Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Værker

Strindberg, August: Værker, (1921-28, roman, svensk)
af August Strindberg (1849-1912, sprog: svensk)
oversat af Sven Lange
Detaljer
Værker. I Oversættelse ved Sven Lange. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - Berlin - London, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1921-28. [Bind] I-VIII
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk gengivelse af buste af August Strindberg på omslaget.
kollaps Indhold

[1] Strindberg, August: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - Berlin - London, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1921. [1] ix + 467 sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn) (1921, novelle(r))
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indholdsfortegnelse.
 note til oversat titel Side [i]-ix: Forord [Om udvalget til de 8 bind og fortællingerne i dette bind. Signeret: København, i November 1921. Sven Lange].
 note til oversat titel Uddag af forordet: Nærværende Oversættelse, - der er foretaget med Albert Bonniers store Udgave: Samlede Skrifter af August Strindberg (55 Bind ...) som Grundlag - vil paa dansk omfatte ca. en Femtedel af den svenske Udgaves Indhold, fordelt i otte Bind omtrent af Størrelse som det første ... Hensigten ... har været ... at lægge ligesom et Tværsnit, der viser Udviklingen af Digterens store, saa forskelligartede og mangfoldige Produktion ...
[1s001] Strindberg, August: Op til Solen. Side [1]-7 (1921, novelle(r))
originaltitel: Upp till solen, 1890
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1886. På svensk trykt i samlingen: Tryckt och otryckt. I, 1890.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
Utopier i Virkeligheden. Side [9]-111
[1s011] Strindberg, August: Samvittighedskval. Side [11]-49 (1921, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s233] 1. udgave: Samvittighedskval. Side [233]-301
[1s050] Strindberg, August: Tilbagefald. Side [50]-94 (1921, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s119] 1. udgave: Tilbagefald. Side [119]-99
[1s095] Strindberg, August: Over Skyerne. Side [95]-111 (1921, novelle(r))
1885 indgår i: Isbrud [s201] 1. udgave: Over Skyerne. Side [201]-32
Ægtefolk. I. Side [113]-243
1912 1. udgave: Ægteskab. Autoriseret Oversættelse ved Poul Uttenreiter. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1912. [Bind] I-II, 168 + 159 sider. Pris: à 2,50 kr. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri)
[1s115] Strindberg, August: Dydens Belønning. Side [115]-45 (1921, novelle(r))
originaltitel: Dygdens lön
[1s146] Strindberg, August: Kærlighed og Brød. Side [146]-57 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s038] 1. udgave: Kærlighed og Kornpriser. Side 38-54
[1s158] Strindberg, August: For at blive gift. Side [158]-65 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s055] 1. udgave: For at blive gift. Side 55-66
[1s166] Strindberg, August: Det er nødvendigt. Side [166]-85 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s067] 1. udgave: Magister Blom. Side 67-94
[1s186] Strindberg, August: Uheld. Side [186]-94 (1921, novelle(r))
originaltitel: Otur, 1884
[1s195] Strindberg, August: Rivninger. Side [195]-207 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s106] 1. udgave: Rivninger. Side 106-23
[1s208] Strindberg, August: Racens Forbedring. Side [208]-12 (1921, novelle(r))
originaltitel: Onaturligt urval eller rasens uppkomst, 1884
[1s213] Strindberg, August: Naturlige Forhindringer. Side [213]-20 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s124] 1. udgave: Naturforhindringer. Side 124-35
[1s221] Strindberg, August: Et Dukkehjem. Side [221]-38 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s136] 1. udgave: Et Dukkehjem. Side 136-61
[1s239] Strindberg, August: Fugl Føniks. Side [239]-43 (1921, novelle(r))
1912 indgår i: Ægteskab [s162] 1. udgave: Fugl Fönix. Side 162-68
Ægtefolk. II. Side [245]-356
[1s247] Strindberg, August: Efteraar. Side [247]-60 (1921, novelle(r))
originaltitel: Höst, 1886
[1s261] Strindberg, August: Det daglige Brød. Side [261]-70 (1921, novelle(r))
originaltitel: Brödet, 1886
[1s271] Strindberg, August: Barnet. Side [271]-83 (1921, novelle(r))
originaltitel: Barnet, 1886
[1s284] Strindberg, August: Naturens Forbrydelser. Side [284]-93 (1921, novelle(r))
originaltitel: Den brottsliga naturen, 1886
[1s294] Strindberg, August: Mod Betaling. Side [294]-321 (1921, novelle(r))
originaltitel: Mot betalning, 1886
[1s322] Strindberg, August: Gift eller ikke gift. Side [322]-28 (1921, novelle(r))
originaltitel: Utan vigsel och med, 1886
[1s329] Strindberg, August: Tvekamp. Side [329]-43 (1921, novelle(r))
originaltitel: Tvekamp, 1886
[1s344] Strindberg, August: Det er ikke nok! Side [344]-46 (1921, novelle(r))
originaltitel: Det räcker inte!, 1886
[1s347] Strindberg, August: Hans Digt. Side [347]-48 (1921, novelle(r))
originaltitel: Hans poem, 1886
[1s349] Strindberg, August: Familieforsørgeren. Side [349]-56 (1921, novelle(r))
originaltitel: Familjeförsörjaren, 1886
[1s357] Strindberg, August: Tschandala. Side [357]-467 (1921, roman)
1889 1. udgave: Tschandala. Autoriseret Oversættelse ved Peter Nansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 204 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[2] Strindberg, August: Romaner. ♦ 1922. 386 sider (1922, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 2 portrætter.
[2b] Strindberg, August: Folkene på Hemsø (1922, roman)
1888 1. udgave: Skærgaardsfolk. En Fortælling. Oversat af V. Adler. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 230 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[2c] Strindberg, August: Den romantiske Klokker på Rånø (1922, roman)
1889 indgår i: Klokkeren paa Rånø [s001] 1. udgave: Klokkeren paa Rånø. Side [1]-93
[2d] Strindberg, August: Rejsegilde (1922, roman)
1908 indgår i: Syndebukken og Rejsegilde [s153] 1. udgave: Rejsegilde. Side 153-244
[2e] Strindberg, August: Syndebukken (1922, roman)
1908 1. udgave: Syndebukken og Rejsegilde. To Noveller. Aut. Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. ♦ E. Jespersen, 1908. 244 sider. Pris: kr. 3,75
[3] Strindberg, August: Det røde Værelse. Tjenestekvindens Søn. ♦ 1923. 490 sider (1923, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
[3b] Strindberg, August: Tjenestekvindens Søn (1923, roman)
1886 1. udgave: Tjenestepigens Søn. En Sjæls Udviklingshistorie. 1849-1867. Dansk af Forfatteren avtoriseret Oversættelse ved P. Nansen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1886. 235 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
[4] Strindberg, August: Han og Hun. En gal Mands Forsvar. ♦ 1924. 442 sider (1924, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 2 portrætter.
[4b] Strindberg, August: En gal Mands Forsvar (1924, roman)
[5] Strindberg, August: Inferno. Ensom. Sorte Faner. ♦ 1924. 480 sider (1924, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 3 portrætter.
[5b] Strindberg, August: Ensom (1924, roman)
[5c] Strindberg, August: Sorte Faner (1924, roman)
1908 1. udgave: Sorte Faner. Livsbilleder fra Aarhundredskiftet. Autoriseret Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1908. 340 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Martius Truelsens Bogtrykkeri, København)
[6] Strindberg, August: Fabler. Vivisektioner. Blomstermalerier og Dyrestykker. Æventyr. Historiske Minaturer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. [5] 372 sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn) (1927, novelle(r))
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Indholdsfortegnelse.
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [Om bindets indhold. Signeret: København i Juni 1926. Sven Lange].
Fabler. Side [1]-37
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Tryckt och otrykt, III, 1891.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[6s003] Strindberg, August: Maagerne. Side [3]-16 (1927, novelle(r))
originaltitel: Måsarna, 1891
[6s017] Strindberg, August: Den hellige Okse eller Løgnens Triumf den. Side [17]-22 (1927, novelle(r))
originaltitel: Den heliga oxen eller lögnens triumf
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: Den hellige Oxe eller Løgnens Triumf.
[6s023] Strindberg, August: Fuldblod. Side [23]-26 (1927, novelle(r))
originaltitel: Fullblod
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 24-8-1885, under titlen: Havekunst, V. del af serien: Fabler af August Strindberg.
[6s027] Strindberg, August: Hvordan Præsten, der troede paa Gud bliver omvendt ved Hjælp af Biens Kløgt og dør i sin Families Skød i den sande ateistiske Tro. Side [27]-30 (1927, novelle(r))
originaltitel: Huru prästen, som trodde på Gud, blir omvänd genom biens klyftighet ...
kollaps Noter
del af: Politiken
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er ordet Families stavet: Familjes.
 note til oversat titel Den fulde svenske titel er: Huru prästen, som trodde på Gud, blir omvänd genom biens klyftighet och dör, i skötet av sin familj, i den sanna ateistiska tron.
 note om føljeton Trykt i Politiken 30-8-1885, VI. del af serien: Fabler af August Strindberg.
[6s031] Strindberg, August: Ejendomsretten. Side [31]-33 (1927, novelle(r))
originaltitel: Äganderätten
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 18-8-1885, under titlen: Privatejendom, I. del af serien: Fabler af August Strindberg.
[6s034] Strindberg, August: Blufærdighed og Kulde. Side [34] (1927, novelle(r))
originaltitel: Blygsamhet och kyla
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 18-8-1885, II. del af serien: Fabler af August Strindberg.
[6s035] Strindberg, August: Fædrelandsvennerne. Side [35]-37 (1927, novelle(r))
originaltitel: Fosterlandsvännerna
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 3-9-1885, under titlen: De gode Patrioter, VII. [ie: VIII] del af serien: Fabler af August Strindberg.
Vivisektioner. Side [39]-102
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag trykt i: Ny Jord, Bind 1, side 193-, under titlen: Hjernornas Kamp. Ur: Vivisektioner, efter en läkares berättelser, af August Stringberg.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[6s041] Strindberg, August: Hjærnernes Kamp. Side [41]-68 (1927, novelle(r))
originaltitel: Hjärnornas kamp, 1887
kollaps Noter
del af: Ny Jord
 note om føljeton Trykt i Ny Jord, 1888, Bind 1, side 193-216, under titlen: Hjernornas Kamp. Ur: Vivisektioner, efter en läkares berättelser, af August Strindberg.
 anmeldelse Social-Demokraten 31-3-1888, side 1 [Anmeldelse [af C.E. Jensen]]  Link til ekstern webside Mediestream  Jensen, C.E. C.E. Jensen
[6s069] Strindberg, August: De Smaa. Side [69]-76 (1927, novelle(r))
originaltitel: De små, 1887
kollaps Noter
del af: Ny Jord
 note om føljeton Trykt i Ny Jord, 1888, bind 2, side 193-200, under titlen: De smaa. Af August Strindberg.
[6s077] Strindberg, August: De Store. Side [77]-83 (1927, novelle(r))
originaltitel: De stora, 1887
[6s084] Strindberg, August: Nemesis Divina. Side [84]-93 (1927, novelle(r))
originaltitel: Nemesis divina, 1887
[6s094] Strindberg, August: Mystik - indtil videre. Side [94]-102 (1927, novelle(r))
originaltitel: Mystik - tills vidare, 1887
Blomstermalerier og Dyrestykker. Side [103]-33
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af: Blomstermålningar och djurstycken. Ungdomen tillägnade, 1888.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[6s105] Strindberg, August: Om Pessimismen i den moderne Gartnerkunst. Side [105]-12 (1927, novelle(r))
originaltitel: Om pessimismen i den moderna trädgårdskonsten, 1888
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: Om Pessimismen i den moderne Havekunst.
[6s113] Strindberg, August: Jagtminder. Side [113]-22 (1927, novelle(r))
originaltitel: Jaktminnen, 1888
[6s123] Strindberg, August: Dyrenes og Planternes Forstand. Side [123]-33 (1927, novelle(r))
originaltitel: Djurens och växternas förstånd, 1888
Æventyr. Side [135]-92
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddag af: Sagor, 1903.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[6s137] Strindberg, August: Lodsens Genvordigheder. Side [137]-47 (1927, novelle(r))
originaltitel: Lotsens vedermödor, 1903
[6s148] Strindberg, August: Den store Grusharpe. Side [148]-52 (1927, novelle(r))
originaltitel: Stora grusharpan, 1903
[6s153] Strindberg, August: F. L. Side [153]-60 (1927, novelle(r))
originaltitel: När träsvalan kom i getapeln, 1903
kollaps Noter
 note til oversat titel F.L. er en forkortelse for: Fange paa Livstid.
[6s161] Strindberg, August: Tobakladens Hemmeligheder. Side [161]-65 (1927, novelle(r))
originaltitel: Tobaksladans hemligheter, 1903
[6s166] Strindberg, August: Jubal uden Jeg. Side [166]-72 (1927, novelle(r))
originaltitel: Jubal utan jag, 1903
[6s173] Strindberg, August: Sankt Gotthards Saga. Side [173]-82 (1927, novelle(r))
originaltitel: Sankt Gotthards saga, 1903
[6s183] Strindberg, August: Ved Midsommertid. Side [183]-92 (1927, novelle(r))
originaltitel: I midsommartiden, 1903
Historiske Miniaturer. Side [193]-372
1911 1. udgave: Historiske Miniaturer. Autoriseret Oversættelse ved R. Jahn Nielsen. Med en Efterskrift af Oversætteren. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1911. 171 + 16 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri)
[6s195] Strindberg, August: Den ægyptiske Trældom. Side [195]-210 (1927, novelle(r))
originaltitel: Egyptiska träldomen, 1905
[6s211] Strindberg, August: Sokrates. Side [211]-15 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s025] 1. udgave: Sokrates. Side [25]-33
[6s216] Strindberg, August: Flaccus og Maro. Side [216]-24 (1927, novelle(r))
originaltitel: Flaccus och Maro, 1905
[6s225] Strindberg, August: Leontopolis. Side [225]-27 (1927, novelle(r))
originaltitel: Leontopolis, 1905
[6s228] Strindberg, August: Lammet. Side [228]-33 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s035] 1. udgave: Lammet. Side [35]-44
[6s234] Strindberg, August: Vilddyret. Side [234]-42 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s045] 1. udgave: Vilddyret. Side [45]-59
[6s243] Strindberg, August: Apostata. Side [243]-61 (1927, novelle(r))
originaltitel: Apostata, 1905
[6s262] Strindberg, August: Attila. Side [262]-72 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s061] 1. udgave: Attila. Side [61]-78
[6s273] Strindberg, August: Tjenernes Tjener. Side [273]-81 (1927, novelle(r))
originaltitel: Tjänarnas tjänare, 1905
[6s282] Strindberg, August: Eginhard til Emma. Side [282]-84 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s089] 1. udgave: Eginhard til Emma. Side [89]-95
[6s285] Strindberg, August: Det tusindaarige Rige. Side [285]-96 (1927, novelle(r))
originaltitel: Tusenåriga riket, 1905
[6s297] Strindberg, August: Eremiten Peter. Side [297]-308 (1927, novelle(r))
originaltitel: Eremiten Peter, 1905
[6s309] Strindberg, August: Laokoon. Side [309]-25 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s097] 1. udgave: Laokoon. Side [97]-122
[6s326] Strindberg, August: Redskabet. Side [326]-34 (1927, novelle(r))
originaltitel: Redskapet, 1905
[6s335] Strindberg, August: Den Store. Side [335]-49 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s133] 1. udgave: Den store. Side [133]-56
[6s350] Strindberg, August: De syv gode Aar. Side [350]-63 (1927, novelle(r))
originaltitel: De sju goda åren, 1905
[6s364] Strindberg, August: Dommedag. Side [364]-72 (1927, novelle(r))
1911 indgår i: Historiske Miniaturer [s157] 1. udgave: Dommedag. Side [157]-71
[7] Strindberg, August: Faderen. Frk. Julie. Creditorer. Baandet. Den farlige Leg. Dødedansen. ♦ 1928. 428 sider (1928, dramatik)
1888 1. udgave: Faderen. Sørgespil i tre Akter. Autoriseret Oversættelse ved Peter Nansen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), 1888. 107 sider. (Trykkeri: O.C. Olsen & Co., Kjøbenhavn)
[7b] Strindberg, August: Frk. Julie (1928, dramatik)
1889 1. udgave: Frøken Julie. Naturalistisk Sørgespil af August Strindberg. Med et Forord af Forfatteren. Avtoriseret Oversættelse ved Nathalia Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1889. xxiii + 92 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[7c] Strindberg, August: Creditorer (1928, dramatik)
1889 1. udgave: Creditorer. Tragikomedie af August Strindberg. Autoriseret Oversættelse ved Nathalia Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. 97 sider. Pris: kr. 1,25. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (H.A. Hannover))
[7d] Strindberg, August: Baandet (1928, dramatik)
1917 1. udgave: Baandet. Sørgespil i 1 Akt. Oversat af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1917. 32 sider
[7e] Strindberg, August: Den farlige Leg (1928, dramatik)
originaltitel: Leka med elden, 1897
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Tryckt och otryckt, [4. samling], 1897.
[7f] Strindberg, August: Dødsdansen (1928, dramatik)
1914 1. udgave: Dødsdansen. Drama. Paa Dansk ved Vilhelm Østergaard. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1914. 191 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København)
[8] Strindberg, August: Til Damaskus. Paaske. Uvejrsluft. Spøgelse-Sonaten. Plelikanen. Et Drømmespil. ♦ 1928. 470 sider (1928, dramatik)
[8a] Strindberg, August: Til Damaskus (1928, dramatik)
originaltitel: Till Damascus, 1898-1904
1971 Senere udgave: Til Damaskus. Et drømmespil i to afdelinger. På dansk ved Frans Lasson. ♦ Gyldendal, 1971. 121 sider
[8b] Strindberg, August: Paaske (1928, dramatik)
1903 1. udgave: Paaske. Aut. Oversættelse fra Svensk ved R. Jahn Nielsen. ♦ V. Pio, 1903. 96 sider. Pris: kr. 1,50
[8c] Strindberg, August: Uvejrsluft (1928, dramatik)
[8d] Strindberg, August: Spøgelse-Sonaten (1928, dramatik)
[8e] Strindberg, August: Pelikanen (1928, dramatik)
[8f] Strindberg, August: Et Drømmespil (1928, dramatik)
1917 1. udgave: Et Drømmespil. Af August Strindberg. Oversat af Helge Rode. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. 129 [1] sider. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København)