Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Eros

antologi: Eros, (1824, roman, flere sprog) EMP 14 BD4:sp440 👓
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af A.P. Liunge
Detaljer
Eros. En Samling Noveller og Fortællinger af Tieck, Joh. Schoppenhauer, Laun, Fouqué og Byron. Udgiven af A.P. Liunge. 1824. 158 sider. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1824. [1] 158 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oplysninger om oversætterne er anført i indholdsfortegnelsen.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
Oversigt over andre udgaver:
1821-24 Senere udgave: Nyeste Bibliothek af Fortællinger. ♦ 1821-24. 1.-6. Deel
kollaps Indhold

[s001] Tieck, Ludvig: Elskovs-Fortryllelse. Novelle, overs. af Udg. Side [1]-43 (1824)
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
[s044] Schopenhauer, Johanna: Fyrstens Yndling. Fortælling oves. af Louise -n. Side 44-93 (1824, novelle(r))
af Johanna Schopenhauer (1766-1838, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[s094] Laun, Fr.: Blændværk. Novelle. Side 94-125 (1824)
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
[s126] Fouqué, de la Motte: Daniel og hans Blomster. Novelle, overs. af *-*. Side 126-42 (1824, novelle(r))
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s143] [Hunt, Leigh]: De Elskende i Florents. Novelle af Byrons Tidsskrift: "The Liberal", ved Udg. Side 143-58 (1824, novelle(r))
originaltitel: The Florentine lovers, 1822
fejlagtig tillagt: Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
af Leigh Hunt (1784-1859, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Harpen
del af: Brevduen
del af: Læsefrugter
 note til titel På engelsk trykt i: The Liberal, Nr. 1 (15-10-1822). Udgivet i bogform i samlingen: Tales, 1891.
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Harpen, nr 11 (14-3-1823) og nr 12 (21-3-1823).
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Brevduen, nr. 26 (25-6-1823), med tilføjelsen: (Efter Lord Byron) [og signeret: Adrian].
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Maanedsskrivt for underholden Æmner, bind 4 (1830), side 187-99.
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Læsefrugter, bind 60 (1833), side 86-96.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.