Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samlede Værker

Bagger, Carl: Samlede Værker, (1866-67, samling, dansk) 👓
af Carl Bagger
forord af Frederik Julius Fiedler
redigeret af Vilhelm Møller
Detaljer
Samlede Værker. (Med digterens Portait og Biographi). ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1866-67. Første-Andet Bind, [1] 338 + (lvi + [1] 559) sider. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri)
kollaps Indhold

[1] Bagger, Carl: Fortællinger i Prosa. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1866. [1] 338 sider. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri) (1866, samling)
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle.
 note til titel Første Bind, upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten (bind 1) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[1s001] Bagger, Carl: Min Broders Levnet. (1835). Side [1]-150 (1866, roman)
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
Mindre Fortællinger. Side [151]-334
[1s153] Bagger, Carl: Pedellens Datter. (1835). Side [153]-71 (1866, novelle(r))
1836 indgår i: Digtninger, gamle og nye [s097] 1. udgave: Pedellens Datter. Side 97-118
[1s172] Bagger, Carl: Helge Hjordvardsøn. Et nordisk Eventyr. (1835). Side 172-95 (1866, novelle(r))
1836 indgår i: Digtninger, gamle og nye [s070] 1. udgave: Helge Hjorvardsøn. Et nordisk Eventyr. Side 70-96
[1s196] Bagger, Carl: Stamhuset i Northumberland. (1835). Side 196-246 (1866, novelle(r))
1836 indgår i: Digtninger, gamle og nye [s001] 1. udgave: Stamhuset i Northumberland. Side [1]-58
[1s247] Bagger, Carl: Erindringer fra et Ungklarls-Liv i Kjøbenhavn. (1835). Side 247-76 (1866, novelle(r))
1912 indgår i: Samlede Skrifter [f] Senere udgave: Erindringer fra et Ungkarlsliv i Kjøbenhavn. (1835). Side [263]-77
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [s] Senere udgave: Erindringer fra et ungkarleliv i Kjøbenhavn
kollaps Noter
del af: Søndagsblad
 note om føljeton Trykt i Søndagsblad, Nr. 27 og 28, 1835, anonymt.
[1s277] Bagger, Carl: De Sammensvorne. (1836). Side 277-34 (1866, novelle(r))
[1s335] Bagger, Carl: Strøtanker. Side 335-38 (1866, tekster)
[2] Bagger, Carl: Dramatisk Digtning. Mindre Digte (Portrait, Biographi og Anmærkninger). ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1867. lvi + [1] 559 sider, illustreret. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri) (1867, samling)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note til titel Andet Bind, side [iii]-[vi]: Indhold.
 note til titel Andet Bind, side vii-x: Forord til Udgaven af Carl Christian Baggers samlede Værker [Signeret: Gamle Kongevei i August 1867. Fr. Fiedler].
 note til titel Andet Bind, side xi-lvi: Carl Bagger. (Nogle biographiske Notitser) [Signeret: Vilhelm Møller].
 note til titel Andet Bind, side [527]-59: Anmærkninger [og bilag til biografien].
 note til titel Andet Bind, side 559: Efterskrift [Signeret: V.M.].
 note til titel Uddrag af efterskrift: Ved Udgivelsen af Carl Baggers samlede Værker har det været mit Formaal saavidt muligt at benytte Alt, hvad Forf. selv havde optaget i sine Samlinger ... Med Hensyn til de Arbeider, der kun fandtes spredte i Blade eller være utrykte, har jeg bestræbt mig for ikke at udelade Nogetsomhelst, der har Præg af hans Ditergenius.
 url Fuld visning af teksten (bind 2) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Dramatiske Digte. Side [-2]-255
[2s001] Bagger, Carl: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. (Tragoedie i fem Akter). (1833). Side [1]-170 (1866, dramatik)
1833 1. udgave: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. Kbh., 1833
[2s171] Bagger, Carl: Cromwells Søn. Comedie i 2 Akter, frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke. (1845). Side [171]-255 (1866, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1845 indgår i: Øieblikkets Børn [a] 1. udgave: Cromwells Søn. Komedie i 2 Akter. Frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke
[2s257] Bagger, Carl: Mindre Digte. Side [257]-525 (1866, digte)
1834 1. udgave: Smaadigte. Kbh., trykt paa Forfatterens Forlag, hos C.G. Schiellerup, 1834
1835 1. udgave: Havets Konge. Et Eventyr. ♦ Kbh., 1835
1836 1. udgave: Digtninger, gamle og nye. Af Forfatteren til "Min Broders Levnet". ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1836. [1] 197 [1] sider. (Trykkeri: P.N. Jørgensens Bogtrykkeri)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3c] 1. udgave: Børnevise. [Naar kommer Vaaren vel?]

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.