Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Vilhelm Østergaard (1852-1928)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) avis: Nyt Aftenblad. Red. og udg. af V. Hartvigsen, senere S. Berger, V. Østergaard, fra 1880 M. Gjørup (1869-82, periodicum)
Detaljer
redigeret af V. Hartvigsen
redigeret af Salomon Berger
redigeret af Michael Giørup (1830-1915)
kollaps Noter
 note til titel Fra 1878-82 med titlen: Aftenbladet.
 note til titel Igen fra 1-4-1882 til 30-9-1882 med titlen: Nyt Aftenblad.
 note til titel Fra 1-10-1882 til 31-12-1882 med titlen: Kjøbenhavns Avis.
 url Om avisen på: Link til ekstern webside De Danske Aviser
 Bog (oversætter) anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s054]] Pollys gule Shavl. Efter det Engelske ved Vilh. Ø. Side 54-65 (1873, novelle(r)) 👓
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Familievennen. Underholdende Billedblad for Hjemmet. Red. af Fr. Winkel Horn (senere V. Østergaard). ♦ 1877-83. 1.-7. Aargang (1877-83, periodicum)
redigeret af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
 Bog Østergaard, Vilhelm: Fra ulige Steder. Otte Smaahistorier til Julebordet. ♦ N.C. Roms Forlagsforretning, 1879. (1879, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Østergaard, Vilhelm: Kanariefuglen (1879, novelle(r))
[b] Østergaard, Vilhelm: Æbletræet og Egetræet (1879, novelle(r))
[c] Østergaard, Vilhelm: Rosenbuskene (1879, novelle(r))
[d] Østergaard, Vilhelm: Et Feriebesøg (1879, novelle(r))
[e] Østergaard, Vilhelm: En Historie fra Niagara (1879, novelle(r))
[f] Østergaard, Vilhelm: Forsonet (1879, novelle(r))
[g] Østergaard, Vilhelm: En lykkelig Stakkel (1879, novelle(r))
[h] Østergaard, Vilhelm: Kun en Vragstump (1879, novelle(r))
 Bog (oversætter) Collins, Wilkie: Spøgelsehotellet. Et Mysterium fra det moderne Venedig. Roman. Overs. af Vilh. Østergaard. Særtryk af "Aftenbladet"s Feuilleton. ♦ 1879. Del 1-2, 381 sider [fortsat paginering] (1879, roman) EMP 429
originaltitel: The haunted hotel, 1879
del af: Nyt Aftenblad
Detaljer
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
1912 Senere udgave: Spøgelsehotellet
1922 Senere udgave: Spøgelses Hotellet. Ny Udg. ♦ Martin, 1922. 112 sider
1927 Senere udgave: Spøgelsehotellet. ♦ Det ny Forlag, 1927. 96 sider. Pris: kr. 0,50
 Bog (oversætter) Oscar, II, Konge af Sverige og Norge: Digte og Dagbogsblade. Oversat af Vilhelm Østergaard. ♦ Klein, 1880. 188 sider (1880, digte)
af Oscar 2 (konge af Sverige) (1829-1907, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Ivanhoe eller Den hemmelighedsfulde Ridder ... Ny illustreret Folkeudgave. Overs. af Vilh. Østergaard. ♦ [1880]. 761 sider + 35 tavler (1880, roman) EMP1244
del af: Ølandenes Dagblad
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1822 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fylde titel: Ivanhoe eller Den hemmelighedsfulde Ridder. Romantisk Fortælling om hvorledes Ridder Ivanhoe frelser den skjønne Jødinde Rebekka fra at blive brændt paa Ballet.
 note til oversat titel [side ?]: Indledning af forf.
 note til oversat titel Udkom i 50 hæfter.
 note til oversat titel Også udgivet i Føljetonudgave (nævner ikke oversætterens navn, men er den samme oversættelse, begge udgaver trykt i "Langelands Bogtrykkeri"): "Ølandenes Dagblads" Feuilleton. ♦ Langeland, 1880. 773 sider + 35 tavler.
 note til oversat titel Lollands-Falsters Folketidende Nr. 250 (20-12-1880), side 2, læserbrev fra N.C. Rom [kommentar til anmelderens kritik af bogen bititel (undertitel)], efterfulgt af kommentar fra redaktøren. Rom, N.C. N.C. RomFuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Folketidende, Nr. 244 (11-12-1880), side 2 [Anmeldelse, signeret: P.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Kolding Folkeblad 20-12-1880, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Østergaard, V.: Paa Vandring (1881, roman)
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. C.: Parcival eller den sidste Tempelridder. Romantisk Fortælling. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. ♦ 1881. iv + 814 sider (1881, roman) EMP1725
originaltitel: Parcival, 1878
Detaljer
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
1906 Senere udgave: Parcival eller den sidste Tempelridder
1929 Senere udgave: Parcival. Den sidste Tempelridder. Historisk Roman. Oversat af Vilhelm Østergaard. 3. Udg. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1929. 558 sider. Pris: kr. 6,50
1973 Senere udgave: Parcival. Den sidste tempelridder. Historisk roman. Overs. af Vilhelm Østergaard. 5. udg. ♦ Borgen, 1973. Bind 1-2, 275 + 264 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-iii: [Forord af oversætteren (om A.E.B.)].
 Bog Østergaard, V.: Et Ægteskabs Historie (1883, roman)
 Bog Østergaard, V.: Folkelivsbilleder. ♦ Brødrene Salmonsens Forlag, 1884. (1884, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 17-11-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret: P.N.].
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Oliver Twist eller Et Fattighusbarns Hændelser. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med Illustrationer efter George Cruikshanks Raderinger. ♦ N.C. Rom, 1884. 793 sider, illustreret (1884, roman) EMP 539
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
 Bog Lykke, Svend (V. Østergaard): Fra gamle Dage. Fortællinger. ♦ Hagerup, 1885. 188 sider (1885, novelle(r))
Detaljer
andet: Frederik Hartvig (1856-1929)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af Fred. Hartvig], skaaret af Hammer.
 Dramatik Østergaard, V., og C. Møller: Karup Kro (1885, dramatik)
af Carl Møller (1844-1898)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nordstjernen. Illustreret Ugeblad. Udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Redigeret af Jul. Schiøtt. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1885-97. 13 bind (folioformat) (1885-97, periodicum)
del af: Nordstjernen
del af: Nordstjernen
Detaljer
redigeret af Julius Schiøtt (1856-1910)
kollaps Noter
 note til titel Udkom med 3 prøvenumre i 1884, derefter hver søndag fra Nr. 4 (4-1-1885).
 note til titel Til og med Nr. 15 (13-1-1889) er i hovedet anført: Illustreret Ugeblad udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Fra og med Nr. 16 (20-1-1889) anføres: Illustreret Ugeblad redigeret af Cand. Mag. Julius Schiøtt.
 note til titel Trykt hos Nielsen & Lydiche.
 note til titel Fra 3-10-1886 udgøres en gang månedligt nogle af siderne af: Nordstjernens Kvinde- og Mønstertidende.
 note til titel Stort set hvert nummer indeholder humoristisk tegneserie, kun serien hvor tegneren er anført eller signaturen er tydelig er medtaget i indekseringen af indholdet.
 note til titel Årligt udkom separat i november måned: Nordstjernens Aarsrevue. Uddrag af omtalen for årbogen for 1888 (i Nr. 22, 27-2-1889, side 236): et smukt stort Hefte paa 64 sider, trykt paa svært Papir og med farvetrykt Omslag, indeholdende henved 100 større og mindre Billeder af det foregaaende Aars vigtigste Begivenheder i Indland og Udland, 41 Portræter af bekjendte Personligheder ...
 note til oversat titel Aargang 1888-89, Nr. 18 (3-2-1889), side 212, note: Jules Vernes nyeste Roman "Navnløs" [Famille-sans-nom] vil i et af de nærmeste Numre blive paabegyndt i "Nordstjernen" og udkomme samtidig med den franske Original. [Blev aldrig optaget i bladet].
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Peter Simple eller Æventyr til Søs og til Lands. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. Med 16 Originaltegninger af Emil Rosenstand. ♦ 1885. 739 sider, illustreret (1885, roman) EMP1014
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1835-36 i: Samlede Skrivter [1-2] 1. udgave: Peter Simple. En Fortælling. Overs. af Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1835-36. Bd. 1-2, 381 + 560 sider
 Dramatik Østergaard, V.: Den 2. April (1887, dramatik)
 Bog (oversætter) Sten, Daniel (Ina Lange): En Skæbne. Fortælling fra vore Bedsteforældres Tid. Af Daniel Sten (Ina Lange). Paa Dansk ved Vilhelm Østergaard. ♦ 1887. 316 sider (1887, roman) EMP3404
originaltitel: Sämre folk, 1887
af Ina Lange (1846-1930, sprog: svensk)
 Bog Østergaard, V.: Tosse-Ane og andre Historier (1887, novelle(r))
 Bog Østergaard, V.: Danske Sagn og Historier (1892-93, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 19-12-1893, side 1 [Anmeldelse af Ny Samling, signeret: E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 Bog Østergaard, V.: Niels Ribes Æventyr (1893, roman)
Detaljer
1904 Senere udgave: Niels Ribes Æventyr. En Roman fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1904. 336 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1942 Senere udgave: Niels Ribe. Ny Udg.
 Bog Østergaard, Vilhelm: Danmarks Vovehals. En Roman fra gamle Dage. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 462 sider (1894, roman) 👓
Detaljer
om: Peder Skram (1503-1581)
1912 Senere udgave: Danmarks Vovehals. En Roman fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1912. 320 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Østergaard, Vilhelm: Tyge Brahe. En Roman fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 377 sider, 1 tavle (1895, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Carl Bloch, f 1834 (1834-1890)
1907 Senere udgave: Tyge Brahe. En Roman fra Slutningen af det 16. Aarh. ♦ Gyldendal, 1907. 278 sider, illustreret. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Billede: "Kong Jakob af Skotland, der besøger Tyge Brahe paa Hven". Efter Carl Blochs Maleri.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 8-11-1895, side 2 [Anmeldelse, signeret: E.B.]. Brandes, Edvard Edvard Brandes
 Bog Østergaard, Vilhelm: [indgår i antologien: To Venner [k]] Hvordan Antonio vilde narre Vorherre. En Historie af Vilhelm Østergaard. Illustreret af Alfred Schmidt (s.a., novelle(r)) 👓
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Østergaard, Vilhelm: Med Trækfuglene. Novelletter. Gyldendal, 1896. 179 sider (1896, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 31-10-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Østergaard, V.: Julebogen (1898, novelle(r))
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet. Ugeskrift for dansk Literatur. Redigeret af Vilhelm Østergaard. ♦ Gyldendal, 1899-16 (1899-16)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I begyndelsen er det strengt taget et tidsskrift, hvorigennem man samler teksterne til bøger og kan lade dem indbinde, men senere kunne hæfterne købes uden abonnement og til sidst udkom bøgerne indbundne.
 note til titel Fra og med 10. årgang med titlen: Gyldendals Bibliothek.
 note til titel Fra og med 9. årgang forkortes serietitlen flere steder: Gyld. Bibl. Udg.
 note til titel Fra 1902 med undertitlen: Ugeskrift for dansk og norsk Literatur.
 note til titel Fra 1905 med undertitlen: Ugeskrift for nordisk Literatur.
 note til titel Fra og med 12. årgang (1910-11) opgives den ugevise hæftesubskription og der udkommer 12 årlige bind.
 url Torben Nielsen: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet. En halvglemt kulturindsats. i: Fund og Forskning. Bind 35 (1996), side 141-66. Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 Bog Østergaard, V.: Den gamle Kirkeklokke (1900, roman)
 Bog Homo sum: Det gamle Land. En Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1903. 346 sider (1903, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [1] Senere udgave: Det gamle Land. ♦ Gyldendal, [1903]. 346 sider
kollaps Noter
 note til titel Pseudonymet oplyst i Politiken 26-10-1908.
 Bog Homo sum: Den Førstefødte. En Familiehistorie. ♦ Gyldendal, 1904. 218 sider (1904, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [2] Senere udgave: Den førstefødte. ♦ Gyldendal, [1904]. 282 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Randers Amtsavise 10-11-1904, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Østergaard, V.: Høsttid (1904, roman)
 Bog Østergaard, V.: Niels Ribes Æventyr. En Roman fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1904. 336 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1904, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1893 1. udgave: Niels Ribes Æventyr
 Bog Østergaard, V.: Tyge Brahe. En Roman fra Slutningen af det 16. Aarh. ♦ Gyldendal, 1907. 278 sider, illustreret. (Af "Gyldendals Bibl.") (1907, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1895 1. udgave: Tyge Brahe. En Roman fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 377 sider, 1 tavle
 Bog Homo sum: C.M. Arndt. En Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1908. 282 sider (1908, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [3] Senere udgave: C. M. Arndt. ♦ Gyldendal, [1908]. 282 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 106, [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side [113], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Politiken 20-11-1908, Kroniken [Anmeldelse af H. Brix].
 Dramatik Østergaard, V.: Andersens Æventyr (1909, dramatik)
 Børnebog Østergaard, V.: Ungdommens Bog om vort Land (1911, børnebog)
 Bog Østergaard, Vilhelm: Danmarks Vovehals. En Roman fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1912. 320 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1912, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1894 1. udgave: Danmarks Vovehals. En Roman fra gamle Dage. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. [1] 462 sider
 Bog (oversætter) Strindberg, August: Dødsdansen. Drama. Paa Dansk ved Vilhelm Østergaard. ♦ Gyldendal, 1914. 192 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1914, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
 Bog Homo sum: Magister Stefanus. Et Afsnit af hans Levnedsløb. ♦ Gyldendal, 1914. 342 sider (1914, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [4] Senere udgave: Magister Stefanus. ♦ Gyldendal, [1914]. 341 sider
 Bog Østergaard, Vilhelm: Kinafareren eller Briggen "Det gode Haab". En Fortælling fra gamle Dage. ♦ Gyldendal, 1918. 192 sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 26-12-1918, side 8 [Anmeldelse, signeret E-e.].
 Bog Homo sum: Via dolorosa. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1920. 183 sider. Pris: kr. 8,75 (1920, roman)
Detaljer
1921 i: Samlede Romaner [5] Senere udgave: Via dolorosa. ♦ Gyldendal, [1920]. 183 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 267 [Anmeldelse af Oscar Geismar, signeret: O.G.].
 anmeldelse Tilskueren, november 1920, side 383-85 [Anmeldelse af Poul Levin]. Levin, Poul Poul Levin
 Bog Homo sum: Samlede Romaner. ♦ Gyldendal, 1921. [Bind] I-V (1921, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Sammenstillet af restoplag forsynet med nyt fælles titelblad og smudstitelblad betegnet: Samlede Romaner.
kollaps Indhold

[1] Homo sum: Det gamle Land. ♦ Gyldendal, [1903]. 346 sider (1921, roman)
1903 1. udgave: Det gamle Land. En Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1903. 346 sider

[2] Homo sum: Den førstefødte. ♦ Gyldendal, [1904]. 282 sider (1921, roman)
1904 1. udgave: Den Førstefødte. En Familiehistorie. ♦ Gyldendal, 1904. 218 sider

[3] Homo sum: C. M. Arndt. ♦ Gyldendal, [1908]. 282 sider (1921, roman)
1908 1. udgave: C.M. Arndt. En Nutidsroman. ♦ Gyldendal, 1908. 282 sider

[4] Homo sum: Magister Stefanus. ♦ Gyldendal, [1914]. 341 sider (1921, roman)
1914 1. udgave: Magister Stefanus. Et Afsnit af hans Levnedsløb. ♦ Gyldendal, 1914. 342 sider

[5] Homo sum: Via dolorosa. ♦ Gyldendal, [1920]. 183 sider (1921, roman)
1920 1. udgave: Via dolorosa. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1920. 183 sider. Pris: kr. 8,75
 Børnebog Østergaard, V.: Søren Knap og andre Drenge. Fortælling for Ungdommen. M. Illustr. af K. Hansen-Reistrup. ♦ Gyldendal, 1922. 136 sider, illustreret (1922, børnebog)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
 Bog (noter) Shakespeare, William: The merchant of Venice. By Jakob Alsted and V. Østerberg. Text and notes. 2. edition. ♦ Gyldendal, 1923. 100 + 78 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75 (1923, dramatik)
serietitel: Engelske Forfattere for Gymnasiet, 5
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
noter af Jacob Alsted (1866-1957)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
 Bog Østergaard, Vilhelm: Giuseppe Garibaldi. En Fortælling fra den italienske Frihedskrig. ♦ P.H. Fergo (Nyt nordisk Forlag), 1927. 320 sider. Pris: kr. 1,25 (1927, roman)
 Bog Homo sum: Hjob og hans Venner. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1928. 276 sider. Pris: kr. 7,50 (1928, roman)
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. E.: Parcival. Den sidste Tempelridder. Historisk Roman. Oversat af Vilhelm Østergaard. 3. Udg. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1929. 558 sider. Pris: kr. 6,50 (1929, roman)
Detaljer
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
1881 1. udgave: Parcival eller den sidste Tempelridder. Romantisk Fortælling. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. ♦ 1881. iv + 814 sider
 Bog Østergaard, Vilhelm: Niels Ribe. Ny Udg. (1942, børnebog)
Detaljer
1893 1. udgave: Niels Ribes Æventyr
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Amtstidende 5-11-1942, side 4 [Anmeldelse, signeret: H.S.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. E.: Parcival. 4. udg. (1960, roman)
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Brachvogel, A. E.: Parcival. Den sidste tempelridder. Historisk roman. Overs. af Vilhelm Østergaard. 5. udg. ♦ Borgen, 1973. Bind 1-2, 275 + 264 sider (1973, roman)
serietitel: Borgens Billigbøger, 129-30
Detaljer
af Albert Emil Brachvogel (1824-1878, sprog: tysk)
1881 1. udgave: Parcival eller den sidste Tempelridder. Romantisk Fortælling. I dansk Folkeudgave ved Vilhelm Østergaard. ♦ 1881. iv + 814 sider
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Østergård, Vilhelm: Den RetteLystspil i 1 Akt af Vilhelm Østergaard
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere ? før 1875 på Vesterbroes nye Theater)
Østergård, Vilhelm: Karup KroFolkelivsbillede med Sange i 5 Akter af Vilhelm Østergaard og Carl Møller
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Carl Møller (1844-1898)
(premiere 22-02-1885 på Dagmarteatret)
Østergård, Vilhelm: LandsoldatenFolkekomedie i 5 Akter (7 Afdelinger) af G. Betzonich, Vilhelm Østergaard og Carl Møller
[På Sønderbro Teater ikke udgave, der ikke er bearbejdet af Vilh. Østergaard og Carl Møller]
[På Folketeatret:] Folkeskuespil med sange i 9 billeder. Bearbejdelse: Axel Frische og Fleming Lynge
[På Odense Teater:] Folkeskuespil med Sange i 9 Billeder. Bearbejdet af Fleming Lynge [og Axel Frische]
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Carl Møller (1844-1898)
bearbejdelse af Axel Frische (1877-1956)
bearbejdelse af Fleming Lynge (1896-1970)
(premiere 26-12-1886 på Dagmarteatret)
Østergård, Vilhelm: Anders TikjøbRejseæventyr i 5 Akter (8 Tableauer) med Sange og Kor, frit bearbejdet efter A. Rosenkildes Fortælling af Vilhelm Østergaard. Sangene af Axel Henriques m.fl.
af Adolph Rosenkilde (1816-1882)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
sange af Axel Henriques (1851-1935)
sange af Anonym
(premiere 27-03-1887 på Folketeatret)
Østergård, Vilhelm: Per EriksenEpilog af Vilhelm Østergaard
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 22-04-1887 på Folketeatret)
Østergård, Vilhelm: Den 2den AprilFolkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter (8 Tableauer) af Vilhelm Østergaard
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 07-12-1887 på Folketeatret)
(oversætter)David CopperfieldFolkekomedie i 5 Akter, frit bearbejdet efter Charles Dickens' Roman af Vilhelm Østergaard
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 21-10-1888 på Folketeatret)
(oversætter)Kamp og SejrLystspil i 3 Akter af E. Legouvé. Oversat af M. Glückstad.
[På Casino under titlen:] En Brud ved Erobring. Oversat af Carl Borgaard
[Til Folketeatret:] gennemrettet af Vilh. Østergaard
af Ernest Legouvé (1807-1903, sprog: fransk)
oversat af A.M. Glückstad (1829-1865)
oversat af Carl Borgaard (1799-1868)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 20-01-1859 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(bearbejdelse)SkovridergaardenLystspil i 5 Akter af Vilhelm Østergaard, frit efter Sophus Bauditz' »Historier fra Skovridergaarden«. Sangene af ***. Musiken arranget af Nicolai Hansen. Musiken til Skovridervisen i 2. Akt af P.E. Lange-Müller
bearbejdelse af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Sophus Bauditz (1850-1915)
sange af Anonym
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 18-04-1890 på Folketeatret)
Østergård, Vilhelm: ByggeforetagendeFolkeskuespil i 5 Akter af Carl Møller og Vilhelm Østergaard
af Carl Møller (1844-1898)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 25-10-1891 på Casino)
Østergård, Vilhelm: Et Folkesagnromantisk Eventyr-Skuespil med Sange og Kor i 5 Akter efter Bournonvilles Ballet »Et Folkesagn« af Edgar Collin, Alfred Ipsen og Vilhelm Østergaard. Musiken af I.P.E. Hartmann, N.W. Gade o.fl., samlet og arrangeret af Nicolaj Hansen. Dansene arrangeret af balletdirigent Ludvig Gade
af August Bournonville (1805-1879)
af Edgar Collin (1836-1906)
af Alfred Ipsen (1852-1922)
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af Anonym
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
danse af Ludvig Gade (1823-1897)
(premiere 26-12-1892 på Folketeatret)
(bearbejdelse)GarnisonsbyenLystspil i 5 Akter af Vilhelm Østergaard, frit efter Sophus Bauditz's »Krøniker fra Garnisonsbyen«
bearbejdelse af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Sophus Bauditz (1850-1915)
(premiere 26-03-1894 på Folketeatret)
Østergård, Vilhelm: Den Gang de drog afstedEt Folkelivsbillede fra 1848 i 2 Afdelinger af Vilhelm Østergaard. Musikken tildels af Nicolai Hansen
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
(premiere 12-09-1896 af Ukendt gruppe)
Østergård, Vilhelm: Kong Erik og de FredløseFolkeskuespil i 5 Akter (9 Afdelinger) af Vilhelm Østergaard efter B.S. Ingemanns Roman af samme Navn. Musik af Johan Bartholdy
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
andet af B.S. Ingemann (1789-1862)
musik af Johan Bartholdy (1853-1904)
(premiere 27-01-1903 på Århus Teater)
Østergård, Vilhelm: Absalons BrøndLystspil i 5 Akter (6 Afdelinger) af Vilhelm Østergaard efter Motiver fra Sophus Bauditz' Fortælling af samme Navn. Musiken af Axel Schiøler
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
af Sophus Bauditz (1850-1915)
musik af Axel Schiøler (1872-1930)
(premiere 14-02-1904 på Folketeatret)
Østergård, Vilhelm: Andersens EventyrKomedie i 4 Akter af Vilhelm Østergaard
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 26-12-1908 på Casino)
Østergård, Vilhelm: Den lille HavfrueEventyrspil i 4 Akter (7 Afdelinger) af Vilhelm Østergaard efter Motiver fra H.C. Andersens Eventyr af samme Navn. Musik af Fini Henriques
af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
andet af H.C. Andersen (1805-1875)
musik af Fini Henriques (1867-1940)
(premiere 10-03-1916 af Ellen Prices Teaterselskab)
(oversætter)Dødedansendrama i 3 akter af August Strindberg. Oversættelse: Vilhelm Østergaard
[På Det kongelige Teater under titlen:] Dødsdansen
[Fra 1968:] skuespil i 2 dele (9 billeder). Oversættelse: Frederik Dessau
[Fra 19-3-1969:] skuespil i 5 billeder
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
oversat af Frederik Dessau (1927-2019)
(premiere 09-10-1920 på Dagmarteatret
premiere 19-02-1937 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 39)
(oversætter)Romeo og JulieSørgespil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af P. Foersom og A.E. Boye, samt senere [i 1873-74:] af Edv. Lembcke
[På Odense Teater:] Tragedie i 5 Akter (11 Afdelinger). Oversat af Edvard Lembcke
[På Folketeatret:] Tragedie i 18 Billeder. Oversættelse: Vilhelm Østerberg
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
(premiere 02-09-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 28)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden