe. Translated from the Danish by Margaret Sperry. ♦ Arnold Buscks Boghandel, 1951. 22 sider. Pris: kr. 4,50
[c] Ewald, Carl: Et Sted i Skoven (1898, novelle(r))
1903 i: Æventyr [5c] Senere udgave: Et Sted i Skoven
1915 i: Udvalgte Æventyr [1m] Senere udgave: Et Sted i Skoven
[d] Ewald, Carl: De tolv Søstre (1898, novelle(r))
1903 i: Æventyr [5d] Senere udgave: De tolv Søstre
1915 i: Udvalgte Æventyr [1n] Senere udgave: De tolv Søstre
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s069] Senere udgave: De tolv Søstre
[e] Ewald, Carl: Skoven og Heden (1898, novelle(r))
1903 i: Æventyr [5e] Senere udgave: Skoven og Heden
1915 i: Udvalgte Æventyr [1o] Senere udgave: Skoven og Heden
1933 indgår i: Jorden og Kometen [b] Senere udgave: Skoven og Heden
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Af Guds Naade (1899, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, nr. 31 (30-4-1899), side 482-83, efter teksten: Carl Ewald.
 Bog Ewald, Carl: Den gamle Stue. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 183 sider. (Trykkeri: Kihls Bogtrykkeri, København) (1899, roman) 👓
Detaljer
andet: Gerhard Heilmann (1859-1946)
1895 1. udgave: Den gamle Stue. ♦ Kongelig Hof Musikhandel - Henrik Hennings Eft., 1895. 169 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Med titelbillede [af Gerhard Heilmann].
 note til titel Side [3]: Nu da jeg paany og under mit Navn udgiver denne Bog, den første, som vandt mig Venner i nævneværdigt Tal, tilegner jeg den i taknemmelig Ærbødighed til Fru Agnes Henningsen, hvem min Kunst skylder mer end nogen. [Signeret: Carl Ewald].
 note til titel På titelbladets bagside: 2. Oplag - Ialt trykt 2550 Ekspl. Kihls Bogtrykkeri - København.
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: To Omvendelser. Af Carl Ewald (1899, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, nr. 38 (18-6-1899), side 594-96.
 Bog Ewald, Carl: Æventyr. Sjette Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1899. 69 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1899, novelle(r)) 👓
Detaljer
1882 Samhørende, 6. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1903 i: Æventyr [6] Senere udgave: Sjette Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1903. 63 sider
kollaps Noter
 note til titel På basiden af titelbladet: Oplag: 2500 Ekspl.
 url Fuld visning af bogen, Sjette Samling, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s007] Ewald, Carl: Nonnerne. Side 7-16 (1899, novelle(r))
1903 i: Æventyr [6a] Senere udgave: Nonnerne
1915 i: Udvalgte Æventyr [1p] Senere udgave: Nonnerne
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s078] Senere udgave: Nonnerne
[s017] Ewald, Carl: Aalen. Side 17-23 (1899, novelle(r))
1903 i: Æventyr [6b] Senere udgave: Aalen
1915 i: Udvalgte Æventyr [1q] Senere udgave: Aalen
1933 indgår i: De tomme Stuer [s020] Senere udgave: Aalen. Side [20]-24
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s084] Senere udgave: Aalen
[s025] Ewald, Carl: De tomme Stuer. Side 25-45 (1899, novelle(r))
1903 i: Æventyr [6c] Senere udgave: De tomme Stuer
1905 indgår i: Udvalgte Eventyr [s047] Senere udgave: De tomme Stuer. Side [47]-61
1915 i: Udvalgte Æventyr [1r] Senere udgave: De tomme Stuer
1933 indgår i: De tomme Stuer [s005] Senere udgave: De tomme Stuer. Side [5]-19
[s047] Ewald, Carl: Myretuen. Side 47-69 (1899, novelle(r))
1903 i: Æventyr [6d] Senere udgave: Myretuen
 Bog Ewald, Carl: Min lille Dreng. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 169 sider (1899, roman) 👓
Detaljer
1945 Senere udgave: Min lille Dreng. (3. Udg. ved Jesper Ewald. Vignetter efter Tegninger af Ludvig Find). ♦ Gyldendal, 1945. 124 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00
1954 Senere udgave: Min lille Dreng. (4. Udg ved Jesper Ewald. Vignetter efter Tegninger af Ludvig Find). ♦ Gyldendal, 1954. 124 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Omslagets forside medregnet i pagineringen.
 note til titel Indhold: Barsel. Mandfolk. Drengen.
 note om oplag 2. Oplag, Gyldendal, 1906.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Ewald, Carl: Crumlin. En Historie fra gamle Dage. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 275 sider (1900, roman)
 Samling Ewald, Carl: Døgnværk. ♦ København, Det nordiske Forlag (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1900. 162 sider. Pris: kr. 2,25 (1900, samling) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Oplag: 1250 Ekspl.
 note til titel Side [5-6]: Hr. Dr. Phil. Edvard Bandes! [Signeret: Februar 1900. Carl Ewald].
 note til titel Tidligere trykt som bidrag til Politiken.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Adresseavisen 30-3-1900, side 1 [Anmeldelse, signeret: C.B.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ewald, Carl: Æventyr. Syvende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1900. 70 sider (1900, novelle(r))
Detaljer
1882 Samhørende, 7. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1904 i: Æventyr [7] Senere udgave: Syvende Samling. Andet Oplag. ♦ København, Gyldendal, 1904. 59 sider
1904 i: Æventyr [7a] Senere udgave: Den stille Sø. Æventyr i tolv Kapitler
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Aviskonen (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 25 (24-3-1901), side 389-90. Serietitel: Smaa Historier. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Ewald, Carl: Canta. Et Eventyr. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. 195 sider. Pris: kr. 3,00 (1901, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet trykt på svært papir.
 note til titel Nyt omslag [1919].
 Bog Ewald, Carl: Ferie. ♦ Gyldendal, 1901. 264 sider. Pris: kr. 4,00 (1901, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Omslagets forside medregnet i pagineringen.
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 26-9-1901, side 2 [Anmeldelse, signeret: M-u] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dagens Nyheder 7-10-1901, side 1-2 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann] Link til ekstern webside Mediestream Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Fødselsdag (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 29 (21-4-1901), side 460-61. Serietitel: Smaa Historier. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Gavtyven (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 17 (27-1-1901), side 268. Serietitel: Smaa Historier. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: En god Mand (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 28 (14-4-1901), side 439. Serietitel: Smaa Historier. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Hr. Petersen (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 48 (1-9-1901), side 759. Serietitel: Smaa Historier. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Indøvelse til Livet (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 16 (20-1-1901), side 250. Serietitel: Smaa Historier. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Musik (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 20 (17-2-1901), side 311. Serietitel: Smaa Historier. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: En Nekrolog (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 15 (13-1-1901), side 230. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Børnebog Ewald, Carl: Æventyr. Ottende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1901. 69 sider. Pris: kr. 1,00 (1901, børnebog)
Detaljer
1882 Samhørende, 8. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1907 i: Æventyr [8] Senere udgave: Ottende Samling. Andet Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 61 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
kollaps Noter
 anmeldelse Silkeborg Avis 30-11-1901, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Tobén (1901, børnebog)
1907 i: Æventyr [8s005] Senere udgave: Tobén. Side [5]-61
1915 i: Udvalgte Æventyr [1s] Senere udgave: Tobén
1919 Senere udgave: Tobén. Et Æventyr. Illustr. af Louis Moe. ♦ Gyldendal, 1919. 62 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50
 Børnebog Ewald, Carl: Æventyr. ♦ Det Nordiske Forlag (senere Gyldendal), 1902-08. (1902-08, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Roskilde Avis 19-12-1902, side 1 [9. Samling, Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1] Ewald, Carl: Første Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 64 sider (1902, børnebog)
1882 1. udgave: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag. Gyldendal, 1909. 64 sider [På omslaget: 4. Oplag].
[1a] Ewald, Carl: Anemonerne (1902, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [a] 1. udgave: Anemonerne
[1b] Ewald, Carl: Taagen (1902, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [b] 1. udgave: Taagen
[1c] Ewald, Carl: Bidronningen (1902, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [c] 1. udgave: Bidronningen
[1d] Ewald, Carl: Bøgen og Egen (1902, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [d] 1. udgave: Bøgen og Egen
[1e] Ewald, Carl: Gudsmeden og Aakanden (1902, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [e] 1. udgave: Guldsmeden og Aakanden
[1f] Ewald, Carl: Graaspurven (1902, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [g] 1. udgave: Trækfuglene
[1f] Ewald, Carl: Ukrudtet (1902, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [f] 1. udgave: Ukrudtet
[2] Ewald, Carl: Anden Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 62 sider (1902, børnebog)
1893 1. udgave: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. 2. Samling. ♦ A. Christiansen, 1893. 83 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag. Gyldendal, 1909. 63 [1] sider.
[2a] Ewald, Carl: Gøgen (1902, børnebog)
1893 indgår i: I det Fri [a] 1. udgave: Gøgen
[2b] Ewald, Carl: Sirenbusken (1902, børnebog)
1893 indgår i: I det Fri [b] 1. udgave: Sirenbusken
[2c] Ewald, Carl: Regnormen og Storken (1902, børnebog)
1893 indgår i: I det Fri [c] 1. udgave: Regnormen og Storken
[2d] Ewald, Carl: Haletudserne (1902, børnebog)
1893 indgår i: I det Fri [d] 1. udgave: Haletudserne
[2e] Ewald, Carl: Kaalormen (1902, børnebog)
1893 indgår i: I det Fri [e] 1. udgave: Kaalormen
[3] Ewald, Carl: Tredje Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 63 [1] sider (1902, børnebog)
1894 1. udgave: Fem nye Æventyr. Af Carl Ewald. ♦ København, A. Christiansens Forlag, 1894. 126 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag. Gyldendal, 1909. 63 sider.
[3a] Ewald, Carl: Jorden og Kometen (1902, børnebog)
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s11] 1. udgave: Jorden og Kometen. Side [11]-28
[3b] Ewald, Carl: Den gamle Pæl (1902, børnebog)
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s29] 1. udgave: Den gamle Pæl. Side [29]-45
[3c] Ewald, Carl: Blomsterne (1902, børnebog)
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s46] 1. udgave: Blomsterne. Side [46]-70
[3d] Ewald, Carl: Korallerne (1902, børnebog)
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s71] 1. udgave: Korallerne. Side [71]-90
[4] Ewald, Carl: Fjerde Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 63 sider (1902, børnebog)
1895 1. udgave: De fire Fjerdingsfyrster. Af Carl Ewald. Med Tegninger af Find. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 111 sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: De fire Fjerdringsfyrster. Et Æventyr (Prolog. Det første Møde. Vaaren. Sommeren. Høsten. Vinteren. Det andet Møde).
 note om oplag 3. Oplag. Gyldendal, 1911. 63 sider.
[5] Ewald, Carl: Femte Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1903. 64 sider (1903, børnebog)
1898 1. udgave: Æventyr. Femte Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1898. 70 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag [ie: 2. Oplag]. Gyldendal, 1911. 64 sider. [På omslaget: 1903] [Findes også med rigtig oplagsangivelse samt omslag og titelblad i overensstemmelse].
[5a] Ewald, Carl: St. Hansormen (1903, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [a] 1. udgave: St. Hansormen
[5b] Ewald, Carl: Misteltenen (1903, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [b] 1. udgave: Misteltenen
[5c] Ewald, Carl: Et Sted i Skoven (1903, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [c] 1. udgave: Et Sted i Skoven
[5d] Ewald, Carl: De tolv Søstre (1903, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [d] 1. udgave: De tolv Søstre
[5e] Ewald, Carl: Skoven og Heden (1903, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [e] 1. udgave: Skoven og Heden
[6] Ewald, Carl: Sjette Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1903. 63 sider (1903, børnebog)
1899 1. udgave: Æventyr. Sjette Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1899. 69 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag [ie: 3. Oplag]. Gyldendal, 1911. 63 sider. [På omslaget: 1903] [Findes også med rigtig oplagsangivelse samt omslag og titelblad i overensstemmelse].
[6a] Ewald, Carl: Nonnerne (1903, børnebog)
1899 indgår i: Æventyr [s007] 1. udgave: Nonnerne. Side 7-16
[6b] Ewald, Carl: Aalen (1903, børnebog)
1899 indgår i: Æventyr [s017] 1. udgave: Aalen. Side 17-23
[6c] Ewald, Carl: De tomme Stuer (1903, børnebog)
1899 indgår i: Æventyr [s025] 1. udgave: De tomme Stuer. Side 25-45
[6d] Ewald, Carl: Myretuen (1903, børnebog)
1899 indgår i: Æventyr [s047] 1. udgave: Myretuen. Side 47-69
[7] Ewald, Carl: Syvende Samling. Andet Oplag. ♦ København, Gyldendal, 1904. 59 sider (1904, børnebog)
1900 1. udgave: Æventyr. Syvende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1900. 70 sider
kollaps Noter
 note om oplag Tredie Oplag, 1912. 59 sider [På reklameside [side 62]: Carl Ewalds Æventyr er nu trykt i henimod 100.000 Eksemplarer].
 note om oplag 4. Oplag, 1916. 58 sider.
[7a] Ewald, Carl: Den stille Sø. Æventyr i tolv Kapitler (1904, børnebog)
1900 1. udgave: Æventyr. Syvende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1900. 70 sider
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s088] Senere udgave: Den stille Sø
kollaps Noter
 note til titel Kapitlernes titler: Begyndelsen. En Verdensmand. En Moder. Vand-Edderkoppen. Bæreroden. Sommer. Karpen. Muslingen. Aakanden. Krebsens Rejse. Den værdige Dag. Enden.
[8] Ewald, Carl: Ottende Samling. Andet Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 61 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1907, børnebog)
1901 1. udgave: Æventyr. Ottende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1901. 69 sider. Pris: kr. 1,00
[8s005] Ewald, Carl: Tobén. Side [5]-61 (1907, børnebog)
1901 indgår i: Æventyr [a] 1. udgave: Tobén
kollaps Noter
 note til titel Kapitlernes titler [side 7]: De gamle Dyr. Barsel. Blod. Tiden gaar. Tobén udvider sig. Tobén vandrer. Tobén saar. Tobén nyder Livet. De gamle Dyr holder Raad. Løven. Mange Aar efter.
[9] Ewald, Carl: Niende Samling. Andet Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1908, børnebog)
1902 1. udgave: Eventyr. Niende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1902. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
[9s005] Ewald, Carl: Tante Ederfugl. Side [5]-18 (1908, børnebog)
1902 indgår i: Eventyr [s005] 1. udgave: Tante Ederfugl. Side 5-18
[9s019] Ewald, Carl: Edderkoppen. Side 19-40 (1908, børnebog)
1902 indgår i: Eventyr [s019] 1. udgave: Edderkoppen. Side 19-40
[9s041] Ewald, Carl: En utrolig Historie. Side 41-51 (1908, børnebog)
1902 indgår i: Eventyr [s041] 1. udgave: En utrolig Historie. Side 41-51
[9s052] Ewald, Carl: Østersen. Side 52-64 (1908, børnebog)
1902 indgår i: Eventyr [s052] 1. udgave: Østersen. Side 52-64
[10] Ewald, Carl: Tiende Samling. Andet Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1909, børnebog)
1903 1. udgave: Æventyr. Tiende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1903. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
[10a] Ewald, Carl: Lille Hvide. Komedie i fire Akter (1909, dramatik)
[11] Ewald, Carl: Ellevte Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1904, børnebog)
1882 Samhørende, 11. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [Indhold].
[11:s7] Ewald, Carl: Den lille Dreng og hans Mave. Side 7-15 (1904, børnebog)
1916 i: Udvalgte Æventyr [2b] Senere udgave: Den lille Dreng og hans Mave
1933 indgår i: Jorden og Kometen [c] Senere udgave: Den lille Dreng og hans Mave
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s164] Senere udgave: Den lille Dreng og hans Mave
[11:s16] Ewald, Carl: Fire Alen af et Stykke. Side 16-30 (1904, børnebog)
1916 i: Udvalgte Æventyr [2c] Senere udgave: Fire Alen af eet Stykke
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s172] Senere udgave: Fire Alen af et Stykke
[11:s31] Ewald, Carl: Stjernebarnet. Side 31-41 (1904, børnebog)
1916 i: Udvalgte Æventyr [2d] Senere udgave: Stjernebarnet
[11:s42] Ewald, Carl: Den gode Mand. Side 42-49 (1904, børnebog)
1916 i: Udvalgte Æventyr [2e] Senere udgave: Den gode Mand
[11:s50] Ewald, Carl: Bladlusen. Side 50-64 (1904, børnebog)
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s184] Senere udgave: Bladlusen
[12] Ewald, Carl: Tolvte Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1905, børnebog)
1882 Samhørende, 12. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [Indhold].
[12:s7] Ewald, Carl: Vinden. Side 7-15 (1905, børnebog)
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s196] Senere udgave: Vinden
[12:s16] Ewald, Carl: Græshopperne. Side 16-34 (1905, børnebog)
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s203] Senere udgave: Græshopperne
[12:s35] Ewald, Carl: Havet. Side 35-51 (1905, børnebog)
1916 i: Udvalgte Æventyr [2f] Senere udgave: Havet
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s226] Senere udgave: Havet
[12:s52] Ewald, Carl: Søstjernen. Side 52-64 (1905, børnebog)
1916 i: Udvalgte Æventyr [2g] Senere udgave: Søstjernen
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s218] Senere udgave: Søstjernen
[13] Ewald, Carl: Trettende Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1906, børnebog)
1882 Samhørende, 13. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [Indhold].
[13:s7] Ewald, Carl: De Usynlige. Side 7-26 (1906, børnebog)
[13:s27] Ewald, Carl: I Liv og Død. Side 27-49 (1906, børnebog)
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s239] Senere udgave: I Liv og Død
[13:s50] Ewald, Carl: Fem Stormagter. Side 50-64 (1906, børnebog)
[14] Ewald, Carl: Fjortende Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1907, børnebog)
1882 Samhørende, 14. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: [Indhold].
 anmeldelse Nationaltidende 14-12-1907, Aften, side 1 [Anmeldelse, signeret: F.B.] Link til ekstern webside Mediestream
[14:s5] Ewald, Carl: Det gamle Piletræ. Side 5-27 (1907, børnebog)
1916 i: Udvalgte Æventyr [2h] Senere udgave: Det gamle Piletræ
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s256] Senere udgave: Det gamle Piletræ
[14:s28] Ewald, Carl: En ny Historie om Tobén. Side 28-64 (1907, børnebog)
1916 i: Udvalgte Æventyr [2i] Senere udgave: En ny Historie om Toben
se også: Tobén
 Bog Ewald, Carl: Historier. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1902. 108 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1902, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Oplag: 1500 Ekspl.
 note til titel Side [5]: Indhold.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s007] Ewald, Carl: Julen. Side [7]-44 (1902, novelle(r))
1909 indgår i: Historier [s001] Senere udgave: Gamle Historier. Side [1]-69
1909 indgår i: Historier [s003] Senere udgave: Julen. Side [3]-27
[s045] Ewald, Carl: Vinen. Side [45]-80 (1902, novelle(r))
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s176] Senere udgave: Vinen. (Af "Historier", 1902). Side 176-95
1909 indgår i: Historier [s029] Senere udgave: Vinen. Side [29]-51
[s081] Ewald, Carl: Byen. Side [81]-108 (1902, novelle(r))
1909 indgår i: Historier [s053] Senere udgave: Byen. Side [53]-69
 Børnebog Ewald, Carl: Eventyr. Niende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1902. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1902, børnebog) 👓
Detaljer
1882 Samhørende, 9. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1908 i: Æventyr [9] Senere udgave: Niende Samling. Andet Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
kollaps Noter
 note til titel Side [4]: [Indhold]. [På samme side:] Oplag: 2500 Ekspl.
kollaps Indhold

[s005] Ewald, Carl: Tante Ederfugl. Side 5-18 (1902, børnebog)
1908 i: Æventyr [9s005] Senere udgave: Tante Ederfugl. Side [5]-18
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s135] Senere udgave: Tante Ederfugl
[s019] Ewald, Carl: Edderkoppen. Side 19-40 (1902, børnebog)
1905 indgår i: Udvalgte Eventyr [s062] Senere udgave: Edderkoppen. Side [62]-82
1908 i: Æventyr [9s019] Senere udgave: Edderkoppen. Side 19-40
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s146] Senere udgave: Edderkoppen
[s041] Ewald, Carl: En utrolig Historie. Side 41-51 (1902, børnebog)
1908 i: Æventyr [9s041] Senere udgave: En utrolig Historie. Side 41-51
1916 i: Udvalgte Æventyr [2a] Senere udgave: En utrolig Historie
[s052] Ewald, Carl: Østersen. Side 52-64 (1902, børnebog)
1908 i: Æventyr [9s052] Senere udgave: Østersen. Side 52-64
 Bog Ewald, Carl: Skottefruen. En gammel Kærlighedshistorie fortalt af Carl Ewald. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1903. [3] 382 [1] sider, 1 billede. Pris: kr. 5,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København) (1903, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Oplag: 3000 Expl.
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Første Bog. Seim. Side [57]: Anden Bog. Bergen. Side [101]: Tredje Bog. Helten. Side [199]: Fjerde Bog. Ægtestand. Side [285]: Femte Bog. Skottefruen. Side [351]: Sjette Bog. Ensom.
 note til titel Side [383]: Rettelser.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Singleton, James (C. Ewald): Tanker og Oplevelser efter Systemskiftet. Fortalt af ham selv. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 134 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, roman)
Detaljer
1897 Samhørende, 3. del af: James Singletons store Udenlandsrejse. Fortalt af ham selv. ♦ Det nordiske Forlag, 1897. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Fredericia Dagblad 7-12-1903, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Berlingske Tidende 16-12-1903, side 2 [Anmeldelse].
 Børnebog Ewald, Carl: Æventyr. Tiende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1903. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording) (1903, børnebog) 👓
Detaljer
1882 Samhørende, 10. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
1909 i: Æventyr [10] Senere udgave: Tiende Samling. Andet Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Oplag: 2500 Ekspl.
 note til titel Pagineringen er fejlagtig, 2 sider mangler før første side med sidenummer 13.
kollaps Indhold

[s007] Ewald, Carl: Lille Hvide. Komedie i fire Akter. Side [7]-62 (1903, børnebog)
kollaps Noter
 note til titel Side [8]: Skrevet til Studentersamfundets Søndagsskole.
 Bog Ewald, Carl: Min store Pige. ♦ Gyldendal, 1904. 176 sider. Pris: kr. 3,00 (1904, roman)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s195] Senere udgave: Og Lunden løves, og Løvet falder. (Af "Min store Pige", 1904). Side 195-96
kollaps Noter
 note til titel Omslagets forside medregnet i pagineringen.
 Bog Ewald, Carl: Mogens Heinesen. Historisk Fortælling fra det sekstende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1904. 292 sider. Pris: kr. 4,50 (1904, roman)
Detaljer
om: Mogens Heinesen (1545-1589)
1933 Senere udgave: Mogens Heinesen. Historisk Fortælling fra det sekstende Aarhundrede. ♦ [Ærø Venstreblad], [1933]. 353 sider
1936 Senere udgave: Mogens Heinesen. Historisk Fortælling fra det sekstende Aarhundrede. ♦ [Helsingørs Avis], [1936]. 353 sider
 Bog Ewald, Carl: Jep Akelej og hans Kæreste. En Historie fra Reformationstiden. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. [3] 282 [1] sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København) (1905, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Første Bog. Side [113]: Anden Bog. Side [193]: Tredie Bog. Side [261]: Fjerde Bog. Side [283]: Efterskrift.
 note til titel Nyt omslag [1916].
 anmeldelse Horsens Social-Demokrat 28-4-1905, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 29-4-1905, side 2 [Anmeldelse af Poul Levin].
 Bog Ewald, Carl: Karl Peter Ulrik. Et Livsbillede. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 119 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Trykt i Langkjærs Bogtrykkeri) (1905, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [7]: Denne Bog tilegnes med Tak Gæstgiver Peter Erik Randrup Hansen af Lundeborg, som gennem Karl Peter Ulrik omsider lærte mig Menneskene at kende.
 note til titel Side [9]: [Forord, signeret: Lundeborg, den 15. August 1904. I Ærbødighed Forfatteren].
 note til titel Uddrag af forordet: ... at jeg i denne Bog er mig. Hvis jeg taler om min Kone ... saa sigter jeg til min Tante Stephanie, som var Stiftsdame i Vemmetofte og 1889 ... med dødelig Udfald forspiste sig i Grisesylte ... Hvis jeg taler om mine Børn, mener jeg Mads Hansens.
 note til titel Illustreret med fotos.
 note til titel Omslagets forside medregnet i pagineringen.
 note til titel [Karl Peter Urik er navnet på en gris, som Carl Ewald har købt til opfedning].
 note til titel Nyt omslag [1914], Gyldendals Prisnedsættelses-Serie.
 note til titel Nyt omslag [1920].
 anmeldelse Adresseavisen 10-2-1905, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: V.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 12-2-1905, B, side 1-2 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Bog Ewald, Carl: Makra. En Fortælling fra Middelalderen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 210 [2] sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Af "Gyldendals Bibl.") (1905, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1897 1. udgave: Makra. En Fortælling fra Middelalderen af Carl Ewald. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 316 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Efter Fortællingens andet Oplag (1897).
 note til titel Side [211-12]: Indhold.
 note til titel Nyt omslag [1906].
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s195]] Og Lunden løves, og Løvet falder. (Af "Min store Pige", 1904). Side 195-96 (1905, digte) 👓
Detaljer
1904 1. udgave: Min store Pige. ♦ Gyldendal, 1904. 176 sider. Pris: kr. 3,00
 Afsnit i bog (udgiver) Grimm: Samlede Eventyr. Udgivet ved Carl Ewald. Med Illustrationer i Træsnit af Philip Grot Johann og R. Leinweber. ♦ København, A. Christiansens Forlag, 1905. [4] 572 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 9,00. (Trykkeri: Trykt i Det hoffensbergske Etablissement) (1905, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Philip Grot Johann (1841-1892, sprog: tysk)
illustrationer af Anton Robert Leinweber (1845-1921, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 36 hefter à 25 øre fra februar 1904 til august/september 1905. På hefterne er titlen anført dels som: Grimms Eventyr ved Carl Ewald. Med ca. 200 Illustrationer i Træsnit af P. Grot-Johann og H. Leinweber, og dels som: Standard Udgaven af Grimms samlede Eventyr. Udgivet ved Carl Ewald. Med ca. 200 Illustrationer i Træsnit af Philip Grot-Johann og R. Leinweber.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 er titlen anført som: Grimms udvalgte Eventyr. Standard Udgave. Udg. ved C. Ewald. M. c. 200 Illustr.
 note til oversat titel På titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 4500.
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Oven over indholdsfortegnelsens start to portrætter: Brødrene Wilhelm og Jakob Grimm. På upagineret side efter indholdsfortegnelsen to portrætter: P Grot Johann, selvportræt [tegning], R. Leinweber.
 omtale Nationaltidende 16-2-1904, Aften, side 2-3, uddrag af omtale: Grimms Eventyr. Nu er Turen ogsaa kommen til en ny, moderne Udgave af Grimms gamle Eventyr ... Det er A. Christiansens Forlag, der foranstalter en Subskriptionsudgave af disse Eventyr ved Carl Ewald. Grimms Eventyr har hidtil kun foreligget i forskellige Udvalg paa Dansk. Her tilbydes der for første Gang Læseverdenen en fuldstændig Udvage i nøje Overensstemmelse med Originalen ...
 omtale Norsk Boghandlertidende, 25. aarg., No. 7 (19-2-1904), side 32: [Annonce for Standar Udgaven af Grimms samlede Eventyr]. Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Grimm: Frøkongen eller Jærnhenrik. Side [1]-4 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
[s004] Grimm: Katten og Musen. Side 4-6 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
[s006] Grimm: Mariebarnet. Side 6-10 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s007] 1. udgave: Marie-Barnet. Side 7-12
[s010] Grimm: Eventyret om en, der drog ud, for at lære Frygt at kende. Side 10-17 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
[s017] Grimm: Ulven og de syv Gedekid. Side 17-19 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
[s019] Grimm: Den tro Johannes. Side 19-24 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s026] 1. udgave: Den troe Johannes. Side 26-35
[s025] Grimm: Den gode Handel. Side 25-28 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s019] 1. udgave: Den gode Handel Side 19--21
[s028] Grimm: Den underlige Spillemand. Side 28-30 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s041] 1. udgave: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44
[s030] Grimm: De tolv Brødre. Side 30-34 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
[s034] Grimm: Pak. Side 34-35 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
[s036] Grimm: Brorlil og Søsterlil. Side 36-40 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
[s040] Grimm: Klokkeblomst (Rapuntzel). Side 40-43 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s060] 1. udgave: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63
[s044] Grimm: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 44-47 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
[s048] Grimm: De tre Spindersker. Side 48-49 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s070] 1. udgave: De trende Spindersker. Side 70-73
[s050] Grimm: Hans og Grete. Side 50-55 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[s055] Grimm: De tre Slangeblade. Side 55-57 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s081] 1. udgave: De tre Slangeblade. Side 81-85
[s057] Grimm: Den hvide Slange. Side 57-60 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s085] 1. udgave: Den hvide Slange. Side 85-88
[s061] Grimm: Halmstraaet, Gnisten og Bønnen. Side 61 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s088] 1. udgave: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89
[s062] Grimm: Fiskeren og hans Kone. Side 62-66 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[s067] Grimm: Den tapre lille Skrædder. Side 67-72 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
kollaps Noter
 note til titel Som del af illustrationen et banner med: Syv i et Hug.
[s073] Grimm: Askepot. Side 73-78 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
[s079] Grimm: Den hellige Josef i Skoven. Side 79-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hellige Joseph i Skoven
[s081] Grimm: Gaaden. Side [81]-83 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s114] 1. udgave: Gaaden. Side 114-17
[s083] Grimm: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 83-84 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
[s084] Grimm: Mor Hulda. Side 84-87 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
[s087] Grimm: De syv Ravne. Side 87-88 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s123] 1. udgave: De syv Ravne. Side 123-26
[s089] Grimm: Rødhætte. Side 89-92 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
[s092] Grimm: De Bremer Stadsmusikanter. Side 92-94 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[s095] Grimm: Det syngende Ben. Side 95-96 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s134] 1. udgave: Det syngende Been. Side 134-36
[s096] Grimm: Djævelens tre Guldhaar. Side 96-101 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s137] 1. udgave: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44
[s101] Grimm: Lusen og Loppen. Side 101-02 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s144] 1. udgave: Lusen og Loppen. Side 144-46
[s102] Grimm: Pigen uden Hænder. Side 102-06 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
[s106] Grimm: Den kloge Hans. Side 106-08 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s153] 1. udgave: Den snilde Hans. Side 153-56
[s109] Grimm: De tre Sprog. Side 109-10 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s157] 1. udgave: De tre Sprog. Side 157-60
[s110] Grimm: Den kloge Else. Side 110-13 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s160] 1. udgave: Den kloge Else. Side 160-64
[s113] Grimm: Skrædderen i Himlen. Side 113-14 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s164] 1. udgave: Skrædderen i Himlen. Side 164-66
[s114] Grimm: Bord dæk dig, Guldæslet og Knippelen i Sækken. Side 114-20 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s166] 1. udgave: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77
[s120] Grimm: Tommeliden. Side 120-24 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
[s124] Grimm: Fru Rævs Bryllup. Side 124-26 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s184] 1. udgave: Om Frue Rævinden. Side 184-87
[s127] Grimm: Nisserne. Side 127-29 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s187] 1. udgave: De Underjordiske. Side 187-91
[s130] Grimm: Røverbrudgommen. Side 130-32 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s191] 1. udgave: Røver-Brudgommen. Side 191-95
[s133] Grimm: Hr. Korbes. Side 133 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s195] 1. udgave: Hr. Korbes. Side 195-96
[s134] Grimm: Gudfaderen. Side 134-35 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s196] 1. udgave: Hr. Gudfader. Side 196-98
[s135] Grimm: Heksen. Side 135-36 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s106] 1. udgave: Heksen Side 106
[s136] Grimm: Dødens Gudsøn. Side 136-38 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
[s138] Grimm: Tomling paa rejse. Side 138-40 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90
[s141] Grimm: Fitchers Fugl. Side 141-44 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s208] 1. udgave: Fitchers Fugl. Side 208-12
[s144] Grimm: Enebærtræet. Side 144-51 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131
[s151] Grimm: Den gamle Sultan. Side 151-52 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s223] 1. udgave: Den gamle Soldan. Side 223-26
[s153] Grimm: De seks Svaner. Side 153-56 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s226] 1. udgave: De sex Svaner. Side 226-31
[s156] Grimm: Tornerose. Side 156-59 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
[s159] Grimm: Findefugl. Side 159-60 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s235] 1. udgave: Om Findefuglen. Side 235-38
[s160] Grimm: Hasselgrenen. Side 160 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s455] 1. udgave: Hasselbusken. Side 455
[s161] Grimm: Kong Drosselskæg. Side 161-64 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s239] 1. udgave: Kong Drosselskjæg. Side 239-44
[s164] Grimm: Snehvide. Side 164-70 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
[s170] Grimm: Randselen, Hatten og Hornet. Side 170-74 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s254] 1. udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60
[s174] Grimm: Rumleskaft. Side 174-76 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s260] 1. udgave: Rumleskaft. Side 260-63
[s177] Grimm: Rolands Kæreste. Side 177-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s263] 1. udgave: Kjæresten Roland. Side 263-68
[s180] Grimm: Guldfuglen. Side 180-85 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s268] 1. udgave: Om Guldfuglen. Side 268-76
[s185] Grimm: Hunden og Spurven. Side 185-87 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s276] 1. udgave: Hunden og Spurven. Side 276-80
[s188] Grimm: Kongen af det gyldne Bjærg. Side 188-92 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Kongen af det gyldne Bjerg
[s192] Grimm: Det lille Æsel. Side 192-94 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det lille Æsel
[s195] Grimm: Ferdinand tro og Ferdinand utro. Side [195]-98 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den tro Ferdinand og den utro Ferdinand
[s198] Grimm: Jærnovnen. Side 198-203 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Jernovnen
[s203] Grimm: Den dovne Spinderske. Side 203-04 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den dovne Spinderske
[s204] Grimm: De fire kunstfærdige Brødre. Side 204-07 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De fire kunstfærdige Brødre
[s207] Grimm: Enøje, Toøje og Treøje. Side 207-12 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Enøje, Toøje og Treøje]
[s213] Grimm: Den smukke Katrine og Købstadstampen. Side 213-14 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s316] 1. udgave: Skøn Karen og Gi-Ga-Gyvel. Side 316-17
[s215] Grimm: Hesten og Ræven. Side 215 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hesten og Ræven
[s216] Grimm: De hullede Sko. Side 216-20 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De fordansede Sko
[s221] Grimm: De seks Tjenere. Side 221-25 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: De sex Tienere
[s226] Grimm: Den hvide og den sorte Brud. Side 226-29 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hvide og den sorte Brud
[s230] Grimm: Jærnhans. Side 230-36 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s329] 1. udgave: Jærnhans Side 329-33
[s236] Grimm: De tre sorte Prinsesser. Side 236-38 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s334] 1. udgave: De tre sorte Prinsesser. Side 334-35
[s238] Grimm: Sesambjærget. Side 238-40 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Semsibjerget
[s240] Grimm: Hanebjælken. Side 240 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Hanebjælken]
[s241] Grimm: Paa Rejse. Side 241 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Paa Rejse
[s242] Grimm: Historien om en Roe. Side 242-44 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Guleroden
[s244] Grimm: Manden, der blev ung igen. Side 244-45 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Tiggeren i Smedeessen
[s245] Grimm: Vorherres og Djævelens Dyr. Side 245-46 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Vorherres og Djævelens Dyr
[s246] Grimm: Den gamle Tiggerske. Side 246 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s345] 1. udgave: Den gamle Tiggerkvinde Side 345
[s246 b] Grimm: Den dovneste. Side 246-47 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den dovneste]
[s247] Grimm: De tolv dovne Karle. Side 247-49 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s345] 1. udgave: De tolv dovne Tjenestekarle Side 345-47
[s249] Grimm: Den lille Hyrdedreng. Side 249-50 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s347] 1. udgave: Hyrdedrengen Side 347
[s250] Grimm: Den stjaalne Toøre. Side 250 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1dc] 1. udgave: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142
[s251] Grimm: Stjernedalerne. Side 251-52 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Stjernedalerne
[s252] Grimm: Hørskæverne. Side 252 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hørskæverne
[s253] Grimm: Spurven og dens fire Unger. Side 253-54 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Spurven og dens fire Børn]
[s255] Grimm: Brudeskuet. Side 255 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Brudevalget
[s255 b] Grimm: Eventyret om Slaraffenland. Side 255-56 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s352] 1. udgave: Æventyret om Slaraffenland Side 352
[s256] Grimm: En Løgnehistorie fra Ditmarsken. Side 256 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s352] 1. udgave: En Løgnehistorie fra Ditmarsken Side 352
[s256 b] Grimm: Eventyrgaade. Side 256 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Eventyrgaade
[s257] Grimm: Snehvid og Rosenrød. Side 257-62 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Snehvid og Rosenrød
[s262] Grimm: Den kloge Karl. Side 262 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den kloge Karl]
[s263] Grimm: Glaskisten. Side 263-68 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Glaskisten
[s268] Grimm: Den dovne Henrik. Side 268-69 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den dovne Mads
[s270] Grimm: Den Fugl Grif. Side 270-75 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den fugl Grif
[s275] Grimm: Den stærke Hans. Side 275-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s368] 1. udgave: Stærke Hans Side 368-72
[s280] Grimm: Bonden i Himlen. Side 280 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bonden i Himlen
[s281] Grimm: Den magre Lise. Side 281 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den magre Lise
[s282] Grimm: Huset i Skoven. Side 282-85 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s126] 1. udgave: Skovhuset. Side 126-31
[s286] Grimm: Frits og Lise. Side 286-89 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s280] 1. udgave: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88
[s290] Grimm: De to Brødre. Side 290-304 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[s304] Grimm: Den lille Bonde. Side 304-08 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s314] 1. udgave: Bondeknolden. Side 314-20
[s308] Grimm: Bidronningen. Side 308-09 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s320] 1. udgave: Dronningen for Bierne. Side 320-23
[s309] Grimm: De tre Fjer. Side 309-11 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s323] 1. udgave: De tvende [ie: trende] Fjære. Side 323-27
[s312] Grimm: Guldgaasen. Side 312-14 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s327] 1. udgave: Guld-Gaasen. Side 327-32
[s315] Grimm: Tusindskind. Side 315-18 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s332] 1. udgave: Alskens-Laadd. Side 332-38
[s319] Grimm: De tolv Jægere. Side 319-20 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s340] 1. udgave: De tolv Jægere. Side 340-44
[s321] Grimm: Harebruden. Side 321 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s339] 1. udgave: Hare-Bruden. Side 339-40
[s322] Grimm: Lærling og Mester. Side 322-23 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s344] 1. udgave: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46
[s323] Grimm: Jorinde og Joringel. Side 323-26 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s347] 1. udgave: Jorinde og Joringel. Side 347-50
[s326] Grimm: De tre Lykkebørn. Side 326-28 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s350] 1. udgave: De trende Lykkebørn. Side 350-53
[s328] Grimm: Historien om seks, der kommer gennem hele Verden. Side 328-32 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s354] 1. udgave: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60
[s332] Grimm: Ulven og Mennesket. Side 332-33 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s360] 1. udgave: Ulven og Mennesket. Side 360-62
[s333] Grimm: Ulven og Ræven. Side 333-34 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s362] 1. udgave: Ulven og Ræven. Side 362-64
[s334] Grimm: Ræven og Fru Ulv. Side 334-35 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s364] 1. udgave: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65
[s335] Grimm: Ræven og Katten. Side 335 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s366] 1. udgave: Ræven og Katten. Side 366
[s336] Grimm: Nelliken. Side 336-40 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s367] 1. udgave: Nelliken. Side 367-72
[s340] Grimm: Den kloge Grete. Side 340-41 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[s342] Grimm: Havfruen. Side 342 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s377] 1. udgave: Nøkken. Side 377-78
[s342 b] Grimm: Bedstefaderen og Sønnesønnen. Side 342-43 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s376] 1. udgave: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376
[s344] Grimm: Om Hønens Død. Side 344-45 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s378] 1. udgave: Om Hønens Død. Side 378-80
[s345] Grimm: Bror Lystig. Side 345-52 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s380] 1. udgave: Broder Lystig. Side 380-93
[s352] Grimm: Spillehans. Side 352-54 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s393] 1. udgave: Spille-Hans. Side 393-96
[s354] Grimm: Lykkehans. Side 354-57 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s397] 1. udgave: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403
[s358] Grimm: Hans gifter sig. Side 358 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s403] 1. udgave: Hans gifter sig. Side 403-05
[s359] Grimm: Guldbørnene. Side 359-62 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s405] 1. udgave: Guldbørnene. Side 405-11
[s362] Grimm: Ræven og Gæssene. Side 362-63 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s411] 1. udgave: Ræven og Gæssene. Side 411-12
[s363] Grimm: Den Fattige og den rige Mand. Side 363-66 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 271-75
[s366] Grimm: Den syngende og hoppende Lærke. Side 366-70 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den syngende og hoppende Lærke
[s370] Grimm: Gaasepigen. Side 370-74 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Gaasepigen
[s375] Grimm: Den unge Kæmpe. Side 375-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den unge Kæmpe
[s380] Grimm: Den underjordiske. Side 380-83 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den underjordiske]
[s384] Grimm: Ravnen. Side 384-88 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Ravnen
[s388] Grimm: Den kloge Bondepige. Side 388-90 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den kloge Bondepige]
[s391] Grimm: Den gamle Hildebrand. Side 391-93 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s231] 1. udgave: Den gamle Hildebrand Side 231-32
[s393] Grimm: De tre smaa Fugle. Side 393-96 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: De tre Fugle
[s396] Grimm: Livsens Vand. Side 396-400 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Livsens Vand]
[s401] Grimm: Doktor Alvidende. Side 401-02 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Doktor Alvidende
[s402] Grimm: Aanden i Flasken. Side 402-05 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Aanden i Flasken
[s406] Grimm: Djævelens snavsede Bror. Side 406-08 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Fandens sorte Broder
[s409] Grimm: Bjørneskindsmanden. Side 409-12 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bjørnemanden
[s412] Grimm: Gærdesmutten og Bjørnen. Side 412-14 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Gærdekongen og Bjørnen
[s414] Grimm: Den søde Grød. Side 414 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den søde Grød]
[s415] Grimm: De kloge Folk. Side 415-17 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s249] 1. udgave: De kloge Folk Side 249-51
[s418] Grimm: Eventyr om Skruptudsen. Side 418-19 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s252] 1. udgave: Fablen om Tudsen Side 252
[s419] Grimm: Den fattige Møllerdreng og Katten. Side 419-22 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den fattige Møllersvend og Katten]
[s422] Grimm: De to Vandringsmænd. Side 422-29 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De to Vandringsmænd
[s429] Grimm: Hans Pindsvin. Side 429-32 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hans Pindsvin
[s432] Grimm: Ligskjorten. Side 432-33 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Ligskjorten
[s434] Grimm: Jøden i Tornebusken. Side 434-37 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Jøden i Tornebusken
[s438] Grimm: Tærskeplejlen fra Himlen. Side 438-39 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Tærskeplejlen fra Himlen]
[s439] Grimm: Den flinke Jæger. Side 439-42 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [En udlært Jæger]
[s442] Grimm: De to Kongebørn. Side 442-47 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: Kongesønnen og Kongedatteren
[s448] Grimm: Den kloge, lille Skrædder. Side 448-50 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1822 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s067] 1. udgave: Den kloge Skrædder. Side 67-71
[s451] Grimm: Den klare Sol bringer alting for en Dag. Side 451 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den klare Sol bringer Alting for en Dag]
[s452] Grimm: Det blaa Lys. Side 452-55 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det blaa Lys
[s455] Grimm: De tre Læger. Side 455-57 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Feltskærere
[s457] Grimm: Det uartige Barn. 457 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s281] 1. udgave: Det egenraadige Barn Side 281
[s457 b] Grimm: De syv Molboer. Side 457-60 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s283] 1. udgave: De syv Molboer Side 283-85
[s460] Grimm: De tre Haandværkssvende. Side 460-62 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Haandværkssvende
[s462] Grimm: Pigen fra Brakel. Sidel 462 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s381] 1. udgave: Pigen fra Brasted. Side 381
[s463] Grimm: Kongesønnen, som ikke var bange for noget. Side 463-67 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Kongesønnen der aldrig blev bange
[s467] Grimm: Salatæslet. Side 467-72 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: [Salatæselet]
[s473] Grimm: Den gamle i Skoven. Side 473-75 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den gamle Kone i Skoven]
[s475] Grimm: De tre Brødre. Side 475-77 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Brødre
[s477] Grimm: Knoist og hans tre Sønner. Side 477 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Knoist og hans tre Sønner
[s477 b] Grimm: Djævelen og hans Bedstemor. Side 477-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Fanden og hans Oldemor
[s481] Grimm: Lammet og Fisken. Side 481-82 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Lammet og Fisken
[s482] Grimm: Nabofolkene. Side 482 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s382] 1. udgave: Nabokonerne Side 382
[s483] Grimm: Den utaknemlige Søn. Side 483 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den utaknemmelige Søn
[s483 b] Grimm: At dele ondt og godt. Side 483-84 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: At dele ondt og godt
[s484] Grimm: Gærdesmutten. Side 484-86 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Gærdesmutten
[s487] Grimm: Flynderen. Side 487 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Flynderen
[s487 b] Grimm: Rørdrummen og Hærfuglen. Side 487-88 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Rørdrummen og Hærfuglen
[s488] Grimm: Uglen. Side 488-90 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Uglen
[s490] Grimm: Maanen. Side 490-91 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s388] 1. udgave: Maanen Side 388
[s491] Grimm: Levetiden. Side 491-92 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Levetiden
[s493] Grimm: Dødens Sendebud. Side 493-94 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s011] 1. udgave: Dødens visse Bud. Side 11-13
[s494] Grimm: Mester Syl. Side 494-97 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s391] 1. udgave: Mester Syl Side 391-93
[s497] Grimm: Gaasevogtersken ved Brønden. Side 497-504 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Gaasevogtersken ved Brønden]
[s505] Grimm: Evas Børn. Side 505-06 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Evas Børn
[s506] Grimm: Havfruen i Dammen. Side 506-10 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s400] 1. udgave: Havfruen i Mølledammen Side 401-03
[s511] Grimm: Alfernes Gave. Side 511-13 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Småfolkenes foræringer
[s513] Grimm: Kæmpen og Skrædderen. Side 513-15 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Kæmpen og Skrædderen
[s515] Grimm: Sømmet. Side 515-16 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Sømmet
[s516] Grimm: Den stakkels Dreng i Graven. Side 516-18 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den lille Selvmorder
[s519] Grimm: Den rette Brud. Side 519-24 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den rette Brud
[s524] Grimm: Haren og Pindsvinet. Side 524-27 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s414] 1. udgave: Haren og Pindsvinet. Side 414-16
[s527] Grimm: Ten, Skytte og Synaal. Side 527-28 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s416] 1. udgave: Ten, Væverskytte og Synaal. Side 416-17
[s529] Grimm: Bonden og Djævelen. Side 529-30 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bonden og Djævelen
[s530] Grimm: Brødsmulerne paa Bordet. Side 530 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s419] 1. udgave: Brødsmulerne paa Bordet. Side 419
[s531] Grimm: Marsvinet. Side 531-33 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s419] 1. udgave: Marsvinet Side 419-21
[s534] Grimm: Mestertyven. Side 534-41 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Mestertyven
[s541] Grimm: Trommeslageren. Side 541-48 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Trommeslageren
[s549] Grimm: Kornaksene. Side 549 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s433] 1. udgave: Kornaksene Side 433
[s549 b] Grimm: Gravhøjen. Side 549-52 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s433] 1. udgave: Gravhøjen Side 433-36
[s553] Grimm: Gamle Rikkerak. Side 553-54 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s436] 1. udgave: Gamle Rikkerak Side 436-37
[s554] Grimm: Krystalkuglen. Side 554-56 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s437] 1. udgave: Krystalkuglen Side 437-38
[s556] Grimm: Jomfru Malene. Side 556-61 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s438] 1. udgave: Jomfru Malene Side 438-42
[s561] Grimm: Bøffellædersstøvlerne. Side 561-63 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bøffellæderstøvlerne
[s564] Grimm: Den gyldne Nøgle. Side 564 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den gyldne Nøgle]
[s564 b] Grimm: De tolv Apostle. Side 564-65 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tolv Apostle
[s565] Grimm: Rosen. Side 565 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Rosen
[s566] Grimm: Armod og Ydmyghed fører til Himlen. Side 566-67 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s256] 1. udgave: Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58
[s567] Grimm: Guds Føde. Side 567-68 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bespist af Gud
[s568] Grimm: De tre grønne Grene. Side 568-70 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s322] 1. udgave: De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25
[s570] Grimm: Den gamle Kone. Side 570-71 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den gamle Kone
[s571] Grimm: Det himmelske Bryllup. Side 571-72 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det himmelske Bryllup
[s572] Grimm: Jomfru Maries Bæger. Side 572 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Jomfru Maries Bæger]
 Bog Ewald, Carl: Den største i Landet. En Kærlighedshistorie fra det sextende Aarhundrede. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 334 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1905, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Første Bog.
 anmeldelse Politiken 1-12-1905, side 8 [Anmeldelse fra Fyns Socialdemokrat].
 Bog Andersen, H. C. og Carl Ewald: Udvalgte Eventyr. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Marie Fratz. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 88 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri). (Dansklærerforeningens Skoleudgaver af danske Forfattere) (1905, novelle(r)) 👓
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
noter af Marie Fratz (1881-1967)
1918 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. Udg. af Dansklærerforeningen ved Marie Fratz. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1918. 74 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Indhold.
 note til titel Side [7]-11: Indledning [Om eventyrene].
 note til titel Side [83]-88: Noter.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s013] Andersen, H. C.: Nattergalen. Side [13]-23 (1905, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h1s07] 1. udgave: Nattergalen
[s024] Andersen, H. C.: Elverhøj. Side [24]-31 (1905, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1845 i: Nye Eventyr [1h3s01] 1. udgave: Elverhøi
[s032] Andersen, H. C.: Historien om en Moder. Side [32]-38 (1905, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1848 i: Nye Eventyr [2h2s43] 1. udgave: Historien om en Moder
[s039] Ewald, Carl: Misteltenen. Side [39]-46 (1905, novelle(r))
1898 indgår i: Æventyr [b] 1. udgave: Misteltenen
[s047] Ewald, Carl: De tomme Stuer. Side [47]-61 (1905, novelle(r))
1899 indgår i: Æventyr [s025] 1. udgave: De tomme Stuer. Side 25-45
[s062] Ewald, Carl: Edderkoppen. Side [62]-82 (1905, novelle(r))
1902 indgår i: Eventyr [s019] 1. udgave: Edderkoppen. Side 19-40
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s176]] Vinen. (Af "Historier", 1902). Side 176-95 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1902 indgår i: Historier [s045] 1. udgave: Vinen. Side [45]-80
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Lille Hanne (1905, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Th. Iversen (1878-1941)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1905), side 13, [Tegning af Th. Iversen].
 Bog Ewald, Carl: Danske Dronninger uden Krone. Fra Dyveke til Grevinde Danner. ♦ Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1906-08. [Bind 1-5 i 6 bind], 423 + 332 + 464 + 332 + (662 + 329) sider. Pris: kr. 32,50 (1906-08, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 80 hefter, hvert hefte indeholder to ark à 16 sider, pris: 0,40 kr. pr hefte.
 note til titel Uddrag af note i bind 1: Forlaget lader som Følge [af ønske om bibliofil-udgave] heraf trykke 50 Bibliofileksemplarer til en Pris af 1 Krone pr. Hefte. Bestilling modtages indtil dette Antal er naaet.
kollaps Indhold

[1] Ewald, Carl: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ Københan, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1906. 423 sider. Pris: kr. 5,25 (1906, roman)
om: Kirsten Munk (1598-1658)
1912 i: Danske Dronninger uden Krone [1] Senere udgave: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ Chr. Flors Boghandel, 1912. 214 sider
1930 Senere udgave: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], [1930]. [Bind] I-II, 160 + 156 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 2 portrætter: Christian den Fjerde, og: Kirstine Munk.
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
[2] Ewald, Carl: Sofie Amalie Moth. ♦ A. Christiansen, 1907. 332 sider. Pris: kr. 4,25 (1907, roman)
om: Sofie Amalie Moth (1654-1719)
1912 i: Danske Dronninger uden Krone [2] Senere udgave: Sofie Amalie Moth. Historisk Roman. ♦ Chr. Flors Boghandel, 1912. 160 sider
1925 Senere udgave: Sophie Amalie Moth. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1925. [Bind] I-II, 164 + 158 sider
1931 Senere udgave: Sofie Amalie Moth. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], [1931]. [Bind] I-II, 140 + 136 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 2 portrætter: Christian den Femte, og: Sofie Amalie Moth.
 note til titel Side [7-8]: Indhold.
[3] Ewald, Carl: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 464 sider. Pris: kr. 6,25 (1907, roman)
om: Dyveke (1490-1517)
1912 i: Danske Dronninger uden Krone [3] Senere udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. 216 sider. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København)
1918 Senere udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ John Martin, 1918. 239 sider
1918 Senere udgave: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ København & Kristiania, Martins Forlag, 1918. 206 sider. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København)
1924 Senere udgave: Dyveke. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], [1924]. [Bind] I-II, 432 sider
1924 Senere udgave: Kirstine Munk. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1924. [Bind] I-II, 202 + 198 sider
1930 Senere udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], [1930]. [Bind] I-II, 160 + 150 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 2 portrætter: Christian den Anden, og: Dyveke.
 note til titel Side [7-8]: Indhold.
[4] Ewald, Carl: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 332 sider. Pris: kr. 4,25 (1907, roman)
om: Anna Sophie (1693-1743)
1912 i: Danske Dronninger uden Krone [4] Senere udgave: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. 160 sider. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København)
1925 Senere udgave: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1925. Bind 1-2, 172 + 156 sider, illustreret
1931 Senere udgave: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], [1931]. [Bind] I-II, 140 + 142 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 2 portrætter: Frederik den Fjerde, og: Anna Sofie Reventlow.
 note til titel Side [7]: Indhold.
 anmeldelse Horsens Avis 29-9-1907, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[5-06] Ewald, Carl: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907-08. Første-Anden Del, ([2] 652) + ([1] 329) sider. Pris: kr. 8,25 (1907-08, roman)
om: Louise Danner (1815-1874)
1912 i: Danske Dronninger uden Krone [5-6] Senere udgave: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. Første-Anden Del, 351 + 175 sider. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København)
1920 Senere udgave: Grevinde Danner. Ny Udg. ♦ Martin, 1920. [Bind] I-II, 328 + 168 sider. Pris: kr. 5,00
1925 Senere udgave: Grevinde Danner. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1925. [Bind] I-V, 204 + 220 + 212 + 162 + 174 sider, illustreret
1930 Senere udgave: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], 1930. [Bind] I-IV, 176 + 162 + 190 + 146 sider
kollaps Noter
 note til titel Første Del: Med 2 portrætter: Frederik VII, og: Grevinde Danner.
 note til titel Første Del, 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Anden Del, upagineret side: Indhold.
 anmeldelse Politiken 22-2-1908, side 3 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Børnebog anonym: Eventyrskrinet. Gamle danske Sagn og Eventyr. Fortalt paany af Carl Ewald. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906-07. 1.-5. Bind, (115 [1]) + (119 [1])+ (117 [1]) + (132 [1]) + (61 [1]) sider, illustreret. Pris: Bind 1-4 à 2,00 kr, bind 5 1,00 kr. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1906-07, børnebog) 👓
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til titel På smudstitelbladet: Eventyr-Skrinet.
 note til titel På titelbladets bagside: Tegninger af Louis Moe.
 note til titel Udkom i 18 hæfter à 0,50 kr.
 note til titel På omslaget kaldet samling, på titelbladet bind.
 note til titel Første Bind, side [117]: Indhold.
 note til titel Andet Bind, side [121]: Indhold.
 note til titel Tredie Bind, side [119]: Indhold.
 note til titel Fjerde Bind, side [133]: Indhold.
 note til titel Femte Bind, side [63]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[1s001] anonym: Morgendug af Enge. Side [1]-20 (1906, børnebog)
[1s021] anonym: Ønsket. Side [21]-35 (1906, børnebog)
[1s036] anonym: De falske Vidner. Side [36]-58 (1906, børnebog)
[1s059] anonym: Hr. Ole. Side [59]-72 (1906, børnebog)
[1s073] anonym: Signete. Side [73]-105 (1906, børnebog)
[1s107] anonym: Pigen, der kunde tie stille. Side [107]-15 (1906, børnebog)
[2s005] anonym: Bondevette. Side [5]-25 (1906, børnebog)
[2s027] anonym: Fanden. Side [27]-41 (1906, børnebog)
[2s043] anonym: Viberne. Side [43]-57 (1906, børnebog)
[2s059] anonym: Anders Bost. Side [59]-80 (1906, børnebog)
[2s081] anonym: Den kønne Marie. Side [81]-103 (1906, børnebog)
[2s105] anonym: Heksen. Side [105]-19 (1906, børnebog)
[3s007] anonym: Ellepigen. Side [7]-29 (1906, børnebog)
[3s031] anonym: Lykkeper. Side [31]-36 (1906, børnebog)
[3s037] anonym: Brudekransen. Side [37]-61 (1906, børnebog)
[3s063] anonym: Mette Gaasepige. Side [63]-69 (1906, børnebog)
[3s071] anonym: De tre Kors. Side [71]-81 (1906, børnebog)
[3s083] anonym: Det lykkeligste Menneske. Side [83]-117 (1906, børnebog)
[4s005] anonym: Nærig Per. Side [5]-19 (1907, børnebog)
[4s021] anonym: Smeden fra Hammerum. Side [21]-33 (1907, børnebog)
[4s035] anonym: Præstekonens Synd. Side [35]-45 (1907, børnebog)
[4s047] anonym: Karen, Maren og Mette. Side [47]-57 (1907, børnebog)
[4s059] anonym: Utak er Verdens Løn. Side [59]-69 (1907, børnebog)
[4s071] anonym: Potten. Side [71]-79 (1907, børnebog)
[4s081] anonym: Fruentimmerne. Side [81]-89 (1907, børnebog)
[4s091] anonym: Tossejens. Side [91]-112 (1907, børnebog)
[4s113] anonym: Prins. Side [113]-32 (1907, børnebog)
[5s005] anonym: Per og Poul. Side [5]-11 (1907, børnebog)
[5s013] anonym: Den lange Næse. Side [13]-25 (1907, børnebog)
[5s027] anonym: Det gaar nok. Side [27]-41 (1907, børnebog)
[5s043] anonym: Soldatens Bibel. Side [43]-48 (1907, børnebog)
[5s049] anonym: Den gamle Soldat. Side [49]-61 (1907, børnebog)
 Bog Ewald, Carl: Jens Hvas. En Levnedsskildring fra Reformationstiden. ♦ Gyldendal, 1906. 250 sider. Pris: kr. 4,00 (1906, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 er titlen fejlagtigt anført som: Jens Hvass.
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Foraar (1906, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 349-50, [indholdsfortegnelsen har: Tegning af Alf. Schmidt], efter teksten: Carl Ewald.
 Bog Ewald, Carl: Breve til mine Børn fra Paris. ♦ Gyldendal, 1907. 180 sider. Pris: kr. 3,25 (1907, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med noder i tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Cervantes Saavedra, Miguel de]: Historien om Don Quixote og Sancho Pansa. Fortalt for Børn af Carl Ewald. Illustr. af R. Christiansen og med Benyttelse af Tegn. af Vilh. Marstrand. ♦ A. Christiansen, 1907. 48 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50 (1907, roman)
Detaljer
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Klare Druer [s059]] Naturkræfter (1907, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Andagt. Af Carl Ewald. Tegning af Louis Moe (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 146, [med portrætfoto af forfatteren].
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: En Forretningsmand. Af Carl Ewald. Tegning af Louis Moe (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 230-31.
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Opdragelse. Af Carl Ewald. Tegning af V. Jastrau (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 325-26.
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Verdens Undergang. Side 44 (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 44.
 Bog Ewald, Carl: Nye Mennesker. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 200 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1908, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Published April 29, nineteen hundred and eight ...
 note til titel Upagineret side: [Indhold].
 anmeldelse Politiken 2-6-1908, Kroniken [Anmeldelse af Sven Lange].
kollaps Indhold

[s001] Ewald, Carl: Meta. Side [1]-59 (1908, novelle(r))
[s061] Ewald, Carl: Hans Holm. Side [61]-81 (1908, novelle(r))
[s083] Ewald, Carl: Frøken Sabine. Side [83]-112 (1908, novelle(r))
[s113] Ewald, Carl: Hans Witman. Side [113]-32 (1908, novelle(r))
[s133] Ewald, Carl: Kontorchefen. Side [133]-64 (1908, novelle(r))
[s165] Ewald, Carl: Harald Severin. Side [165]-200 (1908, novelle(r))
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Marquis'en. Tegning af Sophus Jürgensen (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 206.
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Det Overnaturlige. Tegning af V. Jastrau (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 284.
 Børnebog Ewald, Carl: Efterladte Æventyr. ♦ Gyldendal, 1909. 422 sider. Pris: kr. 4,65 (1909, børnebog)
Detaljer
omslag af Valdemar Andersen (1875-1928)
1882 Samhørende, 15. del af: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 14 hefter à 0,35 kr. Hefter 13 og 14 udkom samlet i et hefte.
 note til titel Hver samling med separat paginering. Også solgt separat (med betegnelsen 2. Oplag) à 1,00 kr.
 note til titel Omslagstegning af Valdemar Andersen.
 note til titel Subskriptionsindbydelse september/oktober 1909 (fx København 21-9-1909, side 3 og Dannebrog 3-10-1909, side 5). Fuld visning af teksten fra København på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 2-10-1909, Aften, side 1 [Anmeldelse, 1. Hæfte, signeret: F.B.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Holstebro Dagblad 4-10-1909, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[15] Ewald, Carl: Femtende Samling. Andet Oplag. ♦ [København og Kristiania], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 64 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1910, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: [Indhold].
[15:s1] Ewald, Carl: Fætrene. Historie om Husmusen, Skovmusen, Markmusen, den sorte Rotte og den brune. Side [1]-26 (1910, novelle(r))
[15:s27] Ewald, Carl: Bøgen og Regnormen. Side [27]-64 (1910, novelle(r))
1916 i: Udvalgte Æventyr [2j] Senere udgave: Bøgen og Regnormen
[16] Ewald, Carl: Sekstende Samling. Andet Oplag. ♦ [København og Kristiania], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. [1] 78 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Indhold].
[16:s1] Ewald, Carl: Ræven. Side [1]-28 (1910, novelle(r))
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s280] Senere udgave: Ræven
[16:s29] Ewald, Carl: Enhver til sin Tid. Side [28]-48 (1910, novelle(r))
1916 i: Udvalgte Æventyr [2k] Senere udgave: Enhver til sin Tid
[16:s49] Ewald, Carl: De fine og de Simple. Side [49]-61 (1910, novelle(r))
[16:s62] Ewald, Carl: De varme Lande. Side [62]-78 (1910, novelle(r))
[17] Ewald, Carl: Syttende Samling. Andet Oplag. ♦ [København og Kristiania], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. [1] 80 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1910, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Indhold].
[17:s1] Ewald, Carl: Politiet. Side [1]-20 (1910, novelle(r))
[17:s21] Ewald, Carl: En fornem Herre. Side [21]-34 (1910, novelle(r))
1916 i: Udvalgte Æventyr [2l] Senere udgave: En fornem Herre
[17:s35] Ewald, Carl: Skjul. Side [35]-53 (1910, novelle(r))
1916 i: Udvalgte Æventyr [2m] Senere udgave: Skjul
[17:s54] Ewald, Carl: Den sorte Muld. Side [54]-66 (1910, novelle(r))
1916 i: Udvalgte Æventyr [2n] Senere udgave: Den sorte Muld
[17:s67] Ewald, Carl: Natten. Side [67]-80 (1910, novelle(r))
[18] Ewald, Carl: Attende Samling. Andet Oplag. ♦ [København og Kristiania], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. [1] 70 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Indhold].
[18:s1] Ewald, Carl: Sand. Side [1]-17 (1910, novelle(r))
[18:s18] Ewald, Carl: Den lille Sild. Side [18]-29 (1910, novelle(r))
1916 i: Udvalgte Æventyr [2o] Senere udgave: Den lille Sild
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s323] Senere udgave: Den lille Sild
[18:s30] Ewald, Carl: Dybet. Side [30]-70 (1910, novelle(r))
[19] Ewald, Carl: Nittende Samling. Andet Oplag. ♦ [København og Kristiania], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. [1] 74 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, novelle(r))
[19:s1] Ewald, Carl: Begyndelsen og Enden. Begyndelsen, den Ældste, den Anden, den Tredie, den Fjerde, Natten, den gamle Bøg, der er Forskel. Nattergalen, den Sidste. Side [1]-74 (1910, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Indhold].
[20] Ewald, Carl: Tyvende Samling. Andet Oplag. ♦ [København og Kristiania], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. [1] 56 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Indhold].
[20:s1] Ewald, Carl: Guldet. Side [1]-56 (1910, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Omtalt nogle steder med tilføjelsen: Et Æventyr i 10 Kapitler.
 note til titel Kapitlernes titel: Det onde Land. De to Venner. Guldgraverne. Den Yngste. Den første Dukat. Den anden Dukat. Tredie Dukat. Fjerde Dukat. Femte Dukat. Mennesker.
 Bog Ewald, Carl: Historier. Gamle og Nye. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. [2] 183 sider + portræt (1909, novelle(r)) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Nyt omslag [1910], mærket: Gyldendals Bibliotek: Krone-Udgaver.
kollaps Indhold

Gamle Historier. Side [1]-69
1902 indgår i: Historier [s007] 1. udgave: Julen. Side [7]-44
[s003] Ewald, Carl: Julen. Side [3]-27 (1909, novelle(r))
1902 indgår i: Historier [s007] 1. udgave: Julen. Side [7]-44
kollaps Noter
 note til titel Note på side [4]: Efter Originaludgaven (1902).
[s029] Ewald, Carl: Vinen. Side [29]-51 (1909, novelle(r))
1902 indgår i: Historier [s045] 1. udgave: Vinen. Side [45]-80
[s053] Ewald, Carl: Byen. Side [53]-69 (1909, novelle(r))
1902 indgår i: Historier [s081] 1. udgave: Byen. Side [81]-108
Nye Historier. Side [71]-183
[s073] Ewald, Carl: Vorherre. Side [73]-91 (1909, novelle(r))
[s093] Ewald, Carl: Festen. Side [93]-100 (1909, novelle(r))
[s101] Ewald, Carl: Bonden. Side [101]-07 (1909, novelle(r))
[s109] Ewald, Carl: Jøderne. Side [109]-83 (1909, novelle(r))
 Trykt i periodicum Ewald, Carl: Tre uartige Historier. Af Carl Ewald. Illustreret af Axel Nygaard (1911, novelle(r)) 👓
del af: Arbejderens Almanak
Detaljer
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
kollaps Noter
 note til titel Digterne. Gud og Kongen. Manden, som havde kysset Pigerne.
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1912, side [53]-55.
 Bog (oversætter) Cummins, Miss [Maria S.]: Lygtetænderen. (Lampepudseren), ved Carl Ewald. Paany gennemset. ♦ (Roskilde), J. Erslev, 1911. 356 sider (1911, roman)
Detaljer
af Maria Susanna Cummins (1827-1866, sprog: engelsk)
1854 1. udgave: Lampepudseren. Oversat efter det Engelske ved J. C. Magnus. ♦ 1854. Deel 1-2, 248 + 308 sider. (Udlandet, 1-2)
 Bog Ewald, Carl: Danske Dronninger uden Krone. Fra Dyveke til Grevinde Danner. ♦ Chr. Flors Boghandel, 1912. [Bind 1-5 i 6 bind] (1912, roman) 👓
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Ewald, Carl: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ Chr. Flors Boghandel, 1912. 214 sider (1912, roman)
1906 i: Danske Dronninger uden Krone [1] 1. udgave: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ Københan, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1906. 423 sider. Pris: kr. 5,25
[2] Ewald, Carl: Sofie Amalie Moth. Historisk Roman. ♦ Chr. Flors Boghandel, 1912. 160 sider (1912, roman)
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [2] 1. udgave: Sofie Amalie Moth. ♦ A. Christiansen, 1907. 332 sider. Pris: kr. 4,25
[3] Ewald, Carl: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. 216 sider. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København) (1912, roman)
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [3] 1. udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 464 sider. Pris: kr. 6,25
kollaps Noter
 note til titel Med 2 portrætter: Christian den Anden, og: Dyveke.
 note til titel Side [6]: Indhold.
[4] Ewald, Carl: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. 160 sider. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København) (1912, roman)
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [4] 1. udgave: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 332 sider. Pris: kr. 4,25
kollaps Noter
 note til titel Med 2 portrætter: Frederik den Fjerde, og: Anna Sofie Reventlow.
 note til titel Side [6]: Indhold.
[5-6] Ewald, Carl: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. Første-Anden Del, 351 + 175 sider. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København) (1912, roman)
1907-08 i: Danske Dronninger uden Krone [5-06] 1. udgave: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907-08. Første-Anden Del, ([2] 652) + ([1] 329) sider. Pris: kr. 8,25
kollaps Noter
 note til titel Første Del: Med 2 portrætter: Frederik VII, og: Grevinde Danner.
 note til titel Første Del, side [7-8]: Indhold.
 note til titel Anden Del, side [4]: Indhold.
 Afsnit i bog (udgiver) Grimm: Samlede Eventyr. Udg. ved Carl Ewald. M. Illustr. i Træsnit af Philip Grot Johann og R. Leineweber. ♦ Chr. Flor, 1913. [Bind] I-III, 184 + 224 + 172 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 3,75 (1913, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Børnebog Ewald, Carl: Udvalgte Æventyr. Med Illustrationer af Louis Moe. ♦ Gyldendal, 1915-16. [Bind] 1-2, 252 + 252 sider, illustreret (1915-16, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1919 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. Med Illustr. af Louis Moe. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1919. 1.-2. Samling, 254 + 252 sider, illustreret. (Trykkested: Aarhus)
kollaps Noter
 note til titel Farveillustrationer.
kollaps Indhold

[1a] Ewald, Carl: Anemonerne (1915, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [a] 1. udgave: Anemonerne
[1b] Ewald, Carl: Taagen (1915, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [b] 1. udgave: Taagen
[1c] Ewald, Carl: Bidronningen (1915, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [c] 1. udgave: Bidronningen
[1d] Ewald, Carl: Bøgen og Egen (1915, børnebog)
1882 indgår i: I det Fri [d] 1. udgave: Bøgen og Egen
[1e] Ewald, Carl: Sirenbusken (1915, børnebog)
1893 indgår i: I det Fri [b] 1. udgave: Sirenbusken
[1f] Ewald, Carl: Regnormen og Storken (1915, børnebog)
1893 indgår i: I det Fri [c] 1. udgave: Regnormen og Storken
[1g] Ewald, Carl: Jorden og Kometen (1915, børnebog)
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s11] 1. udgave: Jorden og Kometen. Side [11]-28
[1h] Ewald, Carl: Den gamle Pæl (1915, børnebog)
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s29] 1. udgave: Den gamle Pæl. Side [29]-45
[1i] Ewald, Carl: Blomsterne (1915, børnebog)
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s46] 1. udgave: Blomsterne. Side [46]-70
[1j] Ewald, Carl: Korallerne (1915, børnebog)
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s71] 1. udgave: Korallerne. Side [71]-90
[1k] Ewald, Carl: De fire Fjerdingsfyrster (1915, børnebog)
1895 1. udgave: De fire Fjerdingsfyrster. Af Carl Ewald. Med Tegninger af Find. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 111 sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
[1l] Ewald, Carl: Misteltenen (1915, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [b] 1. udgave: Misteltenen
[1m] Ewald, Carl: Et Sted i Skoven (1915, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [c] 1. udgave: Et Sted i Skoven
[1n] Ewald, Carl: De tolv Søstre (1915, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [d] 1. udgave: De tolv Søstre
[1o] Ewald, Carl: Skoven og Heden (1915, børnebog)
1898 indgår i: Æventyr [e] 1. udgave: Skoven og Heden
[1p] Ewald, Carl: Nonnerne (1915, børnebog)
1899 indgår i: Æventyr [s007] 1. udgave: Nonnerne. Side 7-16
[1q] Ewald, Carl: Aalen (1915, børnebog)
1899 indgår i: Æventyr [s017] 1. udgave: Aalen. Side 17-23
[1r] Ewald, Carl: De tomme Stuer (1915, børnebog)
1899 indgår i: Æventyr [s025] 1. udgave: De tomme Stuer. Side 25-45
[1s] Ewald, Carl: Tobén (1915, børnebog)
1901 indgår i: Æventyr [a] 1. udgave: Tobén
[2a] Ewald, Carl: En utrolig Historie (1916, børnebog)
1902 indgår i: Eventyr [s041] 1. udgave: En utrolig Historie. Side 41-51
[2b] Ewald, Carl: Den lille Dreng og hans Mave (1916, børnebog)
1904 i: Æventyr [11:s7] 1. udgave: Den lille Dreng og hans Mave. Side 7-15
[2c] Ewald, Carl: Fire Alen af eet Stykke (1916, børnebog)
1904 i: Æventyr [11:s16] 1. udgave: Fire Alen af et Stykke. Side 16-30
[2d] Ewald, Carl: Stjernebarnet (1916, børnebog)
1904 i: Æventyr [11:s31] 1. udgave: Stjernebarnet. Side 31-41
[2e] Ewald, Carl: Den gode Mand (1916, børnebog)
1904 i: Æventyr [11:s42] 1. udgave: Den gode Mand. Side 42-49
[2f] Ewald, Carl: Havet (1916, børnebog)
1905 i: Æventyr [12:s35] 1. udgave: Havet. Side 35-51
[2g] Ewald, Carl: Søstjernen (1916, børnebog)
1905 i: Æventyr [12:s52] 1. udgave: Søstjernen. Side 52-64
[2h] Ewald, Carl: Det gamle Piletræ (1916, børnebog)
1907 i: Æventyr [14:s5] 1. udgave: Det gamle Piletræ. Side 5-27
[2i] Ewald, Carl: En ny Historie om Toben (1916, børnebog)
1907 i: Æventyr [14:s28] 1. udgave: En ny Historie om Tobén. Side 28-64
[2j] Ewald, Carl: Bøgen og Regnormen (1916, børnebog)
1910 i: Efterladte Æventyr [15:s27] 1. udgave: Bøgen og Regnormen. Side [27]-64
[2k] Ewald, Carl: Enhver til sin Tid (1916, børnebog)
1910 i: Efterladte Æventyr [16:s29] 1. udgave: Enhver til sin Tid. Side [28]-48
[2l] Ewald, Carl: En fornem Herre (1916, børnebog)
1910 i: Efterladte Æventyr [17:s21] 1. udgave: En fornem Herre. Side [21]-34
[2m] Ewald, Carl: Skjul (1916, børnebog)
1910 i: Efterladte Æventyr [17:s35] 1. udgave: Skjul. Side [35]-53
[2n] Ewald, Carl: Den sorte Muld (1916, børnebog)
1910 i: Efterladte Æventyr [17:s54] 1. udgave: Den sorte Muld. Side [54]-66
[2o] Ewald, Carl: Den lille Sild (1916, børnebog)
1910 i: Efterladte Æventyr [18:s18] 1. udgave: Den lille Sild. Side [18]-29
 Bog (oversætter) Grimm: Folke-Eventyr. Samlede af Brødrene Grimm. Oversat af Carl Ewald. Trettende Udgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916-18. Første-Anden Samling, 176 + 176 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1916-18, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Samling, omslagstitel: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr. Anden Samling, omslagstitel: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr.
 note til oversat titel På omslaget også: Grimms Eventyr. Ny Folkeudgave.
 note til oversat titel Første Samling, side [3-4]: Indhold.
 note til oversat titel På Anden Samling er forlagets hjemsted anført som: Kjøbenhavn og Kristiania. Til gengæld er trykkestedet anført som: København.
 note til oversat titel Anden Samling, side [3-4]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (1. Samling, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (1. Samling, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Samling, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Samling, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1s005] Grimm: Rødhætte. Side [5]-9 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
[1s009] Grimm: De Bremer Stadsmusikanter. Side 9-12 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[1s012] Grimm: Frøkongen eller Jærnhenrik. Side 12-16 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen og i teksten staves Jern.
[1s016] Grimm: Katten og Musen. Side 16-19 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
[1s019] Grimm: Mariebarnet. Side 19-24 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s007] 1. udgave: Marie-Barnet. Side 7-12
[1s024] Grimm: Eventyret om en, der drog ud, for at lære Frygt at kende. Side 24-35 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er titlen skrevet: Eventyret om En, der drog ud for at lære Frygten at kende.
[1s035] Grimm: Ulven og de syv Gedekid. Side 35-38 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
[1s038] Grimm: Den tro Johannes. Side 38-46 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s026] 1. udgave: Den troe Johannes. Side 26-35
[1s046] Grimm: Den gode Handel. Side 46-51 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s019] 1. udgave: Den gode Handel Side 19--21
[1s051] Grimm: Den underlige Spillemand. Side 51-53 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s041] 1. udgave: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44
[1s054] Grimm: De tolv Brødre. Side 54-59 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
[1s059] Grimm: Pak. Side 59-61 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
[1s062] Grimm: Brorlil og Søsterlil. Side 62-68 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
[1s068] Grimm: Klokkeblomst-(Rapuntzel). Side 68-72 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s060] 1. udgave: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63
[1s072] Grimm: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 72-78 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
[1s078] Grimm: De tre Spindersker. Side 78-80 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s070] 1. udgave: De trende Spindersker. Side 70-73
[1s080] Grimm: Hans og Grete. Side 80-88 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[1s088] Grimm: De tre Slangeblade. Side 88-92 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s081] 1. udgave: De tre Slangeblade. Side 81-85
[1s092] Grimm: Den hvide Slange. Side 92-96 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s085] 1. udgave: Den hvide Slange. Side 85-88
[1s096] Grimm: Halmstraaet, Gnisten og Bønnen. Side 96-98 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s088] 1. udgave: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89
[1s098] Grimm: Askepot. Side 98-105 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
[1s105] Grimm: Gaaden. Side 105-08 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s114] 1. udgave: Gaaden. Side 114-17
[1s108] Grimm: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 108-10 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
[1s110] Grimm: Mor Hulda. Side 110-13 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
[1s114] Grimm: De syv Ravne. Side 114-16 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s123] 1. udgave: De syv Ravne. Side 123-26
[1s116] Grimm: Det syngende Ben. Side 116-18 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s134] 1. udgave: Det syngende Been. Side 134-36
[1s119] Grimm: Djævelens tre Guldhaar. Side 119-25 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s137] 1. udgave: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44
[1s126] Grimm: Lusen og Loppen. Side 126-27 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s144] 1. udgave: Lusen og Loppen. Side 144-46
[1s128] Grimm: Pigen uden Hænder. Side 128-33 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
[1s134] Grimm: Den kloge Hans. Side 134-37 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s153] 1. udgave: Den snilde Hans. Side 153-56
[1s137] Grimm: De tre Sprog. Side 137-39 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s157] 1. udgave: De tre Sprog. Side 157-60
[1s139] Grimm: Den kloge Else. Side 139-43 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s160] 1. udgave: Den kloge Else. Side 160-64
[1s143] Grimm: Skrædderen i Himlen. Side 143-45 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s164] 1. udgave: Skrædderen i Himlen. Side 164-66
[1s145] Grimm: Tommeliden. Side 145-50 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
[1s150] Grimm: Fru Rævs Bryllup. Side 150-53 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s184] 1. udgave: Om Frue Rævinden. Side 184-87
[1s154] Grimm: Nisserne. Side 154-57 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s187] 1. udgave: De Underjordiske. Side 187-91
[1s157] Grimm: Dødens Gudsøn. Side 157-60 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
[1s160] Grimm: Den gamle Sultan. Side 160-62 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s223] 1. udgave: Den gamle Soldan. Side 223-26
[1s162] Grimm: De seks Svaner. Side 162-67 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s226] 1. udgave: De sex Svaner. Side 226-31
[1s167] Grimm: Tornerose. Side 167-70 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
[1s170] Grimm: Findefugl. Side 170-72 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s235] 1. udgave: Om Findefuglen. Side 235-38
[1s172] Grimm: Guldgaasen. Side 172-76 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s327] 1. udgave: Guld-Gaasen. Side 327-32
[2s005] Grimm: Konen i Muddergrøfte. Side [5]-12 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[2s012] Grimm: Den tampre lille Skrædder. Side 12-20 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[2s021] Grimm: Bord dæk dig, Guldæselet og Knippelen i Sække. Side 21-30 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s166] 1. udgave: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77
[2s030] Grimm: Tomling paa Rejse. Side 30-34 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90
[2s034] Grimm: Kong Drosselskæg. Side 34-39 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s239] 1. udgave: Kong Drosselskjæg. Side 239-44
[2s039] Grimm: Snehvide. Side 39-48 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
[2s048] Grimm: Randselen, Hatten og Hornet. Side 48-54 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s254] 1. udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60
[2s054] Grimm: Rumleskaft. Side 54-56 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s260] 1. udgave: Rumleskaft. Side 260-63
[2s057] Grimm: Rolands Kæreste. Side 57-60 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s263] 1. udgave: Kjæresten Roland. Side 263-68
[2s061] Grimm: Guldfuglen. Side 61-69 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s268] 1. udgave: Om Guldfuglen. Side 268-76
[2s069] Grimm: Hunden og Spurven. Side 69-72 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s276] 1. udgave: Hunden og Spurven. Side 276-80
[2s072] Grimm: Frits og Lise. Side 72-79 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s280] 1. udgave: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88
[2s079] Grimm: De to Brødre. Side 79-100 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[2s100] Grimm: Den lille Bonde. Side 100-05 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s314] 1. udgave: Bondeknolden. Side 314-20
[2s106] Grimm: Bidronningen. Side 106-08 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s320] 1. udgave: Dronningen for Bierne. Side 320-23
[2s108] Grimm: De tre Fjer. Side 108-11 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s323] 1. udgave: De tvende [ie: trende] Fjære. Side 323-27
[2s111] Grimm: Tusindskind. Side 111-17 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s332] 1. udgave: Alskens-Laadd. Side 332-38
[2s117] Grimm: De tolv Jægere. Side 117-19 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s340] 1. udgave: De tolv Jægere. Side 340-44
[2s120] Grimm: Harebruden. Side 120-21 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s339] 1. udgave: Hare-Bruden. Side 339-40
[2s121] Grimm: Lærling og Mester. Side 121-23 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s344] 1. udgave: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46
[2s123] Grimm: Jorinde og Joringel. Side 123-26 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s347] 1. udgave: Jorinde og Joringel. Side 347-50
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Joringe og Joringel.
[2s126] Grimm: De tre Lykkebørn. Side 126-29 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s350] 1. udgave: De trende Lykkebørn. Side 350-53
[2s129] Grimm: Historien om seks, der kommer gennem hele Verden. Side 129-34 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s354] 1. udgave: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60
[2s134] Grimm: Ulven og Mennesket. Side 134-35 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s360] 1. udgave: Ulven og Mennesket. Side 360-62
[2s136] Grimm: Ulven og Ræven. Side 136-37 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s362] 1. udgave: Ulven og Ræven. Side 362-64
[2s138] Grimm: Ræven og Fru Ulv. Side 138-39 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s364] 1. udgave: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65
[2s139] Grimm: Ræven og Katten. Side 139-40 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s366] 1. udgave: Ræven og Katten. Side 366
[2s140] Grimm: Nelliken. Side 140-44 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s367] 1. udgave: Nelliken. Side 367-72
[2s144] Grimm: Den kloge Grete. Side 144-47 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[2s147] Grimm: Havfruen. Side 147-48 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s377] 1. udgave: Nøkken. Side 377-78
[2s148] Grimm: Bedstefaren og Sønnesønnen. Side 148-49 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s376] 1. udgave: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376
[2s149] Grimm: Om Hønens Død. Side 149-50 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s378] 1. udgave: Om Hønens Død. Side 378-80
[2s151] Grimm: Bror Lystig. Side 151-61 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s380] 1. udgave: Broder Lystig. Side 380-93
[2s161] Grimm: Spillehans. Side 161-63 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s393] 1. udgave: Spille-Hans. Side 393-96
[2s164] Grimm: Lykkehans. Side 164-69 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s397] 1. udgave: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403
[2s169] Grimm: Hans gifter sig. Side 169-71 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s403] 1. udgave: Hans gifter sig. Side 403-05
[2s171] Grimm: Guldbørnene. Side 171-76 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s405] 1. udgave: Guldbørnene. Side 405-11
[2s176] Grimm: Ræven og Gæssene. Side 176 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s411] 1. udgave: Ræven og Gæssene. Side 411-12
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: I Juleferien [?]] Aalen (1916, novelle(r))
Detaljer
1897 indgår i: H.C. Andersen [f] 1. udgave: Brødrene Grøn
 Bog Ewald, Carl: Dyveke. Historisk Roman. ♦ John Martin, 1918. 239 sider (1918, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 116
Detaljer
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [3] 1. udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 464 sider. Pris: kr. 6,25
 Bog Ewald, Carl: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ København & Kristiania, Martins Forlag, 1918. 206 sider. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København) (1918, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 114
Detaljer
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [3] 1. udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 464 sider. Pris: kr. 6,25
 Bog Andersen, H. C. og Carl Ewald: Udvalgte Eventyr. Udg. af Dansklærerforeningen ved Marie Fratz. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1918. 74 sider (1918, novelle(r))
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
noter af Marie Fratz (1881-1967)
1905 1. udgave: Udvalgte Eventyr. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Marie Fratz. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 88 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri). (Dansklærerforeningens Skoleudgaver af danske Forfattere)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1923 (Dansk Bogfortegnelse 1920-24: Ikke udsendt) [Udkom 1926].
 Bog Ewald, Carl: Tobén. Et Æventyr. Illustr. af Louis Moe. ♦ Gyldendal, 1919. 62 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1919, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1901 indgår i: Æventyr [a] 1. udgave: Tobén
kollaps Noter
 note til titel En del af oplaget trykt på krideret papir, pris: 5,00 kr.
 Bog Ewald, Carl: Udvalgte Eventyr. Med Illustr. af Louis Moe. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1919. 1.-2. Samling, 254 + 252 sider, illustreret. (Trykkested: Aarhus) (1919, børnebog)
Detaljer
1915-16 1. udgave: Udvalgte Æventyr. Med Illustrationer af Louis Moe. ♦ Gyldendal, 1915-16. [Bind] 1-2, 252 + 252 sider, illustreret
 Bog Ewald, Carl: Grevinde Danner. Ny Udg. ♦ Martin, 1920. [Bind] I-II, 328 + 168 sider. Pris: kr. 5,00 (1920, roman)
Detaljer
1907-08 i: Danske Dronninger uden Krone [5-06] 1. udgave: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907-08. Første-Anden Del, ([2] 652) + ([1] 329) sider. Pris: kr. 8,25
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Oversat af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 356 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Samlet udgave af: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr og: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr.
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr. Oversatte af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Eventyr. Ved Carl Ewald. (M. Illustr. i Træsnit af Philip Grot Johann og R. Leinweber). ♦ Gyldendal, 1922-24. 1.-2. Samling, 212 + 164 sider, illustreret (1922-24, børnebog)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Philip Grot Johann (1841-1892, sprog: tysk)
illustrationer af Anton Robert Leinweber (1845-1921, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Cummins, Maria S.: Lygtetænderen. Ved Carl Ewald. Ny gennemarbejdet Udg. ♦ Hasselbalch, [1922]. 144 sider (1922, børnebog)
Detaljer
af Maria Susanna Cummins (1827-1866, sprog: engelsk)
1854 1. udgave: Lampepudseren. Oversat efter det Engelske ved J. C. Magnus. ♦ 1854. Deel 1-2, 248 + 308 sider. (Udlandet, 1-2)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, [1922].
 Bog Ewald, Carl: Dyveke. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], [1924]. [Bind] I-II, 432 sider (1924, roman)
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [3] 1. udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 464 sider. Pris: kr. 6,25
 Bog Ewald, Carl: Kirstine Munk. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1924. [Bind] I-II, 202 + 198 sider (1924, roman)
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [3] 1. udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 464 sider. Pris: kr. 6,25
 Bog Ewald, Carl: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1925. Bind 1-2, 172 + 156 sider, illustreret (1925, roman)
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [4] 1. udgave: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 332 sider. Pris: kr. 4,25
 Bog Ewald, Carl: Grevinde Danner. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1925. [Bind] I-V, 204 + 220 + 212 + 162 + 174 sider, illustreret (1925, roman)
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1907-08 i: Danske Dronninger uden Krone [5-06] 1. udgave: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907-08. Første-Anden Del, ([2] 652) + ([1] 329) sider. Pris: kr. 8,25
 Bog Ewald, Carl: Sophie Amalie Moth. Historisk Roman. Illustr. af V. Jastrau. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1925. [Bind] I-II, 164 + 158 sider (1925, roman)
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [2] 1. udgave: Sofie Amalie Moth. ♦ A. Christiansen, 1907. 332 sider. Pris: kr. 4,25
 Bog Ewald, Carl: Dyveke. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], [1930]. [Bind] I-II, 160 + 150 sider (1930, roman)
Detaljer
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [3] 1. udgave: Dyveke. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 464 sider. Pris: kr. 6,25
 Bog Ewald, Carl: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], 1930. [Bind] I-IV, 176 + 162 + 190 + 146 sider (1930, roman)
Detaljer
1907-08 i: Danske Dronninger uden Krone [5-06] 1. udgave: Grevinde Danner. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907-08. Første-Anden Del, ([2] 652) + ([1] 329) sider. Pris: kr. 8,25
 Bog Ewald, Carl: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], [1930]. [Bind] I-II, 160 + 156 sider (1930, roman)
Detaljer
1906 i: Danske Dronninger uden Krone [1] 1. udgave: Kirstine Munk. Historisk Roman. ♦ Københan, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1906. 423 sider. Pris: kr. 5,25
 Bog Ewald, Carl: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], [1931]. [Bind] I-II, 140 + 142 sider (1931, roman)
Detaljer
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [4] 1. udgave: Anna Sofie Reventlow. Historisk Roman. ♦ København, Forhen A. Christiansens Forlag (Hermann-Petersen), 1907. 332 sider. Pris: kr. 4,25
 Bog Ewald, Carl: Sofie Amalie Moth. Historisk Roman. ♦ A/S "Baltisk Forlag" [ikke i boghandlen], [1931]. [Bind] I-II, 140 + 136 sider (1931, roman)
Detaljer
1907 i: Danske Dronninger uden Krone [2] 1. udgave: Sofie Amalie Moth. ♦ A. Christiansen, 1907. 332 sider. Pris: kr. 4,25
 Bog Ewald, Carl: Jorden og Kometen og andre Eventyr. Med Illustrationer af Louis Moe. ♦ Gyldendal, 1933. 32 sider, illustreret (1933, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Jorden og Kometen (1933, novelle(r))
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s11] 1. udgave: Jorden og Kometen. Side [11]-28
[b] Ewald, Carl: Skoven og Heden (1933, novelle(r))
1898 indgår i: Æventyr [e] 1. udgave: Skoven og Heden
[c] Ewald, Carl: Den lille Dreng og hans Mave (1933, novelle(r))
1904 i: Æventyr [11:s7] 1. udgave: Den lille Dreng og hans Mave. Side 7-15
 Bog Ewald, Carl: Mogens Heinesen. Historisk Fortælling fra det sekstende Aarhundrede. ♦ [Ærø Venstreblad], [1933]. 353 sider (1933, roman) 👓
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
1904 1. udgave: Mogens Heinesen. Historisk Fortælling fra det sekstende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1904. 292 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Venstreblad fra 10-5-1933 til 24-7-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ewald, Carl: De tomme Stuer og andre Eventyr. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1933. 32 sider, illustreret. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1933, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Indhold

[s005] Ewald, Carl: De tomme Stuer. Side [5]-19 (1933, novelle(r))
1899 indgår i: Æventyr [s025] 1. udgave: De tomme Stuer. Side 25-45
[s020] Ewald, Carl: Aalen. Side [20]-24 (1933, novelle(r))
1899 indgår i: Æventyr [s017] 1. udgave: Aalen. Side 17-23
[s025] Ewald, Carl: Misteltenen. Side [25]-32 (1933, novelle(r))
1898 indgår i: Æventyr [b] 1. udgave: Misteltenen
 Bog Ewald, Carl: Mogens Heinesen. Historisk Fortælling fra det sekstende Aarhundrede. ♦ [Helsingørs Avis], [1936]. 353 sider (1936, roman) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
1904 1. udgave: Mogens Heinesen. Historisk Fortælling fra det sekstende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1904. 292 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingørs Avis fra 6-5-1936 til 4-7-1936. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Ewald, Carl: Eventyr i Udvalg. Ved Jesper Ewald. Med Tegninger af Ib Andersen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1941. 334 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1941, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af Ib Andersen (1907-1969)
kollaps Indhold

[s007] Ewald, Carl: Bøgen og Egen (1941, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [d] 1. udgave: Bøgen og Egen
[s014] Ewald, Carl: Bidronningen (1941, novelle(r))
1882 indgår i: I det Fri [c] 1. udgave: Bidronningen
[s022] Ewald, Carl: Haletudserne (1941, novelle(r))
1893 indgår i: I det Fri [d] 1. udgave: Haletudserne
[s031] Ewald, Carl: Kaalormen (1941, novelle(r))
1893 indgår i: I det Fri [e] 1. udgave: Kaalormen
[s037] Ewald, Carl: Gøgen (1941, novelle(r))
1893 indgår i: I det Fri [a] 1. udgave: Gøgen
[s048] Ewald, Carl: Jorden og Kometen (1941, novelle(r))
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s11] 1. udgave: Jorden og Kometen. Side [11]-28
[s058] Ewald, Carl: Korallerne (1941, novelle(r))
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s71] 1. udgave: Korallerne. Side [71]-90
[s069] Ewald, Carl: De tolv Søstre (1941, novelle(r))
1898 indgår i: Æventyr [d] 1. udgave: De tolv Søstre
[s078] Ewald, Carl: Nonnerne (1941, novelle(r))
1899 indgår i: Æventyr [s007] 1. udgave: Nonnerne. Side 7-16
[s084] Ewald, Carl: Aalen (1941, novelle(r))
1899 indgår i: Æventyr [s017] 1. udgave: Aalen. Side 17-23
[s088] Ewald, Carl: Den stille Sø (1941, novelle(r))
1904 i: Æventyr [7a] 1. udgave: Den stille Sø. Æventyr i tolv Kapitler
[s135] Ewald, Carl: Tante Ederfugl (1941, novelle(r))
1902 indgår i: Eventyr [s005] 1. udgave: Tante Ederfugl. Side 5-18
[s146] Ewald, Carl: Edderkoppen (1941, novelle(r))
1902 indgår i: Eventyr [s019] 1. udgave: Edderkoppen. Side 19-40
[s164] Ewald, Carl: Den lille Dreng og hans Mave (1941, novelle(r))
1904 i: Æventyr [11:s7] 1. udgave: Den lille Dreng og hans Mave. Side 7-15
[s172] Ewald, Carl: Fire Alen af et Stykke (1941, novelle(r))
1904 i: Æventyr [11:s16] 1. udgave: Fire Alen af et Stykke. Side 16-30
[s184] Ewald, Carl: Bladlusen (1941, novelle(r))
1904 i: Æventyr [11:s50] 1. udgave: Bladlusen. Side 50-64
[s196] Ewald, Carl: Vinden (1941, novelle(r))
1905 i: Æventyr [12:s7] 1. udgave: Vinden. Side 7-15
[s203] Ewald, Carl: Græshopperne (1941, novelle(r))
1905 i: Æventyr [12:s16] 1. udgave: Græshopperne. Side 16-34
[s218] Ewald, Carl: Søstjernen (1941, novelle(r))
1905 i: Æventyr [12:s52] 1. udgave: Søstjernen. Side 52-64
[s226] Ewald, Carl: Havet (1941, novelle(r))
1905 i: Æventyr [12:s35] 1. udgave: Havet. Side 35-51
[s239] Ewald, Carl: I Liv og Død (1941, novelle(r))
1906 i: Æventyr [13:s27] 1. udgave: I Liv og Død. Side 27-49
[s256] Ewald, Carl: Det gamle Piletræ (1941, novelle(r))
1907 i: Æventyr [14:s5] 1. udgave: Det gamle Piletræ. Side 5-27
[s280] Ewald, Carl: Ræven (1941, novelle(r))
1910 i: Efterladte Æventyr [16:s1] 1. udgave: Ræven. Side [1]-28
[s308] Ewald, Carl: Natten (1941, novelle(r))
1897 1. udgave: Natten
[s323] Ewald, Carl: Den lille Sild (1941, novelle(r))
1910 i: Efterladte Æventyr [18:s18] 1. udgave: Den lille Sild. Side [18]-29
 Bog (oversætter) Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. Ved Carl Ewald. Med Tegninger af Anton Hansen. (Ny gennemset Udg. ved Jesper Ewald). ♦ Gyldendal, 1941. 346 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1941, noveller(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Anton Hansen (1891-1960)
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
kollaps Noter
 note om oplag Andet oplag, 1956. [Hermed ialt trykt i 30.000 eksemplarer].
 Bog Ewald, Carl: Min lille Dreng. (3. Udg. ved Jesper Ewald. Vignetter efter Tegninger af Ludvig Find). ♦ Gyldendal, 1945. 124 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00 (1945, roman)
Detaljer
udgiver: Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af L. Find (1869-1945)
1899 1. udgave: Min lille Dreng. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 169 sider
 Bog Ewald, Carl: The stone of the mistletoe. Translated from the Danish by Margaret Sperry. ♦ Arnold Buscks Boghandel, 1951. 22 sider. Pris: kr. 4,50 (1951, novelle(r))
Detaljer
oversat af Margaret Sperry (f. 1900, sprog: engelsk)
1898 indgår i: Æventyr [b] 1. udgave: Misteltenen
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [5s103]] Fire fine Venner. Side 103-[21] (1952, noveller(r)) 👓
Detaljer
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s91] 1. udgave: Fire fine Venner. Side [91]-126
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [5s095]] Den gamle Pæl. Side 95-[102] (1952, noveller(r)) 👓
Detaljer
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s29] 1. udgave: Den gamle Pæl. Side [29]-45
 Tekster Ewald, Carl: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [5s093]] Carl Ewald. Side [93]-[121] (1952, noveller(r)) 👓
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [s062]] High-Life (1954, novelle(r))
 Bog Ewald, Carl: Min lille Dreng. (4. Udg ved Jesper Ewald. Vignetter efter Tegninger af Ludvig Find). ♦ Gyldendal, 1954. 124 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75 (1954, roman)
Detaljer
redigeret af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af L. Find (1869-1945)
1899 1. udgave: Min lille Dreng. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 169 sider
 Bog Ewald, Carl: Eventyr i udvalg. Ved Jesper Ewald. Tegninger af Ib Andersen. 2. opl. ♦ Gyldendal, 1955. 328 sider, illustreret. Pris: kr. 12,50 (1955, novelle(r))
redigeret af Jesper Ewald (1893-1969)
illustrationer af Ib Andersen (1907-1969)
 Bog (oversætter) [Grimm, brødrene]: Eventyr. Overs. fra tysk af Carl Ewald og J. F. Daugaard. Ill. af Jirí Trnka. ♦ Fremad, 1964. 237 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 24,75 (1964, noveller(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af J.F. Daugaard
illustrationer af Jiří Trnka (1912-1969, sprog: andre)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s103]] Fire fine venner. Side 103-[21] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s91] 1. udgave: Fire fine Venner. Side [91]-126
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s095]] Den gamle pæl. Side 95-[102] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
1894 indgår i: Fem nye Æventyr [s29] 1. udgave: Den gamle Pæl. Side [29]-45
 Bog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Fuglene [s208]] Graaspurven. Side [208]-[19] (1966, novelle(r)) 👓
Detaljer
1882 indgår i: I det Fri [g] 1. udgave: Trækfuglene
 Børnebog Ewald, Carl: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s093]] Carl Ewald. Side [93]-[121] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af indledningen i bind 2, side [185]: Ved velvillig tilladelse fra Gyldendalske Boghandel og fra forfatterens arvinger er her medtaget et par som prøver.
 Bog Ewald, Carl: Danske dronninger uden krone (1967, roman)
 Bog (oversætter) Grimm: Eventyr. Udvalg for store børn. Overs. og bearbejdet af Carl Ewald. Ill. af Oscar Knudsen. ♦ Ungdommens Forlag, 1968. 93 sider, illustreret. Pris: kr. 10,75 (1968, noveller(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Carl Ewald: Canta
æventyr i forspil og 4 akter af Carl Ewald. Musik: Fini Henriques
musik af Fini Henriques (1867-1940)
(premiere 19-01-1902 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 9)
Carl Ewald: Gerhard Ramm
Skuespil i 3 Akter af Carl Ewald
(premiere 17-03-1906 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden