Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Eventyr og Folkesagn fra Jylland

Etlar, Carit: Eventyr og Folkesagn fra Jylland, (1847, novelle(r), dansk)
af Carl Brosbøll
Detaljer
Eventyr og Folkesagn fra Jylland. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1847. [10] + 317 sider
kollaps Noter
 note til titel 1 upagineret side: Høivelbaarne Herr Conferentsraad J. Collin tilegnes denne Bog med inderlig Hengivenhed og Høiagtelse.
 note til titel 1 upagineret side: Indledning.
 note til titel [Uddrag af indledningen] Ved Justitsraad Thieles Samlinger er der udentvivl gjort Meget, for at bevare vore danske Folkesagn ... Imidlertid gives der dog endnu en talrig Mængde, baade Sang og Eventyr, som hidtil ere undgaaede Samlernes Opmærksomhed, uden just derfor at høre til de sletteste. Flere af disse har jeg opskrevet paa Reiser omkring i Jylland, og gjengiver dem her, som de ere blevne mig fortalte, andre lærte jeg at kjende af en gammel, haandskreven Krønike, der har tilhørt en Kjøbmand Schultz i Varde.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

Eventyr. Side [-2]-150
[s001] Etlar, Carit: Hvorledes Bryde blev Konge. Side [1]-18 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s172] Senere udgave: Livets Fugl. Side 172-92
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s141] Senere udgave: Livets Fugl. Side 141-56

[s018] Etlar, Carit: Fosterbrødrene. Side 18-29 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s192] Senere udgave: Fosterbrødrene. Side 192-204
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s157] Senere udgave: Fosterbrødrene. Side 157-66

[s029] Etlar, Carit: Bjergmandens Dreng. Side 29-35 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s204] Senere udgave: Bjergmandens Jens. Side 204-12
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s166] Senere udgave: Bjergmandens Jens. Side 166-73

[s036] Etlar, Carit: Hexelærlingen. Side 36-42 (1847, novelle(r))
[s042] Etlar, Carit: Troldehulen. Side 42-47 (1847, novelle(r))
[s047] Etlar, Carit: Svends Bedrifter. Side 47-75 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s212] Senere udgave: Svends Bedrifter. Side 212-42
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s173] Senere udgave: Svends Historie. Side 173-97

[s075] Etlar, Carit: Claus Soldat. Side 75-84 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s243] Senere udgave: Claus Soldat. Side 243-53
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s197] Senere udgave: Klaus Soldat. Side 197-205

[s084] Etlar, Carit: Gjengangeren. Side 84-87 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s253] Senere udgave: Gjengangeren. Side 253-56
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s205] Senere udgave: Hans fra Aabjerg. Side 205-08

[s087] Etlar, Carit: Karens Søn. Side 87-94 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s256] Senere udgave: Karens Søn. Side 256-64
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s208] Senere udgave: Karens Søn. Side 208-14

[s094] Etlar, Carit: Bjergmandens Hammer. Side 94-101 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s265] Senere udgave: Bjergmandens Hammer. Side 265-72
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s214] Senere udgave: Bjergmandens Hammer. Side 214-20

[s101] Etlar, Carit: Tollers Naboer. Side 101-07 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s165] Senere udgave: Høifolkene. Side [165]-72
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s135] Senere udgave: Høifolkene. Side [135]-41

[s108] Etlar, Carit: Den kloge Munk. Side 108-10 (1847, novelle(r))
[s110] Etlar, Carit: Jens Underdyr. Side 110-23 (1847, novelle(r))
[s124] Etlar, Carit: Fristelserne. Side 124-33 (1847, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Første linier: I Vinding, nede ved Veile, boede der engang en fattig Huusmand, som fik i Dagleie for Folk. Hans Søn fik Kost og Logi hos Skjærup Præst, for at løbe Ærinder i By.

[s134] Etlar, Carit: Brødrene fra Hornsyld. Side 134-49 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s280] Senere udgave: Brødrene fra Hornsyld. Side 280-97
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s227] Senere udgave: Brødrene fra Hornsyld. Side 227-40

[s150] Etlar, Carit: Fattigmands Lykke. Side 150-57 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s297] Senere udgave: Fattigmands Lykke. Side 297-306
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s241] Senere udgave: Fattigmands Lykke. Side 241-48

Folkesagn. Side 159-317
[s161] Etlar, Carit: Guldsmeden. Side 161-65 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s005] Senere udgave: Polakkerhulen. Side [5]-12
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s005] Senere udgave: Polakkerhulen. Side [5]-10
kollaps Noter
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.

[s165] Etlar, Carit: Claus Skolemester. Side 165-74 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s035] Senere udgave: Klaus Skolemester. Side 35-44
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s030] Senere udgave: Klaus Skolemester. Side 30-37
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Dansk Folkekalender for 1846, side 81-87.

[s174] Etlar, Carit: Testamentet. Side 174-80 (1847, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, Nr. 12 (14-1-1845), under titlen: Lembeks Testament. Et Folkesagn.
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på:  Link til ekstern webside Mediestream

[s180] Etlar, Carit: Spillemanden. Side 180-95 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s060] Senere udgave: Mosemanden. Side 60-75
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s050] Senere udgave: Mosemanden. Side 50-62
1899 Senere udgave: Mosemanden. Et Folkesagn. (Af "Berl. Tid.") ♦ [Ikke i Bogh.], 1899. 24 sider
kollaps Noter
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.
 note om føljeton Trykt som føljeton i Berlingske Tidende, 1844, fra Nr. 350 (27-12-1844) til Nr. 352 (29-12-1844), under titlen: Mosemanden. Et Folkesagn.
 url Fuld visning af teksten i Berlingske Tidende på:  Link til ekstern webside Mediestream

[s196] Etlar, Carit: Den Hvervede. Side 196-98 (1847, novelle(r))
[s198] Etlar, Carit: Fribytteren. Side 198-206 (1847, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i Berlingske Tidende, Nr. 16 (18-1-1845), under titlen: Fribytterens Ægtestand.
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på:  Link til ekstern webside Mediestream

[s206] Etlar, Carit: En Valfart. Side 206-09 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s032] Senere udgave: En Valfart. Side 32-34
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s027] Senere udgave: En Valfart. Side 27-29

[s209] Etlar, Carit: Ballet paa Koldinghuus. Side 209-13 (1847, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.
 note om føljeton Oprindelig trykt i Berlingske Tidende 6-1-1845.
 note om føljeton Trykt i Dannevirke, 7. Aarg., Nr. 57 (15-1-1845). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten fra Berlingske Tidende på:  Link til ekstern webside Mediestream

[s214] Etlar, Carit: Ligskaren. Side 214-16 (1847, novelle(r))
[s216] Etlar, Carit: Den Fredløse. Side 216-23 (1847, novelle(r))
[s223] Etlar, Carit: Kield. Side 223-35 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s020] Senere udgave: Kjeld. Side 20-31
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s018] Senere udgave: Kjeld. Side 18-27
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i Berlingske Tidende 5-1-1845.
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: ... [har] tidligere været trykt i et Dagblad, og fremkomme her i forandret Form med Redaktørens Tilladelse.

[s235] Etlar, Carit: Ravsamleren. Side 235-41 (1847, novelle(r))
[s241] Etlar, Carit: Ole Lysholdt. Side 241-50 (1847, novelle(r))
[s251] Etlar, Carit: Espen til Ahner. Side 251-61 (1847, novelle(r))
[s262] Etlar, Carit: Næssekongen. Side 262-74 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s075] Senere udgave: Næssekongen. Side 75-91
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s062] Senere udgave: Næssekongen. Side 62-75

[s274] Etlar, Carit: Glob og Alger. Side 274-83 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s044] Senere udgave: Glob og Eiler. Side 44-52
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s037] Senere udgave: Glob og Eiler. Side 37-44

[s284] Etlar, Carit: Ulle. Side 284-93 (1847, novelle(r))
1866 i: Skrifter [19s129] Senere udgave: Ulles Sønner. Side 129-39
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s105] Senere udgave: Ulles Sønner. Side 105-13

[s293] Etlar, Carit: Den gamle Ægtemand. Side 293-303 (1847, novelle(r))
[s304] Etlar, Carit: Brudekammeret. Side 304-17 (1847, novelle(r))