Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848)

Sprog: tysk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Zschokke, [Joh. Heinr. Dan.]: Julius von Sassen. Sørgespil i 4 Acter, efter Zschockes tydske Original oversat af N.T. Bruun. Kbh., 1800 (1800, dramatik) BD4:sp373
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog anonym [Zschokke, Heinrich]: Galejslaven Alamontade. Overs. fra Tydsk af K. R. Thoring. ♦ 1805. Deel [1]-2, 126 + 150 sider (1805, roman) EMP3046 BD4:sp476
originaltitel: Alamontade, 1803
Detaljer
oversat af C.R. Thoring (1768-1832)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 1 upagineret side: De kundskabsrige og oplyste Religionslærere -- Biskop P.O. Bojsen, Provst V.F. Engelbreth, Pastor A.K. Holm helliget -.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Et Par Ord fra Oversætteren.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forerindring [af forf.].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym [Zschokke, Heinrich]: De sorte Brødre. En romantisk Historie. Deel 1-3. 1805-07. 170 + 212 + 255 sider (1805-07, roman) EMP3047 BD4:sp476
originaltitel: Die schwarzen Brüder, 1791-95
Detaljer
oversat af Simon Christian Schiøtz (1782-1828)
oversat af Johannes Nicolai Høst (1780-1854)
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1-2. Overs. af det Tydske ved C.Kr. Schiøtz. Del 3. Overs. af det Tydske ved J.N. Høst.
 note til titel (Titeloplag) 1822.
 Bog pseudonym [Zschokke, Heinrich]: Prindsessen af Wolfenbüttel. Peter den Stores Sønnekone. Af Forfatteren til Alamantade. Overs. ved O. Horrebow. ♦ 1812. Deel 1-2, 131 + 166 sider (1812, roman) EMP3048 BD4:sp476
originaltitel: Die Prinzessin von Wolfenbüttel, 1804
Detaljer
oversat af Otto Horrebow (1769-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af forf.].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Zschokke, [Joh. Heinr. Dan.]: Troldqvinden Sidonia. Sørgespil i 4 Akter. Oversat fra det Tydske af A.F. Elmquist. Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp373
af A.F. Elmquist (1788-1868)
 Bog Zschokke, H.: Emanuel og Hortensie eller Søvngjængersken. Romantisk Fortælling. Paa Dansk overs. af C. Müllner. ♦ 1820. 174 sider (1820, roman) EMP3049 BD4:sp476
originaltitel: Die Verklärungen
Detaljer
oversat af C. Müllner
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym [Zschokke, Heinrich]: Abællino, den store Bandit, af Itzdz. Overs. af N. T. Bruun. Andet Oplag. ♦ 1823. 140 sider (1823, roman) EMP3050 BD4:sp476
originaltitel: Abällino, 1794
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Zschokke, H.: Addrich fra Mosen. Romantisk Fortælling. Overs. af A. C. Clausen og C. F. Güntelberg. ♦ 1830. Bd. 1-2, 179 + 175 sider (1830, roman) EMP3051 BD4:sp477
originaltitel: Addrich im Moos, 1825
Detaljer
oversat af Andreas Christian Clausen, f 1800 (1800-1846)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Stunden der Andacht, 1825.
 Samling antologi: Blandede Fortællinger og Noveller. Af Zschokke, Lohmann, Spindler og Manfred. ♦ F.V. Soldenfeldt, 1830. 1.-2. Bind. Pris: 8 Mk. 8 Sk. (1830, samling)
Detaljer
af Emilie Friederike Sophie Lohmann (1783-1830, sprog: tysk)
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
af Karl Dräxler (1806-1879, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I medtaget i Bibliotheca Danica, ikke fundet på noget dansk bibliotek. Formodentlig er der tale om restoplaget af "Etui-Bibliothek for Damer" med nyt titelblad.
kollaps Indhold

[a] Zschokke: Hr. Quints Forlovelse (1830, novelle(r))
originaltitel: Herrn Quints Verlobung
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Etui-Bibliothek for Damer, No. 5.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[b] Manfred: Liliebruden. Folkesagn af Manfred (1830, novelle(r))
originaltitel: Die Lilienbraut, 1829
af Karl Dräxler (1806-1879, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Orphea. Taschenbuch für 1830, side 259-310.
 note om føljeton Trykt i Etui-Bibliothek for Damer, No. 8.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[c] Lohmann: Pigelune og Skjebne (1830, novelle(r))
originaltitel: Mädchensinn und Schicksal, 1829
af Emilie Friederike Sophie Lohmann (1783-1830, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Penelope. Taschenbuch für das Jahr 1830.
 note om føljeton Trykt i Etui-Bibliothek for Damer, No. 7.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[d] Lohmann: Enhver har sin Kjephest (1830, novelle(r))
originaltitel: Steckenpferde, 1822
af Emilie Friederike Sophie Lohmann (1783-1830, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Der Sammler, fra No. 80 (4-7-1822) til No. 86 (18-7-1822).
 note om føljeton Trykt i Etui-Bibliothek for Damer, No. 6, under titlen: Hver har sin Kjæphest.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive

[e] Spindler: Hoffet paa Castellaun (1830, novelle(r))
originaltitel: Der Hof zu Castellaun, 1829
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Vergiss mein nicht. Taschenbuch für das Jahr 1830, side 71-198.
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 3, side 87 er titlen anført som: Hotel paa Castellaun.
 note om føljeton Trykt i Etui-Bibliothek, No. 9, 1829.
 note om føljeton Trykt i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, 1ste Hefte (No. 1-12), 1830.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Zschokke, J. H. D.: Udvalgte Fortællinger. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ Schubothe, 1830-31. Deel 1-4, 218 + 223 + 224 + 224 sider (1830-31, novelle(r)) EMP3052 BD4:sp477
Detaljer
oversat af Andreas C. Rasmussen (1793-1835)
kollaps Noter
 note til titel I det store og hele oversættelser at noveller der har været bragt i: Stunden der Andacht, i-viii, 1809-16.
 note til oversat titel Følge Erslew, bind 2 side 640, skal der være udkommet en del 5 i 1834, men i et katalog fra Schubothes Boghandel, 1874, anføres kun bind 1-4 (1. del udsolgt). Også kun bind 1-4 findes på danske biblioteker.
kollaps Indhold

[1a] Zschokke, J. H. D.: Blondin af Namur (1830, novelle(r))
1866 indgår i: To Fortællinger [a] Senere udgave: Blondinen fra Namur

[1b] Zschokke, J. H. D.: Agathokles (1830, novelle(r))
[1c] Zschokke, J. H. D.: Tyran af Syrakus (1830, novelle(r))
[1d] Zschokke, J. H. D.: Paschaen af Buda. Tildeels en sand Historie (1830, novelle(r))
[2a] Zschokke, J. H. D.: Smaae Aarsager. En dobbelt Historie (1830, novelle(r))
[2b] Zschokke, J. H. D.: Eventyret Nytaarsnat (1830, novelle(r))
1870 Senere udgave: Et Eventyr Nytaarsnat. Novelle af Heinrich Zschokke. Feuilleton til "Kjøge Avis". Oversat af -t-. ♦ Trykt i S. C. Opffers Bogtrykkeri, 1870. ? sider

[3a] Zschokke, J. H. D.: Fyrsteblikket (1830, novelle(r))
[3b] Zschokke, J. H. D.: Tante Rosmarin eller Alt forkeert (1830, novelle(r))
[3c] Zschokke, J. H. D.: Florette eller Henrik IV. første Kierlighed (1830, novelle(r))
[4a] Zschokke, J. H. D.: Hullet i Ærmet (1830, novelle(r))
[4b] Zschokke, J. H. D.: Den døde Giæst (1830, novelle(r))
originaltitel: Der tote Gast
1870 indgår i: Et Eventyr Nytaarsnat [s069] Senere udgave: Den døde Giæst. Novelle af Heinrich Zschokke. Side [69]-
1905 Senere udgave: Den døde Gæst. Novelle. Oversat af B. Timian. ♦ Viborg, Dansk Præmieforlag, 1905. 200 sider
kollaps Noter
del af: Dania
 note om føljeton Føljeton i Dania 1882.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Zschokke, H.: Kreolen. Romantisk Fortælling. [Overs. af Jac. Riise]. ♦ 1831. 260 sider (1831, roman) EMP3053
originaltitel: Der Kreole, 1830
Detaljer
oversat af Jacob Riise (1791-1872)
1866 indgår i: To Fortællinger [b] Senere udgave: Kreolen
 Bog Zschokke, H.: Havehuset. Fortælling. Udg. paa dansk af K. T. Lund. ♦ 1836. 70 sider (1836, roman) EMP3054
originaltitel: Die Walpurgisnacht, 1812
Detaljer
udgiver: K.T. Lund
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Erheiterungen. Eine Monatschrift für gebildete Leser, 1812. I bogform trykt i: Ausgewählte Schriften, bind 12, 1825.
 Bog Zschokke, H.: Tilbagevirkningen eller Hvor regierer da? [Overs. af Jac. Riise]. ♦ 1837. 80 sider (1837, roman) EMP3055
originaltitel: Rückwirkung, 1822
del af: Nyt Bibliothek for Morskabslæsning
Detaljer
oversat af Jacob Riise (1791-1872)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Stunden der Andacht, 1822.
 note til oversat titel Titeloplag af oversættelse oprindelig publiceret i: Nyt Bibliothek for Morskabslæsning, bind 6.
 Bog (bearbejdelse) Toepffer, R.: Genfer-Noveller. Efter R. Töpffer og H. Zschokke. Oversat af Theodor Schorn. ♦ 1841. Bd. 1-3, 164 + 210 + 142 sider (1841, novelle(r)) EMP4753
originaltitel: Nouvelles genevoises, 1839
Detaljer
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
kollaps Noter
 note til titel Novellerne er skrevet på fransk trykt i: Bibliothèque universelle (Genf), fra 1830-. Oversat til tysk og udgivet af Zschokke: Genfer Novellen, 1839.
 note om oplag Anden Udgave, 1845. 164 + 210 + 143 sider.
 url Fuld visning af den franske udgave, 1841, på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[1a] Toepffer, R.: Arven (1841, novelle(r))
originaltitel: L'Héritage
originaltitel: Die Erbschaft
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1874 indgår i: Genfer-Noveller [b] Senere udgave: Arven
1890 indgår i: Genfer-Noveller [a] Senere udgave: Arven

[1b] Toepffer, R.: En Pukkelrygget (1841, novelle(r))
originaltitel: Ein Bucklinger
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1874 indgår i: Genfer-Noveller [c] Senere udgave: Den Pukkelryggede

[1c] Toepffer, R.: Col d'Anterne (1841, novelle(r))
originaltitel: Le col d'Anterne, 1836
originaltitel: Der Col d'Anterne
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)

[2a] Toepffer, R.: Julius eller de to Fanger (1841, novelle(r))
originaltitel: Julius oder die zwei Gefangenen
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)

[2b] Toepffer, R.: Julius eller Onkelens Bibliothek (1841, novelle(r))
originaltitel: La Bibliothèque de mon Oncle
originaltitel: Julius oder die Bibliothek des Oheims
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)

[2c] Toepffer, R.: Julius eller Tagværelserne (1841, novelle(r))
originaltitel: Julius oder die Mansarde
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)

[3a] Toepffer, R.: Præsteboligen (1841, novelle(r))
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1874 indgår i: Genfer-Noveller [d] Senere udgave: Præsteboligen

[3b] Toepffer, R.: Dalen ved Trient (1841, novelle(r))
originaltitel: La vallée du Trient, 1837
originaltitel: Das Thal von Trient
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)

[3c] Toepffer, R.: Elisa og Widmer (1841, novelle(r))
originaltitel: Élisa et Widmer
originaltitel: Elisa und Widmer
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Zschokke, H.: Fridolin Walter. En Fortælling, overs. efter Zschokkes "die Brantweinspestilenz" af P. Paulsen. ♦ 1844. 119 sider (1844, roman) EMP3056
originaltitel: Die Brantweinspestilenz, 1837
oversat af P. Paulsen (1807-1870)
 Bog Zschokke, H.: Guldmagerbyen. En Folke-Fortælling. Overs. af Christian Nielsen. ♦ (Gyldendal), 1847. 178 sider (1847, roman) EMP3057
originaltitel: Das Goldmacherdorf, 1817
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1861. 114 sider.
 Bog Zschokke, Heinrich: To Fortællinger. ♦ Odense,1866. 267 sider (1866, novelle(r)) EMP3058
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Tilsyneladende solgt sammen med: M. Ring: En Skræder-Revolution. Fortælling, og samlet 310 sider. Jævnfør Dansk Bogfortegnelse 1859-68 og Fortegnelse over Miloske Boghandels Forlags-Skrifter, [1875], side 50.
kollaps Indhold

[a] Zschokke, Heinrich: Blondinen fra Namur (1866, novelle(r))
1830 i: Udvalgte Fortællinger [1a] 1. udgave: Blondin af Namur

[b] Zschokke, Heinrich: Kreolen (1866, novelle(r))
1831 1. udgave: Kreolen. Romantisk Fortælling. [Overs. af Jac. Riise]. ♦ 1831. 260 sider

[c] Ring, M.: En Skræder-Revolution. Fortælling (1866)
af M. Ring (sprog: ukendt)
 Bog Zschokke, Heinrich: Et Eventyr Nytaarsnat. Novelle af Heinrich Zschokke. Feuilleton til "Kjøge Avis". Oversat af -t-. ♦ Trykt i S. C. Opffers Bogtrykkeri, 1870. ? sider (1870, novelle(r)) 👓
del af: Kjøge Avis
Detaljer
oversat af -t- (pseudonym)
1830 i: Udvalgte Fortællinger [2b] 1. udgave: Eventyret Nytaarsnat
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Kjøge Avis fra 31-12-1869 til 4-2-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s069] Zschokke, Heinrich: Den døde Giæst. Novelle af Heinrich Zschokke. Side [69]- (1870, novelle(r))
1830 i: Udvalgte Fortællinger [4b] 1. udgave: Den døde Giæst
kollaps Noter
del af: Kjøge Avis
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Kjøge Avis fra 5-2-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Zschokke, H.: En Kvindes Forvandlinger. ♦ Novelle. 1870 (1870, roman) EMP3059
oversat af Anonym
 Bog (bearbejdelse) Toepffer, R.: Genfer-Noveller. Overs. af Theodor Schorn. ♦ P.G. Philipsen, 1874. 241 sider (1874, novelle(r)) EMP4755
Detaljer
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første og sidste novelle er nye, resten er genbrug fra første oversættelse.
kollaps Indhold

[a] Toepffer, R.: Store- og Lille-Scheidegg (1874, novelle(r))
originaltitel: Les deux Scheidegg
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)

[b] Toepffer, R.: Arven (1874, novelle(r))
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1841 i: Genfer-Noveller [1a] 1. udgave: Arven

[c] Toepffer, R.: Den Pukkelryggede (1874, novelle(r))
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1841 i: Genfer-Noveller [1b] 1. udgave: En Pukkelrygget

[d] Toepffer, R.: Præsteboligen (1874, novelle(r))
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1841 i: Genfer-Noveller [3a] 1. udgave: Præsteboligen

[e] Toepffer, R.: Store Sk. Bernhard (1874, novelle(r))
originaltitel: Le Grand Saint-Bernard, 1839
originaltitel: Der grosse St. Bernhard
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
1890 indgår i: Genfer-Noveller [a] Senere udgave: Store St. Bernhard
 Bog Zschokke, H.: Karnevalsløjer. ♦ 1875 (1875, roman) EMP3060
oversat af Anonym
 Bog Zschokke, H.: Mystisk. En Fortælling. Paa Dansk ved M. Lazarus. ♦ 1875 (1875, roman) EMP3061
oversat af Anonym
 Bog Zschokke, Heinrich: Breve fra Island. Paa Dansk ved M. Lazarus. ♦ 1876. 76 sider (1876, roman) EMP3062
originaltitel: Die islandische Briefe, 1803
Detaljer
oversat af Mendel Lazarus (1833-1915)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Scattirungen, 1803.
 note til oversat titel På omslaget: Ottilia eller Breve fra Island. Fortælling.
 Bog Zschokke, Heinr.: Den døde Gæst. Novelle. Oversat af B. Timian. ♦ Viborg, Dansk Præmieforlag, 1905. 200 sider (1905, roman)
Detaljer
oversat af B. Timian
1830 i: Udvalgte Fortællinger [4b] 1. udgave: Den døde Giæst

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Zschokke, Heinrich: Julius von SassenEin Trauerspiel in vier Aufzügen von Zschokke (premiere 26-01-1810 på Odense Teater)
Zschokke, Heinrich: Troldkvinden SidoniaSkuespil i 4 Akter af Zschokke. Oversat af A.F. Elmquist
oversat af A.F. Elmquist (1788-1868)
(premiere 04-02-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Zschokke, Heinrich: Abellino (2 Akter)eller Den store Bandit. Sørgespil i 5 Akter af Heinrich Zschokke. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 11-09-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(andet)Den døde BrudgomLystspil i 2 Akter af Kr. Mantzius. Sujettet efter Heinrich Zschokkes Roman »Der todte Gast«
af Kristian Mantzius (1819-1879)
(premiere 07-05-1858 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden