Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christian Molbech (1783-1857)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Samling Molbech, Chr.: Vaarblomster og Hedeurter. Metriske og prosaiske Blandinger. ♦ Kbh., 1810 (1810, samling) BD4:sp167
 Bog (oversætter) Schiller, [Fred.]: Don Carlos (1812, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Athene. Et Maanedsskrift. 1.-9. Bind, 1813-17 (1813-17, periodicum) BD4:sp616
Detaljer
redigeret af R. Nyerup (1759-1829)
kollaps Noter
 note til titel 1. Bind: Julii-Dec., 1813. [Redigeret af Rasm. Nyerup].
 note til titel 2.-9. Bind: Udgivet af Chr. Molbech. Jan. 1814 til Dec. 1817.
 url Fuld visning af tidsskriftet (Andet Bind, Januar-Junius 1814) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af tidsskriftet (Tredie Bind, Julius-December 1814) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Molbech, C.: [indgår i antologien: Rosenblade [s125]] Den sextende Julius 1815 (1818, digte) BD4:sp163 👓
 Bog Molbech, C.: [indgår i antologien: Rosenblade [s114]] Julevise (1818, digte) BD4:sp163 👓
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Dansk Poetisk Anthologie eller Udvalg af danske og norske lyriske Digteres Arbeider, efter Tidsfølgen, og ledsaget med biographisk-kritiske Efterretninger ved Christian Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1830-40. 1-2, 4 Deel, (xx + 424) + (xiv + 492) + 372 sider (1830-40) BDsupp:sp 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold, Første Deel: digte af Christian Braumann Tullin, Ambrosius Stub, Peder Christoffer Stenersen, Johan Nordal Brun, Claus Frimann, Peder Harboe Frimann, Edvard Colbiørnsen, Johan Hermann Wessel, Johannes Ewald.
 note til titel Indhold, Anden Deel, 1832: Digte af Edvard Storm, Peter Magnus Troiel, Thomas Thaarup, Christen Henriksen Pram, Knud Lyne Rahbek, Jens Zetlitz, Jonas Rein, Jens Baggesen,.
 note til titel Indhold, Fjerde Deel. Danske Digtere efter Øhlenschlæger. Første Afdeling, 1840: side [3]-116 Grundtvig, side [117]-74 Ingemann, side [175]-242 Blicher, side [243]-372 Johan Ludvig Heiberg.
 note til titel 3. Del udkom ikke, og 4. del udkom kun med første afdeling.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Schiller, Fr.: Don Carlos. Infant af Spanien. Sørgespil i 5 Acter. Indrettet til det Kgl. Theaters Brug af Chr. Molbech. ♦ [1831]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 36) (1831, dramatik) BDsupp:sp791
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:036
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Mélesville: Den gamle Ægtemand. Ved Chr. Molbech. ♦ [Kbh., 1832]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 41) (1832, dramatik) BDsupp:sp798
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:041
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Scribe, Eug. og Dupin: Christens Hjemkomst. (Fortsættelse af Christen og Christine). Overs. af Chr. Molbech. Kbh., 1833. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 54) (1833, dramatik) BDsupp:sp798
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:054
Detaljer
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
1830 Samhørende, 2. del af: Christen og Christine. Dramatisk Idyl i een Act. Efter Scribes og Dupins Michel et Christine, ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Holstrup Schultz. 42 sider
 Afsnit i bog (udgiver) Knowles, James Sheridan: Hertuginden af Mantua. Oversat [af Sille Beyer], udg. af C. Molbech. Kbh., 1834. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 64) (1834, dramatik) BDsupp:sp792
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:064
af James Sheridan Knowles (1784-1862, sprog: engelsk)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Julegave for Børn. Udg. af Chr. Molbech. I-V. C.A. Reitzel, 1835-39. 128 + 128 + 136 + 138 + 160 sider (1835-39)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] anonym: Den lille Poul og hans Hund (1835)
af Sille Beyer (1803-1861)
 Bog (udgiver) Michael, Præsten i Odense Herr: Tre danske Riimværker fra A. 1496. Om Jomfru Mariæ Rosenkrands, Om Skabelsen og Om det menneskelige Levnet. Efter den kiøbenhavnske Udgave af 1516 [ie: 1515] paa ny udgivne, med Oplysninger og Ordforklaringer af Christian Molbech. ♦ Kiöbenhavn, Bekostet af Samfundet for den danske Literaturs Fremme, 1836. x + 200 sider (1836, digte) BDsupp:sp 👓
Detaljer
1514 1. udgave: De creatione reruz [ie rerum]. Hær begyndher en lidhen bogh. Hwilcken ther tractherer och vnderwijs mz stor løst hvarledz gud fadher aff førsthæ begyndelsæ haffuer al Ting sckapt ... ♦ Kbh., 1514. 40 sider
1514 1. udgave: De vita hominis. Hær begyndher en lidet bogh. Hwilcken ther trachterer om alt mænnisckens leeffneth ... ♦ Kbh., 1514. 26 sider
1515 1. udgave: Expositio pulcherrima super rosario beate marie virginis, in danica lingua copulata noviter et impressa. Hær begynder en møghz nytthælig bog paa dansckæ. Om iomffrw marie rosenkrantz, och dess Brødersckaff ... ♦ Kbh., 1515
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-x: Fortale [om litterære forlæg og de tre danske digte, signeret: Kiøbenhavn, den 24de Junius 1836].
 note til titel Side [187]-200: Glossarium eller Ordforklaring.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Dumas, Alexandre: Enkens Mand. Oversat af C. Molbech. Kbh., 1837. 20 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 88) (1837, dramatik) BDsupp:sp794
originaltitel: Le mari de la veuve, 1832
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:088
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
af Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870, sprog: fransk)
af Eugène Durieu (1800-1874, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Dumas skrev den i samarbejde med Anicet-Bourgeois og Eugène Durieu.
 Artikel (noter) Holberg, Ludvig: Comedier. Udgivne, med Anmærkninger under Texten, Indledninger og Oplysninger til ethvert Lystspil, for det Holbergske Samfund. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Jens Hostrup Schultz [ikke i boghandlen], 1843. Første Bind, lvi + 350 sider (1843, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-xxxviii: Fortale [signeret: Kiøbenhavn, i December 1843, C. Molbech].
 note til titel Kun bind 1 udkom. Ikke til salg gennem Boghandler, men kunne erhverves mod betaling af medlemskontingent til foreningen.
 Tekster Molbech, Chr.: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. ♦ C.A. Reitzel, 1843 (1843)
Detaljer
1854 Senere udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1854
1873 Senere udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen. 3. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1873
1906 Senere udgave: Udvalgte Eventyr
 Bog Molbech, Chr.: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1854 (1854, novelle(r))
Detaljer
1843 1. udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. ♦ C.A. Reitzel, 1843
 Afsnit i bog (udgiver) Molbech, Chr.: Yduns Aarsgave. Udvalgte danske lyriske Digte. Samlede og udgivne af C. Molbech. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1854. 400 sider (1854, digte)
Detaljer
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 anmeldelse Palle Raunkjær: Emil Aarestrup og Chr. Molbech [Tilskueren, maj 1920, side 377-88, korrespondance ang. dette værk, se siderne 382-88].  Raunkjær, Palle Palle Raunkjær
 Artikel (forord) anonym: Olger Danskes Krønike. Efter de ældste Udgaver bearbeidet af Nis Hanssen, med en Fortale af C. Molbech. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ Schubothe, 1842. xliv + 258 sider (1857, roman)
Detaljer
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
udgiver: Nis Hanssen (1808-1866)
kollaps Noter
 note til titel Nyt Oplag. ♦ Schubothe, (1857).
 Bog Molbech, Chr.: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen. 3. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1873 (1873, roman)
Detaljer
1843 1. udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. ♦ C.A. Reitzel, 1843
 Bog Molbech, Chr.: Udvalgte Eventyr (1906, tekster)
Detaljer
1843 1. udgave: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. ♦ C.A. Reitzel, 1843

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(bearbejdelse)Don Carlos, Infant af SpanienSørgespil i 5 Akter af Fr. Schiller, oversat af K.L. Rahbek og (indrettet til det kgl. Teater) af C. Molbech
[Fra 1905:] Dramatisk digt i 5 akter. Oversættelse: Johannes Magnussen
[På Århus Teater:] Et dramatisk digt (i 13 billeder). Oversættelse: Johannes Magnussen
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 20-09-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 13)
(oversætter)Den gamle ÆgtemandLystspil i 2 Akter af Scribe og Mélesville. Oversat af C. Molbech
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
(premiere 10-05-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Christens HjemkomstLystspil i 1 Akt af Scribe og Dupin. Oversat af C. Molbech
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Jean Henri Dupin (1791-1887, sprog: fransk)
(premiere 01-01-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
(oversætter)Enkens MandLystspil i 1 Akt af Alexdandre Dumas d.æ [i samarbejde med Anicet-Bourgeois og Eugène Durieu]. Oversat af C. Molbech
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
af Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1870, sprog: fransk)
af Eugène Durieu (1800-1874, sprog: fransk)
(premiere 11-02-1837 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden