Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Peter Th. Schorn (1796-1879)

 Om personen Oplysninger om Peter Th. Schorn

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: Torquato Tasso. Et Skuespil. Oversat af P. T. Schorn. ♦ Kbh., 1817. (1817, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Torquato Tasso, 1790
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1895 Senere udgave: Torqvato Tasso
 Bog (oversætter) antologi: Aglaia eller Eventyr og Fortællinger af forskjellige tydske Digterinder. Oversatte af P. T. Schorn. ♦ Kbh., 1818. 330 sider (1818, samling) EMP1575 BD4:sp453
Detaljer
af antologi tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om oplag Titeloplag, [1833].
kollaps Indhold

[a] Pichler, Caroline: Den sorte Fritz (1818, novelle(r))
originaltitel: Der schwarze Fritz
af Karoline Pichler (1769-1843, sprog: tysk)
1839 Senere udgave: Den sorte Fritz. Overs. af E. Petersen. ♦ [1839]. 76 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, fra Sämmtliche Werke (bind 24, 1820), på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[b] Naubert, Madame: Ellekongens Datter (1818, novelle(r))
originaltitel: Erlkönigs Tochter, 1792
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmärchen der Deutschen. Drittes Bändchen, 1792.
[c] Fouqué, Baronesse de la Motte: Scharffenstein (1818, novelle(r))
af Karoline de la Motte Fouqué (1773-1831, sprog: tysk)
[d] Naubert: Jungfernsprung og Rosstrab. [forkortet] (1818, novelle(r))
originaltitel: Jungfernsprung und Rosstrab, 1792
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Neue Volksmährchender Deutschen. Drittes Bändchen, 1792.
 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: Egmont. Et Sørgespil. Oversat af Th. Schorn. ♦ C.A. Reitzel, 1818. 141 sider (1818, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Egmont, 1788
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1888 Senere udgave: Egmont. Tragedie i 5 Akter. Overs. af J. Lehmann. ♦ Hauberg - Gjellerup, 1888. 136 sider
kollaps Noter
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Ceres. En udvalgt Samling af nye og yndede Fortællinger, Sagn og Eventyr samt Characteertræk og Skildringer af Naturen og Kunsten, m. m. af fortrinlige Forfattere. Et periodisk Skrivt for dannede Læsere (1824-26, periodicum) BD4:sp437
Detaljer
udgiver: L.J. Flamand (1800-1879)
udgiver: F.M. Lange (1792-1845)
udgiver: J.C. Lange (1785-1850)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af L. Flamand. 1. Bind. Kbh., 1824.
 note til titel Udgivet af F. M. Lange. [2-]4 Bind. Kbh., [1824-]25. [Hvert bind er delt i 3 hæfter med fortløbende paginering og uden særskilt titelblad].
 note til titel Udgivet af Theodor Schorn. 5-6. Bind. Kbh. 1825. [Ligeledes].
 note til titel 7-8. Bind. Udgivet af J. C. Lange. Kbh., 1826.
 Bog (oversætter) Tieck, L.: Digterliv. En Novelle. Overs. af Theodor Schorn. ♦ 1826. 138 sider (1826, novelle(r)) EMP2921 BD4:sp473
originaltitel: Dichterleben, 1826
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (redigeret, Nr238-360) tidsskrift: Nyeste Morgenpost. En Fortsættelse af Ny Freia. ♦ 1828-33. (kvartformat) (1828-33, periodicum) BD4:sp619
se også: Ny Freia
Detaljer
(Nr001-237) redigeret af J.C. Lange (1785-1850)
(Nr103-237) redigeret af Fr. Thaarup (1766-1845)
(1829-32) redigeret af Johannes Nicolai Høst (1780-1854)
(1832) redigeret af Wigf. Erichsen
(1832) redigeret af S. Kattrup
(1832) redigeret af Peter Kruse, f 1797 (1797-1851)
(1833) redigeret af J.C. Lange (1785-1850)
(1833) redigeret af H. Hasen
kollaps Noter
 note til titel Fortsættelse af: Ny Freia.
 note til titel Fra 5-11-1828 til 15-2-1829, No. 1-102, redigeret af J.C. Lange.
 note til titel Fra 16-2-1829 til 30-6-1829, No. 103-237, redigere af F[r] Thaarup og J.C. Lange.
 note til titel Fra 1-7-1829 til 31-10-1829, No. 238-360, redigeret af Theod. Schorn.
 note til titel Fra 1-11-1829 til 31-12-1830, redigeret af Joh. Nik. Høst.
 note til titel 1831, Nr. 1-90, redigeret af Joh. Nik. Høst.
 note til titel 1832, Nr. 91-Nr. 1221, redigeret af Wigf. Erichsen. Nr. 122-42, redigeret af S[øren] Kattrup. Nr. 143-368, redigeret af P[t.] Kruise.
 note til titel 1833, Nr. 1-88, redigeret og udgivet af J.C. Lange. Nr. 89-140, redigeret, udgivet og forlagt af H. Hansen.
 note til titel Udkom i starten dagligt, i perioder dog kun 2-3 gange ugentligt. Med kobbertavler. Uden titelblade. Som "Tillæg til Morgenposten" udgaves af og til: Onsdagsblad for literaire Notitser til Literaturens og Boghandelens Tarv. No. 1-25. Den 7. Jan.-2. Dec. 1829 og No. 1. Den 24. Febr. 1830. Med fortløbende pagirering og uden titelblad.
 Bog (oversætter) Spindler, C.: Jesuiten. Charakteermaleri fra det attende Aarhundredes første Fjerdedeel. Overs. af Theodor Schorn. ♦ Kbh., 1829. Bd. 1-3, 132 + 144 + 120 sider (1829, roman) EMP2831 BD4:sp473
originaltitel: Der Jesuit, 1829
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Kruse, L.: Noveller. Overs. af Theod. Schorn. ♦ Kbh., 1829. 1-2. D. (1829, novelle(r)) BD4:sp462
Detaljer
af Lauritz Kruse (1778-1839)
1816 1. udgave: Novellen. ♦ Wien, 1816
 Bog (oversætter) Spindler, C.: Jöden. Tydsk Charakteermaleri fra det femtende Aarhundredes første Halvdeel. ♦ Kjøbenhavn, udgivet af A.P. Liunge og C.F. Güntelberg, 1830. Bd. 1-6, 162 + 133 + 124 + 172 + 125 + 123 sider (1830, roman) EMP2833 BD4:sp473 👓
originaltitel: Der Jude, 1827
Detaljer
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bd. 1-4 oversat af Theodor Schorn, Bd. 5-6 af C.F. Güntelberg.
 url Fuld visning af den danske tekst, 1. bind, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 2. bind, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 3. bind, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 4. bind, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 5. bind, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den danske tekst, 6. bind (side 122-23 mangler), på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter i periodicum) Kruse, L.: Die Klosterruine in Norwegen. Nach einer norwegischen eriminellen Begebenheit. Das Judasbild. Zwei Erzählungen. ♦ Leipzig, 1830 (1830, roman) BD4:sp462
del af: Nyt Bibliothek for Morskabslæsning
Detaljer
af Lauritz Kruse (1778-1839)
kollaps Noter
 note om føljeton Oversættelse trykt i Nyt Bibliothek for Morskabslæsning, 7de Bind, 3die Hefte. Oversat af Schorn.
kollaps Indhold

[b] Kruse, L.: Das Judasbild (1830, roman)
af Lauritz Kruse (1778-1839)
 Bog (oversætter) Spindler: [indgår i antologien: Blandede Fortællinger og Noveller [e]] Hoffet paa Castellaun (1830, novelle(r))
originaltitel: Der Hof zu Castellaun, 1829
del af: Etui-Bibliothek for Damer
del af: Nyt Repertorium for Morskabs-Læsning
Detaljer
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Vergiss mein nicht. Taschenbuch für das Jahr 1830, side 71-198.
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 3, side 87 er titlen anført som: Hotel paa Castellaun.
 note om føljeton Trykt i Etui-Bibliothek, No. 9, 1829.
 note om føljeton Trykt i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, 1ste Hefte (No. 1-12), 1830.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Wiedemann, G. C. F.: Horst, Ridderen med det blaa Skjerf. Aanden i Grauensteins Ruiner, og Anthon v. Siebeneck og Ursula v. Weissenburg. Romantiske og historiske Fortællinger. Overs. af Schiær [ie: Theod. Schorn]. ♦ 1830. 212 sider (1830, novelle(r)) EMP3001 BD4:sp475
originaltitel: Horst, der Ritter der blauen Binde. Der Geist in der Ruine Grauenstein etc., 1827
Detaljer
af G. Ch. F. Wiedemann (sprog: tysk)
kollaps Indhold

[a] Wiedemann, G. C. F.: Horst, Ridderen med det blaa Skjerf. Fortælling fra det 13de Aarhundrede (1830, roman)
af G. Ch. F. Wiedemann (sprog: tysk)
[b] Wiedemann, G. C. F.: Aanden i Grauensteins Ruiner eller Ridder Waldemir og Emma. Romantisk Fortælling fra Korstogene (1830, roman)
af G. Ch. F. Wiedemann (sprog: tysk)
[c] Wiedemann, G. C. F.: Anton von Siebeneck og Ursula von Weissenburg eller Opdagelsen af Sieben-Badet i Schweiz. For største Delen sandfærdig Historie fra det femtende Aarhundrede (1830, roman)
af G. Ch. F. Wiedemann (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Bremer, Fredrika]: Tegninger af Hverdagslivet. Efter det Svenske af Theodor Schorn. ♦ 1836. 378 sider (1836, roman) EMP3282
originaltitel: Teckningar utur hvardagslifvet, 2, 1830
Detaljer
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
kollaps Indhold

[a] anonym [Bremer, Fredrika]: Den Eensomme (1836, roman)
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
[b] anonym [Bremer, Fredrika]: Famillien H*** (1836, roman)
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Toepffer, R.: Genfer-Noveller. Efter R. Töpffer og H. Zschokke. Oversat af Theodor Schorn. ♦ 1841. Bd. 1-3, 164 + 210 + 142 sider (1841, novelle(r)) EMP4753
originaltitel: Nouvelles genevoises, 1839
Detaljer
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
bearbejdelse: Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Novellerne er skrevet på fransk trykt i: Bibliothèque universelle (Genf), fra 1830-. Oversat til tysk og udgivet af Zschokke: Genfer Novellen, 1839.
 note om oplag Anden Udgave, 1845. 164 + 210 + 143 sider.
 url Fuld visning af den franske udgave, 1841, på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[1a] Toepffer, R.: Arven (1841, novelle(r))
originaltitel: L'Héritage
originaltitel: Die Erbschaft
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1874 indgår i: Genfer-Noveller [b] Senere udgave: Arven
1890 indgår i: Genfer-Noveller [a] Senere udgave: Arven
[1b] Toepffer, R.: En Pukkelrygget (1841, novelle(r))
originaltitel: Ein Bucklinger
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1874 indgår i: Genfer-Noveller [c] Senere udgave: Den Pukkelryggede
[1c] Toepffer, R.: Col d'Anterne (1841, novelle(r))
originaltitel: Le col d'Anterne, 1836
originaltitel: Der Col d'Anterne
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
[2a] Toepffer, R.: Julius eller de to Fanger (1841, novelle(r))
originaltitel: Julius oder die zwei Gefangenen
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
[2b] Toepffer, R.: Julius eller Onkelens Bibliothek (1841, novelle(r))
originaltitel: La Bibliothèque de mon Oncle
originaltitel: Julius oder die Bibliothek des Oheims
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
[2c] Toepffer, R.: Julius eller Tagværelserne (1841, novelle(r))
originaltitel: Julius oder die Mansarde
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
[3a] Toepffer, R.: Præsteboligen (1841, novelle(r))
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1874 indgår i: Genfer-Noveller [d] Senere udgave: Præsteboligen
[3b] Toepffer, R.: Dalen ved Trient (1841, novelle(r))
originaltitel: La vallée du Trient, 1837
originaltitel: Das Thal von Trient
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
[3c] Toepffer, R.: Elisa og Widmer (1841, novelle(r))
originaltitel: Élisa et Widmer
originaltitel: Elisa und Widmer
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Criminalhistorier. Ældre og nyere. Et Fjerdingaarsskrift. Udgivet af Theod. Schorn. ♦ Schubothe, 1866-67. Bind 1-2, 754 + 777 sider (1866-67, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse opført under Lovkyndighed. Fremmed Lovgivning. Criminalhistorier, side 173.
 Bog (oversætter) Toepffer, R.: Genfer-Noveller. Overs. af Theodor Schorn. ♦ P.G. Philipsen, 1874. 241 sider (1874, novelle(r)) EMP4755
Detaljer
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
bearbejdelse: Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første og sidste novelle er nye, resten er genbrug fra første oversættelse.
kollaps Indhold

[a] Toepffer, R.: Store- og Lille-Scheidegg (1874, novelle(r))
originaltitel: Les deux Scheidegg
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
[b] Toepffer, R.: Arven (1874, novelle(r))
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1841 i: Genfer-Noveller [1a] 1. udgave: Arven
[c] Toepffer, R.: Den Pukkelryggede (1874, novelle(r))
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1841 i: Genfer-Noveller [1b] 1. udgave: En Pukkelrygget
[d] Toepffer, R.: Præsteboligen (1874, novelle(r))
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1841 i: Genfer-Noveller [3a] 1. udgave: Præsteboligen
[e] Toepffer, R.: Store Sk. Bernhard (1874, novelle(r))
originaltitel: Le Grand Saint-Bernard, 1839
originaltitel: Der grosse St. Bernhard
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1890 indgår i: Genfer-Noveller [a] Senere udgave: Store St. Bernhard
 Bog (oversætter) Marlitt, E.: Tante Cordulas Hemmelighed eller En gammel Frøkens Hemmelighed. Overs. af Theodor Schorn. ♦ 1874. 325 sider (1874, roman) EMP2176
originaltitel: Das Geheimnis der alten Mamsell, 1868
Detaljer
af Eugenie John (1825-1887, sprog: tysk)
1878 Senere udgave: Den gamle Jomfrues Hemmelighed eller Tante Cordula. Roman. Overs. af Agnes L. Jordan. 2. Opl. ♦ 1878. 319 sider
1884 Senere udgave: Den gamle Jomfrus Hemmelighed eller Tante Cordula. ♦ 1884
1895 Senere udgave: Tante Cordulas Hemmelighed eller En gammel Frøkens Hemmelighed. Autoriseret Overs. Med mange Illustrationer. ♦ 1895. 352 sider, illustreret
1896 Senere udgave: Den gamle Jomfrus Hemmelighed. Roman i to Bind. Oversat af Sofie Horten. Føljeton til "Ringsted Folketidende". ♦ Ringsted, "Folketidenden"s Bogtrykkeri, 1896. 189 + ? sider
1896 Senere udgave: Den gamle Jomfrus Hemmelighed eller Tante Cordula. Roman i to Dele. Overs. af Sofie Horten. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, 1896. Del 1-2, 142 + 146 sider
1897 Senere udgave: Den gamle Jomfrus Hemmelighed. Roman i to Bind. Oversat af Sofie Horten. "Morsø Folkeblad"s Føljeton. ♦ Nykjøbing Mors, "Morsø Folkeblad"s Bogtrykkeri, 1897. 1.-2. Del, 196 + ? sider
1906 Senere udgave: Taskenspillerens Datter. Roman. Oversat af Lauritz Swendsen. ♦ Adresseavisen [ikke i boghandlen], 1906. 416 sider
1907 Senere udgave: Tante Cordulas Hemmelighed. Roman. ♦ Aarhus, Alb. Bayer, 1907. 208 sider. Pris: kr. 1,25
1910 Senere udgave: Tante Cordula eller de gamle Jomfruers Hemmelighed. Roman. ♦ Chr. Flor, 1910. 268 sider
1912 Senere udgave: Tante Cordula eller Den gamle Jomfrus Hemmelighed. Roman. ♦ P.H. Fergo, 1912. 192 sider
1925 Senere udgave: Tante Cordulas Testamente. ♦ Dansk Forlag (P.H. Fergo), 1925. 272 sider, 8 tavler. Pris: kr. 3,00
1935 Senere udgave: Tante Cordulas Testamente
1939 Senere udgave: Taskenspillerens Datter. Roman af E. Marlitt. Oversat af Lauritz Swendsen. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1939]. 432 sider
1939 Senere udgave: Taskenspillerens Datter. Roman af E. Marlitt. Oversat af Lauritz Swendsen. ♦ [Esbjerg], [Sydvestjylland], [1939]. 432 sider
1940 Senere udgave: Taskenspillerens Datter. Roman af E. Marlitt. Oversat af Lauritz Swendsen. ♦ [Silkeborg], [Folket], [1940]. 432 sider
1944 Senere udgave: Tante Cordulas Hemmelighed. Roman. (Overs. af Emilie Simonsen). ♦ Carit Andersen, 1944. 252 sider. Pris: kr. 4,50
1944 Senere udgave: Tante Cordulas Testamente. ♦ Danmark [ikke i boghandlen], 1944. 326 sider
 Bog (oversætter) Marlitt, E.: Baronesse Mamau. Roman. Af E. Marlitt. Overs. af Theodor Schorn. ♦ Gad, 1876. 360 sider (1876, roman) EMP2177
originaltitel: Die zweite Frau, 1874
Detaljer
af Eugenie John (1825-1887, sprog: tysk)
1877 Senere udgave: Liane eller Den anden Hustru. Af E. Marlitt. 2. Opl. ♦ Helsingør, 1877. Del 1-2, 207 + 144 sider
1886 Senere udgave: Liane eller den anden Hustru. Af E. Marlitt. ♦ Roskilde, 1886. Del 1-2
1896 Senere udgave: Den anden Hustru. Roman i to Dele af E. Marlitt. Oversat efter Originalens fjerde Oplag af Sofie Horten. Føljeton til "Sorø Amtstidende". ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidendes" Bogtrykkeri, 1896. 1.-2. Del, ? + ? sider
1896 Senere udgave: Baronesse Mamau. Roman med mange Ill. ♦ Kbh., 1896. 398 sider, illustreret. (E. Marlitts Romaner og Noveller)
1909 Senere udgave: Liane Mainau. Roman. ("Randers Venstreblads" Feuill.). ♦ Randers, [Randers Venstreblad] [ikke i boghandlen], 1909. 446 sider
1911 Senere udgave: Baronesse Mainau. ♦ P.H. Fergo, 1911. 280 sider
1912 Senere udgave: Liane. ♦ P.H. Fergo, 1912. 192 sider
1912 Senere udgave: Liane eller den anden Hustru. ♦ Chr. Flor, 1912. 256 sider
1923 Senere udgave: Den anden Hustru. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], [1923]. 334 sider
1926 Senere udgave: Liane eller den anden Hustru. ♦ Dansk-norsk Forlag (P.H. Fergo), 1926. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1935 Senere udgave: Den Anden Hustru
1947 Senere udgave: Den anden Hustru. Roman. (Overs. af Tove Meyer). ♦ Carit Andersen, [1947]. 238 sider. Pris: kr. 5,75. (Trykkested: Ringsted)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst (udgave fra 1891) på: Link til ekstern webside Pojekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 237 (14-1-1877), side 15 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Marlitt, E.: Tante Cordulas Hemmelighed eller En gammel Frøkens Hemmelighed. Autoriseret Overs. Med mange Illustrationer. ♦ 1895. 352 sider, illustreret (1895, roman) EMP2176
Detaljer
af Eugenie John (1825-1887, sprog: tysk)
illustrationer af Anonym
1874 1. udgave: Tante Cordulas Hemmelighed eller En gammel Frøkens Hemmelighed. Overs. af Theodor Schorn. ♦ 1874. 325 sider
 Bog (oversætter) Marlitt, E.: Baronesse Mamau. Roman med mange Ill. ♦ Kbh., 1896. 398 sider, illustreret. (E. Marlitts Romaner og Noveller) (1896, roman) EMP2177
Detaljer
af Eugenie John (1825-1887, sprog: tysk)
1876 1. udgave: Baronesse Mamau. Roman. Af E. Marlitt. Overs. af Theodor Schorn. ♦ Gad, 1876. 360 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med Titlen: E. Marlitts Romaner og Noveller. Med flere hundrede Ill. Autoriseret Oversættelse.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Egmont
Sørgespil i 5 Akter af Goethe, oversat af P.T. Schorn, Musiken af L. van Beethoven. [27-3-1815, var givet nogle Scener af Egmont i Oversættelse af N.T. Bruun]
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
musik af Ludvig von Beethoven (1770-1827, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 02-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden