Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skrivter

Carlén, E.: Samlede Skrivter, (1854-62, roman, svensk) EMP3316
af Emilie Flygare-Carlén (1807-1892, sprog: svensk)
Detaljer
Samlede Skrivter. ♦ 1854-62. Bind 1-42
kollaps Indhold

[1] Carlén, E.: Inden sex Uger. Novelle. ♦ 1854. 202 sider (1854, roman)
originaltitel: Inom sex veckor, 1853

[2-6] Carlén, E.: En lunefuld Qvinde. Roman. ♦ 1854. Deel 1-5, 260 + 260 + 270 + 275 + 268 sider (1854, roman)
1849-50 1. udgave: En lunefuld Kvinde. Roman. ♦ 1849-50. [Deel] 1-5, 232 + 233 + 244 + 246 + 234 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen identisk med 1. udgave.

[7-9] Carlén, E.: Fideicommisset. Roman. ♦ 1855. Deel 1-3, 378 + 436 + 314 sider (1855, roman)
oversat af Anonym
1845-46 1. udgave: Fideicommisset. Roman. Overs. fra Svensk. ♦ Schubothe, 1845-46. Deel 1-3, 334 + 384 + 284 sider

[10-12] Carlén, E.: Fosterbrødrene. Roman. ♦ 1855. Deel 1-3, 244 + 257 + 246 sider (1855, roman)
oversat af Anonym
1840-41 1. udgave: Fosterbrødrene. Roman af Emilie Flygare, Forf. af Gustav Lindorm og den gamle Preofessor. Oversat efter det Svenske af Julin-Fabricius. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840-41. Deel 1-3, 224 + 231 + 221 sider

[13] Carlén, Emilie: Bruden paa Omberg. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1856. 352 sider (1856, roman)
oversat af Anonym
1846 1. udgave: Bruden paa Omberg. Fortælling. Overs. fra Svensk. ♦ Schubothe, 1846. 358 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ovesættelsen forskellig fra den tidligere udgave, 1846.

[14-15] Carlén, E.: Forvalter Lassmann som Pebersvend og Ægtemand. ♦ L. Jordan, 1856. Deel 1-2, 363 + 380 sider (1856, roman)
oversat af Anonym
1843 1. udgave: Forvalter Lassmann, som gammel Ungkarl og Ægtemand. Novelle. Overs. af L. Philip. ♦ Schellerup, 1843. Deel 1-3, 241 + 232 + 276 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse forskellig fra tidligere udgave 1843.

[16a] Carlén, E.: Valdemar Klein. ♦ 1857. [samlet 351 sider] (1857, roman)
oversat af Pseudonym og undersøges
1839 1. udgave: Waldemar Klein. Original Roman. Af Fru F**. Oversat af det Svenske. ♦ 1839. 294 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat af W.K.

[16b] Carlén, E.: Lige til Døden. ♦ 1857. [samlet 351 sider] (1857, roman)
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat af W.K.

[17-22] Carlén, E.: Eneboeren paa Johannesskjæret. Kystroman. ♦ 1857-58. Deel 1-6, 222 + 286 + 282 + 256 + 252 + 272 sider (1857-58, roman)
oversat af Anonym
1847 1. udgave: Eneboeren paa Johannesskjæret. Overs. fra Svensk af J. H. Halvorsen. ♦ 1847. Deel 1-6, 201 + 279 + 264 + 251 + 280 + 231 sider

[23-24] Carlén, E.: Professoren og hans Omgivelser. 1858. Deel 1-2, 299 + 256 sider (1858, roman)
oversat af Anonym
1840 1. udgave: Den gamle Professor. Af Forf. til »Waldemar Klein« og »Gustav Lindom«. Overs. fra det Svenske. ♦ 1840. Deel 1-2, 253 + 256 sider

[25-26] Carlén, E.: Skydsdrengen. Fortælling. ♦ L. Jordan, 1859. Deel 1-2, 264 + 351 sider (1859, roman)
oversat af Anonym
1842 1. udgave: Skydsdrengen. Romantiseret Fortælling. Efter det Svenske. ♦ 1842. Deel 1-2, 241 + 224 sider

[27-34] Carlén, E.: Et Kjøbmandshuus i Skjærgaarden. Fortælling. ♦ 1859-60. Deel 1-8, 297 + 324 + 294 + 272 + 335 + 288 + 240 + 167 sider (1859-60, roman)
oversat af Anonym
1859 1. udgave: Et Kjøbmandshuus i Skjærgaarden. Roman. "Dagbladet"s Feuilleton. ♦ 1859. Deel 1-2, 541 + 869 sider

[35-37] Carlén, E.: Kirkeindvielsen i Hammarby. ♦ 1860. Deel 1-3, 272 + 262 + 250 sider (1860, tekster)
oversat af Anonym
1841 1. udgave: Kirke-Indvielsen i Hammarby. Roman. Af Emilie Flygare. Overs. fra det Svenske. ♦ Schubothe, 1841. Deel 1-3, 256 + 254 + 232 sider

[38-39] Carlén, E.: Skyggespil. Tids- og Sædeskildringer tilligemed særskilte Livserindringer. ♦ 1861. Deel 1-2, 332 + 324 sider (1861, novelle(r))
originaltitel: Skuggspel, 1865
oversat af Anonym

[38a] Carlén, E.: En patriarkalsk Kjærlighedshistorie fra Aaret 1780 (1861, novelle(r))
originaltitel: En patriarkalisk kärlekshistoria från 1780-talet, 1865
1866 indgår i: Skyggebilleder [a] Senere udgave: En patriarchalsk Kjærlighedshistorie fra Aaret 1780
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på svensk i samlingen: Skuggspel, 1865.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Litteraturbanken

[38b] Carlén, E.: Det nybyggede Huus (1861, novelle(r))
[38c] Carlén, E.: Skildringer og Charakteertræk fra det danske Felttog i Bohuuslehn (1861, novelle(r))
[39a] Carlén, E.: Vodkongen og hans Gemalinde (1861, novelle(r))
[39b] Carlén, E.: Lilien paa Sotenæs-Strand (1861, novelle(r))
1866 indgår i: Skyggebilleder [b] Senere udgave: Lilien på Sotenæs Strand

[39c] Carlén, E.: En kongelig Favorits sidste Skjebne (1861, novelle(r))
[39d] Carlén, E.: Min Gudfader (1861, novelle(r))
[40-42] Carlén, E.: Rosen paa Tidseløen. Fortælling fra den svenske Skjærgaard. ♦ 1862. Deel 1-3, 294 + 273 + 320 (1862, roman)
1843 1. udgave: Rosen paa Tidseløen. Fortælling fra den svenske Skjærgaard. Oversat fra det Svenske. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1843. Deel 1-3, 276 + 254 + 297 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen identisk med 1. udgaven.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.