Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Vilhelm Østergaard (1852-1928)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) avis: Nyt Aftenblad. Red. og udg. af V. Hartvigsen, senere S. Berger, V. Østergaard, fra 1880 M. Gjørup (1869-82, periodicum)
Detaljer
redigeret af V. Hartvigsen (1827-1897)
redigeret af Salomon Berger (1853-1886)
redigeret af Michael Giørup (1830-1915)
kollaps Noter
 note til titel Fra 1878-82 med titlen: Aftenbladet.
 note til titel Igen fra 1-4-1882 til 30-9-1882 med titlen: Nyt Aftenblad.
 note til titel Fra 1-10-1882 til 31-12-1882 med titlen: Kjøbenhavns Avis.
 url Om avisen på: Link til ekstern webside De Danske Aviser
 Bog (oversætter) anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s054]] Pollys gule Shavl. Efter det Engelske ved Vilh. Ø. Side 54-65 (1873, novelle(r)) 👓
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Familievennen. Underholdende Billedblad for Hjemmet. Redigeret af Fr. Winkel Horn (senere V. Østergaard). ♦ 1877-83. Aargang 1877-1883 (1877-83, periodicum) 👓
Detaljer
redigeret af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note til titel Udkom hver 14. dag.
 Bog Østergaard, Vilhelm: Fra ulige Steder. Otte Smaahistorier til Julebordet. ♦ N.C. Roms Forlagsforretning, 1879. 251 sider. Pris: kr. 2,00 (1879, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Østergaard, Vilhelm: Kanariefuglen (1879, novelle(r))
[b] Østergaard, Vilhelm: Æbletræet og Egetræet (1879, novelle(r))
[c] Østergaard, Vilhelm: Rosenbuskene (1879, novelle(r))
[d] Østergaard, Vilhelm: Et Feriebesøg (1879, novelle(r))
[e] Østergaard, Vilhelm: En Historie fra Niagara (1879, novelle(r))
[f] Østergaard, Vilhelm: Forsonet (1879, novelle(r))
[g] Østergaard, Vilhelm: En lykkelig Stakkel (1879, novelle(r))
[h] Østergaard, Vilhelm: Kun en Vragstump (1879, novelle(r))
1904 indgår i: Høsttid [a] Senere udgave: Kun en Vragstump
 Bog (oversætter) Collins, Wilkie: Spøgelsehotellet. Et Mysterium fra det moderne Venedig. Roman. Overs. af Vilh. Østergaard. Særtryk af "Aftenbladet"s Feuilleton. ♦ 1879. Del 1-2, 381 sider [fortsat paginering] (1879, roman) EMP 429
originaltitel: The haunted hotel, 1878
del af: Nyt Aftenblad
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
1879 Senere udgave: Grevinde Marona. ♦ L. Jordan, 1879. ? sider. Pris: kr. 1,50. (Trykkested: Frederiksborg)
1912 Senere udgave: Spøgelsehotellet. ♦ John Martin, 1912. 158 sider. Pris: kr. 0,25
1922 Senere udgave: Spøgelses Hotellet. Ny Udg. ♦ Martin, 1922. 112 sider
1927 Senere udgave: Spøgelsehotellet. ♦ Det ny Forlag, 1927. 96 sider. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Belgravia Magazine, June-November 1878. Udgivet i bogform 1878 (med udgivelsesåret anført som 1879).
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1892-93, fra Nr. 32 (7-5-1893) til Nr. 50 (10-9-1893), under titlen: Grevinde Narona. Roman af Wilkie Collins.
 Bog (oversætter) Oscar, II, Konge af Sverige og Norge: Digte og Dagbogsblade. Oversat af Vilhelm Østergaard. ♦ Klein, 1880. 188 sider (1880, digte)
af Oscar 2 (konge af Sverige) (1829-1907, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Ivanhoe eller Den hemmelighedsfulde Ridder ... Ny illustreret Folkeudgave. Overs. af Vilh. Østergaard. ♦ [1880]. 761 sider + 35 tavler (1880, roman) EMP1244
del af: Ølandenes Dagblad
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fylde titel: Ivanhoe eller Den hemmelighedsfulde Ridder. Romantisk Fortælling om hvorledes Ridder Ivanhoe frelser den skjønne Jødinde Rebekka fra at blive brændt paa Ballet.
 note til oversat titel [side ?]: Indledning af forf.
 note til oversat titel Udkom i 50 hæfter.
 note til oversat titel Også udgivet i Føljetonudgave (nævner ikke oversætterens navn, men er den samme oversættelse, begge udgaver trykt i "Langelands Bogtrykkeri"): "Ølandenes Dagblads" Feuilleton. ♦ Langeland, 1880. 773 sider + 35 tavler.
 note til oversat titel Lollands-Falsters Folketidende Nr. 250 (20-12-1880), side 2, læserbrev fra N.C. Rom [kommentar til anmelderens kritik af bogen bititel (undertitel)], efterfulgt af kommentar fra redaktøren. Rom, N.C. N.C. RomFuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Folketidende, Nr. 244 (11-12-1880), side 2 [Anmeldelse, signeret: P.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Kolding Folkeblad 20-12-1880, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum (illustrationer) Twain, Mark: En urolig Nat. Af Mark Twain. Oversat af Vilh. Østergaard (1880, novelle(r)) 👓
originaltitel: My long crawl in the dark
del af: Familievennen
se også: En Landstryger paa Rejse
Detaljer
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Nærværende Skitse er taget af Mark Twains nyeste Bog, "A tramp abroad", hvori den berømte Humorist beskriver sin Reise gjennem Evropa.
 note om føljeton Trykt i Familievennen, Aargang 1880, spalte 1046-53.
 Bog Østergaard, V.: Paa Vandring (1881, roman)
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. C.: Parcival eller den sidste Tempelridder. Romantisk Fortælling. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. ♦ 1881. iv + 814 sider (1881, roman) EMP1725
originaltitel: Parcival, 1878
Detaljer
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
1906 Senere udgave: Parcival, den sidste Tempelridder. Historisk Roman. Overs. af Vilhelm Østergaard. 2. Udg. ♦ N.C. Roms Forlagsforretning, 1906. [Bind] I-II, 400 + 392 sider. Pris: kr. 8,00
1929 Senere udgave: Parcival. Den sidste Tempelridder. Historisk Roman. Oversat af Vilhelm Østergaard. 3. Udg. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1929. 558 sider. Pris: kr. 6,50
1973 Senere udgave: Parcival. Den sidste tempelridder. Historisk roman. Overs. af Vilhelm Østergaard. 5. udg. ♦ Borgen, 1973. Bind 1-2, 275 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-iii: [Forord af oversætteren (om A.E.B.)].
 Bog Østergaard, Vilhelm: Et Ægteskabs Historie. En Virkelighedsskildring af Vilhelm Østergaard. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel, 1883. 289 sider. (Trykkeri: Nielsen & Lydiche) (1883, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladets bagside: Den nyere Litereatur fortæller forholdsvis meget om Hustruen som den forurettede Part i Ægteskabet. Men naar man uhildet iagttager det virkelige Liv, kommer na vistnok til det Resultat, at der blandt de mislykkede Ægteskaber gives lige saa mange, i hvilke det er Manden, der har lidt det største Skibbrud. -.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Østergaard, Vilhelm: Folkelivsbilleder. Skitser og Studier. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1884. [1] 191 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Politiken 17-11-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret: P.N.].
kollaps Indhold

[s001] Østergaard, Vilhelm: En stridig Rad. Side [1]-31 (1884, novelle(r))
[s033] Østergaard, Vilhelm: Pers Kjæreste. Side [33]-59 (1884, novelle(r))
[s061] Østergaard, Vilhelm: Af en fattig Drengs Historie. Side [61]-83 (1884, novelle(r))
[s085] Østergaard, Vilhelm: Bro'er Thomas og Søster Gitte. Side [85]-98 (1884, novelle(r))
[s099] Østergaard, Vilhelm: Da det slog fejl med Sildene. Side [99]-117 (1884, novelle(r))
1904 indgår i: Høsttid [b] Senere udgave: Da det slog fejl med Sildene

[s119] Østergaard, Vilhelm: Ukrudt. Side [119]-50 (1884, novelle(r))
[s151] Østergaard, Vilhelm: Lars Geihe. Side [151]-72 (1884, novelle(r))
[s173] Østergaard, Vilhelm: En Strandvadsker-Historie. Side [173]-91 (1884, novelle(r))
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist eller Et Fattighusbarns Hændelser. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med Illustrationer efter George Cruikshanks Raderinger. ♦ N.C. Rom, 1884. 793 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1884, roman) EMP 539
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
 Bog Lykke, Svend (V. Østergaard): Fra gamle Dage. Fortællinger. ♦ Hagerup, 1885. 188 sider (1885, novelle(r))
Detaljer
andet: Frederik Hartvig (1856-1929)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af Fred. Hartvig], skaaret af Hammer.
 Dramatik Østergaard, V., og C. Møller: Karup Kro (1885, dramatik)
af Carl Møller (1844-1898)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nordstjernen. Illustreret Ugeblad. Udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Redigeret af Jul. Schiøtt. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1885-97. 13 bind (folioformat) (1885-97, periodicum)
Detaljer
redigeret af Julius Schiøtt (1856-1910)
kollaps Noter
 note til titel Udkom med 3 prøvenumre i 1884, derefter hver søndag fra Nr. 4 (4-1-1885).
 note til titel Til og med Nr. 15 (13-1-1889) er i hovedet anført: Illustreret Ugeblad udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Fra og med Nr. 16 (20-1-1889) anføres: Illustreret Ugeblad redigeret af Cand. Mag. Julius Schiøtt.
 note til titel Trykt hos Nielsen & Lydiche.
 note til titel Fra 3-10-1886 udgøres en gang månedligt nogle af siderne af: Nordstjernens Kvinde- og Mønstertidende.
 note til titel Stort set hvert nummer indeholder humoristisk tegneserie, kun serien hvor tegneren er anført eller signaturen er tydelig er medtaget i indekseringen af indholdet.
 note til titel Årligt udkom separat i november måned: Nordstjernens Aarsrevue. Uddrag af omtalen for årbogen for 1888 (i Nr. 22, 27-2-1889, side 236): et smukt stort Hefte paa 64 sider, trykt paa svært Papir og med farvetrykt Omslag, indeholdende henved 100 større og mindre Billeder af det foregaaende Aars vigtigste Begivenheder i Indland og Udland, 41 Portræter af bekjendte Personligheder ...
 note til oversat titel Aargang 1888-89, Nr. 18 (3-2-1889), side 212, note: Jules Vernes nyeste Roman "Navnløs" [Famille-sans-nom] vil i et af de nærmeste Numre blive paabegyndt i "Nordstjernen" og udkomme samtidig med den franske Original. [Blev aldrig optaget i bladet].
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Peter Simple eller Æventyr til Søs og til Lands. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med 16 Originaltegninger af Emil Rosenstand. ♦ 1885. 739 sider, illustreret (1885, roman) EMP1014
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Dramatik Østergaard, Vilhelm: Den 2den April Folkeskuespil i fem Akter. Af Vilhelm Østergaard. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1887. [2] 189 sider. (Trykkeri: Triers Bogtrykkeri (H.J. Schou)) (1887, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladets bagside: Opført første Gang paa Folketheatret den 7. december 1887.
 note til titel 2 upaginerede sider: Personerne [og hvor handlingen udspiller sig].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Sten, Daniel (Ina Lange): En Skæbne. Fortælling fra vore Bedsteforældres Tid. Af Daniel Sten (Ina Lange). Paa Dansk ved Vilhelm Østergaard. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1887. 316 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1887, roman) EMP3404 👓
originaltitel: Sämre folk, 1887
Detaljer
af Ina Lange (1846-1930)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning (side 316 mangler) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagens Nyheder 21-9-1887, side 1-2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 29-10-1887, Aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Østergaard, Vilhelm: Tosse-Ane og andre Historier. Af Vilhelm Østergaard. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1887. [1] 163 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1887, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Berlingske Tidende 29-10-1887, Aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Østergaard, Vilhelm: Glædelig Jul. Side [1]-16 (1887, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende 23-12-1900, under titlen: Glædelig Jul. En Skitse [efter teksten: Vilhelm Østergaard]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[s017] Østergaard, Vilhelm: Tosse-Ane. Side [17]-42 (1887, novelle(r))
[s043] Østergaard, Vilhelm: En Livshistorie. Side [43]-55 (1887, novelle(r))
[s057] Østergaard, Vilhelm: En Uvedkommende. Side [57]-69 (1887, novelle(r))
[s071] Østergaard, Vilhelm: Onde Øjne. Side [71]-88 (1887, novelle(r))
[s089] Østergaard, Vilhelm: Kaptajn Pihl. Side [89]-109 (1887, novelle(r))
[s111] Østergaard, Vilhelm: En moderne Magdalene. Side [111]-42 (1887, novelle(r))
[s143] Østergaard, Vilhelm: Jonas Has og hans Kone. Side [143]-63 (1887, novelle(r))
1904 indgår i: Høsttid [c] Senere udgave: Jonas Has og hans Kone
 Bog Østergaard, Vilhelm: Danske Sagn og Historier. Fortalte af Vilhelm Østergaard. Med Illustrationer af V. Jastrau. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1892-93. [1. Samling]-Ny Samling, [2] 175 + [3] 172 sider. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Haanover)) (1892-93, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel [1. Samling], 2 upaginerede sider: Forord [signeret: Frederiksberg, i Oktober 1892, Vilhelm Østergaard].
 note til titel Uddrag af forordet: I den foreliggende Samling "Danske Sang og Historier", som jeg gjærne vilde fortsætte ad Aare, er - med Undtagelse af "Jomfru Rigborg", hvortil Ømnet væsentlig er hentet fra "Prospekter af danske Herregaarde", 2. Bd., udgivet af F. Richardt og T.A. Becker - Motiverne tagne fra J. M. Thieles "Danmarks Folkesagn.
 note til titel Ny Samling, 2 upaginerede siger: Forord [signeret: Frederiksberg, i November 1893, Vilhelm Østergaard].
 note til titel Uddrag af forordet i Ny Samling: I denne ligesom i den foregaaende Samling "Danske Sagn og Historier" er Størsteparten af Motiverne hentede fra J. M. Thieles "Danmarks Folkesagn". Der er imidlertid den Forskjel, at jeg her saa godt som udelukkende har taget Sigte paa Folkeæventyret og Folketraditionen i Stedet for delvis at lægge de historisk-romantiske Sang til Grundlag. Det egentlige Folkeæventyr-Motiv frister mere end noget andet til fri, digterisk Behandling.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Politiken 19-12-1893, side 1 [Anmeldelse af Ny Samling, signeret: E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
kollaps Indhold

[1s001] Østergaard, Vilhelm: Liden Kirsten. Side [1]-21 (1892, novelle(r))
[1s023] Østergaard, Vilhelm: Marsk Stigs Svend. Side [23]-39 (1892, novelle(r))
[1s041] Østergaard, Vilhelm: Ellelille. Side [41]-59 (1892, novelle(r))
[1s061] Østergaard, Vilhelm: Jomfru Rigborg. Side [61]-107 (1892, novelle(r))
[1s109] Østergaard, Vilhelm: Skatten paa Fur. Side [109]-30 (1892, novelle(r))
[1s131] Østergaard, Vilhelm: Rusbo Banke. Side [131]-41 (1892, novelle(r))
[1s143] Østergaard, Vilhelm: Tove. Side [143]-67 (1892, novelle(r))
[1s169] Østergaard, Vilhelm: St. Helene Kilde. Side [169]-75 (1892, novelle(r))
[2s001] Østergaard, Vilhelm: Fra Havets Bund. Side [1]-22 (1893, novelle(r))
[2s023] Østergaard, Vilhelm: Herremanden til Thyrsbæk. Side [23]-43 (1893, novelle(r))
[2s045] Østergaard, Vilhelm: Salling-Præsten. Side [45]-91 (1893, novelle(r))
[2s093] Østergaard, Vilhelm: Fæggeklit. Side [93]-113 (1893, novelle(r))
[2s115] Østergaard, Vilhelm: Per Klyve og Kongen. Side [115]-35 (1893, novelle(r))
[2s137] Østergaard, Vilhelm: Ved Vesterhavet. Side [137]-54 (1893, novelle(r))
[2s155] Østergaard, Vilhelm: Brudekransen. Side [155]-72 (1893, novelle(r))
 Bog Østergaard, V.: Niels Ribes Æventyr (1893, roman)
del af: St. Paul Tidende
Detaljer
1904 Senere udgave: Niels Ribes Æventyr. En Roman fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1904. 336 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
1942 Senere udgave: Niels Ribe. Ny Udg.
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i St. Paul Tidende (Minnesota) fra 23-3-1906.
 Bog Østergaard, Vilhelm: Danmarks Vovehals. En Roman fra gamle Dage. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 462 sider. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1894, roman) 👓
Detaljer
om: Peder Skram (1503-1581)
1912 Senere udgave: Danmarks Vovehals. En Roman fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1912. 320 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 17-11-1894, side 1 [Anmeldelse, signeret [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Østergaard, Vilhelm: Tyge Brahe. En Roman fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. Af Vilhelm Østergaard. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 377 sider, 1 tavle. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1895, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Carl Bloch (1834-1890)
om: Tycho Brahe (1546-1601)
1907 Senere udgave: Tyge Brahe. En Roman fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 273 sider, 1 tavle. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Billede: "Kong Jakob af Skotland, der besøger Tyge Brahe paa Hven". Efter Carl Blochs Maleri.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 8-11-1895, side 2 [Anmeldelse, signeret: E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 Bog Østergaard, Vilhelm: [indgår i antologien: To Venner [k]] Hvordan Antonio vilde narre Vorherre. En Historie af Vilhelm Østergaard. Illustreret af Alfred Schmidt (s.a., novelle(r)) 👓
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Østergaard, Vilhelm: Med Trækfuglene. Novelletter. Gyldendal, 1896. 179 sider (1896, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 31-10-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Østergaard, Vilhelm: Julebogen. En Samling Fortællinger. Med Ill. af Carl Thomsen. ♦ Gyldendal, 1898. 147 sider, illustreret (1898, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel Nyt omslag [1913].
 anmeldelse Dagens Nyheder 19-12-1898, side 2 [Anmeldelse, signeret A.G.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fredericia Dagblad 23-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Østergaard, Vilhelm: Menneskenes Børn (1898, novelle(r))
[b] Østergaard, Vilhelm: Indskriften (1898, novelle(r))
[c?] Østergaard, Vilhelm: Skjærven og Bjælken (1898, novelle(r))
[d?] Østergaard, Vilhelm: Sancte Lucie Nat (1898, novelle(r))
[e?] Østergaard, Vilhelm: Djævlepræsten (1898, novelle(r))
1904 indgår i: Høsttid [h] Senere udgave: Djævlepræsten

[f?] Østergaard, Vilhelm: Jule-Aften paa Rosenborg 1647 (1898, novelle(r))
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet. Ugeskrift for dansk Literatur. Redigeret af Vilhelm Østergaard. ♦ Gyldendal, 1899-16 (1899-16)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I begyndelsen er det strengt taget et tidsskrift, hvorigennem man samler teksterne til bøger og kan lade dem indbinde, men senere kunne hæfterne købes uden abonnement og til sidst udkom bøgerne indbundne.
 note til titel Fra og med 10. årgang med titlen: Gyldendals Bibliothek.
 note til titel Fra og med 9. årgang forkortes serietitlen flere steder: Gyld. Bibl. Udg.
 note til titel Fra 1902 med undertitlen: Ugeskrift for dansk og norsk Literatur.
 note til titel Fra 1905 med undertitlen: Ugeskrift for nordisk Literatur.
 note til titel Fra og med 12. årgang (1910-11) opgives den ugevise hæftesubskription og der udkommer 12 årlige bind.
 url Torben Nielsen: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet. En halvglemt kulturindsats. i: Fund og Forskning. Bind 35 (1996), side 141-66. Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 Bog Rosenkrantz, Palle: Fruen paa Havreholm. En Herregaardshistorie. ♦ Gyldendal, 1899. 250 sider (1899, roman)
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
af Palle Rosenkrantz (1867-1941)
1914 Senere udgave: Fruen paa Havreholm. En Herregaardsroman. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark" [ikke i boghandlen], 1914. 189 sider. (Trykkeri: Trykt i Egmont H. Petersens kgl. Hof-Bogtrykkeri)
1928 Senere udgave: "Fruen paa Havreholm". En Herregaardsroman, af Palle Rosenkrantz. (Feuilleton til "Ærø Avis"). ♦ [Ærø Avis], [1928]. 184 sider
1928 Senere udgave: Fruen paa Havreholm. En Herregaardsroman. Af Palle Rosenkrantz. ♦ [Randers Dagblad], [1928]. 184 sider
1928 Senere udgave: Fruen paa Havreholm. En Herregaardsroman af Palle Rosenkrantz. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1928]. 184 sider
1928 Senere udgave: Fruen paa Havreholm. En Herregaardsroman af Palle Rosenkrantz. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1928]. 184 sider
1928 Senere udgave: Fruen paa Havreholm. En Herregaardsroman. [Af] Palle Rosenkrantz. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1928. 184 sider
1932 Senere udgave: Fruen paa Havreholm. Roman af Palle Rosenkrantz. Føljeton til "Bornholms Avis og Amtstidende". ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1932]. 181 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 6-10-1899.
 note til titel Ifølge Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon, bind 3, side 202, skrevet sammen med Vilh. Østergaard.
 omtale Palle Rosenkrantz: Tredive Aar paa det danske Parnas, 1927, side 10-11 og 15-17.
 note til titel Restoplaget overgik til Forlaget Danmark.
 note til titel Thisted Amtsavis 4-6-1931, side 3, uddrag af note: Flere af vore Læsere og Læserinder har sikkert i Gaar savnet Fortsættelsen af Romanen "Fruen paa Havreholm" ... Aarsagen er, at vi er blevet opmærksom paa, at Romanen for ikke længe siden har været aftrykt her i Bladet som Fraklipningsfeuilleton ...
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amtsavis fra 28-5-1931 til 2-6-1931 afbrudt efter afsnit 5. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 30-10-1899, side 1-2 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Udvalgte dramatiske Værker. Oversatte af V. Østerberg, indledede af G. Brandes. ♦ Schubothe, 1900-02. [Bind] I-II, 392 + 460 sider. Pris: kr. 8,00 (1900-02, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
forord af Georg Brandes (1842-1927)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i hefter.
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
kollaps Indhold

[1a] Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm (1900, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816

[1b] Shakespeare, William: Romeo og Julie (1900, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider

[1c] Shakespeare, William: Første Del af Henrik den Fjerde (1900, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1815 i: Tragiske Værker [3b] 1. udgave: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider

[1d] Shakespeare, William: Helligtrekongersaften eller Hvad I vil (1900, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1829 1. udgave: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22)

[2a] Shakespeare, William: Hamlet, Prins af Danmark Prins af Danmark (1902, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider

[2b] Shakespeare, William: Othello, Moren i Venedig (1902, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1790 i: Skuespil [1b] 1. udgave: Othello

[2c] Shakespeare, William: Kong Lear (1902, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear

[2d] Shakespeare, William: Stormen (1902, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen
 Bog Østergaard, Vilhelm: Den gamle Kirkeklokke og andre Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. [1] 183 sider. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1900, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
kollaps Indhold

[s001] Østergaard, Vilhelm: Den gamle Kirkeklokke. Side [1]-15 (1900, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.

[s017] Østergaard, Vilhelm: Røde Valmue. En Erindring fra Normandiet. Side [17]-33 (1900, novelle(r))
1904 indgår i: Høsttid [j] Senere udgave: Røde Valmue
kollaps Noter
del af: Dannebrog
 note om føljeton Trykt i Dannebrog 27-12-1896 Link til ekstern webside Mediestream

[s035] Østergaard, Vilhelm: To Par. Side [35]-50 (1900, novelle(r))
[s051] Østergaard, Vilhelm: Signor Pietro. Side [51]-68 (1900, novelle(r))
[s069] Østergaard, Vilhelm: Mester Giseldus. Side [69]-87 (1900, novelle(r))
1904 indgår i: Høsttid [k] Senere udgave: Mester Giseldus
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende 25-12-1899, under titlen: Mester Giseldus. En Fortælling fra det gamle Nürnberg af Vilhelm Østergaard. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[s089] Østergaard, Vilhelm: Kongen og hans Skygge. Et Æventyr. Side [89]--108 (1900, novelle(r))
[s109] Østergaard, Vilhelm: Tyge Brahes Ø. Side [109]-23 (1900, novelle(r))
[s125] Østergaard, Vilhelm: En Novelle i Breve. Side [125]-83 (1900, novelle(r))
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Kong Lear. En Komedie. Oversat af V. Østerberg. Indledet af G. Brandes. ♦ Schubothe, 1902. 118 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
forord af Georg Brandes (1842-1927)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Homo sum: Det gamle Land. En Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1903. 346 sider. Pris: kr. 5,00 (1903, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [1] Senere udgave: Det gamle Land. ♦ Gyldendal, [1903]. 346 sider
kollaps Noter
 note til titel Pseudonymet oplyst i Politiken 26-10-1908.
 anmeldelse Vejle Amts Folkeblad 9-11-1903, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Homo sum: Den Førstefødte. En Familiehistorie. ♦ Gyldendal, 1904. 218 sider. Pris: kr. 3,50 (1904, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [2] Senere udgave: Den førstefødte. ♦ Gyldendal, [1904]. 282 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Randers Amtsavise 10-11-1904, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Østergaard, Vilhelm: Høsttid. Udvalgte Noveller. ♦ Gyldendal, 1904. 237 sider. Pris: kr. 3,50 (1904, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i anledning af 25-året for forfatterens debut som skønlitterær forfatter.
 note til titel Udgivet som ebog 2022.
kollaps Indhold

[a] Østergaard, Vilhelm: Kun en Vragstump (1904, novelle(r))
1879 indgår i: Fra ulige Steder [h] 1. udgave: Kun en Vragstump

[b] Østergaard, Vilhelm: Da det slog fejl med Sildene (1904, novelle(r))
1884 indgår i: Folkelivsbilleder [s099] 1. udgave: Da det slog fejl med Sildene. Side [99]-117

[c] Østergaard, Vilhelm: Jonas Has og hans Kone (1904, novelle(r))
1887 indgår i: Tosse-Ane [s143] 1. udgave: Jonas Has og hans Kone. Side [143]-63

[d] Østergaard, Vilhelm: Salling-Præsten (1904, novelle(r))
[e] Østergaard, Vilhelm: Det røde Sjal (1904, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dannebrog
 note om føljeton Trykt i Dannebrog 26-12-1894, under titlen: Et røde Shawl. En historie fra Italien Link til ekstern webside Mediestream

[f] Østergaard, Vilhelm: Salomon Jehudas Søn (1904, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dannebrog
 note om føljeton Trykt i Dannebrog 15-4-1895, med undertitlen: En Historie fra Prag Link til ekstern webside Mediestream

[g] Østergaard, Vilhelm: Den lunefulde Amor (1904, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dannebrog
 note om føljeton Trykt i Dannebrog 25-12-1895, med undertitlen: En Kjærlighedshistorie fra Nürnberg Link til ekstern webside Mediestream

[h] Østergaard, Vilhelm: Djævlepræsten (1904, novelle(r))
1898 indgår i: Julebogen [e?] 1. udgave: Djævlepræsten

[i] Østergaard, Vilhelm: Et Menneskes Taalmodighed (1904, novelle(r))
[j] Østergaard, Vilhelm: Røde Valmue (1904, novelle(r))
1900 indgår i: Den gamle Kirkeklokke [s017] 1. udgave: Røde Valmue. En Erindring fra Normandiet. Side [17]-33

[k] Østergaard, Vilhelm: Mester Giseldus (1904, novelle(r))
1900 indgår i: Den gamle Kirkeklokke [s069] 1. udgave: Mester Giseldus. Side [69]-87
 Bog Østergaard, V.: Niels Ribes Æventyr. En Roman fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1904. 336 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1904, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1893 1. udgave: Niels Ribes Æventyr
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. E.: Parcival, den sidste Tempelridder. Historisk Roman. Overs. af Vilhelm Østergaard. 2. Udg. ♦ N.C. Roms Forlagsforretning, 1906. [Bind] I-II, 400 + 392 sider. Pris: kr. 8,00 (1906, roman)
Detaljer
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
1881 1. udgave: Parcival eller den sidste Tempelridder. Romantisk Fortælling. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. ♦ 1881. iv + 814 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hefter.
 anmeldelse Fredericia Dagblad 12-2-1906, side 3 [Anmeldelse, signeret S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Østergaard, V.: Tyge Brahe. En Roman fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 273 sider, 1 tavle. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Af "Gyldendals Bibl.") (1907, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1895 1. udgave: Tyge Brahe. En Roman fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. Af Vilhelm Østergaard. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 377 sider, 1 tavle. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Efter Originaludgaven 1895.
 note til titel Billedtavle: Kong Jakob af Skotland besøger Tyge Brahe paa Hveen. Efter Carl Blochs Maleri.
 Bog Homo sum: C.M. Arndt. En Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1908. 282 sider. Pris: kr. 4,50 (1908, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [3] Senere udgave: C. M. Arndt. ♦ Gyldendal, [1908]. 282 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 106, [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side [113], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Politiken 20-11-1908, Kroniken [Anmeldelse af H. Brix].
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Macbeth. I Oversættelse og med Indledn. af V. Østergaard. M. 12 Bill. ♦ (Gad), 1908. 184 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1908, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 279
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
 Dramatik Østergaard, Vilh.: Andersens Æventyr. Komedie i fire Akter. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 85 [2] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri) (1909, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På smudstitelbladets bagside bl.a: Published Januar 6, 1909.
 note til titel Side [87-88]: Efterskrift [Signeret: Frederiksberg, i Oktober 1908. Vilhelm Østergaard].
 Tekster Østergaard, Vilhelm: Saga Jóseps Garibalda þjóðhetju Ítala. Færð í skáldsögbúning á dönsku af Vilhem Østergaard. Frá íslenzku þýðingunni gekk Brynjúlfur [i.e. Brynjólfur] Jónsson frá Minna-Núpi. ♦ Reykjavík, Kostnaðarmaður: Sigurður Kristjánsson, 1909. iv + 276. (Trykkeri: Fjelagsprentsmiðjan) (1909)
Detaljer
oversat af Brynjúlfur Jónsson (1838-1914, sprog: islandsk)
1927 Senere udgave: Giuseppe Garibaldi. En Fortælling fra den italienske Frihedskrig. ♦ P.H. Fergo (Nyt nordisk Forlag), 1927. 320 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-iv: Til Lesendanna [Signeret: Br. J.].
 note til titel Side [275]-276: Eftirmáli höfundarins [Signeret: Kaupmannahöfn í ágúst 1907. Vilhelm Østergaard].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Børnebog Østergaard, V.: Ungdommens Bog om vort Land Fortællinger af vort Fædrelands Historie. ♦ Gyldendal, 1911. 283 sider, illustreret (1911, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som ebog 2020.
 Bog Østergaard, Vilhelm: Danmarks Vovehals. En Roman fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1912. 320 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1912, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1894 1. udgave: Danmarks Vovehals. En Roman fra gamle Dage. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 462 sider. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
 Afsnit i bog (redigeret) Andersen, H. C.: Eventyr i Udvalg. Ved Vilhelm Østergaard. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. 393 [2] sider, illustreret. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1913, novelle(r)) 👓
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Vilhelm Pedersen (1820-1859)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note til titel Side [395-96]: Indhold.
 Bog Homo sum: Magister Stefanus. Et Afsnit af hans Levnedsløb. ♦ Gyldendal, 1914. 342 sider (1914, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [4] Senere udgave: Magister Stefanus. ♦ Gyldendal, [1914]. 341 sider
 Bog (oversætter) Strindberg, August: Dødsdansen. Drama. Paa Dansk ved Vilhelm Østergaard. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1914. 191 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København) (1914, dramatik) 👓
originaltitel: Dödsdansen, 1900
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
1928 i: Værker [7f] Senere udgave: Dødsdansen
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Gyld. Bibl. Udg.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1962. Artikel om skuespillet på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Østergaard, Vilhelm: Kinafareren eller Briggen "Det gode Haab". En Fortælling fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1918. 192 sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Ringsted Folketidende 18-12-1918, side 4 [Anmeldelse, signeret: K.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 26-12-1918, side 8 [Anmeldelse, signeret E-e.].
 Bog Homo sum: Via dolorosa. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1920. 183 sider. Pris: kr. 8,75 (1920, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [5] Senere udgave: Via dolorosa. ♦ Gyldendal, [1920]. 183 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 267 [Anmeldelse af Oscar Geismar, signeret: O.G.].
 anmeldelse Tilskueren, november 1920, side 383-85 [Anmeldelse af Poul Levin]. Levin, Poul Poul Levin
 Bog Homo sum: Samlede Romaner. ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-V (1921, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Sammenstillet af restoplag forsynet med nyt fælles titelblad og smudstitelblad betegnet: Samlede Romaner.
kollaps Indhold

[1] Homo sum: Det gamle Land. ♦ Gyldendal, [1903]. 346 sider (1921, roman)
1903 1. udgave: Det gamle Land. En Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1903. 346 sider. Pris: kr. 5,00

[2] Homo sum: Den førstefødte. ♦ Gyldendal, [1904]. 282 sider (1921, roman)
1904 1. udgave: Den Førstefødte. En Familiehistorie. ♦ Gyldendal, 1904. 218 sider. Pris: kr. 3,50

[3] Homo sum: C. M. Arndt. ♦ Gyldendal, [1908]. 282 sider (1921, roman)
1908 1. udgave: C.M. Arndt. En Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1908. 282 sider. Pris: kr. 4,50

[4] Homo sum: Magister Stefanus. ♦ Gyldendal, [1914]. 341 sider (1921, roman)
1914 1. udgave: Magister Stefanus. Et Afsnit af hans Levnedsløb. ♦ Gyldendal, 1914. 342 sider

[5] Homo sum: Via dolorosa. ♦ Gyldendal, [1920]. 183 sider (1921, roman)
1920 1. udgave: Via dolorosa. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1920. 183 sider. Pris: kr. 8,75
 Børnebog Østergaard, V.: Søren Knap og andre Drenge. Fortælling for Ungdommen. M. Illustr. af K. Hansen-Reistrup. ♦ Gyldendal, 1922. 136 sider, illustreret (1922, børnebog)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
 Bog Østergaard, Vilhelm: Giuseppe Garibaldi. En Fortælling fra den italienske Frihedskrig. ♦ P.H. Fergo (Nyt nordisk Forlag), 1927. 320 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1927, roman)
Detaljer
1909 1. udgave: Saga Jóseps Garibalda þjóðhetju Ítala. Færð í skáldsögbúning á dönsku af Vilhem Østergaard. Frá íslenzku þýðingunni gekk Brynjúlfur [i.e. Brynjólfur] Jónsson frá Minna-Núpi. ♦ Reykjavík, Kostnaðarmaður: Sigurður Kristjánsson, 1909. iv + 276. (Trykkeri: Fjelagsprentsmiðjan)
 Bog Homo sum: Hjob og hans Venner. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1928. 276 sider. Pris: kr. 7,50 (1928, roman)
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. E.: Parcival. Den sidste Tempelridder. Historisk Roman. Oversat af Vilhelm Østergaard. 3. Udg. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1929. 558 sider. Pris: kr. 6,50 (1929, roman)
Detaljer
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
1881 1. udgave: Parcival eller den sidste Tempelridder. Romantisk Fortælling. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. ♦ 1881. iv + 814 sider
 Bog Østergaard, Vilhelm: Niels Ribe. Ny Udg. (1942, børnebog)
Detaljer
1893 1. udgave: Niels Ribes Æventyr
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Amtstidende 5-11-1942, side 4 [Anmeldelse, signeret: H.S.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. E.: Parcival. 4. udg. (1960, roman)
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. E.: Parcival. Den sidste tempelridder. Historisk roman. Overs. af Vilhelm Østergaard. 5. udg. ♦ Borgen, 1973. Bind 1-2, 275 + 264 sider (1973, roman)
serietitel: Borgens Billigbøger, 129-30
Detaljer
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
1881 1. udgave: Parcival eller den sidste Tempelridder. Romantisk Fortælling. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. ♦ 1881. iv + 814 sider
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Vilhelm Østergaard: Den Rette
Lystspil i 1 Akt af Vilhelm Østergaard
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere ? før 1875 på Vesterbroes nye Theater)
Vilhelm Østergaard: Karup Kro
Folkelivsbillede med Sange i 5 Akter af Vilhelm Østergaard og Carl Møller
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Carl Møller (1844-1898)
(premiere 22-02-1885 på Dagmarteatret)
Vilhelm Østergaard: Landsoldaten
Folkekomedie i 5 Akter (7 Afdelinger) af G. Betzonich, Vilhelm Østergaard og Carl Møller
[På Sønderbro Teater ikke udgave, der ikke er bearbejdet af Vilh. Østergaard og Carl Møller]
[På Folketeatret:] Folkeskuespil med sange i 9 billeder. Bearbejdelse: Axel Frische og Fleming Lynge
[På Odense Teater:] Folkeskuespil med Sange i 9 Billeder. Bearbejdet af Fleming Lynge [og Axel Frische]
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Carl Møller (1844-1898)
bearbejdelse af Axel Frische (1877-1956)
bearbejdelse af Fleming Lynge (1896-1970)
(premiere 26-12-1886 på Dagmarteatret)
Vilhelm Østergaard: Anders Tikjøb
Rejseæventyr i 5 Akter (8 Tableauer) med Sange og Kor, frit bearbejdet efter A. Rosenkildes Fortælling af Vilhelm Østergaard. Sangene af Axel Henriques m.fl.
af Adolph Rosenkilde (1816-1882)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
sange af Axel Henriques (1851-1935)
sange af Anonym
(premiere 27-03-1887 på Folketeatret)
Vilhelm Østergaard: Per Eriksen
Epilog af Vilhelm Østergaard
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 22-04-1887 på Folketeatret)
Vilhelm Østergaard: Den 2den April
Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter (8 Tableauer) af Vilhelm Østergaard
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 07-12-1887 på Folketeatret)
(oversætter) David Copperfield
Folkekomedie i 5 Akter, frit bearbejdet efter Charles Dickens' Roman af Vilhelm Østergaard
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 21-10-1888 på Folketeatret)
(oversætter) Kamp og Sejr
Lystspil i 3 Akter af E. Legouvé. Oversat af M. Glückstad.
[På Casino under titlen:] En Brud ved Erobring. Oversat af Carl Borgaard
[Til Folketeatret:] gennemrettet af Vilh. Østergaard
af Ernest Legouvé (1807-1903, sprog: fransk)
oversat af A.M. Glückstad (1829-1865)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 20-01-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(bearbejdelse) Skovridergaarden
Lystspil i 5 Akter af Vilhelm Østergaard, frit efter Sophus Bauditz' »Historier fra Skovridergaarden«. Sangene af ***. Musiken arranget af Nicolai Hansen. Musiken til Skovridervisen i 2. Akt af P.E. Lange-Müller
bearbejdelse af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Sophus Bauditz (1850-1915)
sange af Anonym
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 18-04-1890 på Folketeatret)
Vilhelm Østergaard: Byggeforetagende
Folkeskuespil i 5 Akter af Carl Møller og Vilhelm Østergaard
af Carl Møller (1844-1898)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 25-10-1891 på Casino)
Vilhelm Østergaard: Et Folkesagn
romantisk Eventyr-Skuespil med Sange og Kor i 5 Akter efter Bournonvilles Ballet »Et Folkesagn« af Edgar Collin, Alfred Ipsen og Vilhelm Østergaard. Musiken af I.P.E. Hartmann, N.W. Gade o.fl., samlet og arrangeret af Nicolaj Hansen. Dansene arrangeret af balletdirigent Ludvig Gade
af August Bournonville (1805-1879)
af Edgar Collin (1836-1906)
af Alfred Ipsen (1852-1922)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af Anonym
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
(premiere 26-12-1892 på Folketeatret)
(bearbejdelse) Garnisonsbyen
Lystspil i 5 Akter af Vilhelm Østergaard, frit efter Sophus Bauditz's »Krøniker fra Garnisonsbyen«
bearbejdelse af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Sophus Bauditz (1850-1915)
(premiere 26-03-1894 på Folketeatret)
Vilhelm Østergaard: Den Gang de drog afsted
Et Folkelivsbillede fra 1848 i 2 Afdelinger af Vilhelm Østergaard. Musikken tildels af Nicolai Hansen
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
(premiere 12-09-1896 af Ukendt gruppe)
Vilhelm Østergaard: Kong Erik og de Fredløse
Folkeskuespil i 5 Akter (9 Afdelinger) af Vilhelm Østergaard efter B.S. Ingemanns Roman af samme Navn. Musik af Johan Bartholdy
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
andet af B.S. Ingemann (1789-1862)
musik af Johan Bartholdy (1853-1904)
(premiere 27-01-1903 på Århus Teater)
Vilhelm Østergaard: Absalons Brønd
Lystspil i 5 Akter (6 Afdelinger) af Vilhelm Østergaard efter Motiver fra Sophus Bauditz' Fortælling af samme Navn. Musiken af Axel Schiøler
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Sophus Bauditz (1850-1915)
musik af Axel Schiøler (1872-1930)
(premiere 14-02-1904 på Folketeatret)
Vilhelm Østergaard: Andersens Eventyr
Komedie i 4 Akter af Vilhelm Østergaard
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 26-12-1908 på Casino)
Vilhelm Østergaard: Den lille Havfrue
Eventyrspil i 4 Akter (7 Afdelinger) af Vilhelm Østergaard efter Motiver fra H.C. Andersens Eventyr af samme Navn. Musik af Fini Henriques
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
andet af H.C. Andersen (1805-1875)
musik af Fini Henriques (1867-1940)
(premiere 10-03-1916 af Ellen Prices Teaterselskab)
(oversætter) Dødedansen
drama i 3 akter af August Strindberg. Oversættelse: Vilhelm Østergaard
[På Det kongelige Teater under titlen:] Dødsdansen
[Fra 1968:] skuespil i 2 dele (9 billeder). Oversættelse: Frederik Dessau
[Fra 19-3-1969:] skuespil i 5 billeder
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
oversat af Frederik Dessau (1927-2019)
(premiere 09-10-1920 på Dagmarteatret
premiere 19-02-1937 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 39)
(oversætter) Romeo og Julie
Sørgespil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af P. Foersom og A.E. Boye, samt senere [i 1873-74:] af Edv. Lembcke
[På Odense Teater:] Tragedie i 5 Akter (11 Afdelinger). Oversat af Edvard Lembcke
[På Folketeatret:] Tragedie i 18 Billeder. Oversættelse: Vilhelm Østerberg
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 02-09-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden