Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Rosenblade

antologi: Rosenblade, (1818, samling, dansk) BD4:sp163 👓
af Just Mathias Thiele
Detaljer
Rosenblade. Samlede af J. M. Thiele. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Brødrene Thiele, 1818. [8] 155 sider + 1 tavle (noder)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Hendes Høihed Prindsesse Caroline Amalie underdanigst tilegnet.
 note til titel 4 upaginerede sider: [digt med 1. linien: Naar Vaaren vaagner i sin hvide Vugge].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Meisling, S.: Havpigens Forvandling. En dramatisk Scene. Side [1]-34 (1818, dramatik)
af Simon Meisling (1787-1856)

[s035] Heiberg, J. L.: Kong Svegder (1818, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Originalen er svensk, og findes i Idunas første Hæfte. Æmnet er taget af Ynglinga-Saga.

[s039] Poul Martin: Til Laura. (Sonnett) (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1944 Senere udgave: Til Laura. Ved P. L. Møller. ♦ Thaning & Appel, 1944. 28 sider

[s040] Ingemann: Hyrdens Morgensang (1818, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Til en gammel Nationalmelodie, som endnu synges af Hyrderne paa nogle Steder i Jylland, naar de om Morgenen drive Hjordene ud.

[s042] Thiele, J.: Før og Nu (1818, digte)
[s045] Poul Martin: Torbisten og Fluen (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr 2 (3-1-1843), side 1 [Artikel af N. Søtoft om at digtet er inspireret af et folkesagn]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 5 (6-1-1843), side 1 [Artikel med gengivelse af det nordiske folkesagn digtet er inspireret af]  Link til ekstern webside Mediestream

[s049] Wilster, C. P.: Gaade (1818, digte)
af uidentificeret

[s051] Mendoza: Sonet. Af Mendoza til en Dame, som forlangte en Sonet. Ved J. L. Heiberg (1818, digte)
originaltitel: Pedis, Reina, un soneto, ya le hago
af Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575, sprog: spansk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den spanske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource

[s052] Poul Martin: Jægersang. Side [52]-53 (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s031] Senere udgave: Jægervise
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Gjennem Moser og raslende Siv vi gaae.

[s054] Thiele, J.: Mai (1818, digte)
[s056] Ingemann: Sange til Indvielsen af den Thorwaldsenske Dødefond i Brahetrolleborg Kirke, den 2den November 1817 (1818, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)

[s060] anonym: Svanhvide. Et Eventyr. Side 60-67 (1818, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Der var engang en Dronning, som havde en eneste Datter, og desforuden to Stedbørn, hvilke vare saa smukke som den lyse Dag.

[s068] Poul Martin: Den Eenbenede (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)

[s070] Thiele, J.: Forglemmigei (1818, digte)
[s077] Heiberg, J. L.: Sang i Anledning af Hr. Kammerherre Christian Lenthe Baron v. Adelers Doctor-Promotion (1818, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
om: Christian Lente Adeler (1784-1844)
kollaps Noter
 note til titel Adeler blev dr.jur. 1817.

[s080] Thiele, J.: Rosen og Dugperlen (1818, digte)
[s084] Wilster, C. P.: Sonet til den sexaarige Emma (1818, digte)
af uidentificeret

[s085] Søtoft: Stjernens Sang (1818, digte)
af Nicolai Søtoft (1790-1844)

[s087] Poul Martin: Jæmtelands Befolkning (1818, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)

[s095] Thiele, J.: Serenade (1818, digte)
[s096] Søtoft: Hyacinthe (1818, digte)
af Nicolai Søtoft (1790-1844)

[s114] Molbech, C.: Julevise (1818, digte)
af Christian Molbech (1783-1857)

[s116] Thiele, J.: Sangvinitas og Melancholia. (Balscene) (1818, digte)
[s118] Hauch: Plantelivet (1818, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)

[s122] Staffeldt, Schack: Til et vissent Løv, som faldt i Digterens Barm (1818, digte)
[s124] Thiele, J.: Til Musa (1818, digte)
[s125] Molbech, C.: Den sextende Julius 1815 (1818, digte)
af Christian Molbech (1783-1857)

[s129] Thiele, J.: Helenes Kilde (1818, digte)
[s133] Søtoft: Magnetismen. Tragødie. Side [133]-55 (1818, dramatik)
af Nicolai Søtoft (1790-1844)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.