Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Erna Juel-Hansen (1845-1922)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter i periodicum) Sue, E.: Den evige Jøde. Roman. Fra Originalsproget overs. af P. B. Blicher. ♦ Andr. Fred. Høst, 1844-45. Deel 1-10, 174 + 219 + 196 + 320 + 136 + 184 + 127 + 198 + 180 + 204 sider (1844-45, roman) EMP4687
originaltitel: Le juif errant, 1844-45
se også: Illustrationer til Den evige Jøde
se også: Illustrationer til Den evige Jøde
del af: København
Detaljer
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
1845-46 Senere udgave: Den evige Jøde. Paa Dansk udg. af C. Dick. ♦ L. Jordan, 1845-46. Deel 1-11, 298 + 368 + 327 + 262 + 269 + 224 + 310 + 226 + 340 + 312 + 347 sider. (Fremmede Belletrister, 1-11)
1863 Senere udgave: Jesuiterne og Arvingerne eller Den evige Jøde. Frit bearbeidet efter det Franske ved C. M. Udg. af C. J. Hornum. ♦ 1863. Deel [1]-3, 368 + 322 + 510 sider
1866-67 Senere udgave: Den evige Jøde. Roman. Overs. fra Fransk af Carl Hermann [Sørensen]. Illustreret Udgave. ♦ Carl Lund, 1866-67. Deel 1-10, 223 + 228 + 256 + 221 + 250 + 252 + 224 + 221 + 221 + 222 sider, illustreret + 1 portræt
1876 Senere udgave: Den evige Jøde. Roman. "Social-Demokraten"s Føljeton. ♦ København, J. Henriksens Bogtrykkeri, 1876. 1.-10. Del, 239 + 243 + 273 + 233 + 276 + 276 + 251 + 243 + 240 + 244 sider
1896 Senere udgave: Den evige Jøde. ♦ [1896]. [Bind] I-II, (iv + 692) + (iv + 592) sider, illustreret
1909 Senere udgave: Den evige Jøde. Illustr. Pragtudgave. ♦ L. Eiby, 1909. 1.-7. Hefte, 224 sider
1912 Senere udgave: Den evige Jøde. ♦ Universalforlaget. Wm. Sørensen). E. Harck, 1912. I-IV, 224 + 236 + 206 + 236 sider
1925 Senere udgave: Den evige Jøde. Folkeroman. ♦ Metropols Forlag [ikke i boghandlen], [1925]. Bind 1-8, 512 sider
1925-26 Senere udgave: Den evige Jøde. ♦ Bogforlaget National, [1925-26]. I-XI, 188 + 188 + 188 + 170 + 170 + 172 + 186 + 186 + 188 + 158 + 172 sider. Pris: kr. 13,75
1939 Senere udgave: Den evige Jøde. M. Illustr. ♦ Frederiksberg Kunstforlag [ikke i Bogh.], 1939. I-VI, 192 + 192 + 190 + 192 + 190 + 192 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt som føljeton i: Le Constitutionnel fra 25-6-1844 til 26-8-1845. Trykt i bogform 1844-45.
 note til oversat titel Del 2, 2 upaginerede sider: [Dedikation "Til Hr. C. P." signeret E.S.].
 note til oversat titel Del 10, side 203-04: A. M. C... P... [signeret E.S. (Til samme "C.P.")].
 note til oversat titel Annonce i Berlingske Tidende 24-5-1845: Paa mit Forlag er idag udkommet: Illustration er til "Den evige Jöde", 1ste Hefte (Dagobert, Rose & Blanche, Morok) udført i Em. Bærentzen & Comp. lithographiske Institut. Subskription paa denne Samling, der vil udkomme i omtrent 8 Hefter, hvert bestaaende af 3 Blade, à 24 sk pr. Hefte, modtages i Bogladerne samt i min Kunst- og Papirhandel Pilestræde Nr. 80 ved Klareboderne.
B.A. Meyer.
 note til oversat titel Annonce i Berlingske Tidende 24-5-1845: Den evige Jøde, af Eugene Suè, oversat af Adjunct Blicher, 8de Hefte, Subscriptionspriis 32 sk. Til denne Udgaves Fromat passe de nu udkommende Lithographier, ligesom forskjellige andre smukke Illustrationer haves til Udvalg, hos Andr. Fred. Høst, Gothersgade Nr. 349.
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 6-8-1845 om at 4de Bind er udkommet på Andr.Fred. Høsts Forlag: ... For at fremskynde Udgivelsen, er endnu en dygtig Oversætter engageret, saaledes, at 5te og 6te Bind trykkes paa eengang.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 note om føljeton Føljeton (ny oversættelse) i København fra 27-10-1900 til 28-06-1901 i 235 afsnit. Oversat [forkortet] af Erna Juel-Hansen. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Nye Æventyr. Fra mange Lande. Samlede af E. Juel-Hansen (1875, roman)
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Efter Solnedgang. Æventyr. Samlede af Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1877. 265 sider (1877, roman)
 Bog Wendt, Arne: Mellem 12 og 17. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel, 1881. 215 sider (1881, roman) 👓
Detaljer
1912 indgår i: De smaa Piger [a] Senere udgave: Ellen
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Trykt i periodicum Vendt, Arne: En Tur til Arildsleje. Af Arne Vendt. (Text til et Billed) (1883, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Bernhard Middelboe, f 1850 (1850-1931)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 323 (9-12-1883), side 111-12, illustration på forsiden, side [109]: En Gade i Fiskerlejet Arildsleje. Tegning af Bernhard Middelboe.
 Bog (oversætter) Dostojewskij, F. M.: Raskolnikow. Roman af F. M. Dostojewskij. Morgenbladets Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1883. Første Del, Andet-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider (1883, roman) 👓
originaltitel: Prestuplenije i nakasanije, 1866
del af: Morgenbladet
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
oversat af Wilhelm Eduard Henckel (1825-1910, sprog: tysk)
1883-84 Senere udgave: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
1883 Senere udgave: Raskolnikow. Roman. ♦ Kristiania, Cmmaermeyer, 1883. [Bind] I-II, 405 + 407 + vii sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversætterens navn er ikke anført på titelbladene, men i en linie over bogsiderne er anført: overs. af Arne Wendt.
 note til oversat titel Morgenbladet 29-6-1883, side 1, note til anmeldelse af den tyske oversættelse af Georg Brandes: Vi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at en af Forfatterinden Arne Wendt besørget Oversættelse af Dostojewskijs "Raskolnikow" vil efter Afslutningen i næste Maaned af Zolas "Alt for Damerne" bliver optaget i Morgenbladets Fraklipningsføljeton. [Signeret: Red.].
 note til oversat titel Det antages, at den danske udgave er oversat efter den tyske oversættelse, udført af Wilhelm Henckel under titlen: Raskolnikow, 1882.
 note til oversat titel Første Bind har på titelbladet Raskolnikow og Dostojevskij, de øvrige har Raskolnikov og Dostojevskij.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Morgenbladet fra 20-7-1883 til 6-1-1884, Andet Bind fra 15-9-1883, Tredje Bind fra 4-11-1883. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url film Filmatiseret 1923. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside Internet Biblioteka
 url Fuld visning af den tyske oversættelse (bind 1) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek
 url Fuld visning af den tyske oversættelse (bind 2) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek
 url Fuld visning af den tyske oversættelse (bind 3) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek
 Bog (oversætter) Dostojewskij, F. M.: Raskolnikov. Roman i tre Bind. Paa Dansk ved Arne Vendt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884 [ie: 1883-84]. Første-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider (1883-84, roman) 👓
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
oversat af Wilhelm Eduard Henckel (1825-1910, sprog: tysk)
1883 1. udgave: Raskolnikow. Roman af F. M. Dostojewskij. Morgenbladets Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Valentin & Lund, 1883. Første Del, Andet-Tredje Bind, 284 + 250 + 287 sider
1883 Senere udgave: Raskolnikow. Roman. ♦ Kristiania, Cammermeyer, 1883. 2 bind, 405 + 407 sider
1890 Senere udgave: Forbryderen. Roman. ♦ København, Social-Demokraten's Føljeton, 1890. 1.-2. Del, 385 + 374 sider
1903 Senere udgave: Raskolnikow. Roman. ("Vort Land"s Feuill.). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1903. 772 sider
1911 Senere udgave: Raskolnikov. En Roman om Forbrydelse og Straf. Overs. af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ John Martin, 1911. 332 sider
1913 Senere udgave: Raskolnikow. (Synd og Blod). Roman. I uforkortet Oversættelse ved A. Henry Heymann. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1913. 358 sider
1921 Senere udgave: Rodion Raskolnikof. Roman i seks Dele med en Epilog. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1921. Bind 1-2, 328 + 318 sider. Pris: kr. 15,00
1941 Senere udgave: Raskolnikov. En Roman om Forbrydelse og Straf. Overs. af Carl Nutzhorn-Kjersmeier. ♦ Martin, 1941. Bind 1-2, 232 + 216 sider
1942 Senere udgave: Rodion Raskolnikof. Roman i seks Dele med en Epilog. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1942. Bind 1-2, 278 + 272 sider
1943 i: Mesterromaner [4-5] Senere udgave: Forbrydelse og Straf. (Rodion Raskolnikof)
1952 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. Ny udg. Bd. 1-2
1963 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. En kriminalroman (uforkortet udg.). Overs. fra russisk af Georg Sarauw
1966 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. Roman i seks dele med en Epilog. På dansk ved Ejnar Thomassen. Udgivet med efterskrift af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1966. [Bind] 1-2, 339 + 350 [1] sider. (Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 32-33)
1970 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. Forbrydelse og straf. Overs. fra russisk af Georg Sarauw. Originalill. af Philippe Jullian. ♦ Edito [ikke i bogh.], 1970. Bind 1-2, 309 + 303 sider, 11 + 11 tavler
1974 Senere udgave: Rodion Raskolnikov. Forbrydelse og straf. På dansk ved Georg Sarauw. 3. udg. ♦ Gyldendal, 1974. Bind 1-2, 312 + 307 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1 og 2 har F.M. Dostojewskij, bind 3 har: F.M. Dostojevskij.
 note til oversat titel Udkom i 7 hæfter fra september 1883 til februar 1884. Titelbladene har 1884.
 note til oversat titel Samme sats som i Morgenbladet, dog er Raskolnikow i første bind ændret til Raskolnikov, som de senere bind har.
 note til oversat titel Det antages, at den danske udgave er oversat efter den tyske oversættelse, udført af Wilhelm Henckel under titlen: Raskolnikow, 1882.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Jyllandsposten 21-9-1883 [Anmeldelse af de to første hæfter].
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 21-1-1884, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 26-1-1884 (Nr. 2777), Tillæg, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.F.].
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wntzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 114-19: Forbrydelse og straf, 1865.
 Bog (oversætter) Dostojevskij, F. M.: Fattige Folk. Oversat fra Russisk af C. Sarauw og Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 240 sider (1884, roman) 👓
originaltitel: Bednyje ljudi, 1846
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
oversat af Christian Sarauw (1865-1925)
oversat af Christian Sarauw (1865-1925)
1920 Senere udgave: Fattige Folk. (Oversat af Chr. Sarauw og Erna Juel-Hansen). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 190 sider. Pris: kr. 4,00
1941 Senere udgave: Arme Mennesker. Roman i Breve. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1941. 192 sider
1957 Senere udgave: Arme mennesker. [Ny udg.]
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Juel-Hansen, Erna: Sex Noveller. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1885. 155 sider (1885, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s224] Senere udgave: Tøbrud. (Af "Sex Noveller", 1885). Side 224-36
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 7-12-1885 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Juel-Hansen, Erna: Enlig (1885, roman)
[b] Juel-Hansen, Erna: En Konfirmand (1885, roman)
illustrationer i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Gennembrudsnoveller af danske kvindelige forfattere 1870-1900. Ved Pil Dahlerup, 1984.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 244 (4-6-1882), side 429-33, under titlen: En Konfirmand. Af Arne Vendt. [Illustreret].
[c] Juel-Hansen, Erna: Lille Karl (1885, roman)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 320 (18-11-1883), side 74-78, under titlen: Lille Karl. En Skitse fra Provinsen. Af Arne Vendt.
[d] Juel-Hansen, Erna: Meërah (1885, roman)
[e] Juel-Hansen, Erna: Tøbrud (1885, roman)
illustrationer i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 263 (15-10-1882), side 25-28, under titlen: Tøbrud. Novellette af Arne Vendt. [Illustreret].
[f] Juel-Hansen, Erna: De tolv smaa -? (1885, roman)
 Bog (oversætter) Dostojewskij, F. M.: De Forurettede og Undertrykte. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag(F. Hegel & Søn), 1886. 524 sider (1886, roman) 👓
originaltitel: Unisjonnyje i Oskorbljonnyje, 1861
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
oversætter i periodicum: Thor Lange (1851-1915)
1924 Senere udgave: De undertrykte og forurettede. Oversat fra Russisk af E. Wilatzer. ♦ Martin, 1924. 398 sider. Pris: kr. 4,00
1959 Senere udgave: De ydmygede og sårede. [Ny udg.]
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På russisk trykt i tidsskriftet: Vremja, 1861.
 note til oversat titel Note til titlen i Ude og Hjemme, side 222: Dette Brudstykke af Romanen "De undertrykkede og forurettede" er oversat i Følge Enkefru Dostojewskijs Ønske.
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 331 (3-2-1884), side 222-24, under titlen: Den forældreløse Nellys Historie. Af Feodor Dostojewskij, fra Russisk ved Thor Lange.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Politiken 27-11-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog (oversætter) Dostojewskij, F. M.: Nihilister. Roman. Fra Russisk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1886. Bind 1-2, 465 + 338 sider (1886, roman)
originaltitel: [De besatte], 1871-72
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
1904 Senere udgave: Nihilister. Roman. ("Vort Land"s Feuill.). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1904. 608 sider
1914 Senere udgave: Nihilisten
1919 Senere udgave: Djævlene. Oversat fra Russisk af J. S. Magnusson. ♦ John Martin, 1919. [Bind] I-II, 328 + 340 sider
1922 Senere udgave: De Besatte. Roman i 3 Dele. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1922. Bind 1-2, 364 + 418 sider. Pris: kr. 15,00
1962 Senere udgave: De besatte. Roman i tre dele
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 27-4-1886, side 2 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 11-7-1886 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Dostojewskij, F. M.: Fyrst Myschkin. Roman. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Gyldendal, 1887. 596 sider (1887, roman)
originaltitel: Idiot, 1868-69
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
1926 Senere udgave: Idioten. Roman i fire Dele. Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. ♦ Gyldendal, 1926. Bind 1-2, 432 + 388 sider. Pris: kr. 15,00
1943 Senere udgave: Idioten. Roman i fire Dele. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Gyldendal, 1943. Bind 1-2, 380 + 338 sider
1954 Senere udgave: Idioten. Ny udg. Bd. 1-2
1961 Senere udgave: Idioten. Roman i fire dele
1972 Senere udgave: Idioten. Overs. fra russisk af Ejnar Thomassen. Originalill. af Gilbert Koull. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1972]. Bind 1-2, 387 + 343 sider, 11 + 11 tavler
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Politiken 24-12-1887, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Dostojewskij, F. M.: En Hanrej. Avtoriseret Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Schubothe, 1888. 209 sider (1888, roman)
originaltitel: Vetjnyj muzj, 1870
serietitel: Romaner fra alle Lande, 5
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
1910 Senere udgave: En Hanrej. Roman oversat af Carl Behrens. ♦ København, John Martin's Forlag, 1910. 176 sider
1943 i: Mesterromaner [3b] Senere udgave: Den evige Ægtemand. En Hanrej
1945 Senere udgave: Den evige Ægtemand. Overs. fra Russisk af Ejnar Thomassen. ♦ Athenæum, 1945. 236 sider. Pris: kr. 5,75
1957 Senere udgave: Den evige ægtemand. [Ny udg.]
1972 Senere udgave: Den evige ægtemand. Juletræ og bryllup. Overs. fra russisk og indledt af Ejnar Thomassen. Originalill. af Pietro Sarto. ♦ Edito [ikke i bogh.], [1972]. 227 sider, 6 tavler
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Juel-Hansen, Erna: En ung Dames Historie. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1888. [2] 293 [3] sider (1888, roman)
 Bog (oversætter) Heidenstam, Verner von: Endymion. Roman. Oversat af Erna Juel-Hansen. Med en Indledning af Georg Brandes. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1889. 255 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1889, roman) EMP3373 👓
originaltitel: Endymion, 1889
Detaljer
af Verner von Heidenstam (1859-1940, sprog: svensk)
forord af Georg Brandes (1842-1927)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel 7 upaginerede sider: Indledning [signeret: Georg Brandes].
 note til oversat titel 1 upagineret side: I den danske Oversættelse af denne Bog har jeg dels i Forordet [side [1]-4], dels i det attende Kapitel indflettet nogle Sætninger, som ikke findes i det første Oplag af den svenske Udgave, ligesom nogle dér forekommende Skrive- og Trykfejl er rettede. [Signeret: Olshammar i Juli 1889, Forfatteren].
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Af Dagens Krønike, 1889, side 432.
 Bog (oversætter i periodicum) Loti, Pierre: Lotis Giftermaal. Overs. af Johannes Jørgensen. ♦ Christiania og Kbh., Cammermeyer, 1891. 208 sider (1891, roman) EMP4803
originaltitel: Le mariage de Loti, 1880
del af: Ude og Hjemme
del af: Kjøbenhavns Børs-Tidende
Detaljer
af Louis Marie-Julien Viaud (1850-1923, sprog: fransk)
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 4 afsnit i La Nouvelle Revue, fra 1-1-1880 til 15-2-1880, side 139-73, 381-417, 563-97 og 866-902. Udgivet i bogform under titlen: Le mariage de Loti (Rarahu), 1880.
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 145 (11-7-1880), side 415-419, Nr. 146 (18-7-1880), side 429-31, Nr. 147 (25-7-1880), side 435-39 og Nr. 148 (1-8-1880), side 446-48, under titlen: Lotis Kjærlighedshistorie. Erindringer fra et Ophold paa Tahiti med Fregatten "Rendeer". Efter "La nouvelle revue" oversat af Erna Juel Hansen.
 note om føljeton Føljeton i Kjøbenhavns Børs-Tidende fra 17-6-1891 til 29-7-1891 i 33 afsnit, under titlen: Lotis Giftermaal. Af Pierre Loti. Oversat af Johannes Jørgensen. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst (La Nouvelle revue) på: Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af den franske tekst (bogudgave) på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Macé, Gustave: Min første Forbryder. Overs. af Erna Juel-Hansen. ♦ 1891. 299 sider (1891, roman) EMP4384
originaltitel: Mon premier crime, 1885
Detaljer
af Gustave Macé (1835-1904, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-6: [Tilegnelse til "Hr. Ernest Vassal, Forhenværende Øvrighedsperson" af forf.].
 Bog (oversætter) Macé, Gustave: Net Selskab. Overs. af Erna Juel-Hansen. ♦ 1892. 243 sider (1892, roman) EMP4385
originaltitel: Un joli monde, 1887
af Gustave Macé (1835-1904, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Hatton, Joseph: Anna Klosstock eller Historien om Ghettoens Dronning. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ 1893. 298 sider (1893, roman) EMP 733
originaltitel: By order of the Czar, 1890
Detaljer
af Joseph Hatton (1841-1907, sprog: engelsk)
1916 Senere udgave: Ghettoens Dronning eller Historien om Anna Klosstock. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. 2. Udg. ♦ Pio, 1916. 274 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret "Overs.", oversættelsen er "noget forkortet"].
 Bog Juel-Hansen, Erna: Terese Kærulf. To Afsnit af en ung Kvindes Liv. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1894. 414 sider (1894, roman)
Detaljer
1900 Samhørende, fortsættes af (2. del): Helsen & Co.. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 322 sider
1914 Senere udgave: Terese Kærulf. To Afsnit af en ung Kvindes Liv. ♦ Gyldendal, 1914. 286 sider. ("Gyldendals Bibl."s Udg.)
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget overgik til Det nordiske Forlag.
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Juel-Hansen, Erna: Kærlighedens Veje. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1895. [4] 176 sider (1895, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1895. [Restoplaget overgik til Det nordiske Forlag].
 Bog Juel-Hansen, Erna: Helsen & Co.. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 322 sider (1900, roman)
Detaljer
1894 Samhørende, 2. del af: Terese Kærulf. To Afsnit af en ung Kvindes Liv. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1894. 414 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Collins, Wilkie: Maanestenen. Roman af Wilkie Collins. Oversat af Erna Juel-Hansen. ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1901. [1.]-2. Del, 338 + 446 sider (1901, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
1868 1. udgave: Maanestenen. Roman. ♦ Jordan, 1868. Deel 1-2, 419 + 392 sider. Pris: 3 Rd. (Trykkested: Frederiksborg)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Amtstidende fra 9-9-1901. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af oversættelsen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Biblioteket
 url Fuld visning af oversættelsen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Biblioteket
 Bog Juel-Hansen, Erna: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s224]] Tøbrud. (Af "Sex Noveller", 1885). Side 224-36 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1885 1. udgave: Sex Noveller. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1885. 155 sider
 Bog Juel-Hansen, Erna: De smaa Piger. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 196 [12] sider (1912, novelle(r))
Detaljer
omslag af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
kollaps Noter
 note til titel Omslagstegning af Gerda Ploug Sørensen.
 anmeldelse Horsens Folkeblad 16-3-1912, side 1 [Anmeldelse, signeret K.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Jyllandsposten 17-5-1912, side 4 [Anmeldelse, signeret: I. T-d.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 28-5-1912, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Juel-Hansen, Erna: Ellen (1912, novelle(r))
1881 1. udgave: Mellem 12 og 17. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel, 1881. 215 sider
[b] Juel-Hansen, Erna: Margrethe (1912, novelle(r))
[c] Juel-Hansen, Erna: Ella (1912, novelle(r))
 Trykt i periodicum (oversætter) Hill, Headon: Paa et hængende Haar. Af Headon Hill. Oversat af Fru Erna Juel-Hansen (1913, roman) 👓
originaltitel: By a hair's breadth, 1897
del af: København
Detaljer
af Francis Edward Grainger (1857-1927, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Føljeton i København fra 14-7-1899 til 13-8-1899 i 58 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Juel-Hansen, Erna: Terese Kærulf. To Afsnit af en ung Kvindes Liv. ♦ Gyldendal, 1914. 286 sider. ("Gyldendals Bibl."s Udg.) (1914, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1894 1. udgave: Terese Kærulf. To Afsnit af en ung Kvindes Liv. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1894. 414 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Originaludgaven 1894.
 Bog (oversætter) Hatton, Joseph: Ghettoens Dronning eller Historien om Anna Klosstock. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. 2. Udg. ♦ Pio, 1916. 274 sider (1916, roman)
serietitel: Pios Kronebøger, 4
Detaljer
af Joseph Hatton (1841-1907, sprog: engelsk)
1893 1. udgave: Anna Klosstock eller Historien om Ghettoens Dronning. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ 1893. 298 sider
 Bog Juel-Hansen, Erna: Henriks Mor. Fortælling. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1917. 237 [3] sider (1917, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Portrættavle af forfatteren efter Michael Anchers maleri. Med autograf i facsimile.
 Bog (oversætter) Fergusson, John: Mørkets Gerninger. Paa Dansk ved Erna Juel-Hansen. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1919. 236 sider (1919, roman)
af John Fergusson (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dostojevski, Fedor M.: Fattige Folk. (Oversat af Chr. Sarauw og Erna Juel-Hansen). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 190 sider. Pris: kr. 4,00 (1920, roman)
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
oversat af Christian Sarauw (1865-1925)
1884 1. udgave: Fattige Folk. Oversat fra Russisk af C. Sarauw og Erna Juel-Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1884. 240 sider
 Bog (oversætter) Barclay, Florence L.: Den lille hvide Dame. Roman. Aut. Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 252 sider (1920, roman)
originaltitel: The broken halo, 1913
Detaljer
af Florence Louisa Barclay (1862-1921, sprog: engelsk)
1958 Senere udgave: Doktor Dicks Ægteskab. Roman. Overs. fra engelsk af Erna Juel-Hansen efter "The broken halo". 2. Opl. af "Den lille hvide Dame". Bearbejdet af Ursula Baum. ♦ Frimodt, 1958. 207 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Originaltitlen fremgår ikke af Dansk Bogfortegnelse 1920-24, men af senere udgave.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Wadsley, Olive: Johns Kærlighed. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Erna Juel-Hansen. ♦ Martin, 1923. 252 sider. Pris: kr. 2,00 (1923, roman)
originaltitel: Nevertheless, 1918
Detaljer
af Olivia Marie ("Olive") Wadsley (1885-1959, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Originaltitlen er ikke anført i Dansk Bogfortegnelse 1920-24.
 Bog (oversætter) Bailey, Temple: Tinsoldaten. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Erna Juel-Hansen. ♦ Martin, 1925. 242 sider. Pris: kr. 2,00 (1925, roman)
originaltitel: The tin soldier, 1918
del af: Nationaltidende
del af: Folket
Detaljer
af Irene Temple Bailey (1869-1953, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nationaltidende, Aften, fra 1-7-1925 til 18-9-1925 i 69 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Folket fra 12-12-1942 til 22-4-1943. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog (oversætter) Barclay, Florence: Doktor Dicks Ægteskab. Roman. Overs. fra engelsk af Erna Juel-Hansen efter "The broken halo". 2. Opl. af "Den lille hvide Dame". Bearbejdet af Ursula Baum. ♦ Frimodt, 1958. 207 sider (1958, roman)
serietitel: Solskinsbøgerne, 6
Detaljer
af Florence Louisa Barclay (1862-1921, sprog: engelsk)
oversat af Ursula Baum Hansen
1920 1. udgave: Den lille hvide Dame. Roman. Aut. Oversættelse ved Erna Juel-Hansen. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 252 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Erna Juel-Hansen: Aftenen før -
Skuespil i 2 Akter af Erna Juel-Hansen
(premiere 29-09-1890 på Dagmarteatret)
Erna Juel-Hansen: Principerne leve!
Lystspil i 3 Akter af Erna Juel-Hansen. Sangen i 3. Akt af Holger Drachmann til Musik af Charles Kjerulf
sange af Holger Drachmann (1846-1908)
musik af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 29-11-1894 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden