Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter

Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter, (1776-1777, roman, spansk) BD4:sp495 👓
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
oversat af Dorothea Biehl
Detaljer
Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
originaltitel: El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 1605-15
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Med kobberstik (32), hvoriblandt forfatterens portræt.
 note til oversat titel En del af oplaget (kun Förste Tome?) har i stedet for Tryk paa Gyldendals Forlag: Trykt hos M. Hallager, boende paa Nörregade, No. 245.
 note til oversat titel Förste Tome, 3 upaginerede sider: A monsieur Emanuel Delitala, Chevalier de l'Ordre Royal, de Charles III [dedikation på fransk, signeret: Charlotta Dorothea Biehl, Copehague ce 22 Juillet 1776].
 note til oversat titel Förste Tome, heri indgår med separat paginering: Miguel de Cervantes Saavedras Levnet, af Don Gregorio Mayans y Siscar. 66 sider [Udgivet på spansk 1738].
 note til oversat titel Förste Tome, side [i]-xii: Fortale [Af Cervantes].
 note til oversat titel Förste Tome, side [xiii]-xxvi: Sonetter til den sindriige Herremands Don Quixote af Manchas Ære.
 note til oversat titel Förste Tome, 4 upaginerede sider: Register over Capitlerne.
 note til oversat titel Anden Tome, 3 upaginerede sider: Register.
 note til oversat titel Tredie Tome, 4 upaginerede sider: Register over Kapitlerne.
 note til oversat titel Tredie Tome, 6 upaginerede sider: Fortale.
 note til oversat titel Fierde Tome, 4 upaginerede sider: Oversætterinden til Læseren.
 note til oversat titel Fierde Tome, 12 upaginerede sider: Subscribenterne.
 note til oversat titel Fierde Tome, side [1-4]: Register over Capitlerne.
 Web Link Wikipedia: Artikel om bogen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Camillus Nyrop: Bidrag til den danske Boghandels Historie. Gyldendal, 1870. 1.-2. Del: Anden del, side 84-85 [Trykt i 500 eksemplarer, heraf 350 til subskribenter og 150 til Gyldendal med ret til selv at bekoste yderliger 500 eksemplarer]. Side 263-65 [Gengivelse af kontrakten mellem Biehl og Gyldendal].
 url Fuld visning af bogen (Förste Tome, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Anden Tome, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Tredie Tome, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Fierde Tome, pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den spanske tekst på:  Link til ekstern webside Biblioteca National de España
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Cervantes' Don Quijote, side 231-55.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wntzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017  Web link link til hele listen Side 64-69: Don Quijote, 1605.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018  Web link link til hele listen 12, side [76]-81: Miguel de Cervantes: Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha.
Oversigt over andre udgaver:
1829-1831 Senere udgave: Den sindrige Adelsmand, Don Quixote af Mancha's Levnet og Bedrifter. Oversat fra det Spanske af Frederik Schaldemose. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1829-31. 1-4. Deel, ([7] lvi + 286) + 436 + [6] 371 + [6] 429 sider
1865-69 Senere udgave: Den sindriige Adelsmand Don Quixote af la Mancha's Levnet og Bedrivter. Oversat af Charlotta Dorothea Biehl. Anden Udgave, revideret af F. L. Liebenberg. Med 21 Tegninger af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlags-Expedition, 1865-69. 1-2. Deel, (xiv + 506) + (vi + 537) sider + 21 tavler
1880 Senere udgave: Den udmærkede Ridder Don Quixote af La Mancha's Levnedsbeskrivelse. Overs. efter den hos Hachette & Cie. udkomne Bearbejdelse for Ungdommen af Anna Winkel Horn. Med Billeder af Bertall
1907 Senere udgave: Historien om Don Quixote og Sancho Pansa. Fortalt for Børn af Carl Ewald. Illustr. af R. Christiansen og med Benyttelse af Tegn. af Vilh. Marstrand. ♦ A. Christiansen, 1907. 48 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50
1919 Senere udgave: Don Quixote. ♦ Prior, [1919]. 140 sider
1926 Senere udgave: Den sindrige Herremand Don Quixote af La Manches Levned og Bedrifter. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. Med en orienterende Indledning af Paul V. Rubow. ♦ Martin, 1926. [Bind] I-II, 398 + 572 sider, 48 tavler. Pris: kr. 10,00
1926 Senere udgave: Den sindrige Herremand Don Quixote af La Manches Levned og Bedrifter. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. Med en orienterende Indledning af Paul V. Rubow. Med Tavler efter Raderinger af Pinelli og Marstrand. ♦ Martin, 1926. [Bind] I-II, 412 + 572 sider, 25 + 26 tavler. Pris: kr. 10,00
1927 Senere udgave: Don Quixote. Mindre Udg. Med Wilh. Marstrands Tegninger. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. ♦ Martin, [1927]. 336 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1946 Senere udgave: Den tænksomme Adelsmand Don Quixote af la Mancha. I forkortet Bearbejdelse og med Indledning ved Sven Plovgaard. Med Tegninger af Palle Nielsen. ♦ Hernov, 1946. 288 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 13,75
1965 Senere udgave: Don Quijote. Genfortalt for ungdommen af Karen Overgård
1967 Senere udgave: Den sindrige adelsmand Don Quixote af La Manchas levned og bedrifter. Overs. fra spansk af Charlotta Dorothea Biehl efter "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha". Revideret af F. L. Liebenberg. Udgi. med efterskrift af Knud Togeby. ♦ Gyldendal, 1967. Bind 1-3, 492 + 295 + 260 sider. (Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 12-14)
1971 Senere udgave: Don Quijote. Tegnet af Zansky. ♦ Forlaget I.K., 1971. [48] sider, illustreret
1971 Senere udgave: Den sindrige herremand Don Quijote af Manchas levned og bedrifter. Ill. af Wilhelm Marstrand. Efterskrift af Paul V. Rubow og H. P. Rohde. Overs. af Charlotte Dorothea Biehl. Teksten rev. af Tom Smidth. ♦ Lademann, [1971]. 1.-3. bind, 291 + 294 + 333 sider. (Store Fortællere)
1973 Senere udgave: Don Quijote de la Mancha. Edición simplificada para uso escolar y autoestudio. Edición a cargo de: Berta Pallares. Ill.: Torben Ebbesen. ♦ Grafisk Forlag, 1973. 112 sider, illustreret

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.