Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nina

Bremer, Fr.: Nina, (1836-1837, roman, svensk) EMP3280
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
oversat af J.R. Reiersen
Detaljer
Nina. En Tegning af Hverdagslivet. Fra det Svenske ved J. R. Reiersen. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 376 + 368 sider. (Familiebibliothek, Ny Suite, 4-5)
originaltitel: Nina, 1835
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 2. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 29-11-1836: Familiebibliotheket
4de Bind 1ste Hefte har forladt Pressen, indeholdende Begyndelsen af Nina af Suiten, "Teckningar utur Herdagslifvet." Hele Romanen, der er dobbelt saa stor som "Præsidentens Døttre", leveres i denne Udgave for 8 mk. Flere af denne aandrige Forfatterindes Romaner ville vorde optagne i Bibliotheket, som udgaaer ugentligen med 1 Hefte paa 96 Sider. Subscription modtages hos Hr. Bogtrykker Trier, Snarregaden Nr. 23, og hos Udgiveren
J.R. Reiersen, Holmenscanal Nr. 249.
Oversigt over andre udgaver:
1836 Samhørende, 2. del af: Præsidentens Døttre. En Fortælling af Forf. af "Tegninger af Hverdagslivet". Overs. af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1836. 366 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.