Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Skrifter

Etlar, Carit: Skrifter, (1888-90, roman, dansk)
af Carl Brosbøll
Detaljer
Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio, 1888-90. Bind 1-15
kollaps Noter
 note til titel Titelbladene har: Carit Etlar. (Carl Brosbøll).
 note til titel Alle bindene har forside-illustration.
 note til titel Af forlagt omtalt som Folkeudgave. Bogfortegnelsen 1881-92 anfører 1-15 Bind, men forlagets lister anfører 1-19.
kollaps Indhold

[1] Etlar, Carit: Herremænd. Fortællinger. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1888. 376 [1] sider. Pris: kr. 2,50 (1888, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1s005] Etlar, Carit: Degnen. Side [5]-103 (1888, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s127] 1. udgave: Degnen. Side [127]-252
[1s105] Etlar, Carit: Marquards Bæger. Side [105]-56 (1888, novelle(r))
1860 i: Skrifter [10s131] 1. udgave: Marquards Bæger. Side [131]-96
[1s157] Etlar, Carit: En Pranger. Side [157]-92 (1888, novelle(r))
1855 indgår i: Flygtende [s319] 1. udgave: Prangeren. En Fortælling. Side [319]-72
[1s193] Etlar, Carit: Junkeren til Agersbøl. Side [193]-289 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s045] 1. udgave: Junkeren til Agersbøl. Side [45]-190
[1s291] Etlar, Carit: I Løndom. Side [291]-346 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s191] 1. udgave: I Løndom. Side [191]-274
[1s347] Etlar, Carit: Undermaaleren. Side [347]-76 (1888, novelle(r))
1853 indgår i: Herregaardshistorier [s001] 1. udgave: Undermaaleren fra Restrup. Side [1]-44
[2] Etlar, Carit: Krigsbilleder. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1888. 281 [1] sider. Pris: kr. 2,50 (1888, roman)
1865 i: Skrifter [18] 1. udgave: Krigsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1865. 350 sider. (Trykkeri: Louis Kleins Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Side 5-8: Indledning.
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 387) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[3] Etlar, Carit: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 170 sider. Pris: kr. 1,25 (1889, roman)
1853 1. udgave: Strandrøveren. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1853. 242 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4-2-] Etlar, Carit: Medens de kæmpe. Fortællinger. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandel, 1889. 185 [1] sider. Pris: kr. 1,50 (1889, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 181) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4-2-s005] Etlar, Carit: To Beilere. Side [5]-37 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45
[4-2-s039] Etlar, Carit: Pouls Drømme. Side [39]-98 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s047] 1. udgave: Pouls Drømme. Side [47]-125
[4-2-s099] Etlar, Carit: En Skattegraver. Side [99]-151 (1889, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s127] 1. udgave: En Skattegraver. Side [127]-94
[4-2-s153] Etlar, Carit: For gammel. Side [153]-85 (1889, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [a] 1. udgave: For Gammel
[4-3-] Etlar, Carit: Medens de kæmpe. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandel, 1893. 181 [1] sider (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Titelblad har: Carit Etlar. (Carl Brosbøll).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4-3-s005] Etlar, Carit: To Beilere. Side [5]-36 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s005] 1. udgave: To Beilere. Side [5]-45
[4-3-s037] Etlar, Carit: Pouls Drømme. Side [37]-96 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s047] 1. udgave: Pouls Drømme. Side [47]-125
[4-3-s097] Etlar, Carit: En Skattegraver. Side [97]-148 (1893, novelle(r))
1860 i: Skrifter [8s127] 1. udgave: En Skattegraver. Side [127]-94
[4-3-s149] Etlar, Carit: For gammel. Side [149]-81 (1893, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [a] 1. udgave: For Gammel
[5] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag,, 1889. 175 sider. Pris: kr. 1,25 (1889, roman)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
kollaps Noter
 note til titel 4. Udgave, 1893.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[5] Etlar, Carit: Vaabenmesteren. Fortælling. 4. Udgave (1893, roman)
1856 1. udgave: Vaabenmesteren. En Fortælling fra Grevens Feide. ♦ Kjøbenhavn, C.B. Stincks Forlag, 1856. 224 sider
[6] Etlar, Carit: Broget Selskab. Fortællinger. Anden Udgave. ♦ V. Pio, 1889. 333 [1] sider. Pris: kr. 1,25 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21] 1. udgave: Broget Selskab. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1868-69. I-II, 219 [1] + 188 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 187) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[6s005] Etlar, Carit: Gjengangeren paa Palsgaard. Side [5]-51 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s001] 1. udgave: Gjengangeren på Palsgaard. Side [1]-59
[6s052] Etlar, Carit: Munken fra Herrevad. Side [52]-65 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s059] 1. udgave: Munken fra Herrevad. Side 59-76
[6s066] Etlar, Carit: En Maskerade. Side [66]-82 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s076] 1. udgave: En Maskerade. Side 76-97
[6s083] Etlar, Carit: Poul Rytter. Side [83]-95 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s097] 1. udgave: Poul Rytter. Side 97-113
[6s096] Etlar, Carit: Den Stærkeste. Side [96]-111 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s113] 1. udgave: Den Stærkeste. Side 113-32
[6s112] Etlar, Carit: To Streger. Side [112]-43 (1889, novelle(r))
1866 indgår i antologien: Vintergrønt [s214] 1. udgave: To Streger. Side 214-42
[6s144] Etlar, Carit: Offe Dyres Drenge. Side [144]-61 (1889, novelle(r))
1868 i: Skrifter [21-1-s172] 1. udgave: Offe Dyres Drenge. Side 172-93
[6s162] Etlar, Carit: Kun ikke Navnet. Side [162]-82 (1889, novelle(r))
[6s183] Etlar, Carit: Naar Hjertet vaagner. Side [183]-235 (1889, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s094] 1. udgave: Naar Hjertet vaagner. En Fortælling af Carit Etlar (Neumann). Side 94-123
[6s236] Etlar, Carit: En Hofdame. Side [236]-59 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s068] 1. udgave: En Hofdame. Side 68-97
[6s260] Etlar, Carit: Jeg! Side [260]-78 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s098] 1. udgave: Jeg! Side 98-121
[6s279] Etlar, Carit: Aron Isak. Side [279]-300 (1889, novelle(r))
1868 indgår i antologien: En Billedbog [s045] 1. udgave: Aron Isak og hans Familie. En Fortælling af Carit Etlar (Otto Bache). Side 45-57
[6s301] Etlar, Carit: Fredens Mænd. Side [301]-08 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s149] 1. udgave: Fredens Mænd. Side 149-57
[6s309] Etlar, Carit: Et kongeligt Eventyr. Side [309]-33 (1889, novelle(r))
1869 i: Skrifter [21-2-s158] 1. udgave: Et kongeligt Eventyr. Side 158-88
[7] Etlar, Carit: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar (Carl Brosbøll). Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1889. 224 sider. Pris: kr. 1,75 (1889, roman)
1863 i: Skrifter [16] 1. udgave: Herverts Krønike. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1863. 271 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8] Etlar, Carit: Hedemanden og Diggrevens Børn. To Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, 1889. V. Pio's Boghandels Forlag. Pris: kr. 1,75 (1889, roman)
1840 1. udgave: Hedemanden. Et Billede fra Jyllands Vestkyst. Af Carit Etlar, Forfatter til Smuglerens Søn o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 240 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 235) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8s131] Etlar, Carit: Diggrevens Børn. Side [131]-221 (1889, roman)
1840 1. udgave: Diggrevens Børn. En Fortælling. Af Carit Etlar, Forfatteren til Smuglerens Søn, o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 130 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 367) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9] Etlar, Carit: Haabløs. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 198 [1] sider. Pris: kr. 1,50 (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel [Nyt oplag?], 1896.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9s001] Etlar, Carit: Skiernerne. Side [1]-102 (1890, novelle(r))
1855 indgår i: Herremænd [s001] 1. udgave: Skiernerne. En Fortælling. Side [1]-125
[9s103] Etlar, Carit: Dyrekjøbt. Side [103]-38 (1890, novelle(r))
1857 indgår i: Haabløs [s108] 1. udgave: Dyrekjøbt. Side 108-48
[9s139] Etlar, Carit: Else. Side [139]-73 (1890, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s173] 1. udgave: Else. Side [173]-216
[9s175] Etlar, Carit: Dødsseileren. Side [175]-98 (1890, novelle(r))
1862 i: Skrifter [12s217] 1. udgave: Dødsseileren. Side [217]-46
[10] Etlar, Carit: Ingola. En Fortælling. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 1.-2. Del, 520 sider. Pris: kr. 3,00 (1890, roman)
1847 1. udgave: Ayella. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1847. 308 sider
1854 1. udgave: Hertuginde Teyano. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Chr. Steen & Sønn, 1854. 325 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (Første Del, starter på pdf-side 211) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Anden Del, starter på pdf-side 487) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11] Etlar, Carit: Krøniker. Fortalte af Carit Etlar (Carl Brosbøll). ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 206 [1] sider. Pris: kr. 1,50 (1890, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11s005] Etlar, Carit: Pantins Krønike. Side [5]-108 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s003] 1. udgave: Pantins Krønike. Side [3]-132
[11s109] Etlar, Carit: Kains Slægt. Side [109]-206 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s133] 1. udgave: Kains Slægt. Side 133-252
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for de tre noveller. Indledningsafsnit på siderne [111]-18.
[11s119] Etlar, Carit: En polsk Fyrste. Side [119]-52 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s145] 1. udgave: En Polsk Fyrste. Side 145-85
[11s153] Etlar, Carit: Skipper Ellen. Side [153]-90 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s186] 1. udgave: Skipper Ellen. Side 186-234
[11s191] Etlar, Carit: Et Pleiebarn. Side [191]-206 (1890, roman)
1862 i: Skrifter [13s235] 1. udgave: Et Pleiebarn. Side 235-52
[12] Etlar, Carit: Smuglerens Søn. En Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 181 sider. Pris: kr. 1,25 (1890, roman)
1839 1. udgave: Smuglerens Søn. En Fortælling af Carit Etlar, Forfatteren til "De to Studenter," o.s.v. Med en Fortale af Professor Sibbern. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1839. [10] 227 [1] sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 219) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[13] Etlar, Carit: Madsalune. En Fortælling. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 222 sider. Pris: kr. 2,50 (1890, roman)
1841 1. udgave: Madsalune. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler Chr. Steen, 1841. 308 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[14] Etlar, Carit: Reisende. Fortællinger. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 182 [1] sider. Pris: kr. 1,25 (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [7]-12: [Indledende rammefortælling uden titel, fortsætter på side 54, 113].
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 233) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[14s013] Etlar, Carit: Doktoren fra Sindbjerg. Side [13]-53 (1890, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s016] 1. udgave: Doktoren fra Sindbjerg. Side 16-68
[14s055] Etlar, Carit: En Mands Regimente. Side [55]-113 (1890, novelle(r))
1859 i: Skrifter [1s069] 1. udgave: En Mands Regimente. Side 69-142
[14s115] Etlar, Carit: Echenoque. Side [115]-82 (1890, novelle(r))
1855 indgår i: Tre Beilere [c] 1. udgave: Echenoque
[15-16] Etlar, Carit: Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. To Fortællinger. Femte Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1890. 640 sider. Pris: kr. 4,00 (1890, roman)
1853 1. udgave: Gjøngehøvdingen. Bind 1-2
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Lolland-Falster Stifts-Tidende 4-12-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
[15-16s407] Etlar, Carit: Dronningens Vagtmester. Fortsættelse af "Gjøngehøvdingen". Side [407]-640 (1890, roman)
1855 1. udgave: Dronningens Vagtmester. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. 343 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (starter på pdf-side 417) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[17] Etlar, Carit: Sagn og Eventyr. Fortalte af Carit Etlar. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, V. Pio's Boghandels Forlag, 1891. 286 [2] sider. Pris: kr. 2,50 (1891, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Sagn. Side [3]-132
[17s005] Etlar, Carit: Polakkerhulen. Side [5]-10 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s161] 1. udgave: Guldsmeden. Side 161-65
kollaps Noter
 note til titel Heri er indarbejdet novellen: Guldsmeden.
[17s011] Etlar, Carit: Paaskemorgens Jagt. Side 11-17 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s012] 1. udgave: Paaskemorgens Jagt. Side 12-19
[17s018] Etlar, Carit: Kjeld. Side 18-27 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s223] 1. udgave: Kield. Side 223-35
[17s027] Etlar, Carit: En Valfart. Side 27-29 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s206] 1. udgave: En Valfart. Side 206-09
[17s030] Etlar, Carit: Klaus Skolemester. Side 30-37 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s165] 1. udgave: Claus Skolemester. Side 165-74
[17s037] Etlar, Carit: Glob og Eiler. Side 37-44 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s274] 1. udgave: Glob og Alger. Side 274-83
[17s044] Etlar, Carit: Djævelens Bro. Side 44-50 (1891, novelle(r))
1847 indgår i antologien: Gæa [s149] 1. udgave: Djævelens Bro. Et Folkesagn fortalt af Carit Etlar. Side [149]-56
[17s050] Etlar, Carit: Mosemanden. Side 50-62 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s180] 1. udgave: Spillemanden. Side 180-95
[17s062] Etlar, Carit: Næssekongen. Side 62-75 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s262] 1. udgave: Næssekongen. Side 262-74
[17s075] Etlar, Carit: Jens Gylding, som slog sin Fader. Side 75-81 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s091] 1. udgave: Jens Gylding, som slog sin Fader. Side 91-98
[17s081] Etlar, Carit: Tre Nagler af en Rustning. Side 81-94 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s098] 1. udgave: Tre Nagler af en Rustning. Side 98-115
[17s094] Etlar, Carit: En Dronning. Side 94-105 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s115] 1. udgave: En Dronning. Side 115-28
[17s105] Etlar, Carit: Ulles Sønner. Side 105-13 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s284] 1. udgave: Ulle. Side 284-93
[17s113] Etlar, Carit: En klog Borgermester. Side 113-32 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s139] 1. udgave: En klog Borgermester. Side 139-62
Eventyr. Side [133]-286
[17s135] Etlar, Carit: Høifolkene. Side [135]-41 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s101] 1. udgave: Tollers Naboer. Side 101-07
[17s141] Etlar, Carit: Livets Fugl. Side 141-56 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s001] 1. udgave: Hvorledes Bryde blev Konge. Side [1]-18
[17s157] Etlar, Carit: Fosterbrødrene. Side 157-66 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s018] 1. udgave: Fosterbrødrene. Side 18-29
[17s166] Etlar, Carit: Bjergmandens Jens. Side 166-73 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s029] 1. udgave: Bjergmandens Dreng. Side 29-35
[17s173] Etlar, Carit: Svends Historie. Side 173-97 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s047] 1. udgave: Svends Bedrifter. Side 47-75
[17s197] Etlar, Carit: Klaus Soldat. Side 197-205 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s075] 1. udgave: Claus Soldat. Side 75-84
[17s205] Etlar, Carit: Hans fra Aabjerg. Side 205-08 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s084] 1. udgave: Gjengangeren. Side 84-87
[17s208] Etlar, Carit: Karens Søn. Side 208-14 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s087] 1. udgave: Karens Søn. Side 87-94
[17s214] Etlar, Carit: Bjergmandens Hammer. Side 214-20 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s094] 1. udgave: Bjergmandens Hammer. Side 94-101
[17s221] Etlar, Carit: Gjengangeren. Side 221-26 (1891, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s273] 1. udgave: Gjengangeren. Side 273-80
[17s227] Etlar, Carit: Brødrene fra Hornsyld. Side 227-40 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s134] 1. udgave: Brødrene fra Hornsyld. Side 134-49
[17s241] Etlar, Carit: Fattigmands Lykke. Side 241-48 (1891, novelle(r))
1847 indgår i: Eventyr og Folkesagn fra Jylland [s150] 1. udgave: Fattigmands Lykke. Side 150-57
[17s248] Etlar, Carit: Singebok. Side 248-71 (1891, novelle(r))
1848 indgår i: Singebok [s051] 1. udgave: Singebok. Side 51-82
[17s271] Etlar, Carit: Nattergalens Varsel. Side 271-86 (1891, novelle(r))
1848 indgår i: Singebok [s180] 1. udgave: Nattergalens Varsel. Side 180-200
[18] Etlar, Carit: Tranens Varsel. 2. Udg. ♦ V. Pio, 1891. Pris: kr. 3,50 (1891, roman)
1867 1. udgave: Firehundrede Aar. Billeder af Poul Munk. (Feuilleton til "Folkets Avis"). ♦ Kjøbnehavn, Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri, 1867. 585 sider
[19] Etlar, Carit: Zilo eller en Emigrants Hændelser. ♦ V. Pio, 1891. Pris: kr. 2,50 (1891, roman)
1881 1. udgave: Zilo eller en Emigrants Hændelser. Fortalt af Carit Etlar. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1881. 278 sider