Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian K.F. Molbech (1821-1888)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1879-
Danmark, 1877-12-23
Familievennen, 1883
For Romantik og Historie, 1878
Aaret rundt, 1889-
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Billeder af Jesu Liv (1840, digte) BDsupp:sp777
Detaljer
1854 Senere udgave: Billeder af Jesu Liv. 2. Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1854
 Dramatik Howitz, Adam: Joh. Ludv. Heiberg efter Døden. Apocalyptisk Comoedie. ♦ Kbh., Chr. Steen og Søn, 1842 (1842, dramatik)
andet: Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Børnebog Molbech, C. K. F.: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s397]] Guldskoven. Side 397-409 (1843, børnebog) 👓
 Dramatik Molbech, Chr. K. F.: Klintekongens Brud. Lyrisk Drama i fire Acter, af Chr. K. F. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C. Steen, 1845. 155 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno) (1845, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Klintekongens Brud.
Skrevet 1843. Opført paa det Kongelige Theater i Marts 1845.
Til Opførelsen ere enkelte Scener, navnlig i anden og tredie Act, forkortede.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Digtninger. Af Chr. K. F. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Paa H.J. Bing & Søns Forlag, 1846. [2] 188 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno) (1846, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Der er en Gud, som over Danmark vaager!. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Boghandler F.H. Eibe, 1848. [5] sider. (Trykkeri: Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno) (1848, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel (1851-64, digte)
originaltitel: Divina Commedia
se også: Helvede
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
1865-66 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Anden Udgave m. Photogr. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1865-66. 1.-4. Deel. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1878 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1878. 1.-3. Deel, 132 + 216
1908-09 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 4. Udg. M. en Indledn. af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1908-09. 528 sider. Pris: kr. 10,00
1919 Senere udgave: Guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 5. Udg. Med en Indledning af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1919. 528 sider
1929 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (Udg. med Understøttelse af Ny Carlsberg Fondet). ♦ Gad, 1929. 622 sider. Pris: kr. 10,00
1948 Senere udgave: Guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (6. Udg. 2. Opl.). ♦ Gad, 1948. 622 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00
1963 Senere udgave: Den guddommelige Komedie
1966 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. fra italiensk af Chr. K. F. Molbech efter "La divina commedia". Overs. revideret ved O. C. Molbech. Udg. med noter og efterskrift af Jørn Moestrup
1967 Senere udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af Chr. K. F. Molbech. Forord og Indledning af Valdemar Vedel. Ill.: Gustave Doré
kollaps Noter
 note til titel I. Helvede, 1851. II. Skærsilden, 1855. III. Paradiset, 1864.
 note til titel Se også fragment oversat af P.L. Møller i Gæa, 1847, side 137-41: Dantes Helvede.
 note til titel Påbegyndt 1307, fuldendt kort før hans død, men cirkulerede som manuskript allerede i samtiden.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Dantes guddommelige Komedie, side 1-24.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 48-53.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 8, side [52]-[57]: Dante Alighieri: Den gyddommelige komedie.
 Dramatik Molbech, Chr. K. F.: Dante. Tragisk Drama. ♦ Kiøbenhavn, I den Gyldendalske Boghandling, 1852. 195 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1852, dramatik) 👓
Detaljer
om: Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
1856 Senere udgave: Dante. Tragisk Drama. 2. Udgave. ♦ Lose & Delbanco, 1856. 187 sider
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: [A.M. Glückstad:] Bør "Dante" opføres? Et Brev til Hr. Etatsraad Molbech. ♦ Iversens Fhdl., 1853. 16 sider. Glückstad, A.M. A.M. Glückstad
 note til titel Hertil udkom: C. Molbech: Et Brev til Hr. Etatsraad, Theaterdirecteur Dr. J. L. Heiberg fra Etatsraad C. Molbech om Dante, et tragisk Drama i fem Acter. ♦ Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1853. 40 sider. Molbech, Christian Christian Molbech
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Dæmring. Lyriske Digte af Chr. K. F. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.C. Lose og Delbanco, 1852. [4] 171 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1852, digte)
Detaljer
1856 Senere udgave: Dæmring. Lyriske Digte. 3. Udgave. ♦ Lose & Delbanco, 1856
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Til en Ven [Digt].
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel 1 upagineret side: [Titelside til digtet Dæmring].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Billeder af Jesu Liv. 2. Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1854 (1854, digte)
Detaljer
1840 1. udgave: Billeder af Jesu Liv
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Dante. Tragisk Drama. 2. Udgave. ♦ Lose & Delbanco, 1856. 187 sider (1856, dramatik)
Detaljer
1852 1. udgave: Dante. Tragisk Drama. ♦ Kiøbenhavn, I den Gyldendalske Boghandling, 1852. 195 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Dæmring. Lyriske Digte. 3. Udgave. ♦ Lose & Delbanco, 1856 (1856, digte)
Detaljer
1852 1. udgave: Dæmring. Lyriske Digte af Chr. K. F. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.C. Lose og Delbanco, 1852. [4] 171 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Exul: Til Fjenden i vor egen Leir. Et Digt (1864, digte)
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Anden Udgave m. Photogr. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1865-66. 1.-4. Deel. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1865-66, digte)
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Delene er: Indledning. Helvede, Skærsilden, Paradiset.
 url Fuld visning af teksten (1.-2. Deel) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (3.-4. Deel) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Samling Molbech, Chr. K. F.: Fra Danaidernes Kar. Dagbladsartikler af Chr. K. F. Molbech. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Den gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1873. [3] 548 [2] sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1873, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: "Dagbladets" forhenværende Redakteur, Hr. C. St. A. Bille, tilegnes denne Bog med erkjendtligt Venskab.
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord [Signeret: Kjøbenhavn, den 15de Oktober 1873, Chr. K.F. Molbech].
 note til titel Side [549-50]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Molbech, Chr. K. F.: Renteskriveren. Holbergsk Studie i een Akt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1875. 48 sider (1875, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
Detaljer
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13 [Anmeldelse].
 Dramatik Molbech, Chr. K. F.: Ambrosius. Skuespil i fire Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 176 sider (1877, dramatik)
Detaljer
1888 Senere udgave: Ambroise. Comédie en 4 actes
1927 Senere udgave: Ambrosius. Skuespil i 4 Akter. 17. Opl. ♦ Gyldendal, 1927. 96 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1879.
 note om oplag 9. Oplag, 1893.
 note om oplag 10. Oplag, 1896.
 note om oplag 11. Oplag, 1898.
 note om oplag 12. Oplag, 1900.
 note om oplag 15. Oplag, 1909.
 url Fuld visning af bogen, 5. oplag 1879, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lolland-Falster Stifts-Tidende 4-12-1890, side 2 [8. Oplag, Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1878. 1.-3. Deel, 132 + 216 (1878, digte) 👓
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen, første-anden deel, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Molbech, Chr. K. F.: Faraos Ring. Folkeskuespil i fem Akter. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1879. 215 sider (1879, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Samlede Digte. Af Chr. K. F. Molbech. Ny, forøget Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet i Kjøbenhavn (O.H. Delbanco. G.E.C. Gad. F. Hegel. C.C. Lose), 1879. viii + 417 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1879, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]-viii: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Molbech, Chr. K. F.: Opad! Skuespil i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 187 sider (1881, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (digte) antologi: Romancer og Digte, danske og norske. Illustrerede med Vignetter og Tegninger af Aug. Jerndorff. Udgivne af Chr. Richardt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 197 [2] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1882, digte)
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
udgiver: Christian Richardt (1831-1892)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Da nærværende Samling Digte hverken har kunnet blive eller villet være nogen litteraturhistorisk Repræsentation af dansk-norsk Digtekunst, men væsentligst har villet give Kunstneren digterske Æmner til Illustration, vil det forstaas, bade at der ved Valget er taget stærkt Hensyn hertil, og at hans eget Ønske oftere har været det afgjørende. Paa nogle Afvigelser nær, er Forfatternes egen Retskrivning lagt til Grund. [Signeret: Udg.].
 note til titel På titelbladets bagside også: Billederne ere udførte i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut.
 note til titel Side [199-200]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Ludwig, Otto: Mellem Himmel og Jord. En Fortælling. Overs. af Chr. K. F. Molbech. ♦ 1886. xxviii + 248 sider (1886, roman) EMP2437
originaltitel: Zwischen Himmel und Erde, 1855
Detaljer
af Otto Ludwig (1813-1865, sprog: tysk)
1906 Senere udgave: Mellem Himmel og Jord. Roman af Otto Ludwig. (Paa dansk ved Reiffenstein-Hansen). Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1906. 293 sider
1944 Senere udgave: Mellem Himmel og Jord. (Overs. af Elise Jørgensen). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1944. 276 sider. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-xxviii: [Forord af oversætteren].
 note til oversat titel Samme bog findes på Det kgl. Bibliotek med et kulørt omslag: Kampen paa Liv og Død eller Ærens Tornevej.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Deutsches Textarchiv
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 15-2-1887, side 2 [Anmeldelse, signeret: a [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Ambroise. Comédie en 4 actes (1888, dramatik)
Detaljer
1877 1. udgave: Ambrosius. Skuespil i fire Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 176 sider
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Efterladte Digte. Af Chr. K. F. Molbech. Udgivet af Ernst von der Recke. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1888. [3] 151 [2] + iv sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1888, digte) 👓
Detaljer
redigeret af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel 1 upagineret side: Prolog [Titelside til afsnit med digtet: Det sidste læs].
 note til titel Side [153]: Efterskrift [Titelside til siderne [i]-iv].
 note til titel Side [i]-iv: [Efterskrift, signeret: November 1888, Ernst v.d. Recke].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Morgenbladet 11-12-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Morgenbladet 19-12-1888, side 1 [Uddrag af brev fra Ernst v.d. Recke foranlediget af anmeldelsen i bladet 11-12-1888] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 4. Udg. M. en Indledn. af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1908-09. 528 sider. Pris: kr. 10,00 (1908-09, digte)
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
 Bog (oversætter) Coppée, François: Smedenes Skrue. Et Digt. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1915. 16 sider (1915, digte)
Detaljer
af François Coppée (1842-1908, sprog: fransk)
1871 1. udgave: Smedenes Skrue
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Guddommelige Komedie. Oversat af Chr. K. F. Molbech. 5. Udg. Med en Indledning af Vald. Vedel. ♦ Gad, 1919. 528 sider (1919, digte)
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 Bog Molbech, Chr. Knud Frederik: Udvalgte Digte. Udg. af O. C. Molbech. Med Indledning af Harald Nielsen. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider. Pris: kr. 7,50 (1921, digte)
Detaljer
udgiver: Oluf Christian Molbech (1860-1927)
forord af Harald Nielsen (1879-1957)
kollaps Noter
 note til titel M. 1 portræt.
 Bog Molbech, Chr. K. F.: Ambrosius. Skuespil i 4 Akter. 17. Opl. ♦ Gyldendal, 1927. 96 sider. Pris: kr. 3,75 (1927, dramatik)
serietitel: Gyldendals Skuespil Serie
Detaljer
1877 1. udgave: Ambrosius. Skuespil i fire Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 176 sider
 Bog (oversætter) Dante: Den guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (Udg. med Understøttelse af Ny Carlsberg Fondet). ♦ Gad, 1929. 622 sider. Pris: kr. 10,00 (1929, digte)
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
illustrationer af Ebba Holm (1889-1967)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 4 Hæfter.
 Bog Molbech, Chr. K. F.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s377]] I Høst (1929, digte) 👓
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Guddommelige Komedie. Helvede. Skærsilden. Paradiset. I Oversættelse af Chr. K. F. Molbech. Med Indledning af Valdemar Vedel. 108 Illustrationer af Ebba Holm. (6. Udg. 2. Opl.). ♦ Gad, 1948. 622 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00 (1948, roman)
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
illustrationer af Ebba Holm (1889-1967)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
 Bog Molbech, Chr. K. F.: [indgår i antologien: Sommer og Høst [s038]] I Høst (1949, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Levende dansk lyrik. Fra folkevisen til Stuckenberg. I udvalg ved Poul P. M. Pedersen. Tegninger af Svend Otto S. ♦ Jespersen og Pios Forlag, 1963. 604 sider, illustreret. Pris: kr. 12,75. (Trykkeri: trykt i Winds Bogtrykkeri, Haderslev) (1963, digte)
Detaljer
redigeret af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af C.E.F. Reinhardt (1829-1896)
oversat af Vilhelm la Cour (1883-1974)
digte af Morten Børup (1446-1526)
digte af Tycho Brahe (1546-1601)
digte af Hans Christensen Sthen (1544-1610)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Carl Søeborg (1775-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Johan Ottosen (1859-1904)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
1949 1. udgave: Levende dansk lyrik. Fra folkevisen til Drachmann. I udvalg. Tegninger af Svend Otto. ♦ Jespersen og Pio, 1949. 610 sider, illustreret. Pris: kr. 19,75
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: 1. oplag blev udsendt i 1949. Dette er 2. oplag, hermed i alt trykt i 15.000 eksemplarer.
 note til titel Side [5-6]: Forord [Signeret: Poul P. M. Pedersen].
 note til titel Side [591]-97: Digtenes begyndelseslinjer.
 note til titel Side [599]-604: Indhold.
 note til titel Ud over digtene af de navngivne forfattere også: Side [7]-54: Folkeviser. Side 55-57: Klagedigt over Danmarks riges tilstand (1329, oversat fra latin af C.E.F. Reinhardt og Vilhelm la Cour). Side [109]-10: Vægtervers (1685).
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Overs. fra italiensk af Chr. K. F. Molbech efter "La divina commedia". Overs. revideret ved O. C. Molbech. Udg. med noter og efterskrift af Jørn Moestrup (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 7-08
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
oversat af Oluf Christian Molbech (1860-1927)
noter af Jørn Moestrup
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel
 Bog (oversætter) Dante Alighieri: Den guddommelige Komedie. Overs. af Chr. K. F. Molbech. Forord og Indledning af Valdemar Vedel. Ill.: Gustave Doré (1967, roman)
Detaljer
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
forord af Valdemar Vedel (1865-1942)
illustrationer af Gustave Doré (1833-1883, sprog: fransk)
1851-64 1. udgave: Den guddommelige Komedie. Overs. af C. K. F. Molbech. ♦ 1851-64. 1.-3. Deel

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Christian K.F. Molbech: Klintekongens Brud
lyrisk Drama i 4 Akter af Chr. K.F. Molbech
(premiere 08-03-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Christian K.F. Molbech: Venus-Bjærget
romantisk Drama i 5 Akter af Chr. K.F. Molbech, Musiken af H. Rung
musik af Henrik Rung (1807-1871)
(premiere 07-06-1845 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Froufrou
Skuespil i 5 Akter af Meilhac og Halévy. Oversat af C.K.F. Molbech
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
(premiere 05-10-1870 på Casino)
(oversætter) Margrethes Drømme
Lystspil med Sang i 1 Akt efter Eug. Verconsin, ved C.K.F. Molbech
[På Etablissement National:] Lystspil i 1 Akt efter det Franske
af Eugène Verconsin (1825-1891, sprog: fransk)
(premiere 07-02-1871 på Casino)
(oversætter) Gringoire
Lystspil i 1 Akt af Th. de Banville. Oversat af C.K.F. Molbech
af Théodore de Banville (1823-1891, sprog: fransk)
(premiere 13-02-1871 på Casino)
(oversætter) Det gavmilde Testamente
Komedie i 5 Akter af Regnard. Oversat af B.J. Lodde og senere (1871) af Chr. K.F. Molbech under Titlen: Testamentet
[Paa Lille Grønnegade:] Oversat af Anonym
[Paa Casino:] eller Crispins Forvandlinger, Lystspil
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Anonym
(premiere 15-01-1727 på Lille Grønnegade
premiere 21-05-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 55)
(oversætter) Smedenes Skrue
dramatisk Situation af François Coppée. Oversat af C.K.F. Molbech
af François Coppée (1842-1908, sprog: fransk)
(premiere 20-11-1871 på Casino)
(oversætter) Jeg er Enke
Lystspil i 1 Akt af Édouard Pailleron. Oversat af Chr. K.F. Molbech
[Til Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Marer
af Édouard Pailleron (1834-1899, sprog: fransk)
oversat af Johannes Marer (1861-1922)
(premiere 12-03-1873 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter) Efterskriften
Lystspil i 1 Akt af Emile Augier. Oversat af C.K.F. Molbech
af Émile Augier (1820-1889, sprog: fransk)
(premiere 01-04-1873 på Casino)
(oversætter) Efteraarssol
Lystspil i 1 Akt af Meilhac og Halévy. Oversat af Chr. K.F. Molbech
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
(premiere 29-01-1874 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 50, 1889-1975: 10)
(oversætter) Arbeiderliv
Skuespil i 1 Akt af Eugène Manuel. Oversat af Chr. K.F. Molbech
af Eugène Manuel (1823-1907, sprog: fransk)
(premiere 17-01-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20, 1889-1975: 3)
(oversætter) Gabrielle
Skuespil i 5 Akter af Émile Augier, frit oversat af Chr. K.F. Molbech
af Émile Augier (1820-1889, sprog: fransk)
(premiere 23-01-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(oversætter) Ildløs i Klostret
Lystspil i 1 Akt af Th. Barrière. Oversat af Chr. K.F. Molbech
af Theodore Barrière (1823-1877, sprog: fransk)
(premiere 12-05-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
Christian K.F. Molbech: Renteskriveren
holbergsk Studie i 1 Akt af Chr. K.F. Molbech
(premiere 31-10-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Christian K.F. Molbech: Ambrosius
Skuespil i 4 Akter af Chr. K.F. Molbech, Musiken til Sangene af J.P.E. Hartman
[På Folketeatret:] Bearbejdelse: Gunnar Brandt, Sangtekster: Holger Boëtius, Musik: Gunnar Brandt, Drikkevise: J.P.E. Hartmann
[Fra 1948:] Musik: J.P.E. Hartmann, arrangeret af Johan Hye-Knudsen
[På Folketeatret 1953: originaludgaven] Skuespil i 7 afdelinger
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Johan Hye-Knudsen (1896-1975)
bearbejdelse af Gunnar Brandt (f. 1899)
sange af Holger Boëtius (1901-1979)
(premiere 04-05-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 73, 1889-1975: 24)
Christian K.F. Molbech: Faraos Ring
Folkeskuespil i 5 Akter af Chr. K.F. Molbech, Musiken af Fr. Rung
musik af Frederik Rung (1854-1914)
(premiere 25-10-1879 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
Christian K.F. Molbech: Opad!
Skuespil i 5 Akter af Chr. K.F. Molbech
(premiere 13-11-1881 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(oversætter) En frelsende Engel
dramatisk Skitse i 1 Akt af Anna Charlotte Edgren f. Leffler. Oversat af C.K.F. Molbech
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
(premiere 01-01-1885 på Dagmarteatret)
(oversætter) Mirandolina
Lystspil i 4 Akter af Goldoni, frit oversat af Chr. K.F. Molbech
[Fra 1962:] komedie i 3 akter. Oversættelse og bearbejldelse: Finn Methling, musik: Ottorino Respighi, sangkompositioner: Ole Schmidt, dans: Arne Melchert
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Finn Methling (1917-2010)
musik af Ottorino Respighi (1879-1936, sprog: ukendt)
musik af Ole Schmidt (1928-2010)
danse af Arne Melchert (1916-1963)
(premiere 06-09-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16, 1889-1975: 79)
(oversætter) Skuespillerinden
dramatisk Karaktérbillede i 2 Akter af Anne Charlotte Edgren, f. Leffler. Oversat af C.K.F. Molbech
af Anne Charlotte Leffler (1849-1892, sprog: svensk)
(premiere 13-09-1885 på Dagmarteatret)
Christian K.F. Molbech: Dante
historisk Drama i 5 Akter af Chr. K.F. Molbech, med Musik af J.P.E. Hartmann
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
(premiere 23-04-1888 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter) Fortunio
Lystspil i 3 Akter af Alfred de Musset. Oversat af C.K.F. Molbech
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
(premiere 17-10-1888 på Dagmarteatret)
(oversætter) Arria og Messalina
Tragedie i 5 Akter af Adolf Wilbrandt, overs. af Chr. K.F. Molbech
af Adolf von Wilbrandt (1837-1911, sprog: tysk)
(premiere 15-01-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 6)
(tekst) Elverskud
ballade for soli, kor og orkester op. 30 af Niels W. Gade. Tekst: Chr. K.F. Molbech, »I Østen stiger Solen op« af B.S. Ingemann, arr. af Niels W. Gade. Dans: Harald Lander
[Opførelserne før Det kgl. Teaters 1939 er uden dans, og muligvis kun tekst af Molbech]
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
tekst af B.S. Ingemann (1789-1862)
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 29-09-1939 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 17)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden