Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger og Virkelighedsbilleder

Goldschmidt, M.: Fortællinger og Virkelighedsbilleder, (1877, novelle(r), dansk) 👓
af Meïr Aron Goldschmidt
Detaljer
Fortællinger og Virkelighedsbilleder. Ældre og nye. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [Bind] I-II, 377 [2] +
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [5]-8: [Fortale, signeret: Februar 1877].
 note til titel Uddrag af forordet: Idet Samlingen er delt i Fortællinger og Virkelighedsbilleder, vil det sees, at der rigtignok er en tydelig Grænse mellem disse, men at de ogsaa tildels glide over i hinanden, saa at en ganske nøjagtig Adskillelse ikke var mulig og da heller ikke nødvendig.
 note til titel Bind 1, side [379]: Indhold.
 note til titel Bind 1, side [380]: Anmærkninger [om hvor fortællingerne oprindelig var trykt].
 url Fuld visning af teksten (bind 1) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (bind 2) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Illustreret Tidende, Årgang 19, Nr. 943 (21-10-1877), side 34 [anmeldelse, usigneret].  Link til ekstern webside http://illustrerettidende.dk/iti/main/HaefteSide.xsql?nnoc=iti_pub&p_AargangNr=19&p_HaefteNr=943&p_SideNr=34
 anmeldelse Folkets Avis 20-11-1877, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
Oversigt over andre udgaver:
1883 Samhørende, fortsættes af (3. del): Fortællinger og Virkelighedsbilleder. Af M. Goldschmidt. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 354 sider
kollaps Indhold

[1s011] Goldschmidt, M.: Min Onkels Skjænkestue. Side [11]-31 (1877, novelle(r))
1846 indgår i: Fortællinger [aa] 1. udgave: Skjænkestuen

[1s032] Goldschmidt, M.: Tømmerpladsen. Side [32]-62 (1877, novelle(r))
1846 indgår i antologien: Gæa [s110] 1. udgave: Min Onkels Tømmerplads. Fortælling af Adolph Meyer. Side [110]-29

[1s063] Goldschmidt, M.: Rullestuen. Side [63]-81 (1877, novelle(r))
1846 indgår i: Fortællinger [ac] 1. udgave: Rullestuen

[1s082] Goldschmidt, M.: Onkel og hans Hus. Side [82]-116 (1877, novelle(r))
1846 indgår i: Fortællinger [ad] 1. udgave: Onkel og hans Huus

[1s117] Goldschmidt, M.: For otte Skilling Hvedebrød. Side [117]-62 (1877, novelle(r))
1846 indgår i: Fortællinger [b] 1. udgave: For otte Skilling Hvedebrød

[1s163] Goldschmidt, M.: Drømmene. Side [163]-97 (1877, novelle(r))
1846 [1. del] indgår i: Fortællinger [d] 1. udgave: En Maifest

[1s198] Goldschmidt, M.: Watteau's Maleri eller Saadan er Mandfolkene. Side [198]-213 (1877, novelle(r))
1846 [2. del] indgår i: Fortællinger [d] 1. udgave: En Maifest

[1s214] Goldschmidt, M.: Fortælling om en Flue. Side [214]-22 (1877, novelle(r))
1846 [3. del] indgår i: Fortællinger [d] 1. udgave: En Maifest

[1s223] Goldschmidt, M.: Kejser Napoleon. Et Eventyr for Børn. Side [223]-46 (1877, novelle(r))
1846 [4. del] indgår i: Fortællinger [d] 1. udgave: En Maifest

[1s247] Goldschmidt, M.: Fra Neapel. Side [247]-48 (1877, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Foran teksten: 1847.
 note om føljeton Trykt i Nyt dansk Maanedskrift, 4de Hefte 1871.

[1s249] Goldschmidt, M.: Fra Frederiksberg Have. Side [249]-53 (1877, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten, side 253: Den 29de Decbr. 1870.
 note om føljeton Trykt i Nyt dansk Maanedskrift, 4de Hefte 1871.

[1s254] Goldschmidt, M.: En fransk Landsbyfest. Side [254]-86 (1877, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dansk Folkekalender for 1873.

[1s287] Goldschmidt, M.: Nemesis-Billeder. Forskjellige Faser af Nemesisideens Opfattelse. Side [287]-306 (1877, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton De 3 første ud af 6 (med undtagelse af få linier i begyndelsen) trykt i Tidsskriftet for Theori og Praxis, 3die og 4de Hefte, 1870.

[1s307] Goldschmidt, M.: Gift. Side [307]-55 (1877, novelle(r))
[1s356] Goldschmidt, M.: De to Brødre. Ægyptisk. Side [356]-67 (1877, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Indledende note: Det Efterstaaende blev digtet eller omdigtet af en Mand ved Navn Anana, der levede i Aarhundredet før Moses eller omtrent 3,300 Aar siden.

[1s368] Goldschmidt, M.: Mahaduta. Indisk. Efter Buddhagoshas Parabler. Side [368]--71 (1877, novelle(r))
[1s372] Goldschmidt, M.: Ulykkelig Kjærlighed. Side [372]-73 (1877, novelle(r))
[1s374] Goldschmidt, M.: Trommeslageren ved Arcole. Side [374]-77 (1877, novelle(r))

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.