Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Tamango

Merimée, Prosper: Tamango, (1871, roman, fransk) EMP4431
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
oversat af Fr. Winkel Horn
Detaljer
Tamango. Af den franske Forfatter Prosper Merimée. Overs. ved F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Særtryk af »Folkelæsning« 1871, 43. ♦ 1871. 26 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i »Folkelæsning« nr 43, Fortællinger af fremmede Forfattere, 1871.
 note til oversat titel Særtrykket oplag: 2.500, ikke anført som udsolgt i jubilæumsskrift 1916.
Oversigt over andre udgaver:
1850 1. udgave: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée. Ved O. C. Borch. ♦ Chr. Steen & Søn, 1850. 102 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.