Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

De syv Dødssynder

Sue, E.: De syv Dødssynder, (1847-49, roman, fransk) EMP4702
af Eugène Sue (1804-1857, sprog: fransk)
udgiver: Edvard Meyer
Detaljer, denne udgave
De syv Dødssynder. Udg. for "Flyvepostens" Abonnenter. Udg. af Eduard Meyer. ♦ 1847-[49]. [Deel 1-?]
del af: Flyveposten
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 er de enkelte dele opført som separate titler.
1847-48 1. udgave: De syv Dødssynder. ♦ J.H. Schubothes Boghandel, 1847-48. Deel 1-6, 164 + 165 + 163 + 162 + 167 + 162 sider
kollaps Indhold

[1] Sue, E.: Hoffærdighed. Hertuginden. Roman i fem Dele. ♦ 1847. Bd. 1-5, 144 + 144 + 76 + 136 + 132 spalter (tospaltede sider) (1847, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen let bearbejdelse af den første udgave fra 1847-48.

[2] Sue, E.: Misundelse eller Frederik Bastien. Roman i fire Dele. ♦ 1848. 378 spalter (fortsat paginering, tospaltede sider) (1848, roman)
[3] Sue, E.: Vreden eller Helvedsbranden. ♦ 1848. Deel 1-2, 216 spalter (fortsat paginering, tospaltede sider) (1848, roman)
[4] Sue, E.: Letfærdighed eller Magdalene. ♦ 1849. Deel 1-2, 208 spalter (fortsat paginering, tospaltede sider) (1849, roman)
[5] Sue, E.: Ladhed. Fætter Michael. ♦ 1849. 134 spalter (tospaltede sider) (1849, roman)
[6] Sue, Eugène: Gjerrighed eller Millionairerne (1851, roman)
1851 1. udgave: Millionairen. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordans Forlag, 1851. 154 sider
kollaps Noter
del af: Flyveposten
 note om føljeton Føljeton i Flyveposten fra 1-10-1851.
 note til oversat titel Oversættelsens første linier: Den Plads, der i en lang Aarrække har baaret Navnet le Charnier des Innocents og ligger, tæt ved les Piliers des Halles, har altid været meget bekjendt paa Grund af det store Antal Commissionairer, der have oprettet deres Skrivestuer i dette befolkede Qvarteer i Paris.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.