Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Skygger

Andersen Nexø, M.: Skygger, (1898, novelle(r), dansk) 👓
af Martin Andersen Nexø
Detaljer
Skygger. ♦ København, Jul. Gjellerups Forlag, 1898. 224 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri - Georg A. Bach)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 20-9-1898. Oplag: 1.500 eksemplarer.
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 209-12.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Politiken 22-9-1898 [Anmeldelse, signeret: E.B.].
 anmeldelse København 24-9-1898, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s009] Andersen Nexø, M.: Dødskamp. Side [9]-43 (1898, novelle(r))
1913 indgår i: Bornholmer Noveller [a] Senere udgave: Dødskamp
1922 i: Muldskud [1e] Senere udgave: Dødskamp
1954 indgår i: Ungdom [d] Senere udgave: Dødskamp
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 29-8-1918 til 4-9-1918. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s045] Andersen Nexø, M.: Lotterisvensken. Side [45]-104 (1898, novelle(r))
1919 Senere udgave: Lotterisvensken. ♦ København, H Aschehoug & Co., 1919. 74 sider. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
1922 i: Muldskud [1a] Senere udgave: Lotterisvensken
1949 indgår i: Lotterisvensken [a] Senere udgave: Lotterisvensken
1954 indgår i: Ungdom [a] Senere udgave: Lotterisvensken
1971 indgår i antologien: Danske noveller fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø [m] Senere udgave: Lotterisvensken
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 193-98.
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 11-4-1912 til 19-4-1912, under titlen: Lotteri-Svensken. Af Martin Andersen-Nexø.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s105] Andersen Nexø, M.: To Brødre. Side [105]-42 (1898, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1h] Senere udgave: To Brødre
1954 indgår i: Ungdom [f] Senere udgave: To Brødre
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 22-1-1916 til 27-1-1916 i 6 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s143] Andersen Nexø, M.: En Kvinderevolution. Side [143]-57 (1898, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Ib Spang Olsen (1921-2012)
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [i] Senere udgave: En Kvinderevolution
1922 i: Muldskud [1b] Senere udgave: En Kvinderevolution
1954 indgår i: Ungdom [b] Senere udgave: En Kvinderevolution
1973 Senere udgave: En kvinderevolution. Historie fra Andalusien. Ill. med zinkætsninger af Sys Hindsbo. ♦ Klaus Rödel [ikke i boghandlen], 1973. 20 sider, illustreret
kollaps Noter
 Bog Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid. Gyldendal, 1981-88. Bind 1-3: bind 1, side 160-61.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aargang 37 (1895-96), nr. 32 (10-5-1896), side 489-91 under titlen: Pan a ocho. (En Kvinderevolution). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 4-2-1916, 5-2-1916 og 6-2-1916. Fuld visning af teksten på: Mediestream.
 note om føljeton Tryk i Social-Demokraten, Hjemmets Søndag, 5-12-1948. Ill. af Ib Spang Olsen.
 note til titel Indledning i Social-Demokraten 5-12-1948: Min første Novelle overhodet er "Lotterisvensken", som jeg skrev i Vinteren 1893-94, samtidig med Fortællingen "Den musikalske Gris"; disse to Fortællinger blev imidlertid først offentliggjort adskillige Aar efter. Min første offentliggjorte Novelle - altsaa Debutnovellen - skev jeg i Spanien og fik frem, vistnok i Ill. Tidende, Efteraaret 1895 [ie: 10-5-1896]. Den hed "En Kvinderevolution".
[s159] Andersen Nexø, M.: La Concha. Side [159]-79 (1898, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1c] Senere udgave: La Concha
1954 indgår i: Ungdom [c] Senere udgave: La Concha
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, Aarg. 38 (1896-97), Nr. 8 (22-11-1896), side 116-18, under titlen: La Concha. (Skitse fra Andalusien). Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Illustreret Tidende
[s181] Andersen Nexø, M.: Brødsælgeren. (En Markedsscene). Side [181]-91 (1898, novelle(r))
1921 indgår i: De tomme Pladsers Passagerer [c] Senere udgave: Brød. En Fortælling fra Ganada og alle Vegne fra
1922 i: Muldskud [1d] Senere udgave: Brød
1946 i: De tomme Pladsers Passagerer [2f] Senere udgave: Brød
1973 Senere udgave: Brød. En fortælling fra Spanien og allevegne fra. Ill. med træsnit af Gunnar Hossy. ♦ Klaus Rödel [ikke i boghandlen], 1973. 21 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderbladet 11-7-1921, under titlen: Brød. En Fortælling fra Spanien og allevegne fra. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s193] Andersen Nexø, M.: Manuela. Side [193]-224 (1898, novelle(r))
1922 i: Muldskud [1i] Senere udgave: Manuelita
1954 indgår i: Ungdom [g] Senere udgave: Manuelita
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 28-1-1916 til 3-2-1916 i 7 afsnit. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.