Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Den stjaalne, hvide Elefant

Twain, Mark: Den stjaalne, hvide Elefant, (1882, novelle(r), engelsk) EMP 396
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
oversat af Iwan Berner
Detaljer, denne udgave
Den stjaalne, hvide Elefant og andre nye Skitser af Mark Twain. Oversatte af Iwan Berner. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1882. 250 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 14-12-1882, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
1882 1. udgave: Den stjaalne hvide Elefant og andre nye Skitser. Overs. af H. H. Gjødvad. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1882. 166 sider
kollaps Indhold

[s001] Twain, Mark: Den stjaalne, hvide Elefant. Side [1]-32 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [a] 1. udgave: Den stjaalne, hvide Elefant
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen: Udeladt i "En Landstryger paa Rejse" af Frygt for, at nogle af Enkelthederne vare overdrevne og andre usandfærdige. Inden det var blevet vist, at denne Mistanke var ugrundet, var Bogen allerede sendt i Trykken. - [Signeret: M. T.].
[s033] Twain, Mark: Om Oprindelsen til den forfærdelige Forbrydelses-Mani i Connecticut. Side [33]-59 (1882, novelle(r))
1881 indgår i: Nye Skitser [f] 1. udgave: Massemordet i Connecticut
[s060] Twain, Mark: Om Ædelmodigheds-Principet i Literaturen. Side [60]-69 (1882, novelle(r))
originaltitel: About magnanimous-incident literatur, 1878
1905 i: Mark Twain i Udvalg [3s122] Senere udgave: Utak er Verdens Løn. Side 122-[29]
1953 indgår i: Mark Twains bedste [s053] Senere udgave: Hvad der kommer ud af små moralske historier. Side 53-[59]
1963 indgår i: Mark Twains bedste [s048] Senere udgave: Hvad der kommer ud af små moralske historier. Side 48-[55]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Atlantic, May 1878. Udgivet i bogform i samlingen: The stolen while elephant, 1882.
[s070] Twain, Mark: Klip, Brødre, Klip. Side [70]-77 (1882, novelle(r))
originaltitel: Punch, brothers, punch, 1876
1905 i: Mark Twain i Udvalg [3s033] Senere udgave: "Riv, Brødre, riv!". Side 33-[38]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Atlantic Monthly, February 1876, under titlen: A literary nightmare. Udgivet i bogform i: Old times on the mississippi, 1876, under titlen: A literary nightmare. Optaget i samlingen: Punch, brothers, punch! and other sketches, 1878, under titlen: Punch, brothers, punch.
[s078] Twain, Mark: En mærkelig Tildragelse. Side [78]-119 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [b] 1. udgave: Sammensværgelsen i Fort Trumbull
[s120] Twain, Mark: Den store Revolution paa Pitcairn. Side [120]-37 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [c] 1. udgave: Den store Revolution paa Pitcairn
[s138] Twain, Mark: Mrs. Mc. Williams og Lynilden. Side [138]-48 (1882, novelle(r))
1881 indgår i: Nye Skitser [a] 1. udgave: Fru Mc. Williams og Lynilden
[s149] Twain, Mark: Om Lyvekunstens Forfald. Side [149]-58 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [e] 1. udgave: Om Forfald i den Kunst at lyve
[s159] Twain, Mark: Kommissionærens Historie. Side [159]-68 (1882, novelle(r))
1881 indgår i: Nye Skitser [e] 1. udgave: Handelsagentens Fortælling
[s169] Twain, Mark: Et Møde med en Interviewer. Side [169]-75 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [d] 1. udgave: Et Møde med en Interviewer
[s176] Twain, Mark: Optegnelser fra Paris. Side [176]-79 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [f] 1. udgave: Optegnelser fra Paris
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen: Skubbet ud af "En Landstryger paa Rejse" for at gjøre Plads for vigtigere statistiske Oplysninger. [Signeret: M.T.].
[s180] Twain, Mark: Sagnet om Sagenfeld i Tyskland. Side [180]-89 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [g] 1. udgave: Legenden om "Sagenfield" i Tydskland
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Udeladt af en "Landstryger paa Rejse", fordi dets Paalidelighed syntes tvivlsom og ikke den Gang kunde bevises. [Signeret: M.T.].
[s190] Twain, Mark: En Tale for Pattebørnene. Side [190]-94 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [i] 1. udgave: En Tale for Pattebørnene
kollaps Noter
 note til oversat titel Titlen fortsætter med mindre typer: holdt ved Festmaaltidet, som blev givet i Chicago af Tennesee-Armeen til Ære for dens Øverstkommanderende, General U. S. Grant, i November 1879.
[s195] Twain, Mark: En Tale for Vejret. Side [195]-99 (1882, novelle(r))
1881 indgår i: Nye Skitser [g] 1. udgave: En Tale om Vejret i Ny-England
[s200] Twain, Mark: Rogers. Side [200]-08 (1882, novelle(r))
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [h] 1. udgave: Rogers
[s209] Twain, Mark: Den syge Mands Historie. Side [209]-19 (1882, novelle(r))
originaltitel: The invalid's story
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Atlantic Monthly, January, 1878, som 4. del af serien: Some rambling notes of an idle excursion. Udgivet i udvidet udgave i bogform i samlingen: The stolen white elephant etc., 1882, som del af afsnit 4 af: Some rambling notes of an idle excursion, med deloverskriften: The invalid's story.
 note til oversat titel Note til titlen: Udeladt af "Hvad der hændte paa min Rejse til Bermudas Øernes", da denne Fortælling første Gang blev udgivet i "Atlantic Monthly", fordi man var bange for, at Historien ikke var sand, og det den Gang ikke kunde bevises, at den ikke var det. [Signeret: M.T.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
[s220] Twain, Mark: Alonzo Fitz Clarences og Rosannah Etheltons Kjærlighedsroman. Side [220]-50 (1882, novelle(r))
1881 indgår i: Nye Skitser [c] 1. udgave: Alonzo Fitz Clarence og Rosannah Etheltons Kjærlighedshistorie

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.