Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

M.Cl. Gertz (1844-1929)

 Om personen Oplysninger om M.Cl. Gertz

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) antologi: Euterpe. Oversættelser af Digterværker fra Oldtiden og Middelalderen efter Grundteksterne. Ved Clarentius Gertz, Dr. phil., Thor Lange, Cand. philol.[og] Sigurd Müller, Cand. mag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1874. [1] 94 [1] sider. Pris: kr. 2,75 (1874, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
oversat af Sigurd Müller (1844-1918)
omslag af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslaget signeret: C.Th. [jævnfør Harald Ilsøe: De gamle bogomslag, 2013, side 56].
 note til oversat titel Upagineret side: Indholdsfortegnelse.
 note til oversat titel Side [89]-94: Oplysninger.
 note til oversat titel Side [95]: Efterskrift [signeret: Oversætterne].
 note til oversat titel Uddrag af efterskrift: De fleste af de i denne lille Samling optagne Stykker ere oprindelig udarbejdede med den Bestemmelse, at de skulde forelæses ved Sammenkomsterne i den herværende filologisk-historiske Forening. Da imidlertid flere af Medlemmerne havde ønsket at besidde dem samlede, og da man tillige troede, at ogsaa et større Publikum maaske kunde føle Interesse for at lære disse Værker fra fordums Tider at kjende, besluttede vi os til at udgive dem som en Slags Nytaarsgave.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

Fra Oldtiden. Side 1-69
[s001] Lukian: Menippo's Rejse til Himlen. En Dialog af Lukian. Side 1-30 (1874, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
1881 indgår i: Udvalgte Skrifter [s107] Senere udgave: Menippo's Rejse til Himlen. Side [107]-31
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1: [Indledning om Menippos].

[s031] Catul: Digteren Suffenus. Af Catullus. (XXII). Side 31 (1874, tekster)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
oversat af Thor Lange (1851-1915)

[s032] Lygdamus: Gaven til Neæra. Elegi af Lygdamus. (Tibullus III, I). Side 32-33 (1874, tekster)
af Lygdamus (f. -43, sprog: latin)
oversat af Thor Lange (1851-1915)

[s034] Tibul: Hjælp os Apollo! Elegi af Tibullus. (IV, 4). Side 34-35 (1874, tekster)
af Albius Tibullus (-55--19, sprog: latin)
oversat af Thor Lange (1851-1915)

[s036] Meleagros: Tre Epigrammer. Af Meleagros. Side 36-37 (1874, tekster)
af Meleagros fra Gadara (-140--70, sprog: græsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Digtenes titler: Den bortløbne Eros. Den fangne Eros. Eros skal sælges.

[s038] Virgil: Aristæus. Af Vergils Georgica IV, 317-558. Side 38-49 (1874, tekster)
af Vergil (-70--19, sprog: latin)

[s050] Pindar: Den fjortende olympiske Ode. Af Pindaros. Side 50-51 (1874, tekster)
af Pindar (-520--440, sprog: græsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledningen side 50: ... denne Hymne blev afsunget ... Aar 478 f. Chr.

[s052] Pindar: Den syvende pythiske Ode. Af Pindaros. Side 52-53 (1874, tekster)
af Pindar (-520--440, sprog: græsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledningen side 52: Aar 489 f. Chr. blev Sejren i Væddekjørsel ved de pythiske Lege vundet af Athenienseren Megakles.

[s054] Musaios: Hero og Leandros. Af Musaios. Side 54-69 (1874, tekster)
af Musaios (sprog: græsk)
oversat af Sigurd Müller (1844-1918)

[s071] Digte fra Middelalderen. Side 73-87 (1874, tekster)
af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
af anonym tysk (sprog: tysk)
af anonym fransk (sprog: fransk)
af anonym spansk (sprog: spansk)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
af anonym russisk (sprog: russisk)
af anonym andre (sprog: andre)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Sang af Ridder Wachsmuth v. Mühlhausen, omtr. Aar 1230 (Fra Middelhøjtysk). Din Fader skal ikke skjænde! (Fra Gammelhollandsk). Hvorfor vilde Du spørge mig? (Fra Gammelhollandsk). Sang af Troubadouren Bernard de Ventadorn, omtr. Aar 1170 (Fra Provençalsk). Skjønne Fru Beatriz (Fra Spansk). Sonnet af Dante Alighieri (1265-1321). Praskoviuschka (Fra Russisk). Unge George Campbell (Fra Skotsk). Asbjørn og Tove (Fra Islandsk). Hilsen, Efter Ridder Ulrich v. Lichtenstein, omtr. 1250 (Frit fra Middelhøjtysk).
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nordisk Tidsskrift. for almendannende og underholdende Læsning. Under Medvirkning af M.C. Gertz, Fr. Giertsen, E. Løffler, C. Rosenberg, L.B. Stenersen og Gustav Storm, udgivet ved Nordahl Rolfsen. ♦ Gyldendal, 1876-77. 4 Bind (1876-77, periodicum)
Detaljer
udgiver: Johan Nordahl Brun Rolfsen (1848-1928, sprog: norsk)
andet: Ernst Løffler (1835-1911)
andet: C. Rosenberg (1829-1885)
andet: L.B. Stenersen
andet: Gustav Storm
kollaps Noter
 note til titel Fortsættelse af månedsskriftet: For Nordens Ungdom.
 url Fuld visning, 1876, bind 1, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1876, bind 2, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1877, bind 1, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning, 1877, bind 2, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Lukianos: Udvalgte Skrifter. Af Lukianos fra Samosata. I Oversættelse og ledsaget af en Levnedsbeskrivelse ved M. C. Gertz, Dr. phil., Professor ved Kjøbenhavns Universitet. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1881. 301 [2] sider. Pris: kr. 6,00 (1881, tekster) 👓
Detaljer
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [1]-46: Lukianos fra Samosata, hans Liv og Forfattervirksomhed [note: Optrykt efter Historisk Arkiv 1880 II med nogle mindre væsentlige Forandringer og Tilføjelser].
 note til oversat titel Side [250]-301: Oplysninger.
 note til oversat titel Side 301: Efterskrift [om tekstgrundlaget].
 note til oversat titel Side [302]: Rettelser.
 note til oversat titel Side [303]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s049] Lukianos: Om Ravet og Svanerne. Et Begyndelsesforedrag. Side [49]-52 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)

[s053] Lukianos: Drømmen. Et Foredrag, holdt af Lukianos i hans Fødeby Samosata. Side [53]-61 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Se Begyndelsen af Indledningen, S. 3.

[s062] Lukianos: Promethevs. Side [62]-74 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [62]: [Indledning om Promethevs].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 150 (15-8-1880), side 460-64, Af Lukianos fra Samosata (c. 120-200 eft. Kr.), under titlen Prometheus. Af Lukianos fra Samosala (c. 120-200 eft. Kr.), oversat af M. C. Gertz.

[s075] Lukianos: Gudethinget. Side [75]-84 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [75]: [Indledning om fortællingens grund].

[s085] Lukianos: Charon. Side [85]-106 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [85]: [Om Charon].

[s107] Lukianos: Menippo's Rejse til Himlen. Side [107]-31 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
1874 indgår i antologien: Euterpe [s001] 1. udgave: Menippo's Rejse til Himlen. En Dialog af Lukian. Side 1-30
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [107]: [Om Menippos].

[s132] Lukianos: Zevs i Forhør. Side [132]-43 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indledning side [132]: Samtale mellem Zevs og Kyniskos (ie: den lille Kyniker) om Forhold mellem Guderne, Skæbnegudinderne og Skæbnen. Se. Indl. S. 22 f. og S. 41.

[s144] Lukianos: Hanen. Side [144]-73 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [144]: [Om fortællingens grundlag].

[s174] Lukianos: Gjæstebudet eller Lapitherne. Side [173]-96 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [174]: [Om fortællingens grundlag].
 note til oversat titel Note side [174]: Se Indledningen S. 38 fg.

[s197] Lukianos: Løgnhalsen. Side [197]-227 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [197]: [Om fortællingens grundlag].
 note til oversat titel Note side [197]: Se Indl. S. 28 ff.

[s228] Lukianos: Om Peregrino's Død. Side [228]-49 (1881, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indledningen side [228]: Se Indledningen S. 23 ff. 41 ff. Skriftet har Form af et Brev fra Lukianos til en Platoniker ved Navn Kronios, som for øvrigt er os ubekjendt.
 Afsnit i bog (redigeret) Sunonis filii, Andreae: Hexaëmeron libri dvodecim. Nvnc primvm edidit M. Cl. Gertz. ♦ Havniae, In libraria Gyldendaliana (F. Hegel & Filii), 1892. [1] xxxvii + [1] 428 [2] sider (1892, tekster) 👓
Detaljer
af Anders Sunesen (1160-1228)
1927 Senere udgave: [Hexaëmeron]. En Gengivelse paa Dansk af de 950 første Vers af Anders Sunesøns latinske Læredigt Hexaëmeron, ved Henrik Spreckelsen. ♦ Ringkjøbing, Bollerups Bogh., 1927. 48 sider. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 note til titel Skriver mellem 1196 og 1206, men kendes kun fra en senere afskrift.
 note til titel På upagineret side: Professoribus Hauniensibus Ludovico F. A. Wimmer et Haraldo Hoeffding carissimis amicis H.L. D. D. D. editor.
 note til titel Side i-xxxvii: Praefatio [forord på latin signeret: Scribebam Hauniae mense Maio anni 1892, M.Cl. Gertz.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates's Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1893. 46 sider (1893, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1916 Senere udgave: Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 96 sider, 2. tavler
1919 Senere udgave: Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 96 sider, 2. tavler
1923 Senere udgave: Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. 8. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 96 sider, 2. tavler. Pris: kr. 2,50
1925 Senere udgave: Sokrates' Forsvarstale. Oversat og kommenteret af Fr. Poulsen og S. P. Cortsen. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1925. 62 sider, 2. tavler. Pris: kr. 2,25
1929 Senere udgave: Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. 9. Udgave uforandret. ♦ Gyldendal, 1929. 96 sider, 2. tavler. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Af Aaraberetningen 1893 fra N.Zahles Skole.
 Bog (oversætter) Sallustius Krispus, C.: Catilina. Med sproglig og historisk Kommentar, udg. af M. C. Gertz. ♦ P.G. Philipsen, 1895. 20 + 224 sider (1895, tekster)
af Sallust (Gaius Sallustius Crispus) (-86--34, sprog: latin)
 Bog (oversætter) Sallustius Krispus, C.: Catilina. Udg. til Skolebrug af M. Cl. Gertz og A. B. Drachmann. ♦ Nordisk Forlag, 1896. iii + 99 sider (1896, tekster)
af Sallust (Gaius Sallustius Crispus) (-86--34, sprog: latin)
oversat af A.B. Drachmann (1860-1935)
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates i Fængslet og Sokrates's Død. Oversat efter Platons Dialoger "Kriton og Faidon" af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1900. 77 sider, 2 tavler (1900, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1919 Senere udgave: Sokrates i Fængslet og Sokrates' Død. Oversat efter Platons Dialoger Kriton og Faidon af M. Cl. Gertz. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 78 sider, 2 tavler
1923 Senere udgave: Sokrates i Fængslet og Sokrates' Død. Oversat efter Platons Dialoger Kriton og Faidon af M. Cl. Gertz. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 78 sider, 2 tavler. Pris: kr. 2,25
1929 Senere udgave: Sokrates i Fængslet og Sokrates' Død. Oversat efter Platons Dialoger Kriton og Faidon af M. Cl. Gertz. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1929. 80 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,75
1946 Senere udgave: Sokrates i Fængslet og Sokrates's Død. 8. Udg.
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 17-12-1900, aften, side 1 [Anmdeldelse, signeret: R.B.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Artikel (noter) Homer: Iliaden. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens I-XII og XIII-XXIV Sang. Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909-12. 558 sider (1909-12, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (oversætter) Homer: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909. 398 sider (1909, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (oversætter) Arrianos: Alexandros' Bedrifter samt om Indien og Nearchos' Kystfart. Oversat og oplyst ved Anmærkninger af M. Cl. Gertz. Udg. af Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. ♦ (Schønberg), 1915. 588 sider (1915, tekster)
Detaljer
af Flavius Arrianos (86-160, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 billede og 6 kort.
 Bog (oversætter) Homer: Iliaden. Paa Grundlag af Wilsters Oversættelse paany overs. af M. Cl. Gertz. 1. Hæfte. 1.-6. Sang. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 122 sider (1916, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (oversætter) Homer: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1916-18. 1.-2. Hæfte, 98 + 100 sider (1916-18, tekster)
Detaljer
af Homer (sprog: græsk)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. Hæfte. 1.-6. Sang. 2. Udg.
 note til oversat titel 1. Hæfte, 1.-6. Sang. 3. Udg., 1922.
 note til oversat titel 2. Hæfte. 7.-12. Sang. 2. Udg.
 note til oversat titel 2. Hæfte. 7.-12. Sang. 2. Udg. [?], 1926.
 note til oversat titel 3. Hæfte. 13.-18. Sang. 2. Udg. 1921.
 note til oversat titel 4. Hæfte, 19.-24. Sang. 2. Udg. 1921.
 note til oversat titel Hertil findes: M.Cl. Gertz: Tillæg til Oversættelsen af Odysseen. Oplysninger og kritiske Bemærkninger. ♦ Gyldendal, 1918. 32 sider.
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 96 sider, 2. tavler (1916, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1893 1. udgave: Sokrates's Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1893. 46 sider
 Bog (oversætter) Lukianos fra Samosata: Udvalgte Dialoger. Oversatte og forsynede med Oplysninger af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1916. 173 sider (1916, tekster)
Detaljer
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Timon eller Menneskehaderen. Gudesamtaler i Olympen. Samler i Havet. Menippos's Rejse til Underverdenen. Samtale i Underverdenen.
 Bog (oversætter) Lukianos fra Samosata: Tre Skrifter af Lukianos fra Samosata. Oversatte og forsynede med Oplysninger af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1918. 176 sider (1918, tekster)
Detaljer
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Aristofanes: Acharneerne. Komedie. Oversat og forsynet med Oplysninger af M. Cl. Gertz. ♦ M.P. Madsen, 1918. 172 sider (1918, tekster)
Detaljer
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
illustrationer af Sigurd Wandel (1875-1947)
kollaps Noter
 note til titel Også i udgave med tegninger af Sigurd Wandel. Trykt i 400 Eksemplarer. Med 1 portræt.
 Bog (oversætter) Platon: Theaitetos. Oversat og forsynet med Oplysninger af M. Cl. Gertz. ♦ M.P. Madsen, 1918. 302 sider (1918, tekster)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
 Artikel (noter) Seneca, L. Annæus: Udvalgte Skrifter. Til Brug i Skolernes øverste Klasser og ved Selvstudium. Udg. og fortolkede af M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1918-19. 1.-2. Hæfte, 118 + 102 sider (1918-19, tekster) 👓
Detaljer
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
kollaps Noter
 note til titel 1. Hæfte: Consolatio ad Marciam. De providentia.
 note til titel 2. Hæfte: Selectæ ad Lucilium epistulæ.
 Artikel (noter) Cæsaris, C. Julii: Belli Gallici libri VII. A. Hirtii Belli Gallici liber octavus. In usum discipulorum recensuit M. Cl. Gertz. Pars prior, Cæsaris libros I-V continens. Edictio quarta. ♦ Gyldendal, 1919. 136 sider (1919, tekster)
af Gaius Julius Cæsar (-100--44, sprog: latin)
 Artikel (noter) Ciceronis, M. Tullii: Cato major de senectute. Udg. med Kommentar til Skolebrug og Selvstudium af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1919. 92 sider (1919, tekster)
af Marcus Tullius Cicero (-106--43, sprog: latin)
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 96 sider, 2. tavler (1919, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1893 1. udgave: Sokrates's Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1893. 46 sider
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates i Fængslet og Sokrates' Død. Oversat efter Platons Dialoger Kriton og Faidon af M. Cl. Gertz. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 78 sider, 2 tavler (1919, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1900 1. udgave: Sokrates i Fængslet og Sokrates's Død. Oversat efter Platons Dialoger "Kriton og Faidon" af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1900. 77 sider, 2 tavler
 Bog (oversætter) Lukianos fra Samosata: Fire Skrifter af Lukianos fra Samosata. Overs. og forsynede med Oplysninger af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1920. 168 sider. Pris: kr. 8,50 (1920, tekster)
Detaljer
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, april 1920, side 319 [Anmeldelse, signeret P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
 Artikel (noter) Homer: Iliade. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens I.-XII. Sang: Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 40 sider. Pris: kr. 1,10 (1921, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Sallustius, Cajus Crispus: Catilina. Udg. til Skolebrug af M. Cl. Gertz og A. B. Drachmann. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1922. 108 sider. Pris: kr. 4,75 (1922, tekster)
af Sallust (Gaius Sallustius Crispus) (-86--34, sprog: latin)
oversat af A.B. Drachmann (1860-1935)
 Artikel (noter) Cæsar, Caius Julius: Belli Gallici libri VII. A. Hirtii Belli Gallici liber octavus. In usum discipulorum recensuit M. Cl. Gertz. Pars prior, Cæsaris libros I-V continens. Edictio quinta. ♦ Gyldendal, 1923. 136 sider. Pris: kr. 3,25 (1923, tekster)
af Gaius Julius Cæsar (-100--44, sprog: latin)
 Bog (oversætter) Homer: Iliaden. Paany oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1923-24. 1.-4. Hefte, 124 + 116 + 136 + 116 sider. Pris: kr. 8,00 (1923-24, tekster)
Detaljer
af Homer (sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. Hefte: (1.-6. Sang), 1923. 2. Hefte: (7.-12. Sang), 1923. 3. Hefte: (13.-18. Sang), 1924. 4. Hefte: (19.-24. Sang), 1924.
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. 8. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 96 sider, 2. tavler. Pris: kr. 2,50 (1923, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1893 1. udgave: Sokrates's Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1893. 46 sider
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates i Fængslet og Sokrates' Død. Oversat efter Platons Dialoger Kriton og Faidon af M. Cl. Gertz. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 78 sider, 2 tavler. Pris: kr. 2,25 (1923, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1900 1. udgave: Sokrates i Fængslet og Sokrates's Død. Oversat efter Platons Dialoger "Kriton og Faidon" af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1900. 77 sider, 2 tavler
 Artikel (noter) Homer: Iliade. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens XIII-XXIV Sang: Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 46 sider. Pris: kr. 0,90 (1927, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Seneca: Senecas Breve og andre Skrifter til Lucilius. Skildringer fra den romerske Kejsertid. En Oldtidsfilosofs Tanker om Verden og Menneskelivet. I Oversættelse ved M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1927. 1.-2. Del, 340 + 356 sider. Pris: kr. 8,75 (1927, tekster)
Detaljer
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2. Del: Udg. med Undersøttelse af Carlsbergfondet.
 note til oversat titel 1. Del. 1.-83. Brev til Lucilius.
 note til oversat titel 2. Del. 84.-124. Brev til Lucililus. Om Forsynet. Granskningen over Naturen.
 Artikel (noter) Cæsar, Caius Julius: Belli Gallici libri VII. A. Hirtii Belli Gallici liber octavus. In usum discipulorum recensuit M. Cl. Gertz. Pars prior, Cæsaris libros I-V continens. Edictio sexta. ♦ Gyldendal, 1928. 144 sider. Pris: kr. 2,85 (1928, tekster)
Detaljer
af Gaius Julius Cæsar (-100--44, sprog: latin)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 kort.
 Bog (oversætter) Platon: Symposion. Oversat af M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 136 sider. Pris: kr. 3,75 (1928, tekster)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. 9. Udgave uforandret. ♦ Gyldendal, 1929. 96 sider, 2. tavler. Pris: kr. 2,00 (1929, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1893 1. udgave: Sokrates's Forsvarstale. Oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1893. 46 sider
 Bog (oversætter) Platon: Sokrates i Fængslet og Sokrates' Død. Oversat efter Platons Dialoger Kriton og Faidon af M. Cl. Gertz. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1929. 80 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,75 (1929, tekster)
Detaljer
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
1900 1. udgave: Sokrates i Fængslet og Sokrates's Død. Oversat efter Platons Dialoger "Kriton og Faidon" af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1900. 77 sider, 2 tavler
 Bog (oversætter) Seneca: Trøsteskrift til Marcia. X-XI. Overs. fra Latin af M. Cl. Gertz (1965, tekster)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
 Bog (oversætter) Herodot: Ægypten. Herodots historie. Anden bog. Euterpe. Overs. af F. Falkenstjerne og gennemgået af M. Cl. Gertz. 2. udg. på ny gennemgået af P. J. Svendsen. Udg. i samarb. med Instituttet for Klassiske Studier og Forskningselskabet Sphinx. ♦ Nihil Press, 1974. 144 sider (1974, tekster)
af Herodot (-484--420, sprog: græsk)
oversat af F.F. Falkenstjerne (1854-1896)
oversat af P.J. Svendsen
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden