Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Philippe Poisson (1682-1743)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Poisson, [Phil.]: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [1f]] Le Procureur arbitre. Comédie. En vers et en un acte. Paris, 1747 (1749-50, dramatik) AEJ247 BD4:sp381
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Poisson, [Phil.]: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [7d]] L'impromptu de campagne. Comédie en vers & en un acte. Copenh., 1748 (1749-50, dramatik) AEJ164 BD4:sp382
Detaljer
kollaps Noter
 Tekster Poisson, Ph.: Den musikalske Frier. [Oversat af L.C. Reerslev til Det kgl. Teater. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført] (1764, tekster) AEJ 12
originaltitel: L'amour musicien, 1743
Detaljer
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Poisson, Philippe: Det kortfattede LandsbyindfaldKomedie i 1 Akt af Poisson. Oversat af L. Reersløv
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 13-09-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
Poisson, Philippe: Det ved Vekselbrev sluttede ÆgteskabetKomedie i 1 Akt af Poisson. Oversat af B.J. Lodde
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
(premiere 14-02-1753 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
Poisson, Philippe: Prokuratoren som VoldgiftsmandKomedie i 1 Akt af Poisson. Oversat af G. Fuursmann [og L.C. Reerslev]
oversat af Gotthardt Fursmann (1715-1756)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
(premiere 24-10-1759 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Poisson, Philippe: Kærligheds listige Paafund(ogsaa kaldet: Kærligheds Pudserier), Komedie i 3 Akter af Poisson. Oversat af L. Reersløv, senere [1775-76] gennemset af Ch.D. Biehl
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 26-11-1760 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Poisson, Philippe: Den lønlige KærlighedKomedie i 1 Akt af Poisson. Oversat af Ch. D. Biehl
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
(premiere 28-10-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden