Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Barthold Johan Lodde (1706-1788)

 Om personen Oplysninger om Barthold Johan Lodde

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Richardson, Samuel]: Pamela eller Den belønnede Dyd. Først skrevet i Engelsk og nu i Dansk oversat af L. [ie: Barthold Johan Lodde]. 1-4. Part. Kbh., [1743-46] (1743-46, roman) BD4:sp484
originaltitel: Pamela or Virtue rewarded, 1740
Detaljer
af Samuel Richardson (1689-1761, sprog: engelsk)
forord af Hans Peter Anchersen (1700-1765)
kollaps Noter
 note til oversat titel Hver part har en fortale. Fortalen til 1. Part af Hans Peter Anchersen, 1743 [Bibliotheca Danica, angiver fejlagtigt navnet som Joh. Pet. Anchersen].
 Bog (oversætter) Rotterdam, Rasm.: Moria (1745, tekster)
af Erasmus fra Rotterdam (1469-1536, sprog: hollandsk)
 Bog (oversætter) Destouches, [Phil. Nericault]: Le triple mariage eller Det tredobbelte Giftermaal (1747, dramatik) BD4:sp393
Detaljer
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Destouches, [Phil. Nericault]: Den uformodentlige Forhindring (1747, dramatik) BD4:sp393
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Dancourt [fejl, er af: Desmarres]: Merlin Dragon (1748, dramatik) BD4:sp393
af Nicolas Desmarres (d. 1716, sprog: fransk)
fejlagtig tillagt: Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marivaux, [Pierre Carlet de Chamblain de]: Tvistigheden (1748, dramatik) BD4:sp401
Detaljer
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Regnard: Den uformodentlige Hiemkomst. Comoedie i 1 Act. Oversat og indrettet til den ny Danske Skue-Pladses Brug [af B.J. Lodde]. ♦ Kbh., 1748 (1748, dramatik) BD4:sp409
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) anonym [Regnard, Jean-François og Dufresny]: Vulcani Kiæp. Comoedie i een Act. [Af J.Fr. Regnard og Ch.R. Dufresny]. Oversat af M. Gherardi Théatre Italien [af B.J. Lodde]. ♦ Kbh., [1748] (s.a., dramatik) BD4:sp409
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
af Charles Riviere Dufresny (1654-1724, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Merville, G. de: Det aftvungne Samtykke (1749, dramatik) BD4:sp403
af M. Guyot de Merville (1696-1755, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Regnard: Det gavmilde Testamente. Comoedie i 5 Acter af Msr. Regnard. [Oversat af Barth. Joh. Lodde]. ♦ Kiöbenhavn, [1749]. [104] sider. (Trykkeri: Trykt hos Andreas Hartvig Godiche) (1749, dramatik) BD4:sp409 👓
originaltitel: Le légataire universel, 1708
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 21-5-1749.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) anonym [Regnard, Jean-François]: Serenaden. Comoedie i en Act. Indrettet til den danske Skue-Pladses Brug [ved B.J. Lodde]. Kbh., 1749 (1749, dramatik) BD4:sp409
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marivaux, [Pierre Carlet de Chamblain de]: Den fortroelige Moder. Comoedie i 3 Acter. Af det Franske oversat i Dansk. ♦ Kbh., u.A. [1750?] (ca. 1750, dramatik) BD4:sp401
Detaljer
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Fagan, [Christophe Bartholomée]: Myndlingen (1750, dramatik) BD4:sp397
Detaljer
af Chr. Barthélemy Fagan (1702-1755, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Gellert: Forsøg til en dansk Oversættelse af Gellerts Fabler og Fortællinger. ♦ Kbh., [1751] (1751, digte) BD4:sp271
Detaljer
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
1769 Senere udgave: Fabler og Fortællinger i tvende Deele. Oversat i Dansk. ♦ Kbh., 1769
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet findes: 2-12. Stykke, oversat i danske Vers ved B. Lodde. [Alle uden årstal og titelblad].
 Bog (oversætter) Molière, J. B. P.: Den Gierrige eller Gnieren. Comoedie i 5 Acter, paa nye oversat og indrettet til den danske Skue-Pladses Brug. ♦ Kbh., 1756 (1756, dramatik)
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1724 1. udgave: Comoedie om Gamle Jens Gnier eller Penge-Puger, oversat til det Danske Theatri Brug efter det bekandte Franske Stycke, af Molieres, kaldet l'Avare. ♦ Kjøbenhavn, 1724
 Bog (oversætter) anonym: Adams Død. Et Sørge-Spil. Oversat af det Tydske. Kbh., 1757 (1757, tekster)
originaltitel: Der Tod Adams, 1757
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Voltaire: Zayre. Tragedie. Oversat til den Kgl. Danske Skue-Pladses Brug af Barthold Joh. Lodde. U.St. o.A. [Kbh., 1757] (s.a., dramatik) BD4:sp413
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a] 1. udgave: Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749
kollaps Noter
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Den 13. januar 1757. Igiennemlæste tragoedien Zaire, oversat paa danske vers af Lode.
 note om oplag Andet Oplag, 1766.
 note til oversat titel Adresseavisen 28-11-1769, annonce: ... Gellerts Fabler og Fortællinger ... ved B.J. Lodde, findes til Kiøbs hos Porneren ved Comoedie-Huset for fire Mark; saa og et nyt Oplag af Zayre for 24 sk.
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 13-4-1757.
 Bog (oversætter) Boissy: Franskmanden i London. Comoedie i 1 Act. Oversat ved Barthold Joh. Lodde (1764, dramatik) BD4:sp389
Detaljer
af Louis de Boissy (1694-1758, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af Forsøg i de skiønne Vidensk. 3. St.S. 119-99. Sorøe, 1764.
 Bog (oversætter) Gellert, C. F.: Fabler og Fortællinger i tvende Deele. Oversat i Dansk. ♦ Kbh., 1769 (1769, digte) BD4:sp271
Detaljer
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
1751 1. udgave: Forsøg til en dansk Oversættelse af Gellerts Fabler og Fortællinger. ♦ Kbh., [1751]
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 28-11-1769, annonce: C.F. Gellerts Fabler og Fortællinger i tvende Deele, oversatte i Dansk ved B.J. Lodde, findes til Kiøbs hos Portneren ved Comoedie-Huset for fire Mark ...
 note om oplag 2. Oplag, 1779.
 Bog (oversætter) anonym [Richardson, Samuel]: S. T. Hvad Dem behager. Første Stykke kaldet Tossen. Udgivet og skienket til den nye Skole-Anstalt for forladte Børn af Barthold Joh. Lodde. ♦ Kbh., 1771. 70 sider (1771, roman) BD4:sp487
originaltitel: The History of Sir Charles Grandison, 1753-54
Detaljer
af Samuel Richardson (1689-1761, sprog: engelsk)
1780-82 Senere udgave: Sir Carl Grandisons Historie. I en Samling af Breve. Overs. af Engelsk [ved Hans Chr. Amberg]. ♦ Kbh., 1780-82. 1-7. Deel
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder en passage fra Samuel Richardson: The History of Sir Charles Grandison.
 Bog (oversætter) Moliere: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [4s261]] Don Juan eller den Ugudelige. Comoedie i fem Acter. Oversat efter Molieres Comoedie Don Juan ou le festin de Pierre [ved Barthold Joh. Lodde]. Side [261]-360 (1778, dramatik) BD4:sp290 👓
originaltitel: Don Juan ou le festin de pierre, 1665
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1813 i: Udvalgte Skuespil [1c] Senere udgave: Don Juan
1844 Senere udgave: Don Juan eller Steengjæstebudet. Comedie i fem Acter af Molière. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1844. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 152)
1869 i: Lystspil [2b] Senere udgave: Don Juan
1890 Senere udgave: Don Juan eller Marmorgæsten. Lystspil i 5 Akter. Oversat af Carl Michelsen. ♦ Mackeprang, 1890. 96 sider
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 25-4-1749.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Cumberland, [Richard]: Vestindianeren. Comedie i 5 Acter. Af det Engelske oversat i Dansk ved Barthold Johan Lodde. Kbh. 1779. (1779, dramatik) BD4:sp377
af Richard Cumberland (1731-1811, sprog: engelsk)
 Bog anonym [Lodde, B.J.]: Vinterblomster samlede og nedlagte ved det Giemme, som skiuler Charlotta Amalia, født Kron-Printsesse til Danmark og Norge. ♦ U.St., [1782]. Folioformat, 2 blade (1782, digte) BD3:sp332
om: Charlotte Amalie, f 1706 (1706-1782)
 Bog (oversætter) Young, Edward: Klage eller Natte-Tanker om Liv Død og Udødelighed. Oversatte ved Barth. Joh. Lodde. ♦ Kbh., 1783 (1783, digte) BD4:sp283
Detaljer
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
1767 1. udgave: Forsøg til en Oversættelse af Dr. Edward Youngs Klager eller Nattetanker om Liv, Død og Udødelighed. Forfattet [af Eman. Balling] i Ni Sange. ♦ Helsingøer, 1767
 Bog anonym [Lodde, Barth. Joh.]: Nyt-Aarsgave til mine med-aldrende Venner eller som ønske at vorde det. I nogle Tanker for Alderdommen. ♦ Kbh., 1784 (1784, digte) BD4:sp283
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Young, Edward: Centaur not fabulous. [uddrag] (1784, digte)
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
1775 [Uddrag] 1. udgave: Uopdigtede Centaur eller halvdyriske Menneske i sex Breve til en Ven. Tilligemed denne berømmelige Forfatters Levnet. Oversat af Eman. Ballling. ♦ M. Hallager, 1775. xlviii + 128 + 125-256 sider
 Bog anonym [Lodde, Barth. Joh.]: En gammel Mands Hierte-Tanker paa hans sidst afvigte fire Fødsels-Dage. Kbh., 1785 (1785, digte) BD4:sp236
 Bog (oversætter) Young, Edward: Den ikke fabelagtige Centaur. I Sex Breve til en Ven, om den nu vedtagne Levemaade, af Edw. Young. Oversat i Dansk, og ved nogle Anmærkninger forklaret, af Barthoold Johan Lodde. Met et tilhørende Kobber. ♦ Kbh., 1785 (1785, digte) BD4:sp283
Detaljer
af Edward Young (1683-1765, sprog: engelsk)
1775 1. udgave: Uopdigtede Centaur eller halvdyriske Menneske i sex Breve til en Ven. Tilligemed denne berømmelige Forfatters Levnet. Oversat af Eman. Ballling. ♦ M. Hallager, 1775. xlviii + 128 + 125-256 sider
 Bog Lodde, Barth. Joh.: En liden Samling af nogle faa sildigste poetiske Stykker. Kbh., 1787 (1787, digte) BD4:sp236
 Bog (oversætter) Moliere: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s143]] Scapins Skalkestykker. Komoedie i tre Akter. Oversat efter Molieres franske Original [af Barthold Joh. Lodde]. Side [143]-234 (1787, dramatik) BD4:sp292 👓
originaltitel: Les fourberies de Scapin, 1671
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1841 Senere udgave: Scapins Skalkestykker. Lystspil i 3 Acter af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 135)
1870 i: Lystspil [3d] Senere udgave: Scapins Skalkestreger
1888 Senere udgave: Scapins Gavtyvestreger. Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat af Dr. S. Schandorph. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 136 sider
1931 Senere udgave: Scapins Gavtyvestreger. Skuespil i 3 Akter. Overs. af Sofus Schandorph. ♦ Dansk Skolescenes Kontor, [1931]. 109 sider
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere i Gjethuset (Tjærehuset) 28-2-1748.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Serenaden
Komedie i 1 Akt af Regnard. Oversat af J.B. Lodde
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
(premiere 1723 på Lille Grønnegade
premiere 10-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
(oversætter) Merlin Dragon
Komedie i 1 Akt af Desmarres. Oversat af B.J. Lodde
af Nicolas Desmarres (d. 1716, sprog: fransk)
(premiere 27-05-1726 på Lille Grønnegade
premiere 20-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 49)
(oversætter) Den uformodentlige Hjemkomst
Komedie i 1 Akt af Regnard. Oversat af B.J. Lodde
[Til teatret i Lille Grønnegade:] Oversat af ukendt
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Anonym
(premiere 1726 på Lille Grønnegade
premiere 22-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
(oversætter) Tvistigheden
Komedie i 1 Akt af Marivaux. Oversat af B.J. Lodde
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
(premiere 23-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Den uformodentlige Forhindring
eller Forhindring uden Forhindring, Komedie i 5 Akter af Destouches. Oversat af B.J. Lodde
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
(premiere 23-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(oversætter) Vulcani Kæp
Komedie i 1 Akt af Regnard [og C.R. Dufresny]. Oversat af B.J. Lodde
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
af Charles Riviere Dufresny (1654-1724, sprog: fransk)
(premiere 30-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
(oversætter) Scapins Skalkestykker
Komediei 3 Akter af Molière. Oversat af B.J. Lodde
[Til teatret i Lille Grønnegade oversat af anonym]
[Fra S.-F. 1841:] oversat af Th. Overskou
[Fra S.-F. 1841 til 4-1-1866:] Lystspil
[På Dansk Skolescene under titlen:] Scapins gavtyvestreger
[Til Landsskolescenen under titlen:] Scapins rævestreger. Oversættelse: Chr. Ludvigsen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Anonym
oversat af Sophus Schandorph (1836-1901)
oversat af Christian Ludvigsen (1930-2019)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 08-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 165, 1889-1975: 49)
(oversætter) Amphitryon
Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat (i det 18. Aarh.) af D. Sechmann med Rettelser af B.J. Lodde, (i 1815-16:) af K.L. Rahbek og (fra 1879-80) af Richard Kaufmann, (opførsel 1922) af Peter Hansen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
(premiere 1722 eller begyndelsen af 1723 på Lille Grønnegade
premiere 22-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45, 1889-1975: 15)
(oversætter) Det tredobbelte Giftermaal
Komedie i 1 Akt af Destouches. Oversat af B.J. Lodde
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
(premiere 09-04-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
(oversætter) Den adelige Borger
Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat af B.J. Lodde, senere (fra 1845-46) under Titlen Den adelsgale Borger af Th. Overskou
[Til Casino:] Oversat af A.L.C. de Coninck
[På Århus Teater:] Oversat af Jens Kruuse
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af A.L.C. de Coninck (1814-1872)
oversat af Jens Kruuse (1908-1978)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 16-04-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter) Don Juan
eller Den Ugudelige, Komedie i 5 Akter af Molière. Oversat af B.J. Lodde
[Til teatret i Lille Grønnegade oversat af anonym under titlen:] Le Festin de Pierre eller Dødnings-Giestebuddet
[Fra S.F. 1844 med undertitlen:] eller Stengæstebudet. Oversat af Th. Overskou
[Paa Dagmarteatret under Titlen:] Don Juan eller Marmorgæsten i Oversættelse af Carl Michelsen
[Til Aalborg Teater under titlen:] Don Juan eller Stengæsten. Oversættelse: Chr. Ludvigsen
[På Folketeatret under titlen:] Don Juan. Oversættelse: Chr. Ludvigsen
[På Det danske Teater:] Bearbejdet af Benno Besson og Bertolt Brecht. Oversættelse: Hans Hansen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
oversat af Christian Ludvigsen (1930-2019)
bearbejdelse af Benno Besson (1922-2006, sprog: tysk)
bearbejdelse af Bertolt Brecht (1898-1956, sprog: tysk)
oversat af Hans Hansen (f. 1939)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 25-04-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 111)
(oversætter) Det gavmilde Testamente
Komedie i 5 Akter af Regnard. Oversat af B.J. Lodde og senere (1871) af Chr. K.F. Molbech under Titlen: Testamentet
[Paa Lille Grønnegade:] Oversat af Anonym
[Paa Casino:] eller Crispins Forvandlinger, Lystspil
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
oversat af Anonym
(premiere 15-01-1727 på Lille Grønnegade
premiere 21-05-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 55)
(oversætter) Anders Kromands Ligbegængelse
Komedie i 1 Akt, (Parodi paa Le Cid) af Brugière de Barante. Oversat af B.J. Lodde
af Claude-Ignace Brugière de Barante (1670-1745, sprog: fransk)
andet af Boisfran (sprog: fransk)
(premiere 09-07-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter) Den knurvorne Doktor
Komedie i 3 Akter af Brueys og Palaprat. Oversat af B.J. Lodde, senere [fra 1811-12] af N.T. Bruun, under Titlen: Skændegæsten.
[Til teatret i Lille Grønnegade oversat af anonym under titlen: Le Grondeur eller Knurreren]
af J. de Bigot Palaprat (1650-1721, sprog: fransk)
af David-Augustin de Brueys (1640-1723, sprog: fransk)
oversat af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Anonym
(premiere 06-05-1726 på Lille Grønnegade
premiere 23-07-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter) Den Gerrige
eller Gnieren, Komedie i 5 Akter af Molière, oversat af B.J. Lodde
[Til Lille Grønnegade oversætter ukendt]
[8-8-1817:] fordansket og omarbejdet af K.L. Rahbek under Titelen: Gnieren
[Sommerspil 1842:] oversat af Th. Overskou under Titelen: Den Gerrige eller Gnieren
[Sommerspil 1850-51:] oversat af Th. Overskou under Titelen: Den Gerrige
[fra 1898:] revideret af Karl Mantzius
[På Folketeatret:] Oversættelse: Asger Bonfils
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Karl Mantzius (1860-1921)
oversat af Asger Bonfils (1928-2018)
(premiere 23-09-1722 på Lille Grønnegade
premiere 27-08-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 82, 1889-1975: 121)
(oversætter) Det aftvungne Samtykke
Komedie i 1 Akt af Guyot de Merville. Oversat af B.J. Lodde
af M. Guyot de Merville (1696-1755, sprog: fransk)
(premiere 21-10-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 48)
(oversætter) De tre Gratier
eller Den landflygtige Kupido, Komedie i 1 Akt af Saint-Foix. Oversat af B.J. Lodde
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
(premiere 26-11-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter) Myndlingen
Komedie i 1 Akt af Fagan [se ogsaa: Manden paa 40 Aar]. Oversat af B.J. Lodde
af Chr. Barthélemy Fagan (1702-1755, sprog: fransk)
(premiere 07-01-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 44)
(oversætter) Den første April
Komedie i 1 Akt af Dufresny [og Regnard]. Oversat af B.J. Lodde
af Charles Riviere Dufresny (1654-1724, sprog: fransk)
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
(premiere 01-04-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
(oversætter) Den fortrolige Moder
Komedie i 3 Akter af Marivaux. Oversat af B.J. Lodde
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
(premiere 03-06-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter) Den nye Prøve
Komedie i 1 Akt af Marivaux. Oversat af B.J. Lodde. [Paa Dagmarteatret:] Lystspil, oversat af Elna Jacobson under Titlen: Prøven
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
oversat af uidentificeret
(premiere 07-02-1753 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37)
(oversætter) Det ved Vekselbrev sluttede Ægteskabet
Komedie i 1 Akt af Poisson. Oversat af B.J. Lodde
af Philippe Poisson (1682-1743, sprog: fransk)
(premiere 14-02-1753 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter) Zeloïde
Tragedie i 1 Akt af Saint-Foix. Oversat af B.J. Lodde
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
(premiere 03-07-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter) Den alt for nysgerrige Bejler
Komedie i 5 Akter af Destouches. Oversat af B.J. Lodde
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
(premiere 21-04-1756 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter) Kærligheds Maskerade
Komedie i 1 Akt af Guyot de Merville. Oversat af B.J. Lodde
af M. Guyot de Merville (1696-1755, sprog: fransk)
(premiere 05-05-1756 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(oversætter) Det unge Menneske paa Prøve
Komedie i 5 Akter af Destouches. Oversat af B.J. Lodde
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
(premiere 16-07-1756 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(oversætter) Zaïre
Tragedie i 5 Akter af Voltaire. Oversat af B.J. Lodde
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
(premiere 13-04-1757 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter) Franskmanden i London
Komedie i 1 Akt af Boissy. Oversat af B.J. Lodde
af Louis de Boissy (1694-1758, sprog: fransk)
(premiere 28-06-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
(oversætter) Vestindianeren
Komedie i 5 Akter af R. Cumberland. Oversat af B.J. Lodde og senere [fra 1824-25] af N.V. Dorph
af Richard Cumberland (1731-1811, sprog: engelsk)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
(premiere 07-12-1786 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden