Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon
 Teater Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975
Enkelte titler

Den politiske Kandestøber
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
af Ludvig Holberg

 Teater (opførelser 1748-1889: 174, 1889-1975: 179)
 Teater Også opført på andre teatre.

kollaps Noter
 note til titel Herfra stammer udtrykket: Et er, et søkort at forstå, et andet, skib at føre [5. akt, 8. scene].
 note til titel Heri forekommer udtrykket: gaa hen I Skabhalse, og forliger Sager [5. akt, 2. scene].
ekspander Vis rolleliste
kollaps Luk rolleliste
kollaps Vis ikke spilledage
ekspander Vis spilledage
Sæson nr 2 (1749-50)
13-02-1750 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:     1) Den politiske Kandestøber
Rolleliste
[01] Herman von Bremen
13-02-1750 ukendt
[02] Geske, hans Hustru
13-02-1750 Mad. Lenkiewitz
[03] Engelke, hans Datter
13-02-1750 ukendt
[04] Antonius, hendes Bejler
13-02-1750 måske periode med ukendt
[05] Henrik, Kandestøberdreng
13-02-1750 Londemann
[06] Anneke, Pigen
13-02-1750 ukendt
[07] Gert Bundtmager
13-02-1750 Hortulan
[08] Frands Knivsmed
13-02-1750 ukendt
[09] Sivert Posekiger
13-02-1750 ukendt
[10] Jens Øltapper, Værten
13-02-1750 Ørsted
[11] Richard Børstenbinder
13-02-1750 ukendt
[12] Sanderus
13-02-1750 ukendt
[13] Abrahams
13-02-1750 ukendt
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
13-02-1750 ukendt
[15] En Pige
13-02-1750 ukendt
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
13-02-1750 ukendt
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
13-02-1750 ukendt
[18] Tredie Raadsherinde
13-02-1750 ukendt
[19] Arianke Grovsmeds
13-02-1750 ukendt
[20] Første Advokat
13-02-1750 ukendt
[21] Anden Advokat
13-02-1750 ukendt
[22] En Mand
13-02-1750 måske periode med ukendt
[23] En Kærling
13-02-1750 måske periode med ukendt
[23] En Kærling
000-000-0000 - C.L. Printzlau?
[24] Oldermanden for Hattemagerne
13-02-1750 ukendt
[25] Oldermandens Kontrapart
13-02-1750 ukendt
[26] To Drenge [1]
13-02-1750 ukendt
[27] To Drenge [2]
13-02-1750 ukendt
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
13-02-1750 ukendt
20-02-1750 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:     2) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 3 (1750-51)
08-04-1750 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:     3) Den politiske Kandestøber
09-10-1750 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:     4) Den politiske Kandestøber
22-02-1751 mandag,  eneste program(opførelse nr:     5) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 4 (1751)
11-08-1751 onsdag,  eneste program(opførelse nr:     6) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
11-08-1751 Als
Sæson nr 5 (1752-53)
18-08-1752 fredag,  eneste program(opførelse nr:     7) Den politiske Kandestøber
28-02-1753 onsdag,  eneste program(opførelse nr:     8) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 6 (1753-54)
14-11-1753 onsdag,  eneste program(opførelse nr:     9) Den politiske Kandestøber
01-03-1754 fredag,  eneste program(opførelse nr:   10) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 7 (1754-55)
20-09-1754 fredag,  eneste program(opførelse nr:   11) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 10 (1757-58)
27-01-1758 fredag,  eneste program(opførelse nr:   12) Den politiske Kandestøber
14-06-1758 onsdag,  program nummer 2(opførelse nr:   13) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 11 (1758-59)
08-01-1759 mandag,  eneste program(opførelse nr:   14) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 12 (1759-60)
21-01-1760 mandag,  eneste program(opførelse nr:   15) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 14 (1761-62)
25-06-1762 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   16) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 17 (1764-65)
26-09-1764 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   17) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 19 (1766-67)
13-02-1767 fredag,  eneste program(opførelse nr:   18) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 20 (1767-68)
16-11-1767 mandag,  eneste program(opførelse nr:   19) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
16-11-1767 (? måske tidligere) Clementin
[04] Antonius, hendes Bejler
16-11-1767 (? måske tidligere) Hortulan
[06] Anneke, Pigen
16-11-1767 (? måske tidligere) Mad. Hallesen
[12] Sanderus
16-11-1767 (? måske tidligere) Musted
[13] Abrahams
16-11-1767 (? måske tidligere) Reersløv
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
16-11-1767 (? måske tidligere) Jfr. Bøttger
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
16-11-1767 (? måske tidligere) Jfr. Bergmann
[18] Tredie Raadsherinde
16-11-1767 Jfr. Conradi
[20] Første Advokat
16-11-1767 (? måske tidligere) Reersløv
[21] Anden Advokat
16-11-1767 (? måske tidligere) Musted
[21] Anden Advokat
000-000-0000 - Urberg?
[22] En Mand
16-11-1767 (? måske tidligere) C.L. Printzlau
[23] En Kærling
16-11-1767 (? måske tidligere) Hortulan
Sæson nr 21 (1768-69)
27-02-1769 mandag,  eneste program(opførelse nr:   20) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
27-02-1769 (? måske tidligere) Jfr. Bergmann
[26] To Drenge [1]
27-02-1769 (?) Caroline Halle
Sæson nr 22 (1769-70)
28-12-1769 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   21) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
28-12-1769 (? måske tidligere) Mad. Hollesen
Sæson nr 23 (1770-71)
27-11-1770 tirsdag,  eneste program(opførelse nr:   22) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
27-11-1770 (?) Hallesen
[02] Geske, hans Hustru
000-000-0000 - Jfr. Fogh?
[06] Anneke, Pigen
27-11-1770 (?) Jfr. Conradi
Sæson nr 24 (1771-72)
18-11-1771 mandag,  eneste program(opførelse nr:   23) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
18-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[03] Engelke, hans Datter
000-000-0000 - Jfr. C. Møller?
[08] Frands Knivsmed
18-11-1771 (? måske tidligere) C.L. Printzlau
[09] Sivert Posekiger
18-11-1771 (? måske tidligere) Musted
[09] Sivert Posekiger
000-000-0000 - Feldt?
[11] Richard Børstenbinder
18-11-1771 Irgens
[12] Sanderus
18-11-1771 (? måske tidligere) C.L. Printzlau
[15] En Pige
18-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Beck
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
18-11-1771 (? måske tidligere) Mad. Knudsen
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
000-000-0000 - Jfr. Halle?
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
18-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[20] Første Advokat
18-11-1771 (? måske tidligere) Ørsted
[26] To Drenge [1]
18-11-1771 Beck
Sæson nr 25 (1772-73)
28-12-1772 mandag,  eneste program(opførelse nr:   24) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
28-12-1772 Mad. Beck
12-05-1773 onsdag,  eneste program(opførelse nr:   25) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[05] Henrik, Kandestøberdreng
12-05-1773 (?) Beck
Sæson nr 26 (1773-74)
17-01-1774 mandag, (spillet på Hofteatret)eneste program(opførelse nr:   26) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
17-01-1774 (?) Jfr. M. Petersen
[08] Frands Knivsmed
17-01-1774 (? måske tidligere) N. Hansen
[11] Richard Børstenbinder
17-01-1774 (?) Kemp
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
17-01-1774 (?) Kemp
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
000-000-0000 - Lange?
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
000-000-0000 - ukendt
[15] En Pige
17-01-1774 (?) Jfr. Astrup
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
17-01-1774 (?) Jfr. J.C. Olsen
[18] Tredie Raadsherinde
17-01-1774 (?) Jfr. Astrup
[18] Tredie Raadsherinde
000-000-0000 - Jfr. Morell?
[19] Arianke Grovsmeds
17-01-1774 (? måske tidligere) Hortulan
[22] En Mand
17-01-1774 (? måske tidligere) N. Hansen
[23] En Kærling
17-01-1774 (?) Kemp
[24] Oldermanden for Hattemagerne
17-01-1774 (?) Suhm
[25] Oldermandens Kontrapart
17-01-1774 (?) Lange
[26] To Drenge [1]
17-01-1774 (?) N. Hansen
[26] To Drenge [1]
000-000-0000 - ukendt
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
17-01-1774 (?) Kemp
21-03-1774 mandag,  eneste program(opførelse nr:   27) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 27 (1774-75)
17-02-1775 fredag,  eneste program(opførelse nr:   28) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[10] Jens Øltapper, Værten
17-02-1775 Thessen (?)
Sæson nr 31 (1778-79)
02-10-1778 fredag,  eneste program(opførelse nr:   29) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
02-10-1778 Arends
[04] Antonius, hendes Bejler
02-10-1778 Gielstrup
[06] Anneke, Pigen
02-10-1778 Mad. Gielstrup
[07] Gert Bundtmager
02-10-1778 Schwarz
[09] Sivert Posekiger
02-10-1778 Thessen
[10] Jens Øltapper, Værten
02-10-1778 Ørsted (igen)
[11] Richard Børstenbinder
02-10-1778 Busch
[12] Sanderus
02-10-1778 (? måske tidligere) Urberg
[13] Abrahams
02-10-1778 Elsberg
[15] En Pige
02-10-1778 Jfr. Aaslew
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
02-10-1778 Jfr. Astrup
[18] Tredie Raadsherinde
02-10-1778 Jfr. Winther
[19] Arianke Grovsmeds
02-10-1778 (? måske tidligere) N. Hansen
[21] Anden Advokat
02-10-1778 (? måske tidligere) Thessen
[22] En Mand
02-10-1778 Schwarz (?)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
02-10-1778 Preisler
[25] Oldermandens Kontrapart
02-10-1778 Busch
22-10-1778 torsdag, (spillet på Hofteatret)eneste program(opførelse nr:   30) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 32 (1779-80)
27-12-1779 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   31) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 34 (1781-82)
25-09-1781 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   32) Den politiske Kandestøber
01-11-1781 torsdag, (spillet på Hofteatret)eneste program(opførelse nr:   33) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[08] Frands Knivsmed
01-11-1781 (? måske tidligere) Rosing
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
01-11-1781 (? måske tidligere) Saabye
Sæson nr 35 (1782-83)
06-01-1783 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   34) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[08] Frands Knivsmed
06-01-1783 Preisler
[13] Abrahams
06-01-1783 Preisler
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
06-01-1783 Saabye
[15] En Pige
06-01-1783 Jfr. Morthorst
[19] Arianke Grovsmeds
06-01-1783 (? måske tidligere) Gielstrup
[22] En Mand
06-01-1783 (? måske tidligere) Rosing
[26] To Drenge [1]
06-01-1783 (? måske tidligere) Saabye
[26] To Drenge [1]
000-000-0000 - ukendt
[27] To Drenge [2]
06-01-1783 Quist
[27] To Drenge [2]
000-000-0000 - ukendt
Sæson nr 36 (1783-84)
19-03-1784 fredag,  eneste program(opførelse nr:   35) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[12] Sanderus
19-03-1784 Preisler
[13] Abrahams
19-03-1784 Elsberg (igen)
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
19-03-1784 (? måske tidligere) Jfr. Astrup
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
19-03-1784 Mad. Knudsen (efter navneskifte) (igen)
16-06-1784 onsdag,  eneste program(opførelse nr:   36) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[12] Sanderus
16-06-1784 Urberg (igen)
Sæson nr 38 (1785-86)
21-09-1785 onsdag,  eneste program(opførelse nr:   37) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[10] Jens Øltapper, Værten
21-09-1785 Urberg
[15] En Pige
21-09-1785 Jfr. M. Petersen
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
21-09-1785 Mad. Preisler
[20] Første Advokat
21-09-1785 Busch
[27] To Drenge [2]
21-09-1785 Kemp
16-01-1786 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   38) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[10] Jens Øltapper, Værten
16-01-1786 Ørsted (igen)
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
16-01-1786 Jfr. Astrup (igen)
[20] Første Advokat
16-01-1786 Ørsted (igen)
[23] En Kærling
16-01-1786 Ibsen
[27] To Drenge [2]
16-01-1786 Ibsen
01-06-1786 torsdag,  eneste program(opførelse nr:   39) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 39 (1786-87)
27-11-1786 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   40) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[05] Henrik, Kandestøberdreng
27-11-1786 Ibsen
[23] En Kærling
27-11-1786 Kemp (igen)
[27] To Drenge [2]
27-11-1786 ukendt
Sæson nr 40 (1787-88)
14-04-1788 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   41) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[10] Jens Øltapper, Værten
14-04-1788 H.C. Knudsen
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
14-04-1788 H.C. Knudsen
[15] En Pige
14-04-1788 Jfr. Krag
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
14-04-1788 Mad. Preisler (igen)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
14-04-1788 (? måske tidligere) Jfr. Astrup (igen)
[20] Første Advokat
14-04-1788 (? måske tidligere) Busch (igen)
[22] En Mand
14-04-1788 Frydendahl
Sæson nr 41 (1788-89)
20-10-1788 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   42) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[12] Sanderus
20-10-1788 Frydendahl
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
20-10-1788 Jfr. Astrup (igen)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
20-10-1788 Mad. Knudsen (igen)
[22] En Mand
20-10-1788 Rosing (igen)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
20-10-1788 Beck
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
20-10-1788 H.C. Knudsen
Sæson nr 42 (1789-90)
03-09-1789 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   43) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
03-09-1789 Mad. Knudsen
[08] Frands Knivsmed
03-09-1789 Kemp
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
03-09-1789 Lindgreen
[15] En Pige
03-09-1789 Mad. Siersted
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
03-09-1789 Mad. Preisler (igen)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
03-09-1789 Jfr. Astrup (igen)
[22] En Mand
03-09-1789 Saabye
[24] Oldermanden for Hattemagerne
03-09-1789 Preisler (igen)
[26] To Drenge [1]
03-09-1789 Heinsvig
[27] To Drenge [2]
03-09-1789 Jfr. Suhm
Sæson nr 43 (1790-91)
30-12-1790 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   44) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[11] Richard Børstenbinder
30-12-1790 Beck
[20] Første Advokat
30-12-1790 Lindgreen
[22] En Mand
30-12-1790 Køhne
[25] Oldermandens Kontrapart
30-12-1790 Beck
Sæson nr 44 (1791-92)
14-11-1791 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   45) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[22] En Mand
14-11-1791 Køhne udeblev
[25] Oldermandens Kontrapart
14-11-1791 Due
Sæson nr 45 (1792-93)
21-09-1792 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   46) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
21-09-1792 Jfr. Chr. Schmidt
[07] Gert Bundtmager
21-09-1792 Beck
[08] Frands Knivsmed
21-09-1792 Køhne
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
21-09-1792 Heinsvig
[15] En Pige
21-09-1792 Jfr. Krag (igen)
[23] En Kærling
21-09-1792 H.C. Knudsen
[24] Oldermanden for Hattemagerne
21-09-1792 Beck (igen)
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
21-09-1792 Lindgreen
15-04-1793 mandag,  eneste program(opførelse nr:   47) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 46 (1793-94)
30-09-1793 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   48) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
30-09-1793 Jfr. Krag
[08] Frands Knivsmed
30-09-1793 Saabye
[12] Sanderus
30-09-1793 Quist
[15] En Pige
30-09-1793 Jfr. Suhm
[22] En Mand
30-09-1793 Clausen
[27] To Drenge [2]
30-09-1793 ukendt
Sæson nr 47 (1794-95)
22-09-1794 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   49) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
22-09-1794 Mad. Clausen
[06] Anneke, Pigen
22-09-1794 Jfr. Chr. Schmidt (igen)
[26] To Drenge [1]
22-09-1794 ukendt
[27] To Drenge [2]
22-09-1794 Enholm
Sæson nr 48 (1795-96)
11-03-1796 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   50) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
11-03-1796 Jfr. Winther
[07] Gert Bundtmager
11-03-1796 Schwarz (igen)
[08] Frands Knivsmed
11-03-1796 Rosing (igen)
[09] Sivert Posekiger
11-03-1796 Clausen
[11] Richard Børstenbinder
11-03-1796 Lindgreen
[12] Sanderus
11-03-1796 (? måske tidligere) Frydendahl (igen)
[13] Abrahams
11-03-1796 Quist
[18] Tredie Raadsherinde
11-03-1796 Jfr. E.M. Smidth
[20] Første Advokat
11-03-1796 Beck
[21] Anden Advokat
11-03-1796 Lindgreen
11-04-1796 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   51) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
11-04-1796 Beck (igen)
[21] Anden Advokat
11-04-1796 Thessen (igen)
Sæson nr 49 (1796-97)
21-11-1796 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   52) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
21-11-1796 Saabye
[08] Frands Knivsmed
21-11-1796 Køhne (igen)
[13] Abrahams
21-11-1796 Elsberg (igen)
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
21-11-1796 Kruse
[19] Arianke Grovsmeds
21-11-1796 H.C. Knudsen
[21] Anden Advokat
21-11-1796 St. Heger
[22] En Mand
21-11-1796 Quist
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
21-11-1796 Køhne
23-01-1797 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   53) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[13] Abrahams
23-01-1797 Quist (igen)
[15] En Pige
23-01-1797 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte) (igen)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
23-01-1797 Mad. Martens
[18] Tredie Raadsherinde
23-01-1797 Jfr. Winther d.y.
[20] Første Advokat
23-01-1797 Lindgreen
Sæson nr 50 (1797-98)
22-09-1797 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   54) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[08] Frands Knivsmed
22-09-1797 Heinsvig
[13] Abrahams
22-09-1797 Elsberg (igen)
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
22-09-1797 Jfr. Astrup (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
22-09-1797 Mad. Heger (efter navneskifte) (igen)
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
22-09-1797 Heinsvig
Sæson nr 51 (1798-99)
05-11-1798 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   55) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
05-11-1798 Gielstrup (igen)
[07] Gert Bundtmager
05-11-1798 Schwarz (igen)
[08] Frands Knivsmed
05-11-1798 Rosing (igen)
[10] Jens Øltapper, Værten
05-11-1798 Kruse
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
05-11-1798 Heinsvig (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
05-11-1798 Gielstrup (igen)
[21] Anden Advokat
05-11-1798 Oehlenschläger
[23] En Kærling
05-11-1798 Kruse
[24] Oldermanden for Hattemagerne
05-11-1798 O. Rongsted d.æ.
[27] To Drenge [2]
05-11-1798 Rind
[27] To Drenge [2]
000-000-0000 - ukendt
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
05-11-1798 Pio
Sæson nr 52 (1799-1800)
02-12-1799 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   56) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
02-12-1799 Mad. Foersom
[07] Gert Bundtmager
02-12-1799 Kruse
[08] Frands Knivsmed
02-12-1799 Heinsvig (igen)
[10] Jens Øltapper, Værten
02-12-1799 H.C. Knudsen (igen)
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
02-12-1799 Møller
[21] Anden Advokat
02-12-1799 St. Heger (igen)
[22] En Mand
02-12-1799 Pio
[23] En Kærling
02-12-1799 H.C. Knudsen (igen)
[26] To Drenge [1]
02-12-1799 Rind
03-04-1800 torsdag,  eneste program(opførelse nr:   57) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
03-04-1800 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte) (igen)
[15] En Pige
03-04-1800 Jfr. Guldberg
[15] En Pige
000-000-0000 - ukendt
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
03-04-1800 Mad. Clausen
[22] En Mand
03-04-1800 O'Donnel
Sæson nr 53 (1800-01)
25-09-1800 torsdag,  eneste program(opførelse nr:   58) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
25-09-1800 Jfr. Chr. Schmidt (igen)
[12] Sanderus
25-09-1800 Olsen
[26] To Drenge [1]
25-09-1800 ukendt
20-03-1801 fredag,  eneste program(opførelse nr:   59) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
20-03-1801 O. Rongsted d.æ.
[24] Oldermanden for Hattemagerne
20-03-1801 Møller
Sæson nr 54 (1801-02)
26-01-1802 tirsdag,  eneste program(opførelse nr:   60) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
26-01-1802 Schwarz
[05] Henrik, Kandestøberdreng
26-01-1802 Lindgreen
[09] Sivert Posekiger
26-01-1802 Egholm
[10] Jens Øltapper, Værten
26-01-1802 Pio
[11] Richard Børstenbinder
26-01-1802 Due
[12] Sanderus
26-01-1802 Frydendahl (igen)
[13] Abrahams
26-01-1802 Clausen
[20] Første Advokat
26-01-1802 P. Foersom
[23] En Kærling
26-01-1802 Kruse (igen)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
26-01-1802 O. Rongsted d.æ. (igen)
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
26-01-1802 Rind
Sæson nr 55 (1802-03)
18-01-1803 tirsdag,  eneste program(opførelse nr:   61) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[09] Sivert Posekiger
18-01-1803 O. Rongsted d.æ.
[11] Richard Børstenbinder
18-01-1803 Rind
[12] Sanderus
18-01-1803 Olsen (igen)
[13] Abrahams
18-01-1803 Due
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
18-01-1803 Enholm
[25] Oldermandens Kontrapart
18-01-1803 Pio
Sæson nr 56 (1803-04)
13-02-1804 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   62) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
13-02-1804 O. Rongsted d.æ. (igen)
[04] Antonius, hendes Bejler
13-02-1804 Såbye (igen)
[06] Anneke, Pigen
13-02-1804 Jfr. Sølver
[10] Jens Øltapper, Værten
13-02-1804 H.C. Knudsen (igen)
[11] Richard Børstenbinder
13-02-1804 Møller
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
13-02-1804 Møller (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
13-02-1804 Jfr. Rosing
[19] Arianke Grovsmeds
13-02-1804 H.C. Knudsen (igen)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
13-02-1804 P. Holm
[25] Oldermandens Kontrapart
13-02-1804 Møller
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
13-02-1804 Heinsvig (igen)
25-05-1804 fredag,  eneste program(opførelse nr:   63) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[10] Jens Øltapper, Værten
25-05-1804 Pio (igen)
[11] Richard Børstenbinder
25-05-1804 Rind (igen)
[25] Oldermandens Kontrapart
25-05-1804 Pio (igen)
Sæson nr 57 (1804-05)
25-10-1804 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   64) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
25-10-1804 Mad. Lange
Sæson nr 59 (1806-07)
27-11-1806 torsdag,  eneste program(opførelse nr:   65) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
27-11-1806 Mad. Rongsted
[18] Tredie Raadsherinde
27-11-1806 Mad. Heger (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
000-000-0000 - ukendt
[19] Arianke Grovsmeds
27-11-1806 Kruse
Sæson nr 61 (1808-09)
03-01-1809 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   66) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
03-01-1809 Jfr. Sølver (igen)
[07] Gert Bundtmager
03-01-1809 Haack
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
03-01-1809 Carl Bruun
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
03-01-1809 Jfr. Busk
[19] Arianke Grovsmeds
03-01-1809 H.C. Knudsen (igen)
[20] Første Advokat
03-01-1809 Jordhøy
[23] En Kærling
03-01-1809 H.C. Knudsen (igen)
Sæson nr 62 (1809-10)
30-12-1809 lørdag,  eneste program(opførelse nr:   67) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
30-12-1809 Rind
[07] Gert Bundtmager
30-12-1809 Kruse (igen)
[11] Richard Børstenbinder
30-12-1809 Carl Bruun
[22] En Mand
30-12-1809 Haack
[23] En Kærling
30-12-1809 Kruse (igen)
[26] To Drenge [1]
30-12-1809 G.B. Cetti
08-03-1810 torsdag,  eneste program(opførelse nr:   68) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
08-03-1810 Jfr. Hedeberg
[12] Sanderus
08-03-1810 Enholm
[24] Oldermanden for Hattemagerne
08-03-1810 Wildt
Sæson nr 63 (1810-11)
11-12-1810 tirsdag,  eneste program(opførelse nr:   69) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[10] Jens Øltapper, Værten
11-12-1810 Haack
[12] Sanderus
11-12-1810 Olsen (igen)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
11-12-1810 Enholm
[25] Oldermandens Kontrapart
11-12-1810 Haack
[26] To Drenge [1]
11-12-1810 ukendt
Sæson nr 64 (1811-12)
04-10-1811 fredag,  eneste program(opførelse nr:   70) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
04-10-1811 (? måske tidligere) Jfr. Sølver (igen)
[08] Frands Knivsmed
04-10-1811 Wildt
[18] Tredie Raadsherinde
04-10-1811 Jfr. B.E. Olsen
[26] To Drenge [1]
04-10-1811 G.B. Cetti (igen)
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
04-10-1811 Wildt
31-12-1811 tirsdag,  eneste program(opførelse nr:   71) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
31-12-1811 Mad. A.D. Liebe (efter navneskifte)
[07] Gert Bundtmager
31-12-1811 Haack (igen)
[08] Frands Knivsmed
31-12-1811 Heinsvig (igen)
[10] Jens Øltapper, Værten
31-12-1811 Wildt
[12] Sanderus
31-12-1811 Due
[13] Abrahams
31-12-1811 Olsen
[23] En Kærling
31-12-1811 H.C. Knudsen (igen)
Sæson nr 65 (1812-13)
05-10-1812 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   72) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
05-10-1812 Kruse (igen)
[10] Jens Øltapper, Værten
05-10-1812 Haack (igen)
[23] En Kærling
05-10-1812 Kruse (igen)
[26] To Drenge [1]
05-10-1812 ukendt
31-12-1812 torsdag,  eneste program(opførelse nr:   73) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 66 (1813-14)
27-09-1813 mandag,  eneste program(opførelse nr:   74) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
27-09-1813 Jfr. Hedeberg
[06] Anneke, Pigen
27-09-1813 Jfr. Falk
[08] Frands Knivsmed
27-09-1813 Wildt (igen)
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
27-09-1813 G.B. Cetti
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
27-09-1813 Jfr. Abildgaard
[19] Arianke Grovsmeds
27-09-1813 Carl Bruun
[27] To Drenge [2]
27-09-1813 Bauer
05-07-1814 tirsdag, (spillet på Hofteatret)eneste program  Der politische Kanngießer [på tysk]
Sæson nr 67 (1814-15)
11-11-1814 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   75) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
11-11-1814 Mad. Rongsted (igen)
[06] Anneke, Pigen
11-11-1814 Jfr. Hedeberg (igen)
[08] Frands Knivsmed
11-11-1814 Heinsvig (igen)
[11] Richard Børstenbinder
11-11-1814 Eilertzen
[13] Abrahams
11-11-1814 Hass
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
11-11-1814 Mad. O'Donnel
[19] Arianke Grovsmeds
11-11-1814 H.C. Knudsen (igen)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
11-11-1814 P. Holm (igen)
Sæson nr 68 (1815-16)
27-11-1815 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   76) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
27-11-1815 Stage (?)
[12] Sanderus
27-11-1815 Hass
[13] Abrahams
27-11-1815 Due (igen)
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
27-11-1815 C. Winsløw
[18] Tredie Raadsherinde
27-11-1815 Jfr. Berg
[19] Arianke Grovsmeds
27-11-1815 H.C. Knudsen (sidste Optræden)
[21] Anden Advokat
27-11-1815 N. Simonsen
[23] En Kærling
27-11-1815 Stage
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
27-11-1815 Heinsvig (igen)
21-05-1816 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   77) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[08] Frands Knivsmed
21-05-1816 Wildt (igen)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
21-05-1816 Jfr. Sannes
[19] Arianke Grovsmeds
21-05-1816 Enholm
[22] En Mand
21-05-1816 J. Winsløw
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
21-05-1816 Wildt (igen)
Sæson nr 69 (1816-17)
11-03-1817 tirsdag,  eneste program(opførelse nr:   78) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
11-03-1817 Jfr. Flamand
[07] Gert Bundtmager
11-03-1817 (? måske tidligere) Kruse (igen)
[08] Frands Knivsmed
11-03-1817 Heinsvig (igen)
[09] Sivert Posekiger
11-03-1817 (? måske tidligere) Stage
[13] Abrahams
11-03-1817 J. Winsløw
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
11-03-1817 Mad. O'Donnel (igen)
[22] En Mand
11-03-1817 Clausen (igen)
[22] En Mand
000-000-0000 - ukendt
[23] En Kærling
11-03-1817 Wildt
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
11-03-1817 Heinsvig (igen)
Sæson nr 70 (1817-18)
27-10-1817 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   79) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[23] En Kærling
27-10-1817 C. Lund
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
27-10-1817 G.B. Cetti
Sæson nr 71 (1818-19)
31-12-1818 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   80) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
31-12-1818 C.N. Rosenkilde
[11] Richard Børstenbinder
31-12-1818 Chr. Bruun
14-05-1819 fredag,  eneste program(opførelse nr:   81) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
14-05-1819 Jfr. Hedeberg (igen)
[04] Antonius, hendes Bejler
14-05-1819 Rind (igen)
[06] Anneke, Pigen
14-05-1819 Mad. A.D. Liebe (igen)
[27] To Drenge [2]
14-05-1819 Stramboe d.æ.
Sæson nr 72 (1819-20)
01-11-1819 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   82) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
01-11-1819 Mad. Foersom (igen)
[09] Sivert Posekiger
01-11-1819 P. Holm
[10] Jens Øltapper, Værten
01-11-1819 C. Lund
[11] Richard Børstenbinder
01-11-1819 Eilertzen (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
01-11-1819 Mad. Andersen (efter navneskifte) (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
000-000-0000 - ukendt
[19] Arianke Grovsmeds
01-11-1819 P. Holm
[25] Oldermandens Kontrapart
01-11-1819 Chr. Bruun
Sæson nr 73 (1820-21)
09-03-1821 fredag,  eneste program(opførelse nr:   83) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
09-03-1821 Mad. Rongsted (igen)
[03] Engelke, hans Datter
09-03-1821 Jfr. Flamand (igen)
[04] Antonius, hendes Bejler
09-03-1821 Rind (sidste Optræden)
[06] Anneke, Pigen
09-03-1821 Mad. Schwarz (efter navneskifte) (igen)
[09] Sivert Posekiger
09-03-1821 Stage (igen)
[10] Jens Øltapper, Værten
09-03-1821 Chr. Bruun
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
09-03-1821 ukendt
[19] Arianke Grovsmeds
09-03-1821 Enholm (igen)
[21] Anden Advokat
09-03-1821 C.N. Rosenkilde
[23] En Kærling
09-03-1821 P. Holm
[24] Oldermanden for Hattemagerne
09-03-1821 ukendt
[25] Oldermandens Kontrapart
09-03-1821 Overskou
[27] To Drenge [2]
09-03-1821 Phister
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
09-03-1821 Th. Smith
Sæson nr 75 (1822-23)
05-10-1822 lørdag,  program nummer 2(opførelse nr:   84) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
05-10-1822 C.N. Rosenkilde (igen)
[06] Anneke, Pigen
05-10-1822 Mad. S. Poulsen
[07] Gert Bundtmager
05-10-1822 Ryge
[08] Frands Knivsmed
05-10-1822 C. Winsløw
[10] Jens Øltapper, Værten
05-10-1822 C. Lund (igen)
[11] Richard Børstenbinder
05-10-1822 C. Foersom
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
05-10-1822 Mad. Andersen
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
05-10-1822 Jfr. Flindt
[18] Tredie Raadsherinde
05-10-1822 Jfr. A. Brenøe
[20] Første Advokat
05-10-1822 N.P. Nielsen
[21] Anden Advokat
05-10-1822 N. Simonsen (igen)
Sæson nr 76 (1823-24)
14-11-1823 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   85) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
14-11-1823 Ryge
[07] Gert Bundtmager
14-11-1823 Hass
[12] Sanderus
14-11-1823 Werligh
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
14-11-1823 Mad. Eisen (efter navneskifte)
[18] Tredie Raadsherinde
14-11-1823 Mad. Wexschall (efter navneskifte)
[21] Anden Advokat
14-11-1823 Overskou
[25] Oldermandens Kontrapart
14-11-1823 ukendt
Sæson nr 78 (1825-26)
07-11-1825 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   86) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[08] Frands Knivsmed
07-11-1825 Overskou
[10] Jens Øltapper, Værten
07-11-1825 Selstrup
[15] En Pige
07-11-1825 Mad. Overskou
[15] En Pige
000-000-0000 - ukendt
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
07-11-1825 Mad. Clemensen
[26] To Drenge [1]
07-11-1825 Jfr. Pätges
[26] To Drenge [1]
000-000-0000 - ukendt
Sæson nr 86 (1833-34)
16-09-1833 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   87) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
16-09-1833 C. Foersom
[03] Engelke, hans Datter
16-09-1833 Mad. Larcher
[04] Antonius, hendes Bejler
16-09-1833 Bauer
[05] Henrik, Kandestøberdreng
16-09-1833 Phister
[06] Anneke, Pigen
16-09-1833 Mad. Winsløw
[07] Gert Bundtmager
16-09-1833 Stage (igen)
[08] Frands Knivsmed
16-09-1833 C. Winsløw (igen)
[09] Sivert Posekiger
16-09-1833 C.N. Rosenkilde
[10] Jens Øltapper, Værten
16-09-1833 Overskou
[11] Richard Børstenbinder
16-09-1833 G.J. Liebe
[12] Sanderus
16-09-1833 Hass (igen)
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
16-09-1833 Pätges
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
16-09-1833 Mad. Andersen (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
16-09-1833 Jfr. J. Fonseca
[20] Første Advokat
16-09-1833 Seemann
[21] Anden Advokat
16-09-1833 Hvid
[22] En Mand
16-09-1833 Schneider
[24] Oldermanden for Hattemagerne
16-09-1833 Kragh
[27] To Drenge [2]
16-09-1833 ukendt
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
16-09-1833 ukendt
Sæson nr 87 (1834-35)
17-10-1834 fredag,  program nummer 2(opførelse nr:   88) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[06] Anneke, Pigen
17-10-1834 Mad. Haack
[08] Frands Knivsmed
17-10-1834 Pätges
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
17-10-1834 Waltz
Sæson nr 89 (1836-37)
18-11-1836 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   89) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[15] En Pige
18-11-1836 Jfr. L. Petersen
[15] En Pige
000-000-0000 - ukendt
[22] En Mand
18-11-1836 ukendt
Sæson nr 92 (1839-40)
02-05-1840 lørdag,  eneste program(opførelse nr:   90) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
02-05-1840 Mad. Winsløw
[03] Engelke, hans Datter
02-05-1840 Jfr. H. Andersen
[04] Antonius, hendes Bejler
02-05-1840 N.P. Nielsen
[06] Anneke, Pigen
02-05-1840 Jfr. L. Petersen
[11] Richard Børstenbinder
02-05-1840 Schram
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
02-05-1840 ukendt
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
02-05-1840 Mad. E. Hansen
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
02-05-1840 Jfr. N. Ryge
[18] Tredie Raadsherinde
02-05-1840 Mad. Larcher
Sæson nr 93 (1840-41)
25-09-1840 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   91) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
25-09-1840 Jfr. J. Fonseca (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
25-09-1840 P. Holm (igen)
[23] En Kærling
25-09-1840 Schneider
05-11-1840 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   92) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
05-11-1840 Waltz
01-02-1841 mandag,  eneste program(opførelse nr:   93) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
01-02-1841 N.P. Nielsen (igen)
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
01-02-1841 Mad. Chr. Phister
[19] Arianke Grovsmeds
01-02-1841 Waltz
09-02-1841 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   94) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
09-02-1841 Mad. Kretzschmer
13-03-1841 lørdag,  eneste program(opførelse nr:   95) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
13-03-1841 Mad. Holst
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
13-03-1841 Mad. Kretzschmer
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
13-03-1841 Jfr. N. Ryge (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
13-03-1841 P. Holm (igen)
Sæson nr 94 (1841-42)
07-02-1842 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   96) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
07-02-1842 Jfr. H. Andersen (igen)
[07] Gert Bundtmager
07-02-1842 Ryge (igen)
[10] Jens Øltapper, Værten
07-02-1842 P. Holm
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
07-02-1842 Mad. E. Hansen (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
07-02-1842 Mad. Larcher (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
07-02-1842 Waltz (igen)
10-02-1842 torsdag,  eneste program(opførelse nr:   97) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
10-02-1842 Mad. Holst (igen)
[04] Antonius, hendes Bejler
10-02-1842 Waltz (igen)
[07] Gert Bundtmager
10-02-1842 Stage (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
10-02-1842 Møller
[27] To Drenge [2]
10-02-1842 Edv. Hansen
[27] To Drenge [2]
000-000-0000 - ukendt
25-02-1842 fredag,  program nummer 2(opførelse nr:   98) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
25-02-1842 Jfr. H. Andersen (igen)
[04] Antonius, hendes Bejler
25-02-1842 N.P. Nielsen (igen)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
25-02-1842 Mad. Kretzschmer (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
25-02-1842 Waltz (igen)
Sæson nr 95 (1842-43)
27-02-1843 mandag,  eneste program(opførelse nr:   99) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
27-02-1843 Jfr. N. Ryge (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
27-02-1843 Jfr. J. Fonseca (igen)
Sæson nr 96 (1843-44)
17-05-1844 fredag,  program nummer 2(opførelse nr:  100) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[12] Sanderus
17-05-1844 Kragh
[19] Arianke Grovsmeds
17-05-1844 Møller (igen)
[20] Første Advokat
17-05-1844 R.C. Faaborg
[24] Oldermanden for Hattemagerne
17-05-1844 Kr. Mantzius
[27] To Drenge [2]
17-05-1844 Axel Fredstrup
19-05-1844 søndag,  program nummer 2(opførelse nr:  101) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 97 (1844-45)
19-12-1844 torsdag,  program nummer 2(opførelse nr:  102) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
19-12-1844 Jfr. D. Petersen
[15] En Pige
19-12-1844 Jfr. Liebert
[15] En Pige
000-000-0000 - ukendt
[19] Arianke Grovsmeds
19-12-1844 Waltz (igen)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
19-12-1844 P. Knudsen
Sommerforestillinger 1845
21-06-1845 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  103) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
21-06-1845 Jfr. A. Petersen
[04] Antonius, hendes Bejler
21-06-1845 M. Wiehe
[07] Gert Bundtmager
21-06-1845 N.P. Nielsen
[13] Abrahams
21-06-1845 Schwartzen
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
21-06-1845 Mad. Holst
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
21-06-1845 Fru Heiberg
[18] Tredie Raadsherinde
21-06-1845 Jfr. H. Andersen
Sæson nr 101 (1848-49)
24-09-1848 søndag,  program nummer 1(opførelse nr:  104) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
24-09-1848 Jfr. H. Andersen (igen)
[06] Anneke, Pigen
24-09-1848 Mad. L. Phister (efter navneskifte)
[13] Abrahams
24-09-1848 L. Winsløw
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
24-09-1848 Mad. E. Hansen
[18] Tredie Raadsherinde
24-09-1848 Mad. Larcher (igen)
[22] En Mand
24-09-1848 Gundersen
[23] En Kærling
24-09-1848 V. Wiehe
[25] Oldermandens Kontrapart
24-09-1848 Th. Liebe
[27] To Drenge [2]
24-09-1848 ukendt
Sæson nr 105 (1852-53)
03-12-1852 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  105) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
03-12-1852 Kr. Mantzius
[04] Antonius, hendes Bejler
03-12-1852 Gundersen
[10] Jens Øltapper, Værten
03-12-1852 Smith
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
03-12-1852 Nehm
[19] Arianke Grovsmeds
03-12-1852 Mad. Sødring
[20] Første Advokat
03-12-1852 Schwartzen
[22] En Mand
03-12-1852 A. Nielsen
[23] En Kærling
03-12-1852 Waltz
[24] Oldermanden for Hattemagerne
03-12-1852 ukendt
07-12-1852 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  106) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[25] Oldermandens Kontrapart
07-12-1852 Schneider
13-12-1852 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  107) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[25] Oldermandens Kontrapart
13-12-1852 Th. Liebe (igen)
20-01-1853 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  108) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
20-01-1853 Mad. Schiemann (efter navneskifte) (igen)
05-02-1853 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  109) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
05-02-1853 Jfr. H. Andersen (igen)
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
05-02-1853 ukendt
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
05-02-1853 Jfr. F. Ryge
28-03-1853 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  110) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 106 (1853-54)
27-04-1854 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  111) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
27-04-1854 Jfr. L. Larcher
[23] En Kærling
27-04-1854 ukendt
01-05-1854 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  112) Den politiske Kandestøber
13-05-1854 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  113) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 113 (1860-61)
19-04-1861 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  114) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
19-04-1861 Mad. Sødring
[03] Engelke, hans Datter
19-04-1861 Jfr. B. Nielsen
[04] Antonius, hendes Bejler
19-04-1861 Paetz
[07] Gert Bundtmager
19-04-1861 Ad. Rosenkilde
[10] Jens Øltapper, Værten
19-04-1861 V. Kolling
[13] Abrahams
19-04-1861 Holst
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
19-04-1861 C. Price
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
19-04-1861 Jfr. H. Andersen
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
19-04-1861 Mad. Holst
[18] Tredie Raadsherinde
19-04-1861 Fru Jacobson (efter navneskifte)
[19] Arianke Grovsmeds
19-04-1861 Mad. E. Hansen
[20] Første Advokat
19-04-1861 Gundersen
[21] Anden Advokat
19-04-1861 Th. Liebe
[24] Oldermanden for Hattemagerne
19-04-1861 O. Zinck
[25] Oldermandens Kontrapart
19-04-1861 Joh. Wiehe
[27] To Drenge [2]
19-04-1861 Klüver
23-04-1861 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  115) Den politiske Kandestøber
01-05-1861 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  116) Den politiske Kandestøber
05-05-1861 søndag,  program nummer 1(opførelse nr:  117) Den politiske Kandestøber
30-05-1861 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  118) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[19] Arianke Grovsmeds
30-05-1861 Mad. E. Hansen (sidste Optræden)
Sæson nr 114 (1861-62)
07-09-1861 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  119) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[09] Sivert Posekiger
07-09-1861 C.N. Rosenkilde (sidste Optræden)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
07-09-1861 Jfr. R. Thomsen
[19] Arianke Grovsmeds
07-09-1861 O. Zinck
[24] Oldermanden for Hattemagerne
07-09-1861 ukendt
01-10-1861 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  120) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[09] Sivert Posekiger
01-10-1861 Schneider
10-10-1861 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  121) Den politiske Kandestøber
06-12-1861 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  122) Den politiske Kandestøber
15-12-1861 søndag,  program nummer 1(opførelse nr:  123) Den politiske Kandestøber
20-01-1862 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:  124) Den politiske Kandestøber
24-05-1862 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  125) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
24-05-1862 Mad. A. Rosenkilde
Sæson nr 115 (1862-63)
18-09-1862 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  126) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
18-09-1862 Møller
[18] Tredie Raadsherinde
18-09-1862 Fru Jacobson (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
18-09-1862 C. Price
13-04-1863 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  127) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
13-04-1863 Schram
[11] Richard Børstenbinder
13-04-1863 O. Zinck
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
13-04-1863 Mad. Holst (igen)
Sæson nr 117 (1864-65)
01-09-1864 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  128) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
01-09-1864 Ad. Rosenkilde (igen)
[11] Richard Børstenbinder
01-09-1864 Schram (igen)
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
01-09-1864 Klüwer
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
01-09-1864 Mad. Schiemann
[18] Tredie Raadsherinde
01-09-1864 Mad. A. Rosenkilde (sidste Optræden)
[19] Arianke Grovsmeds
01-09-1864 O. Zinck
[23] En Kærling
01-09-1864 C. Price
[25] Oldermandens Kontrapart
01-09-1864 ukendt
[26] To Drenge [1]
01-09-1864 L. Cetti
[27] To Drenge [2]
01-09-1864 Lense
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
01-09-1864 --Rollen udgået
13-09-1864 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  129) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 118 (1865-66)
04-09-1865 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  130) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
04-09-1865 A. Nielsen
[22] En Mand
04-09-1865 A. Zinck
[26] To Drenge [1]
04-09-1865 ukendt
28-10-1865 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  131) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 119 (1866-67)
02-12-1866 søndag,  program nummer 1(opførelse nr:  132) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
02-12-1866 Jfr. Bournonville
[22] En Mand
02-12-1866 C. Meyer
29-12-1866 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  133) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
29-12-1866 Fru Jacobson (igen)
Sæson nr 120 (1867-68)
28-10-1867 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:  134) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
28-10-1867 Jfr. Bournonville (igen)
[23] En Kærling
28-10-1867 O. Poulsen
31-03-1868 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  135) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[08] Frands Knivsmed
31-03-1868 E. Poulsen
[12] Sanderus
31-03-1868 Joh. Wiehe
[18] Tredie Raadsherinde
31-03-1868 Fru Jacobson (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
31-03-1868 Eckardt
22-04-1868 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  136) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 121 (1868-69)
04-03-1869 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  137) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
04-03-1869 E. Poulsen
[07] Gert Bundtmager
04-03-1869 Schram (igen)
[08] Frands Knivsmed
04-03-1869 Joh. Wiehe
[09] Sivert Posekiger
04-03-1869 Døcker
[11] Richard Børstenbinder
04-03-1869 C. Meyer
[12] Sanderus
04-03-1869 Ferslev
[21] Anden Advokat
04-03-1869 Dorph-Petersen
[22] En Mand
04-03-1869 Christophersen
09-04-1869 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  138) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[21] Anden Advokat
09-04-1869 Th. Liebe (igen)
03-05-1869 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  139) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 122 (1869-70)
14-10-1869 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  140) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
14-10-1869 Jfr. C. Jensen
01-11-1869 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  141) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
01-11-1869 C. Price
[18] Tredie Raadsherinde
01-11-1869 Jfr. Dehn
Sæson nr 126 (1873-74)
15-02-1874 søndag,  program nummer 1(opførelse nr:  142) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
15-02-1874 F.A. Cetti
[02] Geske, hans Hustru
15-02-1874 Fru L. Phister
[04] Antonius, hendes Bejler
15-02-1874 Hultmann
[05] Henrik, Kandestøberdreng
15-02-1874 O. Poulsen
[06] Anneke, Pigen
15-02-1874 Frk. Hagen
[07] Gert Bundtmager
15-02-1874 Ad. Rosenkilde (igen)
[08] Frands Knivsmed
15-02-1874 E. Poulsen (igen)
[11] Richard Børstenbinder
15-02-1874 Schram (igen)
[13] Abrahams
15-02-1874 Joh. Wiehe
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
15-02-1874 Lense
[22] En Mand
15-02-1874 C. Price
[23] En Kærling
15-02-1874 C. Meyer
[27] To Drenge [2]
15-02-1874 H. Beck
16-02-1874 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  143) Den politiske Kandestøber
24-02-1874 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  144) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
24-02-1874 Schram (igen)
[11] Richard Børstenbinder
24-02-1874 C. Meyer (igen)
04-03-1874 onsdag,  program nummer 2(opførelse nr:  145) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
04-03-1874 Ad. Rosenkilde (igen)
[11] Richard Børstenbinder
04-03-1874 Schram (igen)
14-03-1874 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  146) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[08] Frands Knivsmed
14-03-1874 Joh. Wiehe (igen)
22-03-1874 søndag,  program nummer 1(opførelse nr:  147) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[08] Frands Knivsmed
22-03-1874 E. Poulsen (igen)
17-04-1874 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  148) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 127 (1874-75)
29-10-1874 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  149) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
29-10-1874 Fru Jacobson (igen)
02-11-1874 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  150) Den politiske Kandestøber
19-11-1874 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  151) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[20] Første Advokat
19-11-1874 Jerndorff
12-01-1875 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  152) Den politiske Kandestøber
12-02-1875 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  153) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[21] Anden Advokat
12-02-1875 E. Poulsen
27-04-1875 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  154) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
27-04-1875 Schram (igen)
[11] Richard Børstenbinder
27-04-1875 C. Meyer (igen)
[21] Anden Advokat
27-04-1875 Th. Liebe (igen)
[23] En Kærling
27-04-1875 ukendt
Sæson nr 128 (1875-76)
10-12-1875 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  155) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
10-12-1875 Ad. Rosenkilde (igen)
[11] Richard Børstenbinder
10-12-1875 Schram (igen)
[13] Abrahams
10-12-1875 Jerndorff
[18] Tredie Raadsherinde
10-12-1875 Jfr. Bournonville (igen)
[20] Første Advokat
10-12-1875 Gundersen (igen)
[23] En Kærling
10-12-1875 C. Meyer (igen)
20-01-1876 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  156) Den politiske Kandestøber
04-03-1876 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  157) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[07] Gert Bundtmager
04-03-1876 Steenberg
[11] Richard Børstenbinder
04-03-1876 C. Meyer (igen)
[22] En Mand
04-03-1876 Christophersen (igen)
[22] En Mand
000-000-0000 - ukendt
[23] En Kærling
04-03-1876 ukendt
Sæson nr 137 (1884-85)
04-12-1884 torsdag,  program nummer 2(opførelse nr:  158) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
04-12-1884 E. Poulsen
[03] Engelke, hans Datter
04-12-1884 Frk. Betzonich
[04] Antonius, hendes Bejler
04-12-1884 A. Madsen
[06] Anneke, Pigen
04-12-1884 Fru Hilmer
[07] Gert Bundtmager
04-12-1884 Schram (igen)
[08] Frands Knivsmed
04-12-1884 Kr. Mantzius
[09] Sivert Posekiger
04-12-1884 V. Kolling
[10] Jens Øltapper, Værten
04-12-1884 C. Price
[12] Sanderus
04-12-1884 Foss
[13] Abrahams
04-12-1884 S. Petersen
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
04-12-1884 Fru Eckardt
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
04-12-1884 Fru Nyrop
[18] Tredie Raadsherinde
04-12-1884 Fru Hennings
[19] Arianke Grovsmeds
04-12-1884 Frk. Antonsen
[20] Første Advokat
04-12-1884 Steenberg
[23] En Kærling
04-12-1884 P. Nielsen
[26] To Drenge [1]
04-12-1884 Chr. Christensen
[27] To Drenge [2]
04-12-1884 Schyberg
18-12-1884 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  159) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
18-12-1884 Faaborg
22-12-1884 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  160) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
22-12-1884 Lense (igen)
30-12-1884 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  161) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[18] Tredie Raadsherinde
30-12-1884 Fru Gjørling (efter navneskifte) (igen)
10-01-1885 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  162) Den politiske Kandestøber
18-01-1885 søndag,  program nummer 1(opførelse nr:  163) Den politiske Kandestøber
04-02-1885 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  164) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 139 (1886-87)
02-04-1887 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:  165) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
02-04-1887 Schram
[03] Engelke, hans Datter
02-04-1887 Fru Sinding (efter navneskifte)
[07] Gert Bundtmager
02-04-1887 Foss
[10] Jens Øltapper, Værten
02-04-1887 P. Nielsen
[12] Sanderus
02-04-1887 Mart. Nielsen
[18] Tredie Raadsherinde
02-04-1887 Frk. Ingwersen
[21] Anden Advokat
02-04-1887 Jerndorff
[23] En Kærling
02-04-1887 Chr. Christensen
[26] To Drenge [1]
02-04-1887 G. Uhlendorff
29-04-1887 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  166) Den politiske Kandestøber
02-05-1887 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  167) Den politiske Kandestøber
11-05-1887 onsdag,  program nummer 2(opførelse nr:  168) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
11-05-1887 Frk. Wiehe
17-05-1887 tirsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  169) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 140 (1887-88)
08-09-1887 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  170) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[10] Jens Øltapper, Værten
08-09-1887 Price (igen)
19-09-1887 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:  171) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
19-09-1887 Fru Eckardt (igen)
12-10-1887 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  172) Den politiske Kandestøber
20-01-1888 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  173) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[12] Sanderus
20-01-1888 Zangenberg
[20] Første Advokat
20-01-1888 P. Nielsen
11-06-1888 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  174) Den politiske Kandestøber
Rolleliste ændret
[10] Jens Øltapper, Værten
11-06-1888 Faaborg
[11] Richard Børstenbinder
11-06-1888 Helsengreen
[12] Sanderus
11-06-1888 Mart. Nielsen (igen)
[18] Tredie Raadsherinde
11-06-1888 Fru Hennings (igen)
[22] En Mand
11-06-1888 Christophersen (igen)
Sæson nr 142 (1889-90)
07-03-1890 fredag,  program nummer 2(opførelse nr:  175) Den politiske Kandestøber
30-03-1890 søndag,  program nummer 1(opførelse nr:  176) Den politiske Kandestøber
07-04-1890 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  177) Den politiske Kandestøber
14-04-1890 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:  178) Den politiske Kandestøber
08-05-1890 torsdag,  program nummer 1(opførelse nr:  179) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 146 (1893-94)
02-09-1893 lørdag,   (opførelse nr:  180) Den politiske Kandestøber
12-09-1893 tirsdag,   (opførelse nr:  181) Den politiske Kandestøber
18-09-1893 mandag,   (opførelse nr:  182) Den politiske Kandestøber
16-11-1893 torsdag,   (opførelse nr:  183) Den politiske Kandestøber
05-02-1894 mandag,   (opførelse nr:  184) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 147 (1894-95)
17-04-1895 onsdag,   (ufuldstændig opførelse) Den politiske Kandestøber [4. Akt]
Sæson nr 151 (1898-99)
18-12-1898 søndag,  program nummer 2(opførelse nr:  185) Den politiske Kandestøber
26-05-1899 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:  197) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 152 (1899-1900)
ukendt dato     (opførelse nr:  198) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 153 (1900-01)
03-12-1900 mandag,   (opførelse nr:  203) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 159 (1906-07)
23-03-1907 lørdag,   (opførelse nr:  204) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 160 (1907-08)
ukendt dato     (opførelse nr:  214) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 161 (1908-09)
ukendt dato     (opførelse nr:  223) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 162 (1909-10)
ukendt dato     (opførelse nr:  224) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 165 (1912-13)
03-12-1912 tirsdag,  eneste program(opførelse nr:  226) Den politiske Kandestøber
17-01-1913 fredag,  eneste program(opførelse nr:  227) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 169 (1916-17)
03-12-1916 søndag,  program nummer 2(opførelse nr:  228) Den politiske Kandestøber
04-12-1916 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:  229) Den politiske Kandestøber
01-02-1917 torsdag,  program nummer 2(opførelse nr:  230) Den politiske Kandestøber
04-02-1917 søndag, (Aften)  program nummer 2(opførelse nr:  231) Den politiske Kandestøber
16-04-1917 mandag,  program nummer 6(ufuldstændig opførelse) Den politiske Kandestøber [4. Akt]
Sæson nr 172 (1919-20)
01-09-1919 mandag,   (opførelse nr:  232) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 175 (1922-23)
ukendt dato     (opførelse nr:  242) Den politiske Kandestøber
06-05-1923 søndag,   (opførelse nr:  251) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 187 (1934-35)
03-12-1934 mandag,   (opførelse nr:  252) Den politiske Kandestøber
10-01-1935 torsdag,   (opførelse nr:  256) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 196 (1943-44)
26-12-1943 søndag,   (opførelse nr:  257) Den politiske Kandestøber
11-03-1944 lørdag,  program nummer 1  Den politiske Kandestøber
17-04-1944 mandag, (Eftermiddag)   (ufuldstændig opførelse) Den politiske Kandestøber [5. Akt]
20-05-1944 lørdag,   (opførelse nr:  275) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 197 (1944-45)
02-09-1944 lørdag,   (opførelse nr:  278) Den politiske Kandestøber
15-10-1944 søndag, (Aften)  program nummer 2  Den politiske Kandestøber
03-06-1945 søndag, (Eftermiddag)  program nummer 2(opførelse nr:  296) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 198 (1945-46)
ukendt dato     (opførelse nr:  297) Den politiske Kandestøber
27-05-1946 mandag,   (opførelse nr:  302) Den politiske Kandestøber [opført i Oslo]
Sæson nr 225 (1972-73)
26-09-1972 tirsdag,   (opførelse nr:  303) Den politiske Kandestøber
Sæson nr 226 (1973-74)
ukendt dato     (opførelse nr:  344) Den politiske Kandestøber
03-12-1973 mandag,   (opførelse nr:  353) Den politiske Kandestøber
21-12-1973 fredag,  program nummer 9(ufuldstændig opførelse) Den politiske Kandestøber [uddrag]

pil op Til toppen af siden