Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Den fortrædelige Formiddag

anonym [Duvert, Chapeau og Varin]: Den fortrædelige Formiddag, (1829, dramatik, fransk) BD4:sp303
af Félix Auguste Duvert (1795-1876, sprog: fransk)
af Armand Chapeau (sprog: fransk)
af Charles Victor Varin (1798-1869, sprog: fransk)
Detaljer
Den fortrædelige Formiddag. Lystspil i 1 Act. Omarbeidet efter: La Matinée aux contretemps, og indrettet for den danske Skuesplads ved J.L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, udgivet af Ferdinand Printzlau, 1829]. 15 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 19)
originaltitel: La matinée aux contretemps, 1828
kollaps Noter
 note til titel Trykt hos Jens Hostrup Schultz.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.