Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Billede (illustrationer) Westergaard, Chr.: Smaafortællinger. Med Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Thaning & Appel, 1880. 121 sider, illustreret. Pris: kr. 1,80 (1880, børnebog)
Detaljer
af Chr. Vestergaard (1847-1910)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
illustrationer af Simon Simonsen, f 1841 (1841-1928)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af Wenzel Tornøe (1844-1907)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1869-80 er forfatteren opført som: Vestergaard, Chr.
 anmeldelse Dagens Nyheder 22-12-1880, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Peder Tordenskjold. Et nationalt Digt i sytten Sange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. 178 sider + tavler (1880, digte) 👓
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
illustrationer af H.P. Hansen, f 1829 (1829-1899)
om: Peter Tordenskiold (1690-1720)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [4s439] Senere udgave: Peder Tordenskjold. Et nationalt Digt i sytten Sange. (Efteraar 1880)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 2-12-1880.
 note til titel Med titelbillede af Tordenskjold udført af H[ans] N[ik.] H[ansen], portrættavle af Tordenskjold udført af H.P. Hansen samt 1 tavle [to skibe i bataille, udført af forf.].
 note til titel Upagineret side: Den danske og norske Sømand tilegnet.
 url Fuld visning (sidste sider mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Aarstiderne. Samling af Digte skrevne som Vignetter til 12 Karakterstykker for Piano af P. Tschaikovsky, Op. 37. ♦ J. Jørgensen & Co., [1880], 24 sider, illustreret (1880, digte)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Thorvald Niss (1842-1905)
illustrationer af Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 24-12-1880.
 note til titel Illustreret af danske kunstnere [og forfatteren].
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 168 (19-12-1880), side 119-25.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Bendix, Frits: Efter Theatret. En Situation Akt. Af Frits Bendix (1882, dramatik) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Fritz Bendix (1847-1914)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 248 (2-7-1882), side 480-84, [illustration side 483:] "Komtessen maa spille Cis!" Tegning af Hans Nic. Hansen. (Til "Efter Theatret").
 Trykt i periodicum Hansen, Hans Nic.: Til Skitser fra Jylland. [Tekst og] 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen (1882, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 264 (22-10-1882), side [37]-39 + 3 illustrationer side 42-43.
 Billede (illustrationer) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Billede (illustrationer) Kristensen, E. T.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s015]] Den glemte Kjæreste. Gammelt dansk Æventyr. (Med Tegning af Hans Nic. Hansen). Side 15-19 (1884, novelle(r))
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
 Bog (illustrationer) Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Hændelser. Humoristisk Roman af Tobias Smollet. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Med Titelbillede af Hans Nic. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn Forlag, 1884. 375 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1884, roman) EMP1298 👓
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
kollaps Noter
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Forord [Om oversættelsen, signeret: Fr. W.Horn].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Det har været Oversætterens Opgave at fjærne alle saadanne overflødige og Totalindtrykket forstyrrende Udvæxter, men medens Tode ikke har betænkt sig paa ligefrem at bearbejde visse Partier af Bogen.
 note til oversat titel saaledes, at han har sat adskilligt til af sit eget, indskrænker den foreliggende nye Oversættelse sig helt igjennem til at forkorte. saaledes at det paa alle Punkter virkelig er Smollets Arbejde, Læseren har for sig.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Politiken 22-11-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Morgenbladet 15-12-1884, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Grundtvig, Svend: Danske Folkeæventyr. Ved Svend Grundtvig. Med 66 Billeder, tegnede af danske Kunstnere, og Forf.'s Portræt. Billederne udført i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1884. [2] 181 [2] sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1884, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
illustrationer af P. Tom-Petersen (1861-1926)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
1876 Samhørende, 3. del af: Danske Folkeæventyr. Efter utrykte Kilder gjenfortalte af Svend Grundtvig. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876. [2] 232 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
1903 Senere udgave: Danske Folkeæventyr. 2. Opl. ♦ Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1903. 188 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord om bogens historie, signeret: Nov. 1883, L. Gr.].
 note til titel Uddrag af forordet: Naar denne lille Bog, som er trykt efter et af Svend Grundtvig efterladt ufuldent Manuskript, nu saa længe efter hans Død træder frem under hans Navn, maa en kort Redegjørelse for dens Udgivelse vel anses for at være fornøden.
 note til titel Side [183-84]: Indholdsfortegnelse [med anførelse af antal illustrationer og illustrator til hvert eventyret].
 note til titel Første linie i indholdsfortegnelsen: Tegning til Omslaget af Hans Nic. Hansen.
 note til titel Sidste linie i indholdsfortegnelsen: Vignet til Indholdsfortegnelse. Tegning af Hans Nic. Hansen.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført under klassemærket: Historie. Danmarks Historie i Almindelighed. [Sagn og Folkeæventyr].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 130 [Anmeldelse].
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1883, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Grundtvig, Svend: Frisk Mod. Side [1]-20 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s013] Senere udgave: Frisk Mod. Side 13-26
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 7 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s021] Grundtvig, Svend: Kyllerylle. Side [21]-23 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s024] Grundtvig, Svend: Den døve Mand. Side [24]-25 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s032] Senere udgave: Den døve Mand. Side 32-[33]
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Hans Nic. Hansen.
[s026] Grundtvig, Svend: Den døve Kone. Side [26] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Hans Nic. Hansen.
[s027] Grundtvig, Svend: Prokuratorens Raad. Side [27]-29 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s030] Grundtvig, Svend: God Morgen, Hr. Justisraad! Side [30] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s031] Grundtvig, Svend: En Slædefart. Side [31]-[38] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s027] Senere udgave: En Slædefart. Side 27-31
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Otto Haslund.
[s039] Grundtvig, Svend: Esben Askepuster. Side [39]-45 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s046] Grundtvig, Svend: Frieren. Side [46]-51 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Otto Haslund.
[s052] Grundtvig, Svend: Musefangeren. Side [52] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s053] Grundtvig, Svend: Præst og Degn. Side [53]-55 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s056] Grundtvig, Svend: En underlig Svend. Side [56]-57 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Otto Haslund.
[s058] Grundtvig, Svend: Graaben. Side [58]-75 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s076] Grundtvig, Svend: Duestegen. Side [76]-77 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s078] Grundtvig, Svend: Hvem der først bliver vred. Side [78]-95 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s034] Senere udgave: Hvem der først bliver vred. Side 34-46
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 4 Tegninger af Edv. Petersen.
[s096] Grundtvig, Svend: Gamle Mette. Side [96] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s097] Grundtvig, Svend: Den halte Skrædder. Side [97]-98 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s097] Grundtvig, Svend: Skrædderne paa Bordet. Side [97] (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s099] Grundtvig, Svend: Ligtalen. Side [99]-101 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Carl Thomsen.
[s102] Grundtvig, Svend: Guldfuglen. Side [102]-24 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s050] Senere udgave: Guldfuglen. Side 50-67
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s125] Grundtvig, Svend: Fuglereden. Side [125]-27 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s068] Senere udgave: Fuglereden. Side 68-69
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med Tegning af Erik Henningsen.
[s128] Grundtvig, Svend: Det lille Øg. Side [128]-35 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s070] Senere udgave: Det lille Øg. Side 70-74
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Hans Nic. Hansen.
[s136] Grundtvig, Svend: Lykken og Forstanden. Side [136]-43 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegning af Erik Henningsen.
[s144] Grundtvig, Svend: Sundhedsfrugterne. Side [144]-51 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s152] Grundtvig, Svend: De to Gavtyve. Side [152]-55 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af P. Tom-Petersen (1861-1926)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 2 Tegninger af Tom Petersen.
[s156] Grundtvig, Svend: Penge kan gjøre alting godt. Side [156]-62 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegning af Carl Thomsen.
[s163] Grundtvig, Svend: Tabt og fundet. Side [163]-73 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
1941 indgår i: Danske Folkeeventyr [s075] Senere udgave: Tabt og fundet. Side 75-83
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 3 Tegninger af Aug. Jerndorff.
[s174] Grundtvig, Svend: Haltefanden. Side [174]-81 (1884, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Med 5 Tegninger af Frans Schwartz.
 Billede (illustrationer) Juel-Hansen, Erna: Sex Noveller. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1885. 155 sider (1885, novelle(r))
Detaljer
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s224] Senere udgave: Tøbrud. (Af "Sex Noveller", 1885). Side 224-36
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 7-12-1885 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Juel-Hansen, Erna: Enlig (1885, roman)
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
[b] Juel-Hansen, Erna: En Konfirmand (1885, roman)
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
illustrationer i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Gennembrudsnoveller af danske kvindelige forfattere 1870-1900. Ved Pil Dahlerup, 1984.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 244 (4-6-1882), side 429-33, under titlen: En Konfirmand. Af Arne Vendt. [Illustreret].
[c] Juel-Hansen, Erna: Lille Karl (1885, roman)
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 320 (18-11-1883), side 74-78, under titlen: Lille Karl. En Skitse fra Provinsen. Af Arne Vendt.
[d] Juel-Hansen, Erna: Meërah (1885, roman)
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
[e] Juel-Hansen, Erna: Tøbrud (1885, roman)
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
illustrationer i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 263 (15-10-1882), side 25-28, under titlen: Tøbrud. Novellette af Arne Vendt. [Illustreret].
[f] Juel-Hansen, Erna: De tolv smaa -? (1885, roman)
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
 Billede (illustrationer) Holberg, Ludvig: Peder Paars. Illustreret af H. N. Hansen (1885, digte)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
 Bog (illustrationer) Oehlenschläger, A.: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af F. L. Liebenberg, m. Illustrationer af H. N. Hansen. ♦ Philipsen, 1885. (kvartformat) (1885, dramatik)
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1897.
 Billede (illustrationer) Boganis: Jagtbreve. Med Vignetter af H. N. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1889. 171 sider, illustreret (1889)
Detaljer
af Wilhelm Dinesen (1845-1895)
1908 Senere udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af Hans Nik Hansen. Nye Jagtbreve. Med Vignetter af Erik Henningsen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 169 + 194 sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Bagges Kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Af "Gyldendals Bibl.")
1927 Senere udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. Nye Jagtbreve. Med Vignetter af Erik Henningsen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 276 sider. Pris: kr. 4,00
1945 Senere udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. (6. Opl.). ♦ Gyldendal, 1945. 176 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1890.
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 7-6-1889, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Hansen, Hans Nik.: En Tur til Zoologisk Have. Billeder og Børnerim. ♦ Gyldendal, 1892. ? sort/hvide litografier + 11 farvelitografier (1892, børnebog)
Detaljer
tekst af Martin Sachs (1853-1904)
1909 Senere udgave: En Tur til Zoologisk Have
kollaps Noter
 note til titel Rimene er af Martin Sachs [jævnfør dedikation i bog som er til salg på Antikvariat.net]. Link til ekstern webside www.webcitation.org
 Bog (illustrationer) Oehlenschläger, A.: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr af Adam Oehlenschläger. Udgivet ved F. L. Liebenberg. Illustreret af Hans Nik. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1893. 404 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 25,50. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1893, dramatik)
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s075] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Side [75]-436
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 17 leveringer fra marts 1890, pris af 1,50 kr. pr. levering. Komplet marts 1893.
 anmeldelse Nationaltidende 19-3-1890, aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dannebrog 2-3-1893, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Schiller, Fr. v.: Digtet om Klokken Oversat af F. Möhl. Med Illustrationer af Hans Nikolai Hansen. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1893 (1893, digte)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af uidentificeret
 Billede (illustrationer) Bondesen, Ingvor: Æventyr, gamle og nye. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1893-95. 1.-3. Samling, 102 sider + ([x] sider + side [103]-194) + ([4] sider, side [195]-290), illustreret. (Trykkeri: Triers Bogtrykker (H.J. Schou)) (1893-95, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1916 Senere udgave: Æventyr, gamle og nye. Illustreret af Hans Nicolaj Hansen, V.Jastrau og Alfred Schmidt. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1916. 96 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Første Samling på titelbladet også: Illustrerede af Alfred Schmidt og V. Jastrau.
 note til titel Anden Samling på titelbladet også:: Illustrerede af Hans Nicolaj Hansen, V. Jastrau og Alfred Schmidt.
 note til titel Tredje Samling på titelbladet også:: Illustreret af Hans Nicolaj Hansen, V. Jastrau og Alfred Schmidt.
 note til titel I hvert bind: Indhold [Første Samling: sider [5-6], Anden Samling: side [ix-x], Tredje Samling: 2 upaginerede sider].
 note til titel Indholdsfortegnelsen i hvert bind har efter hver titel dels anført illustratorens navn, og del en kortere eller længere note om eventyrets oprindelse og evt. lignende eventyr fra andre lande og/eller samlinger.
 note til titel I Anden Samling desuden: [v]-viii: Djævelen som Æventyrfigur.
 url Fuld visning af bogen (Første Samling, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Anden Samling, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 20-12-1893, side 2 [Anmeldelse, signeret [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1s007] Bondesen, Ingvor: Skytten Bryde. Side [7]-24 (1893, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1908 indgår i antologien: Danske Folkeeventyr [s103] Senere udgave: Skytten Bryde. (Illustreret af V. Jastrau). Side [103]-26
1916 indgår i: Æventyr, gamle og nye [b] Senere udgave: Skytten Bryde
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af V. Jastrau.
[1s025] Bondesen, Ingvor: Den tapre Skrædder. Side [25]-42 (1893, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
[1s043] Bondesen, Ingvor: Rødkappen. Side [43]-63 (1893, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af V. Jastrau.
[1s064] Bondesen, Ingvor: Skovbo og Slettebo. Side [64]-74 (1893, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1908 indgår i antologien: Danske Folkeeventyr [s249] Senere udgave: Skovbo og Slettebo. (Illustreret af Alfred Schmidt). Side [249]-64
1916 indgår i: Æventyr, gamle og nye [e] Senere udgave: Skovbo og Slettebo
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
[1s075] Bondesen, Ingvor: Prinsessen fra Rosenland. Side [75]-102 (1893, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af V. Jastrau.
[2s103] Bondesen, Ingvor: Snehvidelil. Side [103]-16 (1894, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af V. Jastrau.
[2s117] Bondesen, Ingvor: Manden uden Hjærte. Side [117]-32 (1894, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af V. Jastrau.
[2s133] Bondesen, Ingvor: Moers Stump. Side [133]-42 (1894, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
[2s143] Bondesen, Ingvor: Libienka. Side [143]-57 (1894, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Hans Nicolaj Hansen.
[2s158] Bondesen, Ingvor: Tornystret. Side [158]-71 (1894, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
[2s172] Bondesen, Ingvor: Djævelen som Tjenestekarl. Side [172]-83 (1894, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
[2s184] Bondesen, Ingvor: Askepot. Side [184]-94 (1894, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Hans Nicolaj Hansen.
[3s195] Bondesen, Ingvor: Den glemte Brud. Side [195]-210 (1895, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Hans Nicolaj Hansen.
[3s211] Bondesen, Ingvor: Grev Pæretræ. Side [211]-23 (1895, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
[3s224] Bondesen, Ingvor: Fiskersønnen. Side [224]-33 (1895, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af V. Jastrau.
[3s234] Bondesen, Ingvor: De tre Tjenere. Side [234]-49 (1895, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
[3s250] Bondesen, Ingvor: Skæbnen. Side [250]-64 (1895, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af V. Jastrau.
[3s265] Bondesen, Ingvor: Skælm over Skælm. Side [265]-79 (1895, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 263.
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
[3s280] Bondesen, Ingvor: Levende Raad. Side [280]-90 (1895, novelle(r))
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
kollaps Noter
 note til titel Med Illustrationer af Alfred Schmidt.
 Bog (illustrationer) Bondesen, Ingvor: Styrismanden og hans Brud. En Fortælling fra det tolvte Aarhundrede. ♦ Hagerup, 1894. 386 sider, illustreret (1894, roman)
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1877 1. udgave: Styrismanden og hans Brud. En Fortælling fra det tolvte Aarhundrede. ♦ Reitzel, 1877. 368 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Sorø Amtstidende fra 9-5-1901 til 24-9-1901 i 98 afsnit, under titlen: Styrismanden og hans Brud. En Fortælling fra det 12te Aarhundrede af Ingvor Bondesen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. [Med nye Illustrationer af danske Kunstnere]. ♦ Kjøbenhavn, Laurits Eibys Forlag, 1894. Bind I-III, 340 + 355 + 350 sider, illustreret (1894, roman) 👓
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note til titel Hvert bind består af 2 dele.
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 1 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 2 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 3 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Billede (illustrationer) anonym: 1001 Nat. Paa ny udgivet efter Valdemar Thisteds danske Gjengivelse. Indledning og Noter af J. Østrup. Vignetter og Friser af Hans Nic. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1895-96. 1.-4. Del, 547 [1] + 521 [1] + 513 [1] + 362 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 21,00 (1895-96, roman) 👓
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Valdemar Thisted (1815-1887)
noter af Johannes Østrup (1867-1938)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [1]-16: Indledning [signeret: J. Østrup].
 url Fuld visning af teksten [1.-2. Del] på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten [3.-4. Del] på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Billede (illustrationer) antologi: Julelys (1895, tekster)
Detaljer
udgiver: Aage Colding
af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
af Peter Nansen (1861-1918)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Oscar Madsen (1866-1902)
digte af Anna Petersen, f 1869 (1869-1934)
illustrationer af N.V. Dorph (1862-1931)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note til titel Bilag til blomsterglas med Krysantemum, solgt af blomsterhandler Aage Colding.
 note til titel Skønlitterært indhold bl.a.: Viggo Stuckenberg: [eventyr]. Peter Nansen: [humoreske]. Digte af: Michaëlis, Oscar Madsen (med musik af Enna og Jul. Bechgaard), Anna Petersen.
 anmeldelse Social-Demokraten 11-12-1895, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Lagerlöf, Selma: [indgår i antologien: Jule-Album [bilag]] Et Æventyr i Vineta. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. ♦ A. Jacobsen og Winkel & Magnussen, 1895. 46 sider, illustreret (1895, novelle(r)) EMP3400
originaltitel: Ett äfventyr i Vineta, 1895
Detaljer
af Selma Lagerlöf (1858-1940, sprog: svensk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 note til oversat titel Gratis Bilag til Julealbum 1895.
 note til oversat titel Med illustrationer af H. N. Hansen.
 note til titel På svensk udgivet af Envall & Kulls Konstförlag, Malmö och Stockholm, som: Jul-Album 1895, trykt i København og med illustrationer af Hans Nic. Hansen. På svensk optrykt i samlingen: Från skilda tider. Bind 2, 1945.
 url Fuld visning af den svenske udgave på: Link til ekstern webside Alvin
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Litteraturbanken
 Billede (illustrationer) Skram, Erik: Agnes Vittrup. En Kærlighedshistorie. Ill. af H. N. Hansen. ♦ Schubothe, 1897 (1897, roman)
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
Detaljer
af Erik Skram (1847-1923)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1897.
 anmeldelse Dannebrog 13-11-1897, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Social-Demokraten 12-12-1897, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: C.E.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Oehlenschläger, Adam: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr af Adam Oehlenschläger. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 223 [1] sider, illustreret (1898, dramatik) 👓
serietitel: Frems Klassikerbibliotek
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s075] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Side [75]-436
kollaps Noter
 note til titel Med portræt. Under billedet: Ungdomsportræt, efter [tegnet 1809 af brødrene] Riepenhausen, [zylograferet af H.P. Hansen].
 note til titel Øverst på titelbladet: Frems Klassikerbibliothek.
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Efter F.L. Liebenbergs Udgave.
 note til titel Side [224]: Illustrationerne til denne Udgave er tegnede af Hans Nicolai Hansen.
 Billede (illustrationer) Rode, Ove: Harlekins Omvendelse. En Maskekomedie. ♦ Det nordiske Forlag, 1899. 191 sider, illustreret (1899, dramatik)
Detaljer
af Ove Rode (1867-1933)
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s445] Senere udgave: Harlekin og Columbine. (Af "Harlekins Omvendelse", en Maskekomedie, 1899). Side 445-72
kollaps Noter
 Billede (illustrationer) Blaumüller, Edv.: Dronning Hjærteløs. En Krønike. Med Illustrationer af Hans Nik. Hansen. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. 118 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1900, digte) 👓
Detaljer
af Edvard Blaumüller (1851-1911)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om oplag 12te Tusind, 1902.
 note om oplag Nyt omslag, [1920].
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 165 sider, illustreret. (Nordisk Bibliotek, [26]) (1904, roman) 👓
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 26
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s425] Senere udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. (Efteraaret 1904)
1912 i: Poetiske Skrifter [6s229] Senere udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi
1920 indgår i: Fortællinger [s213] Senere udgave: Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. 1904. Side [213]-[322]
kollaps Noter
 note til titel Udkom 2-12-1904.
 note til titel Tegninger af Hans Nik. Hansen.
 note til titel Filmatiseret 1932.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 12, 1909, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Næstved Tidende 24-12-1904, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Lagerlöf, Selma: [indgår i antologien: Juleroser 1905 [?]] Legenden om Juleroserne (1905, novelle(r))
originaltitel: Legenden om julrosorna
Detaljer
af Selma Lagerlöf (1858-1940, sprog: svensk)
1908 indgår i: Legender og Fortællinger [c] Senere udgave: Legenden om Juleroserne
1911 indgår i: Legender og Fortællinger i Udvalg [167] Senere udgave: Legenden om Juleroserne. Side [167]-87
1922 indgår i: Legender og Fortællinger [2s082] Senere udgave: Legenden om Juleroserne. Side [82]-99
1950 indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [3a] Senere udgave: Legenden om juleroserne
1954 indgår i antologien: Legenden om juleroserne [s098] Senere udgave: Legenden om juleroserne
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Juleroser. Et udvalg af fortællinger fra "Juleroser" (1881-1944) ved Hans Henrik Jacobsen. Gyldendal, 1984.
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Hr. Oluf han rider -. Den danske Sommernats Drama i fire Akter og et Forspil. Med Illustrationer af Hans Nik. Hansen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 243 sider, illustreret (1906, dramatik) 👓
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
1909 i: Samlede poetiske Skrifter [12s529] Senere udgave: Hr. Oluf han rider -. Den danske Sommernats Drama i fire Akter og et Forspil
kollaps Noter
 note til titel Udgivet 9-10-1906.
 note til titel Illustreret af Hans Nik. Hansen og forfatteren.
 url Fuld visning (starten mangler, side 17 er første side) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 12, 1909, på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Billede (illustrationer) Christmas, Walter: Smaa Helte. Fortællinger for Ungdommen. Omslagsbill. og Illustr. af Hans Nic. [ie: Nikolaj] Hansen. ♦ Gyldendal, 1907. 149 sider, 7 tavler. Pris: kr. 3,00 (1907, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Tusind, 1907.
 anmeldelse Politiken 21-12-1907, side 3-4 [Anmeldelse, signeret S.L.].
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog (illustrationer) Dumas, Alexandre: Greven af Monte Christo. Med Illustrationer af danske Kunstnere. ♦ Kjøbenhavn, Laurits Eibys Forlag, 1894. Bind I-III, 342 + 358 + 340 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50 (1894, roman)
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1845 i: Samlede Skrivter [1-8] 1. udgave: Greven af Monte-Christo. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & Søn, 1845-46. Deel 1-8, 311 + 296 + 352 + 304 + 319 +323 + 308 + 397
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 22 hefter på 48 sider.
 note til oversat titel Berlingske Tidende 19-6-1907, Aften, side 4 [Reklame med "Uddrag af et Privatbrev for en af vore højtansete Forfattere til Forlæggeren", hvor der fortælles en sandfærdig anekdote om romanen som føljeton i en dansk avis [Dagsavisen?]]. Fuld visning af reklamen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Boganis: Jagtbreve. Med Vignetter af Hans Nik Hansen. Nye Jagtbreve. Med Vignetter af Erik Henningsen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 169 + 194 sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Bagges Kgl. Hof-Bogtrykkeri, København). (Af "Gyldendals Bibl.") (1908, novelle(r)) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Wilhelm Dinesen (1845-1895)
1889 1. udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af H. N. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1889. 171 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført under: XII. Landbrug, Husdyrbrug, Skovbrug, Jagt og Fiskeri. 6. Jagt.
 note til titel På bagsiden af titelbladet til Jagtbreve: Efter Originaludgaven (1889).
kollaps Indhold

[b] Boganis: Nye Jagtbreve. M. Vign. af Erik Henningsen. ♦ Gyldendal, 1908. 194 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1908, novelle(r))
af Wilhelm Dinesen (1845-1895)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
1892 1. udgave: Nye Jagtbreve. Med Vignetter af E. Henningsen. ♦ P.G. Philipsen, 1892. 202 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Efter Originaludgaven (1892).
 Trykt i periodicum (illustrationer) Larsen, Lauritz: Juleaften. Skitse fra den store By af Lauritz Larsen. Med Illustr. af Hans Nik. Hansen. (1908, novelle(r)) 👓
del af: Arbejderens Almanak
Detaljer
af Lauritz Larsen, f. 1874 (1874-1944)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1909, side [38]-41.
 Billede (illustrationer) Krag, Thomas P.: [indgår i antologien: Julehistorier [s147]] Sejrherren. Novelle af Thomas P. Krag. Med Illustrationer af Hans Nicolaj Hansen. Side [147]-60 (1908, novelle(r)) 👓
af Thomas Peter Krag (1868-1913, sprog: norsk)
 Bog Hansen, H. N.: En Tur til Zoologisk Have (1909, børnebog)
Detaljer
1892 1. udgave: En Tur til Zoologisk Have. Billeder og Børnerim. ♦ Gyldendal, 1892. ? sort/hvide litografier + 11 farvelitografier
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Venezias Nat. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1909. 204 sider + 5 tavler (1909, roman)
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
efterskrift af Vilhelm Andersen (1864-1953)
1912 i: Poetiske Skrifter [6s349] Senere udgave: Venezias Nat
1918 Senere udgave: Venezias Nat. Opera i 3 Akter efter Holger Drachmanns Novelle af samme Navn. Af Axel Gade. Teksten af Olaf Hansen ♦
1920 indgår i: Fortællinger [s323] Senere udgave: Venezias Nat. 1909. Side [323]-[428]
kollaps Noter
 note til titel Illustrationer af Hans Nik. Hansen og forfatteren.
 note til titel Romanen er ufuldendt.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 108 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum (illustrationer) Larsen, Karl: En gribende Historie. Af Karl Larsen. Illustreret af Hans Nik. Hansen. (1910, novelle(r)) 👓
del af: Arbejderens Almanak
Detaljer
af Karl Larsen (1860-1931)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Arbejderens Almanak 1911, side [32]-38.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Gad, Emma: Mit største Skælmstykke. Af Emma Gad. Illustreret af Hans Nik. Hansen. Side 22-25 (1913, novelle(r)) 👓
del af: Danmark
af Emma Gad (1852-1921)
 Billede (illustrationer) Lagerlöf, Selma: Stenen i Rottnesøen. Et Juleeventyr. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. Illustreret af Hans Nik. Hansen. ♦ Berlingske Tidende, 1914. 29 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1914, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Selma Lagerlöf (1858-1940, sprog: svensk)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Udgivet Juleaften 1914 af Berlingske Tidende [trykt før jul, men udleveret i forseglet kuvert, beregnet til først at åbnes juleaften].
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse er titlen fejlagtigt anført som: Stenen i Rotnessøen.
 note til oversat titel Uddrag af omslaget bagside: Børnenes Julebrev - Selma Lagerlöfs Julegave til vore Fattige. Nøden denne Jul er større end nogen foregaaende - det gjaldt at finde de særlige Midler, som kan samle Hjælpen. Og her er nu en Jule-Idé, som paa een Gang vil bringe Børnene i de tusinde Hjem en enestaaende Julegave - og yde et godt Bidrag til Julefonden til Hjælp for de Fattiges Tusinder. Det er en svensk Redaktør Erik B. Rinman, Chef-Redaktør for "Stockholms-Tidningen", som elskværdigt har overdraget Ideen til den danske Juleindsamling. Og Gaven er det Julens Eventyr, som Nordens største nulevende Eventyr-Digter Selma Lagerlöf i disse Dage har fuldført og skænket til Indsamlingen... Og samme redebonne Godhed, med hvilken den store Forfatterinde gav vor svenske Kollega sit Tilsagn, viste hun ved at overlade sit Arbejde til Hjælp for vore Fattige. Udgaven paa Dansk har Digteren Valdemar Rørdam beredvilligt paataget sig, ligesom Maleren Hans Nic. Hansen med Glæde har givet sit Bidrag ved at illustrere Selma Lagerlöfs Juleeventyr.
 note til oversat titel Berlingske Tidende Nr. 337 (6-12-1914), Ekstra-Udgave, side 2, Børnenes Julebrev [Artikel]. Fuld visning af artiklen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Berlingske Tidende 24-12-1914, Morgen, side 3: Ogsaa det nye Oplag af Selma Lagerløfs "Børnenes Julebrev", som det lykkedes at fremstille til igaar, var revet bort i Løbet af faa Timer; men der vil nu ikke blive fremstillet flere.
 Bog (illustrationer) Bondesen, Ingvor: Æventyr, gamle og nye. Illustreret af Hans Nicolaj Hansen, V.Jastrau og Alfred Schmidt. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1916. 96 sider, illustreret (1916, børnebog)
Detaljer
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1893-95 1. udgave: Æventyr, gamle og nye. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1893-95. 1.-3. Samling, 102 sider + ([x] sider + side [103]-194) + ([4] sider, side [195]-290), illustreret. (Trykkeri: Triers Bogtrykker (H.J. Schou))
kollaps Indhold

[s094] Oehlenschläger: Smagen. Side 94 (1846, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[s095] Oehlenschläger: Øieblikket. Side 95 (1846, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[61958_SA] Bondesen, Ingvor: Æventyr, gamle og nye. Illustreret af Hans Nicolaj Hansen, V.Jastrau og Alfred Schmidt. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1916. 96 sider, illustreret (1916, børnebog)
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1893-95 1. udgave: Æventyr, gamle og nye. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1893-95. 1.-3. Samling, 102 sider + ([x] sider + side [103]-194) + ([4] sider, side [195]-290), illustreret. (Trykkeri: Triers Bogtrykker (H.J. Schou))
[a] Bondesen, Ingvor: Djævelen som Eventyrfigur (1916, børnebog)
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
[b] Bondesen, Ingvor: Skytten Bryde (1916, børnebog)
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1893 indgår i: Æventyr, gamle og nye [1s007] 1. udgave: Skytten Bryde. Side [7]-24
[c] Bondesen, Ingvor: Den tapre Skrædder (1916, børnebog)
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
[d] Bondesen, Ingvor: Rødkappen (1916, børnebog)
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
[e] Bondesen, Ingvor: Skovbo og Slettebo (1916, børnebog)
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1893 indgår i: Æventyr, gamle og nye [1s064] 1. udgave: Skovbo og Slettebo. Side [64]-74
[f] Bondesen, Ingvor: Prinsessen fra Rosenland (1916, børnebog)
af Ingvor Bondesen (1844-1911)
 Billede (illustrationer) Goethe, J. W.: Romerske Elegier. Oversat af Carl V. Østergaard. Illustr. af Hans Nik. Hansen. M. 1 Tvl. (Trykt i 470 Eksp.). ♦ (Gyldendals Sortiment), 1920. 58 sider, 1 tavle (1920, digte)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
 Bog (illustrationer) Oehlenschläger, Adam Gottlob: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Sven Gundel. 3. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 134 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75 (1920, dramatik)
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
noter af Sven Gundel
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 271 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret: G.C.].
 Bog (illustrationer) Oehlenschläger, Adam Gottlob: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Sven Gundel. Illustr. af Hans Nik. Hansen. ♦ Gyldendal, 1920. 152 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50 (1920, dramatik)
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
udgiver: Sven Gundel
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Billede (illustrationer) Christmas, Walter: Smaa Helte. Fortællinger for Ungdommen. Omslagsbill. og Illustr. af Hans Nik. Hansen. ♦ Gyldendal, 1923. 158 sider, 7 tavler. Pris: kr. 2,50 (1923, børnebog)
af Walter Christmas-Dirckinck-Holmfeld (1861-1924)
 Bog (illustrationer) Boganis: Jagtbreve. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. Nye Jagtbreve. Med Vignetter af Erik Henningsen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 276 sider. Pris: kr. 4,00 (1927, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Dinesen (1845-1895)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
1889 1. udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af H. N. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1889. 171 sider, illustreret
1892 1. udgave: Nye Jagtbreve. Med Vignetter af E. Henningsen. ♦ P.G. Philipsen, 1892. 202 sider
 Bog (illustrationer) Oehlenschläger, Adam: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Sven Gundel. 4. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 136 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1928, dramatik)
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
noter af Sven Gundel
1803 indgår i: Digte [s313] 1. udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304
 Bog (illustrationer) Oehlenschläger, Adam: Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Med Illustr. af Hans Nik. Hansen. ♦ Gyldendal, 1929. 404 sider. Pris: kr. 4,00 (1929, dramatik)
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1805 i: Poetiske Skrifter [2s075] 1. udgave: Aladdin eller den forunderlige Lampe. Et Lystspil. Side [75]-436
 Bog (illustrationer) Boganis: Jagtbreve. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. (6. Opl.). ♦ Gyldendal, 1945. 176 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00 (1945, roman)
Detaljer
af Wilhelm Dinesen (1845-1895)
1889 1. udgave: Jagtbreve. Med Vignetter af H. N. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1889. 171 sider, illustreret

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden