Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Folkets Mysterier

Sue, E.: Folkets Mysterier, (1850-51, roman, fransk) EMP4707
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
udgiver: Edvard Meyer
af Anonym
Detaljer
Folkets Mysterier eller En Proletarie-Families Historie i Løbet af Aarhundreder. Udg. af Eduard Meyer. ♦ [Flyveposten], 1850-51. 1512 sider
originaltitel: Les mystères du peuple et les mystères du monde, I-VI, 1849-50
del af: Flyveposten
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 454-58: [Indskud: Forkoret citat af E.S.s henvendelse til læseren om arbejdernes kår med opfordring til at stemme på ham. - Derefter Note signeret "Red. af Flyvep.": Det er med betænkelighed og kun forkortelse vi tør fremlægge del 7, "maa kun betragtes som Moerskabslæsning"].
 note til oversat titel Flyveposten 6-2-1859: "Folkets Mysterier"
I Anledning af Forespørgsel tillade vi os at bekjendtgjøre, at ovennævnte Roman, ligesom de foregaaende af Eugen Sue, bliver optaget i "Flyveposten", men da Pladsen i Feuilletonen fortiden er optaget af andre Romaner, vil "Folkets Mysterier" i ugentlige Hefter paa 16 à 32 Sider frit blive omdeelte til "Flyvepostens" Abonnenter. [Signeret: Red.].
 note om føljeton Note i Flyveposten 9-2-1850, side 2: Med dette Numer følger 1ste Hefte af "Folkets Mysterier" af Eugene Sue. Trykt som del af bladet fra Nr 99 (1-5-1850): Folkets Mysterier III, side 205-.
 note til oversat titel Berlingske Tidende havde planlagt denne roman som føljeton [Flyveposten 12-2-1850, side 1].
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Kjøbenhavnsposten fra Nr. 30 (5-2-1850), side [117] til 23-9-1850, side 884 [slutter med "(Fortsættes)", men fortsættelsen pt. ikke fundet]. Ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning af oversættelsen til Kjøbenhavnsposten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Folketidenden's Enkeltudgave 1877.
Oversigt over andre udgaver:
1856 Senere udgave: Familien Lebrenn. Romantisk Skildring fra 1848
1856 Senere udgave: Den gyldne Lee eller Jomfruen fra Øen Sen. Historisk Fortælling. ♦ 1856. 268 sider
1856 Senere udgave: Jernhalsbaandet. Historisk Fortælling. ♦ 1856. 176 sider
1857 Senere udgave: Tømmermanden fra Nazareth. Fortælling. ♦ 1857. 146 sider
1866 Senere udgave: Folkets Mysterier eller En Proletarfamilies Historie fra Slægt til Slægt. Fortalt af Eugène Sue. Overs. og udg. af Poul Edmar. ♦ 1866. Deel 1
1878 Senere udgave: En Proletar-Familjes Historie. Efter det Franske. Føljeton for "Social-Demokraten". ♦ København, Trykt i A. Guldbrandsens Bogtrykkeri, 1878. Bind [1]-6, 881 + 550 + 433 + 442 + 416 + 131 Sider
kollaps Indhold

[1-2] Sue, E.: Dragonhjelmen - Lærredshandlerens Ring, eller Familien Lebrenn. 1848-49 (1850, roman)
[3] Sue, E.: Guldleen eller Hena, Jomfruen fra Øen Sèn (1850, roman)
[4-5] Sue, E.: Kobberklokken eller Faustina og Siømarca. Fra Aar 40 før Christus til Aar 10 efter Christus (1850, roman)
[6] Sue, E.: Jernhalsbaandet eller eller Dødens Vogn. Aar 56-40 før Christi Fødsel (1850, roman)
[7] Sue, E.: Sølvkorset eller Tømmermanden fra Nazareth (1850, roman)
[8a] Sue, E.: Hjelm Ziratet eller Victoria. Fra Aar 130 til 395 efter Christi Fødsel (1850, roman)
[8b] Sue, E.: Dolkeskeden (1850, roman)
[9a] Sue, E.: [Fortsættelse i tid] (1850, roman)
[9b] Sue, E.: Karolingernes Penge eller Karl den STores Døttre. 727-814 (1850, roman)
[9c] Sue, E.: Karolingernes Penge. Epilog. 818-912 (1850, roman)
[9d] Sue, E.: Pilespidsen eller Færgemanden i Paris. 818-912 (1850, roman)
[9e] Sue, E.: Hjerneskallen eller Verdens Ende. Sognefogeden Yvon. 912-1042 (1850, roman)
[9f] Sue, E.: Pilgrimmens Muslingskal eller Fergan Steenhugger. Deel 1. Herreborgen. 1035-1120. Deel 2. Korstoget (1850, roman)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.