Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thor Lange (1851-1915)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) antologi: Vers og Prosa fra yngre Forfattere. ♦ 1872. 84 sider (1872, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 20-12-1872, side 1, annonce fra boghandler C.H. Bielefeldt: Hele Indtægten tilfalder de Vandlidte.
 Bog Lange, Thor: Fra fremmede Lande. Digte, oversatte og efterlignede. ♦ Gyldendal, 1876. (1876, digte)
 Trykt i periodicum (oversætter) Wowtschok, Marko: Grizjko (1876, novelle(r)) 👓
originaltitel: Maksym Hrymac
del af: Nordisk Tidsskrift
Detaljer
af Marko Wowtschok (1833-1907, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning, 1876, Bind 2, side 347-52. Indgår under fællestitlen: To Fortællinger fra Ukraine. Fra Russisk oversatte af Thor Lange.
 Trykt i periodicum (oversætter) Wowtschok, Marko: Maksim Grimatsch (1876, novelle(r)) 👓
del af: Nordisk Tidsskrift
Detaljer
af Marko Wowtschok (1833-1907, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning, 1876, Bind 2, side 338-47. Indgår under fællestitlen: To Fortællinger fra Ukraine. Fra Russisk oversatte af Thor Lange.
 Tekster Lange, Thor: Nogle Folkeviser. Oversatte og efterlignede (1878, tekster)
 Bog (oversætter) Longfellow, H. W.: Den gyldne Legende I fri Efterligning ved Thor Lange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1880. 177 sider (1880, digte) 👓
originaltitel: The golden Legend, 1851
Detaljer
af Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882, sprog: engelsk)
1915 Senere udgave: Den gyldne Legende i fri Efterligning ved Thor Lange. ♦ Gyldendal, 1915. 190 sider. (Gyld. Bibl. Udg.)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: Kejserlig russisk Collegieassessor, Gymnasialprofessor Peter Axel Jørgensen tilegnes den danske Gjengivelse.
 note om oplag 2. Oplag, 1882. 184 sider.
 note om oplag Tredie Oplag, 1891. 184 sider.
 note til oversat titel Hertil udkom: Otto Malling: Prolog til Den gyldne Legende. Op 25. ♦ 1890. 19 sider [noder].
 url Fuld visning af bogen (pdf af 2. Oplag) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) antologi: Fra Rusland (1882, tekster)
Detaljer
af antologi russisk (sprog: russisk)
kollaps Indhold

[a?] Lermontoff, M.: Hjærtesuk (1882, tekster)
af Michail Jurevitj Lérmontov (1814-1841, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Tennyson, Alfred: [indgår i antologien: En Julebog [s030]] Den hellige Agnes' Julenat. Efter Alfred Tennyson ved Thor Lange. Side [30]-31 (1884, digte) 👓
af Alfred Tennyson (1809-1892, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog (oversætter) Dostojéwsky, Feodor: [indgår i antologien: En Julebog [s109]] Julefrost. Af Feodor Dostojéwsky. Fra Russisk ved Thor Lange. Side [109]-14 (1884, novelle(r)) 👓
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Artikel (forord) Tolstoy, Leo: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. Med et Forord af Thor Lange. ♦ Lehmann & Stages Forlag, 1884. 216 sider (1884, novelle(r))
originaltitel: Sevastopol'skie rasskazy, 1854-56
Detaljer
af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
oversat af W. Gerstenberg (1844-1912)
1890 Senere udgave: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat af W. Gerstenberg. 2. Udgave. ♦ 1890. 156 sider
1911 i: Romaner og Noveller [8] Senere udgave: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol. Oversat fra Originalsproget af W. Gerstenberg. Tredie Udgave. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 131 sider
1961 Senere udgave: Fortællinger og skildringer fra Sevastopol. Overs. fra russisk af W. Gerstenberg. [Ny udg. lettere bearbejdet]. ♦ Hans Reitzel, 1961. 112 sider
1974 Senere udgave: Fortællinger og skildringer fra Sevastopol. ♦ Edito, 1974. 108 [2]
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 11-12-1884, side 2 [Anmeldelse, signeret: [?]] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret: W.] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum (oversætter) Dostojevskij, Fedor: En Fornægtelse. Efter Russisk ved Thor Lange (1885, novelle(r))
originaltitel: Podrostok, 1880
del af: Tilskueren
Detaljer
af Fjodor Mikhajlovitj Dostojévskij (1821-1881, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til titel På russisk trykt i samlingen: Dnevnik pisatelja, 1880.
 note til oversat titel Trykt i Tilskueren, 1885, side 476-81.
 Afsnit i bog (udgiver) Lange, Thor: Wesnà. Skildringer og Stemninger fra den russiske Litteratur. Udgivet af Thor Lange. ♦ Gyldendal, 1886. 467 sider (1886, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 11-7-1886 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[a?] Grigorovitch: En Begravelse (1886, tekster)
af D. V. Grigoróvic (1822-1899, sprog: russisk)

[b?] Grigorovitch: Ved Smedwafloden. Moder og Datter (1886, tekster)
af D. V. Grigoróvic (1822-1899, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) anonym: Kvadet om Igors Fylke. Oldrussisk Heltedigt fra det 12. Aarhundrede. Efter Grundtexten ved Thor Lange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1888. 63 sider, illustreret (1888, digte) 👓
Detaljer
af anonym russisk (sprog: russisk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: Udgivet i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian IXs Regjeringsjubilæum.
 note til oversat titel Side 49-63: Oplysninger og Anmærkninger.
 url Fuld visning (side 62-63 mangler) af oversættelsen på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 13-12-1888, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lange, Thor: Skizzer og Phantasier (1890, roman)
 Bog (oversætter) Gnæditsch, P.: Brændende Breve. Skuespil i en Handling (1891, dramatik)
af P. P. Gnédic (1855-1927, sprog: russisk)
 Dramatik Lange, Thor: Svjatopolk (1892, dramatik)
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Overs. af T. Lange (1893, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Opl., 1900.
 note om oplag 5. Oplag, 1918.
 note om oplag 6. Oplag, 1918.
 Bog (oversætter) Bashjénow, A.: Elskovsdrikken. Farcebagatel i 1 Handling. Fra Russisk ved T. Lange (1893, dramatik)
af A. N. Bazénov (1835-1867, sprog: russisk)
 Bog Lange, Thor: Gjennem farvet Glas (1894, digte)
Detaljer
kollaps Indhold

[a?] Lermontoff, M.: Nat paa Steppen (1894, tekster)
af Michail Jurevitj Lérmontov (1814-1841, sprog: russisk)
 Bog (oversætter) Lange, Thor: Sarniza. Stemninger fra slaviske og andre Lande. ♦ Gyldendal, 1896. 235 sider (1896, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Sarniza er russisk og betyder kornmodsglimt.
 anmeldelse Folkebladet Sydjylland 24-4-1896, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Politiken 4-5-1896, side 1-2 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Morsø Folkeblad 8-5-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret: Mj.].
kollaps Indhold

[a] Garsin, V. M.: Fire Dage (1896, novelle(r))
af V. M. Gársin (1855-1888, sprog: russisk)

[b] [ukendt]: Min Hustrus Literatur (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[c] [ukendt]: En Romerinde (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[d] [ukendt]: Maxim Grimatsch (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[e] [ukendt]: Klokkespillet i Loretto (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[f] Grebjenko, Ivan: Anastasia (1896, novelle(r))
af I. Grebénko (1812-1848, sprog: russisk)

[g] Kotschetov, J.: Aftenstemning fra Volga (1896, novelle(r))
af J. L. Kócetov (1830-1895, sprog: russisk)

[h] [ukendt]: Da jeg var ung (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[i] [ukendt]: Skatten (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[j] Korolenko, W.: Klokketoner (1896, novelle(r))
af Wladimir Galaktionowitsch Korolénko (1853-1921, sprog: russisk)

[k] [ukendt]: En Lærerinde (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[l] [ukendt]: Kalliste (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[m] [ukendt]: Griziko (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)

[n] [ukendt]: Snestorm (1896, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
 Bog (oversætter) Sofokles: Kong Ødipus. Tragedie. Oversat af Thor Lange. ♦ Klein, 1897. 69 sider (1897, tekster)
serietitel: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 30
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1a] 1. udgave: Kong Oedipus. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 80 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1912. [Overgik til V. Pio].
 Bog Lange, Thor: Nocturner, Folkeviser og andre Vers. Ved Thor Lange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Helgel & Søn), 1897. 120 sider (1897, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[?] Balmont: [digte] (1897, digte)
af Konstantin Dmitrijevitj Bálmont (1867-1943, sprog: russisk)
 Trykt i periodicum (oversætter) Baumbach, Rudolf: Skiftingen. Efter Rudolph Baumbach ved Thor Lange (1897, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Rudolf Baumbach (1840-1905, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [3. Kvartal], Juli-September 1897, nr 45, side 98.
 Bog Lange, Thor: Tolv baumbachske Eventyr. I Efterligning ved Thor Lange. Illustreret af Viggo Petersen. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 129 sider (1899, novelle(r)) 👓
Detaljer
andet: Rudolf Baumbach (1840-1905, sprog: tysk)
illustrationer af uidentificeret
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Oplag: 3000 Eksemplarer.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Lange, Thor: Hængelaasen (1899, novelle(r))
[s019] Lange, Thor: Skiftingen (1899, novelle(r))
[s025] Lange, Thor: Nøkkens Violinbue (1899, novelle(r))
[s037] Lange, Thor: Kongesønnen og Nattergalen (1899, novelle(r))
[s045] Lange, Thor: Theodolinde (1899, novelle(r))
[s056] Lange, Thor: Bjergfruen (1899, novelle(r))
[s079] Lange, Thor: Paa Paradisets Eng (1899, novelle(r))
[s085] Lange, Thor: Tulle i Skoven (1899, novelle(r))
[s095] Lange, Thor: Hexespejlet (1899, novelle(r))
[s103] Lange, Thor: Mariehønen (1899, novelle(r))
[s112] Lange, Thor: Hvorfor Bedstemoder ikke kunde skrive (1899, novelle(r))
[s118] Lange, Thor: Balduin og Adelheid (1899, novelle(r))
 Bog Lange, Thor: Fjerne Melodier. Folkeviser og Smaadigte. [Udvalget ved Anna P. Krarup]. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 94 sider (1902, digte)
serietitel: Det nordiske Forlags smaa Digtsamlinger
Detaljer
redigeret af Anna P. Krarup (1855-1949)
1916 Senere udgave: Fjerne Melodier. Folkeviser og Smaadigte ♦
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen: 2000 eksemplarer.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[?] Balmont, Konstantin: [Et digt] (1902, digte)
af Konstantin Dmitrijevitj Bálmont (1867-1943, sprog: russisk)
 Bog Lange, Thor: Strengespil. ♦ Gyldendal, 1906. 92 sider (1906, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 5-11-1906, side 4 [Anmeldelse, signeret: Chr.R.].
kollaps Indhold

[?] Balmont: [Digte] (1906, digte)
af Konstantin Dmitrijevitj Bálmont (1867-1943, sprog: russisk)
 Tekster Lange, Thor: I danske Farver. ♦ 1907. 138 sider (1907, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 1 (Maj), side 14, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Terentius, P.: Pigen fra Andros. Lystspil. Oversat af Thor Lange. ♦ Gyldendal, 1912. 116 sider (1912, tekster)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
 Bog (oversætter) Aischylos: Eumeniderne. Oversat af Thor Lange. ♦ Pio, 1915. 44 sider (1915, tekster)
originaltitel: (-460)
serietitel: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 100
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Longfellow, Henry Wadsworth: Den gyldne Legende i fri Efterligning ved Thor Lange. ♦ Gyldendal, 1915. 190 sider. (Gyld. Bibl. Udg.) (1915, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882, sprog: engelsk)
1880 1. udgave: Den gyldne Legende I fri Efterligning ved Thor Lange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1880. 177 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter Værkets 3. Opl. 1891.
 Bog Lange, Thor: Udvalgte Digte. Ved Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1915. 236 sider (1915, digte)
Detaljer
redigeret af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til titel Med 2 portrætter.
 Bog Lange, Thor: Fjerne Melodier. Folkeviser og Smaadigte ♦ (1916, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
1902 1. udgave: Fjerne Melodier. Folkeviser og Smaadigte. [Udvalget ved Anna P. Krarup]. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 94 sider
kollaps Noter
 note til titel (2. Opl.), 1916.
 note til titel 3. Oplag, 1927.
 Samling Lange, Thor: Langt borte. ♦ (1917, samling)
Detaljer
efterskrift af Anna P. Krarup (1855-1949)
kollaps Noter
 note til titel Med efterskrift af udgiveren Anna P. Krarup.
 note til titel Udgivet posthumt. Indholdet tidligere trykt i blade og tidsskrifter.
 Bog (oversætter) Sofokles: Kong Ødipus. Tragedie. Oversat af Thor Lange. 4. Oplag. ♦ Schønberg, [1918]. 64 sider (1918, tekster)
serietitel: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 30
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1a] 1. udgave: Kong Oedipus. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 80 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, [1918].
 Samling Lange, Thor: Mangesteds fra. ♦ Gyldendal, 1918. 214 sider (1918, samling)
Detaljer
efterskrift af Anna P. Krarup (1855-1949)
kollaps Noter
 note til titel Med efterskrift af udgiveren Anna P. Krarup.
 note til titel Udgivet posthumt. Indholdet tidligere trykt i blade og tidsskrifter.
 anmeldelse København 27-4-1918, side 2 [Anmeldelse af Otto Borchsenius] Link til ekstern webside Mediestream Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog Lange, Thor: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s001]] [Digte]. Side 1- (1922, digte)
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Overs. af Thor Lange (1941, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Bog (oversætter) Sofokles: Kong Ødipus. Overs. af Thor Lange (1944, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1a] 1. udgave: Kong Oedipus. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 80 sider
 Bog (oversætter) Sofokles: Kong Ødipus. 9. Udg. (1956, tekster)
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Brændende BreveSkuespil i 1 Handling af P. Gnæditsch. Oversat af Thor Lange
af P. P. Gnédic (1855-1927, sprog: russisk)
(premiere 04-12-1891 på Dagmarteatret)
(oversætter)ElskovsdrikkenFarce i 1 Akt af Alexander Bashjènow. Oversat af Thor Lange
af A. N. Bazénov (1835-1867, sprog: russisk)
(premiere 26-12-1893 på Dagmarteatret)
Lange, Thor: NataschaSkuespil i 1 Akt ved Thor Lange (premiere 17-10-1900 på Casino)
(oversætter)SonofferetDrama af Aischylos. Oversat af Thor Lange
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
(premiere 06-10-1930 af Studenterscenen)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden