Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

En Rekrut af 1813

Erckmann-Chatrian: En Rekrut af 1813, (1872, roman, fransk) EMP4140
af Émile Erckmann (1822-1899, sprog: fransk)
af Charles-Alexandre Chatrian (1826-1890, sprog: fransk)
oversat af Viggo Herrmann
oversat af Anonym
Detaljer
En Rekrut af 1813. Fortælling. Overs. fra Fransk af Viggo Hermann. ♦ Chr. Steen & Søn, 1872. 471 sider. Pris: 2 Rd. 24 sk.
originaltitel: Histoire d'un conscrit de 1813, 1864
originaltitel: Waterloo, 1865
del af: Folkets Avis
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 10-4-1872, side 3, uddrag af annonce: Hertillands har Erckmann-Chatrian, forunderlig nok, hidtil været saa godt som ubekjendt; thi med Undtagelse af "En Rekrut af 1813", som, oversat af V. Hermann, har været meddelt i "Berl. Tid."s Feuilleton, er ingen af hans større Fortællinger oversat paa Dansk. Da "En Rekrut af 1813" ikke blev særskilt aftrykt og senere hyppig har været efterspurgt, har jeg af Oversætteren kjøbt Retten til at aftrykke den, og Bogen vil udkomme i 8 Hefter paa 64 Sider til en Pris af 24 sk. pr. Hefte... Andr. Schou, Nygade 4.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 16 (19-1-1865) til No. 93 (22-4-1865), Anden Afdeling (Waterloo) fra 22-2-1865, under titlen: En Rekrut fra 1813. Fortælling af Erckmann Chatrian. Frit oversat fra Fransk. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (ligner en revideret og forkortet udgave af oversættelsen i Berlingske Tidende) i Folkets Avis fra 17-3-1911 til 9-8-1911, under titlen: Helten mod sin Vilje. Af E. Chatrian. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst (Historie d'in conscrit de 1813) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den franske tekst (Waterloo) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
Oversigt over andre udgaver:
1886 Senere udgave: Napoleons Soldat i 1813. Overs. fra det Franske ved Peter Hendrickson. ♦ Chicago, 1886. 234 sider
1888 Senere udgave: Efter Moskous Brand. Historisk Folkeroman. I kortfattet Skikkelse paa dansk ved Jul. Schiøtt. ♦ [1888]. 199 sider. (Dansk Folkebibliothek, 23-24)
1888 Senere udgave: En Rekrut fra Napoleonstiden. Fortælling. Overs. fra Fransk af Viggo Hermann. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1888. 471 sider
1889 [1. De] Senere udgave: Anno 1813. En Rekruts Historie. Historisk Fortælling af Erckmann-Chatrian. Oversat af S. H. ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 371 sider
1889 [2. Del] Senere udgave: Waterloo. (Fortsættelse af "Anno 1813"). Historisk Roman af Erckmann-Chatrian. Paa Dansk ved S. H. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1889. 427 sider
1911 Senere udgave: En Rekrut fra Napoleonstiden. Oversat og bearbejdet af Magnus Jensen. ♦ Dansk-norsk Forlagskompagni, 1911. 160 sider. Pris: kr. 0,40
1912 [2. Del] Senere udgave: Waterloo. Oversat og bearbejdet af Magnus Jensen. ♦ København, Forenede nordiske Bogforlag, 1912. 156 sider. Pris: kr. 0,40. (Trykkeri: Akts. Teutonias Bogtrykkeri, Kbhvn.)
1915 Senere udgave: Efter Moskvas Brand. Historisk Roman. I dansk Oversættelse ved Jul. Schiøtt. ♦ Lybecker, 1915. 140 sider
1957 [2. Del] Senere udgave: Waterloo. [Af] Erckmann-Chatrian. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1957. [45] sider, illustreret

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.