Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fortællinger og Virkelighedsbilleder

Goldschmidt, M.: Fortællinger og Virkelighedsbilleder, (1883, novelle(r), dansk) 👓
af Meïr Aron Goldschmidt
Detaljer
Fortællinger og Virkelighedsbilleder. Af M. Goldschmidt. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 354 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [5]-6: [forord, signeret: Januar 1883].
 note til titel Uddrag af forordet: I den forrige, to Binds Samling var der endvidere en skarp Adskillelse mellem Fortællinger og Virkelighedsbilleder; mellem de her foreliggende Skildringer har, baade af indre og af ydre Grunde, en saadan Grænse været vanskelig at drage; de maa glide over i hinanden, som jeg haaber, uden at afstedkomme Forstyrrelse.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 283 (4-3-1883), side [273]-75 [Anmeldelse af Otto Borchsenius].  Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
Oversigt over andre udgaver:
1877 Samhørende, 3. del af: Fortællinger og Virkelighedsbilleder. Ældre og nye. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [Bind] I-II, 377 [2] +
kollaps Indhold

[s007] Goldschmidt, M.: Fortælling om to Børn eller Hvordan Mdm. Skau fik sin Vilje. Side [7]-201 (1883, roman)
[s203] Goldschmidt, M.: Levi og Ibald. Side [203]-68 (1883, novelle(r))
[s269] Goldschmidt, M.: Mendel Hertz. Side [269]-83 (1883, novelle(r))
[s285] Goldschmidt, M.: De Skilte. Billede fra en Rejse. Side [285]-306 (1883, novelle(r))
[s307] Goldschmidt, M.: I en Bjergegn. Side [307]-24 (1883, novelle(r))
[s325] Goldschmidt, M.: En sær Rejse. Side [325]-48 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 32 (12-5-1878), side 304-05, under titlen: Et Rejsebrev.
 note til titel Uddrag af note i Ude og Hjemme: Jeg kan ikke gjøre mig nogensomhelst Forestilling om, hvorledes et saadant Brev, der lyder saa usandsynligt, vil blive opfattet af Publikum. Nogle vil uden Tvivl sige, at det bare er Noget, jeg selv har opdigtet undervejs; Andre, mindre vantro, ville nok erkjende, at der er en virkelig Forfatter, men ville nære den Mistanke, at han er gal; atter Andre ville gjætte paa en skjult Mening o.s.v. Det er Altsammen Deres Skyld, Hr. Hendriksen, fordi De har ønsket at faa hjemsendt et Brev fra Undertegnede, der ikke havde Andet at byde Dem. [Signeret: Deres ærbødige M. Goldschmidt].
[s349] Goldschmidt, M.: En Dampskibstur. Side [349]-54 (1883, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende 1886-87, side 568, illustreret [trykt for at faa offentliggjort en Vignet, som G. først ønskede frem efter sin Død].
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 2. Aargang (1947), Nr. 3, side 63-65.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.